Patenty so značkou «odlévání»

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, odlévání, čoček, zejména, hydrofilních, provádění, zařízení, předmětů, způsobu, polymeračního, gelů, tohoto

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Způsob odlévání konvertorové strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270627

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tvrdý Karel, Pindur Jindřich, Koch Bronislav

MPK: C21C 5/36

Značky: konvertorové, strusky, odlévání, způsob

Text:

...skladování odpadů na haldě, sníží se praěnost a úroveň äkodlivin v povrchových a spodních vodách.Struska z konvertorová vyroby oceli se rozlila na plochu 110 m 2 do vrstvy o výšce 100 mm. Potom se vrstva prudce zchladí po dobu 1.5 minuty. Po odpaření vody se vrstva strusky meberaní a ponechá se v nalitám stavu. Postupně se stejným způsobem nalijí a zchladí další vrstvy až do konečná výšky 2 m, struska se nechá dochladit na teplotu 100...

Slévárenská forma pro odlévání kovů, zejména oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270454

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zuzaňák Aleš, Chaloupka Ladislav, Kuneš Josef, Schneller Jiří

MPK: B22D 27/04

Značky: odlévání, slévárenská, forma, kovů, zejména, oceli

Text:

...mezi žebry 5 s stänou odlitku g je tepelnů izolační vrstve. g, např. písku. jejíž tiouäiľca a tepelnä iyzikální vlastnosti jsou určený maximální přípustnou teplotou lcpeine trubice A a její pracovní termodynemickou charakteristikou.Pro odlitky vitží a velke hmotnosti je na obr. aa a 3 h uvedena zařízení spočlvající v tom. že do píakovô iormy i se umístí soustava vysokoteplotních E a nízkoteplotních tepelných tru 2 CS 270454 B 1bic ł 1...

Licí forma pro odlévání ocelových bramových ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270019

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brábník Josef, Motloch Zdeněk, Jelínek Petr, Šmrha Lubomír, Saip Jiří

MPK: B22D 7/00, B22D 7/06

Značky: licí, forma, oceľových, odlévání, ingotu, bramových

Text:

...zvýšený odvod teple ee nedoctli doetetečnł ueelrnlnehe tuhnuti ve vertiktlnin eněru což ee ze neeledek výekyt eekroeegregoci v eietech nevýhodných pre jekoet breey což je epujeno ee eniženýe využitia kovu.uvedene nedoetetky řeii lici foree pro horizantllni odlóváni branových ingcto, tvořeno tepelnö vodivou epodni deekou e tepelnč izolovonýui bočnini etlneei podle vynolezu,jehož podetete epočive v ton že epodni deeke je před litie ochlezene...

Zařízení k manipulaci s ponornou výlevkou při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269735

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bartoš Dalibor, Strung Ladislav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/10, B22D 41/08...

Značky: zařízení, manipulaci, kovů, ponornou, výlevkou, odlévání, plynulém

Text:

...s výše uvedenými nižší.Na priložených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení k manipulaci s ponornou výlevkou při plynulám odlévání kovů podle vynálezu. Dbr.1 znázorňuje jeho nárys v podélném řezu, obr.2 üelní pohled na zařízení ve výchozí poloze a obr.3 příčný řez uložením unsšače v rameni tohoto zařízení.Zařízení k manipulaci e ponornou výlevkou při plynulém odlévání kovů, podle příkladného provedení sestává 2 nosného...

Zásobník pro přívod licího prášku do krystalizátoru při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269429

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B22D 11/10, B22D 11/07, B22D 1/00...

Značky: zásobník, krystalizátoru, prášků, přívod, kovů, licího, odlévání, plynulém

Text:

...je tvořen jedním z dutých nosníků lícího vozu.Hlavní výhodou zásobníku podle vynálezu je úspora zastavěného prostoru, a tím značné zvětšení volného prostonu okolo krystalizátoru. Další výhodou je možnost zajíštění poměrně větších zásob lícího prášku než u dosavadních zařízení, o to značnými rozměry lícího vozu, jehož jeden z podélných dutých nosníků je k tomu účelu upraven, čímž je možno zásobník naplňovat lícím práškem V delších...

