Patenty so značkou «odliatkov»

Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7293

Dátum: 03.11.2015

Autori: Brziak Peter, Nemec Peter, Smetana Štefan

MPK: C22C 38/36

Značky: pracujúcich, abrazívnych, podmienkach, odliatkov, zliatina, extrémně, výrobu

Text:

...- získania oveľa lepších technologických vlastností odliatkov. Hlavne ide o zvýšenie odolnosti proti nárazom a abrázii. Medzi hlavné výhody odliatkov jednoznačne sa radí ich životnosť v prostredí ventilátorového mlecieho mlyna. Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach obsahuje uhlík od 2,4 do 3,0 hmotnostných, kremík od 0,6 do 1,0 hmotnostných, mangán od 0,6 do 0,9 hmotnostných, fosfor od 0,010 do...

Spôsob výroby kovových odliatkov a forma na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7050

Dátum: 03.03.2015

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: B22C 9/10, B22C 9/02

Značky: výroby, odliatkov, kovových, spôsob, výrobu, forma

Text:

...Pri klasickom spôsobe formovania sa fonnovacia zmes zhutňuje na model, ktorý sa potom musí od formy oddeliť . vyberanie modelu z formy je prvým zdrojom nepresnosti odliatku. Forma sa následne skladá z dvoch častí, čo je V podstate druhým zdrojom nepresnosti.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob výroby odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej formy, ktorého podstata spočíva v tom, že tekutý kov sa leje priamo na model...

Spôsob výroby tlakových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14508

Dátum: 19.08.2010

Autor: Franke Rüdiger

MPK: B22D 17/10, B22D 17/00, B22D 25/00...

Značky: tlakových, spôsob, odliatkov, výroby

Text:

...len na vysvetlenie a nie je možné ich považovat za obmedzujúce. Zobrazenia schematicky zobrazujú naObr. 1 pozdĺžny rez strojom na odlievanie pod tlakom s predradeným miešacím a miesiacim strojomObr. 2 pozdĺžny rez časťou miešacieho a miesiaceho stroja Obr. 3 priečny rez miešacím a miesiacim strojom z obrázku 1Obr.4 charakteristické strihové adilatačné prúdové polia vproduktovej hmote, vyvolané prostrednictvom hnetacej Iopatky pohyblivej...

Spojovací kus na spojenie tvarovaných výrobkov z mangánovej ocele s uhlíkovou oceľou a spôsob spájania odliatkov z uhlíkovo-mangánovej ocele so štandardnými koľajami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17114

Dátum: 22.09.2008

Autor: Blumauer Johannes

MPK: C21D 9/04, C21D 6/00, B23K 35/00...

Značky: odliatkov, spojovací, ocele, manganovej, spájania, štandardnými, výrobkov, koľajami, tvarovaných, uhlíkovo-mangánovej, ocelou, spôsob, uhlíkovou, spojenie

Text:

...by vznikli prostredníctvom priameho zvarenia medzi týmito dvomi oceľami, pričom ale nebolo možné úplne vyriešiť slabé miesta vzhľadom na únavovú pevnosť apevnosť vohybe celkového zvarového spoja, pretože austenitické stavebné diely a najmä materiál srdcovky a spojovacieho kusa dosahujú maximálnu pevnosť v ťahu len 500 až 600 N/mmz, čo V dôsledku toho vedie k tvorbe prehĺbenín. 0006 Vynález je teraz zacielený na to, aby sa lepšie zabránilo...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovových odliatkov metódou strateného vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13937

Dátum: 05.03.2008

Autori: Steinrücken Ulrich, Henneke Dietmar, Nicolai Hans-peter, Rodehüser Helmut

MPK: B22D 27/04, C30B 11/00

Značky: strateného, metodou, odliatkov, zariadenie, výrobu, spôsob, kovových, vosků

Text:

...vyplývajúce z používania elektrického odporového ohrevu založenom na žiareni, nakoľko požadovaná teplota naSlovenský preklad eps EP č. 2 098 314 B 1zabezpečenie udržania tekutosti odlievaného kovu nad hladinou chladiacej kvapaliny sa dá len ťažko udržať, poprípade nemôže byt dosiahnutá, keď rozmery zariadenia presahujú kritickú hraničnú hmotnosť alebo odliatok má geometrický tvar ,strapca hrozna. Toho dôsledkom je, že vo vnútri lejacej formy...

Odlievacia forma a spôsob odlievania odliatkov pomocou tejto odlievacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285698

Dátum: 28.05.2007

Autori: Bohn Horst, Willfort Peter

MPK: B22C 9/10, B22D 23/00, B22C 9/06...

