Patenty so značkou «obvodový»

Obvodový plášť budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6794

Dátum: 03.06.2014

Autor: Kovařík Lukáš

MPK: E04B 1/74, E04B 2/28, E04F 13/07...

Značky: budov, obvodový, plášť

Text:

...strát objektu je spôsobených vetraním (zákonom daná výmena vzduchu na priestor či človeka).Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie výhody a účinky z usporiadania obvodového plášťa budov sú zrejmé z pripojených výkresov, kde znamená obr. l - zvislý rez obvodovým plášťom budovy s vonkajším pevným obkladom z proíilovaného plechu obr. 3 - zvislý rez obvodovým plášťom budovy s vonkajším pevným obkladom z rovného plechu.Obvodový plášť l budov, vhodný...

Spôsob vytvorenia funkčnej vrstvy obvodového plášťa budovy, ako aj obvodový plášť budovy a funkčná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19312

Dátum: 25.03.2010

Autori: Schröer Jörn, Meyer Georg, Lipps Jochen

MPK: E04D 13/16, E04D 12/00

Značky: vrstva, plášťa, funkčnej, obvodový, plášť, vrstvy, budovy, obvodového, spôsob, vytvorenia, funkčná

Text:

...strane budovy, to znamená smerom k budove, sa uvažuje debnenie. Usporiadanie stavebnej laminátovej fólie V krokvovonx polia pripojenie na debnenie je často obťažne a časovo náročné. Z DE201 20 812 U 1 už vyplýva taká aplikácia utesnenia strechy, ktorá má V oblasti medzi krokvami zakrývajúcu, utesňujúcu fóliu, ktorá je vytvorená ako parotesná zábrana, pričom táto fólia je svojimi bočnými okrajmi upevnená na krokvách a na hornej strane krokiev...

Obvodový plášť budov z vibrolisovaných betónových tvaroviek s tepelnoizolačnou vrstvou ľahčenej polystyrénbetónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3921

Dátum: 08.09.2004

Autor: Gálus Matej

MPK: E04B 1/74, E04B 2/42

Značky: betonových, plášť, obvodový, tvaroviek, vibrolisovaných, tepelnoizolačnou, zmesí, polystyrénbetónovej, budov, ľahčenej, vrstvou

Text:

...týchto dvoch konštrukcií V pripade použitia tepelnej izolácie zvnútra znižuje energetickú náročnosť vykurovania o cca 20- takto vytvorený obvodový plášť je cenovo najvýhodnejší,nakoľko pri výrobe jeho komponentov a celku sa nepoužíva tepelná energia a všetky komponenty sú vyrábané v tuzemsku,- konštrukcia je materiálovo jednotné nakoľko V oboch komponentoch je spojivom cement, čim sa eliminujú rozdielne pnutia materiálov obvodového...

Obvodový sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260245

Dátum: 15.12.1998

Autori: Miklenda Jiří, Batěk Jiří

MPK: C02F 1/52, C02F 1/40

Značky: žľab, sběrný, dosazovací, nádrže, obvodový

Text:

...žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, účinné a rychlé odstraňování plovoucích nečistot najednou z celého povrchu dosazovací nádrže a vyloučení možnosti vypustit nečistoty do recipientu spolu s vyčištěnou vodou. Dále je výhodou, že odpadá použití samostatného odkalovacího zařízení a nejsou zapotřebí norné stěny. Výhodou žlabu v alternativním provedení,kdy počet pečlivých výřezů V zadržovací a odkalovací stěně je nejvýše...

Obvodový panel s vonkajšou okennou roletou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 872

Dátum: 11.07.1995

Autori: Matějíček Vlastimil, Vepřek Jiří, Moravec Milan

MPK: E04B 1/14, E04C 2/24, E04C 2/40...

Značky: vonkajšou, roletou, obvodový, panel, okennou

Text:

...2 sú stojiny premostenć prekladom 3 na uloženie StropniceQ. Medzi hornou priećkou 2 okenného rámu a prekladom à je vytvorená dutina Q, ktorá je zvonku uzatvorená vonkajšou podkladovou vrstvou lg panelu, zakrytou vonkajšou povrchovou vrstvou lg. Zvnútra je dutina Q uzatvorená izolaćnou vložkou lga vnútornou vrstvou li, ktoré sú upevnené na výstuhu 22 paneluv nadokennom podhľade. V dutine Q je uložené teleso rolety 6ktorej voľný koniec...

Obvodový pás na zvieranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279022

Dátum: 08.12.1993

Autori: Dupin Pierre, Covello Fabienne, Chene Richard

MPK: F16L 33/08

Značky: zvieranie, obvodový

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodový pás na zvieranie pozostáva z pásika (1) materiálu, všeobecne kovového, do seba zvinutého, ktorého jeden koniec (1a) obsahuje výstupky tvoriace ozubenie (1b), zatiaľ čo na druhom konci (1c) je upevnené puzdro (2) tvoriace nosič skrutky (4) usporiadané otočne okolo jeho osi a opreté o oporu pohyblivú axiálne vzhľadom na puzdro (2) proti pôsobeniu pružiny. Pružina pozostáva zo zakrivenej lamely (3), napríklad v tvare polkružnice, ktorej...

