Patenty so značkou «odpadovej»

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287886

Dátum: 17.02.2012

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich

MPK: C02F 1/52, C02F 3/12

Značky: čištění, zariadenie, odpadovej, spôsob, suspenzie, separácie, najmä, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody, kde sa flokulujúca suspenzia oddeľuje od kvapaliny filtráciou vo fluidizovanej vrstve vločkovaného mraku, v ktorom sa vločky tvoria zo separovanej suspenzie a fluidizácia sa udržiava vzostupným prúdením kvapaliny, pričom kvapalina so suspenziou vstupuje do fluidizovanej vrstvy zospodu a kvapalina zbavená suspenzie sa odoberá nad hladinou vločkového mraku predstavovanou rozhraním...

Spôsob termofilnej aeróbnej úpravy koncentrovanej organickej odpadovej vody a zodpovedajúca prevádzka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20267

Dátum: 14.01.2011

Autori: Collivignarelli Maria Cristina, Ravasio Pier Francesco, Sancandi Alberto, Bertanza Giorgio

MPK: C02F 1/72, C02F 1/44, C02F 1/52...

Značky: koncentrovanej, úpravy, termofilnej, zodpovedajúca, aeróbnej, prevádzka, spôsob, organickej, odpadovej

Text:

...Dokument US 2004/159607 A 1 opisuje proces aeróbnej úpravy odpadu za mezoñlných podmienok, kde sú granule kalcitu použité ako nosič pre aeróbne mikroorganizmy. 0014 Dokument JPA 08232595 opisuje použitie Ca zlúčenín pridaných vprocese spracovania odpadu organickej povahy anaeróbnym spodným kalovým spôsobom typu sprietokom smerom hore, ktoré reagujú soxidom uhličitým vznikajúcim metánovou fermentáciou v reaktore tak, že vzniká CaCO 3....

Gravitačný filter odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5616

Dátum: 07.12.2010

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 29/11, C02F 1/00

Značky: odpadovej, gravitačný, filter

Text:

...príklade uskutočnenia sú tyče 1 zahnuté do kruhového oblúka a filtračná plocha je prehnutá. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú tyče 1 priame a filtračná plocha je rovinná. Sústava tyčí 1 má vo svojej podstate hrebeňové usporiadanie.Tyče 1 sú svojim koncom na strane pri rozdeľovacej komore 20 uložené na ráme 3 filtra, napr. sú uložené v priečnom nosníku 2, ktorý je nerozoberateľne alebo rozoberateľne uložený na ráme 3 filtra. Tyče...

Zariadenie a spôsob mobilnej oxidačnej úpravy silno znečistenej odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17506

Dátum: 15.07.2010

Autori: Schwarzkopf Sergej, Grothe Sascha, Herreros González Cristina, Lehmann Eric, Muntaniol Leo

MPK: C02F 1/00, C02F 1/20, C02F 1/467...

Značky: úpravy, znečistenej, silno, spôsob, zariadenie, oxidačnej, mobilnej, odpadovej

Text:

...lacné, a je preto vhodné pre decentralizované umiestnenie v rôznom uskutočnení. Podľa vynálezu sú v zariadení vytvorené dva rôzne okruhy (cykly). Oba okruhy spoločne využívajú odpeňovaciu nádrž, pričom pena,ktorá vzniká pri úprave vody, je rozrušovaná, a tým je umožnený proces oxidačného čistenia odpadových vôd. Prepojenie medzi cyklom drvenia a oxidačným cyklom sa uskutočňuje prostredníctvom prvého usporiadania ventilu. Je pritom...

Zariadenie na separáciu pyrolýzneho oleja pri spracovaní odpadovej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5050

Dátum: 05.12.2008

Autori: Nováková Eva, Krejčí Peter, Ochvát Juraj

MPK: B09B 3/00, B29B 17/00, F23G 7/12...

Značky: spracování, zariadenie, pyrolýzneho, odpadovej, separáciu, oleja

Text:

...sústavu oblúkov, pozostávajúcu z aspoň dvoch oblúkov s vrcholom dole, kde do týchto dolných vrcholov je pripojená zbemá nádrž. V každom vrchole môže byt jedna zberná nádrž, prípadne môže byť pripojená jedna zbemá nádrž spoločná.Navrhnuté riešenie umožňuje spracovanie odpadovej gumy efektívnym a ekologickým spôsobom. Zariadenie je relatívne nenáročné čo sa týka nákladov, priestorovej náročnosti, manipulácie i náročnosti kvalifikácie obsluhy....

