Patenty so značkou «ochrannou»

Zadné sklo s elektrickou ochrannou skrinkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19809

Dátum: 04.04.2012

Autori: Dickers Heinz-erich, Timmermann Alwin

MPK: B60J 1/18, B60R 16/023, B60J 10/02...

Značky: ochrannou, elektrickou, skrinkou, zadné

Text:

...nárokov.0012 Spôsob výroby zadného skla s ochrannou skrinkou a jeho použitie vyplývajú z ďalších nezávislých nárokov.0013 Zadné sklo vozidla s ochrannou skrinkou na elektronické súčiastky obsahuje nadväzujúci diel na nadviazanie karosérie (ďalej v celom texte v krátkosti nadväzovací diel karosérie) upevnený na tabuli zasklievacieho dielu. Nadväzovací diel karosérie funguje ako nadviazanie alebo spojovací diel medzi zadným sklom a karosériou...

Kazeta s vonkajšou ochrannou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5127

Dátum: 05.03.2009

Autor: Klas Jozef

MPK: B60J 3/00

Značky: kazeta, clonou, ochrannou, vonkajšou

Text:

...narúšať aerodynamiku automobilu, možnosť automatického zaťahovania clony.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 znázorňuje kazetu s vonkajšou ochrannou clonou z boku so zasunutou clonou, obr. č. 2 znázorňuje kazetu s ochrannou clonou z vrchu. Na obr. č. 3 je znázornený automobil z boku a vytíahnutou ochrannou clonou ponad sklo, obr. č. 4 znázorňuje pohľad zvrchu na vytiahnutú clonu. Obr. č. 5 a 6 znázorňuje zakrytú plochu skla s clonou...

Zapojenie vozidlovej jednotky OBU s identifikačnou ochrannou jednotkou k zamedzeniu neoprávneného používania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4754

Dátum: 16.08.2006

Autori: Svitek Miroslav, Sindelar Libor

MPK: G08G 1/123

Značky: vozidlovej, ochrannou, jednotky, identifikačnou, zamedzeniu, neoprávneného, zapojenie, používania, jednotkou

Text:

...aplikácie automatického núdzového volania e-Call, čiernej skrinky dopravnéhoelementu a pod.), ktorá spolu svozidlovou jednotkou OBU a ríadiacou logikou tvori bezpečnostný telematický identifikátor dopravno-prepravného elementu pre jeho jednoznačnú a preukázateľnú identifikáciu a určenie polohy čí prejdeného úseku/sektora vo vzťahu na dohliadacie a riadiace centrá vybavená databázami týchto identifikačných ochranných jednotiek pre ich...

Konštrukčný diel s ochrannou vrstvou pre ochranu konštrukčného dielu proti korózii a oxidácii pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9242

Dátum: 08.09.2004

Autor: Stamm Werner

MPK: C23C 30/00, C23C 14/16, C23C 24/00...

Značky: dielů, teplotách, konštrukčného, korózii, ochranu, proti, konštrukčný, vrstvou, vysokých, oxidácii, ochrannou

Text:

...vstupných teplôt u stacionárnych plynových turhín i u leteckých motorov má v odbornej oblasti plynových turbin veľký význam,pretože vstupné teploty predstavujú dôležité určovacie veličiny pre termodynamickć súčinítele ťtčinnosti, ktoré je možné dosiahnut plynovými turbínami. Použitým špeciálne vyvinutých zliatín vo forme základného materiálu pre tepelne vysoko zaťažovanć konštrukčné diely, ako sú rozvádzacíe a obežnć lopatky, najmä...

Konštrukčný diel z oceľového plechu s galvanizovanou ochrannou vrstvou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14764

Dátum: 09.06.2004

Autori: Kolnberger Siegfried, Vehof Robert, Landl Gerald, Raab Anna Elisabeth, Fleischanderl Martin, Brandstaetter Werner, Faderl Josef, Stall Wolfgang

MPK: C21D 1/02, B21D 22/04, B21J 5/00...

