Patenty so značkou «odolná»

Nová farmaceutická kompozícia na liečbu závislosti od opiátov, odolná proti zneužívaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18621

Dátum: 18.09.2012

Autor: Fischer Andreas

MPK: A61K 9/00, A61K 9/14, A61K 31/485...

Značky: opiátov, kompozícia, zneužívaniu, farmaceutická, odolná, nová, liečbu, závislosti, proti

Text:

...W 0 03/005944, W 0 02/067903, W 0 2007/141328, W 0 2010/132605, W 001/30288 a US patentovej prihlášky US 2009/0263476 Al, používajú látky modifikujúce pH na podporenie rozpustenia a/alebo vstrebávania účinných zložiek. Ďalšie dokumenty zverejňujúce forrnulácie obsahujúce buprenorfín sú opísané VWO 2005/117838 a US 2010/0233257.0018 Teraz sa zistilo, že používaním princípu špecifickej forrnulácie s kombináciou špecifických účinných...

Elastomérna izolácia odolná voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20820

Dátum: 16.11.2010

Autori: Weidinger Jürgen, Vielmeyer Friedhelm, Quante Heribert

MPK: B32B 15/08, B32B 15/14, B32B 15/06...

Značky: voči, izolácia, ohňu, elastomérna, odolná

Text:

...protipožiameopatrenia Vedú k neúplnému spaľovaniu, čo znamená, že čiastočky obsiahnuté V dyme budúspôsobovať vysokú hustotu dymu spojenú čiastočne aj s vysokou tvorbou dymu. Sú aj ďalšiedôvody prečo tradičné ochranné systémy zlyhávajú, ktoré sú opísané nižšie.0010 Niektoré systémy podľa súčasného stavu techniky nie sú na báze tradičných systémov. KR 102006021127 opisuje kompozity s ochrannou polymérnou vrstvou na vrstve hliníkovej fólie,...

Dávkovacia forma stabilizovaná proti oxidácii odolná proti zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15135

Dátum: 21.07.2010

Autori: Barnscheid Lutz, Schwier Sebastian, Bertram Ulrike, Bartholomäus Johannes, Griessmann Kornelia, Geissler Anja, Galia Eric

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20, A61K 31/485...

Značky: zneužitiu, proti, odolná, dávkovacia, stabilizovaná, oxidácii, forma

Text:

...rýchlejšie ako v okolitých podmienkach. Lieky schvaíujúce inštitúcie ako je CHMP a F DA a medzinárodné harmonízačné zväzy ako je ICH, vyhlásili štandardy týkajúce sa prahov stability pri skladovaní, ktoré musia byť splnené tak, aby bola farmaceutické dávkovacia forma schválená.0013 Zvláštne problémy vznikajú, ked je nutné tieto farmaceutické dávkovacie formy, ktoré obsahujú oxidačné degradabilné matricové materiály a/alebo na oxidáciu...

Spôsob zhotovovania voči črepinám granátov odolnej a nepriestrelnej štruktúry, a voči črepinám granátov odolná a nepriestrelná štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14272

Dátum: 28.10.2009

Autor: Cioffi Cosimo

MPK: F41H 5/04

Značky: zhotovovania, črepinám, struktura, nepriestrelnej, odolnej, granátov, struktury, spôsob, nepriestrelná, voči, odolná

Text:

...odolnú vrstvu voči črepinám granátov odolnej a nepriestrelnej štruktúry podľa druhého uskutočnenia predloženého vynálezuobr. 3 a, 3 b, 3 c predstavujú, v uvedenom poradí, nárysné pohľady na prednú polo-dutinu a na zadnú poIo-dutinu, a pohľad v reze na prvú formu pre zhotovovanie vloženého konštrukčného člena voči črepinám granátov odolnej a nepriestrelnej štruktúry podľa predloženého vynálezuobr. 4 a, 4 b, 4 c predstavujú, v uvedenom...

