Patenty so značkou «odlitky»

Ocelolitina pro odlitky určené k zušlechťování a povrchovému kalení se zaručenou vrubovou houževnatostí do -40 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265823

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cieslar Oldřich, Kiedroň Vladislav, Kufa František

MPK: C22C 38/04

Značky: vrubovou, ocelolitina, zušlechťování, určené, zaručenou, houževnatostí, stupňů, povrchovému, odlitky, kalení

Text:

...250 °G a pak na vzduchu a popouštěním na teploty 600 až 660 OC s následujícím ochlazenim na vzduchu nebo ve vodě do teploty 100 až 250 OC e pak na vzduchu.V případě potřeby je možno odlitky z uvedené oceli použit v normalizačně žíhaném a popouštěném stavu (.5) 3 příznivými mechanickými vlastnostmi. Rovněž je možná i případné zařazeni operace popouštěni po normalizačnim žiháni do výše uvedenéhozpůsobu tepelného zpracování za účelem...

Vysokopevnostní ocelolitina pro odlitky určené k chemickotepelnému zpracování a zušlechtění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263621

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cieslar Oldřich, Kufa František, Varhaníček Jaroslav, Poláchová Jana

MPK: C22C 38/40

Značky: ocelolitina, odlitky, zušlechtění, zpracování, vysokopevnostní, určené, chemickotepelnému

Text:

...izotermického a anizotermického rozpadu austenítu a pri běžném tepelném zpracování se dosahuje ve všech případech martenzitické a bainitické přeměny austenitu. Přidáním vanadu se zaručuje prokalitelnost oceli, charakterizovaná martenzitlckou strukturcu. Přísada vanadu vytváří ve struktute účinné bariéry omezující pohyb dislokací bezporuchovou mřížkou čistého kovu. vzájomná kombinace obsahu kłemíku, nlklu a vanadu zaručuje jemnozrnost struktury...

Ocel na odlitky s vysokou houževnatostí a odolností proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262384

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vysocký Ladislav, Šetek Jaroslav, Vávra Jaroslav, Jelínek Jaroslav, Stuchlík Jaromír, Matějska Miroslav

MPK: C22C 38/44

Značky: odolností, opotřebení, odlitky, houževnatostí, abrazivnímu, vysokou, proti

Text:

...poměrně odolnosti proti abrazivnímu opotřebení 3 Lje max. 1,7.Uvedené nedostatky odstraňuje ocel ne odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení s vysokou rázovou houževnatostí a vyšší odolnosti proti abrazivnímu opotřebení, obsahující v hmotnostní koncentraci 0,30 až 0,40 S uhlíku, 0,60 až 0,90 S manganu, 0,20 až 0,50 i křemíku,0,80 až 1,10 S chromu, 0,90 až 1,25 E niklu, 0,15 až 0,25 5 molybdenu, 0,01 až 0,028 B fosforu, 0,01 až 0,028 0...

Ocel na odlitky s velkou pevností a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244160

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vachoutová Eduarda, Macku Blanka, Hokynáo Otakar

MPK: C22C 38/44

Značky: zvýšenou, pevnosti, velkou, houževnatostí, odlitky

Text:

...vhodnou kombinaci leshjíoích prvků a při nižším obsahu ostatníoh doprovodných prvků. U oceli je snížen sklon k popouštěoí křehkosti a materiál je méně citlivý k lomům při nižších te- t plotách.Při použití oceli podle vynálezu byly zjištěny příznivé strnktnrní vlastnosti u odlitků proměnnó tlouůtky až do 00 mm lsgura niklu v rozmezí od 0,05 do 1,0 hmotnosti . wolíramn v roznozi od 0,05 do 0.5 5 hmotnosti popřípadě vanedu v rozmezí od 0,05 do...

Nízkolegovaná ocel na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257690

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žák Jan, Chmelař Miloslav, Müller Rostislav

MPK: C22C 38/44

Značky: nízkolegovaná, odlitky

Text:

...40,30 mědi, 0,002 až 0,005 st boru, 0,001 až 0,100 niobu a zbytek do 100 95 železa. Řešenñmpodle vynálezu se dosahuje vyššího účinku tím, že dochází ke snížení hmotnosti odlitků při zachování jejich užitných vlastností. Dále docházítaké k úsporám surovín, energiePříklady chemického složení taveb a dosažení jejich mechanických hodnot po tepelném zpracování normalizace 92 D° G/vzduch kalení 880 ° G/voda popouštění 670 ° O/vzduchPři tavbě...

