Patenty so značkou «ochraně»

Zariadenie k ochrane fotovoltaického zariadenia pred poškodením ohryzom hlodavcami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8494

Dátum: 25.04.2006

Autori: Martetschläger Stefan, Ortner Gerald

MPK: H01L 31/00, A01M 29/00

Značky: zariadenie, poškodením, zariadenia, ohryzom, ochraně, fotovoltaického, hlodavcami

Text:

...môže byt účinne chránené pred poškodením ohryzom hlodavcami. Náklady na inštaláciu a údržbu by mali byt pokiaľ možno nízke.0008 Úkol vynálezu podľa patentového nároku l sa rieši tak,že sa použije ultrazvukový generátor pre vyžarovanie ultrazvukového signálu, a ultrazvukový generátor je spojený s mikrokontrolérom, ktorý Hwnitoruje komponenty fotovoltaického zariadenia, takže je vysielaný ultrazvukovýmikrokontrolére fotovoltaického...

Vodné prípravky na báze N-fenyl-3,4,5,6-tetrahydroftalimidových derivátov stabilné počas skladovania a ich použitie ako herbicídov pri ochrane plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284722

Dátum: 14.09.2005

Autori: Bratz Matthias, Berghaus Rainer, Parg Adolf, Wigger August, Nuyken Wessel

MPK: A01N 37/32, A01N 37/46, A01N 43/84...

Značky: přípravky, derivátov, použitie, počas, plodin, skladovania, herbicídov, stabilné, n-fenyl-3,4,5,6-tetrahydroftalimidových, ochraně, vodné, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vodné prípravky stabilné počas skladovania, ktoré obsahujú: a) 0,1 až 60 % hmotnostných tetrahydroftalimidu vzorca (I), v ktorom R1 znamená H, F alebo Cl R2 predstavuje CH=C(Cl)-CO-B alebo CH=C(Br)-CO-B kde B predstavuje alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, prípadne substituovanú OH alebo SH skupinu, ďalej R2 znamená OR5, SR5, COOR5, OCH2COOR5 alebo CH2-CO-OR6, kde R5 znamená H, alkyl, cykloalkyl, alkenyl, alkinyl alebo alkoxyalkyl a R6...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom znížiť rozstrek kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282754

Dátum: 11.11.2002

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/08

Značky: procesu, ochraně, riadenia, znížiť, odtavujúcou, cieľom, elektródou, plynovej, zváracieho, oblúkového, spôsob, rozstrek

Zhrnutie / Anotácia:

Riadenie oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane sa uskutočňuje s cieľom znížiť rozstrek kovu, najmä pri zváraní v plynovej ochrane CO2, zmesiach CO2+Ar a Ar na nízkych parametroch, keď dochádza k skratovému prenosu kovu. Podstata riešenia spočíva v tom, že vo fáze skratu sa monitoruje elektrický odpor zváracieho obvodu alebo jeho časti s kvapalným mostíkom a vo vhodnom momente pred koncom skratu sa zníži...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdialenosť zváracieho horáka od základného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281427

Dátum: 11.07.2000

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/095

Značky: procesu, zváracieho, konštantnú, odtavujúcou, horáka, materiálů, zabezpečiť, spôsob, elektródou, základného, vzdialenosť, riadenia, plynovej, oblúkového, ochraně, cieľom

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovanou veličinou vzdialenosti horák-materiál je minimálna hodnota elektrického odporu zváracieho drôtu medzi kontaktnou špičkou a základným materiálom v čase skratu elektród. Počas zvárania sa v čase skratu elektród meria aktuálna hodnota regulovaného parametra a jej odchýlka od žiadanej hodnoty, alebo intervalu žiadaných hodnôt, dáva pokyn na korekciu polohy zváracieho horáka proti základnému materiálu.

