Patenty so značkou «obracení»

Způsob odtahování a obracení hadicově pleteného kusu v okrouhlém pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269969

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nannini Dante, Caccivio Giuseppe, Beconcini Paolo

MPK: D04B 15/92

Značky: způsobu, pletacím, okrouhlém, pleteného, hadicové, stroji, tohoto, odtahování, způsob, zařízení, provádění, obracení

Text:

...problémy dynamického charakteru, jako jsou vibrace, současně se všemi nevýhodami s nimi spojeuými a problémy silného opotřebovávání zachycovacích prvků, které vyžadují časté vyměňování a nastavovéní jinou nevýhodou je, že hadicově pletený kus je Z 8 chycován zachycovacím prvkom po jeho zatažení a po jeho vstupu do kuželového prostoru a že zschycení hadicově pleteného kusu způsobí na něm záhyby a krabacení, které sni žuje jeho hodnotu.U...

Zařízení k obracení holeňových svršků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269467

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bauer Ivo, Vinklárek Zdeněk, Stehlík Miroslav, Hrubý Karel, Pšeja Rudolf

MPK: A43D 85/00

Značky: zařízení, svršku, obuvi, holeňových, obracení

Text:

...a v půdo 2 . GS 269 467 B 1rysné poloze jsou vzájemné odkloněny od osy g (obr. 2) eymetrie třmene 22 ve směru od špičky holeňového evräku g obuvi. Holeňový evršek g obuvi je ne jedné straně ukončen holeňovým okrajem h, zetímco na. protilehlé straně je ukončen okrajom nepínscí záložlq z. Svislý tlakový válce g je spolu s přehrnovaoími lištami 33, j upraven vs vyhrání 12 stolové deelq g, upevněné k vrohní části rámu l. Po stranách...

Zařízení k obracení horní větve dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265938

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dvořák Jiří, Kremláček Vítězslav, Drs Jan, Demjanovič Jan

MPK: B65G 15/64

Značky: horní, větve, pásu, zařízení, dopravního, obracení

Text:

...rovnače gg od ohraceče gg v uvedeném rozmezí je dána tuhostí pásu gg.Obraceč gg pásu łg je tvořen uzavíratelným děleným rámem gł, po obvodu opatřeném dvěma vum-unýnnl v-wwl Myľ umvrñlu-un kunluuuýwlu uI/řďvývlu npľulnýt-Iu vAlvů Lł. pľlřrvulnł. vľamrur nou Imvznjłuun pootočeuy o 45 °. Jako opěrných válců gg je 5 výhodou využito normalizovaných válečků používaných na pásovém dopravníku łg. Rám gł je sestaven z navzájem podobných polorámů...

Zařízení na obracení rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262461

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlík Josef, Kubeček Ladislav

MPK: A41D 19/04

Značky: obracení, zařízení, rukavic

Text:

...deaku je dále upevněn prípravok eeetevající z pěti trnů opatłených na horníoh koncíoh rozpěrnýml čelíatmi.Vylií efekt navrhovaného zařízení apoćíve v odstranění namahavá praca, ve zzyohlení pracovního cyklu a odstranění znetkovítoztí u materialu e vyilím třením intrnějlí manípulaoí.Príklad provedení zarízení podle vynálezu je achematícky zobrazen na výkrese. kde na obrázku č. 1 v bočním a na obrázku č. 2 čelním naryau. Na stojanu A je...

Způsob obrácení posouvající se pružné folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261709

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žížala Milan, Kozák Vladimír, Matoušek Vilém

MPK: B32B 35/00

Značky: posouvající, způsob, pružné, fólie, obracení

Text:

...které je součástí impregnační linky a nevyžaduje žádný další prostor, vytvářet nasouborování složí261 709 főlií přímo v žádoucí eestavě (rubová, líoová, rubová. főlie) pro nalisování nebo vytvářet slože všech opačně polohovanýoh főlií. Dovoluje při kontinuálním způaobu výroby főlie okamžitě měnit jednotlivé režimy(obracení každé főlie, obracení každé druhé főlie) včetně změny její délky na poloviční, popřípadě dvojnásobnou a výměnu...