Litina pro odlitky referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257601

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bičovský Karel, Gorný Miroslav

MPK: C22C 37/00, G01N 33/20

Značky: materiálů, litina, referenčních, odlitky

Text:

...koeficient soustředuje grafitizační tendence, druhý tendence k tvorbě oxisulfifických vměstkú, třetí reguluje poměr mezi železem a ostatními kovy Sa, sa, 7 A a B skupiny periodické soustavy prvků. čtvrtý koeficient zabraňuje Větším rozdílům v obsahu železa v referenčních materiálech a prüměrném obsahu železa v nej~ běžnějších typech litin, který se pohybuje okolo 93 hmot. železa.Litina podle vynálezu je dále blíže popsána dle připojené...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256549

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: tryskačů, metací, odlitky

Text:

...1 a dávkovaoím kolem.g je umístěna usměríovací příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V uaměr~ ňovací přírubě Q je vytvořenobdé 1 níkový otvor v ěířoo funkční plochy 1 opatky.§. V dávkovaoím kole Q jsou vytvořeny výřezy 5,jejichž počet je stejný jako počet lopatek Q. Lopatka Q je opa~ktřena funkční plochou vydutou proti směru otáčoní metaoího kolon ukonöenou na obvodě vnějším okrajom Q. Radiála 3, vedená sostředu otáčení §...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256548

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Miroslav, Švácha Zdeněk, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: tryskačů, metací, odlitky

Text:

...kotoučem.g e dávkovacím kolem 2 Je ueměrnovąoí. příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V usměrňovaoí pří Vrubě Q je vytvořen obdélníkový otvor v äířce,funkční plochy lo patky Q. V dávkovacím kole Q jsou vytvořeny výřezy §, jejichž počet je stejný jako počet lopatekło Lopatka Q Jeopatřonn funkční plochou s vydutím X orientovaným proti eměru otáčení metacího kola, a ukončenou na obvodě vnějším okrajom Q e u ueměre ňovací přímky Q...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256529

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Zdeněk, Zeman Vladimír, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: tryskačů, odlitky, metací

Text:

...otáčení hnacího kotouče § proti směru otáčení hnacího ko-. touče Q. Mezi předním kotoučem g e zadním kotoučem 2 jsou upevš něny v průběžných drážkách g av neprůběžných drážkách 2 lopatky à. Lopatka ł je vytvořena z funkčňí části łł opaťřené po- 3 obou stranách opěrnou částí gg. Funkční část ll lopatky l je-vytvořeno z funkční plochy lll á zadní plochy lłg zakončonými směrem od osy rbtace obvodovou plochou ll a směrem k ose rotace spodním...

Ocel na odlitky se zvýšenou otěruvzdorností a houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255964

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mička Josef, Vocel Milan, Tvrdý Miroslav

MPK: C22C 38/00

Značky: odlitky, houževnatostí, otěruvzdorností, zvýšenou

Text:

...především obsah manganu od 0,7 do 1,5 8 hmotnosti a chromu od 0,8 do 1,2 hmotnosti. ocel má dále velmi dobré plastické vlastnosti, ovlivněné legurou molybdenu od 0,2 do 0,8 hmotnosti,niklu od 0,3 do 1,0 hmotnosti i skupinu dalších prvků jako je titan. zirkonium a cér,použitých bud jednotlivé nebo V kombinaci při maximálním součtovém obsahu do 0,2 hmotnosti. Vlastnosti oceli příznivé ovlivñuje i bór v množství od 0,001 do 0,006 ...

Pracovní část rotačního bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253697

Dátum: 17.12.1987

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk

MPK: B24C 3/26

Značky: část, pracovní, rotačního, bubnového, tryskače, odlitky

Text:

...provedení pracovní části rotačního bubnovéhotryskače pro odlitky podle vynálezu je znázorněno na výkresech. Na obr. 1 je částečný pohled na řez kolmý k ose otáčení pracovní části.Obr. 2 představuje pohled na jednoduchý nosník ve směru P vyznačeném na obr. 1, obr. 3 pohled na dvojitý nosník ve směru R vyznačeném na obr. 1.Na obr. 4 je boční pohled na upínku, na obr. 5 je řez upínkou,vyznačený na obr. 4 jako řez A-A.Obr. 6 představuje pohled...