Způsob odlévání a chlazení dutých předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269391

Dátum: 11.04.1990

Autori: Motloch Zdeněk, Saip Jiří, Jelínek Petr

MPK: B22D 7/00, B22D 7/04

Značky: chlazení, způsob, dutých, předlitků, odlévání

Text:

...předlitků podle vynálezu, jehož podstatou je, že během tuhnutí se předlítek V dutině ochlazuje tekutým dusíkem.Výhodou způsobu výroby dutých předlitků podle vynálezu je zaručení jejich vysoké chemické i atrukturní homogeníty jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, potlačení výraznoatí segregaeí a vysoké využití kovu. V důsledku použití tekutého duaíku se dosáhne řádově stejného odvodu tepla z tuhnoucího předlitku z vnějšího a z...

Zařízení k tlakovému dávkování licích prášků při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268480

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: licích, odlévání, dávkování, prášků, zařízení, kovů, plynulém, tlakovému

Text:

...spojovacím potrubím se zásobníkem plynnáho média. Dále je podstatou to, že střední část výsuvněho náetavce a výstupní strana pneumatické roury mají osazení, mezi nimiž je vložena tlsčná pružina a rovněž i to, že výsuvný nástavec je pákovým mechanismem spojen s hřídelea turniketováho podavače.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je optimální rozproetření licích prášku na hladinu kovu v lcrystalizátoru s zajištění jejich vysoká přolnosti...

Kovová forma pro odlévání litinových odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267554

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedlák Josef, Klaban Jiří, Kubza Jaromír, Merc Vladimír

MPK: B22C 9/08, B22C 9/06

Značky: odlitků, forma, odlévání, litinových, kovová

Text:

...nebo dne tepelné izolační vložky ze slevârenake rornovací sněsi.V kovové forač je lilo dutinu, tvarující tuveninu do tvaru odlitku vytvořen dilatační prostor, který je spojen s dutinou tvarující odlitek tak, aby přebytek litiny,vznikající bčhea tuhnutí, byl do tohoto prostoru vytlačovdn. Dilntační prostor je propojen s nejpozdčji tuhnoucí čistí odlitku. Je proto výhodná, že dilntační prostor je opatřen tspelně izolnčnín obkladen, by v něn...

Ředidlo dělicího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266825

Dátum: 12.01.1990

Autori: Láník Igor, Elefant Miloš, Komprda Bohumír

MPK: B22C 3/00

Značky: ředidlo, mazacího, forem, ošetření, dělícího, tlakovém, kovů, prostředků, odlévání

Text:

...s převažující většinou isoaleknů a bodem vzplanutí V uzavřeném kelímku v rozmezí 20 až 32 °Ca hustotou při 20 °C 780 kg.m 3, jako ředidla dělícího a mazacího prostředku pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, tvořeného směsi minerálních, rastlinných a žívoěišných olejů, tuků a vosků, s případným obsahem pevných látek, jako jsou kovové prášky a grafit.ku na formu má i vlastní ředidlo dělicí a mazací účinky, kterými zlepšuje účinnost...

Zapojení tlakového systému pro řízení odlévání pásů z amorfních kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266772

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: B22D 27/13, B22D 18/08

Značky: systému, amorfních, pásu, kovových, řízení, odlévání, zapojení, tlakového, slitin

Text:

...před její vstup do tavícího kelímku, je vřezen regulační hmotový průtokoměr, který je zpětnou vazbou přes převodník spojen s kontrolním členem tlouštky odlěvaného pásu.Výhodou řešení podle vynálezu je, že zajištuje optimální přetlak inertního plynu na výstupu z trysky tavícího kelímku během celého procesu, čímž je zajištěna kvalita a rozměrová stáloet odlěvaného pásu.Zapojení podle vynálezu je v příkladném provedenísohematicky znázorněno na...

