Patenty so značkou «odporové»

Zariadenie na odporové zváranie so zdrojom prúdu na jednej klieštine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19789

Dátum: 31.10.2012

Autori: Wolfsgruber Stefan, Artelsmair Bernhard, Neuböck Johannes, Schultschik Christoph

MPK: H01F 27/40, B23K 11/31, B23K 11/24...

Značky: zdrojom, zváranie, jednej, klieštine, zariadenie, prúdu, odporové

Text:

...kontaktov. V dôsledku najmenej štyroch kontaktov (dva kontakty pre plus pól a dva kontakty pre mínus pól) je podľa vynálezu prenášaný polovičný rovnomerný prúd, čím sú tiež redukované prenosové straty. Tým sa tiež dosiahne podstatné zväčšenie aktívnych kontaktných plôch a redukcia prechodových odporov. Prostredníctvom zariadenia na odporové zváranie podľa vynálezu je pri zváracom prúde, napríklad 20 kA, dosiahnutý inštalovaný príkon...

Odporové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19775

Dátum: 05.06.2012

Autori: Martin Gonzalez Ignacio, Molina Mesa Ricardo

MPK: B23K 11/14, B23K 11/00, B23K 11/30...

Značky: zváracie, odporové, zariadenie

Text:

...umiestnených v zásobníku, pričom je namontovaný zadržovací prvok so schopnosťou pohybovať sa vzhľadom na smer radu komponentov-3 vo vnútri zásobníka a tak, že vždy bude vyvíjať axiálny tlak na posledný komponent, bez ohľadu na jeho polohu vo vnútri zásobníka.0022 Prostriedok spájajúci uvedený zásobník s vnútrom dutej hlavy výhodne obsahuje vodiaci prvok spájajúci vonkajšok zásobníka s polohovacím mechanizmom na umiestňovanie komponentov...

Stroj na elektrické odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285065

Dátum: 26.04.2006

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: H02K 7/00, B23K 11/00, H02K 15/00...

Značky: odporové, stroj, elektrické, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na elektrické odporové zváranie podľa vynálezu má rotor (9) s rotorovým vinutím (22) spojeným krúžkami a kefami so zdrojom budiaceho prúdu. Jeho stator (10) má statorové vinutie (27) napojené priamo alebo cez usmerňovač na elektródy zváracieho stroja. Magnetický obvod je z delených, výhodne vinutých, transformátorových jadier orientovaných tak, že otvor v jadre je kolmý na rovinu preloženú osou rotora (9), pričom jedna časť jadier,...

Odporové vyhrievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1892

Dátum: 06.11.2003

Autor: Donges Hans-günter

MPK: B65B 1/00, B65B 51/10

Značky: odporové, vyhrievanie

Text:

...prvku. Odborník pochopí, že je vhodné aj každé ďalšie pripojenie, napríklad lepenie, ktoré zabezpečí v nástroji presné ustavenie vyhrievacíeho prvku medzi druhým atretím tvarovým telesom. Svýhodou ale ponúka uchytenie vyhrievacíeho prvku možnosť demontáže, napríklad aby sa pri výmene nástroja tiež vymenil vyhrievací prvok.S výhodou sú elektrický vodivý mostík a ohrievací objekt v pokiaľ možno bezprostrednom kontakte. Preto je výhodné, že prvé...

Vylepšené zariadenie na odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2601

Dátum: 29.10.2003

Autor: Martin Gonzalez Ignacio

MPK: B23K 11/00, B23K 11/14

Značky: vylepšené, zariadenie, zváranie, odporové

Text:

...je výhodne chladená vzduchom cez niekoľko otvorov alebo drážok, okolo ktorých môže nútene cirkulovat vzduch, napríklad za účelom vyvarovania sa vyliatiu kvapalín na lisovnicu. Bolo tiež zabezpečené, že v pripade, napriklad pri extrémnom použití, keď sa vytvorí veľké množstvo tepla v elektróde, je všetko chladenie vykonávané tekutinou, ktorou je voda alebo vhodné chladiace kvapaliny. Tyč je napojená na teleso elektródy pevným alebo posuvným...