Výstupní část bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252924

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: tryskače, odlitky, výstupní, část, bubnového

Text:

...obr. 2 pohled na zařízení ve sněru I, vyznačeném na obr. 1, s označením směru otáčení zařízení šipkou.Výstupní část bubnového tryskače pro odlitky navazuje na jeho pracovní část . a sestává z válcové části g ukončené čelní etěnou gg kolmou na osu otáčení válcové části g. Na čelní stěnu gg je eouose a oeou otáčení vílcové části g upevněna kuželová číst 1, ktorá je rozšířena směrem od čelní stěny gg. Váloová část g je tvořeno válcovým pláštěm...

Vysokolegovaná bílá litina na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250710

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šittner Miroslav, Mička Josef, Varhaníček Jaroslav, Urbanec Štěpán

MPK: C22C 37/06

Značky: litina, bílá, vysokolegovaná, odlitky

Text:

...proti erozi hydrosměsí i abrazi (případně spojené s dynamickým namáháním) je závislá jednak na typu a množství strukturních fází ve slitině, a při daném složení též na morfologii a distribuci těchto fází. Snahou metalurgů je tedy vhodným způsobem zasáhnout do nukleačního mechanizmu i do mechanizmu růstu tuhé fáze v průběhu primární krystalizace s cílem dosáhnout optimální typ a morfologiŕ strukturních fází dané sliti-V ny z hlediska...

Nízkolegovaná jemnozrnná ocel na odlitky pro práci za zvýšených teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250458

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaňák Jan, Havlíček František, Tomis Vlastimil, Jasiok Karel

MPK: C22C 38/00

Značky: prací, nízkolegovaná, odlitky, zvýšených, jemnozrnná, teplot

Text:

...z provozu, ke -snížení jejich životnosti a k značným ekonomickým ztrátám. .K tomuto účelu jsou známy oceli obsahujíci např. 0,11 až 0,19 uhlíku, 0,40 až 0,80 manganu, 0,20 až 0,50 °/0 křemíku,0,40 až 0,60 chromu, 0,20 až 0,35 vanaldu, 0,90 až 1,10 0/0 molybdenu, zbytek železa a obvyklé nečistoty, nebo oceli na odlitky o složení 0,11 až 0,19 uhlí-ku, 0,60Tyto oceli jsou tírčeny především pro odlitky parních turbín, kotlů a tlakových...

Ocel na odlitky se zaručenou svařitelností a vrubovou houževnatostí a způsob tepelného zpracování odlitků z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 229572

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sivý Miroslav, Kufa František, Cieslar Oldřich, Kubík Eduard

MPK: C22C 38/04

Značky: odlitků, odlitky, houževnatostí, svařitelností, této, způsob, zpracování, oceli, tepelného, vrubovou, zaručenou

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel na odlitky se zaručenou svařitelností a vrubovou houževnatostí, zejména pro výrobu odlitků na armatury plynovodů a ropovodů, pracující v extrémních podmínkách při (-60 až +50 °C) obsahující v hmotnostním množství uhlík od 0,05 do 0,16 %, mangan od 0,60 do 1,60 %, křemík od 0,20 do 0,70 %, nikl od 0,3 do 1,6 %, vanad od 0,05 do 1,6 %, fosfor od 0,003 do 0,020 %, síru od 0,003 do 0,020 %, měď od 0,02 do 0,15 %, chrom od 0,03 do 0,15 %,...

Litina na odlitky s vyšší houževnatostí a odolností proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232940

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lesňák Štefan, Blaškovič Pavel, Mička Josef, Stuchlík Jaromír, Kunka Antonín, Uhlár Josef, Jankovič Jan, Smílek Vladislav, Ecler Miroslav

MPK: C22C 37/06

Značky: houževnatostí, odolností, abrazivnímu, proti, odlitky, eroznímu, litina, vyšší, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Litina obsahuje 1,6 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,6 až 2,6 % hmot. manganu, 0,2 až 1,0 % hmot. křemíku 20 až 25 % hmot. chrómu, 0,008 až 0,045 % hmot. síry, 0,008 až O,05 % hmot. fosforu a zbytek železo. Podle vynálezu dále obsahuje O,05 až 0,2 % hmot. vanadu s 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku. Litina jo obzvlášť vhodná pro vysoce namáhané strojní součásti ventilátorových mlýnů na mletí uhlí.

