Patenty so značkou «oddeľovanie»

Spôsoby na oddeľovanie častíc pomocou zariadenia s deliacim prvkom s veľkostnou selektivitou, ktorý má podlhovastú nábehovú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21048

Dátum: 14.03.2014

Autor: Hvichia Georgi

MPK: C12Q 1/24, B01L 3/00, C12N 5/09...

Značky: podlhovastú, spôsoby, deliacim, selektivitou, pomocou, oddeľovanie, zariadenia, ktorý, hranu, částic, nábehovú, veľkostnou, prvkom

Text:

...častice môžu byť oddelené, keď sa nechajú plynúť cez kanál, a častice sú získavané na základe ich schopnosti plynúť cez oddelujúci stupeň.Všeobecnejšie povedané, predkladaný vynález sa teda týka zariadenia na oddeľovanie menších a väčších častíc. Zariadenie obsahuje teleso a kryt, ktoré vymedzujú medzi sebou prázdny priestor. Prázdny priestor obsahuje deliaci prvok,ktorý oddeľuje vtokovú oblasť a výtokovú oblast prázdneho priestoru. Deliaci...

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 288029

Dátum: 10.12.2012

Autori: Radovanović Matija, Radovanović Dobrosav

MPK: C10C 3/08, C10L 1/02, C11C 1/02...

Značky: bionafty, spôsob, separátorom, kolona, oddeľovanie, výroby, reakčná, gravitačným, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie je technologické zariadenie, v ktorom súčasne prebieha pokračovanie chemického procesu transesterifikácie triglyceridov vyšších mastných kyselín, ako aj separácia metylesterov, glycerolu a vody. Zariadenie pozostáva zo štyroch vzájomne prepojených častí: (R), (RS), (S) a (GS). Opísaný je aj spôsob výroby bionafty v reakčnej kolóne.

Spôsob a zostava na oddeľovanie kontaminujúcich látok z kvapalín alebo pár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18466

Dátum: 17.10.2011

Autori: Berg Carl-gustav, Jaakkola Heikki

MPK: D21C 11/10, D21C 11/06

Značky: spôsob, zostava, kvapalín, oddeľovanie, látok, kontaminujúcich

Text:

...závisí od parnej rovnováhy celulózky s medznými podmienkami ako výroba elektrickej energie, cena elektrickej energie, atď. Úspora pary nie je vždy ekonomická a výpočty nákladov na celú celulózku sú potrebné pre nájdenie najlepšieho riešenia od prípadu k prípadu. Aplikácia podla obr. 1 je typická pre severskécelulózky využívajúce ako surovinu mäkké drevo.0008 Koncentračný stupeň 1 je zvyčajne rozdelený do niekoľkých čiastkových jednotiek,...

Filtračné zariadenie na oddeľovanie priestreku laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15603

Dátum: 13.12.2010

Autori: Holzheimer Jens, Winkler Marius, Holler Sebastian, Knüsel Christof

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12

Značky: zariadenie, priestreku, filtračné, oddeľovanie

Text:

...by sa tieto plochy zalepovali zachytávaním častíc postreku. Ďalej slúži tento pomocný materiál na to, aby sadosiahlo to, že filtračný koláč na fíltračnom elemenłte zostávaPeriodíckým čístením filtračných elementov filtračnéhozariadenia sa dostáva zmes pomocného materiálu a postreku lakuz týchto filtračných elementov do nádoby na zachytávaníe pomocného materiálu usporiadanej pod filtračnými elementmi, z ktorých môže byt napríklad odsávaný,...

Reakčná kolóna výroby bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5424

Dátum: 07.04.2010

Autor: Radovanović Dobrosav

MPK: C10L 1/00, C11C 3/00

Značky: bionafty, separátorom, výroby, reakčná, oddeľovanie, gravitačným, spôsob, kolona

Text:

...a následne jej tangenciálnu rotáciu prúdením.Časť RS kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor nachádzajúci sa v strednej časti zariadenia.Kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor RS patrí k nepretržite pracujúcim aparátom bez prívodu vonkajšej energie, čo je jeho prednosť oproti aplikácii odstrediviek.Je v ňom zabezpečený nepretržitý prechod ľahkej fázy (zmesi metylesterov a metanolu) zdola nahor a ťažkej fázy (zmesi glycerolu, vody,...

