Patenty so značkou «odpeňovač»

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260400

Dátum: 15.12.1998

Autori: Oršulová Elena, Paulovič Milan, Kráľ Bohumil

MPK: C11D 1/825

Značky: odpeňovač

Text:

...kvapalina a jeho odpeňovacia ÚČÍIlHOSČ je uvedená v príklade č. 8.Pri 50 až 70 C sa zhonioglznizuje 30,0 hmot. 0/0 oxyetylovauej kyseliny stearo-vej s 5 mólmi etylénoxidu, 40,0 hmot. 0/0 kopolyméru etyienoxidu s propýléiioxicl,on 1, justičom jirizameruú inól. hmotnosť jmvlyjarwopyieuglykolového reťazca je 3 500 i 100 g .mó 1 a množstvo naviaznného etyiénoxidu je 13 hmot. 0/0 a 30,0 hmot. 0/0 oktadecylaminu s 3 mólmi etylénoxidu. Vznilçlý...

Viackomponentný emulzný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278872

Dátum: 08.04.1998

Autori: Uhlár Ladislav, Okresová Soňa, Polievka Milan, Komorová Katarína, Kostúr Tibor, Macho Vendelín

MPK: C08L 67/08

Značky: emulzný, viackomponentný, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovací prípravok pozostáva z produktov polyadície propylénoxidu na zmes alkoholov pozostávajúcu z 25 až 45 % hmotn. 2-etylhexanolu, 35 až 50 % hmotn. jednomocných a dvojmocných alkoholov C12, ako aj dvojmocných alkoholov C8, z esterov, éterov a acetálov. Ďalšími komponentmi sú látka všeobecného vzorca R1NHCH2CH2R2, kde R1 je acyl vyššej mastnej kyseliny, R2 je -OH, -NHR1, -NH2 alebo -OR1, voda a emulgátor.

Silikonový emulzní odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 272846

Dátum: 12.02.1991

Autor: Synek Pavel

MPK: C11D 1/82

Značky: odpeňovač, emulzní, silikonový

Odpěňovač na bázi polydimetylsiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266032

Dátum: 14.11.1989

Autori: Synek Pavel, Zadák Zdeněk, Šimůnek Jaroslav

MPK: C11D 7/14

Značky: polydimetylsiloxanů, odpeňovač, bázi

Text:

...v průmyslových technologických procesoch.Polydimetylsiloxanový odpěňovač je blíže objasněn v následujících příkladech P ř 1 k 1 a d 16 dílů pasty připravené zahříváním 94,33 polydimetylsiloxanu terminovaného trimetylsiloxyskupinami o viskozitě 350 mPa.s a 5,67 aerogelu Si 02 na teplotu 160 OC po dobu 2 hodin bylo smíseno 5 92 díly polypropylenového oleje o viskozitě 900 mPa.s a 2 dílů aerogelu sioz a bylo smícháno při teplotě 40 °C po...

Viacúčelový odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264733

Dátum: 12.09.1989

Autori: Paulovič Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jurečková Emília, Polievka Milan, Ilavský Ján

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovač, viacúčelový

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmooných alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom V celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 , 2-etylhexanolu 5 až 20 2, čalej prímesi ketönov a čalších, bližšie neidentifikovaných kyslikatých organických zlñčenin.Ako kooligoméry...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264732

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polievka Milan, Kostúr Tibor, Komorová Katarína, Uhlár Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmocnýoh alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslíkaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu V s n-butanolom v celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 8, 2-ety 1 hexanolu 5 až 20 , dalej prímesi ketônov a dalších, bližšie neidentifikovaných kyslíkatých organických zlúčenín.Etanolamidy...

Odpeňovač na báze kyslíkatých organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259271

Dátum: 17.10.1988

Autori: Orság Štefan, Polievka Milan, Macho Vendelín, Starčok Milan, Kostúr Tibor, Uhlár Ladislav, Jurečeková Emília

MPK: C11D 3/18, C11D 1/72

Značky: odpeňovač, báze, kyslíkatých, zlúčenín, organických

Text:

...ich hydrogenácie. Ďalej produkty vzniknuté termlckým štiepením makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulových látok i vyšších uhľovodíkov, napr. vákuových destllátov ropy, parafinických gáčov a pod.Odpeňovač podľa tohto vynálezu môže byť komponentom aj iných odpeñovačov.Ďalšie podrobnosti fornlulácie odpeňovača, jeho účinnosti v závislosti od prítomnosti jednotlivých zložiek, ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako...