Slitina pro odlitky s povrchem vysoce namáhaným na otěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232469

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petr Emil, Dokoupil Oldřich

Značky: slitina, otěr, namáhaným, odlitky, povrchem, vysoce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká slitiny pro bandáže a pro rotační kotouče určené k válcování jemných profilů, trubek a drátů, jakož i jiných rotačních součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že slitina obsahuje kromě železa v hmotnostních podílech 1,0 až 3,6 % uhlíku, 0,1 až 1,5 % manganu, 0,1 až 1,5 % křemíku, 0,1 až 6,0 % chromu, 0,5 až 10,0 % vanadu, 1,0 až 15,0 % wolframu, stopy až 0,05 % fosforu, stopy až 0,05 % síry, případně stopy až 8,0 % molybdenu,...

Austenitická žárupevná slitina na bázi železa pro odlitky lité do skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232270

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hakl Jan, Buganič Jiří, Pech Radovan Drsc:, Hrbáček Karel, Zemčík Ladislav

MPK: C22C 38/44

Značky: lité, bázi, železa, forem, austenitická, slitina, odlitky, žárupevná, skořepinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká austenitické žárupevné slitiny na bázi železa pro odlitky lití do skořepinových forem obsahující mangan od 0,02 do 5 % hmot., křemík od 0,02 do 1 % hmot., nikl od 18 do 40 % hmot., chrom od 8 do 25 % hmot., molybden stopy až 10 % hmot., wolfram stopy až 10 % hmot., hliník a/nebo titan stopy až 7 % hmot., dusík od 0,002 do 0,4 % hmot., uhlík od 0,002 do 0,03 % hmot., zbytek železo, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje bor od...

Ocel s uhlíkovým ekvivalentem menším než 0,41 na odlitky pro práci za velmi nízkých teplot až do -60°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 230729

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hutla Alois, Vavřina Juraj, Stránský Karel, Kupka František, Levíček Petr, Balcar Karel, Matula František

MPK: C22C 38/04

Značky: ekvivalentem, nízkých, 60°c, odlitky, velmi, uhlíkovým, prací, menším, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s uhlíkovým ekvivalentem menšíma než 0,41 na odlitky určené pro práci za velmi nízkých teplot až do -60°C, vyznačující se tím, že obsahuje v % hmotnostních: uhlík 0,09 až 0,13, mangan 1,30 až 1,60, křemík 0,20 až 0,35, titan 0,005 až 0,02, hliník 0,02 až 0,04, chróm nejvýše 0,20, nikl nejvýše 0,20, měď nejvýše 0,20, molybden nejvýše 0,05, fosfor nejvýše 0,015, síra nejvýše 0,015 přičemž vzájemný hmotnostní poměr obsahu uhlíku a manganu je...

Feriticko-perlitická nízkolegovaná manganová ocel, zejména na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223939

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žák Jan, Rous Jan, Šenberger Jaroslav

Značky: zejména, nízkolegovaná, feriticko-perlitická, odlitky, manganová, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Feriticko-perlitická nízkolegovaná manganová ocel, zejména na odlitky, vyznačující se tím, že obsahuje hmotnostně 0,08 až 0,13 % uhlíku, 1,00 až 1,60 % manganu, 0,20 až 1,00 procent křemíku, 0,03 až 0,10 % hliníku a 0,002 až 0,01 % vápníku.

Způsob tepelného zpracování litiny na odlitky odolné proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225563

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zíka Vladimír, Jelínek Jaroslav, Vávra Jaroslav, Vysocký Ladislav, Spurný Jiří, Filip Vlastimil, Stuchlík Jaromír, Martoňák Pavel

Značky: zpracování, tepelného, proti, odlitky, způsob, abrazivnímu, odolné, opotřebení, litiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování litiny na odlitky odolné proti abrazivnímu opotřebení o složení 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu, 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry a 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku, případně 0,4 až 1,2 % hmot. niklu, vyznačující se tím, že se litina v litém stavu ohřeje na teplotu od...

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226261

Dátum: 15.04.1985

Autori: Stuchlík Jaromír, Vávra Jaroslav, Jelínek Jaroslav, Filip Vlastimil, Konývka Zdeněk

Značky: opotřebení, proti, odolná, odlitky, litina, abrazivnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Litina na odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení obsahující 1,8 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,4 až 1,2 % hmot. manganu. 0,2 až 0,8 % hmot. křemíku, 26 až 31 % hmot. chromu, 0,008 až 0,04 % hmot. síry, 0,008 až 0,05 % hmot. fosforu, vyznačující se tím, že obsahuje 0,05 až 0,2 % hmot. vanadu, 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 hmot. hliníku.

