Patenty so značkou «ochranou»

Spúšťový mechanizmus prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288388

Dátum: 22.07.2016

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/10

Značky: ochranou, chrániča, nadprúdovou, mechanizmus, spúšťový, prúdového

Zhrnutie / Anotácia:

Spúšťový mechanizmus prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou, pozostávajúci z ovládača mechanizmu spúšte prúdového chrániča spojeného s ovládacím ťahadlom a vypínacím relé a v ovládači (1) mechanizmu spúšte prúdového chrániča je umiestnená pružina ovládača (9), pričom v prvej páke (3) spúšte je umiestnený v otvore (33) prvej páky spúšte druhý koniec (22) ovládacieho ťahadla, ktorý zasahuje aj do otvoru (42) otočného tela mechanizmu spúšte, a...

Neštandardný optický audiodisk a videodisk s ochranou proti načítaniu a prehrávaniu v osobných počítačoch a matrice na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7100

Dátum: 05.05.2015

Autori: Šafařík Ivan, Zachar Milan

MPK: G11B 23/28, G11B 7/007, G11B 19/04...

Značky: načítaniu, osobných, opticky, audiodisk, proti, výrobu, prehrávaniu, počítačoch, ochranou, neštandardný, matrice, videodisk

Text:

...audio- a videodiskov. Tento istý spôsob výroby platí aj pri výrobe hybridných (neštandardných) dvojvrstvových videodiskov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornený CD podľa doterajšieho stavu techniky. Tento CD je možné prehrávať V CD,DVD a BD prehrávačoch, ako aj V intemých a extemých mechanikách osobných počítačov (PC). Obsah dátovej časti je možné V prostredí PC dekódovať, kopírovať, ukladať na interné a externé hard...

Spôsob ochrany optických pamäťových médií, ako sú audio CD a filmové DVD vybavené takouto ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7054

Dátum: 03.03.2015

Autori: Šafařík Ivan, Šutovský Ivan, Zachar Milan

MPK: G11B 7/007, G11B 23/28, G11B 19/04...

Značky: pamäťových, spôsob, optických, vybavené, audio, filmové, ochrany, takouto, ochranou, médií

Text:

...pred ich neoprávneným kopírovaním a zasahovaním do autorských diel. Optické pamäťové médium v priereze obsahuje ochrannú vrstvu z polykarbonátu, záznamovú vrstvu s jednou alebo viacerými záznamovými úrovňami, adhezívnu vrstvu a vrstvu pre potlač, ktoré obsahuje okolo stredovej osi usporiadaný stredový otvor, prichytávaciu oblasť, zavádzaciu oblasť ohraničenú vonkajším okrajom a vnútomým okrajom, oblasť na záznam dát a vyvádzaciu...

Spôsob protikoróznej ochrany oceľových nádrží a oceľová nádrž s protikoróznou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288257

Dátum: 25.02.2015

Autor: Topol Jan

MPK: B65D 88/76, E04H 7/06, B65D 90/02...

Značky: spôsob, ochrany, protikoróznou, oceľových, ochranou, nádrží, nádrž, ocelová, protikoróznej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu protikoróznej ochrany oceľových nádrží na akumuláciu a úpravu vody, využívaných najmä v technológiách zaoberajúcich sa čistením odpadových vôd a rovnako v oblasti úpravy pitných a úžitkových vôd. Každý oceľový diel nádrže sa obloží z vonkajšej a vnútornej strany a zo všetkých bočných strán termoplastovými dielmi tak, že vnútorný priestor, v ktorom je oceľový diel uložený, je oddelený od vonkajšieho prostredia. Takto...