Zariadenie na spracovanie odpadovej vody a spôsob spracovania odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12804

Dátum: 11.11.2008

Autor: Klegraf Ferdinand

MPK: B01D 61/16, C02F 3/12

Značky: spôsob, spracovania, zariadenie, spracovanie, odpadovej

Text:

...Ďalej sa môže jednať o časť zariadenia na aerobné spracovanie aktivovaným kalom, zariadenia na anaerobné odstraňovanie fosforu, zariadenia na denitritikáciu alebo zariadenia na biologické spracovanie vo vírivom lôžku s biologicky pôsobiacim materiálom ñxovaným na nosičoch.0011 Zariadenie na mechanické čistenie zariadenia na spracovanie odpadovej vody môže obsahovať jeden alebo viacero jednotlivých prístrojov na mechanické čistenie, a to...

Zapojenie systému na ekologické zhodnocovanie odpadu, najmä glycerínovej odpadovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5016

Dátum: 07.10.2008

Autor: Líška Marián

MPK: C10L 1/00, C10G 3/00, F23G 7/00...

Značky: odpadovej, zhodnocovanie, zapojenie, glycerínovej, odpadů, najmä, systému, ekologické, zmesí

Text:

...Podpomý horák 52 je z jednej strany prepojený na spaľovací potrubný prívod 512, ktorým sa privádza spaľovací vzduch. Druhá strana spaľovacieho potrubného prívodu 512 je prepojená na bočnú časť predohrievacej komory 5, V ktorej termíckou oxidáciou vznikajú horúce spaliny 114. Predohrievacia komora 5 je prepojená cez druhé prepojovacie potrubie 22 na spaľovaciu komoru 2, do ktorej sú privádzané horúce spaliny 114. Vo vrchnej časti spaľovacej...

Spôsob spracovania odpadovej vody s obsahom amónia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11448

Dátum: 12.09.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: C02F 3/30

Značky: amónia, obsahom, odpadovej, spracovania, spôsob

Text:

...ktorá obsahuje väčšinu anaeróbnych baktérií oxidujúcich amónium(AMOX), a na ľahkú fázu, pričom ťažká fáza sa privádza späť do zariadenia a/alebo sa zhromažďuje a privádza sa do iného zariadenia a ľahká fáza sa odloží. Tým, že sa obeskupiny baktérií (aeróbne/anaeróbne), ako pri iných biologických systémoch na čistenieodpadovej vody, nevyskytujú v zhluku a majú každá odlišnú hustotu, môže sa prebytočný kal rozdeliť na ťažkú a ľahkú fázu....

Uhličitan vápenatý s ošetreným povrchom a jeho použitie pri spracovaní odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10780

Dátum: 21.03.2007

Autori: Schölkopf Joachim, Gerard Daniel, Gantenbein Daniel, Gane Patrick

MPK: B01J 20/04, C02F 1/56, C02F 1/28...

Značky: spracování, odpadovej, uhličitan, povrchom, ošetreným, použitie, vápenatý

Text:

...činidlami. Predsa len, pokiaľ sa použijú v kombinácii s jedným z vyššiezmieňovaných anorganických koagulačných činidiel, ako jenapriklad chlorid železitý, je potrebné, aby bol polymér katiónový, t.j. musí mať kladný celkový náboj, aby účinne pôsobili ako vločkovacie pomocné činidlo. Dlhé reťazce kladne nabitých polymérov môžu pomôcť spevniť flokuly, tým, že ju urobia väčšou, urýchliť usadzovanie a uľahčiť odfiltrovanie. Vďaka obmedzeniu...

Spôsob súčasného odstraňovania BSK a fosfátu z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13612

Dátum: 09.09.2005

Autori: Vellinga Sjoerd Hubertus Josef, Mulder Ronald, Abma Wiebe Ruurd

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58, C02F 3/12...