Kanalizačné zariadenie na oddeľovanie pevných látok z fluidného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20481

Dátum: 04.02.2010

Autor: Pollert Jaroslav

MPK: E03F 5/14, B01D 21/00

Značky: oddeľovanie, zariadenie, kanalizačné, pevných, prúdu, látok, fluidného

Text:

...na konci pracovnej komory v smere prúdenia S.0017 U ďalšej vhodnej formy prevedenia kanalizačného zariadenia je koncipované,že deliace prvky vystupujú svojím voľným koncom do oblasti žumpy.0018 U ďalšej vhodnej forme prevedenia vynálezu je koncipované, že je možné nastaviť, predovšetkým potom regulovať množstvo Z pritekajúcej cez prítok a množstvo A odtekajúca cez odtok, a to pokiaľ možno v závislosti na sebe. Vďakatomuto opatreniu môže byť...

Zariadenie na oddeľovanie tuhých látok a kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10918

Dátum: 16.05.2007

Autor: Sasaki Masayoshi

MPK: B01D 33/00, B01D 29/25, B30B 9/14...

Značky: zariadenie, tuhých, látok, kvapalín, oddeľovanie

Text:

...výrazne zvýšená v oblasti výstupu, a preto je nutné odvádzať predmetný materiál z výstupu oddeľovacieho úseku tuhých látok a kvapalín.V dôsledku toho u známeho stavu je uhol stúpania slimákového úseku, ktorý je umiestený vo výstupnej oblastí oddeľovacieho úseku tuhých látok a kvapalín, nastavený na hodnotu približne od 8 ° do 9 °, pričom znižovanie veľkosti uhla stúpania u tohto slimákového úseku vedie na zúženie objemu výstupnej oblasti...

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: technológiách, hydroxidů, ortuti, chlóralkalických, zariadenie, sodného, oddeľovanie

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Postup a zariadenie na oddeľovanie zložiek opotrebených pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 285194

Dátum: 17.07.2006

Autor: Debailleul Gérard

MPK: C08J 11/00

Značky: zložiek, postup, oddeľovanie, opotřebených, pneumatik, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spracovania odpadu z vulkanizovaného kaučuku, najmä pneumatík tak, že sa tento materiál rozreže, pôsobí sa naň roztaveným hydroxidom sodným, kým sa zložky oddelia, nasleduje dakantácia a neutralizácia a odstránenie odlúčených zložiek.

Zariadenie na oddeľovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16679

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Wieland Dietmar, Rundel Klaus, Rajtschan Alexander

MPK: B05B 15/12

Značky: zariadenie, prestreku, oddeľovanie, mokrého

Text:

...oddeľovacie zariadenie môže byť opatrené aj mokrým čistiacim zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom oddeľovacom elemente suchým spôsobom, to znamená bez vypíeraniaPod výrazom neregenerovateľný filter je nutné chápať filter, na ktorom sa odlučuje prestrek mokrého laku unášaný prúdom odpadového vzduchu, a ktorý nemôže byť vyčistený od prestreku lakuna ňom vylúčeného, bez toho aby nemusel byť...

Zariadenie na oddeľovanie plynov z kvapalín, použitie zariadenia na oddeľovanie sírovodíka z kvapalnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 283766

Dátum: 11.12.2003

Autor: Hofer Wolfgang

MPK: B01D 53/52

Značky: plynov, zariadenie, kvapalín, síry, zariadenia, použitie, sírovodíka, kvapalnej, oddeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie plynov, najmä sírovodíka, z kvapalín, najmä z kvapalnej síry, obsahuje v podstate plynotesne uzatvorenú prvú vaňu (1) vybavenú prívodnou rúrkou (8) a odvádzacím potrubím (33) na kvapalinu, najmä jeden hore a dole otvorený reaktor (17), vybavený vo svojej spodnej časti prívodom (18) plynu s rozdeľovačom plynu a obsahujúci katalyzátor, najmä oxid hlinitý, a prvé odsávacie ústrojenstvo (13). Prvý reaktor (17) je...

