Patenty so značkou «odoberanie»

Zariadenie na odoberanie a odovzdávanie nosičov nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17964

Dátum: 11.09.2013

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B66F 9/00, B65G 65/00, B65G 69/26...

Značky: zariadenie, nákladov, odoberanie, odovzdávanie, nosičov

Text:

...parkovacej polohy a pridŕžanie0009 Zariadenie podľa vynálezu je obzvlášť vhodné ako nakladacia a vykladacia stanica pre vnütrozávodné manipulačné ťažné súpravy, keďže dokáže rýchlo vykladať manipulačné vozíky, ktoré sú prostrednictvom týchto súprav prepravované, a následne odovzdávať nosiče nákladov (palety alebo mrežové boxy), pripadne tieto preberať z dočasných zásobných stanic či skladovacích miest alebo z vozidiel0010 Zdvíhacia...

Zariadenie na odoberanie zosúvajúceho sa materiálu z kopy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12733

Dátum: 10.06.2009

Autori: Kokko Pekka, Ohvo Heikki

MPK: B65G 65/28

Značky: zosúvajúceho, materiálů, zariadenie, odoberanie

Text:

...výložníka prekladača. Pri určovaní optimálneho miesta medziľahlej podpery vzhľadom na priečny rezu rámu tak,aby to riešilo problém krútiaceho momentu, je vhodné využitie priestoru pod výložníkom. Závitovka dopravníka vyžaduje svoj vlastný priestor a podporné kolesá musia byť namontované na zadnej strane závitovky. Problém krútiaceho momentu bol vyriešený podoprením výložníka prekladača medziľahlými podperami, výhodne s kolesami,...

Zariadenie na ukladanie sypkého materiálu na haldu a odoberanie z haldy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14916

Dátum: 10.06.2009

Autori: Ohvo Heikki, Kokko Pekka

MPK: B65G 65/28, B66C 19/00, B66C 25/00...

Značky: haldu, materiálů, ukladanie, zariadenie, odoberanie, haldy, sypkého

Text:

...ložiska, ktoré je tiež nahraditeľné veľmi obtiažne. Oporný prstenec podľa vynálezu môže byť rozdelený, čím je ľahké ho namontovať zvonka centrálneho stĺpa, a pokiaľ je to potrebné, odmontovať ho z neho. Tiež nahradenie jedného oporného prstenca je možné bez nutnosti demontovania hlavných častí centrálneho stĺpa.0008 Pokiaľ podoprenie ramien a otáčacieho závesu nevyžadujebetónovú oporu, ale je použitý oporný prstenec podľa vynálezu, môže...

Zariadenie a spôsob na odoberanie káblového úseku sformovaného do zvitku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7830

Dátum: 29.04.2008

Autor: Fischer Daniel

MPK: B21C 47/00, B65H 54/00

Značky: zvitku, odoberanie, sformovaného, úseků, káblového, zariadenie, spôsob

Text:

...Samostatné navajacie zariadenia usporiadané za káblovými spracovacími strojmi sa nemohli uplatniť, pretože so sériovými spracúvacími procesmi bola doba taktu alebo celková spracúvacia doba pre navinutý káblový úsekVynález si kladie za úlohu navrhnúť zariadenie a spôsob k výrobe dlhých káblových úsekov, bez toho, že by tým došlo na predĺženie celkovej doby spracúvania.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená zariadením a spôsobom, ako sú...

Zariadenie na odoberanie tekutiny z uzavretej nádoby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285287

Dátum: 18.09.2006

Autori: Geser Johannes, Kladders Heinrich

MPK: B65D 51/16, B65D 77/06, B67D 5/01...

Značky: zariadenie, uzavretej, tekutiny, nádoby, použitie, odoberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Na odoberanie tekutiny z uzavretej nádoby (1), ktorá má v prenosnom prístroji premenlivú priestorovú polohu, treba urobiť opatrenia, aby sa tekutina mohla odoberať nerušene a podľa možnosti úplne. Uzavretá nádoba (1) sa vybaví pórovitým zásobným médiom (5) s otvorenými pórmi, ktoré sa vyhotoví ako teleso z jedného kusa. Výhodne vyplňuje len časť nádoby, nachádza sa prinajmenšom v oblasti konca odoberacieho hrdla (4) a dotýka sa prinajmenšom...