Zvárateľná zliatina niklu, železa, chrómu a hliníka odolná voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16690

Dátum: 13.11.2008

Autori: Matthews Steven, Ishwar Venkat, Klarstrom Dwaine

MPK: C22C 19/05

Značky: voči, zvárateľná, oxidácii, železa, chromu, niklu, odolná, zliatina, hliníka

Text:

...titánu, 0,2 až 0,4 kremika a 0,2 až 0,5 mangánu. Zliatina môže obsahovať tiež ytrium, cér a lantán, a to v množstve až do 0,01 . Uhlík sa tu môže vyskytovať v množstve až do 0,25 . Bór môže byť zastúpený až do hodnoty 0,004 , zirkón až do 0,025 . Zvyšok zliatiny tvori nikel plus nečistoty. Okrem toho, celkový obsah hliníka s titánom by mal byť medzi 3,4 a 4,2 a pomer chrómu k hliníku by mal byť od približne 4,5 do 8.0011 Uprednostñujeme...

Lieková forma odolná proti zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16125

Dátum: 14.09.2007

Autori: Hillman Lisa, Kraling Carrie, Moe Derek, Habib Walid, Hamed Ehab

MPK: A61K 31/485, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: forma, lieková, zneužitiu, odolná, proti

Text:

...aktívnej zlúčeniny spôsobuje nepríjemné pocity. Tieto systémy odrádzajúce od zneužívania sú navrhnuté pre nazálne alebo parenterálne spôsoby zneužívania. Pozri tiež patentové prihlášky USA č. 2006/0193914, 2006/0188447, 2006/0193782, 2006/0204573, 2002/0110595,WO 2007/087452 A 2, patenty USA č. 6 607 751 a 7 090 867.SÚHRN WNÁLEZU 0008 Tento vynález je definovaný priloženými nárokmi.0009 Predložený vynález možno použiť vakomkoľvek kontexte,...

Priadza odolná voči pretrhnutiu, spôsob výroby priadze a výrobky obsahujúce priadzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9248

Dátum: 06.09.2007

Autori: Mueller Elisabeth, Marissen Roelof, Danschutter De Evert Florentinus Florimondus

MPK: D01F 1/10, D02G 3/44

Značky: pretrhnutiu, voči, priadzu, obsahujúce, spôsob, priadza, výroby, odolná, výrobky, priadze

Text:

...pomer tvrdých vlákien je možné ľahko určiť s použitím SEM snímok. Pre priemer je možné zhotoviť SEM snímok tvrdých vlákien ako takých, rozprestretých na povrchu a meraním priemeru na i 00 náliodilo vybraných miestach a následným vypočítaním priemeru z takto získaných 100 hodnôt. Pre prierezový pomer je možné zhotoviť SEM snímok z jedného alebo viacerých vlákien priadze podľa tohto vynálezu a odmerat dĺžku tvrdých vlákien, ktoré sa...

Balisticky odolná kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4756

Dátum: 07.06.2007

Autor: Konček Stanislav

MPK: B62D 31/00, F41H 7/00

Značky: balistický, odolná, kabina

Text:

...s priklopom tvori súčasne aj núdzový východ. Kabína je konštruovaná ochranou pred tlakovými a črepinovými účinkami min a nástražných mechanizmov. Pre zabezpečenie aktívnej obrany kabína je opatrená streleckým otvorom pre uchytenie guľometu a uložením osobných zbraní a municie. Profil vozidla umožňuje železničnú, námornú a leteckú prepravu lietadlami NATO. Kabína je prakticky vyvinutá V úlohe modemizovaného raketometu pre ozbrojené sily SR...

Feritická oceľ odolná proti tečeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10227

Dátum: 31.01.2007

Autori: Niewolak Leszek, Quadakkers Willem, Ennis Philip James

MPK: H01M 8/02, C22C 38/18, C22C 38/00...

Značky: proti, odolná, feritická, oceľ, tečeniu

Text:

...spôsobuje bipolárna platňa, rozlomit a blok palivových článkov úplne vypadnúť.0012 Na zvýšenie odolnosti proti tečeniu sa zvyčajne primiešavajú prechodové kovy, refrakčné kovy alebo ľahké kovy. Nevýhodne spôsobujú prechodové kovy často austenitizáciu materiálu, čo zvyšuje koeficient rozťažnosti azhoršuje oxidačnú odolnosť. Refrakčné kovy redukujú pravidelne3 . dodatočne duktilítu materiálu. Ľahké kovy zhoršujú spravidla, aj keď sú prítomné len...