Značky: ocelového, korózii, vrstvou, ochrannou, plechů, galvanizovanou, proti, konštrukčný

Text:

...sú potrebné dodatočné pracovné kroky. Na uskutočnenie je naplánované, že potom, čo boloceľový kus zahriaty na teplotu, ktorá mu privodí jeho austenitický stav, sa oceľový kus vloží medzi pár súčinných tvarovacích prvkov, na čo sa kus vylisuje a súčasne sa od kusu do výliskov rýchlo odvádza teplo. Výlisky sú počas celého procesu udržiavaná na teplote chladenia, takže na kus pôsobí účinok prudkćho ochladenia za pôsobenia tvámiaceho...

Automatizovaný spôsob uloženia a výroba uchopovacích jazýčkov a ochrannej vrstvy a vytlačený profil s ochrannou vrtstvou prekrývajúcou jazýčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1035

Dátum: 06.05.2003

Autor: Pennerath Eddy

MPK: B29C 63/00, B29C 69/00, B60J 10/02...

Značky: výroba, prekrývajúcou, automatizovaný, jazýčky, ochrannej, jazýčkov, spôsob, profil, vrstvy, vrtstvou, uchopovacích, vytlačený, uloženia, ochrannou

Text:

...častí, uhly spojenia, rovnako ako všeobecný tvar rámu sú zvolené podľa druhu aplikácie použitia a predurčenia0010 Najčastejšie sú tieto rámy vytvorené z trochzo štyroch montážnych profilovaných dielcov, 2 ktorých dva sú bočné, jeden je horný a zostávajúci je dolný a ktoré sú spojené na úrovni ich koncov počas operácie0011 Na uľahčenie odobrania ochrannej vrstvy, ktorá bola usadená počas montáže rámu, je obvyklé prilepiť alebo...

Ovládač páky na otváranie zámkov vozidiel s ochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3303

Dátum: 10.09.2002

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/00

Značky: ochrannou, funkciou, vozidiel, zámkov, páky, otváranie, ovladač

Text:

...pootvorených v prvej polohe zatvorenia bezpečnostného zámku dverí.Je ekonomicky výhodné, ak protiľahlé plochy uchopovacieho prvku abočné strany ovládacej časti páky sú tvorené jedným celkom.Pre zvýšenie úžitkovej hodnoty je výhodné, ak uchopovaci prvok je opatrenýplochou na umiestnenie reklamného označenia, Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l jeznázomený ovládač páky na...

Výťahové zariadenie s virtuálnou ochrannou zónou v spodnej alebo hornej časti výťahovej šachty a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 618

Dátum: 03.07.2002

Autori: Angst Philipp, Deplazes Romeo

MPK: B66B 5/00

Značky: hornej, virtuálnou, ochrannou, výťahovej, zonou, částí, šachty, spodnej, výťahové, ovládania, zariadenie, spôsob

Text:

...predloženého vynálezu je eliminovať ochranné priestory, príp, redukovat ichĎalšou úlohou vynálezu je poskytnúť výťahové zariadenie so skrátenou šachtou.Ďalej je úlohou vynálezu znížiť náklady výťahoveho zariadenia.Ďalšou úlohou je zlepšit bezpečnosť personálu údržby.Okrem toho platí, poskytnúť výt°ahové zariadenie a vhodný spôsob na jeho ovládanie, ktoré môže zostať v prevádzke aj v prípade údržby.Tieto úlohy rieši výťahove...

Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okolia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2339

Dátum: 10.12.1999

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/24

Značky: úniku, kvapaliny, ochrannou, okolia, sústavou, zamedzujúcou, nádrž

Text:

...na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1- zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 - zvislý rez detailom obmeneného indikačného zariadenia, osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaV príklade na obrťl je nádrž 1 vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádrže so zvislou osou...

Peptidy s ochrannou aktivitou na organizmus, terapeutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279227

Dátum: 05.08.1998

Autori: Mise Stjepan, Suchanek Ernest, Mildner Boris, Sikiric Predrag, Duvnjak Marko, Turković Branko, Udovičić Ivan, Seiwerth Sven, Grabarević Zeljko, Rotkvić Ivo, Petek Marijan

MPK: C07K 7/06, A61K 38/00

Značky: terapeuticky, použitie, aktivitou, peptidy, organizmus, obsahom, ochrannou, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy obsahujúce od 8 do 15 aminokyselinových zvyškov majú všeobecný vzorec Xaa Zaa Pro Pro Pro Xaa Yaa Pro Ala Asp Zaa Ala Xaa, Xaa Xaa, v ktorom Xaa znamená neutrálny zvyšok alifatickej aminokyseliny ako Ala, bAla, Leu, Ile, Gly, Val, Nle, Nva, Yaa znamená bázický zvyšok aminokyseliny ako Lys, Arg, Orn, His a Zaa znamená kyslý zvyšok aminokyseliny ako Glu, Asp, Aad alebo Apm, pričom najmenej jeden zo zvyškov Xaa alebo Zaa môže...

