Patenty so značkou «obráběcích»

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krejčí Miroslav, Dvořáček Jan

MPK: B23Q 7/18, B23Q 7/00

Značky: zejména, otočná, obráběcích, automatických, dopravníku, linek, stanice

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických a jednoúčelových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269867

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Stanislav, Lázníček Jiří, Srba Miroslav

MPK: B23Q 5/20

Značky: vřeten, obráběcích, strojů, soustružnických, ustavování, jednoúčelových, zařízení

Text:

...mechanicko hydraulickáho prvku. zvolený systém ustavování zajístí etoprocontní opakovatelnost polohy. Toto je zajiätäno speciálním tvarovým vybráním s nábihem pslohovacího kotouče a optimální funkcí polohovacího palce vo vazbä na cyklus stroje. Lamelové spojka, která slouží v určitě íázi jako pojistná, zajiätujo bezpečný chod celáho zařízení. Pohon hydromotorem přes jodnosmřrnou spojku zajistí vždy dotoěení vřoteno do äádsná polohy řez...

Zapojení modulu vysílače optopřenosu pro dotykové sondy v CNC systémech k měření na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265639

Dátum: 14.11.1989

Autori: Piskač Jaroslav, Morávek Miroslav, Steidl Karel, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 15/00, G01B 15/02, G01B 15/04...

Značky: sondy, vysílače, zapojení, modulu, systémech, dotykové, strojích, měření, optopřenosu, obráběcích

Text:

...dotykové sondy. Výstup ll bloku l generátoru řízeněho krystalem je připojen na první vstup 3 bloku3 tvarovače komunikačních pulsü a současně na první vstup Al bloku A řízení.Funkce zapojení dotykové sondy je následujícívýchozí stav zajišťuje přenos komunikačních pulsů, které přijímač vyhodnotí - signali zuje volnou linku. Napájecím napětím je uveden do činnosti blok l generátor řízený krystalem,pripojený na vstup gł bloku 3 tvarovače...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Steidl Karel, Rada Petr, Zeman Luboš, Čapek Karel, Bydžovský Jan, Lang Pravdomil, Vaněk Josef

MPK: B23Q 15/12

Značky: zatížení, systémech, vstupní, řízení, kontroly, obráběcích, strojů, nástrojů, bloků, zapojení, aktivní, adaptivního, částí

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Vedení vodorovně posuvných závaží obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257005

Dátum: 15.04.1988

Autori: Píhrt Jaroslav, Ženíšek Josef, Zieba Bohumil

MPK: B23B 47/26, B23Q 1/28

Značky: posuvných, strojů, vedení, závaží, obráběcích, vodorovné

Text:

...vřeteníku a závaží pro vyvážení pinoly jako celku.Na obr. 2 je schematický řez stojanem stroje s vyznačeným uspořádáním závěsů, vřeteníku a závaží. Na obr. 3 je znázorněn princip řízeného přesouvání závaží pro vyvážení pinolya schéma uspořádání jeho vedení V závaží pro vyvážení vřeteníku.Protizávaží A pro vyvážení vřeteníku Ä může vykonavat pouze svislý pohyb. Po stojanu l je vedeno pomocí vedení 2. Protizávaží 3 pro vyvážení vřeteníku 3 je s...

Protizávaží pohyblivých částí strojů, zejména obráběcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257004

Dátum: 15.04.1988

Autori: Semecký Jiří, Zieba Bohumil, Moravec Petr

MPK: B23B 47/26, B23Q 1/28

Značky: obráběcích, strojů, zejména, pohyblivých, částí, protizávaží

Text:

...velké pracovní i nepracovní posuvy,pohybující se zhruba v rozsahu 8 000 až 15 000 mm.min 1. Dosažení těchto rychlosti vyžaduje velká zrychlení a následně pochopitelně i velká zpoždění při dojezdu na přesně určené souřadnice. Tyto dynamické síly působí rovněž na závaží, jež musí být vedeno bezvůlově a je tedy v jistém smyslu součástí rámů. Rám stroje je silami od řezného procesu rozechvíván včetně závaží,které jako jeho součást při své velké...

Zařízení ke snížení hluku u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256904

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tröger Johannes

MPK: B23Q 11/08

Značky: strojů, zařízení, snížení, obráběcích, hluku

Text:

...ynpaaneumn noroxou noaxa na neunúnpymmen sneueure Š pacnonoxeu xonuenoů suxnmuawenb. Bp npeua paöowu ycrpoňcwna saroronxą noaew ~ C 8 j( HHCTDYMEHTY HOCPBIICTBOM TDBHCIIODTHDYIOIIIHX QIIGMÉHTOB. HPP STOM E 963 KOH.uenoň auxnmqarenh nonaeTcaynpaanammnü Hmnýnbc, Gnarogapa xoropony cmawuü aosyx nocrynaem qepes xanan nqnaun aosyxa nqepes owaepcrua 3 nosymuym KaMepy nnn 3 necxonbxo npsnymnm xanep. , . - . - qepea wpancnoprnponxy saroronxa...

Zapojení pro automatické nastavení základního stavu obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256255

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Pavel, