Patenty so značkou «obsahujících»

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Skopalík Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 7/00

Značky: fosfor, způsob, pevných, zbytků, zpracování, obsahujících

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaroslav, Benda Ivo, Glaser Vladimír, Sýkora Stanislav

MPK: C05B 7/00

Značky: fosfor, způsob, pevných, zbytků, obsahujících, zpracování

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Způsob zpracování odpadů obsahujících karbid wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270796

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kodýtek Vilém, Hrdličková Eva, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframu, zpracování, způsob, odpadů, obsahujících, karbid

Text:

...zpravidla asix 8 až asi 10 1. Podmínkou dosažení vysokého výtěžku je přítomnost hydroxidu alkalického kovu v reakci směsi v poměru látkových množství hydroxidu a wolframu aspoň 2 1, výhodně asi 3 až asi 7 1. Je-li tento poměr větší než 10 1, začíná do roztoku přecházet i kobalt. Podrobněji je vliv množství oxidovadla a hydroxidu znázorněn na obr. 1 a 2,na základě výsledků získaných postupem podle příkladů 1 a 3. V obr. 1 je znázorněna...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krier Adam, Uckert Gotthard, Wallner Felix, Lugscheider Walter, Freimann Paul

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00

Značky: těžké, průmyslových, zejména, průmyslu, způsob, obsahujících, zpracování, chemického, zbytků

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...

Způsob likvidace odpadů obsahujících celulózu metanovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270037

Dátum: 13.06.1990

Autor: Růžička Marek

MPK: C02F 3/28

Značky: celulózu, odpadů, metanovým, kvašením, likvidace, způsob, obsahujících

Text:

...z .vyroby celulőz, eventualnä přímo kultivační kapaliny z této výroby.Po celou dobu enzymové reakce je nutne udräovat pH a teplotu reakční směsi v takovém rczaezí, které zaručuje Iunkceschopnoet použitých enzymu. note roznezí je specifické pro každý konkrétní zdroj enzymů a v důsledku toho není prakticky možné stanovit hodnoty -pH a teploty, které by vyhovovaly všem celulolytickým anzymům. Avšak nejčaatěji používaná celulőzy pocházejí...

Způsob přípravy nízkomolekulárních látek obsahujících imunomodulační aktivity z buněčných lyzátů lidských a zvířecích tkání, vylučující přítomnost infekčních agens a jejich toxických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270021

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čech Karel, Pekárek Jan, Barnet Karel

MPK: A61K 35/28, A61K 35/14, A61K 35/26...

Značky: způsob, jejich, produktů, lyzátů, zvířecích, aktivity, infekčních, imunomodulační, vylučující, tkání, agens, přípravy, obsahujících, látek, lidských, buněčných, nízkomolekulárních, toxických, přítomnost

Text:

...agens, schopných vyvolat onemocnění u lidí nebo léčených zvířat. Základní podmínkou v tomto smyslu je cílený výběr vhodných, zdravých (tj. choroboplodných zárodků prostých) dárců, a to jak lidí, tak i zvířat. Další ne cs 270021 si T 3zbytnou podmínkou je oílená kontrola zíekaneho materiálu na prítomnost vybraných závažných intekoi (napr. viru hepatitidy B. prítomnost púvodce AIDS epod.). Vlastní výrobní postup musi bezpečne zajistit bud...

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turková Jaroslava, Benešmilan, Petkov Lubomír, Viková Jitka

MPK: C12N 11/12

Značky: polysacharidu, nukleotidů, sacharidů, skupinu, reaktivní, jiných, způsob, karbonylovou, obsahujících, glykoproteinů, sloučenin, imobilizace

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Sorbent heparinu a látek obsahujících struktury heparinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266851

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav

MPK: C07K 17/08

Značky: látek, jejich, heparinu, způsob, struktury, obsahujících, přípravy, sorbent

Text:

...je, že aktivace nosiče probíhá pouze na vnitřním hydrolilním povrchu pÓľů, nikoli ve hmotč, takže po následnévazebnć reakci s protaminem je eliminace zby lých reziktivních skupin úplná, poměrně rychlá a konečná.Vlastní vazba protaminu (poly-ls-lisynu) se uskutočňuje adicí primzirních skupin ziíinantů na epoxidový kruh aktivovaného kopolymeru. Nutnou podmínkou je, aby aminosktípiny nebyly protonizovány, proto je nutno upravit alkalitu roztoku...

Zařízení pro míchání zdraví škodlivých kapalin obsahujících zejména radioaktivní sedimentující látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265497

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona, Petr Jan

MPK: B01F 13/10

Značky: sedimentující, kapalin, zařízení, škodlivých, míchaní, zdraví, zejména, látky, obsahujících, rádioaktivní

Text:

...zařízení mají charakter potrubního, armaturového a přístrojového příslušenství. Jak je vidět z obr., jedná se osací potrubí lg, výtlačné potrubí lg, přepouštěcí ventil lg a přepouštěcí potrubí lg, dáleo trojcestnou armaturu ll, instalovanou výhodné na tlakovém větrníku gg, spojenou mechanicky,tj. pákou lg, táhlem lg a tyčí gg s pístem gl a pružinou gg pneumatického válce gg, kterýje opatřen odpouštěcím potrubím gg v němž je umístěn...

Způsob výroby plynů obsahujících metan

Načítavanie...