Zariadenie na elektrické odporové zváranie na zváracích lisoch s kvapalnou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2133

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kaliský Vladimír, Vronský Mojmír

MPK: B23K 11/00

Značky: zariadenie, elektródou, zváracích, odporové, lisoch, elektrické, zváranie, kvapalnou

Text:

...časti zváranej súčiastky 1.Pohyblivá čast zváracieho lisu s upnutým horným upínacím dielcom g(a jeho výstupkom L 2), s hornou kvapalnou elektródou 11 a s hornou časťou z zváranej súčiastky je nakreslená v polohe tesne pred dosadnutím hornej časti 7 zváranej súčiastky na dolnú čast 1 zváranej súčiastkyNa hornej upinacej doske g zváracieho lisu skrutkami 18 v drážkach 19 je pripevnený upinaci dielec g s výstupkomg, čiastočne ponoreným do hornej...

Zařízení pro odporové stykové svařování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268782

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tarasov Alexandr, Dorochova Irina, Licholetov Valerij, Astaškin Vladimir

MPK: B29C 65/30

Značky: zařízení, odporové, termoplastů, stykové, svařování

Text:

...HarpeaaTenb 2 n 0 nxaT K KpumKe 18 co cKonn 3 nmMMM 19 M KOAbuBHM 20 sneKTpMwecKMMM KoHTaKTaMM.ycvpoücvnu ycTaHaaAMaaeTcn a aone cBapKM TaKMM oapaaon. qroau meneaue nraapcvmn 8 Knmyxa 4 pacnmnaranmcb HanmTMa KpoMoK caapMaaenu× TepMunuacTMuHu× nMcToa 21. Ha 3 AeKTpMuemKMe KoHTaKTu 19 M 20 nonaeTcn HanapmxeHMe. M HarpeaaTenbHuMM sneMeHTaMM 14 npoMaaonMTca Harpem HurpemaTenn 2 nm neno×aMMoM TcMnepaTypu cnapKM. Hepea menesue oTnepcTMn 8 K...

Vysokonapěťový odporově kapacitní dělič napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268069

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fišer Jaromír

MPK: H01G 4/00

Značky: vysokonapěťový, odporové, napětí, kapacitní, dělič

Text:

...Jednotlivé vysokonapěĺově články jsou rozmčrně, jsou těžké. Manipulaoe a nimi při mobilním užití je nusnus.Uvedená nedostatky řeší vytvoření integrovaného RC čienu. Řcšením je vysokonapčtový odporovč kapacitní dělič napětí, skládsjící se z jednotlivých RC článků vysokého napětí, řazenýcb sériovč jehož podstata je, že jednotlivé vysokonapčtovć RC články jsou tvořeny vnčjšíelektrodou opatřenou přírubou vnější elektrody a vnitřní, eloktrodou...

Zapojení nezávislé odporové brzdy pro elektrická trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267426

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sova Jiří, Fridrich Miloš, Rejent Jan

MPK: H02P 3/12, B60L 7/04

Značky: trakční, vozidla, odporové, zapojení, nezávisle, elektrická, brzdy

Text:

...napětí, jehož první pól je spojen s první vstupní svorkou pulsního měniče lg pro řízení budicího proudu trakčních motorů. Výstupní svorka tohoto pulsního měniče 1 § pro řízení budícího proudu stejnosměrných trakčních motorů je zapojena na první svorku sérlově spojených budicích vlnutí łg stejnosměrných trakčních motorů. kam je rovněž přes pomocný tyristor LZ připojen první pól vozidlové baterie Lg. Druhý pól této vozidlově baterie 11....

Zváracia jednotka pre odporové bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267076

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hergott Marián, Minárik Roman

MPK: B23K 11/10

Značky: zváranie, jednotka, zváracia, odporové, bodové

Text:

...tanierov tlačných tyčí.Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje na zváranie dvoch zvarových miest so zmenšenou roztečou osi zváracích elektród pozostáva z dvoch zváracích elektród Q a držiakov § zváracích elektrőd, ktoré sú voči sebe súosovými taniermi Q, pružinami 5 a valcovými skriňami lg pružín presadené V smere hlavnej telesnej osi §, pričom roztečná vzdialenosť osí zváracích elektröd je rovná polovici súčtu priemeru valcovej...