Zachytávací panel balistických striel s akustickou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7036

Dátum: 03.02.2015

Autori: Turoň Anton, Olexík Slavomil

MPK: F41J 13/00

Značky: akustickou, zachytávací, panel, ochranou, striel, balistických

Text:

...priebežným vnútomým otvorom v ktorom je osadená aspoň jedna nosná lišta g s vystužovacím rebrom g a otvorom 5 pre upevňovací kolík Q. Za balistickým plechom g je prilepený alebo bežným mechanickým spojením pripevnený akustický obklad 1, zhotovený z mechanicky recyklovaných syntetických textílií s polyuretánovým spoj ivom, napr. z materiálu STERED a pod., a zhora je k balistickému plechu g pozdĺžne pripevnená z vonkajšej strany uzatvorená...

Prúdový chránič s vlastnou ochranou kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6790

Dátum: 03.06.2014

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 77/06, H01H 73/18, H01H 71/00...

Značky: chránič, kontaktov, prúdový, vlastnou, ochranou

Text:

...uhasením elektrického oblúka v zhášacej komore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie prúdového chrániča s vypínacou cievkou je mázomené na obr. l a obr. 2. Na obr. l je pohľad na fázovú stranu prúdového chrániča s vypínacou cievkou. Na obr. 2 je pohľad na chráničovú stranu N pólu s toroidným transforrnátorom a polarizovaným relé.Na obrázku l je znázomená fázová strana prúdového chrániča V zapnutom stave. Je uložená v izolačnom puzdre...

Spúšťový mechanizmus prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5846

Dátum: 04.10.2011

Autor: Úlehla Ivan

MPK: H01H 71/10

Značky: ochranou, prúdového, nadprúdovou, spúšťový, chrániča, mechanizmus

Text:

...je vytvorené rameno A otočného tela mechanizmu spúšte, pričom na nosnom Q koliku sú otočne umiestnené otočné telo 5 mechanizmu spúšte a pomocou puzdra 46 otočného tela mechanizmu spúšte prvá 5 L páka otočného tela mechanizmu spúšte, pričom na prvej 4 páke otočného tela mechanizmu spúšte je vytvorená prvá západka iz otočného tela mechanizmu spúšte a druhá západka 51 g otočného tela mechanizmu spúšte, pričom na nosnom koliku w pružiny...

Množstvová dávkovacia jednotka s ochranou pred deťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16939

Dátum: 11.03.2011

Autori: Mccaffrey Robert John, Adler Ari Tao

MPK: B65D 50/04

Značky: ochranou, jednotka, dávkovacia, množstvová, deťmi

Text:

...otočený do neohnutej polohy, v ktorej môže byť poistný jazýček nútený vniknút do styčnej štrbinyvo veku a umožniť poistnému tŕňu zasunúť sa do klznej dráhy vo veku. Použitím poistného tŕňa môže byt bezpečnostný zásobník nastavený tak, aby od užívateľa vyžadoval uskutočnenie určitých pohybov rukou, aby sa zásobník otvoril.0006 Ďalšie zásobníky s ochranou pred deťmi sú opísané v dokumente W 0 01/15998, ktorý znázorňuje zasúvaciu kazetu...

Cisternové koľajové vozidlo s ochranou proti prevráteniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17877

Dátum: 01.02.2011

Autori: Saabel Irmhild, Schneider Sieghard

MPK: B65D 88/12, B61D 5/00, B60P 3/22...

Značky: ochranou, koľajové, prevráteniu, proti, cisternové, vozidlo

Text:

...vystavené veľmi vysokým silám, ktoré sú viac alebo menej bodovo prenášané na steny tanku. Samotné ochranné konštrukcie a eventuálne tiež steny tanku sa potom poškodia. Tým dôjde ktrhlinám v stenách tanku a úniku naloženého materiálu.vynález má za úlohu vyvinúť ochranu proti prevráteniu, ktorá bude chrániť ventily umiestnené v dóme proti velkému množstvu možných druhov záťaži a po pripade nehody umožní bezproblémové vyprázdnenie...

Polyamidy odolné proti starnutiu vplyvom tepla s protipožiarnou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15003

Dátum: 18.10.2010

Autori: Roth Michael, Uske Klaus, Baumert Martin, Prusty Manoranjan

MPK: C08L 77/00, C08K 3/08, C08K 5/00...