Číslo patentu: 265208

Dátum: 13.10.1989

Autori: Scott James, Thompson Brian, Lacey John

MPK: C10J 3/16

Značky: obsahujících, způsob, metan, plynů, výroby

Text:

...vodorozpustnýoh sloučenin a kondenzovatelných orqanickcýh sloučenin, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že alespoň část vodní páry potřebné pro reakci se dodá přidáním vodné kapaliny ve směsi s ostatními zplyñovacími činidly.Výhodné je touto vodnou kapalinou vodný odpad, získávaný zpracováním plynu vyráběného jako produkt. Avšak touto vodnou kapalinou mohou být i čistší formy Vody. jako například voda používaná pro chlazení nebo pro...

Způsob oddělování arsenu z kyselých roztoků obsahujících arsen a jiné kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265206

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veronese Giuseppe, Rivola Luigi, Guerriero Renato, Baradel Agostino

MPK: C01G 28/00

Značky: roztoku, kyselých, arsenu, arsen, obsahujících, způsob, oddělování, jiné

Text:

...pro umožnění svého podélného posuvu středním ovládacím kolénkem gł. Vykyvovâní platiny lg kolem opěrného bodu 33 ve vodicích paralelních drážkách 31 se ovládá dalšími dvěma kolénky gg, gg, spolupracujícími ee dvěma odtlačovacími zámky gg, gg.Jazýčkové jehly łg jsou na svém stvolu ll opatřany vysunovacím kolénkem 51 a zatahovaoím kolénkem gg, přičemž vysunovací kclénko gl můžu být uspořádáno v osovém směru v různých místech u různých...

Způsob zpracování olovářských úletů obsahujících chlór a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264556

Dátum: 14.08.1989

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C22B 7/02

Značky: úletů, chlor, obsahujících, zařízení, zpracování, tohoto, způsobu, olovářských, provádění, způsob

Text:

...při teplotách 500 až 800 C. Podstata vynálezu spočívá V tom, že vzniklý pražencc, který se louži vodcu a umožňuje získat koncěntrované roztoky chloridu vápenatého.Zařízení pro louženi pražence podle vynálezu sestává 2 nejméně jedné rotační nádoby, do které je etředovým otvorem na jednom konci zasunut hrabkový dopravnik určený pro vynáěení pevné fáze z rotační nádoby, jehož žlab je upraven pro přívoduloužídla, kde na opačné straně rotační...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: síry, horkých, obsahujících, způsob, nečistoty, plynů, mechanické, odstraňování, kysličníku

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Píša Václav, Lanc Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: deponování, výběru, kyselých, železo, místa, důlních, způsob, obsahujících, úpravy

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Plšek Josef, Pospíšil Zbyněk, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 23/00

Značky: způsob, škodliviny, horkých, cementového, plynů, způsobu, výrobe, provádění, tohoto, chlazení, slínku, zařízení, obsahujících

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících lecithiny, kefaliny a vaječný albumin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263959

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staňková Milada, Nonfried Jiří, Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahujících, způsob, předčištění, neutrálních, lecithiny, albumín, vaječný, odpadních, kefaliny

Text:

...K ú-činné sorpci vaječného albuminu, lecithinů a kefalinů je zapotřefbí, aby velikost upraveného montmorillonitu byla nižší, než 250 m. Po přidání činidla se odpadní voda se sornbentem. míchá po dobu 10 až 60 minut, s výhodou 20 až 40 minut.vyšších ěisticích efektů se dosáhne, pokud se k odpadní vodě po přidání sorbentu pridá síran vápenatý v množství 1 až kg ..m 4, s výhodou 2 až 3 kg. m 4. Vznikiý kal se odstraní sedimentaoí nebo flnotací....

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících ze zpracování masných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263843

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šedivý Josef, Staňková Milada, Nonfried Jiří

MPK: C02F 1/58

Značky: neutrálních, odpadních, obsahujících, masných, výrobků, předčištění, způsob, zpracování

Text:

...glutin a chondrin. Pokud upravovaná odpadní voda vykazuje zhrduba neutrální pH, není zapotřebí přídavek neutrallzačních činidel. K odpadmi vodě o pHcca. 5-~ 9 ~se přidá 0,2-3 kg..m 3 söďíkovými ionty interkrystalicky nabobtnalého montmorillonitu, s výhodou ve formě suspenze. Pro většinu těchto odpadnich vod postačí přídavek 0,5-1,5 kg . m 3Sodikovými ionty lnterkrystalicky nabobtnalý montmorillonit se dostává na tuzemském trhu pod názvem...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících anionaktivní tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263327

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, způsob, tenzidy, obsahujících, čištění, anionaktivní

Text:

...a snižuje se stabilita emulgovaných ropných látek nebo tuků a dochází ke tvorbě agregátů kapek, s Jejich následným vzájemným spojováním Ckoalescenci). Tento proceslze urychlit mechanickým mícháním. Deemulgované ropné látky a tu 283 327ky jsou odděleny gravitačně převážně ve formě volné fáze. Akylsulfáty tvoří e barnatou solí nerozpustny síran barnatý a sulfonované tenzidy se vysrážeji ve formě barnatých solí. Podmínkou pro úspěšné...

Směšovací komora pro ochlazování spalin obsahujících škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262960

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: komora, směšovací, spalin, obsahujících, škodliviny, ochlazování

Text:

...zde vzniká strop šikmého kužele, msto pro vytvoření čistících otvorů a podporuje se turbulence procházejících plynů. vertikální těleso může být jedno nebo více a dáĺe následuje válcový ú Ásek a odbočka plynů pro jejích odvádění z komory.Toto zařízení je znázorněno na přiloženém výkrest Směäovací komora je ve své spodní části tvořena šikmym kuželem L, který je napojen odbočkou A na kanál g plynů přicházejících z rotační pece 3. Šikmý kužel L...