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270230

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mosef Hans, Föry Werner, Böhner Beat

MPK: A01N 25/32

Značky: složky, účinné, ochraně, rostlin, způsob, prostředek, výroby, kulturních

Text:

...a l až 4 atoay uhlíkuj kyanoakupinou nabo nitroakupinou5- až 7-člonný hstarocyklický zbytok ktorý Ja vázán přímo nebo přaa alkylanový nůatak a 1 až 4 atoay uhlíku a ktorý 1 apopřipadě aubatituován atomaa haloganu alkylovou skupinou a l až 4 atony uhlíku naho alkoxyokupinou a 1 až 4 atomy uhlíku.Kationty alkalických kovů kvů alkalických zenin a amoniovýni kationty ktoré Jaou fyziologicky anáěanlivá roatlinaai aa rozumi kationtyz ktoré Jsou...

Drôt na oblúkové zváranie v ochrane plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269037

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejček Peter, Martišík Alojz

MPK: B23K 35/22

Značky: oblúkové, zváranie, ochraně, plynov, drôt

Text:

...zvarováho kovu. Táto závisí od komplexnej interakcie-mnohých taktorov, ako celkového obsahu legúr, veľkosti, rozloženia a chemického zloženia inklúzií,rozmeru primárnych austenitických zřn, rýchlosti chladnutia zvarového kovu atd. Všeobecný trend pri vývoji prídavných materiálov vedie cez taká zlepšenie mikroà ľtruktúr zvarověho kovu, ktoré vyžaduje malý obsah legujúcich prvkov, aj ked pre zvýšenie množstva acikulárneho feritu je potrebná...

Zařízení k ochraně před kovovými cizorodými částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267696

Dátum: 12.02.1990

Autori: Herrmann Erich, Weiss Burkhard, Hauschild Arthur

MPK: A01D 75/18

Značky: částicemi, zařízení, cizorodými, před, kovovými, ochraně

Text:

...KEMAOFU HUMDCH BOKPUF Kamnuru H 3 HHR PHCHOĽDMEHÚ H 0 HPHEMHOH Karymxe. KOTUPHG HOCMEÄOBHTEJBHO COEÄHHEHH HBMÄY CDGOH TaKHH ospaaon. HTD HPH HPHGMHMEHHH Meramnuuecxoro HHOPDAHOFO Tena cxnanuaaanrcq aspaaoaauuue B OGGHX HPHBHHMX KaTymHax TOKH. HUCTHPaET HUCJEÄYEMaH mHPHHâ TPHHCHOPTHOFD HYTH VEOPDWHDFÚ Mawepnana OHPEHEMBHHDH BEMHHHHN. UBJECOOÓPÉBHD. xamnuü HDIDC H 8 ľHHTa COCTBBHTB H 3 ÄBVX HMH ÓDMEE OTÄEJLHHX H 8 ľHHTHNX HOMUCOB DIHHHKOBOH...

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Čada Oldřich, Říbal Miloslav

MPK: A01N 25/24

Značky: repelentní, před, přípravek, kulturních, ochraně, okusem, rostlin, zvířat

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Prostředek k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265233

Dátum: 13.10.1989

Autori: Goettsche Reimer, Marx Hans-norbert

MPK: A01N 55/06, B27K 3/50

Značky: před, ochraně, dřevokaznými, prostředek, dřeva, houbami

Text:

...k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami se zvýši penetrační schopnost prostředku k ochraně dřeva, impragnovatelné části dřeva sezcela impregnuji a dosáhne se dostatečně ochrany dřeva před dřevokaznými houbami.Přidavkem kyseliny borité k prostředkům podle vynálezu se difuzí chrání také takové částí dřeva, které nejsou impregnaci dostupné (dřevo jádra).Prostředky podle vynálezú se dají také dobře mísít s kvarterními amoniovými...

Fungicidní prostředek, zejména prostředek k ochraně dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 264346

Dátum: 12.07.1989

Autori: Göttsche Reimer, Marx Hans-norbert

MPK: A01N 43/84

Značky: ochraně, prostředek, zejména, dřeva, fungicidní

Text:

...paetovitá sraienins, která se odfiltruje. Po Vyaušenl se ziská 38,5 q soli N-trideoyl-2,G-dimethylmorfolinu s fluoroboritou kyselinou o teplotě tání asi 30 °C.Tridemorph-fluoroboritan je možno emulgovst například tak, že se smísí s orgsnickými roz 3 264346pouštědly B neionogenními emulgátory a získaná aměs se emulguje ve vodě. Je rovněž možné neutralizovat Tridemorph ve směsi dimethylalkylamidů s 10 až 16 atomy uhliku v alkylové části...

