Patenty so značkou «obvodov»

Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288241

Dátum: 18.12.2014

Autori: Molnár Ján, Kováčová Irena, Kováč Dobroslav, Vince Tibor

MPK: G01R 31/00, G06F 11/22, G01R 31/28...

Značky: automatizované, obvodov, elektrických, zapájanie, prvkov, zariadení, zapojenie, variabilné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1), ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zberníc. Tento zabezpečuje komunikáciu s blokmi vstupných svoriek (33), (34) až (Y). Komunikácia s blokom vstupnej svorky (33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbernicu (9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu z prvej adresovej zbernice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30)...

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonných tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288205

Dátum: 23.06.2014

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: H02M 3/24, H02M 1/08, H02M 3/335...

Značky: tranzistorov, zdroj, budiacich, obvodov, výkonných, napájania

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonových tranzistorov, kde je filter (10) vybavený vstupom (11) spojený s meničom (20) a riadením meniča (30) a cez spínacie napätie (21) pre transformátor spojený s transformátorom (40), vyznačujúci sa tým, že transformátor (40) je cez výstup (41, 41n) transformátora (40) spojený s usmerňovačom (42, 42n) a so stabilizátormi (43, 43n) kladných vetiev a regulátormi (44, 44n) záporných vetiev napätí a výkonov,...

Usporiadanie obvodov ochranného vypínača proti unikajúcemu prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287930

Dátum: 02.04.2012

Autori: Ritzinger Georg, Koch Michael

MPK: H02H 1/06

Značky: usporiadanie, prúdu, proti, obvodov, unikajúcemu, vypínača, ochranného

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie obvodov ochranného vypínača proti unikajúcemu prúdu obsahuje zisťovacie zariadenie (10) pre unikajúci prúd v napájacej sieti (12), za ktorým je zvlášť zapojené upravovacie zapojenie (20) pre unikajúci prúd, činne spojené s energetickým akumulačným obvodom (30). Energetický akumulačný obvod (30) je činne spojený so spínačom (40) prahovej hodnoty, ktorý monitoruje stav nabitia energetického akumulačného obvodu (30) a ktorý je činne...

Usporiadanie obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15381

Dátum: 12.01.2012

Autori: Popp Rainer, Olbrich Oliver, Gruber Markus, Lederer Marco

MPK: H01L 25/07, H01L 23/24

Značky: usporiadanie, obvodov

Text:

...udržiava odstup rámu kovovej vrstvy odokraja susediacej po obvodoch štruktúrovanej kovovej vrstvy sarozprestiera predovšetkýn po príslušnú hlavnú plochu izolačnéhotelesa, realizuje sa napríklad leptanínl na príslušnej hlavnej ploche izolačného telesa uvažovanej kovovej vrstve - súčasne s jej štruktúrovaním po obvodoch.0009 Aby sa medzi rámom kovovej vrstvy a okrajom po obvodoch štruktúrovanej kovovej vrstvy nachádzajúca hrádzová vyvýšenina...

Usporiadanie obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15335

Dátum: 12.01.2012

Autori: Popp Rainer, Walter Christian

MPK: H05K 5/00, H05K 7/14

Značky: obvodov, usporiadanie

Text:

...dosky plošných spojov budiča s najmenej jedným výstupom prípojného zariadenia dosky elektroniky.0010 Usporiadanie obvodov podľa vynálezu má tú výhodu, že jechránené proti šokovému a vibračnému zaťaženiu. Okrem toho je tuochrana proti prachu. Taktiež je tu ochrana pred dotykom, takže sa zamedzuje poškodeniu citlivých komponentov usporiadania obvodov následkom nežiaduceho otvorenia schránky tohtousporiadania obvodov. 0011 Ďalšie podrobnosti,...

Zdroj na napájanie budiacich obvodov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5950

Dátum: 05.12.2011

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: H02M 1/08, H02M 3/24, H02M 3/335...

Značky: tranzistorov, budiacich, výkonových, napájanie, zdroj, obvodov

Text:

...prvku a zabezpečenie vypnutého stavu. Toto záporné napätie je regulované v presne definovanom intervale a jeho hodnota je závislá od výkonu aký zdroj dodáva. V stave bez záťaže je toto napätie minimálne a v stave maximálneho zaťaženia sa jeho hodnota patrične zvýši. Týmto spôsobom sú zabezpečené minimálne straty napájacieho zdroja v širokom výkonovom spektre. Na nižšie uvedenom obrázku je príklad aplikácie zdroja pri budení IGBT tranzistora...

