Patenty so značkou «oddělování»

Spôsob určovania a používania plniaceho množstva lisovaného materiálu pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281001

Dátum: 09.04.1997

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/22, B30B 9/04

Značky: lisom, plniaceho, kvapaliny, filtračným, materiálů, množstva, oddělování, spôsob, používania, lisovaného, pevnej, hmoty, určovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob určovania a používania plniaceho množstva lisovaného materiálu (7) pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom s lisovacím elementom, napríklad piestom (6), pre niekoľko za sebou nasledujúcich lisovaní sa vykonáva pomocou úvahy v diagrame výťažok/výkon. Za predpokladu, že sú známe polohy charakteristík, spájajúcich rôzne pracovné body v tomto diagrame a pri vložení fiktívneho pracovného bodu, sa určujú zmeny výťažku a...

Spôsob riadenia alebo regulácie lisovacieho tlaku pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280435

Dátum: 05.06.1996

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/00

Značky: regulácie, hmoty, spôsob, tlaku, lisovacieho, pevnej, oddělování, riadenia, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Pri diskontinuálne pracujúcich filtračných lisoch sa ďalšie zvyšovanie lisovacieho tlaku obmedzí na základe časového priebehu prietoku pri vytekaní vylisovanej kvapaliny. Množstvo (Q) kvapalnej fázy vytekajúce z lisu (1) sa meria priamo alebo nepriamo a z časového priebehu vytekania tohto množstva (Q) kvapalnej fázy sa zisťuje okamih (t3, t5, t6, t7, t8), v ktorom sa ďalšie zvýšenie lisovacieho tlaku (P) obmedzí na konštantnú hodnotu (P3, P3.1,...

Zařízení k uvolňování mezivlákenních vazeb a oddělování nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269123

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gottfried Vladimír, Nemerád Josef, Kmeco Rudolf

MPK: D21B 1/34, D21B 1/32

Značky: uvolňování, nežádoucích, vazeb, oddělování, mezivlákenních, příměsí, zařízení

Text:

...vratnýa hrdlea Q od aeparsce těžkých nečiatot, které prochází plynule celou vstupní koaorou ł do pracovní koaory 3 a úst ve vzdálenosti 0,08 D 2 až 0,12 D 2 od pracovního rotoru g. Vstupní koaora Ä částečně zasahuje do pracovní koaory Q,ktera ja vslcového tvaru a ktoré je opatřana radiálnia hrdla 1 pro odvod načistot a tangencíalnía hrdlea § pro aeparací těžkých nečístot. Výstupní komora 1 válcovćho tvaru je opstřena tangencíalnía hrdlea § pro...

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09D 5/20, C09J 5/02

Značky: netkané, způsob, oddělování, polyethylenu, textilie, nánosu, polypropylénové

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Hvězdice na oddělování rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 268444

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paulát Mojmír, Pernička Jan

MPK: B65G 47/84

Značky: těles, oddělování, rotačních, hvězdice

Text:

...při oddčlovaní valcovítých tčles, na obr. 2 je hřídels hvězdícemí a napojeným rozběhovým a brzdicim zařízením a na obr. 3 je příčný řez volnobełnou spojkou.Nejmeně jedne hvězdice J na oddělovaní rotačních těle je svou střední častí upevněna k vodorovnemu hřídelí 5, otočné uloženemu v ložískàch Z. Hůže mít různý počet roman 2. Každé rameno 3 je ohraníčeno jednak vydutou častí § tvaru oblouku, který í příbližně.odpovída rozmerům rotačního...

Způsob oddělování určitých biologických buněk od jiných buněk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268157

Dátum: 14.03.1990

Autori: Deutsch Mordechai, Weinreb Arye

MPK: C12M 1/34

Značky: tohoto, určitých, zařízení, jiných, způsob, biologických, provádění, buněk, oddělování, způsobu

Text:

...tím, že se určite měřicí nebo/h diagnostické nástroje nařídi na jedinečnou adresu buőky.Dallí účely a znaky vynilezu vyplynou z nlslodujícího popisu různých provodsní vynálezu v souvislosti s výkresyobr. 1 A - ic jeou achenetickú znázornčnl, částečně v pohledu v řezu, výhodných buäkových noeičů podle vynálezu.obr. 2 A - 20 znúzorňují jedno provedení drłaku pre näkolikenáaobný buňkový noeič zo účeleu provedení uäřicích cyklů na větší...

