Patenty so značkou «odporová»

Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269482

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nový Josef, Treml Karel, Šulc Jindřich

MPK: C03B 20/00, C03B 37/027, C03B 15/14...

Značky: křemenných, odporová, elektrická, tyčí, bezkontaktní, optických, určených, vláken, výrobe, tažení, trubic

Text:

...od kovová konstrukce pece. Tepelná izolace je volena v tzv. oendvičověn uspořádání a různé typy jednotlivých tepelných izolací mají odstupnovanou tepelnou odolnost, která klesá v radiálníu smčru od topně sestavy a podle níž se volí i tloučtka jednotlivých tepelných izolací.Příklodné provedení vynálezu je popsáno dále a je znázornčno schematicky na připojených výkresoch, z nichž obr.1 značí evislý osovŕ řez elektrickou edporovou pecí a obr....

Elektrická odporová pec s přímo tepelnou muflí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265465

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jakeš Jan, Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H05B 3/62, F27D 11/00

Značky: odporová, přímo, tepelnou, muflí, elektrická

Text:

...na obr. 1 je schematický pcdélný řez elektrickou odporovou pecí šachtovou s přímo topenou muflí a na obr. 2 je příčný částečný řez touto pecí..Mužla l (obr. 1) s pracovním prostorem lg pro vsázku má kolem sebe další topený díl 3. provedený zejména jako válec z topného materiálu, oddělený od mufle l volným prostorem 5, do něhož je možno přivádět a odvádět potrubím chladící médium atp. Topený díl g je obklopen tepelnouizo 1 ací g z...

Elektrická odporová pec k výrobě skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 263882

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmíd František, Šmejc Milan, Nešpor Jaroslav

MPK: C03B 5/02, C03B 5/033

Značky: elektrická, výrobe, vláken, sklenených, odporová

Text:

...přívo-dů II s chlazeným přivodním vedením, zvětšený průřez závesných žlabů 14 isnižuje teplotu a zabraňuje tak nalepo-vání sklenených kuliček V této oblasti. Vnějši díly 12 a vnitřní díly 13 jsou perforovány, aby tavenina odtékala do prostoru tě 1 esa 1 pece, a tvarově zjpevněny lemy 15. Topný člen 2 je do tělesa 1 pece vsazen tak,že pravoúhlé ohnuté přivody 1 D dosedají na plochu vytvořenou horním lemem 7 a závěsné žlaby 14 jsou podepřeny...

Elektrická odporová pec pro jednostupňovou výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262292

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šmíd František, Nešpor Jaroslav, Šmejc Milan

MPK: C03B 5/02

Značky: elektrická, jednostupňovou, sklenených, odporová, vláken, výrobu

Text:

...tělesa pece vedou k náhlým změnám svislé rychlosti proudu skloviny v peci a tedy i k místním tlakovým změnám, které příznivé působí na stupeň promísení proudů skloviny o různých teplotách a tím i na celkovou teplotní homogenitu náplně pece. Dále tvar pece představuje z pevnostního hlediska profil o podstatné vyšší chybové pevnosti, než profil obdélníkový nebo lichoběžníkový, takže jsou lépe zachycovány síly od hmotnosti náplně, přenášené...

Elektrická odporová pec pro výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 257946

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šmejc Milan, Pekař Jaroslav, Nešpor Jaroslav, Šmíd František

MPK: C03B 5/02

Značky: elektrická, sklenených, výrobu, vláken, odporová

Text:

...ná 1 kg utąvené sklovinyo . Veazením topného člénu do horní části vaničky se snižuje teplotní namáhání-bočních etěn pece Perforace oohrannä vložky à tavícího členuj její velikost a opolohà chrání V vplášř pece v místě tavení ekloviny. Uvedená opatření vedou ke zvýšení životnoeti peóe a snížení propalu platino~ WÉ vého nebo platinrhodiového materiálu, ľeoe podle vyná 1 ezudoVvje možno využít pro jednoetupňové tažení vlákna a při použití...

Elektrická odporová pec pro výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 257069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmíd František, Nešpor Jaroslav, Šmejc Milan, Pekař Jaroslav

MPK: C03B 5/02, C03B 37/02

Značky: odporová, výrobu, vláken, sklenených, elektrická

Text:

...víko může být rovné anebo výškově dimenzované vzhledem k celkové konstrukcí pece, konkrétně k celkové výšce pece, optimálně tak, aby nepřesàhlo 5 celkové výšky pece.Vynálezom je umožněno zvýšení protavu skloviny a tím výkonu pece při snížení hmotnosti platinrhodiového materiálu a rovněž i snížení propalu platinrhodiového materiálu a tímPříkladné provedení vynálezu je pospáno dále a je schematicky znázorněno na připojených výkresoch 2 nichž...

Elektrická oblouková odporová pec ke kontinuálnímu tavení nerostných surovin, zvláště čediče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253717

Dátum: 17.12.1987

Autori: Antosz Jan, Jastrzebski Jan, Ogrodnik Wiktor, Tokarski Ginter, Cegla Józef, Chryczyňski Bogdan, Radosz Boguslaw, Janikowski Ireneusz, Kielpinski Ryszard, Chrzeszczyk Marian

MPK: F27B 3/08

Značky: elektrická, zvláště, nerostných, tavení, oblouková, surovin, odporová, čediče, kontinuálnímu

Text:

...elektrody. současně má elektrická oblouková odporová pec více než jeden výpustný otvor, přičemž jeden 2 výpustných otvoru je stále otevřen a jedna z elektrod je umístěna v ose výpustného otvoru.Rez vanou obioukové odporové pece má plochu, která je omezena obvodem sferického mnohoúhelníka.Elektrická oblouková odporová poo v technologii tsvení nerastných surovín je charakterizována tím, že nepotžebuje plochu pro skladování paliva nebo koksu,...

