Patenty so značkou «odpadového»

LED svietidlo s premenou odpadového tepla na elektrickú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7034

Dátum: 03.02.2015

Autori: Knap Marek, Duga Ján

MPK: F21V 29/00, F21V 23/00, F21S 9/00...

Značky: elektrickú, odpadového, tepla, svietidlo, přeměnou, energiu

Text:

...2 je znázornená zostava spojenia nosnej základovej dosky s nainštalovanou sústavou LED čipov LED svetelného zdroja, 10polovodičového termoelektrického generátora a chladiča. Na obrázku 3 je znázomená štruktúra polovodičového termoelektrického generátora. Na obrázku 4 je znázomená rozloženie sústavy LED čipov LED svetelného zdroja na nosnej základovej doske. Na obrázku 5 sú V grafickej a tabuľkovej forme znázomená dosahované parametre LED...

Spôsob odstraňovania 137Cs z odpadového prachu z elektrických oblúkových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20475

Dátum: 27.04.2012

Autori: Degetto Sandro, Cianchi Aldo

MPK: G21F 9/06, G21F 9/30

Značky: odstraňovania, pecí, 137cs, prachu, elektrických, odpadového, oblúkových, spôsob

Text:

...izotopovej výmeny proces sa uskutočňuje v kyslom médiu (pri pH približne 5) a pri laboratórnej teplote trvanie celého extrakčného procesu je približne 24 hodín výťažok spracovania po štyroch stupňoch extrakcie bol 90 .0015 Spracovanie opísané v skôr uvedenom U.S. patente je založené na dvojfázovom Iúhovacom procese, kde sa obidve fázy uskutočňujú v kyslom médiu, pričom sa v druhej fáze pridáva nerádioaktívna soľ cézia (ako v...

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Poslušný Gustav, Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav, Sláma Jiří, Doležal Lubomír, Veselý Stanislav, Toth Alexandr, Procházka Miloš

MPK: F28F 1/00, F02C 7/00

Značky: následné, rekuperačné, turboagregátu, prevádzke, spaľovacou, tepla, vznikajúceho, turbínou, využitie, odpadového, zariadenie

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Surovina na výrobu polyuretánov a spôsob jej prípravy z odpadového polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15770

Dátum: 20.09.2010

Autori: Benes Hynek, Kruliš Zdeněk, Vlcek Tomas

MPK: C08J 11/00, C08G 18/83, C08J 11/04...

Značky: přípravy, surovina, polyuretánov, odpadového, spôsob, výrobu, polyuretánu

Text:

...prítomnosti silno kyslého katalyzátora uskutoční reakcia epoxidovej skupiny.3 s vodou, monohydrickým alkoholom (napr. metanolom) alebo polyo lom, napr. glycerolom. V tejto reakcii dochádza k otvoreniu oxiránového cyklu za vzniku hydroxylových skupín. Otvorenie cyklu sa môže tiež uskutočniť za použitia kyselín alebo amínov (US 5,380,886 US 6,433,121 US 6,548,609 US 6,573,354 US 6,686,435 W 0 2006012344 W 0 03029182).0010 Polyuretány na báze...

Zariadenie na využitie odpadového tepla zo spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5384

Dátum: 08.03.2010

Autori: Toth Alexandr, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/08, F02C 6/18

Značky: zariadenie, tepla, využitie, spaľovacej, turbiny, odpadového

Text:

...s plynovým dúchadlom 7 na prepravu zenmého plynu vedeného plynový potrubím 8 diaľkového plynovo 10du. Kompresor 3 je priebežným potrubím 9, sčasti usporiadaným v regenerátore 10, spojený so spaľovacou komorou 11 na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vstupným potrubím 12 prepojená s vysokotlakovou turbínou 4, medzi ktorú a nízkotlakovou turbínou 5 je prevádzací kus 13. Na výstupnú časť nízkotlakovej turbíny 5 je pripojené potrubie 14, ktoré je...

