Patenty so značkou «odběru»

Spôsob merania odberu sudových nápojov pod tlakom a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6390

Dátum: 01.03.2013

Autori: Fedák Ján, Šipikal Augustín

MPK: B67D 1/00, G01F 17/00

Značky: tlakom, zariadenie, spôsob, nápojov, vykonávanie, merania, odběru, sudových

Text:

...inštalované (oddelené prevedenie) a prepojené prepojovacím káblom (obr. 5, 7). Na zadnú redukciu 2 potrubia je napojená rozvodová hadica Lg sudového nápoja. Rozvodovou hadicou l 5 je sudový nápoj privedený do výčapného stojana Q. Odvzdušňovanie a napĺňanie zariadenia Q je prevádzané výlučne cez výčapné zariadenie l 8. Pri výpadku elektrickej energie je zriadenie u napájane zo záložného zdroja Q, aby ďalej plynule prebiehal výdaj a hlavne...

Systém odberu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20887

Dátum: 26.05.2006

Autori: Willander Erik, Sjoberg Berndt, Lundkvist Ulf, Nygren Soren

MPK: A61B 10/00, A61B 10/02

Značky: vzorky, systém, odběru

Text:

...ASCUS) by sa mali ďalej podrobiť riadenému programu, pozostávajúcemu z dvoch opakovaných cytologických testov, to znamená, okamžitej kolposkopie alebo testovaniu DNA na vysoko rizikové typy HPV. Testovanie na DNA, pochádzajúceho zHPV, je uprednostňovaný prístup, pokial sa pre hromadnévyšetrenie používa cytológia založená na kvapaline.0010 Limitujúcim faktorom pre to, aby sa ďalej znížil výskyt a úmrtnosť následkom karcinómukrčka matemice, sa...

Solenoidové zariadenie na zoradenie odberu výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3656

Dátum: 27.04.2006

Autor: Bianchi Amedeo

MPK: F16D 48/00, F16D 27/10, B60K 25/00...

Značky: výkonu, zoradenie, solenoidové, zariadenie, odběru

Text:

...jeho uskutočnenia vynálezu, uvedenej s odkazom na sprievodné výkresy, na ktorých0029 Obr. 1 zobrazuje príklad odberu výkonu so súvisíacim zaraďovacím zariadením podľa známeho stavu techniky0030 Obr. 2 zobrazuje perspektívny pohľad na odber výkonu so súvisiacim zaraďovacím zariadením podľa vynálezu0031 Obr. 3 zobrazuje rez zaraďovacím zariadením v neaktívnej polohe s vyradeným odberom výkonu0032 Obr. 4 zobrazuje zaraďovacie zariadenie V...

Spôsob regulácie odberu energie pri kuchynskej rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 942

Dátum: 28.12.2002

Autor: Holm Bjarne

MPK: F24C 7/08

Značky: kuchynskej, rúre, energie, odběru, regulácie, spôsob

Text:

...výkon vykurovacích prvkov, ich umiestnenie v priestore rúry, maximálny výkon,ktorý .môže byť odoberaný zo zdroja energie, a hladina dodávaného výkonu (V prípade analógovej alebo lineárnej regulácie), šírka impulzov a výška impulzov (v prípadenespojitej regulácie), a celkové trvanie prívodu energie.Je zrejmé, že súčasne musí byť venovaná pozornosť tomu, aby kvalita pokrmu neutrpela, a aby prípadné odchýlky od tradičných postupov neboli...

Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 953

Dátum: 14.09.1995

Autor: Baloga Jozef

MPK: G05D 16/00, G05D 16/20

Značky: blokovania, užitkovej, odběru, zapojenie, teplej

Text:

...odberu teplej úžitkovejvody, kde zatváraco-otváracia armatúra je osadená medzi spotrebiče- obr.3 znázorňuje elektrňä ké zapojenie regulátora.Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody je napojené na prívod Q teplej úžitkovej vody, takzvanú stúpačku, ktorý je prepojený s odvodom Z, zabezpečujúcim cirkuláciu teplej úžitkovej vody. Na privode Q teplej úžitkovej vody je namontovaná bytová odbočka, za ktorou je hlavný bytový uzáver 5,...

Zařízení pro řízení odběru vzorků plynu, zejména pro potřeby stanovení cizorodých látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268144

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podhorský Petr, Król Václav, Marek Alois, Horák Miroslav

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorků, zařízení, stanovení, potreby, odběru, ovzduší, cizorodých, plynů, zejména, látek, řízení

Text:

...plynu e regulacl okamžítého průtoku plynu absorpčním zařízením bez kolíaáni protoku Další výhodou je, že umožňuje korígovat celkové množství odebranáho plynu v závislosti na okamžité teplotě plynu, Zvýší se tak podstatné přesnost řízení odběru vzorků plynu e umožní se programové řízení odběru vzorků plynu při součesném snížení precnoati obsluhy, Na přípojeném výkrese je neznačen příklad zařízení k řízení odběru vzorků plynu, zejména pro...

Způsob odběru vojtěšky, odolné kořenovým hnilobám, se zvýšenou fixací dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266477

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krivčenko Vladimir, Kovalenko Nikolaj

MPK: A01H 1/04

Značky: hnilobám, fixaci, způsob, odolné, dusíku, vojtěšky, kořenovým, zvýšenou, odběru

Text:

...no nnemneny ąBuy He ornnqammca or maxux me pacmennň, nmpamenumx őes HHÓÉKĽHĚ.Hpenaraeuň cnocoö noanonxem ononpeménno Bmnennwb nHHunnmuepuu, ycwoäuunoñ K Kopnenmu rmnnam H oönanammeň noauenuoň cnocóőHocTbm K Quxcauuu asc Ta sa cqer MHOPOKpaTHOPO ynenuqennn qncna Knyőénbxon öaxrepnü na Kopuesoů3 T 0 unser öonnmoéHapoHoxosxñcTBenHoesnaqenne, Tax xax naer Bosmom HÓCTL HOBHmaTb nnonóponue noqnu sa cuer önonornqecxoro asara Knyöennxonux őaxrepnů H...

Spôsob izokinetického odberu vzoriek prúdiacich suspenzií a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264970

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bafrnecmilan, Lodes Antonín

MPK: G01N 1/14

Značky: odběru, vzoriek, suspenzií, spôsob, realizáciu, tohto, izokinetického, prúdiacich, zariadenie, spôsobu

Text:

...signálov pre spojitý PID regulátor. Vstupný signál po zosilnení v zosilňovači ovládal servomotor ventilu, ktorý upravoval prietok ústim sondy na požadovanú hodnotu.V odsatej vzorke suspenzie bol nameraný obsah tuhých častíc 0,208 kg na 1 kg vzduchua stredná velkosť častíc 2,75.l 05 m.Spôsob izokinetického odberu bol použitý pri meraní koncentrácie tuhých častíc vo vzduchu odvádzanom z cyklonov za čištičkami obilia. Potrubie, z ktorého...

Zařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262922

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabal Petr, Závodný Miloslav, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00, G05B 1/03

Značky: drátových, spojů, kladecího, stroje, odběru, plošných, zařízení, drátu, kontrolu

Text:

...zařízení pro kontrolu odběru drátu plošných drátových spojů pro čtyři kladecí hlavy je na výkràsuZařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů se systémovou mikropočítačovou sběrnicí lg,která je spojena S blokem lg mikropočítače a s blokem lg interface, má řídící výstup lgl bloku 5 mikropočítače spojen s řídí cím vstupom bloků ll, lg, lg, lg kladecí hlavy. První Výstupy lll, łgl, lgl, lil těchto bloků jsou...

Zařízení k odběru sypkého materiálu ve fluidním stavu ze zásobních sil a jeho dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260834

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rayman Václav, Rayman Tomáš

MPK: B65G 65/30

Značky: fluidním, sypkého, dopravě, zásobních, odběru, zařízení, stavu, materiálů

Text:

...jen najkratší cestou mezi těmito hrdly. Přitom je fluidní plyn přiváděn jen do těch částí distribuční komory, kterými má při právě požadovaná provozní situaci materiál protékat. Za tím účelem je fluidační zařízení distribuční komory rozděleno na sekce, které jsou provozovány podle konkrétních provozních situací.Ve směru podélných os jednotlivých sekci distribuční komory je možno změnou nastavení uzávěrů vtokových a výtokových hrdel s...

Způsob přivádění, shromažďování, úpravy, skladování a odběru zpracovávané látky, například chlévské mrvy, ku získání humusotvorných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259702

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rezler Jaroslav, Brůžek Eduard, Záruba Jiří, Chalupa Miloš

MPK: A01C 3/02

Značky: úpravy, získání, způsob, například, zpracovávané, látky, chlévské, přivádění, mrvy, látek, skladování, odběru, humusotvorných, shromažďování

Text:

...vynálezu.střešním krytem 2 lpřipojeným plynotěsně k plášti 3. Do válcové nádoby 1 se přivádí plnicím potrubím 4 zespvodu zpracovávaná látka, například chlévská mrva. Na dně 5 válcově nádoby 1 je upraven stojan E, na němž je zravěšeno těleso 7, jehož účel bude v dalším vysvětlen. Na v-rcholu stojanu B je upraveno ložisko 8 pro uložení dolního konce dutého hřídele 9, jehož horní konec je uložen v pouzdru 11, dále uloženém v ložísku ll...

Zařízení k odběru tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259325

Dátum: 17.10.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 21/00

Značky: odběru, zařízení, tepla

Text:

...nebořešit směšovací ohřívák v oblasti vstupu topná páry protiproudově.ohříváky ll, ll, ll jsou díspozičně umístěny podél parní turbíny v klesajících horizontál ních polohách, což umožňuje postupnou dopravu ohřátěho kondenzátu eamospádem z ohříváku33 do ll s z ohŕíváku 3 do ll. sifony lg, lg nebo zpětné závěry zamezují płípadnému zpětnému proudění (označený výškový rozdíl x pro blok VVER 440 nepřesahuje 18 m). ohříváky 33, ll, gg, gg, armatury...

Zařízení pro regulaci cos.fí. odběru z přípojnic napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244155

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šlosr Jaroslav, Zbooil Alois

MPK: H02J 3/26

Značky: přípojnic, zařízení, odběru, cos.fí, regulaci, napětí

Text:

...na statorové vinutí §qg synchronního kompenzátoru 8. Výstup 2. porovnávacího a regulačníhop v 244 15 s členu j regulátoru jalového výkonu je připojen na prvý vstup § 41 porovnávacího a regulačního obvodunapětí, jehož druhý vstup § 43 je připojen na výstup 134 zpětnovazebního členu 11 regtüačního obvodu napětí, jehož prvý vstup 11.1 je připo jen přes převodník 2 napětí na statorové vinutí § 93 synchron ního kompenzátoru Q. Druhý vstup...

Zapojení pro plynulou dodávku média do místa jeho odběru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244282

Dátum: 01.05.1988

Autor: Šoveík Štefan

MPK: B64D 37/14

Značky: dodávku, plynulou, odběru, místa, zapojení, media

Text:

...hydraulicko-pneumatického akumulátoru, jehož vzduchový prostor je spojen přes přetlakový ventil a filtr se zdrojem vzduchu. lVýhodou zapojení podle vynálezu je zajištění plynuléĺdodávky média při jakýohkoliv změnách přetížení při nízké hmotnosti systému.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje obr. l let s kladným přetížením, obr. 2 let se záporným přetížením a obr. 3 let s nulovým...

Zásobník, zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255268

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: dávkovačem, zejména, rychlému, zásobník, mazacího, odběru

Text:

...tuk z mazivového prostoru zásobníku se potom dostává odlehčením narážky. axiálními drážkami a volným prostorem mezi dnem narážky s čelem středové trubky dutinou trubky do dávkovače, přičemž je vyloučeno zeslabení stredové trubky rsdiálními otvory.Příklad provedení zásobníku podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 je poloviční řez v náryse a na obr. 2 v dolní polovině je bokorys v pohledu a v horní polovině řez...

Zásobník, zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255267

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: zásobník, odběru, rychlému, zejména, dávkovačem, mazacího

Text:

...opatření radiálními otvory.Příklad provedení zásobníku podle vynálezu je znázorněn na připojených Výkresech,kde na obr. 1 je poloviční řez v naryse a na obr. 2 v dolní polovině je bokorys v pohledu a v horní polovině řez středovou trubkou v místě radiálních otvoru.Zásobník l sestává z válce g uzavřeného předním g a zadním víkem 1, spojených svorníky g a stažených matlcemi §. V předním víku l je prvním koncem ll vetknute, pojistným...