Značky: stárnutiu, ochranou, proti, odolné, tepla, vplyvom, polyamidy, protipožiarnou

Text:

...prinajmenšom jedného polyamidu.Polyamidy formovacich hmôt podľa vynálezu vo všeobecnosti vykazujú viskozitné číslo od 90 do 350, výhodnejšie od 110 do 240 ml/g, stanovené v 0.5 -nom (hmotn.) roztoku 96 -nej (hmotn.) kyseliny sírovej pri 25 °C podľa lSO 307.Výhodné sú polokryštalické alebo amorfné živice s molekulovou hmotnosťou(stredná hodnota hmotnosti) prinajmenšom 5.000, ako sú napríklad opísanévamerických patentových spisoch 2 071...

Balkónové ohradenie s integrovanou ochranou proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17323

Dátum: 24.09.2010

Autori: Svensson Linus, Spencer Maud, Carlsson Göran, Carlsson Lennart

MPK: E04B 1/00, E04F 11/18, E04B 2/74...

Značky: ochranou, integrovanou, proti, větru, balkónové, ohradenie

Text:

...okraju preskleného panela. Šnúry sú skryté a prebiehajú v stĺpoch balkónovéhoohradenia. Presklený panel zostáva v požadovanej polohe potom, čo bol zdvihnutý.0007 Ďalej je opisané jedno uskutočnenie vynálezu a je znázomené na pripojenom výkrese, na ktoromObrázok l ukazuje perspektívny pohľad na balkónové ohradenie s integrovanou ochranou protivetru z posuvných presklených panelov, ktoré môžu byť zdvihnuté a spustené, Obrázok 2 ukazuje v reze...

Debna so skladacími bočnými stenami a blokovacím mechanizmom s ochranou proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14630

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/16, B65D 6/18

Značky: bočnými, blokovacím, preťaženiu, proti, ochranou, stenami, debna, mechanizmom, skladacími

Text:

...stabilitu. Tento uzatvárací mechanizmus by mal byť čo najjednoduchší a mal by sa dať obsluhovať bezchybne bez veľkého vynaloženia sily. Pritom sa však musl mať dodatočne na zreteli možnosť chybnej obsluhy, to znamená, aby pôsobila nauzatvárací mechanizmus sila, bez toho aby bol tento daný do pohybu. Tak by sa uzatvárací mechanizmus nemal v žiadnom prípade poškodiť.0006 EP 1647 492 A 1 ukazuje skladaciu debnu sdorazmi na jej dlhých bočných...

Fľaštička pre balenie kvapaliny dávkovanej po kvapkách s antibakteriálnou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17911

Dátum: 31.07.2009

Autori: Chibret Jean-frédéric, Mercier Fabrice, Defemme Alain, Faurie Michel

MPK: A61F 9/00, B65D 47/18

Značky: antibakteriálnou, kvapaliny, ochranou, dávkovanej, fľaštička, balenie, kvapkách

Text:

...k viečkam.0010 Vo fľaštičke navrhnutej podľa vynálezu, pozri tiež nárok 1, ktorej hlavapre dávkovanie kvapaliny po kvapkách obsahuje antibakteriálnu ñltračnú membránu, ktorá je vložená v dráhe vypudzovanej kvapaliny a vzduchu vstupujúceho náhradou za ňu a ktorá je osadená medzi vložkou pre tesnú montáž na fľaštičku, spojenou s vnútorným zásobníkom, a koncovkou pre odpočitavanie kvapiek, je navrhnuté vytvoriť iba koncovku, bez vložky, z...

