Patenty so značkou «odměřování»

Zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizujících bezpečnostní funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270265

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G05B 19/18

Značky: bezpečnostní, časových, zejména, zapojení, obvody, odměřování, automatické, funkce, sekvencí, realizujících

Text:

...kondenzátoru É. Poněvadž kolektor prvního tranzistoru 1 je spojen s bäzí druhého tranzistoru 2 a emitor druhého tranzistoru 2 je spojen přes druhý odpor lg s emitorem prvního trenzistoru 1, dojde k rozepnutí druhého tranzistoru 2. Kolektor druhého tranzistoru 1, který je připojen přes spouštěcí obvod 2 k napájecímu obvodu l, je přes třetí odpor łł připojen k bázi třetího tranzistoru łł. Emitor druheho tranzistoru 2 a emitor třetího...

Zařízení k odměřování polohy výtlačné tyče v koksovací komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 269268

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 41/00

Značky: odměřování, komoře, zařízení, výtlačné, koksovací, polohy, tyče

Text:

...uspořádána ve vodítkách konstrukce výtlačného stroje a rotační osa dolní převodové kladky je připevněna ke konstrukcí výtlačněho stroje a obě převodové kladky jsou opásány smyčkou ocelového lanka, jehož jeden konec je připevněn ke konstrukcí výtlačného stroje a druhý konec tohoto lanka je upevněn na výstupním hřídeli pohonu výtlačné tyče, přičemž k ose rotace horní převodové kladky je připevněno lanko s ukazatelem, které je přepásáno přes...

Zapojení indikace odměřování polohy pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268498

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kaprálek Alexandr, Kaplan Lubor, Farník Jan, Mašek Karel

MPK: G01D 7/02

Značky: zapojení, indikace, stroje, polohy, odměřování, obráběcí

Text:

...Blok g sériové komunikace modulu odměřováni je oboueměrně pfipojen k procesoru § odměřovací soustevy. ke kterému je óbousměrnäľpřipojen blok Z vstupu - výstupu. Výstup proceaoru § odměřovaci eoustsvy je spojen se vstupom bloku g zobrazeni e vstup procesoru § odměřovací aoustavy s výstupom bloku g rozlišení aměru, jehož vstup je připojen na vý stup snímača łg polohy.V případě zsřazení vice modulo odměřování je blok 3 sériové komunikace...

Zařízení pro přesné odměřování délky v jedné ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 266076

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Václav

MPK: G01B 7/00

Značky: zařízení, jedné, odměřování, přesné, délky

Text:

...dlouhodobá přes nnsl měření až 1,0 pm na mňřenćm rozsahu 4 mm a krátkodobá přesnost měření až 0,5 m navynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro přesnéPrvní výstup generátoru ł pravoúhlých pulsü je spojen přes první budicí výkonový stupeň 3 s prvním vstupem měřicí indukční sondy 5. Druhý výstup generátoru Ä pravoúhlých pulsú je spojen jednak přes druhý budící výkonový stupeň Q s druhým vstupem měřicí...

Integrovaný obvod pro realizaci rozhraní obvodů odměřování polohy s obvodem zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264458

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stratílek Vladimír

MPK: H01L 21/82

Značky: zpracování, polohy, snímačů, obvodem, odměřování, signálu, obvod, integrovaný, obvodů, rozhraní, realizaci

Text:

...na třetí dvojici gl vývodů a výstup třetího příjímače Q je přípojen na třetí vývodggg pro obvody odměřování polohy. Výstup prvního budíče lg vedení je připojen na pátý vývod lg, výstup druhého budiče gg vedení je připojen na šestý vývod gg, dále pak sedmý vývod53 je vstupem napětí 5 V, osmý vývod 41 je vstupem pro vyhodnocení proudu či vstupem chybového hlášení snímače polohy. Mezi sedmým vývodem gg a osmým vývodem 5 je zapojen první...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zloch Václav, Vojkovský Oldřich