Značky: odstraňovania, súčasného, odpadovej, spôsob, fosfátu

Text:

...vyššie uvedené nevýhody. Podľa vynálezu sa poskytuje spôsob súčasného odstraňovania BSK afosfátu z kvapaliny obsahujúcej amónium, BSK, fosfát a horčík, pričom tento spôsob zahŕňaa) zavádzanie kvapaliny do reaktora obsahujúceho BSK-oxidujúcu biomasub) zaistenie, že kvapalina v reaktore obsahuje stechiometrický prebytok amónia a horčíka vzhľadom k fosfátu, kde stechiometria sa týka stechiometrie struvitud) aeróbnu oxidáciu aspoň časti BSK v...

Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5011

Dátum: 09.03.2005

Autor: Xiaohu Dai

MPK: C02F 9/02, C02F 3/12

Značky: biologického, reaktora, spôsob, odpadovej, pomocou, lôžkom, fluidným, získavania

Text:

...lôžkom. Dočistenie sa uskutočňuje sedimentáciou.0009 Zodpovedajúce Čističky odpadových vôd na získávaníe vody sú V dôsledku uskutočňovaných procesných krokov veľmi objemné a na zaistenie riadneho využívania vyžadujú rozsiahle skúsenosti.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je zdokonaliť opísanýspôsob získavania vody z odpadovej vody tak, aby sa vodazodpovedajúca akosť získala pri prevádzkovom zjednodušenom postupe a kompaktnom usporiadaní...

Spôsob prevádzky alkalického zinkoniklového kúpeľa, s nízkym obsahom odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9343

Dátum: 23.11.2004

Autori: Morgenstern Karl, Klos Klaus-peter, Hillebrand Ernst-walter

MPK: C25D 3/56, C25D 21/18, C02F 1/04...

Značky: spôsob, odpadovej, nízkým, zinkoniklového, obsahom, prevádzky, kúpela, alkalického

Text:

...a tým zloženie kúpeľa a kvalitu vrstiev negatívne ovplyvňujú. Ďalej sa znižuje rozpustnost komplexotvornej látky a podporuje sa tým jej nevýhodné vylučovanie v katódovom filme. Na tieto látky je tak potrebnépozerat ako na odpadové produkty ktoré rušia prevádzku kúpeľa a vedúk tomu, že sa elektrolyt musí trvalo obnovovať, čo je nevýhodné s ohľadom na cenu. Pre odstraňovanie odpadových produktov neexistuje žiadne uspokojivé riešenie.0007...

Zariadenie na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 283887

Dátum: 03.03.2004

Autor: Lühr Wolfgang

MPK: C02F 3/20, B01D 21/00

Značky: aeróbnu, mikrobiologickú, úpravu, odpadovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené reaktorom obsahujúcim biomasu, ktorý má horný reaktorový priestor a dolný reaktorový priestor. Odpadová voda na čistenie sa privádza prostredníctvom prívodu (1) odpadovej vody do horného reaktorového priestoru, kde sa zberá a mieša s časťou biomasy. K reaktoru je pripojená filtračná a prevzdušňovacia jednotka (6) pozostávajúca z aspoň jedného pórovitého dutého telesa (7) slúžiaceho ako membrána. Uvedené duté teleso tvorí...

Spôsob účinnej úpravy odpadovej vody v prenosnej cisterne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2180

Dátum: 26.01.2004

Autori: Dányi István, Dányi Zoltán

MPK: E03F 5/00, F04D 7/00

Značky: úpravy, účinnej, odpadovej, prenosnej, cisterne, spôsob

Text:

...cisterny.0011 Predmetom. predkladaneho vynálezu je riešenie, ktoré umožňuje nielen systematické, úplné odstránenie tukovej vrstvy a kalu, ale ktoré tiež zabezpečuje homogenizáciu odpadovej vody zostávajúcej pri čerpaní a ďalej, po vyčerpaní je možná vhodná0012 Uvedený predmet sa dosiahne spôsobon v ktorou odpadová voda nazbieraná V prenosnej cisterne sa periodicky odčerpáva a periodické odčerpávanie sa uskutočňuje tak, že keď hladina...