Značky: tejto, odlievacej, odliatkov, forma, spôsob, odlievacia, odlievania, pomocou, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievacia forma pozostáva z vonkajších častí formy, vnútorných jadier (15) z formovacieho materiálu vložených do vonkajších častí formy, a z krycieho jadra (16) z formovacieho materiálu. Povrchy vonkajších častí formy a povrchy vnútorných jadier (15) a krycieho jadra (16) spoločne tvoria formovací dutý priestor. Vnútorné jadrá (15) sú na seba vzájomne nastohované vo viacerých vrstvách a sú upnuté priebežným priebehom síl medzi vonkajšími...

Spôsob riadeného ochladzovania odliatkov z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 285480

Dátum: 17.01.2007

Autori: Stika Peter, Huber Johann, Preisinger Johann

MPK: C21D 1/62, C22F 1/00

Značky: riadeného, ľahkých, kvapalinovom, spôsob, kovov, odliatkov, ochladzovania, kúpeli

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe riadeného ochladzovania odliatkov z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli sa na odliatky v kvapalinovom kúpeli pôsobí aspoň občas odspodu stúpajúcim prúdom plynových bublín. Plynové bubliny prúdu plynových bublín vznikajú in situ pri dne kvapalinového kúpeľa. Kvapalinový kúpeľ v priebehu ochladzovania stále preteká prúdom chladiaceho prostriedku tak, že kvapalinový kúpeľ sa v obehu prečerpáva a spätne ochladzuje alebo sa do...

Výrobná linka a spôsob kontinuálnej výroby odliatkov z kovovej taveniny, najmä z roztavenej zliatiny ľahkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1004

Dátum: 17.12.2004

Autor: Smetan Herbert

MPK: B22D 47/00, B22C 25/00, B22D 33/00...

Značky: najmä, kovov, zliatiny, linka, roztavenej, výroby, ľahkých, výrobňa, taveniny, odliatkov, kontinuálnej, spôsob, kovovej

Text:

...v ktorej sa vykonáva odlievanie.Po odliatí kovovej taveniny sa príslušná odlievacia forma uvedie do polohy pre tuhnutie odliatku, v ktorej prechádzav prepätom stave po dobu dlhšiu než l 5 minút, ktorá sastanovuje špecificky pre rôzne typy odliatkov, ochladzovacím úsekom. Po stuhnutí odliatkov sa odlievacieformy nakladajú na palety a zavážajú sa do pece na tepelnéspracovanie. V tejto peci sa odliatky (bloky motorov)V procese trvajúcom...

Spôsob skúšania kvality odliatkov prostredníctvom vírivého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2905

Dátum: 11.10.2002

Autor: Folz Heinrich

MPK: G01N 29/04, G01B 11/02, G01N 27/90...

Značky: kvality, spôsob, prostredníctvom, vířivého, skúšania, prúdu, odliatkov

Text:

...procesu,bez toho, že by kvôli tomuto skúšaniu dochádzalok nejakým významným časovým oneskoreniam.Tým, že sa diely pohybujú magnetickým poľom,nenastáva ani žiadne iba lokálne skúšanie. V priebehu pohybu magnetickým poľom môžu byť preskúšani vírivým prúdom podrobené rôzne oblasti dielu. Tým sa ďalej s výhodou zlepší vierohodnosťFri opisaném postupe kalibrovania pomocou bezchybného dielu alebo viac bezchybných dielov sa ako výhodné ukazuje...

Spôsob výroby odliatkov, formovací piesok a jeho použitie pre realizáciu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 755

Dátum: 13.09.2002

Autori: Stauder Bernhard, Gintner Walter

MPK: B22C 1/16, B22C 1/00

Značky: výroby, realizáciu, spôsob, spôsobu, použitie, odliatkov, piesok, formovací

Text:

...foriem vysokú pevnosť a rozmerovú stálosť, ktorá zostáva zachovaná ako aj počas výroby odlievacej formy tak aj pri pôsobení zaťaženívznikajúcich pri následnom odlievaní taveniny. Formovaciahmota má byť navyše jednoduchým spôsobom odstrániteľná poodliatí kovu. Naposledy menovaná požiadavka je dôležitánajmä vtedy, ak sú použité odlievacie formy s jadrami, pomocou ktorých sa V odliatkoch vytvárajú zložito tvarovanéFormovacie hmoty majú byť...

