Patenty so značkou «obsahující»

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rostock Angelika, Dauth Christoph, Glusa Erika, Heidenbluth Karlheinz, Grawert Werner, Schmidt Joachim, Bartsch Reni, Hempel Roland, Hoffmann Wolfgang, Morgenstern Evelyn

MPK: C07D 457/06

Značky: obsahující, lysergové, jejich, nové, sloučeniny, prostředky, výroby, jakož, amidy, terapeutické, kyseliny, způsoby

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Způsob čistění odpadní vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany

Načítavanie...

Číslo patentu: 270229

Dátum: 13.06.1990

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahující, dusitany, odpadní, dusičnany, způsob, čištění

Text:

...závislosti na vydatnosti proudu odpadní vody může být odpadní voda zaváděna jednou nebo více kruhovými drenážními trubkami současně do všech vháněcích kanálů nebo pouze do jednoho nebo několika kanálů podle určitého rozvrhu. V případě, že je to nezbytné, přidá se do odpadní vody dříve, než se tato voda zavede do vháněcích kanálů, eubstrát pro re dukující mikroorganismy.Doba zadržení odpadní vody v nádrží nebo filtru je asi 1 až 20 hodin, s...

Kyselá pasivační lázeň obsahující trojmocný chrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270215

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klos Klaus-peter, Birnsteil Willi, Lindemann Karl-heinz

MPK: C23C 22/53, C23C 22/34

Značky: kyselá, trojmocný, lázeň, obsahující, chróm, pasivační

Text:

...která obsahuje pouze chromité slouěeniny, avšak žádný oxidsční činidlo a žádnou silnou komplexetvornou látku, ktori má dlouhou životnost, umožňuje zaborvitelnou pasivoci a umožňuje lepší adsorpciorgonickýoh polymerh na vyrobenou paoivaöní vrstvu.Predmetom vynálezu Jo kyselá pasivsční ldzen obsahující trojmocný chrom a fluorid pro povrchy ae zimku, zimkovýoh elitin o ksdmia, kteráobeahuJe Jednu nebo více komplexních eloučenin obecného...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid, a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266591

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velthuis Otto, Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: katalyzátor, ethylenoxid, stříbro, způsob, oxidací, obsahující, vhodný, ethylenu, přípravy

Text:

...použitelnými jako výchozí látkypro promotor, jsou například dusičnany, štavelany, soli karboxylových kyselin nebo hydroxidy. Nejvýhodnějším promotorem je cesium, kterého se výhodně používá v podobě hydroxidu cesného nebo dusičnanu cesného.Pro přidání alkalických kovů je známo několik výborných metod, při nichž je možno tyto kovy nanášet současně se stříbrem. vhodnými solemí alkalických kovů jsou zpravidla soli, které jsou rozpustné V...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266590

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aan, Velthuis Otto, Boxhoorn Gosse

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: ethylenoxid, přípravy, oxidací, způsob, obsahující, vhodný, katalyzátor, stříbro, ethylenu

Text:

...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujícímjak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž impregnační roztok sestava ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organíokého aminu, soli draslíku, rubidia nebo cesia a vodného rozpouštědla. Napríklad roztok šřavelanu tříbrného obsahující draslík je možno připravit...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dániel Mikuláš, Kafka Vratislav, Čech Oldřich, Vyskočilová Jiřina

MPK: D04B 21/00

Značky: nejméně, nití, pletenina, soustavu, způsob, výroby, obsahující, její, vazbě, anorganických, jednu, osnovní

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265806

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Havránek Josef, Vídenský Jan Csc, Vosolsobě Ján

MPK: C05B 11/08, C05B 11/06

Značky: způsob, hnojiva, výroby, obsahující, kyselinu, směsi, převážně, trihydrogenfosforečnou

Text:

...fosforečné suroviny se provádí kyselinou dusičnoua kyselinou sírovou nebo/a částečná úprava poměru vápníku ku oxidu fosforečnému se provádí pomocí kyseliny sirovénebo suroviny tuto kyselinu obsahující, přičemž vzniklý síran vápenatý spolu s obtížné rozložitelnym složkamí z fosfátové suroviny se ze vzniklé suspenze oddělí před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražcváním.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Glaser Vladimír, Vokřál Václav, Vosolsobě Ján, Vídenský Jan, Havránek Josef, Vybíral Zdeněk

MPK: C05B 11/06

Značky: kyselinu, obsahující, převážně, trihydrogenfosforečnou, způsob, výroby, hnojiva, směsi

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Vokřál Václav, Vosolsobě Ján, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: způsob, směsi, trihydrogenfosforečnou, převážně, obsahující, kyselinu, hnojiva, výroby

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havránek Josef, Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Vosolsobě Ján, Vídenský Jan, Vokřál Václav

MPK: C05B 11/06

Značky: směsi, způsob, obsahující, převážně, výroby, trihydrogenfosforečnou, kyselinu, hnojiva

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: přípravy, zejména, rozklad, organické, látky, způsob, popeloviny, kalorimetrické, obsahující, uhlí, bombě, tepelný, vzorků

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Chromokomplexní azobarviva obsahující N-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid

Načítavanie...