Způsob oddělování vody z reakčních směsí kondenzačních a eferifikačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268009

Dátum: 14.03.1990

Autori: Henke Heřman, Jabůrková Anežka, Mužíček Petr, Kocián Antonín

MPK: C08J 11/02

Značky: směsi, eferifikačních, způsob, oddělování, reakcí, kondenzačních, reakčních

Text:

...150 kg toluenu a 300 kg melamínu. Po proběhnutí adice formeldehydu na melamín se reakční směs přívede k varu. Páry z reaktoru vstupují do rektifikační kolony umístěné na hrdle víka reaktoru, reaktor je zároveň vařák kolony. Kolonu tvoří spodní díl o průměru 350 mm s výškou náplně l m a horní díl o průměru 400 mm.s výškou náplně 5 m. Oba díly kolony jsou naplněny nerszovými kroužky PALL 25 mm. Mezi oběma díly kolony je zabudována kontinuální...

Zařízení k oddělování dávek skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267252

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hofman Milan

MPK: C03B 7/10

Značky: oddělování, dávek, zařízení, skloviny

Text:

...ploché, opatřené ostříPři správném seřízení neopotřebovanéhovzhledem k optimálnímu tvaru ostří a malé zachlazení dávky malá. Seřizoloha nožü je závislá na jejich vých elementech, ale i na tení teplotu a na pružnosti ch střižnými í dynamickýunosti segmentů. ho taká pro rotačnmi ve tvaru písmene V. střihacího ústrojí je,tlouitce nožů, stopu po střihu a vání je však obtížné, vzájemné po nastavení na jejich nosných pohybo pelných dilmtaoích po...

Způsob oddělování theobrominu ze směsí s kofeinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267975

Dátum: 12.02.1990

Autori: Křepelka Jiří, Vachek Jaroslav, Beran Miloš, Adamírová Hana

MPK: C07D 473/10

Značky: způsob, oddělování, směsi, theobrominu, kofeinem

Text:

...možno snadno jej izolovat. Výhodou uvedeného zbůsobu separace theobrominu od kofeinu Je. že jej lze použít u směsí s relativně vysokým obsahom koféinu, např. u směsi 1 1 i u směsi s nízkým obsahom kofeinu. Další výhodou jsou malé Objemy e jakými se pracuje, ktoré nepřesahují 5 objemových díla použité krseliny. Např. při krystelizaci směsi theobrominu a kofeinu (11) z vody je apotřebi 60 objecvých dilů vrouci vody, při tom množství...

Zařízení na oddělování okují ze sedimentovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266927

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Vladislav, Kordač Zdeněk

MPK: B01D 21/00

Značky: sedimentovaných, kalů, oddělování, okují, zařízení

Text:

...těchto kalů až do sypkého stavu a zamezení úniku vody s obsahem ropných látek do okolí.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na obr., které tvoří válcová nebo čtvercová nádoba 1 s kónickým dnem 2. Uzáver kónického dna tvoří plochý vodotěsný uzávěr 3. Ve spodní části kónického dna jsou vestavěny odvod CS 266 927 Bl 2ňovací elementy 4, které jsou chráněny kovovými kapsami 5. Do stěn kónické části jsou ve vhodných místech osazeny vzduchové...

Způsob oddělování použitých odmašťovadel od mazadel a olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266923

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubín Zdeněk

MPK: B01D 17/02

Značky: způsob, oddělování, odmašťovadel, použitých, mazadel, olejů

Text:

...l je znázorněno blokové schéma po. stupu oddělování odmašťovadel od mazadel. a olejů, které je složeno ze zásobníku í odpadních odmašťovadel, várné nádoby 2, odvodu 3 a odmašťovadla, odlučovače 4, zásobníku 5 od- ~mašťovadla, varné nádoby 6 olejů a mazadel,odvodu 7 olejů, zásobníku 8 olejů, odvod 9 mazadla, filtr 10 pro čištění mazadla a zásobník 11 mazadla. Znečištěnâ odpadní odmašťovadla,mazadlem a olejem jsou dopravena ze zásobníku 1...

