Patenty so značkou «ochranné»

Nárazuvzdorné ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17632

Dátum: 26.06.2013

Autori: Gatti Luca, Chiarini Marco

MPK: E01F 9/011, E01F 15/14

Značky: nárazuvzdorné, zariadenie, ochranné

Text:

...Zariadenie tiež umožňuje jednoduchú výmenu bariéry, ak je to potrebné, bez akýchkoľvek zostávajúcich komponentov vyčnievajúcich z podlahy, a tým ohrozujúcich bezpečnosť v0018 Ďalšie charakteristiky a výhody uvádzaného nálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu uskutočnenia vynálezu,ktoré je znázornené len ako neobmedzujúci príklad na pripojených~ obrázok 1 je schematický axonometrický pohľad na ochranné zariadenie podľa...

Antifrekvenčné ochranné puzdro na mobilné telefóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5949

Dátum: 05.12.2011

Autori: Bosternáková Angela, Bosternák Koloman

MPK: H05K 5/00, H05K 9/00

Značky: puzdro, ochranné, telefóny, antifrekvenčné, mobilné

Text:

...ochranné puzdro na mobilné telefóny (ďalej 1 enAFP), zložené z trojvrstvového, silnejšieho ochranného krytu, poskytuje lepšiu ochranu nielen proti mechanickým nárazom, ale aj proti vniknutiu a priechod vysokofrekvenčných signálov cez ľudské telo. AFP je vytvorené z trojvrstvového materiálu pozostávajúce z vonkajšej vrstvy, zo strednej vrstvy vysokofrekvcnčného ñltra a z vnútornej vrstvy. Filter nachádzajúci sa medzi dvomi vrstvami nedovolí...

Ochranné okuliare

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5541

Dátum: 07.10.2010

Autor: Behar Frédéric

MPK: A61F 9/02

Značky: okuliare, ochranné

Text:

...časť okuliarov 1, cez ktorú sa môže pracovník obsluhy pozerať. V inom variante ochranné okuliare 1 tiež obsahujú rámček 11.Okuliare 1 a/alebo prípadne rámček 11 majú v podstate tvar písmena B, všeobecne s viac alebo menej rovnou hornou časťou 11 a (horný doťah písmena B), dvoch bočných častí 11 c (homé a dolné vlasové línie písmena B) a zakrivenej spodnej časti 11 b (chrbtica písmena B).Ak to pripadá do úvahy, je rámček 11 napríklad...

Ochranné zariadenie na prevenciu preležaniny päty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18899

Dátum: 21.12.2009

Autori: Lafage Danielle, Convert Reynald

MPK: A61F 13/06

Značky: ochranné, preležaniny, zariadenie, paty, prevenciu

Text:

...prostriedok 1. Penová časť 2 má určitú pružnosť, aby úložné miesto 8 získalo po navlečení prostriedku 1 svoj pôvodný zalomený tvar.0016 Penová časť 2 má takú hustotu a pružnosť, ktoré eliminujú zvýšený tlak lokálne sa prejavujúci v úrovni päty. Z tohto dôvodu má pena napríklad hustotu okolo 38 až 40 kg.m 3, odpor proti stlačeniu okolo 5 kPa pri deformácii na úrovni okolo 40 a hrúbku okolo 10 až 20 mm. Takáto penová súčasť umožňuje účinne...

Ochranné zariadenie pre stanicu pre procesy, spôsob automatického nakladania a/alebo vykladania stanice pre procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9798

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B23Q 11/08, B23Q 7/04, B25J 21/00...

Značky: spôsob, stanicu, vykladania, procesy, ochranné, zariadenie, stanice, nakladania, automatického

Text:

...pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na staniciPodľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia stanice pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na stanicialebo na podlahe rozoberateľne.Podľa ríslušného vhodného uskutočnenia stanice re roces P Yodľa v nálezu e komora s robotom us oriadaná na stanici otočne,P Y JPodľa príslušného výhodného uskutočnenia stanice pre procesy podľa vynálezu doplňuje toto...