Odstraňovanie amoniakálneho, amóniového a močovinového dusíka oxidáciou roztokom s obsahom chlórnanu, z odpadového vzduchu v zariadeniach na výrobu amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14915

Dátum: 27.11.2009

Autori: Lippmann Dennis, Gehrke Helmut

MPK: B01D 53/58

Značky: výrobu, odpadového, amoniakálneho, amoniaku, odstraňovanie, močovinového, vzduchu, roztokom, dusíka, zariadeniach, chlornanů, obsahom, amoniového, oxidáciou, močoviny

Text:

...zlúčenín v závislosti od reakčného času, oxidačného prostriedkustechiometrického prebytku oxidačného prostriedku a teploty. Rovnako sa opisujú V Spalding et al, REMIDIATION VľInter 2005, 55-63 pokusy na úpravu roztokov obsahujúcich amónium, alebo močovinu v Iaboratórnom meradle ako aj v poloprevádzke.0010 Všetky vyššie uvedené metódy odstraňovania dusíkatých komponentov použitím oxidačných prostriedkov zohľadňujú výlučne vyčistenie...

Systém odparovania kvapalín zo záchytných nádrží pomocou odpadového tepla z kogeneračnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5247

Dátum: 07.09.2009

Autor: Výboh Dušan

MPK: C02F 1/16, B01D 1/00, C02F 1/04...

Značky: kvapalín, nádrží, kogeneračnej, systém, odpadového, jednotky, tepla, odparovania, záchytných, pomocou

Text:

...skládkového plynu. Ďalej je potrebné vytvoriť primárny a sekrmdámy okruh, z ktorých primárny bude zabezpečovať teplo pre Sekundárny okruh. Primárny okruh je vytvorený odbočkou z chladiaceho okruhu kogeneračnej jednotky. Ďalšou súčasťou okruhu je sústava spojovacích potrubí so zabudovaným obehovým čerpadlom a výmenníkom tepla. Sekrmdárny okruh pozostáva z kolektora tvoreného kapilárnymi rohožami, ktoré sú zavesené na plavákoch tesne pod...

Zariadenie na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286370

Dátum: 23.07.2008

Autor: Pilka Ján

MPK: B02C 4/00, C03B 7/00

Značky: spracovanie, odpadového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie odpadového skla, najmä lepeného autoskla a skla s drôtenou výplňou, pozostávajúce najmenej z jednej dvojice okolo pozdĺžnej osi otočne uložených valcov s upraveným povrchom, z ktorých jeden je uložený v nosnej konštrukcii nepohyblivo a druhý valec je uložený posuvne nastaviteľne. Dvojice otočne uložených valcov (1 - 1', 3 - 3', 4 - 4', 5 - 5', 6 - 6', 7 - 7') sú v nosnej konštrukcii (10) usporiadané vertikálne a za...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z odpadového plynu zo spaľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17328

Dátum: 27.08.2007

Autori: Schuda Volker, Wagner Rupert, Lichtfers Ute

MPK: B01D 53/14

Značky: uhličitého, plynů, spaľovania, odpadového, oxidů, odstraňovanie

Text:

...a kálium-o metylaminopropionát.US 4,440,731 odporúča pridať k vodnému absorpčnému prostriedku, ktorý obsahuje alkanolamín, ako napriklad monoetanolamín, viac ako 50 ppm meďnatých soli ako aj eventuálne jeden alebo viaceré zlúčeniny zvolené spomedzi dihydroxyetylglyclnu, uhličitanov alkalických kovov, manganistanov alkalických kovov alebo manganistanu amónneho, oxidov niklu a bizmutu, aby sa redukoval rozklad absorpčného...

Spôsob spracovania organického odpadového materiálu obsahujúceho halogény

Načítavanie...

Číslo patentu: 285553

Dátum: 26.02.2007

Autor: Procida Jan

MPK: C08F 8/00, A62D 3/00

Značky: obsahujúceho, halogény, spôsob, materiálů, organického, spracovania, odpadového

Zhrnutie / Anotácia:

Organický odpadový, halogény obsahujúci materiál, ako je PVC, je podrobený hydrolytickému spracovaniu suspendovaním 1 hmotnostného dielu odpadového materiálu v rozdrvenom stave v 1 - 10 hmotnostných dieloch vody v prítomnosti príslušnej zásady a ich ohrevu na teplotu 250 - 280 °C pri tlaku postačujúcom na udržanie vody v kvapalnom skupenstve počas obdobia, postačujúceho na premenu všetkých prítomných organicky viazaných halogénov na anorganické...

Spôsob spracovania odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285017

Dátum: 22.03.2006

Autor: Goronszy Mervyn Charles

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12, C02F 3/20...