Přísada do formovací a jádrové směsi pro odlévání hořčíkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266186

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krejčí Lubomír, Burian Alois Csc, Křístek Jiří

MPK: B22C 1/06, B22C 1/00

Značky: odlévání, prísada, jádrové, směsi, hořčíkových, formovací, slitin

Text:

...kyseliny fosforečné, který obsahuje minimálně 90 hmot. síranu vápenatého.Výhodou této přísady je vysoký ochranný účinek proti hoření hořčíkových slitin. Další výhodou je její dlouhá skladovatelnost přísaäa zůstává sypké, nemá šklon k navlhávání a ve srovnání s přísadou síry má podstatné lepší hygienické vlastnosti. Také rozpadavostsměsi po odlití je výrazně lepší.Byla připravena přísada o složeni70 kg technické močoviny 10 kg kyseliny...

Zařízení k příčné dopravě a sdružování slitků u víceproudého zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266096

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kopec Svatopluk, Beneš Josef, Cagaš Jaroslav, Lukáš Josef, Nykl Vítězslav

MPK: B22D 11/128, B22D 11/14

Značky: plynulého, příčné, víceproudého, slitků, sdružování, zařízení, dopravě, kovů, odlévání

Text:

...mezi roštnice druhé části łł pevného roštu a jsou spojenýs příčníky lg, ktoré jsou svými pojezdovými drahami łg upevněnými pod jedním koncem a vodioi mi pojezdovými drahamí il, upevněnými pod druhým koncem příčníku łg, pojízdně uloženy nakladkách gg uložených otočně na klikách gł zvedacích jednotek lg a 19 druhé přêstavitelné části 2 pohyblivého roštu. Hnaci páky 23, 23 těchto zvedacich jednotek 19, 19 jsou tažnou tyčí Ä spojeny s pákou 21,...

Způsob odlévání keramických tvarovek, zejména palisádových kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265954

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krejči Josef

MPK: B28B 1/14

Značky: keramických, tvarovek, způsob, odlévání, zejména, palisádových, kamenů

Text:

...neboř V této části lunkry vždy vznikají a nedají se prakticky jinak odstranit. Tvarovka by mohla být odlita i naležato a lunkry by potom byly V části, kde jsou nejměně na závadu. Tento způsob naráží na problémy s litím, pro větší kvalitu povrchu je zde třeba otvorů vtoků, což vyvoláva potřebu následného opracování nerovností, vzniklých po těchto vtocích.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob odlévání keramických tvarovek, zejména palisádových...

Hlavový nástavec pro licí soupravu k odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264925

Dátum: 12.09.1989

Autori: Idzikovský Boris, Havlíček František, Burda Svatopluk

MPK: B22D 7/10

Značky: nástavec, odlévání, ingotu, kovářských, licí, hlavový, soupravu

Text:

...trhlin V horní části ingotu. Kromě mmm u stávajícího hlavového nástavce dochází k úniku oceli ve spojí s kokilou, zvláště při vakuování inqotu, což vede k deformaci rámuUvedené nedostatky odstraňuje hlavový nástavec pro licí soupravu k odléváni kovářských ingotů, podle vynálezu, jehož podstatou je, že vnitřní Stčn jeho spodní části je kuželová a vytváří pokračování vnitřních stěn kokily. Podstatou vynálezu je rovněž to, že vnitřní stěna...

Chladič katalyzátoru pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264889

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panacis Vasil, Ekrt Vladimír

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: katalyzátoru, plynule, odlévání, chladič, kovů

Text:

...chladičem krystalizátcru pro plynulé odlévání kovů,který sestává z vnějšího a vnitřního pláště, předního a zadního čela a přívodní a odváděcí trubky chladicího média podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka chladicího média a odváděcí trubka ohladicího média jsou zaústěny do vnitřního prostoru ohladiče tanqenciálně k vnitřnímu povrchu vnějšího pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je, že chladící médium je vlivem...