Hadica, najmä hadica vysávača, s ochranou proti zalomeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18306

Dátum: 28.05.2009

Autori: Linhart Georg Peter, Linhart Christian Norbert

MPK: A47L 9/24

Značky: zalomeniu, proti, najmä, vysávača, hadica, ochranou

Text:

...drôtená skrutkovica zaskrutkovaná od jedného konca hadice do drážkového kanálika, pričom axiálne vonkajší koniec drôtenej skrutkovice a koniec hadice sú upevnené v objímke nasadenej alebo naskrutkovanej na hadici, pričom na vonkajšomkonci drôtenej skrutkovice je koniec drôtu ohnutý približneradiálne alebo axiálne smerom von a zasunutý do príslušnej radiálnej, poprípade axiálnej vyvŕtanej diery objímky, alebo pričom na vonkajšom konci...

Brzdová kvapalina pre motorové vozidlá so zlepšenou ochranou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 286828

Dátum: 18.05.2009

Autori: Fidorra Uwe, Aydin Bayram, Wenderoth Bernd, Roida Michael

MPK: C10M 107/00, C10M 133/00, C10M 105/00...

Značky: vozidla, proti, brzdová, zlepšenou, kvapalina, korózii, motorové, ochranou

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické kvapaliny, predovšetkým brzdové kvapaliny pre motorové vozidlá, so zlepšenými protikoróznymi vlastnosťami obsahujú (a) od 0,005 do 0,125 % hmotnostných 1H-1,2,4-triazolu a (b) do 10 % hmotnostných jedného alebo viacerých inhibítorov korózie, kde pri súčasnom použití 1H-1,2,3-benzotriazolu a/alebo 1H-1,2,3-tolyltriazolu, a/alebo ich derivátov hmotnostný pomer 1H-1,2,4-triazolu k uvedeným 1H-1,2,3-triazolom musí byť vyšší ako 4 : 1.

Dynamický preklad adries s ochranou vyzdvihovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14022

Dátum: 05.01.2009

Autori: Slegel Timothy, Webb Charles, Osisek Damian, Greiner Dan, Pfeffer Erwin, Gainey Charles, Heller Lisa

MPK: G06F 12/10, G06F 12/14

Značky: vyzdvihovania, preklad, adries, dynamický, ochranou

Text:

...úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých rôznych...

Postup na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9898

Dátum: 30.09.2006

Autori: Friedrich Anja, Schmidt Peter, Hater Wolfgang, Wons Werner

MPK: C02F 5/08, C23F 11/08, C23F 11/173...

Značky: postup, úpravu, ochranou, antikoróznou, systémov, vedúcich, kovových

Text:

...vzájomne pôsobia s korozívnymi centrami kovového povrchu a tietokorozívne centrá blokujú. Antikorózne pôsobenie tohto viacmolekulového kremičitanovéhodruhu vznikajúceho V procese dozrievania je teda Väčšie ako pôsobenie takých kremičitanových druhov, ktoré vznikajú po zriedení koncentrátov bez predbežného dozrievania V kovovom systéme Vedúcom pitnú Vodu.0008 Roztoky, V ktorých tento proces predbežnej úpravy alebo dozrievania prebieha, však...

Spínací mechanizmus ističov a chráničov so vstavanou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4536

Dátum: 03.08.2006

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 9/00

Značky: ochranou, chráničov, vstavanou, mechanizmus, spínací, ističov

Text:

...drážky smerom do zhášacej komory k jeho uhaseniu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie spínacieho mechanizmu s aplikáciou v ističi je znázornené na obrázku vo vypnutom stave.Na obrázku je znázomený istič so spínacím mechanizmom v puzdre 1. Na kolíku 2 v izolačnom puzdre 1 je otočne uložený prepojovač 3 v strede s drážkou 4 a vytvarovaným pohyblivým kontaktom 5 na konci prepojovača 3. Na druhom konci prepojovača 3 je otočne uložené...