Modulové elektrické zariadenie, zahrnujúce ochranné prostriedky na zabránenie vzniku elektrických oblúkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11753

Dátum: 21.04.2008

Autor: Purgato Flavio

MPK: H01H 9/02

Značky: prostriedky, elektrických, zabránenie, modulové, ochranné, vzniku, zahrnujúce, oblúkov, zariadenie, elektrické

Text:

...vyššie uvedenej prednej a zadnej steny zahrnuje primárne kryté telo 12 hornú stenu 22, protiíahlú dolnú stenu 24 a dvojicu vzájomne protiľahlých bočných stien 26, 28 (obr. 1, 3). 0027 V uskutočnení podľa obr. 1 obvodový prerušovač 10 zahrnuje homú elektrickú prepojovaciu koncovku 30 spojenú s hornou stenou 22 a dolnú elektrickú prepojovaciu koncovku, ktorá na obrázkoch nieje viditeľná, spojenú s dolnou stenou 24.0028 Každá z hornej...

Protipožiarne ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13718

Dátum: 20.08.2007

Autori: Böhm Alfred, Halbach Lutz

MPK: E06B 3/70, E06B 5/16, E06B 3/76...

Značky: zariadenie, protipožiarne, ochranné

Text:

...pričom vonkajšie úseky krycích dosiek platňovej jednotky sú zahnuté dovnútra bez toho, že by sa navzájom dotýkali. Za tieto okrajové úseky sa kvôli upnutiu dvojice platňových jednotiek v zvislom smerezavedú ploché upinacie prvky a navzájom sa upnú zakaždým prostredníctvom skrutky.Cieľom predkladaného vynálezu bolo preto vytvoriť protipožiarne ochranné zariadenie, pozostávajúce zviacerých doskovitých protipožiamych ochranných prvkov, ktoré...

Protipožiarne ochranné zariadenie, najmä protipožiarna ochranná brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13309

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 3/76, E06B 3/82, E06B 3/70...

Značky: brána, ochranná, protipožiarna, zariadenie, protipožiarne, ochranné, najmä

Text:

...ak je ako Iineárny prvok navrhnutá závitová tyč. Pri tomto je jednoduchým spôsobom možné stanoviť odstup medzi úložnými časťami, EP 1 892 367 3430411uchytenými na tejto závitovej tyči, ak polohovanie úložných častí prebehne cez matice, uložené na závitovej tyči. Ohľadom konštrukčne jednoduchého uchytenia závitovej tyče v protipožiarnych ochranných prvkoch je priaznivé, ak v hornom a/alebo spodnom koncovom úseku protipožiarnych ochranných...

Ochranné dvere nástupišťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13591

Dátum: 20.07.2007

Autor: Tate Derek

MPK: E05F 15/00, B61B 1/02, B61D 19/02...

Značky: nástupišťa, dveře, ochranné

Text:

...terapeutickom využití zvlášť dôležitá,pretože pokial by polypeptid pri skladovaní tvoril vedľajšie produkty, napríklad agregáty alebo degradačné fragmenty, mohlo by dôjsť k zníženiu biologickej aktivity, a teda ohrozeniu terapeutickej účinnost molekuly na jednotku dávky. Okrem toho existuje akútna potreba stabilizácie terapeutických polypeptidov určených pre špecializované ftmkcie, k podávaniu a použitiu pri určitých biologických indikáciách,...

Prostriedok na ochranné ošetrenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285573

Dátum: 08.03.2007

Autori: Vogel Tilo, Marx Hans-norbert, Lichtenberg Florian, Arlt Oliver

MPK: B27K 3/34

Značky: dřeva, prostriedok, ochranné, ošetrenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranné ošetrenie dreva proti hnilobe a napadnutiu hmyzu, ktorý obsahuje aspoň: a) 5-90 dielov kameňouhoľného dechtového oleja, b) 2-20 dielov biocídne účinnej kvartérnej amóniovej zlúčeniny, c) 10-90 dielov vody, pričom sú vylúčené prostriedky s konzistenciou pasty. Prostriedok je ľahko pripraviteľná stabilná emulzia, ktorá má nasledujúce vlastnosti: dobrú penetračnú schopnosť, veľmi zmenšený zápach ošetreného dreva,...