MPK: E21D 15/00

Značky: způsobu, porubu, odměřování, škrabákovou, dobývání, nízkém, provádění, měřidlo, soupravou, tohoto, délek, způsob, dřevěných, stojek

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Zařízení pro odměřování a dělení silového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263232

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Jan, Kintr Jiří, Richter Miloslav, Bezstarosti Vladislav

MPK: H02G 1/18

Značky: odměřování, silového, kabelů, dělení, zařízení

Text:

...konoifilł hřídele glł, který je vyveden mimo rám J., je upevněn ustavovací kotouč 6 s vyznačenou šipkou pro seřizování počátečního nastavení odměřovacího kotouče 2,. Na odměřovaoí kotouč ž je silový kabel 2 dotlačován pomocí prismaticlcé přítlačné kladky 1, otočně uložené v odpruženémVzávěsu 8, upevněněm ve stojanu g, který je uchycený k vodícídesce 33 nad výřezem 1.3 i. Přítlačná síla je vyvozena pružinami §L závěsu g, jejichž předpětí je...

Zařízení k odměřování délky útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262891

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polášek Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: tryskového, zařízení, stroje, délky, tkacího, odměřování, útku

Text:

...znázorněno na výkres v podélném řezu.Na rámu ł tkacího stroje je V ložiskách g uložen dutý hřídel 1 s řemenící 3 pohonu v přední části a navíjecím ramínkem 1 v zadní části. Na konci hřídele 1 je otočně uložen buben Q odměřovačą ząjištěný proti otáčení pomocí krytu 1 rozřačovacích členů § ovinů útkulg. Kryt je připevněn na čelo sekundárního ozubeného kola łg, které je záběrově spřaženo s pfimárním ozubeným kolem łł.spojeným s pohonnou...

Zařízení pro odměřování polohy sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259098

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vaňous Otmar, Vaňous Vlastimil

MPK: B26D 7/22

Značky: papíru, odměřování, polohy, řezačky, zařízení, sedla

Text:

...třetím bistabilnímklopným obvodom, spojeným vým vstupom s prvním vstupom druhého posuvného registru a svým prvním výstupom e prvním výstupom druhého posuvného registru a s prvním vstu-pem druhé programovatelné permanentní paměti, A čtvrtým bístabilním klopným obvodom, spojeným svým vstupom s druhým výstupom třetího bístabí 1 níhok 1 opného 0 bvodua svým výstupom s druhým výstupom dłuhého Püsuvného registru pa e druhým vetupem druhé...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: tkacím, způsob, délky, útku, odměřování, prohozní, tryskovém, stroji

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Zařízení k odměřování délky příze na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243742

Dátum: 01.04.1988

Autori: Neeas Josef, Pokorný Miloš, Veran Jindoich, Kujal Bohumil

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřování, délky, bezčlunkovém, zařízení, stroji, tkacím, příze

Text:

...stroje je přípevnön nosič 1uložen dutý hřídel i opatření řemenioí ž Řemenioe ije opásánaozubeným řemenem i poháněným od neznázorněného hlavního hřídele. Na pravém konci dutćho hřídele i je v radiálním ložiskulułoženo těleso i ke kterému je neznázorněnými šrouby přichyceno zadní če 1 o 9 se zedním krytom 12 a přední čelo 11 s přodním krytom B k zadnímu čeluýĺje upevněna převodovka 11 poháněná od duteho hŕídele i dvojicí ozuboných kol lg. Uvnitř...

Zařízení pro posuv, aretaci a odměřování souřadnic saní mostových seřizovacích a měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242077

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hejtmánek Lubomír, Nakládal Lubomír, Humplík Zdenik

MPK: G12B 5/00

Značky: aretaci, sání, mostových, posuv, zařízení, souřadnic, seřizovacích, měřicích, přístrojů, odměřování

Text:

...Připevněním feromagnetické destičky na konci ploché pružiny je zajištěn stejnoměrný plošný styk feromagnetické destičky, uzavřeného pásku a jádra aretačního elektromagnetu, přičemž průhyb uzavřeného pásku kompenzuje výrobní úchylky Vedení a saní. Posuvný držák umožňuje rychlé a přesné optimální nastavení vzdálenosti feromagnetické destičky, podle použité tlouštky uzavřeného pásku.Príklad provedení zařízení podle předmětu vynálezu je uveden...