Zváracia jednotka pre odporové zváranie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267912

Dátum: 12.02.1990

Autori: Banko Vladimír, Minárik Roman

MPK: B23K 11/10

Značky: zváranie, zváracia, odporové, jednotka, stroja

Text:

...pevného a nastaviteľného kameňa tlačných tyčí.Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje pozostáva z telesa g vlastnej integrovanej zváracej jednotky, upevnenej na unášač, na výkonovú elektrodu, alebo na baran zváracieho lisu l, alebo zváracieho stroja. Ďalej pozostáva 2 neotočných tlačných tyčí 1,pozdĺžne klzne uložených v hornom elektroizolačnom púzdre Š a v dolnom elektroizolačnom púzdre 1, z elektroizolačného materiálu...

Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267911

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minárik Roman, Banko Vladimír

MPK: B23K 11/10

Značky: zváracie, odporové, jednotka, zváracia, stroje

Text:

...na jeden úkon,prípadne na viac na seba naväzujúcich úkonov, pri zachovaní jednotkovej nosnosti bodového zvaru, umožňuje výrobu zvarových spojov až na úrovni mechanických parametrov základného materiálu. Nová odporová zváracie jednotka takto tiež umožňuje zmenšenie zvarku, ktorého rozmery boli doposiaľ limitované pevnosťou a životnosťou zvarového spoja ako celku. Vystriedanie elektród rieši tiež neotáčavosť zváracích elektród okolo vlastnej...

Zařízení pro stabilizaci příkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265894

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šulc Stanislav, Zrůst Jiří, Svoboda Petr

MPK: H03L 5/02

Značky: zařízení, příkonu, zátěže, odporové, stabilizaci

Text:

...který je přípojen k nastavovecíeu vstupu bloku 5 generátoru časového intervalu. Spouštěcí vstup bloku § generátoru časového íntern velu je přípojen k výstupu bloku 5 detektoru prechodu nulou a výstup bloku§ generátoru časového intervalu je přípojen ke epíneoímu vstupu bloku Q sepnutí. ktorý je opntřen final»ním výstupom celého zařízení.Řízení přikonu odporovó zàtěža vychází z principu apinàni atřidavého napájeciho napětí po určitou...

Tenkovrstvé odporové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264048

Dátum: 12.05.1989

Autori: Riesenberg Rainer, Brode Wolfgang, Dintner Helmut, Lerm Albrecht, Henneberger Jürgen

MPK: H01C 1/16

Značky: tenkovrstvé, obvody, odporové

Text:

...conpornnnç 3 264048 mna c npuaeàennem K coowsewcwsymmeny cyMMapHoMy conporunneuuw oTnenbHúx pewwmmxmwwmmľ B nepnom npumepe (npecwasneuaom na puc. 1) mna ynpomeuun nena noxa Hcxonr . OT cnnmerpuqnux cTpyKTyp KOHTaKTOB-H npononnmnx nopomex 1, Kax ouu MOPYT 5 HTh saanm, Hanpnuep, ycnosnnmn noxnmqenna pe 3 HCTHBHHX cxeM K BHGNHHM ener~MGHTHM IDOBQIIOTJHOTO MOEPBJKa. HHR STOPO CBMOPO IÍDOCTOFO cnyqan DESHCTHBHBIEanenenrm pexoneuąyerca...

Zariadenie na odporové zváranie dielcov na nosnú tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 262602

Dátum: 14.03.1989

Autori: Uhrík Marián, Bystrický Valter

MPK: B23K 11/02

Značky: odporové, zariadenie, zváranie, nosnú, dielcov

Text:

...na ktorej je uložený bez vlastného pohonu vozik závesu gg s chápadlom gg. Priamočiarym vertikálnym motorom gg sa vysúva chápadlo gg do technologickej osi § a priamočiarym motorom gl sa uchopuje nosná tyč 33.Pre napojenie zváraoieho zariadenia podla vynálezu do výrobnej linky, je vhodné k vstupnému stolu lg priradiť zásobník gg nosných tyčí 35 s mechanizmom âä, pohybovaným priamočiarym motorom 35. Pre možnosť ovládania zváracieho zariadenia v...