Zariadenie na oddeľovanie medených obrúčok z delostreleckých striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3622

Dátum: 11.09.2003

Autor: Javorček Stanislav

MPK: F42B 33/06

Značky: delostreleckých, měděných, obrúčok, oddeľovanie, zariadenie, striel

Text:

...k valcovému telu delostreleckej strely v mieste medenej obrúčky. Súčasnou rotáciou delostreleckej strely a pohybom oddeľovacieho noža dôjde k preseknutiu medenej obrúčky a jej uvoľneniu z rybinovej drážky tela delostreleckej strely.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku l je schematický znázomcné zariadenie na oddelovanie medených obrúčok z delostreleckých striel.Zariadenie (obr. l) pozostáva z upínacej hlavy 5, v ktorej sú kývne...

Stroj a spôsob na tepelné čistenie a oddeľovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3168

Dátum: 11.06.2003

Autor: Thoustrup Asbjorn

MPK: B08B 7/00

Značky: stroj, súčiastok, oddeľovanie, kovových, tepelně, čistenie, spôsob

Text:

...zahrievanim a v pNom rade pozostávajúciz odparených organických látok z izolácie v kryte statora je vedený uzatvoreným potrubným systémom do kondenzátora. V tomto kondenzátore sa uskutoční kondenzácia organických plynov. Potrubný systém je konštruovaný tak, že kondenzát vytvorený týmto spôsobom je ďalej vedený v uzatvorenom potrubnom systéme do nádrže čiastočne naplnenej kvapalinou. Obsah tejto nádrže pozostáva zo vzduchu a vody, a...

Nožnice na oddeľovanie úsekov z materiálového pásu, preťahovaného pomocou podávacieho zariadenia, najmä z pásu oceľového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 209

Dátum: 05.12.2002

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B23D 33/02

Značky: najmä, pomocou, zariadenia, úsekov, nožnice, pásu, oddeľovanie, ocelového, materiálového, podávacieho, preťahovaného, kordu

Text:

...najspodnejšej, pod dopravným pásom ležiacej koncovej polohy.Pri znížení horného noža sa prvý hydraulický valec, nachádzajúci sa vo svojej hornej polohe, prepne na malý protitlak nahor, takže sa síce tlakom horného noža môže pohybovať proti svojmu predpätiu nadol, ale na druhej strane malýmprotitlakom zdola zovrie zospodu materiálový pás proti hornému nožu. Až tesne-3 pred dosiahnutím spodnej úvrate horného noža, samozrejme ešte kúsok nad...

Rezačka na oddeľovanie perforovaných odrezkov hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 281906

Dátum: 02.07.2001

Autori: Achelpohl Fritz, Eckelt Ulrich, Feldkamper Richard, Brinkmeier Friedhelm

MPK: B31B 33/02, B31B 1/14, B31B 1/02...

Značky: hadice, řezačka, odrezkov, perforovaných, oddeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rezačky na oddeľovanie perforovaných odrezkov hadice s predťahovým strojom a odtrhovacím strojom, ktoré sú vždy po obidvoch stranách pásu hadice určenému na oddeľovanie vybavené protiľahlými kladkami alebo valcami, cez ktoré bežia nekonečné transportné pásy, pričom s kladkami alebo valcami odtrhovacieho stroja je možné pohybovať riadiacim prvkom v smere na pás hadice. Vynález spočíva v tom, že pri rezačke takéhoto druhu sú v...

Zariadenie na oddeľovanie dvoch nemiešateľných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2786

Dátum: 12.02.2001

Autori: Nassif Naji, Scott Anderson, Greene Boyd

MPK: C02F 1/40, B01D 17/02

Značky: nemiešateľných, zariadenie, dvoch, oddeľovanie, kvapalín

Text:

...sú časticami, ktoré sa najťažšieĎalej, keď rýchlosť, ktorou kvapalná zmes vody a oleja prúdi cez zariadenie na odstraňovanie oleja prekročí určitú kritickú hodnotu, ktorá závisí od vlastnosti kvapaliny a od kanálov v zariadeni, prietok zmesi oleja a vody sa stane turbulentným a.ktorý opisuje brzdnú silu na častici V pokojnej kvapaline, jenepoužiteľný. Miera turbulencie v kanáli prúdiacej kvapaliny,akou je zmes vody a oleja, je daná...