Zařízení k odměřování délky útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236254

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rambousek Zdeněk, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, odměřování, délky, nitě, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování délky útkové nitě pomoci odměřovacího bubnu, opatřeného zachycovacím a vypouštěcím elementem odměřovací útkové nitě. Jeho podstata spočívá v tom, že zachycovací a vypouštěcí element je tvořen dvouramennou zachycovací jehlou, která je v rovině procházející osou rotačně uspořádaného odměřovacího bubnu uložena otočně na čepu, kolmém k rovině a přestavitelném mezi dvěma krajními polohami, přičemž pro konce...

Zapojení pro odměřování polohy induktivními snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 245067

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bílek Jioí, Tichava Miroslav, Odstreil Jaroslav

MPK: G01B 7/02, G01B 7/10, G01B 21/02...

Značky: induktivními, snímací, polohy, odměřování, zapojení

Text:

...jednak s jim příslušnými vstupy bloku 2 čítače adresy snímačů, jednak s jim příslušnými vstupy bloku 4 řízení referenčních obvodů a jednak s jim příslušnými vstupy bloku 5 snímání odměřování, datová sběrnice mikropočítače 1 je propojena s datovými vstupy bloku 4 řízení referenčních obvodů a datovými výstupy bloku. 5 snímaní odměřování,výstupy bloku d řízení referenčních obvodů jsou spojený s jim příslušnými vstupy bloku 3 vyhodnocení...

) Zapojení pro číslicové pulsní odměřování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245651

Dátum: 15.09.1987

Autori: Marcinein Anton, Neeas Miroslav, Oddejmiška Koloman

MPK: G01B 7/14

Značky: polohy, zapojení, číslicové, odměřování, pulsní

Text:

...jtaksapojerlynže propouští pulsy e konstantní frekvencí se svého druhého vstupu ns svůj -svýstup, a pokud vyhodnotí pohyb snímače v jednom smyslu o jeden základní pŕírůstek, vyšlou k výstupním pulsům jeden puls navíc, zstímoo při vyhodnocení pohybu snímače v opečném směru o jeden zaklad ní přírůstek blok lg, 33, Ľ, g, 53 rozlišení směru sadrží jeden puls zrpulsů procházejícíhh .z jeho druhého vstupu na jeho výstup. lłaslsdkem toho je na...

Zapojení programového elektronicky řízeného odměřování a vypouštění útku na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244729

Dátum: 14.08.1987

Autori: Polášek František, Šváb Alois

MPK: D03D 47/36, G05B 19/18

Značky: vypouštění, stroji, zapojení, elektronický, programového, tkacím, řízeného, odměřování, bezčlunkovém, útku

Text:

...s prvním vstupem řídicího prostředku ł. signalizační člen łg, kterým je například rozváděč tkacího stroje, do kterého je sveden signál od osnovní a ůtkové zarážky a spínání spojky hlavního motoru, je spojen s druhým vstupem řídicího prostředku ł. Odměřovací zařízení 3 a 3 sestává z pohonného prostředku 33 a łâ spojeného pomocí duté hřídele łg a łl opatřeného křídlem lg s odměřovacím bubnem lg a gg. Dutý hřídel łg a łl odměřovacího zařízení...