Způsob regulace odběru energie a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253851

Dátum: 17.12.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G05F 1/66

Značky: provádění, regulace, způsobu, způsob, energie, odběru, zapojení

Text:

...l koordinuje časové činnost celého zapojení a její výstupy jsou napojeny na první hradlo á a simulační generátor ll. Obvod předvolby l času určuje dobu působení zapojení pro regulaci odběru energie a svými výstupy ovládá první hradlo §, druhé hradlo §, třetí hradlo ll, jakož i přepínač lg pracovního režimu. Obvod předvolby l limitu celkového odběru energie v pásmu špiček je napojen na první informační vstup prvního reverzibilního...

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253771

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: odběru, mazacího, zejména, rychlému, zásobník, dávkovačem

Text:

...víku mezikruhovou narážkou snímače, z níž vystupující duté část středového trnu je opatřena závitem pro spojení s dávkovačem a V prostoru odlehčení narážky radiálními otvory.Příklad provedení zásobníku mazacího tuku podle vynálezu je znázorněn na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je poloviční řez zásobníkem v náryse a na obr. 2 v dolní polovině je púdorys v pohledu a v horní polovině řez dutou částí středového trnu v místě s radlálními...

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253769

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: odběru, dávkovačem, zásobník, mazacího, zejména, rychlému

Text:

...mazacím tukem doplní. Doprava mazacího tuku do zásobníku prostřednictvím mazivového čerpadla umožňuje získání stejnorodé zásoby mazaoího tuku bez vzduchových bublin, což zaručuje stejnorodou a tím i přesnou dávku mazacího tuku odměřenou a dávkovačem dodanou.Příklad provedení zásobníku zejména k rychlému odběru maziva dávkovačem podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obrázku je řez zásobníkem v náryse.Zásobník gg sestává...

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253768

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: rychlému, zejména, zásobník, odběru, dávkovačem, mazacího

Text:

...prostřednictvím mazivového čerpadla umožňuje získání stejnorodé zásoby mazacího tuku bez vzduchových bublin, což zaručuje stejnorodou a tim i přesnou dávku mazaciho tuku odměřenou a dávkovačem dodanou.příklad provedení zásobníku zejména k rychlému odběru maziva dávkovačem podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obrázku je řez zásobníkem V nárysu.Zásobník gg sestává z válce 3 uzavřeného přednim víkem l a zadním víkem 3,...

Způsob odběru plynných vzorků z pracovního nebo životního prostředí a podtlaková vzorkovnice k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245837

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eech Miloslav, Macho Miloslav

MPK: G01N 1/22

Značky: podtlaková, plynných, životního, vzorků, prostředí, pracovního, vzorkovnice, provádění, odběru, způsob

Text:

...zhotoveny z tvrdého polymerního materiálu, umožňujicího umístit v nádobce 1 reagenční roztok ke kvantitativnímu zachycení sledované složky z ovzduší. Spojení víka 4 s valcovou nádobkou 1 může být samozřejmě rovněž provedeno například vnějším a vnitřním závítem, vždy se však do drážek 3 vkladá těsnění 130. Vrchol víka 4 přechází v- hlavici 5 s nátrubkem li, opatřeným osovým otvorem 7, který je současně zaústěn do svislého osového ot voru B,...

Zařízení na skladování a rozpouštění chemikálie a na samočinné řízení odběru nasyceného roztoku chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238508

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zechovský Miloslav

MPK: B01F 1/00

Značky: nasyceného, samočinně, odběru, roztoku, chemikálie, řízení, zařízení, rozpouštění, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno ke skladování a rozpouštění zrnité chemikálie v otevřené nádrži při využití tlakové energie rozpouštěcí kapaliny a k samočinnému řízení periodických odběrů předvolených objemů nasyceného roztoku chemikálie pro provozní potřebu technologického zařízení, například pro regeneraci pracovní náplně ionexové kolony. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dně otevřené nádrže je scezovací prvek uložený v podložné...