Číslo patentu: 265402

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smékal Otto, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, obsahující, n-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid, chromokomplexní

Text:

...aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokýçh světlostálostí i mokrýoh stálostí s výbornou eqalizací.Tato barviva se připravují působením kyseliny chromsalicylové na předmětná monoazobarviva v prostředí NH 40 H při teplotách od B 0 do 100 DC v atmosférickém tlaku, případně při teplotách 110 až 150 °C v autoklávu za zvýšeného tlaku 0,1 až 1,0 MPa. Odstín výsledného barviva při různém seskupení substituentů R 1, R 2, R 3 ve...

Samobazifikující směs k činění usní obsahující sole hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264766

Dátum: 12.09.1989

Autori: Exner Rudolf, Ráček Vladimír, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk

MPK: C14C 3/04

Značky: usní, hliníku, obsahující, samobazifikující, činění, směs

Text:

...výluhů z výroby celulözy ze dřeva pomocí hořečnatých solí. Teplota záhřevu je 900 až ľ 500 °c a do záhřevu se obvykle pohybuje od 14 do 28 dní. Tím se dosáhne částečně snížení reaktivity proti běžně dostupnému oxidu hořečnatému, takže pelety Mgo jsou vhodnější surovinou k přípravě samobazifikujících směsí.Při použití sušeného hydroxidu chromitého neho pelet ze spalování sulfitových výluhů Úbsâhuĺĺcĺch hořečnaté solí dochází k...

Příze obsahující štěpená natrhaná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 264202

Dátum: 13.06.1989

Autori: Maixner Václav, Břečka Luděk, Vondráček Josef

MPK: D02G 3/34

Značky: natrhaná, vlákna, štěpená, příze, obsahující

Text:

...směsi s hmotnostně 5 až 95 vláken přírodních neboj chemických, obsahující vyčnívající konce štěpených vláken z tělesa příze.Příze s obsahem štěpených vláken podle vynálezu je možno vyrábět jako hladké nebo jako efektní, zvláště s vlasovým poprípade se lnářským efektem. K výrobě efektních přlzí postačuje jejich sepředení, u hladkých přízí je vhodné následné počesání. Příze se mohou také vyrábět s příměsí přírodních nebo klasicky zvlákněných...

Prostředek obsahující přilnavý, biologicky odbouratelný olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264147

Dátum: 13.06.1989

Autor: Schur Hans

MPK: C10M 159/02, C10M 101/04

Značky: obsahující, přilnavý, biologicky, odbouratelný, prostředek

Text:

...jako odformovacího prostředku (například pro konstrukční formy).Jakožto příklady biologicky odbouratelných pryskyřic, obsahujících kalafunu se uvádějí belzámová pryskyřice získaná z tsrpentinováho balzamu (jako borovicováho exudátu), kořenová pryskyřice získaná rozpouštědlovou extrakcí z kořenů a talová pryskyřice získaná frakcionovanou destilací taloveho oleje, který je vedlejším produktem při várce dřevné buničiny (na príklad při výrobě...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262317

Dátum: 14.03.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, koncentrace, katalytické, obsahující, stanovení, kyselinu, pyridoxal-5-fosforečnou, aminotransferas

Text:

...je nutné vybrat takovou substanci, která nastaví pH na požadovanou hodnotu, která bude püsobit katalytický rozklad a která též bude kompatibilní s biochemickým analysovaným systémem.Zmíněné nedostatky podstatné snižuje činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou jehož podstata spočíva v tom,že na 1 mmol kyseliny pyridoxal-5-fosforečné obsahuje 0,5 až 10 mmol tris(hydroxymety...

Přeplňovaný motor s vnitřním spalováním, obsahující turbokompresor s axiální turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261217

Dátum: 12.01.1989

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01N 7/06

Značky: turbokompresor, spaľovaním, přeplňovaný, turbínou, axiální, vnitřním, motor, obsahující

Text:

...1 a 2, obr. 4 schéma jiněho provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirálý, navzájem přiložených k sobě a izolovaných jedna od druhé, obr. 5 podélný řez rozvinutou vstupní tvarovkou z obr. 4,obr. 6 schéma dalšího provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirály, navzájem přiložených k sobě a spolu spojených, a obr. 7podélný řez rozvínutou vstupní...