Zástrčná spojka odolná proti ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6360

Dátum: 21.10.2005

Autori: Buchmüller Daniel, Welle Stefan, Ullrich Markus, Ullrich Holger

MPK: F16L 37/00

Značky: proti, ťahu, odolná, zástrčná, spojka

Text:

...požadovaného vonkajšieho poprípadevnútorného tvaru, pri spájkovaní alebo privareni vopredPre axiálne zaistenie spojovacej zástrčky v spojovacej objímke slúži spojovacie teleso s priechodzim otvorom, ktorým je možno prestrčit spojovaciu zástrčku. Toto spojovacie teleso sa pevne axiálne zaistí na spojovacej objimke. K tomuto účelu slúži zaskakovací prostriedok, ktorý spojuje spojovacie teleso u zostavenej spojky, s výhodou nerozoberateľne, so...

Zliatina odolná proti korózii, spôsob jej výroby a predmet zo zliatiny vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: 284725

Dátum: 14.09.2005

Autori: Steinmetz Piere, Bernard Jean Luc, Kessler Olivier, Bousquet Michel

MPK: C22C 32/00, C03B 37/095

Značky: výroby, vyrobený, předmět, odolná, korózii, zliatina, spôsob, zliatiny, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina obsahujúca chróm, vytvárajúci oxid chromitý, odolná proti oxidácii a/alebo korózii, obzvlášť pôsobením skla, zvlášť pri vysokej teplote, ktorá vo svojej matrici obsahuje v disperzii oxid chromitý Cr2O3 alebo prekurzor tohto oxidu. Táto zliatina sa môže pripraviť práškovou metalurgiou postupom zahŕňajúcim zhutnenie kovových práškov za horúca, obzvlášť spekaním. Túto zliatinu je možné použiť na výrobu predmetov, ktoré sa môžu používať v...

Aplikačná forma odolná voči narušeniu obsahujúca adsorbent a protichodne pôsobiace činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5265

Dátum: 23.03.2005

Autor: Abreu Osvaldo

MPK: A61K 9/14

Značky: pôsobiace, odolná, činidlo, protichodne, narušeniu, forma, obsahujúca, aplikačná, voči, adsorbent

Text:

...obore však pretrváva.Vynález sa týka farmaceutických kompozíc a aplikačných foriem, ktoré obsahujú účinnú látku, adsorbent a protichodne pôsobiace činidlo. Vynález sa tiež týka spôsobovvýroby takých kompozíc a aplikačných foriem. Vynález sa ďalej týka spôsobov liečeniapacienta pomocou takých farmaceutických kompozíc a tiež kitov, ktoré také farmaceutické kompozície alebo aplikačné formy obsahujú spolu s pokynmi na použitie kompozície alebo...

Akusticky účinná podlahová krytina, odolná proti predratiu, pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2376

Dátum: 09.12.2004

Autor: Kosar Kay

MPK: B60R 13/08

Značky: akustický, podlahová, krytina, predratiu, proti, účinná, vozidla, odolná, motorové

Text:

...kanálov. Dokonca aj keď sa vyfukovaný výlisok obráti, aby jeho uzvretá, doskovitá spodná strana tvorila hornú stranu, čo v DE l 96 27 106 A 1 však nie je znázornené ani opísane, je stále nutné počítať so zúžením alebo dokonca uzavretím spojovacích kanálov. Pre vzduchpriepustná krycia vrstva predpísaná podľa prvého nároku z DE196 27 106 A 1, ktorá je usporiadaná na otvorenej strane prehĺbenia, je potom pod zaťažením konštrukcie na nej sa...

Aplikačná forma obsahujúca účinnú látku a protichodne pôsobiace činidlo, ktorá je odolná proti narušeniu a spôsob výroby tejto formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1925

Dátum: 08.12.2004

Autori: Flath Robert, Masselink John

MPK: A61K 9/24, A61K 9/52, A61P 25/00...