Žáropevná vytvrditelná nikl-chromová slitina pro vysoké teploty a pro odlitky vyráběné metodou řízené krystalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 218419

Dátum: 15.03.1985

Autori: Schier Pavel, Kubíček Ladislav Člen Korespondent Čsav, Šefl Pavel

Značky: žáropevná, vysoké, vyráběné, odlitky, slitina, vytvrditelná, krystalizace, nikl-chromová, teploty, řízené, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Žáropevná vytvrditelná nikl-chromová slitina pro vysoké teploty a pro odlitky vyráběné metodou řízené krystalizace, sestávající v hmotnostní koncentraci z 55 až 70 % niklu, 6 až 23 % chromu, 0,4 až 15 % kobaltu, 0,4 až 15 % molybdenu a wolframu, 3 až 12% titanu, hliníku, niobu a tantalu, 0,01 až 0,05 % uhlíku, 0,01 až 5 % železa, 0,05 až 1,2 % manganu, křemíku, vápníku, hořčíku a mědi a 0,001 až 0,05 % fosforu a síry, vyznačená tím, že dále...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217541

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dorazil Eduard, Münsterová Eva, Huvar Arnošt, Crhák Jiří, Bárta Bohumil

Značky: tvárné, litiny, odlitky, izotermicky, kalené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalené při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3 0 %, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení lepší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217540

Dátum: 15.02.1985

Autori: Huvar Arnošt, Münsterová Eva, Dorazil Eduard, Crhák Jiří, Bárta Bohumil

Značky: litiny, odlitky, tvárné, kalené, izotermicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalených při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3,0 %, mangan 0,2 až 0,6 % fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení větší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217539

Dátum: 15.02.1985

Autori: Huvar Arnošt, Bárta Bohumil, Dorazil Eduard, Crhák Jiří, Münsterová Eva

Značky: litiny, izotermicky, odlitky, kalené, tvárné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalené při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7%, křemík 2,0 až 3,0%, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení lepší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle vynálezu...

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

Načítavanie...

Číslo patentu: 217538

Dátum: 15.02.1985

Autori: Crhák Jiří, Huvar Arnošt, Bárta Bohumil, Münsterová Eva, Dorazil Eduard

Značky: kalené, tvárné, litiny, izotermicky, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalených při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplota, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3,0 %, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08%, zbytek železo, je zvýšení prokalitelnosti při menší spotřebě legujících prvků. Jejich podstata...

Slitina olova pro bimetalové odlitky s ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229953

Dátum: 15.01.1985

Autori: Heilmann Karl, Stadler Helmut, Pätzold Volker, Flechtner Joachim

MPK: C22C 11/08

Značky: bimetalové, slitina, oceli, olova, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina olova podle vynálezu slouží pro bimetalové odlitky s ocelí, určené zejména pro výrobu vyvažovacích závaží kol automobilů. Známá slitina olova s 3,4 až 6,0 % antimonu, používaná pro vyvažovací závaží, má poměrně malé poměrné prodloužení po přetržení. Cílem vynálezu bylo zajistit při zachování dobré pevností spojení mezi odlitkem ze slitiny olova a vlitým ocelovým prvkem dostatečně velké poměrné prodloužení po přetržení. Bylo zjištěno, že...

Vytloukací a chladicí buben pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215446

Dátum: 01.01.1985

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

Značky: odlitky, vytloukací, buben, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění vysoké pracnosti pří výrobě vytloukacích a chladících bubnů, snížení nákladné údržby, snížení spotřeby energie při provozu, nový způsob uspořádání tohoto zařízení včetně vstupní a výstupní části. Pracovní část se skládá ze svazku trubek, přední část vetknutá do čela má vstupní prostor, zadní část vetknutá do zadního čela má děrovanou výstupní část. Přední konce trubek jsou upraveny do tvaru šroubovice s lemy. Ve vnitřním prostoru...

Odlitky odolné proti otěru a opakovaným nárazům a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216227

Dátum: 15.12.1984

Autor: Joiret Victor

Značky: nárazům, výroby, odlitky, opakovaným, způsob, proti, odolné, jejich, oteru

Zhrnutie / Anotácia:

Odlitky odolné proti otěru a opakovaným nárazům, jako koule a vykládací desky drtičů, které mají tvrdost v rozmezí 59 až 63 HRC, z chromových slitin, kde mezní poměr obsahu chromu k obsahu uhlíku v odlitku je 4 ( hmotnostní % Cr - 5.hmotnostní % C (12 a odlitek má martenzitickou strukturu, obsahující nejvýše 3 hmotnostní proc. zbytkového austenitu a primární a sekundární karbidy. Odlitky se kalí z teploty 950 až 1100 °C a popouštějí, účelně ve...