Tkanivové ochranné peptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20068

Dátum: 07.08.2006

Autori: Cerami Anthony, Brines Michael, Coleman Thomas

MPK: C07K 14/71, A61K 38/18

Značky: peptidy, tkanivové, ochranné, použitie

Text:

...ID NO 41) alebo aminokyselinovú sekvenciu CSLNENIQEQLERALNSS (SEQ ID NO 43). V určitých uskutočneniach izolovaný polypeptid pozostáva z aminokyselinovej sekvencie QEQLERALNSS (SEQ ID NO 40). vynález ďalej poskytuje izolované polypeptidy, ktoré pozostávajú z aminokyselinovej sekvencie QEQLERALNSS (SEQ ID NO 40), pričom jeden aminokyselinový zvyšok uvedenej aminokyselinovej sekvencie je nahradený konzervatívnou alebo nekonzervatívnou...

Ochranné zariadenie ťažného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3452

Dátum: 13.12.2005

Autor: De Regt Michel

MPK: B66B 5/00, B66D 1/54

Značky: ochranné, prostriedku, tažného, zariadenie

Text:

...nastaviteľný a aretovateľný. Zaručuje sa tak prestaviteľnosť tretieho členu prídržného zariadenia. Takto možno tieto tri členy vo všetkých trochpravouhle voči sebe nastavených priestorových smerochVychádzajúc z pozdĺžnej osi nosníka, v smere ktorej je základná doska prestaviteľná, je uloženie V jednom smere posuvné pravouhle voči pozdĺžnej osi nosníka a posuvný prvok jedným smerom pravouhle ku smere posuvu uloženia. Pri príslušnom...

Oddeľovací člen na ochranné zapojenia proti prepätiu a usporiadanie súčiastok ochranného zapojenia proti prepätiu v skriňovom rozvádzači

Načítavanie...

Číslo patentu: 284784

Dátum: 20.10.2005

Autor: Suchentrunk Karl

MPK: H02H 9/04

Značky: ochranné, oddeľovací, usporiadanie, ochranného, prepätiu, zapojenia, proti, skriňovom, rozvádzací, súčiastok, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovací člen (3) je určený na ochranné zapojenia proti prepätiu, vstaviteľné do skriňových rozvádzačov. Tieto ochranné zapojenia proti prepätiu majú prvé zvodové prvky (1), druhé zvodové prvky (2) a prvé oddeľovacie prvky (E1) usporiadané medzi prvými zvodovými prvkami (1) a druhými zvodovými prvkami (2). Oddeľovací člen (3) má skriňu, v ktorej sú usporiadané aspoň všetky prvé oddeľovacie prvky (E1) a prípadne aspoň jeden druhý oddeľovací...

Ochranné puzdro na inštaláciu v povrchu zeme pri uzle podpovrchovej káblovej siete optických vlákien a spôsob inštalácie podpovrchovej káblovej siete v povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7875

Dátum: 16.07.2004

Autor: Dofher Darren

MPK: G02B 6/00, H02G 3/00

Značky: povrchu, vlákien, inštalácie, puzdro, podpovrchovej, spôsob, siete, inštaláciu, ochranné, optických, káblovej

Text:

...výstupu vytvoreného z teleskopických vnutorných a vonkajších článkov s odnimatolným vekom. Bočnastena puzdra je vybavená štandardnou ñásuvkuu, ktora má obvykletri drážky, z ktorých jedna je na použitie uzemnenia a dalsia na elektricke spojenie, keď je vnútorný Článok vo vytiahnutej pracovnej polohe.0009 PCT publikácia WO OO/48031 W 0 O 2/069468 a EP publikácia 0908996 objavujú technologické pozadie vzhľadom na tu opísaný vynález.0010...

Ochranné zariadenie pre opancierované vozidlá, najmä proti dutým strelám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 934

Dátum: 28.02.2004

Autori: Kellner Gerd, Pfennig Michael

MPK: F41H 5/00, F41H 7/00

Značky: opancierované, ochranné, strelám, vozidla, dutým, zariadenie, najmä, proti

Text:

...protijadrový ochranný modul 6, ktorý môže byt vytvorený známym spôsobom a ďalej nie je bližšie rozvádzaný. Okrem tohto protijadrového ochranného modulu je namontovaný ochranný modul proti dutým strelám. Tento ochranný modul proti dutým strelám pozostáva zdvoch platňových prvkov 4.1 a 4.2, ktoré napríklad môžu pozostávat z dvoch, samo o sebe známych, obmedzujúcich platní oddelených od seba vzdušným priestorom. Platňový prvok 4.1 je otočný...

Ochranné zariadenie jadrovej elektrárne a spôsob zníženia tlaku v priľahlých stavbách jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282898

Dátum: 05.12.2002

Autor: Urdl Franz

MPK: G21C 9/004

Značky: priľahlých, elektrárne, zníženia, zariadenie, tlaku, spôsob, ochranné, jadrovej, stavbách

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie jadrovej elektrárne (4) je vo forme stavby obkolesujúcej jadrovú elektráreň (4), ktorej vnútorná stena (2) pozostáva z termicky odolného materiálu a je upevnená na odbornej konštrukcii, pričom vnútorná stena (2) je vybavená otvormi uzatvárateľnými uzatváracími zariadeniami (8), napríklad klapkami, ktoré sa otvárajú smerom von, zvlášť pri pôsobení tlaku. Otvory vo vnútornej stene (2) tvorenej masívnymi kovovými doskami ústia...

Vláknom stužené sendvičové teleso na ochranné pancierovanie, jeho výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 132

Dátum: 22.11.2002

Autori: Zimmermann-chopin Rainer, Schweizer Sven, Heine Michael, Benitsch Bodo

MPK: C04B 35/573, C04B 35/80, F16D 69/02...

Značky: ochranné, stužené, použitie, vláknom, výroba, pancierovanie, sendvičové, těleso

Text:

...alebo jemných úlomkov. Použitie keramických dosiek bez prídavnej opory nie jesohľadom na odlamovanié pri ostreľovani zmysluplné. Vplyvom ostreľovaniarovnako nastáva väčšinou úplná deštrukcia keramických dosiek. Viacnásobné ostreľovanie tak nemôže vôbec vydržať. Tým sa nedosiahne požadovaná všestranná spôsobilosť a môže sa realizovať pripadne len s pomocou nákladnéuskutočneného rozdelenia jednotlivých monolitických keramických dosiek doNa...

Ochranné zariadenie kĺbového hriadeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 282780

Dátum: 11.11.2002

Autori: Mikeska Felix, Coenen Karl, Schott Wilhelm

MPK: F16D 3/84, A01B 71/08

Značky: zariadenie, kĺbového, ochranné, hriadeľa

Zhrnutie / Anotácia:

Jeden ochranný lievik (6, 7) a jedna ochranná rúrka (8, 9) sú prostredníctvom pripájacích prostriedkov otočne a axiálne neposuvne pevne uložené na jednom krížovom kĺbe (2, 3), ako aj s prvým ochranným lievikom (6) umiestnenými poistnými prostriedkami, ktoré sú neotočne spojiteľné s druhými poistnými prostriedkami, určenými na pripevnenie na polohovo pevnej časti stroja alebo podobnej konštrukčnej časti. Prvé poistné prostriedky sú tvorené...

Ochranné zariadenie na ochranu špeciálnych kultúr rastlín citlivých na vlhkosť proti poveternostným vplyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4442

Dátum: 30.10.2002

Autor: Vöhringer Reinhard

MPK: E04G 1/00, A01G 13/02, A01G 9/22...

Značky: rastlín, kultúr, vlhkosť, citlivých, špeciálnych, ochranu, ochranné, vplyvom, zariadenie, poveternostným, proti

Text:

...význaku nároku l.Prostredníctvom opatrení uvedených vo vedľajších nárokochsú možné výhodné uskutočnenia a ďalšie rozpracovania vynálezu.Zariadenie na ochranu proti poveternostným vplyvom podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že všeobecne nepredpínaný,flexibilný ochranný plášť je aspoň čiastočne výkyvne upevnený na nosnej jednotke na vychýlenie pôsobením sily vetra z pokojovej polohy, pričom sa poskytuje oporné zariadenie, ktoré obsahuje sieť,...

Ochranné zapojenie na usporiadanie zvodu prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282610

Dátum: 17.09.2002

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 9/04, H02H 7/24, H02H 3/42...

Značky: ochranné, usporiadanie, zapojenie, prepätia, zvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zapojenie je určené na usporiadanie zvodu prepätia zapojeného do napäťovej napájacej siete obsahujúceho prvé zvody (6) zapojené medzi fázový vodič (L), prípadne fázové vodiče (L1, L2, L3) a neutrálny vodič (N), prípadne uzemnenie (PE) sústavy a druhý zvod (5) zapojený medzi neutrálny vodič (N) a uzemnenie (PE) sústavy. Ochranné zapojenie obsahuje detekčné zariadenie (2) zisťujúce aspoň prúd zvádzaný druhým zvodom (5) a spínacie...

Ochranné zariadenie pre ihlu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1639

Dátum: 30.07.2002

Autori: Villa Danilo, Minari Emanuele

MPK: A61M 5/50, A61M 5/32

Značky: zariadenie, ochranné

Text:

...čiastočné zavedenie do žily pacienta a ktorá naviac obsahuje zadnú časť 11 slúžiacu ako násadka kanyly,ktorá je opatrená vstupným otvorom 12 na zavedenie ihly 5 do kanyIy 3. Vstupný otvor 12 je taktiež určený na pripojenie k hadičke na dopravu tekutiny a pod. po vytiahnuti ihly 5. Ako je znázomené, kanyla 3 môže byť opatrená jedným alebo viacerými dodatočnými vstupnými otvonni 13. Samozrejme, kanyla 3 môže byt tiež použitá na zavedenie iných...

Ochranná pokrývka hlavy a ochranné brnenie a spôsob úpravy ochrannej pokrývky hlavy a ochranného brnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3843

Dátum: 09.07.2002

Autor: Phillips Kenneth David

MPK: A42B 3/04

Značky: hlavy, pokrývky, pokrývka, ochrannej, ochranné, spôsob, ochranná, úpravy, brnenie, brnenia, ochranného

Text:

...na pevné prichytenie vonkajšej vrstvy k zvyšku pokrývky hlavy na jednom alebo viacerých miestach, pričom vonkajšia vrstva je usporiadaná tak, aby sa poddala keď je na vonkajšom povrchu pokrývkyhlavy prijatá sila väčšia ako zvolený prah, ktorá pôsobí v najmenej časti tangenciálneho smeru navonkajší povrch pokrývky hlavy tak, že otáča pokrývku hlavy a hlavu užívateľa apo poddaní sa vonkajšej vrstvy prijatá sila spôsobuje, že sa...

Ochranné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3116

Dátum: 07.01.2002

Autori: Grác Peter, Bánovský Rastislav

MPK: A41D 19/015

Značky: rukavice, ochranné

Text:

...pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornená príkladne vyhotovenie ochrannej rukavice s plochou, na ktorej je usporiadaná vizuálne vnímatefná informácia umiestnenou na vonkajšej ploche vrchného dielu plášťa. Na obr. 2 je znázornená vyhotovenie ochrannej rukavice s predĺženou manžetou, kde je plocha, na ktorej je usporiadaná vizuálne vnímatefná informácia umiestnená na vonkajšej ploche predĺženej manžety plášťa. Obr. 3 znázorňuje ochrannú...

Oblúkové ochranné zariadenie na oplášťované strednonapäťové káble

Načítavanie...

Číslo patentu: 282271

Dátum: 02.11.2001

Autori: Teirikangas Hannu, Kokkonen Markku

MPK: H01T 4/14, H02G 7/08

Značky: oblúkové, ochranné, zariadenie, oplášťované, strednonapäťové, káble

Zhrnutie / Anotácia:

Oblúkové ochranné zariadenie zahrnuje množstvo prvých vodičov (4) oblúka, ktoré sú v galvanickom kontakte s fázovými vodičmi (3) tak, že každý fázový vodič (3) je vybavený aspoň jedným prvým vodičom (4) oblúka, a ďalej množstvo druhých vodičov (6) oblúka, ktoré sú pripojené k priečnemu nosníku (2) stĺpa alebo k izolátoru (10) a ktoré vytvárajú s uvedeným množstvom prvých vodičov (4) oblúka oblúkový priestor. Prvé vodiče (4) oblúka zahrnuté v...

Ochranné zariadenie betónovej šachty jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281703

Dátum: 12.05.2001

Autor: Vlha Jozef

MPK: G21C 9/00

Značky: jadrového, šachty, reaktora, betónovej, ochranné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie betónovej šachty jadrového reaktora, použiteľné najmä na ochranu betónovej šachty pred účinkami prípadného roztrhnutia hlavného cirkulačného potrubia primárneho okruhu reaktora vo vnútornom priestore betónovej šachty. Zariadenie je tvorené ochrannou rúrou (1) usporiadanou okolo časti hlavného cirkulačného potrubia priľahlej k reaktoru (2), vybavenou na jej konci, priľahlom k reaktorovému nátrubku (3), prstencovou koncovkou...

Prostředek pro vytváření ochranné vrstvy při leptání tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260595

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tůma Věroslav

MPK: C09D 11/00, C08L 93/04

Značky: spojů, vrstvy, leptání, prostředek, tištěných, ochranné, vytváření

Text:

...je znjištěno vytvoření rovnomerné, kompaktní s nepłeruiovsné oohrsnnć vrstvy,ktera má vysokou ohemiokou odolnost proti ponžívsným leptaoím prostŕedkům. Je zajištěno vytvoření dokonalého tištěného spoje, ktorý má dále velmi dobou pňjitelnost.Pro vytváření ochranná vrstvy je možno použít moderní psscí, krsslicí a rýsovecí prostředky, zejména pak technická trubičková pero. Tím je umožněno vytvořit všechny typy tiitěných...

Ochranné pracovní rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260547

Dátum: 15.12.1998

Autori: Otépka Lubomír, Macháček Václav, Kebl Pavel

MPK: A41D 19/00

Značky: ochranné, pracovní, rukavice

Text:

...kaučukových latexů a to většinou bez textilního podkladu. Rukavice z přirozeného latexu mají vo srovnání 5 dobře zpracovaným polyvinylohlorídem menší chemické odolnosti a speciální typy latexů jsou dražší, obtížněji zpracovatelné a mají i některé další nevýhody.Tyto nedostatky řeší rukavice podle vynálezu, které jsou tvořeny textilním podkladem s tenkým nánosem želatinované polyvinylchloridové pasty sestávající ze směsi 70 až 80...

Ochranné zariadenie na kĺbový hriadeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 280386

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kretschmer Horst, Herchenbach Paul

MPK: F16D 3/84

Značky: kĺbový, ochranné, zariadenie, hriadel

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie na kĺbový hriadeľ na poľnohospodárske účely je pripojovacími hrdlami (8) a klznými krúžkami uložené na obidvoch krížových kĺboch (2, 2'). Každé pripojovacie hrdlo (8) je okrem toho upravené na pripojenie ochranného krytu (12). Ochranné prostriedky tohto druhu slúžia ako ochrana oproti dotyku a sú v pokoji, zatiaľ čo kĺbový hriadeľ (1) sa otáča. Na zabránenie styku ochranného krytu (12) so zakrytými konštrukčnými dielcami...

Ochranné zariadenie na teleskopické hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: 281007

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kämpf Klaus, Adamek Wolfgang, Sarfert Andreas, Schott Wilhelm, Nienhaus Clemens, Entrup Hubert Grosse, Herchenbach Paul, Kretschmer Horst

MPK: A01B 71/08, F16D 3/84

Značky: zariadenie, ochranné, teleskopické, hriadele

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie je určené na teleskopické hriadele, najmä rotujúce kĺbové hriadele (1), na pohon poľnohospodárskych náradí alebo v poľnohospodárskych náradiach. Zariadenie má dve do seba zasunuté a navzájom sa prekrývajúce a v smere ich pozdĺžnej osi (5) navzájom prestaviteľné ochranné rúrky (8, 9) z plastickej hmoty. Vonkajšia ochranná rúrka (8) má tri po obvode rozdelené dvojice rebier (13, 14), ktoré sú usporiadané vo vzájomnom odstupe a...

Ochranné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1665

Dátum: 05.11.1997

Autori: Kröpfl Christian, Hartmann Dietrich, Reisz Alexander

MPK: H01T 4/14

Značky: iskrisko, ochranné

Text:

...čeľustí môže byt opatrená vnútorným závitom zodpovedajúcim vonkajšiemu závitu upínacej skrutky a tento vnútorný závit môže byt usporiadaný v nadstavci. Tým vzniká kompaktná, materiál šetriaca konštrukcia.Ďalej je výhodné, keď zvieracia čeľust opatrená nadstavcom má v oblasti nadstavca dosadaciu plôšku pre opaľovací rožok, čím sa zvýši montážna bezpečnost.Konečne môže byt aspoň nadstavec zvieracej-čeľuste vykovaný, čím sa zlepší...

Ochranné zariadenie na kĺbový hriadeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 280390

Dátum: 10.09.1997

Autori: Herchenbach Paul, Kretschmer Horst

MPK: F16D 3/84

Značky: kĺbový, zariadenie, ochranné, hriadel

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie ochranného zariadenia kĺbového hriadeľa na druhej kĺbovej vidlici (4) ľavého krížového kĺbu (2) slúži pripájacie hrdlo (9) v spojení s klzným krúžkom (10). Ochranný lievikovitý kryt (12) má prvý upevňovací úsek (16), ktorým je pripevnený k pripájaciemu hrdlu (9) jednou alebo niekoľkými pružiacimi západkami, spojenými s klzným krúžkom (10). Pružiace západky umožňujú nasunutie ochranného lievikovitého krytu (12) na pripájacie hrdlo...

Ochranné pracovné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 660

Dátum: 07.12.1994

Autor: Mäsiar Ľubomír

MPK: A41D 13/10

Značky: pracovné, ochranné, rukavice

Text:

...rukavica by stratila pružnosť a flexibilitu a jej použitie by týmito faktormi bolo obmedzené. Vzduchové vankúšiky väčšich rozmerov nie sú vhodné, pretože pri poškodení okrajového, napriklad pri aplikácii do rukavice, veľká časť plochy dlane alebo palca by ostala bez ochrany. Najvýhodnejšie rozmery vzduchových vankúšikov antivibračnej vložky sú od 8 do 15 mm. Vzduchové vankúšiky vytvorené medzi dvoma pružnými fóliami môžu mať tvar...

Ochranné pomôcky voči vysokoenergetickému žiareniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 636

Dátum: 09.11.1994

Autori: Gašparovič Ľudovít, Fülöp Marko, Ďuriš Ladislav, Kišš Mikuláš

MPK: G21F 1/02

Značky: voči, ochranné, vysokoenergetickému, žiareniu, pomôcky

Text:

...jednotlivých krytov sa vyhodnocovala na základe žiarenia fotografickej platne pri spoločnej expozícii. Prienik žiarenia nebol pozorovaný pod oloveným ani plastovým krytom. Vyvolaná fotografická doska zostala číra.Kryt vaječníkov podľa prof. Lorenza vyrobený z olova hrúbky 1 mm bol porovnávaný s krytom vyrobeným z kompozitu pozostávajúceho zo 40 hmotnostných dielov polyméru propylén-etylén a 60 hmotnostných dielov síranu bárnatého...

Ochranné tesnenie na valcové súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 278879

Dátum: 19.02.1992

Autori: Weiler Rolf, Weidenweber Michael, Ceylan Ahmet, Bach Uwe

MPK: F16J 3/04, F16J 15/52, F16D 55/2265...

Značky: ochranné, tesnenie, súčastí, válcové

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné tesnenie na valcové súčasti, zvlášť vedenie čapu kotúčovej brzdy, s pružnou skladanou manžetou (50), ktorej prvý koncový úsek je možné upevniť na obvode telesa a druhý koncový úsek na obvode čapu, a s krúžkom, uloženým na čape, určeným na prichytenie druhého koncového úseku a opatreným v podstate radiálnym osadením, pričom krúžok je pevne upravený na čape a na krúžok čiastočne dosadá druhý koncový úsek skladanej manžety (50). Druhý...