Spôsob submerzného čistenia odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283522

Dátum: 28.07.2003

Autori: Tang Nianfa, Maclaren David

MPK: C02F 3/02, C02F 3/06, C12M 1/06...

Značky: odpadovej, čistenia, použitie, vykonávanie, zariadenie, určenej, submerzného, pitná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri submerznom čistení odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda, obsahujúca biologicky rozložiteľné látky, sa voda vo forme zmesovej tekutiny, obsahujúcej rozpustenú organickú hmotu a suspendované pevné častice, uvádza do cirkulácie v komore na biologické spracovanie, obsahujúce aeračné prostriedky a biomasu, prítomnou v komore na biologické spracovanie vo forme biofilmu na pevnej nosnej konštrukcii, ktorá je úplne ponorená...

Spôsob a zariadenie na odsávanie odpadovej vody vo vnútornom oblúku odlievacieho stroja pre východiskový profil nosníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 737

Dátum: 11.03.2003

Autori: Letzel Dirk, Kockentied Josef, Friedrich Jürgen, Fest Thomas, Zajber Adolf-gustav

MPK: B22D 11/124

Značky: odsávanie, odlievacieho, odpadovej, východiskový, spôsob, nosníka, oblúku, profil, stroja, vnútornom, zariadenie

Text:

...zariadenie, ktoré majú splnit nasledujúce kritéria- Pokial možno úplné zhromažďovanie a zachytávanie odpadovej vody v trvalej prevádzke za podmienok odlievania predliatku z ocele, rovnako ako odvádzanie odpadovej vody, bez toho aby sa negatívne ovplyvňovala kvalita- zabránenie kolízii odlievaného predliatku so zariadeniami na vedenie vody.- Nekomplikovaná, priestor šetriaca konštrukcia a nízke náklady na inštaláciuv zariadení na odlievanie...

Jednotka na odvádzanie odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4433

Dátum: 18.01.2003

Autori: Lock Graham Robin, Self James Edward

MPK: E03C 1/22, E03C 1/26

Značky: odvádzanie, odpadovej, jednotka

Text:

...jednotka obsahuje základný prvok, ktorý je umiestiteľný na spodnej strane sprchovej vaničky na zakrytie odpadového otvoru, a upínací prvok, ktorý je umiestiteľný na hornú stranusprchovej vaničky a ktorý je spojiteľný so základnýmprvkom na upnutie základného prvku k spodnej strane sprchovej vaničky, pričom upinaci prvok je opatrený otvorom, ktorým môže odpadová voda zo sprchovej vaničky prechádzať do základného prvku, filtraćnýnl prvkom, ktorý...

Spôsob odstránenia zlúčenín chrómu z odpadovej vody po vylúhovaní odpadov chromočinenej kože a regenerácia chromitých vyčiňovacích komplexov vo forme chromitých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281121

Dátum: 10.09.1997

Autori: Bartalos Ladislav, Hladký Zdeněk, Valko Ladislav

MPK: C01G 37/14, B09B 3/00

Značky: solí, kôže, zlúčenín, komplexov, formě, regenerácia, chromitých, vylúhovaní, spôsob, odpadovej, chromu, vyčiňovacích, odstránenia, chromočinenej, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že chrómany prítomné v odpadovej vode sa redukujú v kyslom prostredí pyrosiričitanom na chromité soli, ktoré sa vyzrážajú v mierne alkalickom prostredí ako málorozpustný hydroxid chromitý, ktorý možno filtráciou oddeliť. Hydroxid chromitý sa ďalej extrahuje po pridaní aktívneho uhlia zriedenou kyselinou sírovou za vzniku chromitých solí, vhodných na prípravu chromočiniacej brečky.

Spôsob anaeróbneho odstránenia zlúčenín síry z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 280506

Dátum: 06.08.1997

Autor: Langerwerf Josephus Sychbertus Adrianus

MPK: B01D 53/52, C02F 3/28

Značky: anaeróbneho, odstránenia, odpadovej, síry, spôsob, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z napustenia odpadovej vody do anaeróbneho biologického reaktora, premeny zlúčeniny síry v tomto reaktore na sírnik, cirkulácie výtoku s obsahom sírnika z reaktora v prietokovom potrubí, ktoré obsahuje čistiaci systém na zachytenie sírnika vo výtoku, odstránenia sírnika z výtoku kontaktom s nosným plynom v čistiacom systéme a premeny sírnika na síru, kde sírnik je absorbovaný z nosného plynu do absorpčného systému (11) pomocou...