Trubkové topné těleso zejména pro elektrické odporové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257437

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zuna Zdeněk

MPK: H05B 3/44

Značky: zejména, odporové, trubkové, elektrické, topné, těleso

Text:

...kdy je při výměně topného odporového drátu nutno těleeo demontovat, protože není alespoň jedno z míst přivaření odporověho drátu ke svorníkům bez de-. montáže keramických součástí přístupné. V Výše uvedené nevýhody odstraňujentrubkové topné těleao podĺe vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejméně jeden z kovových svorníků je ohnut a umístěn tak, že jedno jeho rameno.prochází tepelné izolační částí ve směru podélné osy keramického...

Silnoprúdový ohybný prívod, hlavne pre odporové zváracie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242521

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hrušková Vira

MPK: B23K 11/36

Značky: ohybný, hlavne, zváracie, silnoprúdový, stroje, odporové, přívod

Text:

...na pomerne malú hrúbku plechov 0,1 mm, frézovanie je časovo náročná operacia.Uvedené nevýhody v súčasnosti známeho konštrukčného riešenia silnoprúdových o 4hybných privodov sú v podstatnej miere odstránené silnoprúdovým ohybným prívodom podľa predloženého vynálezu.Podstatou vynálezu je, že silnoprúdový ohybný prívod pozostáva z jedného pása plechu, u ktorého začiatok je vyhotovený v tvare stredovej čiary chybného prívodu a okolo...

Způsob měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239101

Dátum: 01.11.1987

Autor: Hubička Václav

MPK: G01R 31/10, G01R 31/08

Značky: kabelových, obnovení, odporové, způsobu, měření, vodičů, nerovnováhy, tohoto, způsob, zapojení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu měření a obnovení odporové nerovnováhy kabelových vodičů, při němž se odporová nerovnováha měří například Varlayovou metodou a zaniklá odporová nerovnováha se obnoví, a zapojení k provádění tohoto způsobu. Podstata spočívá v tom, že po zjištění vzniklé odporové nerovnováhy a po jejím zaniknutí se připojí k výstupu generátoru střídavého proudu s laditelným kmitočtem pomocný okruh, vytvořeny alespoň ze dvou vodičů, z nichž...

Zariadenie na automatické odporové zváranie dvoch valcovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 242165

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lubojacký Jaromar, Pavlas Pavel

MPK: B23K 11/02

Značky: odporové, telies, válcovitých, zváranie, automatické, dvoch, zariadenie

Text:

...u užívateľov týchto zariadení. Riešením podľa vynálezu sa docieluje zníženia výrobných nákladov pri prevádzkovaní zariadení.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený nárys zariadenia s otočným stolom s časťou zváracej jednotky, víbračnými zásobníkmi a prívodmi valcovitých telies do zváracích prípravkov. Na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia s celou zváracou jednotkou....

Výsuvný zvárací prípravok na výstupkové odporové zváranie rozmernejších členitých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251500

Dátum: 16.07.1987

Autori: Sasák Ján, Mucha Miroslav, Korbaš Ivan

MPK: B23K 11/36

Značky: predmetov, zvárací, výsuvný, rozmernejších, odporové, členitých, výstupkové, zváranie, prípravok

Text:

...po ustavení zvarku v pracovnom priestore lísu zasunie do zváracieho miesta. Použitím pripravku podľa vynálezu je možné celý pracovný Cyklus automatizovať. Pohyblivá čeľusť zváracieho prípravku sa vysüva do pracovného priestoru lísu len V dobe zvárania a počas presúvania zvarkov uvoľňuje potrebný priestor tým, že sa odsúva mimo pra 4covný priestor lisu pomocou pneumatického valca. Pohyblivá čeľust je konštruovaná tak, že okrem výsuvného...

Zapojení pro ochranu paralelních topných větví elektrické odporové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240216

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lysenko Jevgenij Vasiljevie

MPK: H02H 9/02

Značky: zapojení, větví, odporové, elektrické, topných, paralelních, ochranu

Text:

...proudu regulátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je ochrana topných větví proti proundovému přetížení i v případě, jestliže došlo k přerušení jedné, nebo několika topných větví. Nedochází tak k řetězovému zničení paralelně spojených topných větví. Podobné představuje zapojení podle vynálezu ochranuproti přetížení poškozené větve částečným. zapojení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese.zapojení pro ochranu paralelních...