Zařízení pro odměřování sedla řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252261

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pliska František

MPK: B26D 5/24

Značky: sedla, řezačky, papíru, zařízení, odměřování

Text:

...výhodou Je pak energe tická nenáročnost zařízení.vynález budedálo podrobněji popsán podle přiloženého výkresu,na němž je znázorněno blokové schéma příkladného provedení za řízení pro odměřování sedla řezačky papíru podle vynálezu.Příkladné provedení zařízení pro odměřování sedla řozačky papíru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém obrázku. Zde Jo snímač l polohy sedla spoden svým výstupom se vstupom vstupa ního obvodu 3, který je...

Způsob odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243608

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: D03D 47/34

Značky: bezčlunkových, stanovené, útku, předem, strojů, tkacích, způsob, délky, provádění, tohoto, zařízení, odměřování, způsobu

Text:

...opatřeného osmi vodicími drážkami §, v nichž jsou suvně uloženy lamely 2, spojené osmi ocelovými planžetami lg 5 drážkovým čepem ll. Drážkový čep ll je uložen otočně v otvoru lg drážkového bubnu 1. Současně je pravý konec drážkového čepu ll uložen otočně ve středicím otvoru lg příruby li. Příruba lg je upevněna upevňovacími šrouby lg k drážkovému bubnu 1 a současně svírá lamely 2ve zvolené poloze, dané požadovaným průměrem bubnu odměřovače.ve...

Zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238078

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klimeš Stanislav, Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/36

Značky: předem, odměřování, zařízení, strojů, délky, útku, tkacích, stanovené, bezčlunkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů, kdy rozřazovací kolečko plynule rotuje spojitě s dutým hřídelem zařízení pro přípravu útku, přičemž přesouvá po zásobním bubnu složeném ze segmentů ve směru odtahu útku v zubové mezeře mezi dvěma ozuby rozřazovacího kolečka vždy nejméně jednu úplnou prohozní délku útku, přidržovanou vodicím členem v mezeře mezi ozuby rozřazovacího kolečka, kterou...

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jekerle Pavel, Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: H03K 17/296

Značky: automatizovaném, délkových, odměřování, dělení, intervalu, způsob, válcovnách, vymezení, rozměrů, časového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Způsob odměřování příze odtahované konstantní rychlostí z pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247880

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sloupenský Jiří, Hortlík František, Bouček Miroslav, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 13/24

Značky: jednotek, způsob, rychlostí, konstantní, pracovních, odměřování, příze, odtahované

Text:

...odměřování příze použít podle vynálezu zařízení, kde na číteče impulsů je napojena centrální soustava s nezávislým impulsovým vyaílačem pro vysílání periodických ímpuleů do těchto čítačů a a na etavovacím členem pro předvolbu jejích obsahu»Pro zjištění celkového počtu ímpuleů nutnáho k odněřeni požadované délky prize ee podle vynálezu tento počet stanovuje vynieobenim počtu impulaů vyeilených do čitače V časové jednotce e počtom těchto...

Zařízení k odměřování časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232697

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janšta Jiří, Dousek František

MPK: G04F 1/00

Značky: intervalu, odměřování, zařízení, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemie. Dosavadní zařízení bylo nutno po uplynutí časové periody znovu připravovat k činnosti, tj. opatřovat časovou konstantou. Zařízení podle vynálezu pracuje kontinuálně, čímž zlevňuje provoz, odstraňuje časové ztráty a zjednodušuje celé zařízení nutné k trvalému provozu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že dva diskrétní elektrochemické integrátory proudu s indikací konce vybití náboje napěťovým skokem jsou...

Zařízení pro odměřování množství kapaliny pomocí nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236587

Dátum: 15.11.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 11/28

Značky: množství, kapaliny, nádoby, odměřování, pomocí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší konstrukci zařízení pro odměřována množství kapaliny pomocí nádoby. Podstata spočívá v tom, že uvnitř nádoby je umístěna ohebná hadice opatřená na jednom svém konci nátrubkem, procházejícím dnem nádoby a vně nádoby napojeným na potrubí pro odvádění odměřeného množství kapaliny přes ventil, ohebná hadice je na svém druhém konci opatřena výústkem, spojeným s táhlem, které je opatřeno stupnicí a zakončeno rukojetí pro nastavována...