Obracení zařízení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257944

Dátum: 15.06.1988

Autor: Sirsch Miroslav

MPK: B65G 57/08

Značky: zařízení, materiálů, tyčového, obracení

Text:

...práce, snížit spotřebu el. energie aÉlepšit pracovní prostředL-Příklad provedení obracecího zařízení tyčového materiálu. je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je nakreslen řez obracecím zařízením V základní poloze, na obr. 2 je obracecí zařízení znázorněno při obracení tyčového materiálu v okamžiku,kdy se obě ramena začínají otáčet synchronně a na obr. 3 v okamžiku, kdy se obě ramena přestávejí otáčet synchronně.V Na...

Zařízení k obracení T-profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255485

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sirsch Miroslav

MPK: B21B 39/20

Značky: zařízení, obracení, t-profilů

Text:

...s kladkami. Vpustka s deskou s kladkami jsou spolu otočně uloženy v tělese obraceče.Zařízení umožňuje automatizaci obracení T-profilů a zvyšuje tak produktivitu práce.Příklad zařízení k obraceni T-profilů je zohrazen na výkrese. Na obr. 1 je podélný řez obracecím zařízením, na obr. 2 je pohled ze vstupní strany s vlevo otočenou vpustkou a na obr. 3 je pohled ze vstupní strany s vpravo otočenou vpustkou.Vpustka 5 je otočně uložena v...

Zařízení pro předávání a obracení archů papíru u archových tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245965

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bär Reinhard

MPK: B65H 29/06

Značky: papíru, tiskařských, strojů, obracení, archových, archů, předávání, zařízení

Text:

...Ósa«łl je přesouvatelná do dvou krajních poloh.- 3 245 965 V jedné poloze osy j kladka M dosedá na vačku 6, v druhé poloze navačku JJ, obě vačkytgá a J.Z jsou-upevněny na bočníci gg stroje. Druhá strana dvouramenné páky J.2 vede jedno vodítka i - není znázornená, druhe vodítko M je vedeno čepem 55, unevněným na náhonovém kole Q, upevněném na bubnu .. Vodítka M vedou pružinu jj. Na hřideli 2 unašečů jsou uloženy otočně unašeče § a pevně...

Zařízení k obracení profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255270

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hrbáč Jaroslav

MPK: B65G 47/22

Značky: zařízení, tyčí, obracení, profilových

Text:

...provedení je na nosném čepu 5 hlavní nosné páky Q kyvně uložena druhá dvojramenná obracecí páka lg, jejíž kratší rameno łgl je svým čepem 5 kyvně spojene se svým táhlem g kyvně spojeným druhým koncem s čepem 1. Čepy 1 mohou být pro každé táhlo 5, 2 uloženy zvlášč, nebo mohou být pro obě táhla 5, 2 společné. Pracovní části dvojramenných obracecích pák 3, mohou být libovolně tvarované podle druhu obrácených profilových tyčí ll.j V základní...

Zařízení k obrácení polotovarů opatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242098

Dátum: 01.02.1988

Autor: Exner Milan

MPK: A43D 8/48

Značky: obracení, zařízení, opatků, polotovarů

Text:

...1 uspořádaný pod výstupom z kosioí jednotky 1 je obepínán tranaportním pásem 2 vedeným k odvalovacímn bubnu 5 a přes válec opásání Q zpět k nepínaoímu váloi 1 uloženému v tělese 3 Nad odvalovacím bubnem 5 je v podělných drážkách 31 uložen válec § uohycený táhlem gg a ramenem A 2 na tělese 3,V místě spojení táhla gg a ramene 51 je uchycene tlačná pružina 54 opírající se o výstupky 52 skříně Ag Véleo § je jedním z vodicích válců hnaoího...

Zařízení k obracení dýhových listů, zejména u svislých krájecích strojů s horním řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239993

Dátum: 01.02.1988

Autor: Koláo Karel

MPK: B27L 5/00

Značky: obracení, dýhových, zejména, listů, řezem, svislých, zařízení, horním, strojů, krájecích

Text:

...nárysný řez a obr. 2 bokorysný řez.Na nepohyblivé trubce l opatřené otvory g, pevné spojené s clonami Q a distančními kroužky 5 jsou otočné uloženy podtlakové prstence vytvořené z kotoučů 1 a pláště § opatřeného štěr lbinami g. Kotouče 1 jsou pevné spojené s ložisky §. Mezi jed notlivými podtlakovými prstenoi jsou uloženy vložky Q pevné připojené k ložiskům Q. Jedna vložka § je opatřena pohonom. Součástí zařízení je nosník lg s příčkami...

