Patenty so značkou «ochrana»

Kombinovaná protikorózna ochrana oceľových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5990

Dátum: 03.02.2012

Autori: Fodrek Peter, Polák Peter, Kolenič František

MPK: C23C 2/06, C01G 9/00, C23C 28/00...

Značky: protikorózna, oceľových, ochrana, kombinovaná, konštrukcií

Text:

...prostredí AllOg. Nitridáciou v atmosfére NH a následnou oxidáciou pôsobením vodnej pary, je ovplyvnený povrch materiálu V hrúbke 270 - 300 m, čim vzniká korózna odolnost ocele na úroveň antikoróznych oceli a narastá tiež odolnost voči opotrebeniu. Elektrická vodivosť povrchu je zachovaná a upravený materiál odoláva atrnosférickej korózii a rôznym chemickým vplyvom cca 10-násobne dlhšie ako oceľ povrchovo neupravovaná.Stavebné,...

Hermetická káblová priechodka pre stredné a vysoké napätie a jej biologická ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5938

Dátum: 05.12.2011

Autori: Martínek Petr, Václavík Pavel, Hamar Roman, Mentlík Václav, Kaas Pavel, Kůst Vít, Kupilík Pavel, Pihera Josef, Toman Lukáš, Klauber Michal

MPK: H02G 3/36, F16L 5/00, H02G 3/22...

Značky: stredne, ochrana, priechodka, napätie, vysoké, káblová, biologická, hermetická

Text:

...vodivých komponentov sú vzájomne izolované (vyplnené) homogénnou hmotou, ktorá má zodpovedajúcu elektrickú napäťovú pevnosť a počas prevádzky objemovú i mechanickú stálosť pri všetkých projektovaných prevádzkových režimoch. Voľba veľmi malých vzdialenosti medzi elektricky namáhanými komponentmi vnútri herrnetickej káblovej priechodky vyplýva z požiadavky kladenej na priechodku pre stredné a vysoké napätie, a síce odtieniť možné...

Jednosmerná prúdová ochrana, spínajúca v jednom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19359

Dátum: 12.05.2011

Autori: Kralik Robert, Ignatov Andrej

MPK: H01H 9/36

Značky: ochrana, prúdová, jednom, smere, spínajúca, jednosměrná

Text:

...na zhášanie svetelného oblúka, takže sa tým zaistí ďalšie predĺženie a tak i bezpečne zhasnutíe prvého spínacieho svetelného oblúka. S výhodou obklopuje druhý plech na vedenie svetelného oblúka okrajovú oblasť zariadenia na zhášanie svetelného oblúka. 0011 Podľa ešte jednej ďalšej varianty sa môže použiť usporiadanie, keď je V oblasti druhého kontaktného miesta usporiadané ochranné obloženie. Je tým chránené okolie druhého...

Varistorová prepäťová ochrana s kompaktným tepelným odpojovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5544

Dátum: 07.10.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 3/20, H02H 9/04, H01C 7/10...

Značky: odpojovačom, kompaktným, varistorová, tepelným, ochrana, prepäťová

Text:

...jednou bočnou stenou dolieha na najmenej jednu bočnú plochu kontaktného plechu. Zároveň je v ohybe kontaktného plechu 4 vytvorený priestor pre vloženie predpruženej tlačnej pružiny 6. Tlačná pružina 6 sa jedným koncom opiera o izolačnú podložku tvoriacu opornú plochu 5 a druhým dolieha na tyčku 7 z izolačného materiálu, ktorá tak vytvára silu pôsobiacu na propojovací kovový pásik 9 v tvare L.Prepojovací kovový pásik 9 je koncom dlhšej...

Ochrana tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20547

Dátum: 02.06.2010

Autor: Bettega Remo

MPK: G21F 3/00, A61B 6/10, A61N 5/10...

Značky: tkaniva, ochrana

Text:

...kontrolu operačnej oblasti pacienta. Poloha tumoru určuje optickú os ožarovania, ktorá môže viesť cez otvor, avšak nemusí, pretože čeľusťová časť je aspoň v prednej oblasti tvorená prednostne z materiálu, ktorý pre žiarenie nepredstavuje žiadnu prekážku, použitá(é) v 1 nová(é) dĺžka(y) je/sú teda absorbovaná(é) a rozptyľovaná(é) len nepodstatne. Žiarením použitým podľa vynálezu je prednostne elektromagnetické žiarenie z viacerých polí...