Značky: aplikačná, výroby, účinnú, látku, tejto, činidlo, spôsob, pôsobiace, narušeniu, forma, formy, protichodne, odolná, proti, obsahujúca, ktorá

Text:

...neobmedzujúcim príkladom sú jedno- alebo viac časticové kompozície, ako viacčasticové kompozície extrudované z taveniny (MEM)V jednom rozpracovaní je predmetom vynálezu koextrudovaná aplikačná forma s jadrom, ktoré obsahuje protichodne pôsobiace činidlo, a jednou alebo viacerými obalovýmivrstvami alebo zložkami, ktoré obsahujú účinnú látku. V jednom rozpracovaní obalové vrstvyalebo zložky aspoň sčasti obklopujú jadro, a v prednostnom...

Nikel-chrómová zlievárenská zliatina tepelne stála a odolná proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2327

Dátum: 22.01.2004

Autori: Durham Ricky, Kirchheiner Rolf, Becker Petra, Jakobi Dietlinde

MPK: C22C 19/05

Značky: tepelně, odolná, proti, stála, korózii, zliatina, nikel-chrómová, zlievarenská

Text:

...zliatin, čo vedie ku vzniku trhlín v dôsledku tečenia v ochrannej vrstve oxidu chromitého a k prieniku uhlíka a kyslíka cez trhliny do materiálu trubice. Najmä pri cyklickom teplotnom namáhani môže dôjsť ku vzniku trhlín v ochrannej vrstve a tiež k čiastočnému uvoľneniu ochrannej vrstvy.0007 Z niklových zliatin, literatúra U. Heubner Ed., Expert Verlag, 1998, strany 16 až 23, U.Brill - Eigenschaften und Einsatzgebiete der neuen...

Sústava dosky ventilu odolná proti praskaniu na riadenie prúdu roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282940

Dátum: 05.12.2002

Autori: Richard Francois Noel, King Patrick

MPK: B22D 41/28

Značky: prúdu, roztaveného, odolná, proti, sústava, praskaniu, dosky, riadenie, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava dosky ventilu odolná proti praskaniu na riadenie prúdu roztaveného kovu v posúvačovom stavidlovom ventile obsahuje žiaruvzdornú dosku (18, 24) ventilu, ktorá má pozdĺžnu os (70) a kruhový otvor (19) so stredom na pozdĺžnej osi (70) na vedenie roztaveného kovu, a zrezané rohy (54a až 54d) na sústredenie upínacej sily smerom na pozdĺžnu os (70) v blízkosti kruhového otvoru (19) na zabránenie formovaniu a rozširovaniu prasklín v doske....

Priadza odolná voči rezu na výrobu ochranných odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1117

Dátum: 21.08.2002

Autori: Bontemps Guy, Guevel Jean

MPK: D02G 3/38, D02G 3/44, D02G 3/02...

Značky: voči, ochranných, odevov, priadza, výrobu, odolná

Text:

...majú chrániť pred rezom. Tvrdosť ocele podľa stupňov tvrdosti Mohsovej škály jeUS patentový spis 846 476 opisuje sklenené vlákno opláštené nmltifilnými vláknami z rôznych polymérov s cieľom ochrany predovšetkým pred ošúchaním takto upravená priadza mámať výhodu veľkej rezistencie skla voči rezu, Produkty vyrobené týmto spôsobom však aj napriek tomu vykazujú dve hlavné nevýhody.Sklenené vlákna alebo vlákna z nerez oceli sú málo odolné voči...

Izolačná kompozícia odolná proti vodnému stromčekovému efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280811

Dátum: 14.08.2000

Autori: Turbett Robert John, Umpleby Jeffrey David, Barnabeo Austin Emidio, Mendelsohn Alfred, Marsden Eric Paul

MPK: H01B 3/44, C08L 23/08

Značky: efektu, kompozícia, proti, odolná, stromčekovému, vodnému, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačná kompozícia odolná proti vodnému stromčekovému efektu, ktorá obsahuje: a) kopolymér etylénu s hustotou maximálne 0,920 g/cm3 pripravený polymerizáciou zmesi etylénu a 4-metyl-1-penténu v prítomnosti polymerizačného katalyzátora alebo b) kopolymér etylénu s hustotou maximálne 0,920 g/cm3 pripravený polymerizáciou zmesi etylénu a 1-okténu v prítomnosti polymerizačného katalyzátora, alebo c) kopolymér etylénu podľa odseku a) alebo b)...