Prostředek k preventivní ochraně semen rostlin a jejich nadzemních částí s fungistatickým a fungicidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262504

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beránek Jaromír, Beránek Ivo

MPK: A01N 63/00

Značky: semen, nadzemních, rostlin, ochraně, účinkem, fungicidním, částí, prostředek, preventivní, fungistatickým, jejich

Text:

...na 1 000 ml tekuté pomnožovací živné půdy, dále inkuhace při teplotě 37 OC až 38 OC po dobu alespoň 72 hodin. Po uvedené době inkubace činíl celkový počet mikroorganismů v 1,00 ml alespoň 109.Tekutou kulturu uvedeného druhu mikroorganismu takto vyrobenou bylo možné použítve stanoveném množství spolu s pitnou vodou neobsahující volný chlor k preventivní ochraně rostlin formou postřiku proti negativním účinkům fytopatogenních houbových...

Zařízení k ochraně uzavřených elektrických desek před přehřátím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258004

Dátum: 15.07.1988

Autori: Schöne Reiner, Welzel Wolfgang, Hase Horst, Koehler Klaus, Hille Heinz, Kirsch Dieter

MPK: H05B 3/68

Značky: elektrických, před, ochraně, uzavřených, přehřátím, desek, zařízení

Text:

...camum eê Bwopuuxoro HCHOHBSOBEHHK nocne peuonra.Cornacao naoopąrennm aanaqa pemeaa Tax, uro 3 nhnre, 3 uacwnocrm 3 eä uyryunou uopuyce, npenycuorpenu xehoóxn raxnm oőpaaom, uro B cepennne nnurú oópasyercn HGHBFDBBBeuaa aoàa. B arch cpenueü 3 oHe pacnonomex orpanuqurenn remneparypu, ónuewann xoroporo omynusaer reuneparypy nenocpencrneuuo-Ha nonepxaocrn nnmru. Orpaxuuurenb Temnepašypu npncoennneu aaxnenxon K samuwnouy xomyxy. Sąmnrnuñ Koxyx...

Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244929

Dátum: 15.07.1988

Autor: Glanc Antonín

MPK: A63B 71/12

Značky: částí, těla, způsob, její, výroby, poduška, ochraně

Text:

...pro vzduch, například v polyethylenový list, nebo V pružnou nylonovou textílíí nepropustnou pro vzduch. Kryt 33 může mít první vrstvu z plastické hmoty, například polyethylenu, na jedné straně vložky 32, a druhý list z nylonové textílie na druhé straně vložky 32. sousední obvodové kraje prvního i druhého listu jsou tepelně staveny a uzavírají vložku 32. ako obalu 33 pro pružnou vložku 32 lze použít i jiných typů pružných listových...

Zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245449

Dátum: 01.07.1988

Autori: Odincov Viktor Alexejevie, Šmajdinko Jevgenij Stipanovie, Kozlov Alexej Ivanovie

MPK: E21C 29/20, E21C 35/04

Značky: proti, ochraně, řetězů, švihu, zařízení

Text:

...nákladné. Uvedené nevýhody známých zařizeni k ochraně osob proti švihu řetězu do značné miry odstraňuje zařizeni podle vynálezu,jehož podstatou je, že je sestaveno z ochranných paženi, která jsou rozmistênà alespoň na několika jednotkách výztuže porubu,přičemž každé ochranné paženi je vytvořeno z nejméně jedné větve řetězu, uvolnitelně připojeného mezi stropnici jednotky a přislušný žlab a nebo nástavný pleph porubového dopravniku. Hlavni...

