Patenty so značkou «oceli»

Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288322

Dátum: 09.12.2015

Autori: Stoyka Vladimír, Kvačkaj Tibor, Kováč František, Škorvánek Ivan, Petryshynets Ivan

MPK: C21D 8/12, C21D 8/02, C21D 8/00...

Značky: wattovými, stratami, výroby, oceli, elektrotechnických, izotropných, nízkými, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne deformačno-tepelné spracovanie izotropných zrnovo neorientovaných elektrotechnických ocelí. Pozostáva z ohrevu ocele v stave po primárnej rekryštalizácii na teplotu do 450 °C, následného valcovania s nízkym celkovým úberom v teplotnom rozsahu medzi teplotou okolia a teplotou ohrevu, s cieľom pripraviť taký deformačný stav materiálu, ktorý počas nasledujúceho žíhania materiálu vyvolá deformačne indukovaný rast...

Spôsob výroby zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287440

Dátum: 02.09.2010

Autori: Kováč František, Stoyka Volodymyr

MPK: C21D 8/12

Značky: elektrotechnických, výroby, spôsob, oceli, orientovaných, zrnovo

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne rekryštalizačné žíhanie zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí. Rekryštalizačné žíhanie pozostáva z krátkodobej etapy kontinuálneho žíhania zameraného na vypestovanie finálnej hrubozrnnej mikroštruktúry s Gossovou prednostnou kryštalografickou orientáciou po celej hrúbke plechu. Druhá etapa rekryštalizačného žíhania prebieha v podmienkach poklopového žíhania zameraného na rozpustenie a rafináciu systému...

Spôsob výroby orientovaných pásových ocelí na elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286281

Dátum: 02.06.2008

Autori: Fortunati Stefano, Rocchi Claudia, Cicale' Stefano, Abbruzzese Giuseppe

MPK: C21D 8/12

Značky: pásových, elektrotechnické, spôsob, účely, oceli, výroby, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe pásových ocelí na elektrotechnické účely sa pred valcovaním za tepla uskutočňuje špeciálne predhrievanie plochých predvalkov tak, aby plochý predvalok dosiahol svoju maximálnu teplotu v peci v dostatočnom predstihu pred vyberaním z pece. V priebehu zahrievania a pri najvyšších teplotách termálneho cyklu sa rozpúšťajú častice druhej fázy a segregované prvky sú distribuované do kovovej matrice, zatiaľ čo v priebehu ochladzovania a pri...

Spôsob tvárnenia predvlekov z ocelí vyšších a najvyšších pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6693

Dátum: 24.04.2007

Autori: Sikora Sascha, Lenze Franz-josef

MPK: B21D 37/00, B21D 22/00, B21D 22/20...

Značky: vyšších, oceli, spôsob, predvlekov, tvárnenia, pevnosti, najvyšších

Text:

...°C, docieli sa V tejto oblasti maximálnej medze prieťažnosti a pevnosti. V ťahu pri zníženej hodnote pretihnutia pri pretrhnutí.0012 Ďalší parameter na ovplyvnenie štruktúry predvalku počas tvárnenia je možné poskytnúť tak, že sa nastaví priebeh ochladzovania predvalku minimálne čiastočne prostrednictvom merných tlakov tvárniaceho nástroja. Najmä V oblastiach nižších teplôt V tvárniacom nástroji, teda V oblastiach s teplotou nižšou než 200 °C,...

Viacvrstvový náter na tesnenie zvarových spojov najmä z nehrdzavejúcich ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3376

Dátum: 03.12.2002

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: tesnenie, nátěr, nehrdzavejúcich, zvarových, oceli, viacvrstvový, spojov, najmä

Text:

...abrázii, chemickým vplyvom, trvalý styk s kyselinami alebo zásadami alebo fyzikálnym vplyvom ako je rádioaktivita.-2 Spoločným výsledkom všetkých doteraz uvedených riešení sú vysoké náklady na opravy, nízka účinnost opravy netesností, ako aj krátka životnost opráv, ktorá jezvyčajne jeden až dva roky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje viacvrstvový náter na utesnenie zvarových spojov, napríklad nádob, potrubí alebo iných zariadení...

Nástrojové materiály z modifikovaných práškových rýchlorezných ocelí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281966

Dátum: 23.07.2001

Autori: Miškovičová Marta, Fáberová Mária, Miškovič Vladimír

MPK: C22C 38/12, C22C 33/02

Značky: modifikovaných, práškových, výroby, nástrojové, rychlořezných, oceli, materiály, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie modifikovanej rýchloreznej ocele vyrobenej technológiou práškovej metalurgie. Ide pritom o rýchlorezné ocele typu SN 19 830 s modifikovaným chemickým zložením a s modifikovaným granulometrickým zložením. Východiskové práškové ocele sa získajú rozprašovaním dusíkom do dusíka v podmienkach rýchlej solidifikácie. Chemické zloženie rýchlorezných ocelí je modifikované prídavkom 1,8 až 2,0 hmotn. % Nb, resp. 0,5 až 1,0 hmotn. %...

Sposob elektrolytického boridovania ocelí v prostredí roztavených solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260383

Dátum: 15.12.1998

Autori: Makyta Miroslav, Chrenková-paučírová Marta, Matiašovský Kamil, Fellner Pavel

MPK: C23C 8/40

Značky: boridovania, prostředí, spôsob, oceli, elektrolytického, roztavených, solí

Text:

...elektrolyticky boridujú v potenciostatickom režime v tavenine, ktorá sa používa pri elektrolytickom boridovaní v prostredí roztavených soli, pri teplotách 7001000 °C, najvýhodnejšie pri 800 až 900 C.Ak sa potenciál boridovanej vzorky, ktorá je zapojená ako katóda, stanovuje voči grafitovej elektróde, je pre prípravu fázy Fe 2 B na povrchu boridovanej vzorky potreb né udržiavať konštantný potenciál v inter vale 0,55 až 0,75 V....

