Patenty so značkou «odber»

Transportný obal súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7395

Dátum: 01.04.2016

Autori: Kotyk Vladimír, Uhrík Vladimír, Bajči Alojz

MPK: B65D 81/17

Značky: vzoriek, nebezpečných, transportný, odber, súpravy, materiálov

Text:

...zabezpečujú rukoväte umiestnené na bodoch prepravného obalu. Umožňujú ručné nosenie transportného obalu súčasne viacerými osobami.Integrovaná výklopná polohovacia nožička s výsuvným členom umožňuje po zdvihnutí spodnej hrany transportného obalu do horizontálnej polohy zañxovanie súpravy v tejto polohe nad terénom, čím sa znižuje riziko kontaminácie vnútorného priestoru transportného obalu a zlepšuje sa ergonomické riešenie terénneho...

Usporiadanie na ukladanie a odber komprimovaného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19350

Dátum: 06.03.2012

Autori: Wolter Wolfgang, Kriese Alexander

MPK: F17C 13/08

Značky: usporiadanie, plynů, komprimovaného, ukladanie, odber

Text:

...armatúrou, na ktorej sú zase pripojené odberné prípojky. Armatúra na redukciu tlaku je k tomuto systému pripojená po prúde prípojkou alebo tvarovkou ako samostatný, tzn. od systému oddelený konštrukčný diel môže byt vždy usporiadaný proti prúdu kuzatvárajúcej armatúre, uzatvárajúci odbernú prípojku alebo tiež medzi odbernou prípojkou a uzatvárajúcou armatúrou. Usporiadanie podľa vynálezu je vhodné pre všetky na stojato alebo na ležato...

Zariadenie na odber vzoriek z prúdu prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19507

Dátum: 23.02.2011

Autor: Pritzke Heinz

MPK: G01N 1/20

Značky: vzoriek, zariadenie, odber, prúdu, prášků

Text:

...vzorky. Posúvacíe zariadenie je schopné posúvať posúvač v osi skrine tak, aby vzorková priehlbeň s nádobou navzorky mohla byť posunutá do práškového prúdu.Nádoba na vzorky má homý nákružok, ktorý je prístupný zvnútra vzorkovej priehlbne,pričom nádoba na vzorky, nasadená do vzorkovej priehlbne končí lícovane svojim nákružkomzhruba v rovine plochy na homej strane posúvača.Kzariadeniu patrí odoberacia jednotka sodoberacími klíešťami. Odoberacia...

Zariadenie na odber plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11399

Dátum: 26.01.2008

Autor: Basler Christian

MPK: G01F 13/00, A61M 16/20, G01N 1/22...

Značky: odber, plynů, zariadenie

Text:

...plynového zariadenia jednou rukou bez náročného-3 0011 Ďalej môže byť výhodne na ventilovej jednotke nasadený tiež manometer. Takýto manometer môže byť priamo integrovaný vo ventilovej jednotke tak. že na vonkajšej strane resp. povrchu ventilovej jednotky je uložený ukazovateľ stavu. Alternatívne môže byť vo ventilovej jednotke vytvorená prípojka, na ktorej je nasadený manometer tak, že predovšetkým so svojím indikačným prvkom vyčnieva...

Zariadenie s dvojsmerným ventilom na injekciu lieku a odber telesnej tekutiny bez použitia ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4846

Dátum: 21.02.2006

Autor: Tsai Hsi-chin

MPK: A61M 39/00, A61M 39/02

Značky: odber, použitia, injekciu, ventilom, dvojsmerným, zariadenie, tekutiny, telesnej, lieku

Text:

...Hrdlo má hornú časť, na ktorej je vytvorená príruba, a uzatvára otvor krytu. Uvedených viacero otvorov je vytvorených na pružnej zátke. Kryt má konkávny vnútorný povrch výstupku. Po zatlačení piestu striekačky bez ihly roztok tečie cez viacero otvorov.Príruba a hrdlo sa môžu vrátit a uzavrieť otvor, pretože konkávna vnútorná plochavýstupku a hladký okraj príruby znižujú trenie.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne...