Telekomunikačný kábel s ochranou proti pozdĺžnemu a priečnemu šíreniu vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4529

Dátum: 03.08.2006

Autori: Pallo Jozef, Markovič Nenad

MPK: H01B 7/17, H01B 7/02

Značky: pozdĺžnemu, telekomunikačný, priečnemu, proti, ochranou, kábel, vlhkosti, šíreniu

Text:

...kríža. Prázdne priestory káblovej skupiny 2 sú vyplnené vlhkost blokujúcimi prvkami 6, pričom tieto sú pozdĺžne usporiadané s jednotlivými káblovýmí prvkami 7, pričom vlhkost blokujúce prvky 6 obsahujú materiály zväčšujúci svoj objem vplyvom pôsobením vlhkosti - vody. Priečna vodotesnost sa dosiahne materiálom, ktorým je bobtnajúci prášok (označovaný ako superabsorbér) zväčšujúci objem pôsobením vlhkosti - vody, zapracovaný do nití či...

Osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6165

Dátum: 21.04.2006

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21V 31/00, F21V 15/00

Značky: vnútrajška, zariadenie, osvetľovacie, prenikaniu, zdokonalenou, ochranou, proti

Text:

...úlohou tohto vynálezu je vyvinúť osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška, ktoré bude jednoducho montovateľnê, bude mat minimálny počet jednotlivých prvkov a nebude vyžadovať zvláštnu opateru pri spojovaní rôznych0010 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinút osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška, ktoré bude predovšetkýmjednoduché a funkčné pri...

Koncentráty mrazuvzdorných prostriedkov s antikoróznou ochranou obsahujúce glycerín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9613

Dátum: 23.02.2006

Autori: Kiefer Matthias, Kormann Claudius, Irwin Colin

MPK: C23F 11/10, C09K 5/20, C09K 5/10...

Značky: mrazuvzdorných, obsahujúce, koncentráty, prostriedkov, ochranou, antikoróznou, glycerín

Text:

...kyseliny použité ako antikorózna zložka sú opísané v EP-B 479 470. Kvarternizované imidazoly sú uverejnené v DE-A 196 O 5 509.EP-A 816467 okrem zvyčajne používaného etylénglykolu a propylénglykolu uverejňuje aj vyššie glykoly a glykoléter použité ako mrazuvzdorná zložka.WO-A 92/01029 uverejňuje vodnú chladiacu zmes, ktorá obsahuje predovšetkým glyoerín.EP-A 1416563 uverejňuje chladiacu zmes pre palivové články.DE-A 10163337 uverejňuje...

Elektronické systémy s ochranou osobných údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4359

Dátum: 05.01.2006

Autor: Števica Marek

MPK: H04L 9/00, G06F 12/14

Značky: systémy, údajov, elektronické, osobných, ochranou

Text:

...na intemet alebo na inú dátovú alebo komunikačnú sieť.Výhody zapojenia elektronických zariadeni a systémov s ochranou osobných údajov podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú V tom, že umožňujú definitívne oddelenie osobných údajov alebo súborov s obsahom osobných údajov už v rámci jedného elektronického zariadenia, napríklad PC. Tým je počas pripojenia PC k intemetu resp. počas odosielania alebo prijímania dát cez intemet alebo cez inú dátovú...

Aerosolizačný aparát s ochranou pred prívodom vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11846

Dátum: 09.04.2004

Autori: Dunkley Michael John, Shirgaonkar Sameer, Tuckwell Jonathan David

MPK: A61M 15/00

Značky: aerosolizačný, aparát, prívodom, vzduchu, ochranou

Text:

...tieto vzduchovénasávacie otvory sú zakryté krycím členom.0007 V inom aspekte Vynálezu ručný aerosolizačný aparát obsahuje puzdro ohraničujúce komoru s množstvom vzduchových nasávacich otvorov. Táto komora má veľkosť, ktorá pojmenádobku, ktorá obsahuje aerosolizovateľný farmaceutickýpreparát kryt, ktorý zakrýva minimálne jeden, ale nie všetky vzduchové nasávacie otvory, čím predchádza blokácii minimálne jedného vzduchového nasávacieho otvoru...