Manipulační ústrojí článkových startovacíh tyčí u zařízení pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262272

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/08

Značky: článkových, ústrojí, startovacíh, kovů, odlévání, manipulační, plynule, tyčí, zařízení

Text:

...prostor licích proudů, což dále přispívá k operativnosti manipulací a ke zvýšení bezpečnosti práce.Výhodou ústrojí podle vynálezu je také to, že umožňuje kombinaci obou způsobů zavádění článkovýchlstartovacích tyčí, tj. zavádění zdola i shope nebo postupné zavedení nejprve způsobu zavádění zdola a po dodatečné instalaci zaváděcího vozu na licí plošině také způsobu zavádění shora.Příklad provedení ústrojí k manipulaci s článkovými...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Škába Václav, Mařík Jiří, Brož Jaroslav, Čásenský Bohuslav

MPK: B29K 77/00, B29C 39/26

Značky: desek, nastavitelné, odlévání, univerzální, polyamidových, tloušťky, forma

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Martensitická nerezavějící nízkouhlíková ocel pro válce zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261992

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tvrdý Miroslav, Cagaš Jaroslav, Molínek Bronislav

MPK: C22C 38/22

Značky: válce, nerezavějící, nízkouhlíková, odlévání, kovů, zařízení, plynulého, martensitická

Text:

...v procentech hmotnosti 0,08 až 0,15 uhliku, 12,0 až 13,5 0/0 chromu, 0,30 až 0,60 molybdenu a 0,001 až 0,40 křemíku. Podstatou vynalezu je, že tato ocel dále obsahuje 0,30 až 0,60 malngaznu, 1,0 až 1,5 níklu, 0,001 až 0,020 9/0 dusíku, 0,06 až 0,12 titanu, 0,05 až 0,10 vanadu,0,001 až 0,025 fosforu a 0,001 až 0,020 9/0 síry.Výhodou martensitické nerezavějící nízľkouhlíkové oceli podle vynálezu je, že při jejím použití .na výkovky...

Keramická hmota na výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259627

Dátum: 17.10.1988

Autori: Břoušek Jiří, Staněk Josef, Vaněk Mojmír, Havelka Otakar

MPK: B22D 21/04, B22D 41/00

Značky: pomůcek, slitin, odlévání, keramická, výrobu, hliníku, hmota

Text:

...°C a snižená tepelná vodivost při zachování běžné nesmáčivosti hlinikovými slltinami.Příkladné složení keramické hmoty podle vynálezu je zřejmě následujících příkladů.Při lití čepů z hliníkové slitiny o hmotnosti 500 kg byly použity plováky o složeníhlínitanový cement 18 koloidní sol oxidu křemičitehoPlováky byly vyrobeny zvibrováním hmoty ve formě. Výdržnost byla 30 odlevů.Při lití čepů podle příkladu 1 byly použity plováky ze hmoty o...

Plastická keramická hmota pro výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244183

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vrzáo Josef, Šolc Jioí

MPK: C04B 33/13

Značky: keramická, slitin, hliníku, plastická, odlévání, hmota, pomůcek, výrobu

Text:

...O až 30 hmotnostních dílů oxidu vápenatého Ca 0 a z pojiva tvořeného 2 až 10 hmotnostními díly sulfitového louhu nebo 10 až 80 hmotnostnímidíly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou plaštické keramické hmoty podle vynálezu je její vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty do 1000 °C,nesmáčivost hlinikem a jeho slitinami a malá tepelná vodivost. Další výhodou plastické keramické hmoty podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené...

Forma k odlévání odlitků, zejména kokil láhvového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257188

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lupinski Bronislav

MPK: B22D 7/06, B22C 9/00

Značky: tvaru, láhvového, odlitků, zejména, kokil, odlévání, forma

Text:

...nedostatky odstraňuje forma k odlévání odlitků, zejména kokil láhvového tvaru, horem nastojato, sestávající z vnějšího pláště a pravého jadra s podélnou výztuží,uloženého na nosné známce, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pravé jádro je ve formě uloženo na nosné známce zúženou částí, přičemž nosná známka, opatřena centrálním otvorem, je uložena na podélné výztuži mezi aretačními kolíky.Výhodou formy podle vynálezu je,...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, způsobu, zařízení, formách, kontaktních, otevřených, tohoto, provádění, způsob, odstředivého, odlévání

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kučera Václav, Kanclíř Robert, Sedláček Jiří, Langer Jiří

MPK: C04B 33/13

Značky: suspenze, pomůcek, keramických, koncentrovaná, slitin, výrobu, hliníkových, keramická, odlévání

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Způsob odlévání odlitku ze smrštitelného materiálu při jeho tuhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Saip Jiří, Kosňovský Zdeněk, Motloch Zdeněk, Sýkora Karel