Hydrofilný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258732

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ilavský Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Orság Štefan, Starčok Milan, Novák Ladislav

MPK: C11D 1/83

Značky: odpeňovač, hydrofilný

Text:

...produktoch oxidacie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanôn.K pomocným látkam patria ropné alebo syntetické uhlovodíky, prísady vonných látok, biocídov, pripadne farbiv.Dalšie údaje o formulácii odpeňovača ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeňovač alebo komponenty už známych odpeňovačov sa skúšajú jednak etylénglykol až polyetylénglykoly, dalej zmesi etylénglykolu až polyetylénglykolov jednak s alifatickými karboxylovými...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254210

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Kavala Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Uhlár Ladislav, Jureček Ľudovít, Rendko Tibor

MPK: B01D 19/02, C09K 3/00

Značky: odpeňovač, odpeňovačov

Text:

...vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 247021

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smorygo Oleg Georgijevie, Putna Vatautas Pjatrovie, Grüssner Theodor, Is Rimantas Fortunatovie, Dittrich Klaus, Kleindienst Wolf

MPK: C11D 1/66

Značky: odpeňovač

Text:

...výnimočne prítomné estery môžu pochádzat jednak z nedokonalého odstránenia mravčarlov alkylnatýclí zo surových produktov oxonácie propylénu, najmä však oxidačno-redukčnými reakciami aldehydov a alkoholov C 1, C 3 a C 12.Produktom polyadicie už uvedenej zmesi alkanolov až diolov Ca a C 12 s prímesami esterov, éterov a acetálov je produkt ich polyadície s 2 až 22 mólmi etyléiíoxidu a//alebo propylénoxidu na 1 mol zmesi alkoholu až diolu C...

Odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254036

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mataš Ján, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ilavský Ján, Polievka Milan, Guba Gustáv

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...3 až C 5.Pod prisadami pomocných látok sa rozumejú prísady tenzidov, vonných látok, antikorozívnych prisad, optických zjasňovačov ap. Na spôsob získavania organickej kyslíkatej zložky odpeñovača alebo komponentu sa využíva hlavne existujúce výrobné zariadenie výroby cyklohexanónu z cyklohexánu, pričom sa zhodnocuje hlavne zvyšok z tzv. hydrolyzačnej kolóny, označovaný tiež ako MEK. Pritom tento zvyšok možno využiť bez akejkoľvek ďalšej úpravy...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhlár Ladislav, Jurečková Emília, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mataš Ján, Polievka Milan

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...fyzikálno-chemickými metódami.Esterifikácia, resp. preesterifikácia sa uskutočňuje najmenej jedným alifatickým al 253000koholom C 1 až C 10. vhodnejšie sú alifatie ké alkoholy C 0 až 00 g pričom možno využiť aj zmesi alkoholov C 4 C 5, ktoré takisto vznikajú ako vedľajší odukt v procese výroby cyklohexanoln a cýklohexanonn Epurodukt z kolóny FK 102). Ďalej. individuá ne alkoholy a zmesi alkoholov z oxoprocesu.Esterifikáciu možno...

Odpeňovač a/alebo komponent odpeňovacieho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240516

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schirmer Werner, Lippmann Roland, Petzold Klaus-michael

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovacieho, komponent, odpeňovač, prostriedku

Text:

...líčinnosť 100 .Na aniónový tenzid arlkylsíran sodný, pri~ pravený sulfatáciou primárnych alifatických alkoholov Cm až 0,., a ,následnou neu tralizáciou hydrouidom sodným alebo uhlt čitanom sodným je odpeňovacia účinnost 98 0/0.Odpeňovacia účinnost v silne alkalickom prostredí 20 g NaOH rozpustených v 1 000 gramoch neiónového tenzidu je 100 0/0.Pri skúške odpeňovncej účinnosti sa postupuje tak, že 100 cm 3 štandardného alkylsíranu sodného...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232390

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macho Vendelín, Uhlár Ladislav, Novák Ladislav, Polievka Milan

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom prihlášky vynálezu je odpeňovač pozostávajúci zo 60 až 99 % uhľovodíkov a/alebo oligomérov alkénov C2 až C5 a 1 až 40 % kyslíkatých organických zlúčenín o molekulovej hmotnosti 150 až 850, prípadne polyolefínov (ataktický polypropylén) o molekulovej hmotnosti 1 000 až 32 000. Aplikačné možnosti sú hlavne v celulozárensko-papierenskom a v potravinárskom priemysle.

Zmesný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232365

Dátum: 01.01.1987

Autori: Cesnek Ján, Violová Anna, Hauskrecht Peter

MPK: C11D 3/08

Značky: odpeňovač, zmesný

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesný odpeňovač je určený pre odpeňovanie pien, ktoré vznikajú z hydrofóbnych tuhých častíc, zo zbytkov nepolárnych rozpúšťadiel, z vodných roztokov a plynu. Zmesný odpeňovač sa skladá z alkalickej, amónnej, amínovej, vápenatej soli alkylbenzénsulfonovej kyseliny a z polydialkylsiloxanu v hmotnostnom pomere 1 : 1 až 10 000 : 1, výhodne 10 : 1 až 1 000 : 1. Výhodne sa používajú soli kyseliny dodecylbenzénsulfonovej a polydimetylsiloxanu.

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236099

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ilavský Ján, Komora Ladislav, Jureček Ľudovít, Paulovič Milan, Polievka Milan, Macho Vendelín

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze organických zlúčenin pozostáva z destilačného zvyšku zo surového produktu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu s číslom kyselosti 150 až 350 mg KOH/g a číslom zmydlenia 350 až 600 mg KOH/g a/alebo vedľajších vyššievrúcich kyslíkatých organických produktov z hydroformylácie propylénu oxidom uhoľnatým s vodíkom, pozostávajúce z 50 až 100 % zo zmesi kyslíkatých organických...