Nafukovací vak s těsnící a ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263969

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kocourek Ladislav, Dohnal Milan, Matal Oldřich, Holý František, Klinga Josef

MPK: G21C 13/06

Značky: těsnicí, ochrannou, vrstvou, nafukovací

Text:

...vůči okolí, aby bylo možné v- druhém kolektoru provést zkoušku těsnosti jednotlivých trubek trubkového svazku.Vzhledem k vysokému počtu trubek trubkového svazku parního generátoru je postupné utěsñování ústí trubek do kolektoru utěsñov-acími zâtkami pracné, zdlouhavé .a neeťektivní. V kolektoru parního generátoru je rovněž omezená délka možného »pobytu obsluhujícíh-o personálu, vzhledem k působícímu ionizujícímu zaření.Podstata...

Optický kábel s kombinovanou ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260791

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frič Ondrej, Kollárik Pavol, Blanárik Miroslav

MPK: G02B 6/44, G02B 6/02

Značky: kombinovanou, ochrannou, vrstvou, kábel, opticky

Text:

...k preskupeníu sklených ko-rdov, ktoré tvoria súčasť kombinovanej ochrannej vrstvy, pri ohýbani a skrúcani optického kábla, a to bez toho, v aby tieto museli byt spletené. hiôžu byt tedaukladané navzájom paralelne, čo podstatne urýchľuje výrobný proces.Materiálne zloženie lepiv.ej CÍÍSlPBPZÍE a plášte z PVCumožňuje vytvorit pevné spojenie v jednej operácii pri vytláčaní vonkajšieho plášta. To tiež priaznivo vplýva na kontinuálnosť a rýchlosť...

Tenkostenné potrubie s ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238509

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kabina Pavol, Olbertz Manfred, Húska Dušan

MPK: A01G 25/06, F16L 1/02

Značky: potrubie, ochrannou, vrstvou, tenkostěnné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavebníctva a slúži pre tlakový rozvod vody najmä v závlahách a vo vodnom hospodárstve. Rieši konštrukciu potrubia, ktorá pozostáva z rúry z fólie, ktorá je obalená vrstvou z ochrannéj textílie vzájomne cez seba preloženou. Vrstva ochrannéj textilie može byť na okrajoch spojená a v časti nad fóliou poskladaná z oboch strán ku stredu, alebo v časti nad i pod fóliou poskladaná z oboch strán ku stredu. Vrstva ochrannéj...

Chápadlo s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242480

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vasileenko Viktor Alexaddovie, Odincov Viktor Alexejevie

MPK: B21J 13/10

Značky: chápadlo, atmosférou, ochrannou

Text:

...aj odobratie predlisku po ohrlati bez poškodenia tesnenia ohrievanieho priestoru, prenos a uloženie predllsku alebo výkovku do kovacieho nástroja V ochrannej atmosfére, Okrem toho umožňuje nastavenie upínacej sily a pritom využíva ochrannú atmosféru na chladenie čln-ných a upínacích častí a zhospodárňuje spotrebu ochranného a aktívneho plynu.Chápadlo s ochrannou atmosférou je sche 4maticky znázornená na pripojenom výkrese Chápadlo s ochrannou...

Způsob spojování polyolefinových fólií s alespoň jednostrannou textilní ochrannou vrstvou spojem s hydroizolační zálivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koláo Lumír, Ziegler František

MPK: C09J 5/00, C09J 5/10, C09J 5/06...