Regulátor elektrodynamické odporové brzdy s tyristorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250365

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kouba Pavel

MPK: B60L 7/02

Značky: brzdy, pulsním, regulátor, tyristorovým, odporové, elektrodynamické, měničem

Text:

...napájecí vstup 1011, tyris.torového pulsního měniče 10. První vstup 501 časovacího členu 5 je připojen na druhý vstup 202 prvního komparätoru 2. Čtvrtý vstup 504 časovacího členu 5 je připojen na výstup 304 bloku 3 logických obvodů. Pátý vstup 505 časovacího členu 5 je připojen na druhý výstup 403 paměťového obvodu 4. Třetí vstup 303 bloku 3 logických obvodů je přes druhý komprarátor 6 a integrátor 7 připojen na druhý výstup 403 paměťového...

Způsob výroby odporové dráhy vrstvových potenciometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232005

Dátum: 01.04.1987

Autor: Skalický Jan

MPK: H01C 17/06

Značky: potenciometrů, vrstvových, dráhy, odporové, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby lineárních a nelineárních průběhů odporové dráhy vrstvových potenciometrů technologií sítotiskem. Odporová dráha, hlavně nelineárních průběhů je složena z několika vrstev o různém specifickém odporu, vzájemně vodivě spojených. Na podložku se nejdříve nanese vyrovnávací vrstva o stejné tloušťce jako ostatní vrstvy a po postupném zasušení se na ni nanese odporová vrstva s nejnižším specifickým odporem včetně kontaktní...

Ocel pro odporové elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248185

Dátum: 12.02.1987

Autori: Holler Milan, Bartoš Jiří, Malý Ladislav

MPK: C22C 38/18

Značky: elementy, odporové

Text:

...skutečnost odstraňuje vysokolegovaná ocel, jejíž složení je podle vynálezu.V hmotnostních podĺlech 0,02 až 0,05 uhliku 0,15 až 0,35 S manganu 0,008 až 0,60 S křemíku 0,008 až 0,03 fosforu 0,008 až 0,015 3 síry 15 až 16 chromu 4 až 5 hliníku 0,010 až 0,04 dusíku, přičemž zbytek tvoří železo a stopové prvky.Výhodou oceli podle vynálezu je dosažení u finálniho, za studena válcovaného, pásu požadované hodnoty měrného elektrického...

Zapojení číslicového řídicího obvodu pro celovlnné řízení výkonu odporové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 235802

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dittrich Arnošt, Vaněk Vladimír

MPK: G05D 23/19

Značky: celovlnně, řízení, zátěže, zapojení, číslicového, odporové, obvodů, výkonu, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bezeztrátové triskové řízení odporové zátěže při minimálním rušení. Obvod je připojitelný i na sbernici mikropočítače, který představuje regulátor soustavy. Vynález je založen na čítání zadaného počtu půlperiod napájecí sítě, po který je zátěž při každém průchodu napětí nulou připojována triakem k napětí. Následuje čítáni doplňkového počtu půlperiod do velikosti nastaveného čítací-ho cyklu. V této době je zátěž od sítě...

Zařízení na automatické odporové naváření ramen na hřídele mechanik akordeonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235449

Dátum: 15.11.1986

Autor: Prager Vladimír

MPK: B23K 11/10

Značky: odporové, akordeonů, automatické, naváření, ramen, mechanik, zařízení, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší plně automatickou výrobu odporového naváření ramen na hřídele mechanik akordeonů a jeho podstata je v tom, že do automatické odporové svářečky vybavené jedním nebo více navařovacími tubusy je programově řízeným krokovacím podavačem z odvíjecího stojanu přes rovnačku drátu a vodicí stojan s omezovacími čidly smyčky krokově pod navařovací tubusy podáván drát, na kterých se podle programu určeném děrnou šablonou na krokovacím...