Materiál vhodný na obklady pri odlievaní, najmä oceľových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238430

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Horváth František, Brhel Jaroslav, Pešek Jiří

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: obklady, vhodný, materiál, oceľových, odliatkov, odlievaní, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby oceľových odliatkov a rieši problém zvýšenia ich povrchovej akosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že materiál je tvorený základnou zložkou pozostávajúcou z 0,5 až 1,5 hmot. % kysličníka železitého, 30 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 38 až 65 hmot. % kysličníka hlinitého a zvyšok do 100 hmot. % sú stopové prvky. Jej objemová hmotnosť je od 0,43 do 1,1 g/cm3. Povrch základnej zložky je opatrený žiaruvzdornou...

Zariadenie na výrobu presných odliatkov s riadenou kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236815

Dátum: 15.03.1987

Autori: Proksa Miloslav, Žitňanský Marcel

MPK: B22D 27/20, B22D 27/04

Značky: výrobu, přesných, riadenou, zariadenie, odliatkov, kryštalizáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu presných odliatkov s riadenou kryštalizáciou s vysokým nárokom na morfológiu a kvalitu štruktúry, kde základná pracovná jednotka pozostáva z recipienta, ktorý je v hornej časti uzavretý vákuovou priepusťou a v strednej má vytvorenú vákuovú komoru, vyznačujúce sa tým, že vo vnútri recipienta (1) je usporiadaná horúca komora (3), konštrukčne prevedená suvne v smere zvislej osi ako celok spolu s chladiacim systémom, kde horúca...

Zariadenie na plynulú výrobu odliatkov vákuovým tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248117

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žitňanský Marcel, Proksa Miloslav

MPK: B22D 27/15, B22D 27/04

Značky: tavením, plynulú, odliatkov, vákuovým, výrobu, zariadenie

Text:

...uložený na forme 2 umiestenej na držiaku formy 3, ktorý je v stabilnej polohe uložený na troch výsuvných kolíkoch 4, uspo-riadaných vo vodorovnej rovine tak, že navzajom zvierajú uhol 120 ° a pre ovládanie týchto výsuvných kolíkov 4 je zariadenie opatrené elektropneumatickými valcami 5. Okolo zostavy taviací -téglik 1, forma 2 a držiak formy 3 sú nasunuté tepelne-izolačné prstence 6 vytvárajúce tepelne-izolačný plášť a v blízkosti...

Kúpeľ na odmasťovanie odliatkov pred ich impregnáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221674

Dátum: 15.03.1986

Autori: Máťoš Marián, Marušincová Monika, Svetský Štefan

Značky: impregnáciou, odliatkov, odmasťovanie, kúpeľ

Zhrnutie / Anotácia:

Kúpeľ na odmasťovanie odliatkov pred ich impregnáciou, najmä pod tlakom liatych, napr. z hliníkových zliatin, obsahuje 1,5 až 14 % hmot. sodného vodného skla, 0,01 až 0,2 % hmot. pigmentovaného kysličníka železitého, 0,005 až 0,4 % hmot. sodnej soli dinaftylmetándisulfokyseliny a/alebo sodnej soli sulfometylovaného kondenzátu krezolu a 2-naftol-6-sulfokyseliny s formaldehydom, 0 až 0,4 % hmot. zmáčadiel a do 100 % hmot. vodu. Na jeho prípravu...

Zariadenie na osekávanie náliatkov kokilových odliatkov z farebných kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229305

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kostelný Martin, Chlebík Milan

MPK: B22D 31/00

Značky: kokilových, farebných, odliatkov, náliatkov, kovov, zariadenie, osekávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na osekávanie náliatkov kokilových odliatkov z farebných kovov bezprostredne po ich odliatí pri teplote 500 - 900°C, Uvedeného účinku sa dosiahne tým, že držiak pevných nožov je upevnený na konzole, zatiaľ čo medzi pevnými nožmi je páka s lôžkom pripojená cez piestnicu vyhladzovacieho válca a kyvný čap na konzolu, a pohyblivé nože sú upevnené k piestnici pracovného valca pevne spojeného s konzolou.

Zariadenie pre poloplynulé odlievanie odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224915

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tomášek Karel, Gábor Ladislav, Cempa Štefan, Farkaš Stanislav, Bobok Ľudovít, Szarvasy Peter

Značky: odlievanie, poloplynulé, zariadenie, odliatkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre poloplynulé odlievanie odliatkov s kryštalizátorom, ktorý ma meniteľnú štrbinu výtoku vody z primárneho do sekundárneho okruhu chladenia a s ťažnou zátkou s otvormi pre uchytenie odliatku, vyznačené tým, že kokila /3/ má v hornej časti na vonkajšej ploche závit a je uložená na prírube /5/, ktorá má na vnútornej ploche protizávit.