Systém delených cievok na simuláciu cievok obvodov vákuových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16786

Dátum: 05.10.2010

Autor: Krassnitzer Siegfried

MPK: H01J 37/32, H01L 21/00

Značky: dělených, obvodov, zariadení, cievok, simuláciu, vakuových, systém

Text:

...ktorý je opísaný v spise US 20060102077 od Esselbacha akol. Ako riešenie je tu navrhnutá veľmi malá dolná cievka 11 v pomere k optimálnemu Helmholtzovmu usporiadaniu. Táto cievka tu síce neprekáža pri procese vkladania, avšak rozloženie magnetického poľa, ktoré má tým byť dosiahnuté, vo vnútri komory je od optimaPodľa jedného ďalšieho prístupu k riešeniu sa pre dolnú cievku navrhuje cievka, ktorej vinutia sú na určitých miestach uskutočnené...

Usporiadanie obvodov s vodivou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8078

Dátum: 18.12.2008

Autori: Walenta Nicole, Lederer Marco

MPK: H01L 23/373

Značky: vodivou, usporiadanie, dráhou, obvodov

Text:

...priradeným spojením prostredníctvom pokoveného bodu elektricky vodivo spojený s prvou vodivou0011 Uvedený prvý výkonový polovodičový konštrukčný prvok má prvú a druhú výkonovú pripojnú plochu rovnakej polarity. Spojenie prostredníctvom pokoveného bodu usporiadania obvodov má nepárny počet N drôtov, pričom prvá polovica N-1 drôtov siaha od prvej vodivej dráhy podložky po prvú výkonovú prípojnú plochu. Druhá polovica N-l drôtov siaha od tejto...

Usporiadanie obvodov so spojovacím zariadením a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6575

Dátum: 19.01.2008

Autori: Heilbronner Heinrich, Beckedahl Peter, Braml Heiko, Göbl Christian

MPK: H01L 21/02

Značky: obvodov, spojovacím, zariadením, spôsob, usporiadanie, výroby

Text:

...usporiadaný izolačný materiál medzi okrajom polovodičového konštrukčneho prvku a spojovacím zariadením.0008 Dokument W 0 O 3/030247 A 2 uverejňuje ako spojovacie zariadenie podložky s polovodičovým konštrukčným prvkom na nej laminovanú izolačnú fóliu s kontaktnými vybraniami. Na to sa izolačna fólia pod vákuom laminuje v jednej rovine na podložkua na polovodičový konštrukćný prvok a nadväzne sa. odstrániizolačná fólia z potrebných kontaktných...

Usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12746

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H05K 3/32, H05K 7/14, H05K 1/11...

Značky: obvodov, modulom, usporiadanie, spojov, doskou, výkonovým, plošných, kombinovaný, ktorý

Text:

...vytvorená s otvorovými tesniacimi rebrami,pričom tieto otvorové tesniace rebrá priamo a bezprostredne na túto dosku plošných spojov tesne dosadajú. Tieto otvorové tesniace rebrá môžu byť priradené jednotlivým ústiam alebo skupinám ústí.0009 Tieto otvorové tesniace rebrá poskytujú tú výhodu, že sa zabráni vniknutiu vlhkosti a tak následne korózii doskyplošných spojov, prvkov tlakových kontaktov a/alebo výkonového0010 Toto usporiadanie obvodov...

Spôsob a zariadenie na poskytovanie dočasnej podpory napnutia vodiča v prenosových alebo distribučných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15953

Dátum: 29.08.2007

Autori: O'connell Daniel Neil, Devine Clifford William

MPK: H02G 1/04, H02G 7/02, H02G 1/02...

Značky: zariadenie, napnutia, spôsob, přenosových, obvodov, vodiča, distribučných, poskytovanie, dočasnej, podpory

Text:

...na slučky sa používajú na skrátenie dĺžky slučiek a tým napnutie slučiek smerom k nástroju a uvoľnenie napnutia úseku vodičov vedenia medzi úchytmi na opačných koncoch slučiek. 0006 GB 2 354 373 A (Waddington) opisuje podpornú zostavu vodiča, uvedená podporná zostava vodiča obsahuje protiľahlý pár prvej a druhej podpory napnutia, paralelný pár pružného prvého a druhého podlhovastého článku prebiehajúcich medzi uvedenou prvou a druhou...