Otvorová výplň odolná proti požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2188

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kalinič Štefan

MPK: E06B 3/54, E06B 5/16

Značky: otvorová, odolná, požiaru, výplň, proti

Text:

...technické riešenie bude podrobnejšie opísané na konkrétnom príklade vyhotovenia pomocou priloženého obr.,na ktorom je V reze znázornený príklad vyhotovenia otvorovejvýplne odolnej proti požiaru.Príkladná otvorová výplň odolná proti požiaru navodorovné zasklievanie je tvorená jedným sklom 3 sozvýšenou stabilitou za vyšších teplôt. Sklo 1 je na svojej jednej strane opatrené vypeňovacím gélom g, na ktorom je 1 jeumiestnené prídavné...

Stavba odolná proti zemetraseniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280051

Dátum: 10.01.1996

Autor: Thomann Bernard

MPK: E04H 9/02

Značky: proti, odolná, stavba, zemetraseniu

Zhrnutie / Anotácia:

Horizontálna kruhová základňa (1) stavby je formovaná z dielcov zapadajúcich do seba a usporiadaných lúčovito, vertikálnu poschodovú konštrukciu (2) tvoria piliere (9 a 10) opierajúce sa o horizontálnu základňu, strešná konštrukcia (3) sa opiera o piliere a konštrukcia stavby je vybavená napnutými lanami (6 a 19), obopínajúcimi jednak v horizontálnej rovine kruhovú základňu a jednak vertikálne a radiálne stavbu od okraja základne cez strešnú...

Tepelne odolná čokoláda a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279014

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kealey Kirk, Quan Nancy

MPK: A23G 1/00, A23G 3/00

Značky: čokoláda, odolná, spôsob, tepelně, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne odolná čokoláda obsahuje temperovanú čokoládu, ku ktorej je pridaná látka tvorená hydratovaným lecitínom, pričom táto látka je tvorená emulziou typu voda v oleji a obsahuje vodu a frakcionovaný lecitín vo forme reverzných miciel, emulzia typu voda v oleji obsahuje 70 až 90 % hmotn. vody a 10 až 30 % hmotn. frakcionovaného lecitínu a látka tvorená hydratovaným lecitínom je v čokoládovej hmote obsiahnutá v množstve 1,0 až 3,0 % hmotn....

Liatina odolná voči abrazívnemu opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279607

Dátum: 11.07.1995

Autori: Jančík Vlastimil, Špunda Josef, Stuchlík Jaromír

MPK: C22C 37/10

Značky: odolná, liatina, opotrebeniu, voči, abrazívnemu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka liatiny odolnej proti abrazívnemu opotrebeniu obsahujúcej 1,8 až 3,5 % hmotn. uhlíka, 0,4 až 1,2 % hmotn. mangánu, 0,3 až 0,8 % hmotn. kremíka, 20 až 29 % hmotn. chrómu, 0,01 až 0,05 % hmotn. fosforu, 0,01 až 0,03 % hmotn. síry, ktorá ďalej obsahuje 0,05 až 0,2 % hmotn. vanádu, 0,01 až 0,1 % hmotn. zirkónu, 0,002 až 0,006 % hmotn. bóru a 0,01 až 0,1 % hmotn. hliníka. Výhodne liatina ďalej obsahuje 0,3 až 2,0 % hmotn. molybdénu a...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marek Vladislav, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: C09K 3/10, C08L 27/012, C08L 27/018...