Jednotka na riadenie pohybu a reguláciu činnosti zariadenia na odber kalu, najmä z nádrží úpravní a čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4255

Dátum: 08.09.2005

Autori: Gabriel Petr, Ház Stanislav, Kopecký Petr

MPK: C02F 11/00

Značky: odber, čistiarní, činnosti, riadenie, reguláciu, jednotka, zariadenia, kalů, najmä, úpravní, pohybu, odpadových, nádrží

Text:

...kruhových nádržiach 1 otočným upevnením na stredovom stlpe ll a podvozkom na homom okraji 12 nádrže 1, ako vyplýva z obr. 2 a 4 a pri nádržiach 1 pravouhlého pôdorysu, napríklad obdĺžnikových, podvozkom po homom okraji 12 ich protiľahlých stien, ako vyplýva z obr. 1 a 3. Vlastný pohyb podvozkového mosta 2 je pritom realizovaný bežnými neznázomenými prostriedkami, a to bud kolesami odvaľujúcimi sa na koľajnici, prípadne priamo na homom okraji...

Zariadenie na vytvorenie zásoby a odber tekutých médií, najmä lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3067

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stelke Klaus Dieter

MPK: B65D 83/00, A46B 11/00, B65D 51/24...

Značky: najmä, zásoby, lepidla, zariadenie, médií, tekutých, vytvorenie, odber

Text:

...pretože plošne obmedzený otvor vytvára vočiprúdeniu odpor. To má za následok, že interval, počas ktoréhosa odberná nádoba otvorom zapĺňa, je kratší než zvyčajný čas doplnenia zásobníkovej nádoby. Interval, V ktorom sa odberná nádoba plní počas napĺňania zásobníkovej nádoby, môže byť napríklad dlhší než 15 alebo 30 sekúnd alebo napríklad dlhší než l minúta, takže zostáva dostatok času na naplnenie zásobníkovej nádoby. Pri týchto...

Vylepšené zariadenie na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16104

Dátum: 21.01.2005

Autori: Channer Don, Rodd Aaron

MPK: A61B 5/15

Značky: vylepšené, odber, zariadenie

Text:

...ihly z krvnej cievy a obnaženia znečistenej vyčnievajúcej ihly, ktorá môže spôsobiť poranenie do puzdra a smerom ku koncu puzdra zatlačí zariadenie na zatiahnutie ihly, ktoré odpojí držiak ihly (obsahujúci znečistenú ihIu) od puzdra a zatiahne ihIu do zariadenia na zatiahnutie ihly, ktoré ihIu chráni, aby nemohla spôsobiť poranenie. Predpokladá sa, že tento postup bude oveľa bezpečnejší a veľmi jednoduchý,pričom pravdepodobnosť kontaktu so...

Zariadenie na odber vody z nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3504

Dátum: 03.06.2003

Autori: Gabriel Petr, Tobeš Zdeněk

MPK: C02F 1/38

Značky: nádrží, odber, zariadenie

Text:

...zariadenia podľa technického riešenia je schematický znázomený na pripojených výkresoch, kde obr. l je vertikálny osový rez nádrže a obr. 2 je pôdorysný pohľad na zariadenia na odber vody z obr. 1.Zariadenie na odber vody z nádrží 1 pozostáva z dutćho ramena 2, vyrobeného z kovu alebo plastických hmôt, ktoré je výkyvne upevnené a utesnené v odtokovom potrubí 3, upevnenom k bočnej stene 101 nádrže 1 a vyvedenom v podstatne...

Zariadenie na odber kalu z dna nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3459

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gabriel Petr, Boráň Jaroslav, Tobeš Zdeněk

MPK: B01D 21/02, B01D 21/24, C02F 1/38...

Značky: zariadenie, nádrží, odber

Text:

...4 tak, že ich vyústenie je pod úrovňou hladiny 2 nádrže 3, pričom ich počet a rozmiestnenie je premenlivé a závislé najmä na rozmeroch vyprázdneného kalového priestoru 5 pri dne 31. nádrže 3. Ukončenie nasávacích nadstavcov 4 nad dnom 31 nádrže 3 je závislé na predpokladanej koncentrácii kalu,jeho mernej hustote a na úmysle použlvateľa zariadenia.V žľabe lje výhodne pri jednej zo stien 32 nádrže 3 vytvorený nasávací priestor 102 napríklad...