Zapojenie k priamemu hodnoteniu vplyvu odberu elektrickej energie v mieste merania na elektrickú rozvodnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: 245161

Dátum: 15.10.1987

Autor: Stanik Jan

MPK: G01R 21/00

Značky: energie, priamemu, sieť, odběru, hodnoteniu, zapojenie, mieste, merania, elektrickej, elektrickú, vplyvu, rozvodnú

Text:

...elektrickej energie pomocou koeficientov bezur čenia učinn íka.zariadením zapojeným podľa vynálezu sa určí priebežná hodnota činného elektrického výkonu spotrebičov ,P v rozvodnej sieti pri známom odpore vodiča sústavy R súhlasným s vyprojektovaným pri záťaži s lineárnymi spotrebičmi a odpore vodiča sústavy RP pri zaťažení sústavy konkrétnym nelineárnym odberom akokde signál ímerný .-I 2 sa meria podľa vynálezu priebežne na výstupe...

Číslicový měřič odběru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238318

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kobrzek Jiří, Bačovský Miroslav

MPK: G01R 11/66

Značky: měřič, číslicový, energie, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je číslicový měřič odběru energie s programovatelným odběrem a výstupy pro signalizaci a regulaci. Zařízení je vhodné pro kontrolu odběru a jeho regulaci ve všech měřitelných druzích energie, zejména elektrické. Zařízení sleduje skutečný odběr energie, průběžně číselně zobrazuje její velikost, porovnává ji s plánovaným odběrem, programovatelným na jednotlivé hodiny celého dne a v případě překročení plánovaného odběru zapíná postupně...

Zařízení k odběru včelích žihadel a včelího jedu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238316

Dátum: 01.10.1987

Autor: Veselý Vladimír

MPK: A01K 57/00

Značky: odběru, včelího, včelích, zařízení, žihadel

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k odběru žíhadel a jedu od dělnic včely medonosné, předem odebraných z úlů, bez závislosti na ročním období a bez nebezpečí pobodání lidí a zvířat podrážděnými včelami. Sestává z násypky s pístem, dopravního pásu s chlopněmi, přítlačné elektrické desky a jímače včel. Jeden obvod přítlačné elektrické desky je připojen k sekundárnímu vinutí indukční cívky 12 V a druhý obvod k transformátoru, který transformuje síťový proud na...

Zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240220

Dátum: 15.06.1987

Autori: Reinholz Siegfried, Kochmann Werner

MPK: G01R 11/24

Značky: hlídače, zapojení, odběru, maximálního, energetické, sítě

Text:

...svorky 81, B 2 až in varovného signálu a výstupní svorky 91, 92 až 9 n pro odpojení větví energetické zátěže. V případě, že čítač B je reversibiiní, pripojí se na jeho vstup pro čítání vzad připojovací Inultivibrátor 5, kte 4rý je zapojený paralelné k odpojovacĺírnĺuSynchrodetektor 3 vyhodnocuje velikost synchronní, tj. reálne složky odebíraného proudu. Stejnosměrný výstup synchrodetektoru 3 je veden k odpojovacímu multivibrátoru 4, který při...

Souprava k odběru plynných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251187

Dátum: 11.06.1987

Autori: Petrášek Ivan, Michal Jan

MPK: G01N 1/10

Značky: souprava, plynných, vzorků, odběru

Text:

...v plášti ll rukojetí §, uchycené na základový blok Q na ovládacím konci soupravy. Její dokonalé spojení zajištující přenos síly na otáčení vodicího šroubu 1, signalizuje rozsvícení zelené diody LED lg, uspořádané na plášti ll rukojetí § spolu s dalšími dvěma zelenými diodami LED lž, ł 3,.které signalizují krajni polohu3 251 187 pístu g a jsou napájeny ze zmíněných tří baterií 1, §, 2 a z jedné další tužkové baterie lj, která je na obr....