Varistorová prepäťová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5337

Dátum: 07.01.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01C 7/12, H02H 3/20, H02H 9/04...

Značky: varistorová, ochrana, prepäťová

Text:

...opiera o puzdro 1 varistora 6 a druhým koncom o pevnú časť 12 obrátenú k puzdru 1. Kontakt 11 je tu tvorený jedným vývodom 62 varistora 6.Puzdro 1 je v uvedenom príklade vybavené štyrmi úchytmi. e tu vytvorený pridržiavací úchyt 2, prvý zabezpečovací úchyt 3 pre zabezpečenie polohy jedného 61 prívodu varistora 6, ktorý je určený k pripojeniu k doske plošného spoja 14, tvarovacím a pridržiavacím úchytom 4, ktorým prechádza druhý prívod 62...

Ochrana proti preťaženiu zariadenia na znižovanie napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20586

Dátum: 08.12.2009

Autori: Juby Lee, Mangan Stephen, Riley Philip

MPK: H02H 7/04, H02M 5/22

Značky: preťaženiu, proti, zariadenia, ochrana, napätia, znižovanie

Text:

...aby prerušilo pripojenie sekundárneho vinutia transformátora k prívodu pri vopred stanovenej zvýšenej teplote transformátora po vopred stanovenom časovom období aii. poistka, zapojená sériovo s prívodom a zariadením s tepelnou spúšťou a prispôsobená tak, aby prerušila spojenie medzi sekundárnymvinutím transformátora a prívodom pri vopred stanovenej zvýšenejúrovni prúdu pod maximálnou menovitou hodnotou prúdu zariadenia s tepelnou...

Ochrana pre herbicídnym poškodením spôsobeným 6-(trisubstituovanými fenyl)-4-amino-2-pyridínkarboxylátmi pri obilninách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15925

Dátum: 18.11.2009

Autori: Satchivi Norbert, Schmitzer Paul

MPK: A01P 13/00, A01N 25/32

Značky: ochrana, obilninách, poškodením, fenyl)-4-amino-2-pyridínkarboxylátmi, herbicídnym, spôsobeným, 6-(trisubstituovanými

Text:

...účinkami 6- (trisubstituovaného fenyl)- 4- amino- 2- pyridínkarboxylátového herbicídu podľakde hal znamená F, Cl alebo Br a R znamená metyl alebo etyla jeho poľnohospodársky prijateľnej soli, esterových a amidových derivátov, čo zahŕňa kontaktovanie pšenice a jačmeňa s, alebo použitie na obrábanú plochu, ochrannou látkou vybratou z chinolinyloxyacetátovej rodiny chemikálií, pri ktorom je hmotnostný pomer 6- (trisubstituovaného aryl) 4-...

Ochrana proti elektrickému oblúku, netkaná textília na viacnásobné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16630

Dátum: 16.10.2009

Autori: Smith Stuart, Lang André, Sorensen Bettina Balslev, Jolly Marc, Hattum Jos Van

MPK: B32B 5/26, A41D 31/00, B32B 27/12...

Značky: použitie, proti, textília, netkaná, elektrickému, ochrana, oblúku, viacnásobné

Text:

...vzrastu maximálnej teploty klesne pod dovolený vzrast teploty,aby sa vyhlo druhotnému horeniu tak, ako je to definované STOLL krivkami, potom je materiál označovaný ako materiál triedy 1 pri0008 Na ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú V súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené z tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne...

Ochrana proti elektrickému oblúku, netkaná textília s viacnásobným využitím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15447

Dátum: 16.10.2009

Autori: Lang André, Hattum Jos Van, Jolly Marc, Sorensen Bettina Balslev, Smith Stuart

MPK: D04H 1/42, B32B 5/26, D04H 1/4258...

Značky: ochrana, netkaná, využitím, viacnásobným, proti, elektrickému, oblúku, textília

Text:

...označovaný ako materiál triedy 1 pri použití0008 Na ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú v súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené z tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne odolných tkanin a pletených materiálov dostupných na trhu, pričom tieto materiály spadajú do dvoch kategórií.1. Tkaniny vyrobené za použitia vlákien...