Spôsoby a zariadenia na odber a prípravu vzoriek na detekciu mykobaktérií a ich antigénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1744

Dátum: 10.01.2003

Autor: Siddiqi Salman

MPK: G01N 33/569

Značky: odber, antigénov, detekciu, přípravu, zariadenia, mykobaktérií, vzoriek, spôsoby

Text:

...čas potrebný na diagnózu najeden až dva týždne. Ale je stále potrebné skrátiť časvyžadovaný na diagnózu mykobakteriálnych infekcií na dobu kratšiu ako týždeň, Výhodne na približne jeden deň alebo menej. Testy založené na oliqonukleotidových sondách, ako je napríklad Southernova hybrídizácia alebo bodková hybridizácia(dot blot), sú schopné poskytovať rýchle výsledky (to je počas jedného dňa alebo V kratšej dobe). Môžu tiež byť použité...

Lanceta na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 49

Dátum: 28.08.2002

Autor: Argauer Herbert

MPK: A61B 5/15

Značky: odber, lanceta

Text:

...pri relatívnom otáčani medzi hlavovou časťou a základnou časťou spôsobí axiálnypohyb hlavovej časti relatívne voči základnejčasti. Miesto viac alebo menej nekontrolovanej manipulácie na odtiahnutie hlavovej časti z koncovej oblasti ihly zaručuje vodiacezariadenie vačiek riadený axiálny pohyb hlavovejčasti preč od základnej časti pri prakticky úplnom odľahčení ihly lancety od axiálnych síl pred a v priebehu oddeľovania hlavovej časti,...

Zariadenie na odber komponentov pri výrobe plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281634

Dátum: 10.04.2001

Autori: Mazák Ján, Žemla Jozef, Šedík Ján

MPK: B29D 30/26, B29D 30/24

Značky: výrobe, odber, zariadenie, plastov, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odber komponentov pozostáva z nosnej pohonovej skrine (1) a nárazníkového bubna (2), zásobovacieho systému nárazníkov (4), odvíjacích cievok nárazníkov (5), zásobovacieho systému behúňov (6), odvíjacej cievky behúňa (7), pričom nárazníkový bubon (2) je posuvný po hriadeli (3) o vzdialenosť x, ktorá sa rovná rozstupu osí zásobovacích systémov nárazníkov (4), pričom nosná pohonová skriňa (1) je súčasne posuvná v smere horizontálnej...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preisler Vlastimil, Talich Stanislav, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: vzorků, nadojeného, odber, zařízení, měření, mléka

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Zařízení pro odběr vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260108

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žižka Jan, Preisler Vlastimil, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/00

Značky: vzorků, odber, zařízení, mléka

Text:

...potrubí g, uspořádanénad mlóčným měŕičem po a dojící aoupravou 1. Hladinový índíkůtorgą mléčného měñíče g je prvním elektrickým spojeni gg napojen nnřídící blok gg celého zařízení, k němuž je druhým elektrickým spo-jem g napojen eloktromagnetíoký ventil Lg a případným třetím elektrickým spojem g pak i puleâtor g, ktorý však nemusí být elektromagnetíoký, takže nemusí být s řídíoím blokom g propojen. Zpětný ventil g je opatřen zpětným...

Zariadenie na odber vody z hladiny nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1094

Dátum: 07.02.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: zariadenie, nádrže, odber, hladiny

Text:

...tvarovke s hrdlom je voľne otočné aâ l ponorného čerpadla je za vnikaniu kalu do priestoru komory bránené pryžovým tesniacim krúžkom prírubovej tvarovky ą s hrdlom. Koniec pohyblivého ramena § je zaistený proti vysunutiu z prírubovej tvarovky Q s hrdlom klinkom ll. Na uľahčenie montáže je v stene komory L ponorného čerpadla vytvorený vodotesne uzavretý manipulačný otvor §. Pohyblivé rameno § je obvykle vyrobené z polypropylénovej rürky s...

Zariadenie na odber vzorky spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 948

Dátum: 14.09.1995

Autor: Bellan Stanislav

MPK: G01N 1/22, G01N 1/02

Značky: spalin, zariadenie, vzorky, odber

Text:

...dobre prístupná pre potreby údržby.Samotné zariadenie je tvorené rúrou DN 80 až i 00 umiestnenou naprieč spaľovacou komorou. v ktorej sú vyvítané otvory po celej dĺžke v smere prúdenia spalín. súčet prierezov otvorov je totožný s prierezom rúry. Na konci rúry mimo kotla je vytvorená komora pre umiestnenie sondy. Komora je dalej prepojená potrubím s dymovodom za ohrievdčmi vzduchu pred spalinovými ventilátormi. Pri kotloch s dvoma ventilátormi...