Značky: kompozice, oxidantům, těsnicí, odolná, vůči

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Žáruvzdorná a žárupevná slitina, odolná proti otěru a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Adolf, Kittner Albert

MPK: C22C 38/44

Značky: oteru, žárupevná, žáruvzdorná, odolná, korozi, proti, slitina

Text:

...až 37 hmotnosti, kobalt 14 až 16 hmotnosti, wolfram 4,5 až 5,5 Q hmotnosti, zbytek železo.životnost trnu vyrobených z této slitiny není vysoká a k porušení trnů dochází V průměru po tažení 20 ks trubkových oblouků.zvýšenou životnost vykazují trny vyrobené ze žáruvzdorně a žárupevné slitiny, odolné proti otěru a korozi podle vynálezu, v hmotnostníoh poměrech uhlík 0,45 až 0,55, křemík 1,2 až 2,0 , mangan do 0,7 , síra do 0,020 , fosfor do...

Slitina odolná proti nauhličení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253753

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kudlička Jaroslav, Českis Chaja, Levtonova Naděžda, Ondráček Petr, Medvěděv Jurij, Tůma Hanuš, Djakov Vladimir, Vyklický Miloslav, Chalupa Karel, Gerlivanov Jevgenij

MPK: C22C 38/40

Značky: slitina, proti, nauhličení, odolná

Text:

...uhlíku V oceli V závislosti na vzdálenosti povrchu. Pro porovnání ocelí a slitin s různým obsahom legujících přísad a příměsí dochází nejen k rozdílnému maximálnímu obsahu uhlíku, ale i k rozdílnému průběhu obsahu uhlíku. K hodnocení vlivu chemického složení jednotlivých materiálů je optimální používat velikost relativní plochy nauhličení, vyznačené původním obsahem uhlíku a prühěhem obsahu uhlíku po zkoušce nauhličení, za konstantních...

Ľahká anorganická požiaru odolná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243935

Dátum: 15.11.1987

Autori: Benc Ivo, Bajgar Miroslav, Šindel Zdenik

MPK: E04C 2/04

Značky: doska, požiaru, odolná, ľahká, anorganická

Text:

...povrchovo upravovať bežnými spôsobmi natierať, striekať, tapetovať, dýhovať, laminátovať a podobne. Dosky sa vyznačujú veľmi nízkou objemovou hmotnosťou v rozmedzí 450 až 650 kg.m 3, ktorá je neobvyklá v azbestocementovej výrobe a vyžaduje osobitné podmienky technológie výroby pri vhodnej skladbe základných surovín. Z týchto dôvodov je veľmi výhodné používanie výrobku všade tam, kde popri ohňuvzdorných vlastnostiach je ptížadovanä čo...

Skleněná vlákna odolná vůči alkáliím pro vyztužení cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fyles Kenneth Melvin, Shorrock Peter

MPK: C03C 13/00

Značky: odolná, cementových, skleněná, výrobků, vlákna, vůči, alkáliím, vyztužení

Zhrnutie / Anotácia:

Skleněná vlákna pro vyztužení cementových výrobků, která mají zvýšenou odolnost vůči alkáliím a zvýšenou trvanlivost. Skleněná vlákna jsou vyrobena ze skloviny, která obsahuje ve hmotnostní koncentraci 55 až 75 % oxidu křemičitého, 11 až 23 % oxidu R20, 6 až 22 % oxidu zirkoničitého, 0,1 až 1 % oxidu chromitého, 0,1 až 7 % oxidu hlinitého a 0,5 až 16 % oxidů vzácných zemin nebo oxidu titaničitého, přičemž R2O je alespoň jeden oxid ze skupiny...

Ocel odolná v litém stavu proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250146

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Tykal Vladimír, Liška Josef, Kostohryz Miloslav, Střelba Jan

MPK: C22C 38/22, C22C 38/24

Značky: abrazivnímu, eroznímu, proti, odolná, litém, opotřebení, stavu

Text:

...Inožnost jejich použití.Uvedenéďiedostatky odstraňuje ocel naodlitky podle vynálezu, odolná V item stavu proti abrazívnímu a eroznímu opotřebe 4ní, která kromě železa obsahuje V 9/0 hmot ností° 0,85 až 1,2 0/13 llhlĺku, 0 v 4 až 0,8 0/0młaíígalííí, 0,2 až 0,5 0/0 křemíktí, 1,5 až 2 0/0 ćhítoíñíi, .nejjuýšye 0,05 0/0 fosloru, nejvýše 005 0/0 sírý, 0,1 až 0,2 0/0 Céru, 0.3 až 0,5 0/0 molybdenu a 0,3 až 0,5 0/0 vanadu, přičemž celkový obsah...