Zapojení omezovače spínací frekvence pulsního měniče k ochraně prvků měničových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244767

Dátum: 01.06.1988

Autori: Viktora Miloslav, Janda Karel, Košík Jaroslav, Zamarská Eliška, Sofka Otto

MPK: H02M 7/527

Značky: pulsního, měničových, omezovače, zapojení, prvků, frekvence, spínací, ochraně, soustav, měniče

Text:

...v regulaoi trakčních pohonů umožňuje provozuechopnost vozidla i při poruše některêho prvku měničovê soustavy, případně jeho nouzovê dojetí do depa. Zvlâětě výhodné je uplatnění omezovače při rozjezdu a brzdění vozidla, řízenêho měničovou soustavou s proměnnou frekvencí.Na přilošenêm výkresu je schematicky zakreslen příklad zapojení omezovače podle vynâlezu.Vstup zdroje 1 spínacího signálu je spojen s prvním vstupem gl prvního logickêho...

Mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247200

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vacek Jan, Varvaoovský Václav, Polák Václav

MPK: A01N 43/653

Značky: mikrobicidní, prostředek, ochraně, rostlin

Text:

...1 butan, . 1-(IH-1,2,4-triazol-1-yl)-2-n-propoxy-2-4-(4-chlorfenoxy)-2-chlorfenylptopan,. 1-(IH-1.2.4-triazol-1-yl)-2-n-propoxy-2-4-(4-chlorfenoxyl-2-mety 1 Eeny 1 propan. Sloučeniny vzorce Ia jsou při teplotě mietnosti pevnými látkami, oleji nebo převážně pzyekyžicemi, které se vyznačuji velmi cennými mikrobicidnimi vlaecnostmi. Tyto sloučeniny ee dají používat v zemědělství nebo v příbuzných oborech preventivně e kuretivně k boji proti...

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bártek Jiří, Novák Pavel, Payer Vladimír, Bartel Vlastimil, Mokrá Miluše, Veselá Ludmila, Podval Jaroslav

MPK: C23F 13/00

Značky: proudových, výměníku, způsob, interference, protielektrod, tepla, odstranění, trubkových, elektrochemické, ochraně

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Umístění proudových protielektrod při elektrochemické protikorozní ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256623

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podval Jaroslav, Mokrá Miluše, Veselá Ludmila, Payer Vladimír, Bartel Vlastimil, Novák Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: proudových, protikorozní, elektrochemické, tepla, výměníku, trubkových, umístění, ochraně, protielektrod

Text:

...nekontrolovaného průniku obou mšdií do sebe.Proto je nutné často odstavovat provoz výměníku c přetěaäovat vnitřní průohodky.Uvedené nevýhody odstraňuje umístění proudových protielektrod při eloktrochomické protikorozní ochraně trubkovýoh výmčníků tepla podla vynálozu,jehož podstata opočívá v tom,žo prondové protíoloktrodý zcoahují přímo do mezitrubkověho prostoru c procházejí atěnou pláštä výměníku izolační průchodkou a jsou uložený pod...

Antikorozní obalový materiál k ochraně stříbra, mědi a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242677

Dátum: 01.04.1988

Autori: Reinprecht Ladislav, Sýkora Jozef, Ostrý Grúo

MPK: C23F 11/00

Značky: obalový, stříbra, jejich, mědi, slitin, materiál, antikorozní, ochraně

Text:

...v důsledku irreverzibilní chemické reakce ionty sulfidové a sulfhydrylové z ovzduší,zajiščujo nolekula polyeacharidu vazbu fyzikálni. V uvedených poměrech ae doeáhne vyššiho účinku. než jaky akýtal obalový materiál upravený například Nacuchlororylinen.Odpadni vody a ostatni odpadové materiály z výroby antikorozniho obalovóho materiálu podle vynálezu jsou z ekologického hlediska naprosto nezávadné.Vynáloz je dále podrobněji vysvětlen pomoci...