Ochrana proti elektrickému oblúku, ktorá využíva netkanú štruktúru s viacerými ohňovzdornými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13744

Dátum: 17.10.2008

Autori: Hattum Jos Van, Lang André, Smith Stuart, Sorensen Bettina Balslev, Jolly Marc

MPK: B32B 27/12, B32B 5/26, A41D 31/00...

Značky: proti, ktorá, netkanú, viacerými, ochrana, vrstvami, ohňovzdornými, elektrickému, oblúku, štruktúru, využíva

Text:

...označovaný ako materiál triedy 1 pri použití0008 Pre ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú v súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené 2 tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne odolných tkanín a pletených materiálov dostupných na trhu, pričom tieto materiály spadajú do dvoch kategórií.l. Tkaniny vyrobené za použitia vlákien...

Okamžitá ochrana pred patogénmi prostredníctvom MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20180

Dátum: 25.04.2008

Autori: Hochrein Hubertus, O'keeffe Meredith

MPK: C07K 14/07, A61K 39/285

Značky: patogénmi, ochrana, prostredníctvom, okamžitá

Text:

...TLR 9 a reagujú na naviazanie liganda na TLR 9 (Hochrein, H. et al., Hum. Immunol. 63 1103-1110 (2002. Ako prirodzený ligand pre TLR 9 sa pôvodne deñnovala genómová bakteriálna DNA, zatiaľ čo oligonukleotidy obsahujúce nemetylované CpG motívy s nadväzujúcimi druhovo špeciñckými motívmi a často stabilizované fosforotioátom (CpG-ODN) sa uznali ako umelé ligandy pre TLR 9 (Hemmi, H. et al., 2000 Bauer, S. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA...

Prídavná tepelná ochrana rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4961

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 19/00, A41D 13/00

Značky: přídavná, ochrana, tepelná

Text:

...pohyblivosť, resp. aby nebola obmedzovaná v pohyblivosti. Set je vyrobený z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúeej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu. Podstata riešenia spočíva V tom, že táto tepelná ochrana pokrýva najproblematickejšie časti rúk, ktorými sú chrbát ruky a prsty, kde dochádza k najvýraznejším tepelným stratám a pre komfort aj dlaň ruky. Použitím tohto riešenia sa zníži tepelná strata v rukách aj pri...

Prídavná tepelná ochrana trupu tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4880

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 13/00

Značky: tepelná, ochrana, přídavná, trupu

Text:

...pokrýva tepelne najdôležitejšie časti tela, ktorými sú trup a rozkrok, kde dochádza k výrazným tepelným stratám prejavujúcim sa V pocite chladu najskôr na končatinách, neskôr prestupujúcim celý organizmus. Použitím tohto riešenia sa chráni trup tela a rozkrok proti ochladzovaniu aj pri dlhom pobyte v studenom prostredí až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Variant pokrývajúci aj boky a chrbát trupu tela je určená pre...

Ochrana proti spätnému zdvihu pre koľajové vozidlá, predovšetkým cisternové alebo kotlové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7331

Dátum: 25.01.2007

Autori: Michels Nico, Pana Constantin

MPK: B61D 5/00

Značky: kotlové, ochrana, vozne, spätnému, vozidla, cisternové, zdvihu, predovšetkým, proti, koľajové

Text:

...aochranou proti spätnému zdvihu (v reze)obr. 2 pohľad spredu podľa obr. 1obr. 3 pohľad zhora podľa obr. l a 2obr. 4 pohľad zboku na ochranu proti spätnému zdvihu ako konštrukčný celokobr. 5 pohľad zhora podľa obr. 4 aobr. 6 pohľad zboku podľa obr. l so schematickým znázornením nadvihujúceho sakoľajového vozidla s nárazníkom zasahujúcim ochranu proti spätriému zdvihu.0012 Ochrana proti spätnému zdvihu sa v podstate skladá z ochranného štítu...

Ochrana rastlín proti rôznym patogénnym činiteľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15275

Dátum: 21.12.2006

Autor: Pujos Philippe

MPK: A01P 1/00, A01P 3/00, A01N 63/04...