Vzduchotesný obal priamo na výrobok (“skin pack”) s vysokou nepriepustnosťou pre vodnú paru a ochranou pred stratou arómy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 442

Dátum: 23.01.2003

Autor: Thöing Heinrich

MPK: B65B 11/50, B65D 75/28

Značky: skin, pack, nepriepustnosťou, výrobok, arómy, stratou, ochranou, vzduchotesný, priamo, vysokou, vodnú

Text:

...etiketou. Môžu obklopovať úložnú plochu v pravidelných alebo nepravidelných rozostupoch. Nerovnosti pritom ležia na rovnej, alebo0011 Úložná plocha môže byť obklopená tiež priechodzím pripadne nekonečným žliabkom alebo vyvýšením. Otvory môžu byt usporiadané ako pertorácia - napr. s vtlačkami usporiadanými0012 Kusovým tovarom môžu byť napr. farmaceutické produkty alebo dávkovacie zásobníky,v ktorých sú uložené farmaceutické produkty....

Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2723

Dátum: 11.12.2000

Autor: Glinský František

MPK: H05K 5/00, H04M 1/00

Značky: nadprúdovou, ochranou, univerzálny, modul, telefónnej, zásuvky, prvkom, ukončovacím

Text:

...vzhľadom na svoju cenu značne ekonomické výhody, pri súčasnom splnení novo požadovaných technických parametrov. Jeho použitím sa ušetrí výmena doposiaľ používanej telefónnej zásuvky za novú, t.j.telefónnu zásuvku kompletnú s ukončovacím prvkom a nadprúdovou ochranou, ktorá je- 2 Podstata technického riešenia -Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jednotlivé prvky univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a...

Držiak poistiek s hrubou ochranou proti prepätiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2316

Dátum: 08.11.1999

Autori: Macánek Marian, Šiška Vladimír

MPK: H01H 85/20, H01H 85/44

Značky: hrubou, prepätiu, poistiek, proti, držiak, ochranou

Text:

...vyso kého napätia. čim je docielená zvýšená ochrana pracovnikov a ichPre.h.ľ.ąsigbr.ąz 3 sqv nakrsmąçłz Na obrázku C. 1 ie bočný Dohľad na iednoiazovv držiak poistiek s hrubou ochranou voči premätuu n horhv Pohľad naKaždá fáza vonkajšieho vedenia je V oblastiprechodu do zemného kábla alebo transformatora ochranena drłiaknm Polstiek s hrubou ochranou voci prepätiu. ktorú obsahuje univerzájnu zaklad-nu dosku 3 upevnenú na neznázornenom stĺe...

Ochranný plášť skládky odpadov s hydrotechnickou ochranou lokality

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2254

Dátum: 06.08.1999

Autori: Tomková Darina, Pastorek Ladislav, Tomeš Milan, Franzenová Drahomíra

MPK: B09B 1/00

Značky: skládky, plášť, lokality, hydrotechnickou, odpadov, ochranou, ochranný

Text:

...vodivosť zvodného prostredia, ako je známe, je neporovnateľne vyššia u nasýtenej zóny než u nenasýtenej zóny. Preto prípadné havarijné priesaky pri porušení fóliovej ochrany skládky v tejto nasýtenej zóne spľahlivo zaznamenáme v neporovnateľne kratšom čase ako v nenasýtenej zóne. V prípade havárie zapríčinenej porušením fólie priesaky pomerne jednoducho odstránime/ prepláchnutím / vo väzbe na odstránenie porušenej fólie.Závlahová zvodnená...

Spôsob prenosu informačného signálu, obsahujúci kódovanie s ochranou proti chybám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278568

Dátum: 08.10.1997

Autori: Furuya Tsuneo, Suzuki Tadao

MPK: H03M 13/22, G08C 19/00, H03M 13/00...