Značky: spracovania, odpadového, spôsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania odpadového materiálu, ktorý zahrnuje odstraňovanie zvolených zložiek z odpadu a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktoré obsahuje reaktor alebo rad reaktorov vzájomne prepojených rovnakou kvapalinou na príjem odpadu, ktorý má byť spracovaný, vo forme prítoku. Pritom je tvorený biomasou obsahujúcou odpad a mikroorganizmy, ktorá je akineticky zmiešavaná bez prevzdušňovania alebo mechanického prostriedku na posilnenie...

Linka na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3648

Dátum: 04.11.2003

Autori: Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír

MPK: B02C 17/00

Značky: odpadového, spracovanie, linka

Text:

...15 pripojené na zásobník 14 vody. Pod miešačkou 11 je situovaný zásobník 16 zmiešanej zmesi, ktorý je vyústený nad granulačné zariadenie 17. Nad posledný stupeň 18 granulačného zariadenia 17 je situované dávkovacie zariadenie 20 antispekavej prísady spojene so zásobníkom 19 antispekavej prísady. Pod posledným stupňom 18 granulačného zariadenia 17 je lokalizovaný dopravník 21 granulátu, vyúsťujúci nad dávkovacie zariadenie 22 granulátu,...

Spôsob chemickej recyklácie odpadového polyetyléntereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283692

Dátum: 03.11.2003

Autori: Jiroušek Jaroslav, Šírek Milan

MPK: C07C 51/09, C08J 11/14, C08F 8/12...

Značky: polyetyléntereftalátu, spôsob, chemickej, odpadového, recyklácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob chemickej recyklácie odpadového polyetyléntereftalátu na kyselinu tereftalovú a etándiol, ktorý pozostáva z postupne nadväzujúcich krokov: (a) separácia polyetyléntereftalátovej zložky vstupnej suroviny, jej prevedením do krehkej formy kryštalizáciou, mletím a následným preosievaním, (b) kontinuálna dvojstupňová hydrolýza polyetyléntereftalátu, vykonáva v 1. stupni nástrekom vodnej pary do taveniny polyméru a v 2. stupni...

Systém automatického riadenia podtlaku v spaľovacej peci a teploty odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283604

Dátum: 29.09.2003

Autori: Pietraszek Antoni, Gruszka Stanisław, Pejm Sebastian, Lupa Andrzej, Grucza Ginter, Bulanda Henryk, Szendzielorz Barbara, Wiecek Piotr, Bujny Marek, Tymowski Henryk, Baron Eugeniusz, Kozina Tadeusz, Kruk Bogdan, Tchórz Janusz, Ćwioro Andrzej

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00

Značky: plynů, automatického, riadenia, spaľovacej, systém, podtlaku, odpadového, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotné snímače (T1, T3) umiestnené vo všetkých kanáloch (K1, K3) odpadových plynov sú spojené s výstupmi riadenia teploty (Rt1, 3), ktorého výstup je tiež spojený s určovateľom (delta t) rozdielu teploty odpadových plynov v kanáloch (K1, K3). Výstup riadenia teploty (Rt1, 3) je spojený cez sčítavačky (S1, S3) s riadiacimi mechanizmami (Rc1, Rc3) výkonu chodov okrajového ventilátora (W1, W3) a sčítavačky (S1, S3) sú spojené s výstupom riadenia...

Aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14546

Dátum: 13.06.2003

Autori: Vesio Michael, Smith John

MPK: C02F 3/30

Značky: aparát, pritekajúceho, materiálů, čistenie, odpadového

Text:

...materiálu.0008 Ďalej je cielom príkladov uskutočnení predkladaného vynálezu navrhnúť aparát, ktorý fyzicky zlepší kvalitu prostredia čistením pritekajúceho odpadového materiálu.0009 Na dosiahnutie uvedených cieľov podľa predkladaného vynálezu aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu zahŕňazónou, c) sedimentačnú zónu (60, 260, 360, 460, 560) prepojenú s prevzdušňovacou a bezkyslikovou zónou a detinovanou viacerými vymedzujúcimi...

Spôsob a systém čistenia odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3488

Dátum: 30.04.2003

Autori: Zöllner Peter, Hermanns Klaus, Hagenbruck Norbert, Erler Hans

MPK: B01D 53/047, B01D 53/02, B01D 5/00...