Značky: patogénnym, činiteľom, roznym, proti, rastlín, ochrana

Text:

...kompoziciou s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek.-3 0021 vynález opisuje aj použitie kompozície s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek na zvýšenie celkovej účinnosti ochrany zdravia rastlín prostrednictvom zníženia miery nákazy a/alebo zníženia množstva inokula.0022 vynález opisuje aj použitie kompozície s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek na zaistenie čiastočnej alebo úplnej dlhotrvajúcej ochrany zdravia...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6093

Dátum: 22.05.2006

Autor: Harbeck Rudolf

MPK: E02B 3/10

Značky: protipovodňová, ochrana

Text:

...vrecami po0012 Práve tak je však tiež možne vzájomne spojit k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec tým, že je vzájomne spojený materiál susediacich vriec, najmä zošitím alebo na suchý zips. Výstužné štruktúry môžu v takom pripade napríklad pozostávat z tyčí, ktoré sú zasunuté do0013 Napokon je dalej možné k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec vzájomne spolu spájať tým, že vrecový materiál jedného vreca je...

Protivýbuchová ochrana pre neelektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19796

Dátum: 28.10.2005

Autor: Skatulla Jochen

MPK: A62C 4/00, F04D 15/00

Značky: ochrana, protivýbuchová, neelektrické, zariadenie

Text:

...cestami. Výhodné sú nedotýkajúce sa medzery medzi povrchom zariadenia a krytom. Toto má výhodu, že sa ušetria tepelne odolné tesnenia medzi horúcimi povrchmi a krytom, rovnako ako samostatný prostriedok na odvod privádzaného plynu.0011 Na dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti sa odporúča umiestniť prístroj na monitorovanie povrchovej teploty zariadenia a krytu. Tým sa zabezpečí nielen dodržanie predpísanej maximálnej teploty. Okrem toho sa...

Ochrana biologicky aktívnych molekúl použitím amfifilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5405

Dátum: 20.10.2005

Autor: Ruiters Marcel Herman Josef

MPK: C12N 15/87, C12N 15/11

Značky: použitím, aktívnych, amfifilov, biologicky, ochrana, molekúl

Text:

...prostriedkov, ako sú prepravcovía, atď., ako aj transport individuálnych biologicky účinných molekúl, z ktorých každá je oddelene obalená chrániacimi zlúčeninarni.0012 Na dosiahnutie aspoň jedného vyššie uvedených cieľov, vynález poskytuje spôsob ako je uvedený v úvode, tento spôsob je charakterizovaný kritériami podľa nároku l. Spolu s ním sa dosiahne výhoda, že biologicky účinná zlúčenina sa stane úplne chránenou pred pôsobením...

Ochrana sluchu a/alebo prvku reproduktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6092

Dátum: 12.08.2005

Autor: Pfanner Anton

MPK: A42B 3/04, A61F 11/00, H04R 1/10...

Značky: sluchu, prvků, ochrana, reproduktora

Text:

...hladinou hluku.0009 Podmienkami podľa vynálezu je zaručené, že modul aj pri pohybe nosnej časti - napríklad. helmou - nepôsobí tuho vočizvukovodu a tým sa ďalej zamedzuje zraneniam v oblasti ucha.0010 Najjednoduchšou konštrukciou je, keď je modul na nosnej časti uchytený s možnosťou vysúvania a zasúvania. Potrebné je priamočiare posúvanie nosnej časti V smere k uchu a v prípade potreby znova nazad, takže vynález umožňuje rozličné...

Ochrana časti oceľovej konštrukcie stožiarov vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4113

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: E04H 12/22, E02D 31/00

Značky: ochrana, konštrukcie, vedení, částí, vysokého, oceľovej, stožiarov, velmi, napätia

Text:

...úcu koróziu oceľovej konštrukcie.Uvedené problémy sú podstatne vyriešené zväčšcním voľného priestoru okolo päty stožiaru betónovým golierom,ktorý je vytvorený okolo betónového základu stožiara do šírky 100 cm a je uložený na drenážnom lôžku.Výhodné je, ked hrúbka betónovej vrstvy betónového goliera je 15 až 40 cm a šírky 100 cm po celom obvode betónového základu.Vhodná hrúbka drenážneho lôžka pod betónovým golierom je 20 - 80 cm.Výhodným...