Vzorkovnica na odber a prenesenie vzoriek plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 58

Dátum: 07.07.1993

Autor: Sýkora Josef

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorkovnica, odber, plynů, prenesenie, vzoriek

Text:

...V nádobce je jištěno tlakovými parametry přesně definované připojovací pryžové hadičky, která pŕi prekročení povoleného plnicího tlaku automaticky sklouzne. Hodnota maximálního plnicího tlaku jeoproti této hodnotě pro původní aerosolové nádobky bez otvoru ve dně snížena.Mezikus s manometrem má na své vstupní straně olivku pro připojení k zařízení, 2 něhož se odebírá vzorek. Na své výstupní straně má buď přišroubovanou hustilkovou hadičku...

Zariadenie na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277962

Dátum: 18.11.1992

Autori: Faber Wolfgang, Sieglen Rolf, Wolfrum Erhard, König Reiner

MPK: G01N 1/20

Značky: odber, vzoriek, zariadenie, sypkého, prúdu, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu, hlavne uhlia, na určovanie chemických alebo fyzikálnych vlastností sypkého materiálu obsahuje odsávaciu trubicu (40), napojenú na zdroj podtlaku, a triediace zariadenie na oddeľovanie zrnitých frakcií sypkého materiálu, pričom odsávacia trubica (40) má svoj nasávací otvor (90) umiestnený vnútri odovzdávacej násypky (20), obklopujúcej dráhu zhadzovacej paraboly prúdu (18) sypkého materiálu...

Zařízení pro odběr krve z orgánů kadaverů určených k transplantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270252

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavlíček Viktor, Černý Jan, Roubal Petr

MPK: A61B 16/00, A61B 5/14, A61M 1/00...

Značky: orgánů, zařízení, určených, transplantaci, odber, kadaverů

Text:

...eorty,ve které Jsou odatupy renálních tepen.Zařízení podle vynálezu zaaiati kanylací propojení aorty nad i pod ledvinami.Je možná provést vytětí eorty s ledvinsmi, eniž by došlo k vylití krve do dutiny břiš-Aní. Přes kenyly je potom prováděn eterilně odběr krve do záaobníků, do kterých Jsou.v přidány potřebné konzerveční a antíkoeguleční preparáty.Krev z kadaverů je zcela plnohodnotná pro transfuzní účely i pro výrobu krevních derivátů...

Zapojení pro automatické řízení ústrojí pro odběr vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269949

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dobrovolný Jiří, Zavadil Milan

MPK: G01N 1/02

Značky: zapojení, odber, řízení, automatické, vzorků, ústrojí

Text:

...vstupem gl obvod §Q hlídání zaplnění nádoby se vzorky. Tento obvod má na prvni výstup gg přípojen šestý vstup ll obvodu lg logického řízení a na druhý výstup g připojen blokovací vstup ZA dělíče lg pracovního kmitočtu. Dělič gg pracovního kmitočtu je dále 0 patřen signalizačním výstupem 12, na nějž je připojen blok 22 místní signalizace zaplněni nádoby se vzorky a výstupem 15 podílového signálu, na nějž je připojen prvním vstupem lgl...

Zařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267568

Dátum: 12.02.1990

Autori: Miklenka Jiří, Žák Pavel

MPK: G01N 1/04

Značky: materiálů, vzorků, odber, úpravu, zařízení, sypkých

Text:

...více vzorka, čímž vzrůstá časovéNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladne uspořádání zařízení podleZařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů podle příkledného provedení seatává ze vzorkovače ł pro odběr vzorků z pásového dopravníku Š, ke kterému je upevněn výstup Š dílčího vzorku a dále z jednotlivých funkčních bloků 4, 5 a Ě, uspořádaných vedle sebe kdena blok 5 záaobníků navazuje blok Ž prvního stupně...