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Josef, Holub Aleš, Marvan Josef, Hodek Oldřich, Kypast Radomír, Vydlář Jiří, Rouček Vladimír

MPK: B03B 11/00

Značky: dopravě, oddělování, dopravnících, pásových, užitkových, nerostu, jemnozrnných, způsob, částic

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 3/16, B01D 53/34, B01D 53/14...

Značky: způsob, zařízení, oxidů, provádění, oddělování, siřičitého, způsobu, spalin, tohoto

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Zařízení k oddělování porce plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266360

Dátum: 13.12.1989

Autori: Divinskij Ilja, Sadkov Jurij, Vinogradov Rudolf, Naerman Jakov, Gurevič Lev, Orlov Anatolij

MPK: C03B 7/10

Značky: porce, materiálů, zařízení, oddělování, plastického

Text:

...KHXAUPO pexymeru snenenva M nouepxnocrb era. pacnonoxenuan a nuenxc. Bununnauu u nmne nmDe×nmcTüň. mapaaynmmx npn neeceweumm c nnockocrbn nyry oxpymnocvm. a nexymum Knnxa pacnmnmxeu na ypmane ropmaouranbuora nmaMuTpa yKasaHnoñ oxpyxnocwm mnm numa arm y ummnmro Moxa m numa y nmpxera na paccruvnmm Hu amea (L 4 nmaHeTpa. uenecooepaana nuaepxnocrb Buenkm Kmpnyuu uununuuwo u anna nuuep×uocTm. oópaaynuwň npm nepecaueumm c na 0 cKocTun uyry...

Způsob oddělování fenolů a bází extrakcí z černouhelných dehtových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265236

Dátum: 13.10.1989

Autori: Seekamp Marc, Beneke Herbert, Peter Siegfried, Stadelhofer Jürgen

MPK: C10C 1/18

Značky: černouhelných, oddělování, olejů, dehtových, bázi, způsob, fenolů, extrakci

Text:

...podle vynálezu dvoustupňovou extrakci,při níž se používá nadkritického extrakčního činidln, které sestává z nadkritické látky apodkrltíckěho ćinidla. V prvním stupni se odděłi neutráiní olej ve druhém stupni báze.Jako oadktítické extrakční činidlo je vhodný oxid uhličitý ve směsi s uhlovodíkem 0 délce řetězce 3 až 8 atomů uhlíku, například s propanem nebo butanem jakožto noanou látkou v hmotnostním množství S až Su Q, výhodné 20 až 60 Q,...

Způsob oddělování arsenu z kyselých roztoků obsahujících arsen a jiné kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265206

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veronese Giuseppe, Rivola Luigi, Guerriero Renato, Baradel Agostino

MPK: C01G 28/00

Značky: roztoku, kyselých, způsob, obsahujících, oddělování, jiné, arsen, arsenu

Text:

...pro umožnění svého podélného posuvu středním ovládacím kolénkem gł. Vykyvovâní platiny lg kolem opěrného bodu 33 ve vodicích paralelních drážkách 31 se ovládá dalšími dvěma kolénky gg, gg, spolupracujícími ee dvěma odtlačovacími zámky gg, gg.Jazýčkové jehly łg jsou na svém stvolu ll opatřany vysunovacím kolénkem 51 a zatahovaoím kolénkem gg, přičemž vysunovací kclénko gl můžu být uspořádáno v osovém směru v různých místech u různých...

Způsob oddělování nečistot při odsiřování spalin magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262519

Dátum: 14.03.1989

Autori: Píša Jiří, Najmr Stanislav, Brothánek Zdeněk, Kůstka Miroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: nečistot, technologii, způsob, odsířování, magnezitovou, oddělování, spalin

Text:

...by bylo možné spojit V jeden technologický celek,který by zahrnoval jak dvoustupňovou absorpci spalin,.tak kyselou rafinaoí. Docílilo by se tím zřejmě oddělení všech nečistot z odsiřovacího procesu, ale znamenalo by to neúměrně složité a zbytečně náročné zařízení. Proto se také toto řešení nepoužíva.Výše uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem oddělovánínečístot při odsiřování spalín magnezítovou technologií podle...