Zařízení k ochraně odstředivého kompresoru před pompáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 254129

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gruba Vladimir, Děkaněnko Vladimir, Potapov Vladimir, Bilenko Vladimir, Ivaščenko Anatolij, Dulkin Boris

MPK: F04D 27/02

Značky: kompresoru, před, odstředivého, ochraně, pompáží, zařízení

Text:

...nwopoä Tpnrrep 19, c nmoav Koroporo na önox 20 ynpanneuux nocwynaew cnfnan, npuaonxmnň K owxpmwnm amxonoü sacnonxu c nouombm npnnoa 4. Ononpeuenuo c önoxa 20 ynpaanenun (5 uapwnon cnyqae B Kauécrne 6 noKaynpanneHnn Momer Gmwn npnneaen noporoauñ.önox) nonaeTcscurHan sanpewa B cncreny perynnpoaannx asnenuh nn npenoT~ spameuna aswqxoneóawenbnoro nponecca ynpaaneux pumoxoü sacnouxoñ. Eenuowxpurne auxonoů ąacnonkn He npnnonm K...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253728

Dátum: 17.12.1987

Autor: Martin Henry

MPK: A01N 25/32, A01N 37/18

Značky: účinných, způsob, výroby, ochraně, látek, prostředek, kulturních, rostlin

Text:

...1 ~ 2-alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkylové částí, alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové i alkoxylové části, 1,3-dioxoian-Z-ylalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlĺku v alkylové části nebo alkoxykarbonylamidový zbytek s 1 až 4 atomy uhllku V alkoxylové části, X znamená atom kyslíku nebo atomy sĺry.Haloqenem samotným V definicĺch, jakož i halogenem jako části halogenalkoxyskupiny,halogenalkylové skupiny...

Zařízení k ochraně jezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242375

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: E02B 8/00

Značky: ochraně, zařízení

Text:

...na jeą tak i jejich přiblížení k jeho přelivné hraně, takže jekékoliv haváriea hmotné škodą jakož i ztráty na lidských životech z výše zmíně-ných příčin jsou zcela vyloučenyoPříklad realizace zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkresq, přičemž obr. 1 zndzorňuje uspořádání brzdícího ústrojía obr. 2 upevnění volného konce lane u zařízení s jedním brzdícím üstrojím.Z výkresu~ je zřejmě, že u zařízení podle vynálezu tvoří zmíněné...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 247378

Dátum: 16.11.1987

Autori: Valuš Josef, Dostál Josef

MPK: A01N 63/00

Značky: spále, rostlin, cukrové, proti, řepy, vzcházejících, prostředek, ochraně

Text:

...působením přípravku podle vynálezu svůj škodlivý vliv na vzcházející řepu cukrovou, i když nebyla ještě houbou Pythium oliqandrum úplně zničena. Přispívá k tomu zvýšení resistance rostlin působením bakterie Agrobacterium radiobacter.Příznivé působení přípravku podle vynálezu je podmíněno tou okolností, že Agrobacterium radiobacter a Pythium oligandrum se vzájemné nenapadají a mohou růst společně. velkou výhodou obou mikroorganismů je naprostá...

Zapojení k ochraně monokrystalických aktivních součástí proti mžikovým přepětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244013

Dátum: 16.11.1987

Autor: Arcamone Federico

MPK: H02H 9/04

Značky: zapojení, mžikovým, monokrystalických, součástí, aktivních, proti, ochraně, přepětím

Text:

...L, který je přes můstkový usměrňovací člen 2 paralelné napojen na prvek ,1 s charakterom indukčnízátěže. současně je nabíjeoívkondenzátor 1 v sérii s pomocným nabíjecím obvodem A a odpojovačem 2 připojen přes jednu větev můstkového usměrňovecího členu 2 ke zdroji napětí.Před připojením prvku 1 s charakterem indukční zátěže ke zdroji napětí je nsbíjecí kondenzátor 1 přes pomocný nsbíjecí obvod i a odpojovač 2 nabíjen na napětí dle vztahu...

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: netočivým, ochraně, armatur, přetížení, motorického, proti, zařízení, vřetenem, pohonů, neplánovanému, stoupajícím

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...

Způsob výroby repelentního prostředku k ochraně kulturních rostlin před okusem, ohryzem a loupáním zvěří

Načítavanie...