Zařízení pro obracení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252431

Dátum: 17.09.1987

Autor: Sirsch Miroslav

MPK: B65G 7/08, B21B 39/20

Značky: zařízení, materiálů, tyčového, obracení

Text:

...dle vynálezu je znázorněnna výkrese Na obr. 1 je nakresleno za- řízení při jeho obracení o 180 °, na obr. 2 při obraçení o 90 °, Zařízení pro obracení tyčového maferiálu ł je umíetěnq mezí- dopravník g a-odbavovací zařízení Q a sestává zvobraceoího zaří zení Ž na němž jsou připevněny diagohálně umístěné přestevitelné.čelisti 1. Obřacecí zařízení 2 je poháněno hnacím zařízením Q, které 9 je klouboyě spojene-se.zvedacím zřízením Q A řPři...

Zařízení na obracení těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 240243

Dátum: 15.06.1987

Autor: Rabatin 1udovat

MPK: B65G 7/08

Značky: zařízení, obracení, těles

Text:

...prvního a druheho ras mene 5, B je otočné uložena kladka A 10Kla-dka 1 U je uložena ve vedení 11 upraveném na rámu 1 rovnoběžné s ložnou plochou 3. Kladka 10 ve vedení 11 představuje nejvýhodnější provedení suvneho a současně~ otočného uložení druhé opěrky 4 na rámu1. Uložení druhé opěrky 4 ve vedení 11 je provedeno tak, že v koncové poloze, otočené oné o 90 ° oproti základní poloze, je nosná plocha B druhého ramene 6 rovnoběžné na stejné...

Zařízení pro plynulé obracení normálkových tvarů lehčených keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232671

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk, Procházka Jan, Choc Svotopluk

MPK: B65G 57/08

Značky: plynule, obracení, výrobků, lehčených, keramických, normálkových, zařízení, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru keramického průmyslu. Jeho podstatou je, že při obrábění normálek obstará obracení normálek o 180° v plynulém toku, bez porušení časových intervalů. Zařízení sestává z obracecího kola, které provádí obracení normálek, z dopravního řetězu s unášeči, kterým jsou normálky do obracecího kola přiváděny v součinnosti se zrychlujícím řemenovým dopravníkem, jehož převody jsou zvoleny tak, aby čas, potřebný pro posunutí...

Zařízení pro zvedání a obracení polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227964

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kuželka Rudolf

Značky: polotovarů, zvedání, obracení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání a obracení polotovarů, zejména při několikaoperačním zápustkovém kování, vyznačující se tím, že sestává jednak z páru čelistí (4) spojených s ozubenými koly (5) a vedeními (6) ve tvaru čtyřbokého hranolu, přičemž čelisti (4) jsou otočně uloženy v objímce (9) na lištách (3) transferového podavače, a jednak z páru hřebenů (1) a kulis (2), které jsou umístěny na desce stolu lisu, přičemž kulisy (2) jsou opatřeny vodicími...

Zařízení k obrácení tabule plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230794

Dátum: 01.04.1986

Autor: Jouza Vladimír

MPK: B21B 39/20

Značky: tabule, zařízení, obracení, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení těžiště při obracování tabule plechu a tím současné snížení energetické náročnosti i hmotnosti celého zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu sestávající nejméně ze dvou dvojic obracecích ramen, kde každé obracecí rameno (1 a 1´) je tvořeno z nosné části (2) opěrně plochy (3) a válcového odvalovacího segmentu (4),opatřenému ozubením, uloženého na odvalovací desce (5). Obracecí ramena(1 a 1´) jsou...

Zařízení na sklizeň a obracení plodin, zejména luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219707

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

Značky: zařízení, luštěnin, zejména, sklizeň, obracení, plodin

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny zařízením na sklizeň a obracení plodin, zejména luštěnin, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na předním konci kyvného rámu je uchycen na paralelogramových ramenech rotační zvedací sběrač sklízených plodin, upravený nad žací lištou.