Hranová ochrana neobmedzenej dĺžky z viacvrstvovej vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4050

Dátum: 03.01.2005

Autori: Chlebáková Iveta, Hlóska Štefan, Kováčová Zuzana, Tokarčik Július, Tokarčík Miroslav, Kováč Štefan

MPK: B65D 59/00

Značky: viacvrstvovej, lepenky, ochrana, neobmedzenej, dĺžky, hráňová, vlnitej

Text:

...časti sa rovnomerne vyseknú výrezy v tvare I,resp. V rôzneho uhla, ktoré umožňujú pri použití ohyb hranovej ochrany V požadovanom uhle. Takto vyrobená hranová ochrana môže byt balená do zvitkov V dĺžkach podľa požiadavky zákazníka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomena zlepovaná Vlnitá lepenka s posunutými okrajmi, z ktorých sa vysekávajú základné diely.Na obr, 2 je znázornený postup lepenia základných dielov. Na obr. 3 je...

Ochrana vozidla pred prehriatím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4031

Dátum: 03.01.2005

Autor: Ambroz Milan

MPK: B60R 13/08

Značky: prehriatím, vozidla, ochrana

Text:

...žiarením žiadne pasívne zariadenie. Vozidlá nastriekane tmavou farbou v letných dňoch rozpaľuje slnečné žiarenie a tepelné vlny sú vysielané aj smerom dovnútra vozidla, kde vzniká neznesiteľné teplo. Vozidlo je po dlhšom pobyte na slnku schopne jazdy len po niekoľko minútovom vyvetraní, ale aj tak tepelné žiarenie pôsobí na vodiča aj počas jazdy, čo je z hľadiska bezpečnosti neprijateľné,pretože organizmus vodiča sa nadmeme vyčerpáva,...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3912

Dátum: 27.10.2004

Autor: Lerchbaumer Dieter

MPK: E04H 9/14

Značky: ochrana, protipovodňová

Text:

...časti nároku 1. Vďaka realizácii vodotesného prostriedku na rýchle spojenie môže fólia, uložená mimo vlastné miesto montáže, napríklad v skladoch alebo vpriestoroch firmy špecializujúcej sa na protipovodňovú ochranu, byť pozdĺžjednej svojej strany rýchlo, bezpečne a vodotesne spojená s pripevňovacim prvkom, ktorý je zas sám pripevnený na budove. Protilahlá strana potom môže byť pripevnená v stanovenej výške, ktorá je prispôsobená...

Elektronická tepelná ochrana pre elektrické bojlery na ohrev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9310

Dátum: 21.07.2004

Autori: Moreci Renato, Sampaolesi Roberto Merloni, Latini Lucio Merloni, Fioroni Fausto

MPK: G05D 23/19, F24H 9/20

Značky: elektronická, tepelná, ochrana, ohrev, elektrické, bojlery

Text:

...svoj vlastný snímač, svoj vlastný mechanizmus otvárania elektrických kontaktov a napokon aj svoje vlastné elektrické kontakty. Na záver - bezpečnost vyžaduje, aby obatermostaty mali svoju vlastnú elektromechanickú logiku.Čo sa týka elektronických regulačných termostatov, ich použitie bolo doteraz obmedzené na výrobky vyššej triedy vzhľadom na nemožnosť odstránenia nákladov elektromechanickej tepelnej ochrany, ktorá sa okrem iného pomerne ťažko...

Výškovo prestaviteľná ochrana hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14276

Dátum: 08.01.2004

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/02, E04F 11/16

Značky: ochrana, výškovo, prestaviteľná, hrany

Text:

...zhotovené ako jeden kus, je dutina v tvarepísmena U, ktorá je tvorená oporným ramenom a jednou časťou základného profilu, ktorá prečnieva smerom nadol. V tejto dutine sú umiestnené káble s osvetľovacími prostriedkami, ktoré sú orámované oporným ramenom a oblasťou základného profilu.0011 Úlohou tohto vynálezu je zdokonalit proñl na ochranu hrán schodiskových stupňov vyššie uvedeného typu takým spôsobom, aby bolo možné tento profil použiť na...

Korozívna ochrana kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 966

Dátum: 23.09.2003

Autori: Just Eckhard, Müh Ekkehard, Albert Philipp

MPK: C09D 4/00, B05D 7/00, C23C 22/05...