Deliace zariadenie na oddeľovanie perforovaných hadicových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279229

Dátum: 08.06.1994

Autor: Achelpohl Fritz

MPK: B65H 35/10

Značky: deliace, částí, zariadenie, perforovaných, oddeľovanie, hadicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka deliaceho zariadenia na oddeľovanie perforovaných hadicových častí, s ťažným zariadením (16) a odtrhávacím zariadením (14). Tie majú vždy na obidvoch stranách hadicového pásu (12), ktorý má byť oddelený, protiľahlé kladky alebo valčeky (18, 20), okolo ktorých obiehajú nekonečné dopravné pásy (26, 28), pričom sa valčeky odtrhávacieho zariadenia (24) dajú pohybovať v smere k hadicovému pásu (12). Aby nedošlo k prešmyknutiu pásu v...

Zariadenie na oddeľovanie biologického kalu od vyčistenej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 277884

Dátum: 18.11.1992

Autori: Obuch Ján, Makovický Dušan, Čársky Martin, Svrbický Vladimír, Paska Igor, Šimkovic Bohuslav, Kadlčík Valter, Tollár Zoltán

MPK: C02F 3/12, C02F 11/12

Značky: oddeľovanie, zariadenie, biologického, vyčistenej

Zhrnutie / Anotácia:

V aktivačnom priestore je deliacou stenou (8) a priečkou (10) vytvorený upokojovací priestor (11) a deliacou stenou (8) a deliacou priečkou (12) je vytvorený zahusťovací priestor (14). Tento je štrbinou (15) spojený s recirkulačným kanálom (21), tvoreným deliacou priečkou (12), nastaviteľnou priečkou (17) a prevzdušňovacím prvkom (16). Podstatou činnosti zariadenia je, že prúdením vzduchu v recirkulačnom kanáli (21) vzniká podtlak, ktorým sa...

Ponorná rúrka zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky kvapalného alebo plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 279559

Dátum: 17.06.1992

Autor: Keuschnigg Josef

MPK: B04C 5/103, B01D 45/12, B04C 5/13...

Značky: aspoň, jednej, plynného, kvapalného, oddeľovanie, zariadenia, látky, rúrka, ponorná, media

Zhrnutie / Anotácia:

Pri ponornej rúrke (1) na zariadenia na oddeľovanie aspoň jednej látky z kvapalného alebo plynného média prostredníctvom odstredivých síl, sa rádiusy vodiaceho plechu (3), ktoré ležia v rovinách normálnych na os (5), v smere osi (5) od voľného konca (6), ktorý leží proti ponornej rúrke (1) vodiaceho plechu (3) smerom k ústiu ponornej rúrky (1), zväčšujú.

Zariadenie na oddeľovanie jednotlivých niteľníc navádzacích strojov osnovných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280224

Dátum: 15.10.1991

Autori: Magdika Janos, Benz Rico

MPK: D04B 1/14

Značky: oddeľovanie, jednotlivých, strojov, niteľníc, osnovných, nití, zariadenie, navádzacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené oddeľovacím ústrojenstvom (21) niteľníc (LI) privádzaných vo forme zväzku (LS), ktoré najprednejšiu niteľnicu (LI1) od zväzku (LS) oddeľuje a pripravuje na navádzanie osnovných nití. Oddeľovacie ústrojenstvo (21) je tvorené piestom (27), uloženým priečne na zväzok (LS) niteľníc (LI), ktorého pracovný zdvih (C) zodpovedá vzdialenosti medzi zväzkom (LS) niteľnice (LI) a medziľahlou polohou (ZP) najprednejších niteľníc (LI1).