Zařízení pro automatický odběr vzorků tekutin z nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 267130

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: G01N 1/10, G01N 1/14

Značky: zařízení, vzorků, tekutin, odber, nádob, automatický

Text:

...pro automatický odběr vzorku je konstruováno tak,že na panelu ovládací skříně je prvek, kterým lze měnit dobu proplachovaní sterilnín nediem,kterýn může být j- 3 p 267130 bud vodąnebo vzduchďakě upovnění válce v pouzdra se zjednodušilo.Zařízení pro automatický odběr vzorku je znázorněno na priloženom výkresu.Dnem nádoby l,ze které ae má odebíret vzorelgprochází pouzdro g spojená se dnem nádoby I.Pouzdrem 2 prochází válec g opatřený ve své...

Nasávací trubice pro odběr semen jednotlivců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266499

Dátum: 12.01.1990

Autori: Severin Georg, Henkel Gerd, Walter Edgar

MPK: A01C 7/04

Značky: semen, jednotlivců, trubice, nasávací, odber

Text:

...1 oK Bosnyxa npepumaerćà, onnaxo KnananocTaercn B Bepxneu nonomeHHn.Hpn cosanau nsőmwoąnoro nasneunn cena nmynaercn, Knanau 4 npnxcnr B Humnee nonomenne,npnqen ncącmsammee OTBGDCTHG oqumaewcn oqncwnmm mTn®ToM u, onuonpeuenno, MHHya MeM 6 paHy.H nepenycKHue~KaHanm, Bosnyx non naàneHHeMBmxonw qepes acaAcmaawmee 9 TBepcTHe, nnauerp KOŤODOPO nepexpmw ouucrnmu mwnmrou Tonbxo nac THHHO.Ha mur. nokasan qacwuqnuň paspea Bcacmnawmeŕo conna.Bcacumammee...

Zařízení pro podtlakový odběr plynů a par emitovaných povrchem plastů a hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266081

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kudrna Milan, Tuťálková Alena, Ševela Pavel, Kasík Stanislav

MPK: G01N 1/22

Značky: plynů, zařízení, odber, emitovaných, jejich, povrchem, plastů, bázi, podtlakový

Text:

...rámem a pružně srovnání s okolní atmosférou stačí k utěsnění tohoto prostorurámu poměrně daleko menší přítlačná síla než je tomu u přetlakové deformovatelnou stěnou, ve měkkým těsněním na pružném ho odběru vzorků.Pokud však přece jen vzniknou menší netěsnosti, pak se jími do vnitřního prostoru vlivem podtlaku přisává okolní vzduch, který se stává součástí nosného plynu. Tím je prakticky odstraněna možnost úniku emitovaných látek mimo uzavřený...

Zařízení pro odběr vzorků z fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263459

Dátum: 11.04.1989

Autori: Redikulcev Jurij, Maximov Michail

MPK: C12M 1/12

Značky: fermentoru, vzorků, zařízení, odber

Text:

...npuennoů eMKOCTHZ 8 uçćnenyemoü mnnKoçTLm Ha nneanonpno 4 npnxonnr ouepeuoñ HHBBMÓHMHYHLC, KoTopsů.BHoBL qepea WTOK 30 ao§neäcTByew Ha Kauepy 1 H mrynep 9, KoTçpuñ orxpmnaew oceBoñąaHan 22 ocTąBnnn 3 aKpmTmM Kbaxcnanbuo pacnonomeuuúü KaHanV 23. -. Kpoue TOPO, OT sworo Mnynbca cpaöawuaaer nonopomuuň Mexannsm 27, Kowopuñ oöecneqnsaeT B 3 auMonąücTBueacryna 31 c nnesuonbmnmuarenen 14, xowopuů OT KpmBaerpn H cmawuň aoayx nocrynaew no mnaneu...

Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263435

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, odber, kyselých, rmutu, rudných, vzorků

Text:

...rudných rmutů do teploty až 180 °C a tlaku 2,5 Mľa. Na jeho konstrukcí je použito materiálů, které odolávají silným minerálním kyselinám za zvýšených teplot a tlaků,což má za následek, že nedochází ke znehodnocení získaných vzorků korozí části zařízení.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad propojení maloobjemového laboratorního autoklávu se vzorkovací nádobou.Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů je tvořeno laboratorním...

Vzorkovací žľab na odber hrubej vzorky z vyťaženej suroviny pri ťažobnom prieskume

Načítavanie...