Značky: kovov, korozívna, ochrana

Text:

...ako sol) sa pripravia pomocou kyslého alebo bázického katalyzátora z hydrolyzovateľných silikónových zlúćenín, často V kombináciiúčely sa zložky hydrolyzujú spoločne a prevádzajú na sol alebo qel. Použitým rozpúšťadlom/riedidlom môže byť ajalkohol, ktorý sa tiež tvorí pocas hydrolýzy zlúčenin. Poťahovú kompoziciu je možné potom aplikovať na kovové substráty pomocou vyššie zmienených spôsobov poťahovania. Foťahová kompozícia sa výhodne...

Protipožiarna ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5962

Dátum: 07.02.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: A62C 39/00, A62C 3/00, F03D 11/00...

Značky: protipožiarna, ochrana

Text:

...články už nemôžu viac pracovať, a preto aj nedodávajú elektrickú energiu. Toto môžebyť zas použite ako indikátor toho, že vnútri veternej elektrárne je vyrobená ínertná atmosféra0013 Vo zvlášť výhodnej ďalšej forme vynálezu je elektrická energia vyrobená palivovým článkom privádzaná do zariadenia na výrobu vodíka. Tým je podiel elektrickej energie vyrobenej- veternou elektrárňou, ktorý musí byť vynaložený na výrobu vodika,...

Systém podmieneného prístupu a ochrana proti kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 820

Dátum: 18.10.2002

Autor: Genevois Christophe

MPK: H04N 7/167, H04N 7/16

Značky: proti, kopírovaniu, ochrana, systém, přístupu, podmieneného

Text:

...ostatných dátových paketov relatívne malý. Účinná ochrana sa však dosialme vybraním dátových paketov, ktoré zodpovedajú podstatným obsahovým dátam. Vo filme môžu napríklad podstatné obsahové dáta zodpovedať rámcom0008 V prednostnom uskutočnení sa vybrané dátové pakety pred dešífrovaním dekódujú pomocou dekódovacích riadiacich dát, kde dekódovacie riadiace dáta sa odvodia V zabezpečovacom zariadení. Pre optimálne zabezpečenie by malo...

Dynamická ochrana lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2906

Dátum: 11.06.2001

Autor: Peťko Marian

MPK: E02B 3/26, E02B 7/20

Značky: ochrana, dynamická, lodí

Text:

...pôvodnej polohy avytváranie predpätia priečneho lana. Brzdná sila savplyvom teploty ani iných vplyvov nemení.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje celkovýaxonometrický pohľad na dynamickú ochranu lodí.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRiešenie dynamickej ochrany podľa obrázku l je tvorené jednou lanovou sieťou ,l. Na jej koncoch sú upevnené osi sústavy lanových kladiek 2. Na každej z dvoch klietok 3...

Hygienická ochrana sedadla záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2190

Dátum: 11.06.1999

Autor: Fedor Mikuláš

MPK: A47K 13/14

Značky: ochrana, záchodovej, hygienická, sedadla

Text:

...kažóý človek u sebaa môže ho použiť kedykoľvek, nakoľko hygiena ne verejných toaletných priestranstvách je na veľmi názskej urovni.Výrobok podľa tohto tech. riesenia umožnuje užívanie záchoćcvej misy bez obáv hygienickej nákazy a tiež užívanie záchoćovej misy na verejných priestranstváchPre správne fungovanie je výhcćně aby bol výrobok vyrolenýzo sedadla záchoćovej misy odstrániť e spléChnuť.TEkt 0 sikažóý zabezpečí vlastný ochranu...

Ochrana proti podbehnutiu prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1845

Dátum: 06.05.1998

Autor: Husek Stanislav

MPK: B62D 63/06, B62D 63/08

Značky: přívěsného, podbehnutiu, ochrana, vozíka, proti

Text:

...na zadnú časť vozíka. Druhý príklad uskutočnenia je znázornený na obr.4,5 a 5, kde je uplatnená ochrana na jednoná pravovom vozíku v rovnakých pohľadoch ako u prvého príkladu vytvo~Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obr.l až o je zobrazený dvojnápravový prívesný vozík na prepravu napríklad káblových cievok, ktorého zadná časť je opatrená ochranou proti podbehnutiu. Tá je tvorená dvojicou ramien l , ktoré sú jedným koncom otočne...