Zariadenie na automatické oddelovanie neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267372

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajčír Štefan, Vasilo Viktor

MPK: A01J 7/00

Značky: dojarniach, oddeľovanie, zariadenie, neštandardného, zvierat, automatické, mlieka, hospodářských

Text:

...koncovka indikátora, ktorý je spojený s regulačným prvkom a s indikátorom pre svetelnú signalizáciu. Akonáhle sa v rozdeľova, či objaví neštandartné mlieko. dá indikátor sve teľný signál a cez poveľovú jednotku dá poveldo trojcestného rozdeľovača a neštandartnémlieko odtieka druhým potrubím do sbernej nádrže neštandartného mlieka na ďalšie použitie. Súčasne sveteľný signál určí dojnieu, ktorá ncštandartné mlieko vydojila do potrubia.Na...

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie plochých súčiastok, najmä podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237073

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B65G 47/74

Značky: dopravu, plochých, zariadenie, súčiastok, oddeľovanie, najmä, podložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dávkovanie a dopravovanie súčiastok rôznych obrysových tvarov. Uvedeneho účelu sa dosiahne zariadením na dopravu a oddeľovanie plochých súčiastok, najmä podložiek pozostávajúce z vibračného zásobníka a vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený dávkovací uzol, ktorého podstatou je, že k stene vibračného zásobníka je pod uhlom ? voči stene vibračného zásobníka pripevnené nosné teleso. V otvore nosného telesa je uložený...

Zariadenie pre oddelovanie a podávanie elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252520

Dátum: 17.09.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/02

Značky: súčiastok, oddeľovanie, elektronických, zariadenie, podávanie

Text:

...uvedený technický problém rieši zariadenie podla vynálezu ktorého podstatou je, že oddelovač je tvorený dvomi vedla seba prestaviteľne uloženými kotúčmi. Obvod kotúčov je opatrený súosimi drážkami. Medzi prednými sklzmi a kotúčml je vy 4tvorená medzera, ktorej rozmer je menší ako priemer vývodu elektrotechnickej súčiastky.Zariadenim podľa vynálezu sa docieli spoľahlivé oddelenie a podanie elektronickej súčiastky bez nebezpečie jej...

Zariadenie na oddeľovanie elektrolytu z kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224018

Dátum: 15.04.1986

Autori: Antal František, Soják Mikuláš, Kunc Jozef

Značky: kalov, oddeľovanie, elektrolytu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie elektrolytu z kalov vznikajúcich po elektrochemickom obrábaní pozostávajúce z usadzovacej odstredivky s bubnom, v ktorom je umiestnený rúrkový nôž prepojený potrubím na elektrolytovú a kalovú nádrž vyznačujúce sa tým, že na odvádzacie potrubie (18) je prepojovacou vetvou (19) pripojený tlakový snímač (14) a ten je cez spínacie obvody (16) a prepínací mechanizmus (17) striedavo pripojený na elektrolytovú vetvu (10) a...

Zariadenie na oddeľovanie povrchovej vrstvy vody znečistenej plávajúcimi kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 244992

Dátum: 22.08.1985

Autor: Baar Gerhard

MPK: C02F 1/40, E02B 15/04

Značky: znečistenej, vrstvy, kvapalinami, oddeľovanie, zariadenie, povrchovej, plávajúcimi

Text:

...plávajúce kvapaliny v znečistenej povrchovej vrstve vody prúdia cez zvislé medzery medzi nástavcami ponad vodorovnú deliacu stenu, čím sa dosahuje vysoká účinnosť separovanie. Nástavce je možné budovať súčiasne s vodorovnou deliaoou stenou, alebo doplnit ich aj dodatočne na existujúce zariadenia, čím sa dosiahne výrazné zlepšenie separačnej účinnosti. Nástavce môžu byt vytvorené napr. z betónu, 244992Zariadenie podľa vynalezu ilustruje, ale...

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215200

Dátum: 15.10.1982

Autor: Uhrík Ján

Značky: oddeľovanie, dopravu, podložiek, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie položiek pozostávajúce z vibračného zásobníka s vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený triediaci uzol, vyznačujúce sa tým, že k stene vibračného zásobníka ja pod uhlom alfa voči dnu zásobníka upevnené nosné teleso /1/, v ktorom je otočne uložený podávací valec /2/, ktorého obvod je od steny nosného telesa /1/ vzdialený najmenej o hrúbku dopravovanej položky /8/ a ktorý má v mieste oddeľovania /11/ je...