Zariadenie na odoberanie, premiestňovanie, vypúšťanie a rezanie pruhov alebo pásov z flexibilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5368

Dátum: 22.12.2005

Autor: Gutknecht Heinz

MPK: B29D 30/38

Značky: vypúšťanie, rezanie, materiálů, odoberanie, pásov, premiestňovanie, flexibilného, pruhov, zariadenie

Text:

...procesného krokuObrázok 3 zobrazuje obrázok 1 počas druhého procesného krokuObrázok 4 zobrazuje pohľad spredu na obrázok 1 v nasledujúcom procesnom krokuObrázok 5 zobrazuje pohľad spredu na obrázok l V nasledujúcom procesnom krokuObrázok 6 zobrazuje celkovú vzdialenosť najväčšej pohyblivej časti prenosného zariadenia podľa vynálezu, ktorú musi prekonaťObrázok 7 zobrazuje zariadenie na ukladanie podľa spôsobu tejto techniky aObrázok 8...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sorrenti Rocco, Magaldi Mario

MPK: F23J 1/02, F23C 9/00, F23J 3/00...

Značky: odoberanie, premena, systém, nespáleného, hrubého, popolček, popola, integrovaný, materiálů, redukcia

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Zariadenie na odoberanie tekutej vzorky v čerpacom okruhu a postup čistenia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4904

Dátum: 05.07.2005

Autor: Magyar Georges

MPK: G01N 1/20

Značky: okruhu, tohto, zariadenie, čistenia, vzorky, postup, tekutej, zariadenia, čerpacom, odoberanie

Text:

...najmä pre čistenie zariadenia.0020 Vynález sa totiž týka tiež postupu čistenia zariadenia na odoberanie tekutej vzorky,tak ako je vymedzené vyššie. Tento postup zahŕňa etapu spočivajúcu v umiestení tohto zariadenia tak, aby ako vstupný a výpustný otvor, tak aj konce všetkých ihiel boli V spojení s vedením čerpacieho okruhu a etapu spočívajúcu v tom, že sa V tomto čerpacom okruhu nechácirkulovat umývacia kvapalina pod veľkým tlakom.0021...

Zariadenie na automatické odoberanie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7548

Dátum: 27.06.2005

Autori: Skura Frédéric, Bichat-gobard Roger, Boisset Jean-paul, Karbowski Jean-pierre

MPK: C03B 37/02, C03B 37/10

Značky: vlákien, zariadenie, odoberanie, automatické

Text:

...fázy. pohyby operátora tam a späť sivyžadujú početné presuny, ktoré môžu mať nezanedbateľnú dĺžku (najmä ak sa chyba prejaví na viacerých vláknach). Toto sa prejaví stratou na finálnom produkte (rezané pramene vlákien) a produkciou nepodarkov a v konečnom dôsledku to spôsobuje pokles výnosností výrobnej jednotky.0013 Stroj na priame rezanie pod vývodkou umožňujúci riešiť čiastočne tento problém je známy najmä z patentu US 4 935 289. Stroj...

Zariadenie na odoberanie vzoriek telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15744

Dátum: 04.03.2005

Autori: Griss Patrick, Calasso Irio, Jäggi Rainer, Sarofim Emad

MPK: A61B 5/00

Značky: telných, tekutin, odoberanie, vzoriek, zariadenie

Text:

...vynález preto vykazuje výrazné výhody v porovnani so známymi zariadeniami na odoberanie vzoriek.0010 Jedna výhodná oblasť uplatnenia systémov a zariadení na odoberanie malého množstva telnej tekutiny predstavuje takzvané kvapkové monitorovanie, u ktorého je koncentrácia konkrétnych analytov v telných tekutinách stanovená v konkrétnom čase. Také merania môžu byť uskutočňované opakovane v časových intervaloch za účelom sledovania zmeny...