Číslo patentu: 263158

Dátum: 11.04.1989

Autor: Tarkanič Ladislav

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorkovací, ťažobnom, žľab, hrubej, prieskume, vzorky, vyťaženej, odber, suroviny

Text:

...pôdoryse priklad prevedenia vzorkovacieho žlabu na odber vzorky z vytaženej suroviny pri Eažobnom prieskume podľa vynálezu a na obr. 2 je rez A-A podľa obr. 1.Vzorkovací žľab na odber vzorky z vytaženej suroviny pri tažobnom prieskume pozostáva z priehradok 3, 3, 5, 5, ktoré sú nesené na bočniaciach i žľabu a odvádzacie žľaby łł, łg,gg, ii sú uchytené pod otvormi Q, 1, g, g o dno žľabu. Druhé tretí a čtvrtě priehradky 1, 1, É majú vstupnú časť...

Zařízení pro odběr vzorků mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263144

Dátum: 11.04.1989

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, mléka, odber, vzorků

Text:

...odběrné potrubí g je připojeno na odběrný otvor g provedený vo stěně Lg tvarové průtočné trubice § v místě jejího vstupního světlého průřezu łł. Za tímto místem je tvarová průtočná trubice Q zúžena na minimální svčtlý průřez Lg, přecházející hranou ł 1 do rozšiřujícího se výstupního světlého průřezu łg. V tomto místě je proveden v tvarové průtočné trubici Q vzduchový odsávací otvor łg, napojený vzduchovým odsávacím potrubím łâ na odběrnou...

Zařízení pro odběr vzorků kapalin z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262933

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olšák Antonín, Miklenda Jiří

MPK: G01N 1/20

Značky: potrubí, odber, vzorků, zařízení, kapalin

Text:

...vého průřezu, k jejíž kratší straně je připevněno rameno § se závažím Z, a která je v horní části opatřena konzolou Q,v níž je upevněno ohebné potrubí łg přívodu, napojené na regulační armaturu łg technologického potrubí łä, přičemž dolní část tvarové nádoby g je výkyvně uložena svým ložiskem Q na ose §, která je umístěna pod těžištěm tvarové nádoby g a je oboustranně uchycena k oběma bočním etěnám eběrnéPři odběru vzorků kapalin zařízení...

Zariadenie na mechanizovaný odber podnych vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262640

Dátum: 14.03.1989

Autori: Drgoň Milan, Frišták Ladislav, Vojáček Anton

MPK: G01N 1/02

Značky: mechanizovaný, odber, zariadenie, vzoriek, pôdnych

Text:

...je znázornený na výkresoch kde obr. 1 značí nárys zariadenia, obr. 2 podorys zariadenia a obr. 3 pohlad zadný na zariadenie.Zariadenie podla vynálezu je vytvorené z nosného rámu l, V ktorého strede sú otočneuložené hviezdicovo usporiadané duté odborné nołe 3. V zadnej spodnej časti z vonkajšejstrany sú upevnené obmedzovacie vodiace kolesá 3, ktoré sú opatrené tyčovými spružinami1. Z pravej strany nosného rámu l je pripevnené púzdro Q...

Zaříízení pro odběr bachorové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261353

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trachta Karel

MPK: A61D 1/02

Značky: zaříízení, odber, tekutiny, bachorové

Text:

...1 y,man 1 pulace se zařízením je snadné a nejsou kladeny vysoké nároky na obsluhu.Bodstatná výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje 1 ve velkovýrobních podmínkách použití terapeutickýoh metod při léčení netaboliokýoh poruoh u přežvýkavců.Zařízení pro odběr bachorové tekutiny je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.Celkový pohled je znázorněn naobr.l,pracovní část vývěýy na obr.2.1 Zařízení pro odběr bachorové tekutiny...

Zařízení pro odběr a přívod elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259912

Dátum: 15.11.1988

Autor: Voves Pavel

MPK: B60L 5/08

Značky: elektrického, proudu, přívod, odber, zařízení

Text:

...se vyznačuje značnou spotřebou ventilů, což zvyšuje konstrukční složitost takto řešeného zařízení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro odběr a přívod elektrického proudu z dvou a vícepölového trolejového vedení do napájecích svorek trakčního vozidla. Ramena sběrače jsou zakončena lištou, na které je izolovaně upevněn řetězec vzájemné izolovaných ližin. Délka ližin je menší než rozteč sousedních pölů trolejového vedení. Mezi napájecí...