Zariadenie na odstránenie hornej odpadovej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280844

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hartmann Wilfried, Ansorge Eberhard

MPK: B28B 17/00, B26D 7/18

Značky: odpadovej, hornej, vrstvy, zariadenie, odstránenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie pozostáva z nosníka (1), umiestneného nad pórobetónovým blokom po jeho dĺžke a pohyblivého hore a dole, z najmenej dvoch horizontálne uložených nosných rámov (2, 2'), ktoré sú výškovo motoricky prestaviteľné a umiestnené pod nosníkom (1) v pároch proti sebe po oboch stranách jeho vertikálnej pozdĺžnej stredovej roviny (M), a z tŕňov (5, 5'), ktoré sú zabodnuteľné do odpadovej vrstvy (A) a sú umiestnené na spodnej strane...

Sifón odpadovej inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281563

Dátum: 10.05.1995

Autor: Rittmann Anton

MPK: E03C 1/295

Značky: inštalácie, sifón, odpadovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sifón odpadovej inštalácie s protizápachovým uzáverom má puzdro (1), ktoré má bočnú stenu (3) s kvapalinovým vstupným otvorom (2) a v oblasti jeho dna (4) je usporiadaný kvapalinový výstupný otvor (5), pričom protizápachový uzáver má priečku (10), ktorá tvorí s puzdrovými stenami (3, 13) odpadový kanál (15), ktorý vedie od vstupného otvoru (2) najprv dole až k dnovej oblasti (4), na ňu sa napájajúci a hore sa rozkladajúci stúpací kanál (16),...

Spôsob diskontinuálneho čistenia biologickým alebo aj chemickým spracovaním splaškovej alebo odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281134

Dátum: 10.05.1995

Autor: Larson Erik

MPK: C02F 9/00

Značky: diskontinuálneho, chemickým, spracovaním, zariadenie, biologickým, odpadovej, spôsob, vykonávanie, čistenia, splaškovej

Zhrnutie / Anotácia:

Na biologické a prípadne i chemické čistenie splaškovej alebo odpadovej vody je využité zariadenie obsahujúce kalový separátor (3) a nádrž reaktora (4). Nádrž reaktora (4) obsahuje vzostupné potrubie (9) na vypúšťanie čistej, vyčistenej vody výstupom (11) z nej pomocou pretlaku v nádrži reaktora (4), predovšetkým pretlaku dosiahnutého pomocou stlačeného vzduchu ventilátorom s postranným výstupom. Pretlak môže byť využitý na odstránenie prebytku...

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278245

Dátum: 12.01.1995

Autori: Matyašovský Ján, Baláž Peter, Kopný Ján, Jančeková Ľubica, Blaško Anton, Minarovič Rudolf, Ďurčo Peter

MPK: B03B 5/28, C14C 1/02

Značky: odpadovej, konzervačnej, regenerácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu...

Elevátorová čistička biologicky čistenej odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 277998

Dátum: 08.12.1993

Autori: Koutecký Vlastimil, Pultr František, Vrba František, Veselý Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: elevátorová, odpadovej, čistička, čistenej, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Elevátorová čistička s vaňou (8) biozóny umiestnenou v hornej časti usadzovacej nádrže (9) vsadenej do septiku (10) má vaňu (8) biozóny nad úrovňou hriadeľa napínacej remenice (12) prehradenú priehradkou (7), ktorá má v strede spodného okraja výrez (14) a z oboch strán zaťažovacie dosky (15), ktorých bočné okraje sú vsadené medzi lišty, ktoré sú umiestnené na protiľahlých stranách vane (8) biozóny. Biokontaktory (1) sú vytvorené z vonkajších...