Systém na odoberanie jadier zo semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1101

Dátum: 21.05.2003

Autor: Deppermann Kevin

MPK: G01N 1/04

Značky: systém, semien, odoberanie, jadier

Text:

...polohy spôsobuje, že skupina rúrok na odoberanie jadier odoberie jadrá skupine súhlasne usporiadaných objektov.Systém na odoberanie jadier môže ďalej zahrňovať extrakčnú dosku majúcu usporiadanú skupinu otvorov lícujúcich s usporiadanou skupinou otvorov V doske na odobratie jadier, pričom extrakčné otvory sú opatrené skupinou extrakčných čapov umiestnených na vloženie do otvoru odpovedajúcejrúrky na odoberanie jadier. Posun extrakčnej...

Zariadenie na odoberanie alebo odvádzanie tepla s tepelným prepojením so zemou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 280

Dátum: 18.01.2003

Autor: Waterkotte Klemens

MPK: F24J 3/00

Značky: tepelným, odoberanie, odvádzanie, prepojením, zemou, zariadenie, tepla

Text:

...rovnako ako zpraxe taktiežznáme zvárané alebo letované spoje medzi dielcami, sú pri zarážani chúlostivéa majú sklon ku pretrhnutiu a s tým Spojenými netesnostami. Rezanie závitov. zváranie alebo tetovanie všetko vedie ku nepriaznivým lokálnym zmenám štruktúry a tvrdosti materiálu dielcov drieku sondy a tým k potenciálnym slabýmmiestam, z ktorých môžu skôr alebo neskôr vychadzat trhliny alebo zlomy.0007 Úlohou predloženého vynálezu je...

Zariadenie na naberanie a odoberanie válcových obrobkov s vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260297

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šramko Milan, Kopásek Milan

MPK: B23Q 7/00

Značky: válcových, vyhadzovačom, obrobkov, odoberanie, naberanie, zariadenie

Text:

...V otvore otočného výsuvného ramena a dutého čapu je upevnený posuvný piest s vonkajšou pozdĺžnou drážkou, do ktorej z dutého čapu zasahuje skrutka a z jednej strany je na pieste upevnený ľavým rozperným krúžkom tanier vyhadzovača a z druhej strany je na pieste upevnený pozdIžny kolik spojený pružinou s priečnym koiikom Lipovneným v otočnom výsuvnom ramene zariadenia.. Zariadenie na naberanie a odoberanie valoových obrobkov s vyhadzovačom...

Pojazdné zariadenie na odoberanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278635

Dátum: 10.12.1997

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: prepravu, koľajových, polí, zariadenie, kladenie, pojazdné, odoberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) sa skladá z koľajového vozňa (2) s podvozkami (8) s kolesami (44) s vencami a z pomocného vozňa (6). Na koľajovom vozni (5) nezávisle pojazdný pomocný vozeň (6) a koľajový vozeň (5) majú každý samostatný trakčný pohon (25, 12) a na pomocnom vozni (6) je na každom konci usporiadaný podvozok (15) a pásový podvozok (16). Aspoň jeden z týchto oboch rôznych, samostatným trakčným pohonom (17, 25) vybavených podvozkov (15, 16)...

Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1700

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lipták Jozef

MPK: A61C 9/00

Značky: odtlačkov, chrupu, lyžica, odoberanie, čelustí

Text:

...hmota a ktorú považujeme za vnútornú. Na vnútornej stene alebo dne má najmenej jeden výčnelok. Odtlačková hmota sa prichytí dootvorov perforácie a na výčnelky. Anatomickâ časť a rukoväť sú v mieste ich spojenia zosilnenê, čím sa nelámu. Najmenej na časti rukoväte je ryhovanie, ktoré zabraňuje pošmyknutiuruky lekára pri snímaní odtlačku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické výkresov, kde je na obr.riešenie bude bližšie objasnenê pomocou1...