Zařízení k obracení stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224928

Dátum: 01.11.1984

Autori: Beran Oldřich, Vavřička Josef

Značky: stonkového, obracení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k obracení stonkového lnu, spočívající na rámu podvozku, v jehož přední části je umístěno sběrací ústrojí lnu, na které navazuje vynášecí dopravník lnu, vyznačující se tím, že v zadní části rámu /1/ zařízení je uloženo otočné horizontální unášecí kolo /4/ opatřené vertikálními prsty /10/, přičemž pod otočným horizontálním kolem /4/ je k rámu /1/ zařízení upevněn půlkruhovitý roštový stůl /5/, na který je z jedné strany vyústěn vynášecí...

Klešťový závěs v zařízeních k obracení listů pro tiskové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223565

Dátum: 01.09.1984

Autori: Peter Gunter, Rudolph Otfried, Fischer Karlheinz

Značky: zařízeních, listů, klešťový, stroje, obracení, závěs, tiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klešťového závěsu v zařízeních k obracení listů v tiskových strojích pro částečné používání při jednostranném anebo dvoustranném tisku. Úkolem vynálezu je vytvoření klešťového závěsu, který je umístěn v zařízeních k obracení listů a který může stahovat list s uzavřeného povrchu při jedno stranném a oboustranném tisku. Tento úkol se řeší tím, že klešťový závěs, který se skládá ze dvou polovin, opatří se na jedné polovině...

Zařízení pro obracení kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214554

Dátum: 29.06.1984

Autor: Rožnovský Josef

Značky: zařízení, kroužků, obracení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obracení kroužků nádob z horizontální polohy osy do vertikální a opačně zvedacím mechanismem pomocí závěsu s okem a podložkou pro zavěšení kroužku a trámci s kolíkem pro uložení kroužku je určeno pro kotlárny, kalírny a těžké obrobny. Je vhodné zejména pro usnadnění uložení kroužků při rýsování, obrábění, tepelném zpracování, sestavování a svařování, zejména větších rozměrů a hmotností.

Zařízení k načechrávání a obracení posečeného porostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223482

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

Značky: porostu, obracení, načechrávání, posečeného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob načechrávání a obracení posečeného porostu na pozemku a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na posečený porost se při současném pohybu zařízení působí tlakovým vzduchem v alespoň částečně uzavřeném prostoru skříní směrem na křídlové těleso, mezi nímž a pozemkem je štěrbina, ve které se zvýší rychlost proudícího vzduchu nejméně na dvojnásobek a za spolupůsobení vytvářeného vztlaku se...

Přípravek pro obracení ohebných plochých výrobků ve tvaru pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222963

Dátum: 09.04.1984

Autori: Glasow Gunthard, Liebig Andreas

Značky: přípravek, výrobků, plochých, tvaru, pytlů, ohebných, obracení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro obracení plochých výrobků ve tvaru pytlů, zejména pro obracení ložních povlaků. Cílem vynálezu je vytvoření přípravku, provedeného podle typorozměru optimálně, jehož pomocí je možno obracet velké ploché výrobky ve tvaru pytlů. Tento přípravek má zvýšit produktivitu práce a snížit fyzické zatížení obsluhujícího personálu. Podle vynálezu jsou obracecí prvky umístěny na hřídeli a mohou se podél ní pohybovat. Obracecí...

Zařízení k obracení dopravního pásu se zamezením jeho zborcení a přeložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238107

Dátum: 16.02.1984

Autori: Sokol Jiří, Beran Jan

MPK: B65G 15/64

Značky: zamezením, zborcení, pásu, zařízení, přeložení, obracení, dopravního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro obracení dolní větve dopravního pásu. Dopravní pás je obracen pomocí vnějšího vedení, přičemž s válečky vnějšího vedení je v dotyku čistá /nepracovní/ strana dopravníku pásu. Funkční spolehlivost je zajištěna válečky vloženými mezi okraje svinutého dopravního pásu a rolnami vloženými do prostoru svinutého pásu. Válečky vložené do mezery mezi okraji svinutého pásu zajišťují, že vždy dojde k obrácení pásu. Rolny vložené do...