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234398

Dátum: 15.10.1986

Autori: Závodný Miloslav, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav, Šob Josef

MPK: G05B 19/403

Značky: inkrementálního, vyhodnocování, zapojení, odměřování, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování signálů inkrementálního odměřování je určeno pro vytvoření efektivní vazby mezi inkrementálním odměřováním spojeným s některou pohybovou částí mechanismu a řídicí jednotkou číslicového řízení celého systému. Využije se v automatizační technice, zvláště při stavbě číslicově řízených pohybových ústrojí technologických zařízení. Vhodné je hlavně při řízení s uzavřenou smyčkou zpětné vazby, tj. u rychlostních a polohových...

Zařízení pro odměřování polohy tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 233030

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01B 7/14

Značky: odměřování, tělesa, zařízení, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odměřování polohy tělesa. Podstatou vynálezu je, že sestává z generátoru střídavého napětí, vyhodnocovací jednotky a sestavy cívek s alespoň dvěma vinutími, přičemž jednotlivé cívky jsou rozmístěny podél dráhy odměřovaného tělesa a jejich primární vinutí jsou připojena k navzájem vůči sobě fázově posunutým výstupům generátoru střídavého napětí, zatímco sekundární vinutí cívek jsou připojena ke vstupům vyhodnocovací...

Zařízení pro odměřování souřadnic pojezdů, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231844

Dátum: 15.06.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/02, B23Q 15/20

Značky: pojezdu, zařízení, měřicí, seřizovací, zejména, souřadnic, prístroje, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení odměřovacího zařízení, které zaručuje vysokou přesnost svým umístěním a nástavným řešením. Podstatou vynálezu je, že na středním žebru pracovního stolu 1 je připevněna konzola 2, na které je připevněn úhelník 3 a k...

Zařízení k odměřování délek sortimentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235925

Dátum: 15.06.1986

Autori: Alexašin Valentin Ivanovič, Adamov Leonid Grigorjevič, Mazalov Jevgenij Petrovič

MPK: B27B 27/00

Značky: zařízení, odměřování, délek, sortimentů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odměřování délek sortimentů a může být využit v lesním a dřevařském průmyslu. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti při odměřování délek. Zvýšení přesnosti při odměřování délek se dosahuje tím, že zařízení je vybaveno ovládačem pracovního režimu, jednotkou formování příkazů a ventilem. Vstupy jednotky formování příkazů jsou příslušně spojeny s výstupem ovládače pracovního režimu a druhým výstupem snímače polohy...

Způsob odměřování obchodních délek tyčových vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231309

Dátum: 15.05.1986

Autor: Peška Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: vývalků, tyčových, způsob, odměřování, obchodních, délek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení výkonu dělení tyčových vývalků na obchodní délky současně ve více proudech. Před nůžkami je vodicí blok, poháněný regulovatelným pohonem. Odměřování obchodní délky je odvozeno od počtu otáček a valivého průměru válce vodicího bloku. Přítlačná síla vodicího bloku je rovnoměrně rozdělena na jednotlivé tyče současně procházející vodicím blokem. Vynálezu může být využíváno ve válcovnách tyčových vývalků, v přípravnách krátkých...

Zařízení k odměřování délky při dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228169

Dátum: 15.05.1986

Autor: Dvořák Miroslav

Značky: dělení, délky, materiálů, zařízení, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkrátit dobu při nastavování rozměru a současně výroba tohoto zařízení je méně pracná. Uvedeného účelu se dosáhne použitím vodicí tyče, po které se posouvá vložka, ve které se příčně posouvá lišta. Po vložce se podélně posouvá těleso dorazu. Všechny tyto díly mají vhodně vyvrtané otvory. Rozteč otvorů vodicí tyče je 100 mm otvorů vložky je 10 mm, otvorů lišty je 1 mm a otvorů tělesa dorazu je 0,5 mm popřípadě 0,2 mm ve směru...