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 277894

Dátum: 11.07.1995

Autori: Mihina Štefan, Talich Stanislav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, odoberanie, zariadenie, uloženie, materiálů, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva, obsahujúce vertikálny zdvihák (3) mobilného materiálového zásobníka (6), nad ktorým je uložený odoberací materiálový transportér (11). Mobilný materiálový zásobník (6) je vybavený aspoň jednou vertikálne posuvnou stenou (7) vybavenou uvoľňovacím istením (9) polohy a uchytenou k úchytke (5) pevného úložného rámu (1). Vertikálny zdvihák (3) je vybavený aspoň jednou úložnou podperou (2)...

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Kolderup Herman, Foosnaes Trygve, Bergli Knut, Nagy Kalman

MPK: G01N 7/04, G01N 1/10, G01N 7/02...

Značky: zariadenie, aromatických, polycyklických, síry, analýzu, organických, odoberanie, uhľovodíkov, iných, zlúčenín, fluorovodíka, oxidov, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...

Zariadenie na rovnomerné odoberanie a dávkovanie stebelnatého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269672

Dátum: 11.04.1990

Autori: Olšovský Eugen, György Jozef, Sasko Jozef, Šebők Ivan, Laufik František

MPK: B65G 33/18, B65G 33/00

Značky: odoberanie, dávkovanie, krmiva, rovnoměrné, stebelnatého, zariadenie

Text:

...než je razný tlak. Ak sú nože nástrojov usporiadané do skrutkovice, môžejej stúpanie zodpovedať reznému uhlu krmiva. Pri usporiadaní nožov do skrutkovice dosiahne sa plynulosť chodu zariadenia a rovnomernosť dávkovania pozdĺž osi a počas otáčky nástroja. Súčasne dochádza k zníženiu energie vynaloženej na odobratie krmiva. Pocet nožov upevnených na jednej nástroji može byt ľubovoľný. Pre vopred neupravené stebelnaté krmivo možno s výhodou...

Kanyla na odoberanie vzoriek mäkkého tkaniva z tiel živočíchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267159

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hučala Ľudovít, Sokol Jozef, Surma Vojtech, Kováč Ľubomír

MPK: A61B 10/00

Značky: odoberanie, kanyla, tkaniva, mäkkého, vzoriek, živočíchov

Text:

...jednoducho priskrutkujú, prípadne iné masívne rozšírenie, ktorým sa k zavâdzaciemu prípravku pripevňüjú spravidla prievlečnou maticou.Nevýhodou týchto kanýl je ich vysoká nadobúdacia cena, ktorá nespočíva iba vo vysokej cene východzieho materiálu, ale aj vo vysokej pracnosti opracovania kanýl.Uvedené nedostatky zmierňuje kanyla pre odoberanie mäkkých tkanív z tiel živočíchov podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva V tom, že os kuželového alebo...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhrňaním prostredníctvom zmeny smeru sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266104

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cvacho Marián, Rakyta Miroslav, Židek Jozef, Čajka Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: směru, zariadenie, prostredníctvom, odoberanie, změny, súčiastok, nakladanie, zhŕňaním

Text:

...1 sú položenénaprieč manipulačného zariadenia g napr. nakladacej plošiny. Nakladacia plošina vedie rovno~ bežne s jednou stranou zdvihacej plošiny l a etážovej kompaktnej palety g o málo vyššienad nosnou doskou li jej príslušnej etáže. Pod nakladacou plošinou je rovnobežne s ňou umiestnený odoberací dopravnik á. Na jeho odľahlom konci je polohovadlo É súčiastok, tvorené prizmou a príslušnými optoelektrickými snímačmi na zastavenie...

Hlavica na naberanie a odoberanie dutých válcových obrobkov s výronkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262777

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šramko Milan

MPK: B23Q 7/04

Značky: naberanie, dutých, válcových, obrobkov, výronkom, odoberanie, hlavica

Text:

...otočnom puzdre hlavice a oblé upinacie čeluste sa dotýkajú pružnej podložky upevnenej k bo-ine otočnému puzdru hlavice axiálnym čapom a p 0 istnou skrutkou.Hlavice na naberanie a odoberanie clutýchobrobkov s výrnkom odstraňuje fyzicky namáhavú prácu obsluthy, autromatlzuje a zrýchľuje medzi-operačná prepravu uvedených obrobktnvi.vynález je schematicky znázornený na prlpojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje prierez hlavice na naberanie a...