Rázově houževnatá směs, odolná proti povětrnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228514

Dátum: 15.08.1986

Autor: Silberberg Joseph

Značky: povětrnosti, rázové, houževnatá, směs, odolná, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Rázově houževnatá směs, odolná proti povětrnosti, vyznačující se tím, že obsahuje 1. 75 až 5 % hmotnostních polymethylmethakrylátu a 2. 25 až 95 % hmotnostních rázově houževnatého interpolymeru připravitelného z 5 až 50 % hmotnostních zesíťovaného C4-C8 alkylakrylátu, 5 až 35 % hmotnostních zesítovaného kopolymeru styren-akrylonitril a 15 až 90 % hmotnostních nezesítovaného kopolymeru styren-akrylonitril.

Modifikovaná manganová austenitická ocel odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229062

Dátum: 15.04.1986

Autori: Špunda Josef, Vocel Milan

MPK: C22C 38/04

Značky: austenitická, proti, modifikovaná, odolná, manganová, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manganové austenitické oceli odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro výrobu odlitků při nedostatečném zpevňování funkční povrchové vrstvy součásti v podmínkách intenzivního opotřebení. Ocel o hmotnostním složení 1 až 1,5 % uhlíku, 10 až 15 % manganu, 1 až 3 % chrómu je modifikovaná křemíkem v rozsahu 0,81 až 1,6 %, bórem v rozsahu 0,001 až 0,005 % a zirkonem v rozsahu 0,002 až 0,2 %, případně s dalším přídavkem vanadu v...

Oceľ odolná proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223088

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: odolná, proti, opotrebeniu, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zlievarenstva a zvárania. Rieši zloženie materiálu odolného proti opotrebeniu, ktorý pozostáva z 0,6 až 1,2 % uhlíka, 0,6 až 1,2 % kremíka, 0,5 až 0,8 % mangánu, 14 až 18,0 % chrómu, 1,4 až 2,5 % niklu, 0,1 až 0,8 % titanu, 0,1 až 3,8 % bóru, 0,30 až 0,65 % nióbu a zvyšok do 100 % tvorí železo. Oceľ je možné spracovať ako odliatok, ale je vhodná aj pre naváranie plameňom a elektricky oblúkove ručne s bázickým obalom.

Liatina odolná proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223087

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: liatina, opotrebeniu, proti, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zlievarenstva a zvárania. Rieši zloženie liatiny odolnej proti opotrebeniu, ktorá pozostáva z 2,8 až 4,5 percenta uhlíka, 0,6 až 1,8 % kremíka, 0,4 až 0,8 % mangánu, 15,0 až 26,0 % chrómu, 1,5 až 2,5 % niklu, 1,0 až 2,9 % molybdénu, 0,01 až 2,5 % bóru a zvyšok do 100 % tvorí železo. Liatiny je možné spracovať ale aj ako prídavný materiál pre navarenie plameňom a elektricky ručne oblúkom a bázickým obalom.

Elektrostatický vodivá, chemicky odolná podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 230690

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kačer Miloslav, Chlubna Dominik, Svoboda Lubor, Král Pavel

MPK: H05F 3/00, C08L 61/00

Značky: elektrostaticky, odolná, podlaha, chemicky, vodivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrostaticky vodivé chemicky odolné podlahy pro provozy s určeným nebezpečím výbuchu-stupněm nebezpečí výbuchu. Podlaha se vytváří tak, že se do tmelů složených z fenolformaldehydových, fenolfuralových, furfurylalkoholových a furanketonaldolových pryskyřic či rezolů nebo jiných směsí a z minerálních výplní obsahujících kysele reagující katalyzátory tuhnutí pokládá chemický odolná dlažba. Do spár v dlažbě se vkládají ocelové...

Polymerní směs odolná proti vlivům povětrnosti a proti rázům

Načítavanie...