MPK: B22D 27/04, B22D 15/00

Značky: způsob, materiálů, odlévání, smrštitelného, tuhnutí, odlitků

Text:

...stávajíciho zpúsobu odlévání masivních odlitků s vývrtem, se odstraní způsobem odlévání odlitku ze smrštivého materiálu při jeho tuhnutí, 0 hmotnosti nad 20 tun,s předlitými vývrty a s prüřezy jeho jednotlivých částí situovanými ve svislé poloze nad sebou, v poměru minimálně ll,5 podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se odlévá s částí odlitku o největším průřezu situovanou dole a obloženou chladítky s nejméně jedním chladicím...

Forma pro odstředivé odlévání válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 253877

Dátum: 17.12.1987

Autori: Klein Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: válcových, těles, odstředivé, forma, odlévání

Text:

...komolého kužele,jehož větší základna je, při uložení formy na stroji pro odstředivé lití, výše, než menší základna tohoto komolého kužele.Uspořádáním formy podle vynálezu se docílí pronikavého snížení nebo i plné odstranění výskytu podélných trhlin odstředivě litých rotačních těles, nebot smrštující se odlitek, působením vlastní tíhy, klesá do kuželovité kokily, takže stále znovu získává s kokilou kontakt a tím jak pevnostní oporu, tak také...

Způsob odlévání separační kapiláry s dávkovacím kohoutem a detekční celou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242431

Dátum: 01.12.1987

Autori: Addianov Vitalij Vasiljevie, Targonja Oleg Fedorovie, Rybalko Alexadd Ivanovie

MPK: B29C 39/00, B29C 39/36

Značky: způsob, kapiláry, celou, kohoutem, detekční, dávkovacím, odlévání, separační

Text:

...Uvnitř rámu 1 jsou uspořádány formy pro požadované součástky, například jádro g pro dávkdvací kohout,jádro 1 pro uzavírací kohouty. Forma požadované kapiláry je tvořena vláknem 1. Toto vlákno o průměru například 0,5 mm vytváří bud jemný ocelový drátek nebo teflonové vlákno, nebo sílonový vlasec. V místě určeném na vytvoření dávkovacího kohoutu je na vlákno 5 navlečeno jádro g pro dávkovací kohout. V místě určeném pro vytvoření detektoru jsou...

Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pavlík Mojmír, Mašínský František, Frček Vojtěch

MPK: B22D 27/08, B22D 21/04

Značky: zařízení, klecí, elektrických, odlévání, vibrační, strojů, nakrátko, točivých, hliníkových

Text:

...s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného...

Mazadlo pro poloplynulé odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Perháe Jozef, Karo1 Ján

MPK: C10M 111/02

Značky: mazadlo, slitin, hliníku, poloplynulé, odlévání

Text:

...u kterého těkevá sloilq vyprchavají rovnomerne, a to teprve na rozhraní tavenina - vzduch. vMazadlo pro poloplynulá odláváni hliníku a hliníkových slitin v rozmeoí teplot 680 až 740 °C přes krystalizátorjy chlazená vodou se vyznačuje. tím, že je eměsí 1 až 3 dílů lanolinu a 3 až 1 dílu plastického maoadla vyrobeného zahuštěním rafinovaného minerálního oleje vápenatým mýdlem mastných lqoelin a neutrálníoh tuků a obsahom grafitu....

Kokila z oceli pro odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252642

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kulíř Jiří, Turoň Slavomír, Havlíček František, Brábník Josef, Kosňovský Zdeněk

MPK: B22D 7/06

Značky: ingotu, kokila, kovářských, oceli, odlévání

Text:

...prostoru u horního okraje kokily, dále hodnoty dvojnásobné tlouštky stěny a hodnoty 60 mm, metematicky vyjádřenoD 1 b D 11 25 až 1311 ZS 60 mn. U spodního okraje kokily je vytvořena vnější kruhová bandáž, jejíž vnější průměr je roven součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily a hodnotydvojnásobne tlouščky stěny až součtu průměru opsané kružnice do vnitřního prostoru u spodního okraje kokily, dále...