Číslo patentu: 253323

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dlask Jan, Koňas Jiří, Zajíc Rudolf, Kolín Stanislav, Mostecký Jiří

MPK: A01N 61/00

Značky: ochraně, rostlin, prostředků, loupáním, zvěří, ohryzem, před, způsob, okusem, kulturních, výroby, repelentního

Text:

...repelentních přípravkú je založen na dobré rozpustnosti surového tálového oleje v použitém méně hořlavém rozpouštědle (xylenu), takže proces prípravy lze provádět za provozní teploty 20 až 30 °c. Tím dojde k významnému snížení nebo i vypuštění emulgační přísady při zachování případně i zlepšení všech kvalitativních vlastností přípravku.Vynález je blíže osvětlen v následujících příkladech, které ilustrují, ale nikterak neo mezují předmět...

Repelentní prostředek k ochraně kulturních rostlin před okusem, ohryzem a loupáním zvěří

Načítavanie...

Číslo patentu: 253322

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kolín Stanislav, Dlask Jan, Mostecký Jiří, Koňas Jiří, Zajíc Rudolf

MPK: A01N 61/00

Značky: ochraně, před, repelentní, kulturních, zvěří, okusem, rostlin, prostředek, loupáním, ohryzem

Text:

...vůči lesní zvěři. Aplikační účinnost přípravků byla ověřena rozsáhlými zkouškami v ohrozených lesních porostech a ovocných sadech, přičemž bylo dosaženo 95 až 100 účinku odpudivosti proti loupání kůry stromů jelení a srnčí zvěří a proti okusu a ohryzu zajíoí aV příkladech provedení je osvětlen dosavadní stav výroby repelentních přípravků a stav repelentníoh přípravků podle vynálezu.P ř 1 k 1 a d 1 Ilustruje dosavadni výrobu...

Komplexní směs k povrchové ochraně kovových předmětů proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C10M 103/00

Značky: proti, komplexní, ochraně, směs, předmětů, povrchové, vibračnímu, kovových, opotřebení

Text:

...v jednotlivých bodech dotyku, 3 253107čímž by bylo vibraění opotřebení zcela potlačeno. Kromě toho lze oleje použít pouze u součástí s hybným, popř. přechodným uložením. Přítomnost oleje na třecích plochách vede však k jeho účasti na chemické reakci,jejímž výsledkom může být i vznik oxidačních produktů maziva, které se pak zúčastní abrazivního procesu s oxidy vzniklými reakcí kovu s kyslíkem. Z provozních zkušenosti vyplývá, že Vliv...

Zajišťovací prvek článkového řetězu, především pro zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246678

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sáblík Radko

MPK: E21C 29/20

Značky: švihu, zajišťovací, především, prvek, ochraně, řetězů, proti, zařízení, článkového

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen objímkou s otvory pro zajiščovací vidlici nebo čepy a hlavním otvorem pro řetěz.Zajíšłovací prvek článkového řetězu podle vynálezu má výhody v tom, že zajištění je jednoduché, rychlé a neenižuje únosnost řetězu a tím zvyšuje bezpečnost zajištění - spojení. Výrobní náklady zajiščovacího prvku jsou minimální.Na płiložených výkresech je příkledné provedení zajiäčovacího prvku podle...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252492

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bieringer Hermann, Heubach Günther, Bauer Klaus

MPK: A01N 25/32, A01N 43/653

Značky: ochraně, látek, výroby, antidotický, účinných, prostředek, kulturních, způsob, rostlin

Text:

...jeden derivát 1,2,4-triazolu shora uvedeného a definovaného obecného vzorce I nebo jeho sůl upotřebitelnou v zemědělství,v případě, že X obeonému vzorci I znamená hydroxyskupinu.Dále uvedené sloučeniny obecného vzorce I nebyly dosud popsány a jsou tudiž nové. Jednáae o sloučeniny obecného vzorce I SŠ žN (I) OZ při stejném nebo různém významu představuje atom halogenu, nitroskupinu,kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Prostředek k ochraně proti mrznutí a k rozpuštění ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252459