Zariadenie na úpravu ľadovej plochy a zapojenie jeho hydraulických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2086

Dátum: 11.02.1999

Autori: Muráni Eduard, Boroth Pavol, Buček Branislav, Korček Peter, Varga František

MPK: E01H 4/00, E01H 4/02

Značky: zariadenie, úpravu, zapojenie, obvodov, hydraulických, plochy, ľadovej

Text:

...znázornená schéma hydraulického ovládania suportu.Zariadenie na úpravu ľadovej plochy pozostáva z rámu l podvozku, na ktorom je uložená snehová nádrž LQ. opatrená dvomi hydraulickými valcami lg. Vodné nádrže sú umiestnené v ráme l podvozku a sú navzájom prepojené (na obrázkoch nezakreslené). V zadnej časti zariadenia je pod rámom l podvozku uložený suport § s elevátorom ll, ktorý vyúsťuje do snehovej nádrže lg. Suport §, napr. celozvarovanej...

Zapojenie generátora hradlových impulzov na báze TTL logických integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260172

Dátum: 15.12.1998

Autor: Janičík Peter

MPK: H03K 37/027

Značky: obvodov, impulzov, zapojenie, integrovaných, logických, báze, generátora, hradlových

Text:

...obvod a a koncový stupeň 7. čítač 5 je pripojený tiež na prevodník kodu 8, ktorý je cez blokovací obvod 9 a logiku 10 zpätne pripojený na čítač 5. Na logiku 10 je tiež pripojený výstupz monostabilného klopného obvodu 3 a výstup zo spúšiacieho obvodu 11, ktorý je zároveň pripojený .na monostabilný klopný obvod 3. Výstup z logiky 10 je zpätne pripojený na dellčku 2.V generátore 1 hodinových impulzov sa vyrábajú hodinově impulzy, ktoré sa...

Zapojenie na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260161

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: H03K 17/18

Značky: elektronickú, obvodov, zapojenie, kontrolu, pneumatických

Text:

...je oapájané z iskrovobezpečného zdroja.Hlavnou výhodou zapojenia na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov je,že ho možno používat na kontrolu pneumatických obvodov v pvroetrediach s nebezpečim výbuchu, pričom je to lacné miniatúrne zariadenie vhodné aj pre ťažké prevádzkové podmienky.Na výkrese je znázornená schéma zapo 4jenia na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov podľa vynálezu.Do kontrolovaných pneumatických obvodov 2 sú...

Ovládač pomocných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1304

Dátum: 04.12.1996

Autor: Mareš František

MPK: H01H 3/08, H01H 19/14, H01H 9/20...

Značky: obvodov, ovladač, pomocných

Text:

...najmenej jeden aretačný otvor zabezpečovacieho krúžku a uvedenými aretačnými otvormi prechádza najmenej jeden aretačný výstupok vytvorený.na hlave vložky.Výhodou ovládača pomocných obvodov podľa tohoto technického riešenia je, že predstavuje kompaktný a funkčne spoľahlivý prvok s dlhou životnosťou, pričom umožňuje ľahko menitfunkciu otočného gombíka púhou zmenou tvaru kulisovej dráhy zarážky.Na dosiahnutie dlhej životnosti je výhodné,...

Rezonančný obvod mikrovlnných integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278324

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kaboš Pavel, Slobodník Vladimír

MPK: H01P 7/10

Značky: rezonančný, obvodov, mikrovlnných, integrovaných, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Rezonančný obvod tvorí dielektrický rezonátor (1) s vodivým prstencom (2) uložený v mikrovlnnom integrovanom obvode. Vodivý prstenec (2) je umiestnený na hornej ploche cylindrického dielektrického rezonátora (1). Tento je umiestnený na substráte (5) mikrovlnného integrovaného obvodu, na ktorom je vytvorené napájacie mikropásikové vedenie (4). Nad dielektrickým rezonátorom (1) s vodivým prstencom (2) je umiestnená vodivá doska (3, 6).

Elektronický spínač najmä pre zapojenie do obvodov osvetlenia schodíšť a dlhých chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 617

Dátum: 05.10.1994

Autor: Sekáč František

MPK: H01H 43/00

Značky: zapojenie, osvetlenia, obvodov, elektronický, schodišť, dlhých, spínač, najmä, chodieb

Text:

...Ostatné svietidlá nie sú v činnosti. u2) osvetlenie schodišťa pre pohyb smerom hore alebo dole- v poradí druhým iniciovaním ovládacieho člena. elektronický spínač zapne osvetlenie nad a pod daným podlažím. Osoba si zvolí smer pohybu a zostúpi napr. na nižšie podlažie, ktoré je osvetlené, kde opäť iniciuje ovládací člen, pričom je zopnuté opäť osvetlenie poschodiapod ním. Vrchné rozsvietené poschodie časová základňavypína. Takto osoba...

