Patenty so značkou «odsávacie»

Odsávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285596

Dátum: 21.03.2007

Autori: Jungbeck Eberhard, Lehnhäuser Frank

MPK: F24C 15/20, F24F 7/00, B08B 15/00...

Značky: odsávacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané odsávacie zariadenie (1) na odsávanie plynov, najmä vzduchu a/alebo dymu, v ktorého skrini (2) je upravená vírivá komora (3), vybavená najmenej jedným prívodným otvorom (4) a najmenej dvoma, do vírivej komory (3) ústiacimi odsávacími otvormi (5, 6), a ďalej odsávacím systémom obsahujúcim najmenej jednu odsávaciu komoru (7, 8) ako časť skrine (2), pričom vírivá komora (3) je s odsávacou komorou (7, 8) spojená odsávacími otvormi (5,...

Odsávacie zariadenie s navzájom nezávislými lapačmi tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2338

Dátum: 10.12.1999

Autori: Šebök František, Kuráň Roman

MPK: F24F 13/20

Značky: nezávislými, lapačmi, zariadenie, navzájom, odsávacie

Text:

...a rozdelenie je závislé na dĺžke lapača. Odsávacie potrubie je výhodne doplnené o klapku. Vhodným natočením klapky je možné ovplyvniť prúdové dosahy samotného lapača tuku, ako aj v prípade použitia viacerých autonómnych lapačov tuku, Výhodou technického riešenia je jednoduchosť konštrukcie, nízka cena, úspora energie na odvod vzduchu a vhodné odsávanie škodlivého vzduchu nad zdrojomPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Elektro-hydraulické odsávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222102

Dátum: 15.07.1985

Autor: Bartoš Ján

Značky: zariadenie, elektro-hydraulické, odsávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické odsávacie zariadenie je určené na odsávanie prachu pri razení bánskych chodieb bánskými raziacimi kombajnami. Jeho prednosťou je a vyšší technický účinok sa dosahuje tým, že pohonom ventilátoru hydraulickým motorom sa dá aj v malých a tesných priestoroch na raziacom kombajne dosiahnuť tak veľký odsávací účinok prachu v čelbe razenej bánskej chodby, že tento stačí na odsávanie prachu priamo v mieste jeho vzniku za zbíjacím...