Podávací zařízení svitkové oceli kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260135

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jankásek Jan, Zábrš Evžen

MPK: B21F 23/00

Značky: svitkové, oceli, podávací, kruhového, průřezu, zařízení

Text:

...svitkově oceli kruhového průřezu je umístěno v částečně uzavřené skříni s opracovanou čelní stěnou ł a zadním víkem g. V čelní stěně ł a zadním víku g jsou vytvořeny souosě otvory pro uložení funkčních ústrojí umístčných uvnitř skříně. V horní části skříně Jsou v čelní stěně ł a zadním víku 2 připevněny pomocí šroubůdvě dvojice pouzdor 2 9 ložísky. V ložiskách Jsou uloženy hřídele 5.s pevnými kladkami 2. vo spední dvojici otvorů oválného...

Ekologický cementačný prášok na zušľachťovanie povrchu ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1373

Dátum: 05.02.1997

Autori: Gaži Peter, Fendek Ján

MPK: C23C 8/66

Značky: cementačný, prášok, ekologicky, povrchu, zušĺachťovanie, oceli

Text:

...práškov na zušľachťovaríie povrchu oceli ccmentovanim v tuhom stave. Funkčné vlastnostizabezpečuje uhlík zo zmesi uhklíkatćho materiálu - drevného uhlia a koksu v rôznom pomere.2 Výmenu oxidu uhličitého počas cementovania zabezpečujú prítomné uhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Zníženú prašnosť a homogenitu zmesi zabezpečuje prítomnosť pojidla ako je melasa, škrob alebo ich kombinácia.Prednosťou tohoto prášku je, že...

Dekontaminačný roztok na chemickú dekontamináciu vysokolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277909

Dátum: 11.07.1995

Autor: Majerský Dušan

MPK: C25F 1/00

Značky: chemickú, vysokolegovaných, oceli, dekontamináciu, roztok, dekontaminačný

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok pozostáva z 0,08 až 0,6 hmotnostných percent kyseliny šťaveľovej, 0,04 až 0,8 hmotnostných percent kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,5 hmotnostných percent kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a/alebo jej sodných, či draselných, či amónnych solí a zvyšného obsahu vody do 100 hmotnostných percent, pričom hodnota jeho pH sa rovná 3 až 5,5.

Žíhacia soľná zmes, najmä pre kalenie a popúšťanie rýchlorezných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 609

Dátum: 05.10.1994

Autori: Hric Juraj, Augustín Peter, Hrádela Stanislav

MPK: C21D 9/22

Značky: změs, rychlořezných, kalenie, oceli, žíhacia, soľná, popúšťanie, najmä

Text:

...podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 62 až 74 hmotnostných chloridu vápenatého, 23 až 31 hmotnostných chloridu sodného a 2 až 7 hmotnostných chloridu draselného.Žíhacia soľná zmes podľa tohto technického riešenia je netoxická a tým sa odstraňuje nebezpečie otravy pri manipulácií s ňou. Pretože táto zmes je netoxická, tak aj jej odpady a materiály V nej tepelne spracované sú...

Spôsob elektrotroskového odlievania antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278004

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 23/10

Značky: chrómniklových, antikoróznych, chromových, elektrotroskového, oceli, odlievania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri elektrotroskovom odlievaní antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí sa proces primárnej kryštalizácie ovplyvňuje aplikáciou magnetického poľa. Na kryštalizátor počas elektrotroskového liatia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0,11 T.

Spôsob tepelného spracovania za studena tvarovaných nelegovaných a mikrolegovaných nízkouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278650

Dátum: 13.05.1992

Autori: Machek Václav, Vilhelmová Emílie

MPK: C21D 9/52, C21D 1/25

Značky: studena, nízkouhlíkových, spracovania, mikrolegovaných, spôsob, tepelného, oceli, nelegovaných, tvarovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený najmä na tepelné spracovanie za studena valcovaných pásových ocelí na výrobu viazacej pásky, obsahujúcich maximálne 0,35 % hmotn. uhlíka, 1,3 % hmotn. mangánu, prípadne titán, hliník a niób do 0,5 % hmotn. ako mikrolegúr, zvyšok železo a sprievodné prvky a nečistoty. Jeho podstata spočíva v tom, že oceľ sa podrobí pôsobeniu teploty 300 až 470 °C počas 10 sekúnd až 12 hodín. Pre jednotlivú teplotu ohrevu je čas ohrevu daný...

Prostriedok na odsírenie liatin alebo kvapalných ocelí a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280853

Dátum: 13.05.1992

Autor: Galvin Paul Henri

MPK: C21C 7/064, C21C 7/076

Značky: prostriedok, kvapalných, oceli, liatin, výroby, odsírenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na odsírenie liatiny alebo kvapalných ocelí na báze častíc horčíka, opatrených povlakom organického materiálu a práškového žiaruvzdorného materiálu, v ktorom sa ako organický materiál použije materiál na báze nasýtených alifatických kyselín alebo ich esterov, pevných pri teplote miestnosti. Je tiež opísaný spôsob výroby tohto prostriedku, pri ktorom sa najprv častice činidla na odsírenie opatria povlakom organickej látky na báze...

Způsob rafinace taveniny oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 274278

Dátum: 11.04.1991

Autor: Masterson Ian

MPK: C21C 5/35

Značky: taveniny, oceli, rafinace, způsob