Značky: čistenia, spôsob, plynů, odpadového, systém

Text:

...požadovaného nasýtenia adsorpčného činidla plynom sa zariadením nechá prechádzať ohrievacie médium a dodatočne ohriaty plyn prechádza uvedeným adsorpčným činidlom nakoniec sa prúd plynu obsahujúci desorbovaný plyn vedie z adsorpčne/ desorpčného stupňa do chladiaceho stupňa za účelom0011 Ďalej, DE-A 38 10 705 popisuje viacstupňový spôsob odstraňovania rozpúšťadiel obsiahnutých v plyne, ktorý zahŕňa použitie kompresora, chladiča,separátora...

Rezacie zariadenie na rozomieľanie odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1539

Dátum: 28.02.2003

Autor: Lietaer Frederic

MPK: B02C 18/06, A01G 3/00

Značky: rozomieľanie, materiálů, rezacie, odpadového, zariadenie

Text:

...druhemu, takže výbežkyrezacích čiel na nákove sa vzájomne prekrývajú alebo zachádzajú jeden do druhého.0012 Aj keď je možné rozdrviť odpadový materiál po celej šírke dodávky pomocou takéhoto zariadenia, a poloha nožov dovoľuje lepšiu rezaciu účinnosť, rezacie zariadenie opísané V EP O 785 026 nie je vždy schopné prerezať odpadový materiál optimálnym spôsobom (zvlášť V prípade tvrdého a vláknitého zeleného odpadového materiálu).0013...

Zariadenie na čistenie odpadového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1956

Dátum: 14.11.2002

Autori: König Bernd, Rieder Erhard, Hummel Bertram, Bhatnagar Satpal

MPK: F23G 7/06

Značky: vzduchu, zariadenie, čistenie, odpadového

Text:

...by bola tepelne akumulačnákapacita tepelne akumulačnej hmoty lepšie využitá.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa nároku 1.Ak nie je vstupný otvor rovinný, rozumie sa podplošnou normálou vstupného otvoru stredná plošná normálaPod prierezom úseku vstupnej komory sa rozumie prierezbraný kolmo na stredný smer prúdenia tepelne akumulačnouTým, že pri zariadení podľa vynálezu nie je plošná normála vstupného otvoru orientovaná rovnobežne, ale...

Spôsob tavenia silikátového odpadového materiálu na jeho recyklovanie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282684

Dátum: 10.10.2002

Autori: Siegler Markus, Fleckenstein Hermann

MPK: C03B 5/12, C03B 3/02

Značky: recyklovanie, zariadenie, spôsob, tavenia, vykonávanie, silikátového, odpadového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tavenia recyklovaných silikátových východiskových materiálov (70), pri ktorom sa teplo na tavenie silikátových východiskových materiálov (70) vyvíja pri privádzaní paliva (18) a spaľovacieho vzduchu (22) a otáčajúci sa dopravný prúd (54), obsahujúci skrutkovnicovité prúdové vlákna dopravného vzduchu (66) a východiskového materiálu (70), sa privádza v smere osi (72) skrutkovnice do spaľovacej komory (8). Výhodne sa používa predhriaty...

Spôsob využitia odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2937

Dátum: 03.09.2002

Autori: Billig Barry, Mann James

MPK: C07D 301/00

Značky: spôsob, tepla, využitia, odpadového

Text:

...do CO absorbera poton čo sa vyrobený etylénoxid izoluje z plynu vypieranímvodou v práčke. Vypraný cirkulujúci plyn z reakčného systemupo odstránení etylénoxidu je normálne studený pretože má teploty práčky alebo, pokiaľ je po vypieraní opäť stlačený,mierne vyššie. Okren 1 toho cirkulujúci plyn je iba nasýtený vodou pri nižšej teplote. Pokiaľ sa tento plyn pošle priamo do C 02 absorbéra, potom ochladí uhličitanový vypierací roztok. Teplo...

Zariadenie na pyrolýzu odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18345

Dátum: 31.07.2002

Autor: Dye Kenneth

MPK: F23J 1/04, F23G 5/10, F23G 5/027...

Značky: odpadového, materiálů, pyrolýzu, zariadenie

Text:

...je výhodné v tom,.M 2 je potrebné menej energie na ohrev pyrolytickej komory, ako vo vyššie uvedenom známom zariadení. To je preto, že v zariadení pwdln predloženého vynálezu sa všetko teplo vytvorené oloktriokymi ohrievacimi prostriedkami môže vytvoriť a presne.it tam, kdo je to v pyroiytiekej komore požadované. Vypustnyknmin nie je potrebny a preto je zariadenie Šetrnejšie kwivwlnómu prostrediu ako vyššie uvedené známe zariadenia, ľĺHA...

Spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282302

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hinke Thomas, Triebe Rob, Hinke Joseph

MPK: B01D 53/56

Značky: mokrého, odpadového, zariadenie, čistenia, tepla, spôsobu, vykonávanie, spalin, tohto, spôsob, rekuperácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla, ktorý spočíva v tom, že sa pripraví emulzia kvapalného fosforu P4 s vodou v zvolenom pomere P4/voda a potom sa jemne disperguje odmerané množstvo tejto emulzie do spalín v mieste vstrekovania, pričom miesto vstrekovania je volené tak, aby teplota spalín po vstrieknutí tohto odmeraného množstva bola medzi 180 °C a 280 °C, aby sa tak iniciovala oxidácia P4 a NO v plynnom...

Dvojstupňový regenerátor odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260272

Dátum: 15.12.1998

Autor: Miček Dušan

MPK: F24F 12/00

Značky: regenerátor, dvojstupňový, odpadového, tepla

Text:

...pričom dno a obvodový plášť rotora tvorí akumulačná hmota z lamiel pre prechod privádzaného a odvádzaného vzduchu.Výhodou navrhovaného zariadenia je dvojstupňový system regenerácie vzduchu,ktorý umožňuje zvýšiť účinnosť doteraz používaných zariadení a znížiť celkové nákla-dy na jednotkový výkon rekuperácie. Malá hĺbka akumulačnej hmoty umožňuje úspešné čistenie regeneračného systému, na čo sú zvlášť náročné znečistené a prašné...

Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúčenín z prúdu odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279324

Dátum: 07.10.1998

Autor: Schoubye Peter

MPK: B01D 53/40

Značky: kyslých, odstraňovania, plynů, odpadového, spôsob, zlúčenín, plynných, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúčenín z prúdu odpadového plynu spracovaním amoniakom, pri ktorom sa plynné látky vyzrážajú amoniakom a odfiltrovávajú sa z odpadového plynu. Do prúdu odpadového plynu pred spracovaním amoniakom sa zavádza jadrový plyn obsahujúci pevné častice oxidu kremičitého, uhlíka alebo oxidov kovov s priemerom okolo 10 nm alebo menej a v množstve výhodne od 1/500 do 1/1000 objemového dielu jadrového plynu na...

Zariadenie na spracovanie heterogénneho odpadového materiálu, najmä plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278781

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fornasero Renato

MPK: B29B 17/00, B29B 7/42, B09B 3/00...

Značky: plastického, odpadového, spracovanie, materiálů, zariadenie, najmä, heterogénneho

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá časť zariadenia obsahuje skriňu (102) tvoriacu všeobecne rúrkovitú zmiešavaciu komoru, ktorá má vstupný koniec (111) na heterogénnu hmotu, výstupný koniec (122) na premiešanú hmotu a skrutkový dopravník, ktorý je umiestnený vnútri skrine (102) medzi vstupným koncom (111) a výstupným koncom (122) a ktorý obsahuje aspoň jeden úsek (112), v ktorom je jadro (104) skrutkového dopravníka združené so skrutkovitými závitovými úsekmi (114) s...

Spôsob rozdružovania odpadového izolačného materiálu vznikajúceho pri mechanickom spracovaní elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278081

Dátum: 15.01.1992

Autori: Lukášová Jana, Vejnar Pavel, Stybal František, Krejčí Vladimír, Hrabák Václav

MPK: B03B 5/28, B03B 5/00, B03B 5/30...

Značky: materiálů, spôsob, vodičov, izolačného, odpadového, elektrických, spracování, mechanickom, vznikajúceho, rozdružovania

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový izolačný materiál obsahujúci polyetylén, polyvinylchloridy a kaučuky rôznej mernej hmotnosti sa po oddelení kovového vodiča v prvom stupni gravitačne rozdruží vo vode za vzniku ľahkej frakcie obsahujúcej polyetylén a ťažkej frakcie obsahujúcej zvyšné zložky odpadového izolačného materiálu. V nasledujúcich stupňoch sa ťažká frakcia rozdelí na polyvinylchloridy s rôznou mernou hmotnosťou a kaučuky s rôznou mernou hmotnosťou...