Zapojenie elektronických obvodov na brzdenie motora automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 209

Dátum: 09.09.1993

Autor: Vachala Vladimír

MPK: B60T 8/00

Značky: brzdenie, elektronických, obvodov, automobilů, zapojenie, motora

Text:

...pátý odpor a rozpojovucí kontakt míkrospinače na zemsoučasně přes katodu a anodu první diody o přes šestý odpora k výstupu bístabilního klopného obyodu 2 operaoního-zesilovače. lsignálu má strmějšĺ o lineárnějšíPrvní kondenzátor korekčního proporcionalne integračního obvoduje spojen jednak vysokoohmovým sedmým odporom s výstupom emito rového sledovače chybověho anodounapětí, jednak s diody spoje né katodou s prvním koncem osmého odporu. Jeho...

Zapojenie obvodov na snímanie stavu iskrišťa elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269681

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urban Miloslav, Blaško Vladimír

MPK: B23H 1/02

Značky: strojov, iskrišťa, snímanie, elektroiskrových, obrábacích, zapojenie, obvodov, stavu

Text:

...delič. Výstup odporověho deliča je pripojený cez vstupný zosilnovač a prevodník napätie - frekvencia na blok galvanickěho oddelenia signálu s optrőnom. Blok galvanického oddelenia signálu s optrőnom je pripojený cez prevodník frekvencia - napťtie na výstupnš zosilovač.Zapojením obvodov na snímanie stavu iskriätanlektroiskrových obrábacích strojov sa docieli toho, že teplotná zävis 1 ostŠprevodovej charakteristiky optrőnu sa vôbec neprejavíčo...

Zapojenie formátovača impulzov s časovou kompenzáciou pre testery integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269514

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindelář Bedřich, Chamraz Jozef, Burian Ľubomír

MPK: H03M 5/02

Značky: formátovača, testery, kompenzáciou, impulzov, obvodov, integrovaných, zapojenie, časovou

Text:

...údajov l je pripojený na prvý vstup âł formátovača s časovou kompenzáciou a výstup 33 prijímačov časovacich fáz 3 na druhý vstup äg formátovača s časovou kompenzàciou Ž. výstup Ěg formátovača § je pripojený na prvý údajový vstup zl multiplexera s časovou kompenzáciou 1, výstup âł na druhý údajovývstup 13. výstup 53 na treti údajový vstup 13. výstup §§ na štvrtý údajový vstup 74, uvýstup äz na piaty údajový vstup zá e výstup äg na...

Zapojenie riadiacich obvodov striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267320

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čierny Pavol, Kukučka Vendelín, Bartek Ján

MPK: H02M 7/539

Značky: zapojenie, obvodov, striedača, riadiacich

Text:

...kanalom nemôže prejst a odblokovaným kanálem aj ked prejde, nemôže zmenit rozdellovaciu funkciu spaľovacích iapulzov riadiacej elektroniky. Týmto sa zabezpečuje naprostá spolahlivosť spravnosti rozdeľovsnia zapaľovacich impulzov, čim sa vylučuje akákoľvek aoinoatj polkodania výkonovčho polovodičcvého prvku, ktorý je pomerne drahý. Riešenia podľa vymálezu sa docieluje požadované kvalite zvarscieho procesu.Na priloženom výkrese je znázornený...

Zapojenie pre prepojenie obvodov CMOS so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264729

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: zariadeniami, zapojenie, logickými, úrovniami, zápornými, prepojenie, obvodov

Text:

...l je pripojený k druhému napájaciemu vstupu 3 obvodu lg CMOS a k druhej napájaoej zbernici lg zariadenia g s CMOS logikou, ktoré je spojená s druhou napájacou zbernicou lg napájacieho zdroja g. obvod lg CMOS môže byť tvorený napr. hradlom, multiplexorom, prevodníkom kódu alebo čítačom. K meranému objektu l je pripojený prevodník úrovne meraného signálu, tvorený obvodom pozostávajúcim z prvého rezistoru Q, druhého rezistoru 1 a prvej diôdy...

Zapojenie pre prepojenie obvodov TTL so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264728

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: úrovniami, zápornými, zariadeniami, logickými, zapojenie, obvodov, prepojenie

Text:

...napätia. z ktorého sú odvodené vstupné záporné logické úrovne. Kludová výstupná úro veň vstupného prevcdníka je H. Táto má nižšie nároky na príkon napájacieho zdroja a umožňujepripojenie výstupov viacej prevodníkov na spoločnú zbsrnicu.Minimalizácia prvkov prevodníka úrovne bola dosiahnutá využitím prvkov ochranného obvodu pre účely úpravy vstupného signálu pre obvod TTL. Pripojenie prevodníka úrovne ku každému vstupu viacvstupového...