Značky: alespoň, spojem, ochrannou, fólií, zálivkou, spojování, textilní, polyolefínových, hydroizolační, způsob, jednostrannou, vrstvou

Text:

...főlií se zaleje nebo natŕe taveninou amorfního polypropylénu či jeho modifikace asfaltem a po té se takto vytvořená hydroizolační zálivka bezprostředně vyztuží textilní polyolefinovou páskou nebo páskou polyolefinové főlie s textilní ochrannouTakto vytvořený spoj s hydroizolační zálivkou je nenákladný, zabezpečuje zejména dokonalou vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsných...

Vícevrstvová polovodičová součástka s ochrannou strukturou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231393

Dátum: 01.03.1987

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil, Školník Václav, Kalenda Libor

MPK: H01L 29/00

Značky: vícevrstvová, součástka, polovodičová, ochrannou, proti, strukturou, přepětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevrstvé polovodičové součástky s ochrannou strukturou proti přepětí, obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu mezi dvěma vnějšími vrstvami opačného typu vodivosti vzhledem k základní vrstvě. První vnější vrstva má kontakt s první hlavní elektrodou. Druhá vnější vrstva má kontakt jednak s řídicí elektrodou a jednak v řadě diskrétních míst, t.z. mikrosvodů s hlavní elektrodou. K druhé vnější vrstvě přiléhá řízená...

Pevný závěr s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228347

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veselý František, Szop Miroslav

Značky: atmosférou, ochrannou, pevný, závěr

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný závěr s ochrannou atmosférou je určen pro ochranu elektrických zařízení ve výbušném a agresívním prostředí. Slučuje v sobě výhodu jednoduchosti a provozní spolehlivosti pevného závěru s dokonalou ochranou elektrického zařízení před agresívními plyny a parami. Z hlediska funkce je prvořadá ochrana, kterou poskytuje pevný závěr, a aplikace ochranné atmosféry jen doplňuje jeho ochranné vlastnosti. Proto lze připustit krátkodobě i provoz...

Keramické těleso plamence sálavé trubky plynových pecí s ochrannou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223298

Dátum: 15.03.1986

Autori: Budil František, Vítek Vladimír

Značky: plamence, pecí, ochrannou, plynových, trubky, sálavě, těleso, atmosférou, keramické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší keramické těleso plamence sálavé trubky. Podstatou vynálezu je, že v sálavé trubce je uloženo keramické těleso plamence trubkového tvaru, které má na jednom čele středicí vybrání a na druhém středicím vnější osazení. Na vnější válcové ploše má nejméně dvě podélná středicí žebra střechovitého průřezu. Keramické těleso plamence je z korundové hmoty s keramickou vazbou o obsahu Al2O3 od 85 do 93 %. Vynálezu může být použito u...

Obrácený parní generátor s ochrannou trubkovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228804

Dátum: 01.01.1986

Autori: Malásek Václav, Mánek Oldřich, Šrůtek Josef, Mašek Václav, Říman Jaroslav

MPK: F22B 1/06

Značky: trubkovou, ochrannou, vložkou, generátor, parní, obrácený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je najít řešení, jak zamezit průniku vody do sodíku, resp. rozdělit sodík do malých objemů, aby v případě průniku vody došlo pouze k reakci v omezeném prostoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že se použije ochranných trubkových vložek, které sestávají z ochranných trubek a z lemů trubky tak, že tyto ochranné trubky zasahují do teplosměnných trubek v délce větší než je tloušťka trubkovnice a lem trubky, který se nachází ve vnitřním...

Kovová trubka opatřená vnější ochrannou vrstvou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214810

Dátum: 15.10.1984

Autori: Samour Carlos Miguel, Davidson Louie Edward, Jackson Earl Graves, Thomas Samuel James

Značky: ochrannou, výroby, kovová, trubka, její, vrstvou, opatřená, vnější, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kovové, zejména ocelové trubky opatřené vnější ochrannou vrstvou. Na povrchu trubky je zakotven epoxidový povlak na bázi polymeru odvozeného od bisfenolu A o tloušťce 0,051 až 0,406 mm a přes tento epoxidový povlak je upraven obal z termoplastického polymeru adhezně s ním spojený, přičemž celková tloušťka ochranné vrstvy je 0,152 až 1,270 mm. Vnější obal z termoplastického polymeru je s výhodou vytvořen z návinu polyethylenové...