Značky: proti, obsahujúci, přenosu, informačného, spôsob, kódovanie, ochranou, chybám, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Na prenos informačného signálu sa vytvorí sektor z väčšieho počtu rovnomerných skupín užívateľských dát, pričom každá táto skupina je kódovaná prvým Reed-Solomonovým kódom na ochranu proti chybám. Takto vytvorené kódové slová sa rozdelia po ďalších rovnomerných skupinách slabík, ktoré sú všetky kódované druhým Reed-Solomonovým kódom. Všetky slabiky sektora sú teraz kódované pomocou dvoch ďalších Reed-Solomonových kódov so vzájomným preložením....

Protipožiarne dvere s ochranou proti vlámaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1324

Dátum: 08.01.1997

Autor: Švieda Ján

MPK: E06B 5/11, E06B 5/16

Značky: ochranou, proti, protipožiarne, dveře, vlámaniu

Text:

...dosky s dreveným alebo cementovléknitým rámom sú zosponkované na doraz.Takto zostavený stred dverí je z oboch strán obložený plášťom, ktorý tvori DVD, alebo cementovláknitá doska s po vrchovou úpravou podľa požiadaviek odberaťeľa. Doplnkom dverí môže byť bezpečnostné kovanie, trojcestný rozvorcvý zámok a zábrana proti vysadeniu dverového krídla zo závesov.Prehľad obrázkov na vvkreseRiešenie je znázornená na výkresoch l-4. Celková zostava v...

Synchronizační obvod s ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 275293

Dátum: 19.02.1992

Autor: Vrba Kamil

MPK: H03K 19/007

Značky: synchronizační, ochranou, obvod

Výkonový bipolární tranzistor s integrovanou ochranou proti přepětí a napěťovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268061

Dátum: 14.03.1990

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil, Kalenda Libor, Muller Ilja

MPK: H01L 29/70, H01L 29/06

Značky: integrovanou, bipolární, tranzistor, přetížení, proti, výkonový, ochranou, napěťovému, přepětí

Text:

...polovodičověho materiálu, k jejíž jedné straně přilěhú vnější vysoce dotovaná vrstva Š, šterá je spojenn s první hlavní elektrodou E a která je stejněho typu elektrické vodivosti jako vrstva l záklndního polovodičověho materiálu, k jejíž druhé straně přiléhá bázoví vrstva 2 opačněho typu elektrické vodivosti,která s ní tvoří p-n přechod. Bázová vrstva 2 je jednak nn části plochy opatřenn kontaktem É báze, vodívč spojeným s třetí hlavní...

Můstkový zesilovač s ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260022

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nazarov Valerij

MPK: H03F 1/52

Značky: zesilovač, proti, můstkový, přetížení, ochranou

Text:

...pemuue ycnnnrenn HaX 0 nHTCHHHXe nopora cpaôarunauua, npu nepeř rpysxax nóspacwaer sume nopora, orxpusaa Tpansncwop perynnpymmero snenenra14 n cosnaaan 3 ero Konnexwopnoü uenn TOK,cO 0 TBeTcTBYmmHŘ saxony usneuenuaMomHócTH pacceaauą nepnoro Tpansucwopa 1.Perynupymmne snemenwu 14, 15 orxpunamwcn TOHBKO npn néperpysxe rpansucro ~ POĚ YCHHHTEHR BBMB ROHVCTHHX SQSUGHHŘ H 0 TOKY H MOMHOCTH DSCCQHHHH, cesna BBH HGDGKDGCTHOB sannpanne...

Zařízení pro biotechnologickou detoxikaci a dekontaminaci vod s ochranou biotechnologických náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259077

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marvanová Ludmila, Jamborová Marta, Bureš Jiří, Marvan Petr

MPK: C02F 3/32

Značky: biotechnologickou, náplní, detoxikaci, zařízení, ochranou, dekontaminaci, biotechnologických

Text:

...vyobrazení.Zařízení sestává ze směšovací vany 1 napojené přívodnímpotrubím 2 nebo jiným převáděcím zařízením, jako je jednosmerný- 3 například ze zlatící kyanidové lázně. Spojovacím potrubím 3 je směšovací vana L připojena s vyrovnávací nádrží §, kteráje převáděeím potrubím Q přes recirkulační čerpadlo 1 spojenese zásobníkom § tlakové vody. Ve vyrovnávací nádrži Q ústí jednak potrubí g pro přívod mikroorganismů, vyvedené z...