Spôsob spracovania spáliteľného odpadového materiálu a spaľovacia pec na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281037

Dátum: 12.11.1991

Autor: Tanari René Marius Dominique

MPK: G21F 9/32, F27B 1/00, F23G 5/033...

Značky: spôsob, materiálů, spracovania, spáliteľného, spôsobu, spaľovacia, tohto, odpadového, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia pec na spracovanie odpadového materiálu, ktorá zahŕňa ohniskovú časť (11), ktorá je vybavená ohrievacími prostriedkami (12), rúrku (9) na prívod odpadového materiálu ústiacu na dne uvedenej ohniskovej časti, rúrku (14) na odvádzanie kúpeľa ústiacu v ohniskovej časti vo vyššej úrovni, ako je vyústenie rúrky (9).

Spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: 264173

Dátum: 13.06.1989

Autori: Fifka Peter, Apalovič Rudolf, Welward Ladislav

MPK: C12P 37/00

Značky: mycelia, inaktivácie, odpadového, betalaktámových, využitia, antibiotik, spôsob, výrobe

Text:

...je, že sa jednoduchým postupom inaktivuje a využije veľké množstvo odpadovéh-o mycélia pri výrobe organických hnojív. Takýmto postupom vyrobené organické hnojivá majú vysoký obsah organických látok, priaznivý obsah stopových prvkov a majú priaznivý vplyv na zvyšovanie úrodnosti pôdy a sú plnohodnotnou náhradou rašeliny. Popísaný spôsob využitia odpadového mycelia rieši závažné ekologické problémy, ktoré vznikajú pri deponovani odpadového...

Zariadenie na využívanie odpadového tepla stlačeného vzduchu pre ohrev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257500

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: zariadenie, vzduchu, odpadového, tepla, kvapalín, stlačeného, ohrev, využívanie

Text:

...a súčasne v dochlazovači zabezpečiť schladenie stlačeněho vzduchu na požadovanú teplotu.Na priloženom obrázku je zariadenie na využívanie odpadového tepla znázornená schématicrDo okruhu chladiacej veže l s obehovým čerpadlom g sú pomocou rozdeľovacieho regulačného dvojcestného ventilu l paralelne pripojené dochladzovač 5 vzduchu,a chladič 5 vzduchu.Vzhľadom k trase vzduchu ll chladič Ě vzduchu a dochladzovač l vzduchu sú umiestnené V...

Zařízení k odvodu odpadového paliva od vstřikovače paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256536

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gonsior Ladislav

MPK: F02M 61/16

Značky: odpadového, vstřikovače, odvodu, zařízení, paliva

Text:

...vstřikovače paliva.Vytvořením trubky odpadu paliva s dutou přítlačnou spojkou se docílí odstranění apojovacího prvku - šroubení z těleea vetřikovače palivafa tím jeho zjednodušení. zlepší.ee příatupnoet ke spojí, zjednoduší a urychlí se montáž ademontáž trubky odpadu paliva na vstřikovač paliva. Změnou spojení je umožněno zkrácení trubek odpadu paliva, tím se uepoří materiál, sníží se jejich vibrace a zvýši se životnost trubek. Řešení je...

Zapojenie rekuperátora a tepelného čerpadla pre využitie odpadového tepla sušiarne s uzavretým okruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256177

Dátum: 15.04.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F25B 29/00

Značky: rekuperátora, uzavretým, tepla, odpadového, tepelného, využitie, okruhom, zapojenie, čerpadla, sušiarne

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že do vzduchovodu odpadového vzduchu, ktorý spája výstup zo sušiarne so. vstupom do výparníka tepelného čerpadla, je vra-dená tepla strana rekuperátora, pričom chladné strana .rekuperátora je vradená do vzduchovodu odvlhčeného vzduchu, spájajúceho .výstup z výparnílka tepelného čerpadla so vstupom do jeho kondenzátora.Ochladenim odpadového vzduchu predvstupom do. výparníka sa zníži tepelný výkon výparníka,...