Prípravok pre ručné odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257482

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanák Bohuslav, Klučka Michal

MPK: B07C 7/04, B23Q 7/02

Značky: prípravok, ručné, súčiastok, odoberanie

Text:

...výstelkou prvej orientačnej podložky a druhej orientačnej podložky je vytvorená medzera pre orientované súčiastky.Výhodou prípravku pre ručné odoberanie súčiastok je to, že umožňuje jednoduchým potrasením v orientačnej podložke pripadne preklopenim orientačných podložiek,o 1800 vzájomné oddelenie súčiastok od seba a ich orientáciu. Ručným pootáčanim točne dosiahne operátor najvhodnejšiu polohu pre odoberanie súčiastok ručne pinzetou,...

Zariadenie na odoberanie stohov sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253940

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kürtössy Augustín, Jablonský Stanislav, Žiška Jaroslav

MPK: B65G 59/00

Značky: sietí, odoberanie, zariadenie, stohov

Text:

...A-A z obr. 1 a na obr. 3 je znázornený rez rovinou B-B z obr. 1.Zariadenie na odoberanie stohov sieti 1 od automatickej linky, z ktorej vychádzajúce siete sa ukladajú na seba do stohov 1 vo vodorovnej polohe pozostáva zo sústavy ložisiek 2, ktoré sú umiestnené na priečnych nosníkov 4 rámu 3. V sústave ložisiek 2 sú uložené navzájom rovnobežne dva hriadeľe 5, B. Medzi jednotlivými ložiskami 2 o prvý hriadel 5 sú pripevnená prvé Záchytné...

Zariademie na odoberanie tehál z podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246019

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benko Martin, Majling Ján

MPK: F27D 3/12, B65G 47/52

Značky: podložiek, zariademie, odoberanie, tehál

Text:

...konštrukciou umožňuje prebemat prrsúvané tehly na podložka-ch na remene dopravní-ka, »tehly odovzdať na doprav,nik k uklednaciemu man-iprulátoru a podložky spúšťanim pnvhyblivého rám-u a presun-om na remeňoch a valcowch idopvravnikov dopriatviť späť k lisu alebo k zásobníku.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na odoberanie te 4hál z podložiek, kde na obr. 1 je schématický narys a na obr. 2 pôdorys...

Zariadenie na orientáciu, dopravu a odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241600

Dátum: 15.09.1987

Autori: Enocson Âke, Béky Edde

MPK: B65G 47/18, B23Q 7/02

Značky: orientáciu, odoberanie, zariadenie, súčiastok, dopravu

Text:

...zo šikmo uloženého gravitačného sklzu tvoreného ľavou iorientačnoulištou 1 a pravou orientačnou lištou 2. V hornej časti gravitačného sklzu je pripevnená spodná lišta 3.V ďalšej časti gravitaičného sklzu, kde nie je uložená spodná lišta 3, .ľavé orientačná lišta 1 a pravá orientačná lišta 2 vytvárajú prenpad 5 pre závitov-ý čap puzdra a plynuleklesajníioi prepad pre -vailcovü časť puzdra vytvorený v ľavej a pravej orientačanej lište 1, 2,...

Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komor unášacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252399

Dátum: 13.08.1987

Autor: Popelka Rudolf

MPK: B65G 47/80

Značky: zariadenie, súčiastok, unášacieho, odoberanie, rotora, temperovacích, komor

Text:

...rotora sa docieli jednoduchým riešením bez naroku na energiu spoľahlivé odobratie súčiastky z temperovacej komory.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie zariadenia na odoberaniesúčiastok v konkrétnom riešení integrovaných obvodov z temperovacích komôr unäšacieho rotora, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v osovom reze a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Zariadenie na odoberanie súčiastok z temperovacích komôr...