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kaes Gertrude

MPK: C09K 3/18

Značky: proti, ochraně, mrznutí, prostředek, rozpuštění

Text:

...pevnosti ani co do struktury. Také kovy, zvláětě železo a lehké kovy by neměly být prostředkem ovlivněny nebo by mily být nepříznivi bvlivněny jen do malé míry. Přednětem vynúlezu tedy Je prostředek k ochraně proti mrznutí s k rozpouštění ledu s obsahem ve vodě rozpustných amonných I/nebo sí 252459 v ą 4ronových iontú n popřĺpxďě dalších aniontů, vyznačující so tím, že dále obsahuje fosfito~ ve nnionty, uhličitnové anionty,...

Zapojenie k atívnej ochrane oceľových karosérií automobilov proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241303

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zvara Ludovít

MPK: C23F 13/00

Značky: atívnej, zapojenie, ochraně, automobilov, karoserií, korózii, proti, oceľových

Text:

...poistky ne závislej na polohe spinacej skrinky obskrinka sa vodivo pripevní jeden vývod elektrického odporu. Na jeho druhý koniec sa napájkuje elektricky izolovaný káblik lubovolného prierezu, ktorý sa cez konštrukčné, či technologické otvory v karosérii .prevlečie až do miesta podľa možnosti čím viac vzdialeného od akumulätorovej batérie, kde sa vodivo pripevní na karosériu. Pričom sa dá výhodne využiť jestvujúcich skrutiek na karosérii....

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 243609

Dátum: 15.05.1987

Autor: Soukup Josef

MPK: A01N 63/04

Značky: ochraně, proti, řepy, vzcházejících, prostředek, cukrové, rostlin, spále

Text:

...hostitele.Tato zjištěná široká kompetitivní a mykoparazitická schopnost proti fytopatogenním druhům vytváří dobré předpoklady pro využití k biologickému boji proti fytopatogenním druhům hub. zejména proti původcům epály řepy.cukrově, jak bylo dokázáno dalšími nádobovými i zahonovými polními pokusy. ~ Askutečnost, že houby rodu Eeauveria osídlují pudu a snášejí široké rozmezí teplot, je velmi příznivá pro záměr biologické ochrany proti...

Přídavné zařízení mechanizované porubové výztuže k zajištění a ochraně pracovního prostoru na přechodu porub – chodba

Načítavanie...

Číslo patentu: 243043

Dátum: 15.05.1987

Autori: Siták 1ubomír, Gaško Pavol, Charvát Marián

MPK: E21D 17/02

Značky: ochraně, zařízení, přídavné, prostoru, chodba, porub, přechodu, mechanizované, zajištění, výztuže, pracovního, porubové

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 a 2 je sestava zařízení v půdoryse a bokoryse, na obr. 3 je príklad konkrétního provedení zařízení, kdy předstropnice je sklopná pomocí pevného ramene, na obr. 4 je předstropnice -sklopnápemocí volných ramen a na obrinñ je príklad konkrátního provedení nařízení s předstropnící dělenou kloubem a zesouvatelnou pomocí lwdraulickáho válce.Obrázky l a 2 znásorňují seatavu nařízení prechodu porub -...

Zapojení k ochraně motoru ventilátoru přímo připojeného k odporníku elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242703

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tomašovič Milan, Kanianský Stanislav

MPK: H02H 7/08

Značky: přímo, odporníku, zapojení, lokomotívy, motorů, ventilátoru, elektrické, ochraně, připojeného

Text:

...odporníku. lezi kontakt rozdílováho proudového relé a ochranná obvody je zařazen zpoždovací člen.Za predpokladu jednoznačne určené otáčkově momentové charakteristiky ventilátoru, což je pri stálém, neměnnóm uspořádání ventileční soustavy vždy splněno, existuje přiřazená závislost pracovního chodu ventilátoru, daného otáčkemi a množství) vzduchu na proudu,protékanőho odporníke.Tato závislost existuje v celšm pracovním rozsahu, to znamend od...