Patenty so značkou «ocelářských»

Dospalovací tryska nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268642

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jeník Vladimír, Mikolajek Jan, Michalík Zdislav, Šplíchal Vladimír, Michalík Stanislav, Kalandra Vladimír

MPK: F27B 3/22

Značky: ocelářských, tryska, dospalovací, pecí, nístějových

Text:

...podćlných oe hnacích kyelíkových tryeek vede k ínterekcí výtokových proudd a v důeledku toho k reflexí tlakových vln v proudu. Prochodee kyelíku a vzduchu roflexí tlakových vln vznikl neapojítý, pulzační průtok plynne eaěeí vilcovoú eačěovací koaorou a její neepojítý výtok do pracovního prostoru pece e frekvencí 0,4 I 0,8 kHz. Pfí pulzečníe, neepojítóa výtoku ee podetetnö zlepiuje eaelovlní oxídeöní doepalovecí plynně eačeí e otopnýa plynee,...

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Hromek František

MPK: C21C 5/48

Značky: konvertoru, utěsnění, odnímatelných, ocelářských, zařízení

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Keramika ocelářských licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 237665

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kiesl Stanislav, Sláma Josef, Pospíšil Lubomír, Radostný Josef

MPK: B22D 41/08

Značky: keramika, ocelářských, panví, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramiky ocelářských licích pánví, která sestává z 80 až 90 % hmotnostních umělého bílého korundu a vyznačuje se tím, že dále obsahuje 2 až 6 % hmotnostních kysličníku chromitého, 3 až 5 % hmotnostních kyseliny orthofosforečné a 5 až 15 % hmotnostních žárovzdorného jílu.

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětroš Jaroslav, Medřický Zdeněk, Wildmann Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: obohacení, způsob, úletů, kovů, olova, pecí, recyklinku, zejména, podílu, barevných, prachových, zinku, ocelářských

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Způsob vyhřívání nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223005

Dátum: 15.03.1986

Autor: Čempel Josef

Značky: vyhřívání, pecí, způsob, nístějových, ocelářských

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyhřívání nístějových ocelářských pecí, zejména dvounístějových pecí tandemového typu koksárenským plynem, který je přiváděn do pecního prostoru z čela pece, či kteréhokoliv jiného místa, vyznačující se tím, že koksárenský plyn se přivádí do pece spolu s dmýchaným pracovním spalovacím vzduchem nebo plynným kyslíkem, při uzavřených pecních dvířkách, uzavřeném otvoru zkujňovacích trysek v odtahovém kolenu pece a komínový tah se upraví na...

Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217950

Dátum: 15.12.1984

Autori: Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav, Bubeníček Josef, Medřický Zdeněk, Konečný Oldřich, Veselý Jiří, Jeník Vladimír

Značky: úpravy, těkavých, zkujňovacích, úletů, výchozí, surovinu, prachových, kovů, ocelářských, výrobe, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy prachových úletů z ocelářských pecí ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů, za kterýmž to účelem se prachové úlety v obsahu, například 3 % hmotnostních zinku, použijí několikrát za sebou jako vsázky do ocelářské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení, například s obsahem 20 % hmotnosti zinku, olova, kadmia, cínu, sodíku a draslíku.

Způsob chlazení ocelářských kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 217367

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kouřil Vratislav, Hříbal Vladimír, Zdeněk Zdenko

Značky: způsob, ocelářských, kokil, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu chlazení ocelářských kokil. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro uložení ocelářských kokil se použije pevný nepohyblivý rošt, tvořený dnem zvonu, umístěného v nádrži. Ze zvonu je vytlačována chladicí kapalina do prostoru kokil tlakovým vzduchem, vháněným do zvonu v množství, které postupně zatopí chlazené kokily přičemž chladicí kapalina stoupá po celé výšce stabilně uložených kokil a její hladina je v každé poloze...

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217085

Dátum: 01.08.1984

Autor: Bulina Vladimír

Značky: vsázky, předehřevu, ohřevu, vyzdívky, žáruvzdorné, pevně, konvertorech, způsob, ocelářských

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech, opatřených ve dně nebo ve stěně zkujňovacími tryskami s přívodem plynného chladicího média, při němž se plynné palivo přivádí zkujňovacími tryskami, překrytými alespoň částečně pevnou vsázkou, jako železným odpadem určité kusovosti, do které je možné přimísit pevné palivo jako koks, uhlí, dříví nebe dehet, vyznačený tím, že se spalovací kyslík přivádí do...

Zařízení pro zavádění sond do roztavené oceli v nístějových ocelářských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214497

Dátum: 01.07.1984

Autori: Melecký Jan, Burda Karel

Značky: oceli, zavádění, pecích, roztavené, zařízení, ocelářských, nístějových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jímž se zavádí do kovové lázně v nístějových ocelářských pecích měřicí a odběrové sondy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na boku sázecího stroje je vytvořena dráhová podpěra se zakřivenou dopravní dráhou, na níž je uložen pojezdovými koly motoricky poháněný vozík, v němž je vetknut pevný konec zakřivené měřicí tyče, která je kluzně podepřena v kluzném vodítku a volný konec měřicí tyče je opatřen držákem pro výměnné...