Zariadenie na odoberanie a triedenie dutých valcových súčiastok, najmä žiarovkových pätíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 235694

Dátum: 01.06.1986

Autor: Mikulec Vladimír

MPK: B65G 47/86, B65G 29/00

Značky: válcových, žiarovkových, zariadenie, dutých, odoberanie, najmä, triedenie, súčiastok, pätíc

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia je roztriedenie žiarovkových pätíc, čím sa odstráni nepodarkovitost zariadenia až o 50 % a predlženie doby chladnutia pätíc. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením ktorého podstatou je, že pozostává z odoberacieho rotora, na obvode ktorého sú vytvorené vybrania pre odoberané duté valcové súčiastky. Do každého vybrania zasahuje upínacia páčka uložená na odpruženom tiahle opatrenom kladkou korešpondujúcou s vačkou na telese...

Zariadenie na odoberanie odstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220917

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vitkovsky Dušan, Žiško Štefan, Zafka Pavol, Tučnovič Viliam, Benda Herbert

Značky: odstrižkov, odoberanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových zariadení, ktoré sú určené predovšetkým na odoberanie odstrižkov transformátorového plechu, vychádzajúcich z priebežnej žíhacej pece súčasne v niekoľkých radoch vedľa seba. Zariadenie pozostáva z dvoch vedľa seba umiestnených skupín otáčajúcich sa valcov. Prvá skupina valcov je vodorovná a jej valce sú umiestnené šikmo na smer vychádzajúcich odstrižkov. Druhá skupina valcov je vonkajšími koncami sklonená...

Zariadenie na odoberanie plynných vzoriek z prevádzkových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219569

Dátum: 30.09.1985

Autor: Vojtko Ján

Značky: odoberanie, prevádzkových, zariadení, zariadenie, vzoriek, plynných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemické výrobky. Rieši zariadenie na odoberanie plynných vzoriek z prevádzkových zariadení. Pozostáva z trubky navarenej na zariadenie, ku ktorému je závitom naskrutkovaná spojovacia trubka o takom istom priemere ako je trubka navarená na zariadenie, opatrená chladičom tvoreným chladiacim plášťom alebo trubkovým hadom s prívodom a odvodom. Na ukončení spojovacej trubky je závitom naskrutkovaná...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhŕňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247008

Dátum: 17.09.1985

Autori: Honzová Stanislava, Koístek Jioí

MPK: B65G 57/24, B65G 47/00

Značky: zhŕňaním, zariadenie, odoberanie, nakladanie, súčiastok

Text:

...dopravník 8 v časti pred zariadením podľa vynálezu pliný opracovaných súčiastok, presunie odoberacia lišta 5 oodoberacej jednotky 20 rad týchto súčiastok na vyprázdnené miesto za zhŕňaciu lištu 4. ohybom odoberacej lišty 5 z východzieho postavenie zastaví sa zároveñ vstup pre ďalšie súčiastky do odoberacieho dopravníka B pred zariadením podľa vynálezu. Odoberacia lišta 5 po svojompremiestneni s opracovaným 1 súčiastkami do konečnej polohy,...

Zariadenie pre odoberanie krúžkov, najmä ložiskových

Načítavanie...

Číslo patentu: 215346

Dátum: 31.05.1984

Autori: Sako Alexander, Šátek Róbert

Značky: ložiskových, najmä, zariadenie, krúžkov, odoberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie možnosti poškodenia obežných dráh ložísk a otlkaniu krúžkov. Uvedeného účelu dosiahne zariadenie pre odoberanie krúžkov, najmä ložiskových, ktorého podstata spočíva v tom, že unášácí kotúč je opatrený po obvode pichákmi, na ktoré sa nasúvajú krúžky. V hornej času pichákov je situovaný mikrospínač na stojane pod prívodným žľabom krúžkov. Zariadenie je konštrukčne jednoduché a zaručuje vysokú funkčnú spoľahlivosť.