Plastický katetr k odběru ranných embryí u skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249975

Dátum: 15.04.1987

Autori: Škarek Ladislav, Holý Lubomír

MPK: A61D 7/02

Značky: katetr, embryí, skotu, plastický, ranných, odběru

Text:

...a plastický teflonový tubus katetru se při dalším zavádění přizpůsobuje luminu děložního rohu. Nedráždí a netraumatizuje sliznici a činí tak odběr embryí šetrnější. Přes plastický obal katetru, který komunikuje se zevním prostŕedím se pak zavádí do dutiny děložního rohu gumový katetr s balőnkem, jehož pomocí se ranná embrya vyplavují.Po Výplachu jednoho děložního rohu se tubus opětovně vyztuží kovovým mandrénem, pod kontrolou ruky se...

Zařízení pro automatickou regulaci odběru teplé vody z bivalentní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237905

Dátum: 15.03.1987

Autori: Valouch Otto, Peterka Jaroslav

MPK: F24J 2/40, F24H 9/20

Značky: soustavy, zařízení, bivalentní, teplé, automatickou, odběru, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatickou regulaci odběru teplé vody z bivalentní soustavy ohřevu vody běžnou termostatickou armaturou. Vynález se týká ohřevu teplé vody pro sociální, zdravotní a technologické potřeby. Účelem vynálezu je automatické přednostní zajištění odběru teplé vody ohřáté nestabilním zdrojem energie (sluneční energie, odpadní teplo atd.) před odběrem teplé vody ohřáté stabilním konvenčním zdrojem. Uvedeného účelu se dosáhne použitím...

Zapojení pro automatickou regulaci odběru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249306

Dátum: 12.03.1987

Autori: Baudisch Miroslav, Duda Milan

MPK: G01D 4/00

Značky: automatickou, odběru, regulaci, zapojení, energie

Text:

...1 údaj o plánovaném odběru energie,jehož kumulativní hodnota narüstá lineárně s časem. Na první vstup AAA prvního reverzibilního čitače 1 přicházejí přes tvarovač 3 signály o skutečně odebíraném množstvím energie,vysílané snímačem ł skutečně spotřeby energie.První reverzibilní čítač 1 oba údaje od sebe odečítá a zjištěný rozdíl kumulativně ukládá. Je-li tento rozdíl kladný, znamená to, že se od okamžiku vynulování do okamžiku zjištovaní...

Regulátor odběru elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248752

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šulc Zdeněk, Neštický Jan, Petrák Martin, Pondikas Tanosaky, Šmíd Tomislav, Mikula Pavel, Müller Rudolf, Šnajdr Milan

MPK: G05F 1/66

Značky: regulátor, energie, odběru, elektrické

Text:

...s výstupem přechodového modulu 3, svým drvhým vstupem s výstupem impulsního elektronického elektroměru i a svým třetím vstupem s de) ődérem 121 dál kového dispečerského ovládání.V činnosti přicházejí od impulsního elektronického elektroměru A přes desku gg dálkového dispečerského ovládání na čítačový vstup jednodeskového mikropočítače l impulsy, jejichž četnost vyjadřuje spotřebu elektrické energie. Přitom je zřejmě, že čím menší je...

Způsob odběru vzorku plynu ze zpracování tuhých paliv a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247715

Dátum: 15.01.1987

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/22

Značky: tohoto, palív, tuhých, zpracování, plynů, vzorků, zařízení, způsob, odběru, způsobu, provádění

Text:

...hrdlo 15 do jímky 16 je uskutečněnąo přes samločlnný ventil 17 kapaliny. Vařák 7 je opatřen prvními hladinovými čí-dly 18, jímka 18 je opatřena druhýmí hladilnovými čidly 19. jímka 16 je opatřena samločínným odpouštěcím ventilem 20 kondenzátu. K horní části 12 expandéru10 je přes regulátor 21 tlaku připvojeno. po trubí 22 pro odvod vzorkovaného plynu a odtahovací psotrubí 23 do plyoojenííí expanzních topných plylnů. Topné těles-o 8 je opat...

Zapojení pro snížení proudového odběru bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247606

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hančl Ivo, Loukota Antonín

MPK: H03K 17/60

Značky: bezkontaktního, proudového, odběru, snížení, zapojení, spínače

Text:

...transistoru spínače je připojena báze transistoru opačné polarity, přičemž jeho emitor je spojen s přívodem napájecího napětí a jeho kolektor je spojen přes odpor s emitorem vstupního transistoru spínače.Ve srovnání s dosavadním stavem je zapojení podle vynálezu výhodné tím, že umožňuje snížit proudový odběr 2 napájecího zdroje ve stavu, kdy je bezkontaktní spínač rozepnut a kdy obvodem neprochází signál.Dosud docházelo k proudovému odběru...