Způsob oddělování chlorsilanů a chlorovodíku ze směsi s vodíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262497

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Vinš Luděk, Dočkal Miloslav, Dürrer Milan

MPK: F25J 3/06

Značky: tohoto, oddělování, chlorovodíku, provádění, chlorsilanů, způsobu, zařízení, směsi, vodíkem, způsob

Text:

...v ohlorsilanech. Ochlazením vodíku na velmi nízkou teplotu se z vodíku odstraní prakticky vłechen chlorovodík,který se při odtávání namrazy částečně odnese použitým regeneračnim plynom, z nčhož se chlorovodík odstraní snadno pohlosním ve vodě. Rozdělení na chlorsilany, chlorovodík a vodík je tedy velmi ostré. Další výhoda spočíva v podstatném snížení spotřeby kapalného dusíkudusledným využitím chladu vodíku a odpařeného-dusíku a použitím...

Zařízení k oddělování balíčkované sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262110

Dátum: 10.02.1989

Autori: Souček Jan, Kaňka Jiří

MPK: A01G 9/10

Značky: oddělování, zařízení, balíčkované, sadby

Text:

...kolem vodorovné osy. Do vnítřního prostoru pláště válce výstředně zasahuje žlab. Dno žlabu se nachází pod osou válcového děliěe, se kterou je rovnoběžné, přičemž je dále umístěno u vnitřní stěny pläště válce. Bočnice jsou ze strany dna opatřeny zářezy, kterými při otáčení válcoveho děliče prochází nože. U zářezů dno žlabu končí. Žlab je určen k ukládání řady zemních balů, která je v něm tlačenaa po dně žlabu posouvána až k dorazu. V...

Způsob šetrného oddělování hlinitokřemičitanů a v nich obsaženého grafitu od syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260997

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krüger Stefan, Rericha Adolf, Herfurth Frank

MPK: C01B 13/06

Značky: diamantu, způsob, grafitu, obsaženého, syntetických, oddělování, hlinitokřemičitanu, šetrného

Text:

...pacwnop BMBCTG c 50 Mn Bonn nepeBonàT B xnmmqecxuň cwaxan u mnnbTpymT, npnuem c uenbm ynyqmenua ÚHHBTDEĽHOHHHR cnoäcrn Moryr ĎMTB noBanner-m npuronnue coemłxexmx (HanpHMep Kapőoaarm, önxapöonarnr, xnoprmu, oKHcnxuuxrnnpooxncn menoqaoseuenbnu Merannon) Hnn pacwnopáuomem ÓHTb noorperum.Ocrawox àunbrpaunn nmecre c 50 MH Bonm nçpenonrcn B npnronumü na peaxunn cocy. Ho 6 aBnxmT 12 r rupooxucn Harpna. 3 aTeM Harpenamr no KHHEHHH H B Te 260997....

Způsob intenzifikace oddělování suspendovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259642

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Drázský Josef, Fišer Jiří, Koníček Zdeněk, Tomíček Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: intenzifikace, provádění, zařízení, způsob, oddělování, látek, suspendovaných, způsobu, tohoto

Text:

...osm až dvanáct.Na obr. 1 je půdorys a na obr. 2 svislý řez konstrukce vtokového objektu podle vynálezu. Do pevného středového válce 1 opatřeného výtokovoými otvory 2 je zaústěno přivádějící potrubí 3 aktivační směsi. Vnější otočný valec 4 opatřený na vnitřní straně radiálními přepážkami žebry 5 je upevněn na otočněm zařízení 6 pro stírání kalu otočném mostě).Aktivační směs vtéká výtokovými otvory 2 ze středního uklidňovacího válce 1 do...

Způsob deemulgace a oddělování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258865

Dátum: 16.09.1988

Autori: Poledne Jaroslav, Kochová Dana

MPK: C02F 1/40

Značky: odpadních, deemulgace, tuků, oddělování, způsob

Text:

...alkàlłe znohodnotf přcvedenin na nýola poozo malá cast tuku, zatioco větä 1 čàat tuků se. ohulzcuvoln 1 vo forně vhodnépro další zpracování. ztráta tuku je tim většł, čin je vylši obsah nojjehnčjšich tukových čàatłc. A L H ą ~oL Fodstatou deenulgaco podla vynàlezu ie pochod, při nina .u« si tukovů častice obalí poylakću hoúbovité micely vznikléhoĺ mýdlo. Voda určena k daenulgaci caupravi.přidavken atkàlíehv nnocłvł~odpov 1 dajicjnu...