Automatický uzatvárací ventil hydraulických obvodov s obojsmerným tokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261823

Dátum: 10.02.1989

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: F16K 31/38

Značky: uzatvárací, automatický, obojsmerným, hydraulických, tokom, ventil, obvodov

Text:

...12. Na pružina 25 priameho toku opretej o oporné teleso 16, je vo vnútornom priestore 45 výstupného puzdra 13 umiestnený tesniaci piest 22 toku, z.a ktorého oddeľovacou prirubou 27 je vytvorený nadstavec 23 o menšom vonkajšom priemere, a to o šírku v.nútorného prepoj-ovacieho kanálu 38.V medzipiestovom vnútornom priestore 46nadstavca 23 je umiestnený vnútorný ,piest 24 spätného toku, opatrený osovým prepúšťacím otvo-rom 43 zmeny toku a...

Zapojenie ovládacích obvodov reverzačných stykačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261070

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janech Michal, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf, Buchcár Anton

MPK: H01H 9/54

Značky: reverzačných, zapojenie, stykačov, obvodov, ovládacích

Text:

...spínača 4 je spojený s prvým vývodom cievky 1 prvého reverzačného stykača, s katódou druhej súčtoye diody 11 a s katódou druhej nuloyej diody 13. Druhý vývod cievky 1 prvého reverzačného stykača je spojený s anodou prvej oddeľovacej diody 5. Katoda prvej oddeľovacej diody 5 je spojená s katódou druhej oddeľovacej diody B, s katódou Zenerovej diody 9, s prvým vývodom sériového kontaktu 7 a s prvým vývodom dyojpolu 8, ktorý je tvorený...

Zapojenie obvodov na meranie číslicovo-analógových prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245323

Dátum: 15.12.1988

Autori: Kerekes Jeno, Kassai Ferenc

MPK: G01R 31/26, G01R 31/28, G01R 31/02...

Značky: prevodníkov, obvodov, číslicovo-analógových, meranie, zapojenie

Text:

...prúd/napätie, spínač 5 a první oddelovací sledovač 8 na jeden vstup diierencialneho zosilňovače B je pripojený výstup druhého oddelovacieho sled-ovača 9 pripojeného cez prepínač 4 na deiič 3. Výstup diferenciáineho zosilňovače 6je pripojený na vstup analógového multiplexéra 10, ktorého výstup je pripojený na vstup analógovo-číslicového prevodníka 7. Výstup analogovo-číslicového prevodníka 7 je pripojený na počítač 11. Cez analógový...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov pohonu akumulátorového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257849

Dátum: 15.06.1988

Autori: Janech Michal, Fígel Rudolf, Buchár Anton, Jurnečka Alexander

MPK: G05F 1/10

Značky: obvodov, zapojenie, vozíka, regulačných, riadiacich, akumulátorového, pohonů

Text:

...obvodu brzdy ll. V režime jazdy sú oba obvody odblokovanéa napätie v súčtovom obvode lg generátora je dané napätím z oneskorovacieho obvodu jazdy i brzdy. Pri zablokovaní z ovládacieho výstupu zadávacieho člena gg, alebo z akumulátorovej baterie l cez blokovaci obvod gg je napätie v súčtovom obvode lg generátora nulové.Po odblokovaní narastá s príslušnou časovou konštantou na úroveň danú nastavenou žiadanou hodnotou napätia. V režime...

Zapojenie ochranných obvodov v hybridnom meniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 255344

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: zapojenie, měniči, obvodov, ochranných, hybridnom

Text:

...prvého pomocného tyristora 13, anóda druhého pormocného tyristora 14 .a emito-r prvého výkono~ vého tranzistora 12. Kolektor prvého výkone» vého trvanzistora 12 je pripojený na plus pol prvého ttapätového zdroja 11. Do uzla je zajiojená katóda tretieho pomocného tyristora 17, katóda štvrtého pomocného tyristora 18.a koalektor druhého výko-nového tranzistora 16. Emitoor druhého výkon-ového tranzistora 16 je pripojený na mínus pol druhého...

Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Butkovský 1udovít

MPK: H05K 13/00

Značky: integrovaných, zariadenie, obvodov, vyťahovanie

Text:

...integrovaný obvod je odťahovaný od dosky plošného spoja rovnomerne a bez mechanického poškodenia.Na priloženom výkrese je v reze a bokoryse znázornená zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov.Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov pozostáva z tlačítka 1, rúčky 2,vnútornej odtalrosvacej pružiny 3, trubky 4,vonkajšej uchytávacej pružiny 5, vymedzevacej poistky 6, matice 7 s vnútorným kuželom, kužeľovité klieštiny B, stiojky 9 s...