Svařovací zařízení na odporové svařování kovových profilových ráfků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230680

Dátum: 01.05.1986

Autor: Jirák Josef

MPK: B23K 11/32

Značky: ráfku, svařovací, odporové, svařování, kovových, zařízení, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odporové svařování ráfků kol vozidel, zejména motocyklů. Účelem vynálezu je zamezení vzniku výronku kolem sváru. Podstatou vynálezu je to, že svařovaný element je při svařování sevřen mezi přesně tvarované dotykové čelisti. Veškerý tavící materiál je uzavřen v takto vytvořené svařovací formě.

Zařízení pro coulometrické a odporové vyhodnocování kvality povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220803

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: kvality, vyhodnocování, úprav, odporové, zařízení, povrchových, coulometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zdokonalení zařízení pro vyhodnocování kvality povrchových úprav, zejména ponorovou metodou. Zařízení sestává z vyhodnocovacího bloku tvořeného zdrojem proudu a vyhodnocovací jednotkou. Vstup vyhodnocovacího bloku je zapojen do série s povrchově upraveným vyhodnocovacím vzorkem, pomocnou elektrodou a pracovním roztokem, do kterého je vzorek ponořen. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do proudového okruhu zdroje pracovního proudu...

Vyzdívka elektrické odporové periodické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225654

Dátum: 01.07.1985

Autori: Varga Josef, Kosař Jiří

Značky: vyzdívka, elektrické, periodické, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky elektrické periodické odporové pece, ve které jsou duté prostory provedené jako rozváděcí kanál. Rozváděcí kanál, který je propojený k vnější stěně pece, je součástí stěnového kanálu, jenž je ve vyzdívce veden podle stěn vnitřního pláště pece a je spojen vyúsťovacími otvory s vnitřním prostorem pece.

Nístěj elektrické odporové periodické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225653

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosař Jiří, Varga Josef

Značky: nístěj, odporové, periodické, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká utěsnění nístěje elektrické odporové periodické pece kruhového nebo obdélníkového půdorysu, v jejíž vyzdívce jsou provedeny svislé a vodorovné kanály takovým způsobem, že prostor mezi vyzdívkou nístěje a vyzdívkové pece, do něhož je napojen odtahový kanál, je utěsněn proti vnitřní atmosféře vnitřním těsněním.

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225253

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jonáš Jiří, Mašek Miroslav, Vybíral Jaroslav, Holík Jiří, Pek Alexandr

Značky: pasta, vodiče, sklenených, odporové, tabulí

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí s elektrickým vytápěním, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 80 % stříbrného pigmentu a 20 % lakové složky, přičemž stříbrný pigment sestává ze 65 až 72 % práškového stříbra, 17 až 22 % kysličníku stříbrného Ag2O a 8 až 12 % tavidla a laková složka obsahuje 90 až 94 % terpineolu a 6 až 10 % etylcelulozy, přičemž tavidlo obsahuje 78 až 82 % kysličníku bismutitého Bi2O3, v němž nesmí přestoupit obsah...

Pájecí kleště pro odporové spájení předmětů, zejména elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217712

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čechovský Emanuel, Klimeš Petr

Značky: zejména, elektrických, kleště, pájecí, spájení, vodičů, předmětů, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pájecích kleští pro odporové spájení předmětů, zejména elektrických vodičů, u nichž přítlačné elektrody, spojené s přívodními kabely, jsou izolovaně upevněny na pákách kleští. Účelem vynálezu je vytvoření konstrukčního uspořádání, umožňující snadnou manipulovatelnost při současném odstranění dříve nutného přivádění přídavných prostředků chlazení, alespoň pro ochlazování rukojetí pák kleští. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že...

Topný a izolační panel, zejména pro elektrické odporové průmyslové pece s drátovým topením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213698

Dátum: 01.04.1984

Autori: Jakeš Jan, Remeš Miroslav

Značky: zejména, topením, drátovým, topný, elektrické, izolační, panel, průmyslové, odporové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového řešení topného a izolačního panelu pro elektrické odporové průmyslové pece s drátovým topením vhodné pro zatížení nad obvyklých 1 350 °C. Účelu je dosaženo tím, že topný izolační panel se skládá z vrstvy z hutné keramiky, spojené pevně s izolační vrstvou z lehčeného žárobetonu, přičemž vrstva z hutné keramiky je vytvořena soustavou mozaikově složených destiček, opatřených soustavou podélných lůžek pro uložení drátového...