Prídavná ochrana bojových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1603

Dátum: 10.09.1997

Autori: Vestenický Emil, Morávek Karol, Lisý Jaroslav

MPK: F41H 5/007, F41H 7/04

Značky: ochrana, bojových, vozidiel, přídavná

Text:

...ochranou proti kumulativnymstrelam je použitie nehomogénneho panciera alebo Použitie doplnkovej dynamickej ochrany ERA (explosive reaktive armour). Nevýhodou použitia ochrany ERA je jej znížená účinnosť pri uhle dopadu strely i 45 ° od kolmeho smeru na bočnicu vozidla a v prípade použitia plochých prvkov ERA - neúčinnosť Proti streláms tandemovým usporiadaním kumulatívnej nálože, ako aj cena.Uvedené nedostatky čiastočne obmedzuje...

Katodická ochrana rozvodov prípojok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 950

Dátum: 14.09.1995

Autor: Sonnek Jiří

MPK: C23F 15/00, C23F 13/06

Značky: rozvodov, ochrana, prípojok, katodická

Text:

...sa rozsah výkopových prác miest pri opravách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené v čalšom popise s odkadzom napripojený výkres, na ktorom je schématicky znázornené vyhotoveniekatodickej ochrany v mieste inštalácie plynomerného PĽÍSUOÍaPríklad uskutočneniaznázornený príklad .uskutočnenia katodickej OChI-čmY na PĺYnmľeľnů prístroji sa principiálne v ničom nelíši od aplikácie tejto ochrany na vodovodnej prípojke...

Univerzálna n-bodová bezpečnostná dverová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 253

Dátum: 09.09.1993

Autori: Pomšahár Jozef, Šarlina Igor

MPK: E05B 63/14

Značky: univerzálna, ochrana, n-bodová, dverová, bezpečnostná

Text:

...strane dveriukončené výkyvným pantom. ktorý sa pri otvorení dveri samo ćinne odklopí.K výhodám zariadenia patrí vysoká bezpečnosť a konštruköná jednoduchosť.Na obraze 1 je schematicky znázornená univerzálna n-bodová bezpečnostná dverové ochrana. ktora sa podľa úžitkového vzoru skladá z telesa A pripevneneho na dvere, v ktorom sa pohybujú dve hrebeňové tyče g pomocou zámkovej vložky s ozubeným kolesom ig. Hrebeňové tyče g unášajú symetricky...

Univerzálna bezpečnostná dverová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 169

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pomšahár Jozef, Šarlina Igor

MPK: E05B 63/24

Značky: bezpečnostná, dverová, univerzálna, ochrana

Text:

...znázornená univerzál na bezpečnostnostná dverová ochrana s jedným operným bodom na telese, V dvoch prevedeniach.Na obraze lc je schematicky znázornená univerzálna bezpečnostná dverová ochrana s dvomi opernými bodmi na telese.Univerzálna bezpečnostná dverová ochrana podľa úžitkového vzoru sa skladá z Výkyvneho pántu 1 s osou otáčania g,ktorý je pomocou telesa g pripevnený na dvere a bloku Q,ktorý je pripevnený na stene Pri zatvorených...

Polyolefinová vystýlka a ochrana proti korozi a vlhkosti silikátových, zejména železobetonových konstrukcí a prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268905

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vaněk Václav, Pudil Pavel, Kohout Jaroslav

MPK: E04B 1/66

Značky: vlhkosti, proti, železobetonových, zejména, silikátových, prvků, polyolefinová, konstrukcí, vystýlka, ochrana, korozi

Text:

...do 4,0 mm nahodile prostorově uspořàdaných v místě dotyku navzajem v termoplastíckěm stavu bodové spojených, přičemž se kotevní vrstva vzhledem ke sve pőrovi~ te struktuře propojenim s částícemi betonu stává pří betonaží integràlni častí betonové konstrukce s celoplošným efektom příkotvení.Podle jíneho význaku vynálezu se kotevní vrstva před betonaží konstrukce naplní cementovým bctonem modifíkovaným podle účelu akrylo~kopolymerní disperzĺ...