Elektrická odporová pec k výrobě skleněných vláken tažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 241847

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobiš Ladislav, Pogorielov Konštantín, Karpiš Ladislav

MPK: C03B 5/02, C03B 37/02

Značky: výrobe, tažením, elektrická, vláken, odporová, sklenených

Text:

...,přednosti provedení podle vynálezu Ílze dále dop.lnit o výh-ody z oblasti provozní. Tak např. jedna roztavovací sekce .může ibýt vzhledem k variabilitě tavvicího výkonu použite pro různé typy zvilákňovacích selkcí, což je výhodné zejména z hlediska unifikauce výroby. Protože totéž platí Io tělese, které má navíc životnost několilkanásobně převyšující životnost zvlákňovací sekce, sníží .se tpodstatně ,nároky na kapacitu .prací .spojených s...

Číslicově regulovatelná odporová zátěž

Načítavanie...

Číslo patentu: 249263

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žeravík Anton

MPK: H01C 10/50, H01C 13/00

Značky: odporová, zátěž, regulovatelná, číslicové

Text:

...Jeho vstupy jsou připojeny k vyšším bitovým výstupům lg obousměrného čítače g.Tento obousměrný čítač je opatřen detektorem 15 naplnění a vynulování čítače, vstupem lg čítaní vpřed, vstupem ll čítání vzad, přičemž výstup detektoru łá naplnění a vynulování čítače, vstupy łg čítání vpřed a vstupy łł čítání vzad jsou připojeny k řídicím obvodům gg,které mají řídící vstup lg.Po přivedení signálu na řídicím vstupu łg jsou řídicími obvody lg...

Grafitová odporová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 229412

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mišík Pavol, Gondár Ernest, Pulc Vojtech

MPK: H05B 3/14

Značky: grafitová, odporová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru strojárského a rieši grafitovú odporovú pec. Jeho podstata je v tom, že ohrev je zabezpečovaný pomocou grafitového odporového článku valcového tvaru, pozdĺžnymi zárezmi upravený na paralelné spojené odporové sekcie meandrovitého tvaru. Prívody odporových sekcií sú umiestnené z jednej strany článku, sú ukončené tepelno-izolačnými segmentami tvaru plochej kruhovej výseče, nachádzajúcimi sa nad vnútorným priestorom článku....

Aparatura pro geoelektrická odporová měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222501

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubík Miloslav, Křesťan Petr, Rejzek Václav

Značky: geoelektrická, měření, odporová, aparatúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší aparaturu pro geoelektrická odporová měření. Aparatura sestává z vysílací části a přijímací části. Vysílací část aparatury obsahuje generátor synchronizačního signálu, střídač, zdroj stejnosměrného napětí a vysílač. Přijímací část aparatury obsahuje diferenciální zesilovač, filtr síťového kmitočtu, selektivní zesilovač, zesilovač měřeného signálu, synchronní detektor, stejnosměrný milivoltmetr a přijímač. Aparatura je určena pro...

Elektrická odporová pec se stabilní vsázkou nebo pec průběžná

Načítavanie...

Číslo patentu: 221578

Dátum: 15.02.1986

Autori: Turek Luděk, Rada Josef, Kovařík Oskar

Značky: stabilní, průběžná, vsázkou, elektrická, odporová

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická odporová pec se stabilní vsázkou nebo pec průběžná, sestávající z nejméně jedné sekce, vytvořené z obvodové části tepelně izolované, hranatého nebo kruhového tvaru, opatřeného topením a dvou uzavíracích, tepelně izolovaných částí, tvořících dno a víko pece nebo čela pece, vyznačující se tím, že obvodová část pece je vytvořena z tepelně izolační vrstvy (2), která je na vnitřní stěně opatřena celistvou kovovou výstelkou (1) spojenou...

Nízkofrekvenční aparatura pro geoelektrická odporová měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222453

Dátum: 01.10.1985

Autori: Rejzek Václav, Kubík Miloslav, Křesťan Petr

Značky: aparatúra, odporová, měření, geoelektrická, nízkofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nízkofrekvenční aparaturu pro geoelektrická odporová měření. Aparatura umožňuje provádět měření geoelektrickými odporovými metodami, při nichž je budicí zdroj nedaleko milivoltmetru. Aparatura obsahuje generátor synchronizačního signálu, střídač, stejnosměrný napěťový zdroj, vstupní diferenciální zesilovač, filtr síťového kmitočtu, selektivní zesilovač, zesilovač měřeného signálu, synchronní detektor, stejnosměrný milivoltmetr,...

Trubková odporová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 216123

Dátum: 15.06.1984

Autor: Heger Antonín

Značky: odporová, trubková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trubkové odporové pece pro ohřev, zejména kovových materiálů, spojený s měřením jejich plastických a pevnostních vlastností, tvořené nosnou trubkou (1) ovinutou odporovým topným článkem (2), který je z vnější strany opatřen tepelně vodivou vrstvou (3), která je v přímém styku s nosnou trubkou (1). Topný odporový článek (2) s tepelně vodivou vrstvou (3) je obalen tepelnou izolací (4) a pláštěm (5) odporové pece. Jako příklad je...