Gravitačné vetracie zariadenie s využitím odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233206

Dátum: 17.04.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 7/02

Značky: zariadenie, odpadového, gravitačné, využitím, vetracie, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitačné vetracie zariadenie s využitím odpadového tepla je určené k vetraniu priestorov so zdrojmi umelého alebo živočišného tepla, kde použitie ventilátorov, ako zdrojov tlakového spádu pre vyvolanie prúdenia vzduchu je problematické v dôsledku agresivity prostredia. Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z výmeníka tepla, umiestneného na vyvýšenom mieste vetraného priestoru, ku ktorému zo spodnej strany je pripojené gravitačné potrubie...

Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla výfukových plynov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248988

Dátum: 12.03.1987

Autor: Drgoň Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: plynov, využitiu, spalovacích, motorov, zapojenie, tepla, hybridnému, výfukových, odpadového

Text:

...média spaľovacieho motora.Výhodou zapojenia podľa. vynálozu je, že pri zimnom odstavovaní motorových vozidiel so spaiovacím motorom možno využití naakttmttlované odpadové teplo pre tempe 4rovanie počas nočného odstavenie. Nie je za tým účelom nutná iná energia, ďalej vo väčšine prípadov odpadne výstavba garáži u MHD a ČSAD.Na obr. je znázornená príkladné zapojenie podlle vynalezu.Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla...

Tunelová pec so sušiarňou ako sústava pre využitie odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249463

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F26B 21/00

Značky: tepla, sústava, sušiarňou, tunelová, odpadového, využitie

Text:

...dymových plynov pece l je umiestnený pred alebo za vymenníkom 9. Ventilátor lg odsáva z chladíacehopásma lg pece teplý vzduch a vháňa ho do zmiešavacej komory 5.Do zmiešavacej komory 1 je vháñaný i výdychový vlhký vzduch zo sušiarne g, ale tiež i teplý vzduch zo spalovauej komory g. Spaľovacia komora 3 dodáva tepelnú energiu do sušiarne 3,hlavne v technologických špičkách a pri nabehu sušiarne g. Dymové plyny zo spalovacej komory 3 sa podľa...

Způsob ukládání a zhutňování odpadového materiálu z tepláren, tepelných elektráren a topných zařízení na povrchové skládce

Načítavanie...

Číslo patentu: 221290

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tomaszewski Slavomir, Rokita Jerzy, Wilgusiewicz Wladyslaw, Kmiecik Jerzy, Szubra Jan

Značky: odpadového, tepelných, tepláren, způsob, zhutňování, topných, zařízení, ukládání, elektráren, materiálů, skládce, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ukládání a zhutňování odpadového materiálu z tepláren, tepelných elektráren a topných zařízení na povrchové skládce umístěné zejména v oblasti možných zdrojů vody, důlních zařízení a podzemních objektů a těsnění této oblasti. Podstata vynálezu spočívá v umisťování odpadního materiálu na povrchové skládky za účelem plnění se současným hutněním suspenze o vysoké koncentraci popílku a vody o hmotnostním poměru od 1 : 1 do 3...

Způsob využití odpadového tepla u přeplňovaného pístového, kapalinou chlazeného, spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216118

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lecnar Josef

Značky: motorů, tohoto, přeplňovaného, způsob, chlazeného, odpadového, pístového, provádění, zařízení, spalovacího, způsobu, tepla, využití, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob využití odpadového tepla u přeplňovaného pístového, kapalinou chlazeného spalovacího motoru s vypařovacím chlazením, kde pára vzniklá vypařováním chladící kapaliny je využita pro pohon parní turbiny, přičemž výfukové plyny jsou vedeny do výfukové turbiny pro pohon plnícího kompresoru, vyznačený tím, a práce páry vypařené z chladící kapaliny a expandující v parní turbině se využije společně s prací a energií obsaženou ve výfukových...

Spôsob výroby a zariadenie na výrobu práškového vápenného hydrátu čistého z odpadového karbidového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214011

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jánsky Ján, Miazdra Marian, Fedorík Radovan

Značky: odpadového, vápna, vápenného, výroby, hydrátu, čistého, práškového, karbidového, výrobu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby práškového vápenného hydrátu čistého vyznačujúci sa tým, že sa odpadové karbidové vápno o vlhkosti od 10 % do 70% hmot. mieša s mletým, alebo drveným páleným vápnom v pomeroch 6 : 1 až 2 : 3 v závislosti od aktivity použitého páleného vápne a vstupnej vlhkosti odpadového karbidového vápna, pričom vlhkosť práškového vápenného hydrátu neprevyšuje 3 % hmot.