Spôsob čistenia odpadovej vody obsahujúcej sírniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280745

Dátum: 12.11.1991

Autor: Buisman Cees Jan Nico

MPK: C02F 3/30, C02F 3/34

Značky: obsahujúcej, spôsob, odpadovej, čistenia, sírniky

Zhrnutie / Anotácia:

Sírniky sa oxidujú na elementárnu síru v reaktore s použitím kalov obsahujúcich aeróbne baktérie vo forme biofilmov, ktoré sú viazané na nosičový materiál. Používa sa obsah sírnika v kaloch aspoň 10 mg sírnika na 1 mg dusíka prítomného v kaloch počas 1 hodiny, pričom sa obsah sírnika v kaloch vypočítava na základe časti sírnika zoxidovaného v kaloch a v prípade, keď voda neobsahuje žiadne organické látky, používa sa obsah sírnika v kaloch aspoň...

Spôsob čistenia odpadovej kalovej vody z azbestocementovej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267771

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bisaha František

MPK: C02F 1/28

Značky: kalovej, výroby, spôsob, odpadovej, čistenia, azbestocementovej

Text:

...nnožatve 7,5-8 kg/m 3. miešanie kalovej vody v nadrłi eołeme orevieat tiež znaayai rotačnýai mielačni pri aúčaanoa privode oxidu uhličitého do spodnej časti nádrže. Virenia kalovej vody v nádrži dosiahneme preaiełanie a vaielanie oxidu uhličitého a akalice zelenej 3 následnou neutralizaciou na pH 6 až 8 a redukciu Crół na crłł bez poatupneho spracovania na zariadeni čistiacej stanice odpadovej vody.vyčistenie odpadovej kalovej vody e vylúčenia...

Spôsob čistenia odpadovej vody z parenia alebo varenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265538

Dátum: 13.10.1989

Autori: Királyová Zuzana, Brežný Igor

MPK: C02F 1/74, C02F 1/66

Značky: čistenia, varenia, dřeva, spôsob, odpadovej, parenia

Text:

...zafarbená. Nepravidelné vypúšťanie týchto vôd a tým parenie dreva v znečistených vodách spôsobujú poškodenie kresby dýhy a jej celkového zafarbenia.Teraz sa zistilo, že odpadovú vodu z parenia alebo varenia dreva je možné účinne čistiťPodstata vynálezu spočíva v tom, že na odpadovú vodu sa najprv, za súčasného prevzdušňovania pôsobí alkalickým činidlom až do hodnoty pH 11,5. Takto upravená voda predstavujúca dokonale zhomogenizovanú zmes sa...

Spôsob izolácie 4-fenolsulfonanu sodného z odpadovej vody pri výrobe 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260767

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vanek Juraj, Nasko Vladimír, Lacko Juraj, Pašteka Peter, Poór Robert, Zervan Ivan, Kovačič Henrich, Sohler Ervín, Klučovský Pavol

MPK: C07C 143/46, C07D 237/22

Značky: izolácie, výrobe, spôsob, 4-fenolsulfonanu, sodného, odpadovej, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu

Text:

...vynálezu spočíva v t-om, že k ,odpadovej vode obsahujúcej chlorid amónny,tł-tenolsulfónan. sodný a iné organické nečistoty sa pridá hydroxid sodný V mólovom pomere k prítomnému chloridu amónnemu 0,05 až 1,2 ku 1 a 0,05 až 0,8 0/0 hąmot. adsorhenta voči odpadovej vode. Ako adsorbent sa môže používat bieliaca hlinka, aktívneuhlie a pod. Zmes sa potom zahustíďia 20 až 50 °/o pôvodného objemu a filtruje sa-.priteplote 60 až 100 °C, čím s.a...

Spôsob rafinácie zriedenej odpadovej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258704

Dátum: 16.09.1988

Autori: Demovič Stanislav, Filák Mirek

MPK: C01B 17/90

Značky: kyseliny, zriedenej, sírovej, spôsob, odpadovej, rafinácie

Text:

...farby. Oxidácia organických zlúčenín sa dá urobit tiež pomocou kyseliny dusičnej, chloristanom draselným, chlorečñanom draselným, pričom dochádza k značne silnému peneniu kyseliny sírovej, čo značne sťažuje dávkovanie oxidačných činidiel. V pripade, že ide o znečistenie len fennolickými látkami, je možné ich odstrániť využitím polykondenzačnej reakcie s aldehydmi, ktorej výsledné produkty nie sú v zriedenej kyseline sírovej rozpustné....