Zařízení pro oddělování a odstraňování mastných nebo olejovitých substancí z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258555

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kaucký Jiří, Ziegler Richard

MPK: C02F 1/40

Značky: odstraňování, mastných, oddělování, olejovitých, substancí, zařízení

Text:

...adheze kotoučů je zvětšena elektrickým nábojem a elektrostatickým polem, vznikajícím na otáčejícíoh se kotoučích vlivem dielektricky odizolovanému vodorovnému hřídeli a současně třením stírátek o části ploch kotoučú. Takto vybuzené elektrostatické pole zvětšuje adhezi kotoučů a kohezi viskozních substancí, které jsou tímto polem sbírány otáčejíoími se kotouči směrem pod hladinu vody a na kotouče se zachytávají sbírané substráty i pod...

Způsob oddělování uhlovodíků z kyselých plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258326

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vinš Luděk

MPK: B01D 3/14

Značky: kyselých, provádění, uhlovodíku, způsobu, zařízení, plynů, způsob, oddělování, tohoto

Text:

...metanol při ab 4 sorpci, takže neni ząpotřebi žádná samostatné zařízení. n oddelené uhlovodiky jsoą k dispozici v kapalné formě,vtakžese dají skladovat jako.kapaLina a stLačovatčerpadLem na vyš- .ši tlak při malé spotřebě energie. Zařízení je velmi jednoduê ché a jednoduše regutovatelně. .Pŕovedeni způsobu a zaÉ 1 zen 1 na oddělováni uhtovodíůů z kyselých plynů je schematícky znázorněno na přítoženém obrázku.Na obrázku značí 1...

Zařízení pro oddělování hrubých nečistot z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258308

Dátum: 16.08.1988

Autor: Jaroměřský Ladislav

MPK: C02F 1/38, B04B 15/06

Značky: zařízení, oddělování, odpadních, hrubých, nečistot

Text:

...velikosti částic nečistot a požadované účinnosti Jejich odloučení.Jedno z možných provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na ořiložených výkresechkde obr,1 představuje sohematioký průřez zařízením v pohledu a obr.2 představuje schematicwVe znázornění na obr.1 je zařízení tvořeno vertikální kužélovou okříní 1 , ktoré je přikryta víkem § . Skříň 1 1 víka g moho,být vyrobeny Jako odlitek,případně svařeneo.Ve skříni 1 Jsou provedeny otvory...

Vibrátor pro oddělování skořepinových licích forem od odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244196

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ehrenberger Vlastimil, Krejeí Jioí

MPK: B22C 5/06, B22D 29/00

Značky: odlitků, forem, skořepinových, licích, oddělování, vibrátor

Text:

...trubka ąg, uložená otočně v ložiscích vytvořených v rámu 3 vibrátoru. Dno 31 separační desky l je tvořeno tlustým ocelovým plechen a vršek ji seperační desky 1 je zakryt hliníkovým plschen,připevněnýn šrouby jj. Uvnitř separační desky 1 jsou upevněny do série spojené dvě dvojice upínssích elektromagnstů já, případně více dvojic upínscích elektromagnetů. Vinutí upínacích elektromegnetů QQ jsou spojene přívodním kabelem.lQ, se zdrojem...

Zařízení na oddělování jednotlivých zrn u pneumatického secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247169

Dátum: 16.05.1988

Autor: Flieger Miroslav

MPK: A01C 7/04

Značky: stroje, secího, zařízení, pneumatického, oddělování, jednotlivých

Text:

...A v podstatě rovnoběžně a tvoří osy kývání pro prsty §.U příkladu provedení podle obr. 1 jsou všechny prsty § navzájem stejné. Přesto však vyčnívají koncové úseky prstú g značně ve směru otáčení lg děrované desky 5, stále vícedo dráhy pohybu zrn osiva, ulpívajících na děrované desoe 4. Toho se dosáhne tím, že otočné čepy 2 pro jednotlivé prsty g jsou odpovídajícím způsobem ustaveny na nosné desce Ä.Každý prst § je na svém koncovém úseku...