Zařízení k odměřování útkové niti na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 223707

Dátum: 15.04.1986

Autori: Černý Miroslav, Palhoun Miroslav, Mňuk Jiří, Opletal Robert, Zahradník Stanislav

Značky: útkové, tkacích, zařízení, strojích, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování útkové niti na tkacích strojích, zahrnující otočný navíjecí buben a přestavitelný jehlový kotouč. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na hřídeli jehlového kotouče pohyblivě uloženém v náboji otočného navíjecího bubnu je vytvořena řídicí drážka, do které zabírá kolík, uložený v náboji otočného navíjecího bubnu. Vynález je určen pro neortodoxní tkací stroje.

Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223386

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: jejich, posunu, tohoto, objemu, odměřování, měrné, způsob, trubici, kapalin, způsobu, podle, zařízení, provádění, kapilární

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...

Způsob ovládání útkové niti navíjené při odměřování na bezčlunkových tkacích strojích a rotační odměřovač k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223214

Dátum: 15.03.1986

Autor: Svatý Vladimír

Značky: rotační, tkacích, bezčlunkových, provádění, způsobu, tohoto, odměřování, navíjené, způsob, útkové, ovládání, strojích, odměřovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ovládání útkové niti navíjené při odměřování na bezčlunkových tkacích strojích do šroubovice, při němž se předení konce útkové niti periodicky uvádí v závislosti na tkacím procesu do rotačního pohybu ve stejném a opačném smyslu se smyslem navíjení útkové niti, čímž se předení konce periodicky navíjí a uvolňuje. Způsob lze provádět na zařízení, u něhož k vijáku je přistaven otočně uložený vodič, kinematicky spojený s...

Zapojení obvodů pro odměřování polohy pohonu posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228240

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šnévajs Ivo, Doležal Vladimír

Značky: zapojení, odměřování, polohy, posuvu, pohonů, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů slouží k vyhodnocování informace o poloze pohonu posuvů vybaveného přírůstkovými snímači polohy. Jádro vyhodnocovacích obvodů je tvořeno konečným automatem, který lze velmi snadno testovat, lze v něm ovlivňovat dělení snímače polohy a je schopen zpracovat při inkrementu 1 (m vstupní signál, jehož rychlost dosahuje hodnoty až 300 m/min. Při tom jej lze velmi jednoduše začlenit k diferenčnímu členu ve zpětné vazbě pohonu posuvu.

Zařízení k odměřování útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 226953

Dátum: 01.01.1986

Autori: Zahradník Stanislav, Palhoun Miroslav, Černý Miroslav, Mňuk Jiří, Opletal Robert

Značky: odměřování, zařízení, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování útkové niti na tkacích strojích, zahrnujících otočný navíjecí buben a jehlový kotouč. Jehlový kotouč je v otočném navíjecím bubnu upevněn na hřídeli, který je přestavitelně uložen v náboji stočného navíjecího bubnu. Konec hřídele je pomocí pružiny opřen o páku, která je v záběhu s vačkou, jejími tvarem je určena vysouvání a posouvání jehlového kotouče. Předmět vynálezu je určen pro neortodoxní tkací stroje.

Zařízení k odměřování útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225865

Dátum: 15.10.1985

Autori: Klimeš Stanislav, Vystrčil Karel, Kuda Vladimír

Značky: neortodoxním, zařízení, stroji, odměřování, tkacím, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování útkové niti na neortodoxním tkacím stroji, zahrnující zejména přítlačnou odměřovací kladku, která je v záběru s nuceně naháněným otočným odměřovacím bubnem vyznačené tím, že odměřovací kladka (3) je opatřena alespoň dvěma ventilačními plochami (14), přičemž kolem části povrchu odměřovací kladky (3) je upraven kryt (15) pro usměrnění proudu vzduchu od ventilačních ploch (14).