Číslo patentu: 221504

Dátum: 15.02.1986

Autori: Yu Arthur Jun-shen, Silberberg Joseph

Značky: rázům, proti, vlivům, odolná, povětrnosti, polymerní, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Směs obsahuje palykarbonátovou pryskyřici a kopolymerní modifikátor, který obsahuje zesítěnou (meth)akrylátovou složku, zesítěnou styrén-akrylonitrilovou složku a nezesítěnou styrén-akrylonitrilovou složku. Směsi jsou vhodné pro výrobu lisovaných a tvarovaných předmětů, lépe se zpracovávají než samotné polykarbonátové pryskyřice, mají vysokou rázovou pevnost a jsou odolnější proti povětrnostním vlivům než směs polykarbonátové pryskyřice a...

Austenitická oceľ odolná proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228610

Dátum: 01.01.1986

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: C22C 38/04

Značky: opotrebeniu, odolná, proti, austenitická, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zlievarenstva a zvárania. Rieši zloženie ocele odolnej proti opotrebeniu, ktorá pozostáva z 1,2 až 1,4 ó uhlíka, 0,4 až 1,6 % kremíka, 12,5 až 16,5 % mangánu, 0,3 až 2,0 % chrómu, 0 7 až 2,9 % molybdenu, 0,01 až 0,5 % bóru a zvyšok do 100 % hmotnosti tvorí železo. Oceľ možno spracovať ako odliatok ale aj ako prídavný materiál pre navarenie plameňom a elektricky ručne oblúkom s bainitickým obalom.

Dezoxidační slitina hliník-železo, odolná proti samovolnému rozpadu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218957

Dátum: 15.06.1985

Autori: Veselý Zdeněk, Koritta Josef

Značky: proti, dezoxidační, odolná, samovolnému, výroby, její, hliník-železo, rozpadu, způsob, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dezoxidační slitiny hliník-železo, odolné proti samovolnému rozpadu a způsobu její výroby. Vynález řeší problém odolnosti proti samovolnému rozpadu, k němuž dochází působením acetylénu, vznikajícího reakcí vzdušné vlhkosti s karbidem hliníku, který vzniká při obsahu uhlíku větším než 0,06 proc. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve slitině o hmotnostním složení 40 až 60 % hliníku, zbytek železo, nejméně však 96 % hliník +...

Austenitická manganochromová ocel odolná proti koroznímu praskání

Načítavanie...

Číslo patentu: 221733

Dátum: 15.05.1985

Autori: Číhal Vladimír, Přibil Erich, Pobořil František

Značky: proti, odolná, manganochromová, austenitická, praskání, koroznímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení austenitické manganochromové oceli, vyznačující se vysokou odolností proti koroznímu praskání, zejména v prostředí roztoků chloridů. Ocel má toto složení v hmotnostních procentech: stopová množství až do 0,10 % uhlíku, do 2 % křemíku, 15 až 28 % manganu, 12 až 20 % chromu, stopy až do 1 % uhlíku, do 1 % molybdenu, maximálně 0,20 % mědi a 0,10 až 0,35 % dusíku.

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226261

Dátum: 15.04.1985

Autori: Jelínek Jaroslav, Stuchlík Jaromír, Filip Vlastimil, Konývka Zdeněk, Vávra Jaroslav

Značky: litina, proti, odlitky, opotřebení, odolná, abrazivnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení obsahující 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu. 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry, 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, vyznačující se tím, že obsahuje 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 hmot. hliníku.

Litina odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214651

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bessarabov Sergej Pavlovič, Morgačev Ivan Grigorjevič, Stojko Valerij Pavlovič A Ivanov Anatolij Petrovič, Popov Vjačeslav Nikolajevič

Značky: opotřebení, litina, proti, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Litina odolná proti opotřebení, sestávající z uhlíku, křemíku, manganu, chromu, niklu a železa, vyznačující se tím, že navíc obsahuje titan, přičemž uvedené složky jsou v litině obsaženy v níže uvedeném hmot. množství, a to uhlík 3,0 až 3,5%
křemík 0,6 až 1,5 %
mangan 0,8 až 1,5 %
chrom 23,0 až 27,0 %
nikl 3,0 až 3,5 %
titan 0,6 až 1,0 %
železo a příměsi zbytek do 100,0 %.