Zapojení napájecího obvodu radiomagnetofonu s ochranou proti přepólování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258321

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jeníček Stanislav, Sova Břetislav

MPK: H02H 7/18

Značky: napájecího, přepólování, obvodů, zapojení, ochranou, radiomagnetofonu, proti

Text:

...vnějšíbaterie g přiveden přea baterioyou zásuvku gg na střední vývod 111 sekundárního vinutí ll transformátoru 1. Katoda štvrté diody Q je připojena na první vývod Lig , katoda tře tí diody 1 je připojenana druhý vývod 111 sekundárního vi-Anutí ll. Anody.těchto diod jsou připojeny na zem. Kladný pól vnější baterie g je přes bateriovou zásuvku gg a přes vypínač.gl připojen na kladný pól vnitřní baterie 1, jejíž záporný pól je uzeměn. Zároveň...

Kontaktor teplotnej komory s ochranou proti tvoreniu námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258213

Dátum: 15.07.1988

Autori: Číž Jaroslav, Baluch Pavol, Pecka Juraj

MPK: G01R 1/02

Značky: proti, tvoreniu, teplotnej, komory, kontaktor, námrazy, ochranou

Text:

...kontaktora.Uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši kontaktor teplotnej komory s ochranou proti tvoreniu námrazy, ktorého podstatou je, že v strednom telese sú vytvorené otvory, nadväzujúce na dutiny vytvorené v spodnom telese.Výhodou kontaktora teplotnej komory s ochranou proti námraze podľa vynálezu je, že odstraňuje potrebu sekundárneho zdroja tepla pre zohriatie kritických častí a v druhom spôsobe ochrany odstraňuje...

Tyristor s vlastní ochranou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244934

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ludwig Vilém

MPK: H01L 29/00

Značky: ochranou, vlastní, proti, přepětí, tyristor

Text:

...v článku Temperature Dependence of Avalanche Multíplícatíon on Semíconductors autorů Crowell a Sze, Appl. Phys. Lett. 9, 242, 1966. Lavínová průnazné napětí se tedy snižuje současně s poklesom teploty. Když je tyristor opatřen zesilovací řídící oblastí 34, jak ukazuje obr. 1, touto částí obvykle neteče pr-oud a vzrůst teploty této části je menší než v ostatních vrstvách polovodíče. Protože doba životnosti minorítních nosičů náboje v této...

Zapojení pro ochranu řízených usměrňovačů s indukční zátěží opatřených plovoucí přepěťovou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257228

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šorna Jaroslav, Pavlú Ctirad, Undus Stanislav, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/125

Značky: ochranou, zátěží, opatřených, řízených, plovoucí, ochranu, usměrňovačů, indukční, přepěťovou, zapojení

Text:

...nemůže však být z prostorových důvodů dimenzována na podstatně větší energií přepětí vzniklých rozpojením hudicího vinutí.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 schéma jednoho z dosud užívaných zapojení ochran a na obr. 2 a 3 jsou dva příklady zapojení pro ochranu řízených usměrñovačů s indukční. zátěží podle vynálezu.K výstupním stejnosměrným vývodům řízeného třífázového reverzačního usměrňovače napájejícícho budicí vinutí gb...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šrubao Eestmír, Akerman Vnislav, Doležal Jan, Pazdera Jan, Štirba Bohumír

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, svodovým, epitaxních, způsobeným, výroby, vrstvami, pevně, proudům, povrchu, proti, ochranou, způsob, fázi, inverzními, obvodů, vrstev, bipolárních

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...