Obvodový dvouvrstvý keramický panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260860

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlancar Ludvík, Šafek Miroslav, Šála Jiří, Tetour Zdeněk

MPK: E04C 2/46

Značky: obvodový, keramický, panel, dvouvrstvý

Text:

...oceli. Tyto panely sice mají vyšší tepelnou izolační schopnost, ale mají nevýhodu v tom, že obě vrstvy se navzájem ještě ve velkém rozsahu dotýkají a tím podstatné snižují izolační schopnost panelu.1. obvodový dvouvrstvý keramický panel, sestávající z nosné vrstvy z dutimových keramických tvárnic, spojených matt-ou, a z tepelné izolační vrstvy z tvárnic s tepelllě izolačními průběžnými otvory, opatřených alespoň, na jedné straně pľůběžłlýľľłĺ...

Kovový obvodový plášť s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258952

Dátum: 16.09.1988

Autor: Beňo Eduard

MPK: E04B 2/92

Značky: kovový, plášť, tepelným, obvodový, přerušeným, mostem

Text:

...Stojina A 1 je upravena pro připevnění k nosné konstrukcí budovy.Nosník 31 je se svým vzdálenějším ramenem łg zakryt krycím pláštěm 51 s průřezem písmnne V, jehož ramena jsou na svých koncích opatřena vnitřními výstupky 59, které jsou zaklapnutya. 3 . 258 952 do vnějších ozubů Ag provedených na vnější straně bližšího ramene 2.Nosný sloupek 39 má osazovací drážky 55, které jsou vymezeny oběma stranami stojiny 51 a těmto stranám...

Obvodový systém pro řízení podřízeného procesoru řídicím procesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255003

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hořava Petr, Peřina Petr

MPK: G06F 9/00

Značky: procesorem, řídicím, podřízeného, řízení, obvodový, systém, procesoru

Text:

...Q, sběrnice 5, paměti § s libovolným výběrem,bloku guvyššího systému a obvodu 1 řízení sběrníce.355 m Ke sběrníci Q jsou svými branami připojeny řídící procesor 1, paměť g s líbovolným výběrem, blok g vyššího systému à obvod 1 řízení sběrníoe. Řídící procesor Q je dále spojen svým spouštěcím výstupom se vstupom nastavení prvního klopného obvodu Q, svým výstupom uvolnění se vstupom nastevení druhého klopného obvodu Q, svým vstupm...

Zasklený obvodový prvok s rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242307

Dátum: 15.11.1987

Autori: Didek Václav, Kristen Jioa, Hrabal Richard

MPK: E06B 3/28

Značky: obvodový, rámom, prvok, zasklený

Text:

...je svojou jednoduchosťou vhodná najmä pre zlepšenie izolač 4ných vlastností už zabudovaných a používaných okien alebo balkónových dverí, aj z toho dôvodu, že sa dajú vykonávať z bežne dostupných materiálov. Použitím zasklených obvodových prvkov s rámom podľa vynálezu sa zlepší súčinitel prestupu tepla až o 28 0/0 v súčinnosti so znížením súčiniteľa škárovej prievzdušnosti dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie, ako aj k úspore palív. Nový...

Vícevrstvý obvodový panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253501

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šafek Miroslav, Hyman Slavomil, Polanský Alois, Šlancar Ludvík, Voborský Jiří

MPK: E04C 2/26

Značky: vícevrstvý, způsob, obvodový, panel, výroby

Text:

...teplem.a podstatné se zvyšuje kapacita proteplovacího zařízení.Na výkresoch je znázorněn příklad provedení vícevrstvého obvodového panelu a způsobu jeho výroby podle vynélezu,kde na obr. 1 je znázorněn axonometrický pohled na obvodový panel, na obr. 2 je znázorněn příčný řez formou e betonovými vrstvami a na obr. 3 je znázorněn příčný řez formou s vrstvami při vkládání ní tepelně izolační vrstvy. 4Vícevrstvý obvodový panel /obr.1/ sestává z...

Obvodový plášť budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237391

Dátum: 01.08.1987

Autor: Křížek Janko

MPK: E04B 2/93

Značky: obvodový, plášť, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodový plášť budov sestává z navzájem rovnoběžných svislých nosných sloupků (1), upevněných upevňovacími prostředky na nosné konstrukci budovy, a z plošných výplňových dílců (3), popřípadě doplňkových plošných dilců, okenních a parapetních dílců apod., zavěšených na nosných sloupcích (1). Podstata vynálezu spočívá v tom, že výplňové dílce (3) jsou opatřeny obvodovým rámečkem (4), rozděleným vloženým izolačním páskem (20) na dva dílčí rámečky,...

Ochranný obvodový kryt pro měch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232239

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16S 1/04

Značky: obvodový, ochranný, měch

Zhrnutie / Anotácia:

Válcovitý nebo kuželovitý ochranný obvodový kryt pro měch pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby má radiální vyhnutí pro obvodové opření na uzávěru měchu a alespoň jeden otvor pro středění. Kryt může být zhotoven z pryže, z pryže armované kordem nebo z plastické hmoty. Může mít radiální vyhnutí vytvořené příchytkami. Středění krytu může být vytvořeno obvodem patky měchu, osazením příruby měchu, osazením uzávěru měchu,...

Dílec s kovovým rámem pro lehký obvodový plášť budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232812

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kudr Jiří, Šmíd Zdeněk, Fischer Viktor

MPK: E04C 2/38

Značky: lehký, plášť, kovovým, obvodový, budov, rámem, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dílce s kovovým rámem se závěsy lehkého obvodového pláště budov. Rám je překrytý z vnější i vnitřní strany krycími deskami, izolačními vložkami, pružnými podložkami a parotěsnou fólií. Podstatou řešení je nové uspořádání skladby celého provedení dílce. Rám dílce je tvořen z uzavřených a otevřených profilů. K rámu jsou připevněny horní a dolní závěsy s manipulačními otvory, naváděcími a připevňovacími výřezy. Výřezy mají šikmé...