Zařízení pro automatickou regulaci odběru elektrické energie podle odběrového diagramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247466

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jelen Vladimír, Svoboda Rudolf, Čepelák Petr

MPK: G01R 11/24

Značky: automatickou, regulaci, energie, zařízení, elektrické, diagramu, odběrového, odběru, podle

Text:

...l číslicového měření odběru elektrické energie, který může být tvořen již vyráběným impulsním elektroměrem, jenž kromě měřících impulsů, jejichž počet odpovídá odběru, současně vysílá i synchronizační impulsy, například jeden synohronizační impuls za 15 minut. K měřicímu výstupu łł obvodu i číslicového měření, na němž se objevují impulsy odpovídající velikosti odebranó elektrické energie, je přes první přizpüsobovací obvod gł připojen první...

Zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232667

Dátum: 15.12.1986

Autor: Filip Jaromír

MPK: G05F 1/66

Značky: odběru, regulaci, elektrické, energie, záznam, zapojení, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro indikaci, záznam a regulaci odběru elektrické energie, ve kterém je snímání výkonu střídavé sítě provedeno analogově analogovým převodníkem výkonu na stejnosměrný proud. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k výstupu analogově analogového převodníku (1) je v sérii připojen komparátor (2) a čárový zapisovač (3) okamžitého výkonu, přičemž k měřicímu výstupu (7) komparátoru (2) je připojen čárový zapisovač (6)...

Zařízení k třídění a odběru zkušebních vzorků a konců vývalků za letmými nůžkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229587

Dátum: 15.09.1986

Autori: Reichl Josef, Floriánová Stanislava, Hucl Vladimír

MPK: B23D 33/00

Značky: zařízení, odběru, konců, letmými, vzorků, vývalků, nůžkami, třídění, zkušebních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno jak k odbavování odpadových odstřižků, tak i odebírání a třídění zkušebních vzorků z materiálu, například tyčí, bloků apod., stříhaného letmými nůžkami za pohybu. Zajištění tohoto požadavku se dosáhne tím, že ve dně šikmého skluzu, uspořádaného pod letmými nůžkami, je vytvořen propad, opatřený výklopnou uzavírací deskou, jehož, přední okraj je vzdálen od odrazové desky ve směru dopravovaného materiálu o míru x...

Zařízení k odběru válcovaných tyčí z řady tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kampe Karl, Estenfelder Günter

MPK: B65G 59/00

Značky: tyčí, řady, zařízení, válcovaných, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení, vhodného pro třídění válcovaných tyčí jak z magnetického materiálu, tak i z materiálu, pro něhož se technika magnetů nepoužívá, umístěného na lince pracovního pochodu, s cílem vyloučit přerušení dopravy linky pracovního pochodu pro výběr válcovaných tyčí z řady tyčí. Toto se dociluje rozmístěním skupin mezi profilovanými válečky úseku dopravníku umístěných, zvedacích hradítek, jejichž ojnicové systémy jsou...

Kokilka k odběru tavbových vzorků z tavenin slitin mědi a cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232489

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bělohlávek Václav, Vaňourek Josef, Bejček Jaroslav, Novák Miloš, Kolařík Jan, Červený Vladimír, Mareček Jaromír

MPK: B22D 2/00

Značky: mědi, slitin, cínu, vzorků, odběru, kokilka, tavenín, tavbových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrnější rozložení cínu v tavbových vzorcích slitin mědi a cínu v rozptylu 0,1 - 0,25 %. Podstatou vynálezu je kokilka k odběru tavbových vzorků z těchto slitin. Kokilka se skládá z kovového těla, opatřeného dutinou ve tvaru odebíraného vzorku které je uzavřené keramickým dnem. Využití vynálezu je možné ve všech organizacích, kde se vyrábějí slitiny mědi a cínu a kde je třeba, aby pro analýzu, kupříkladu kvantometrickou byl...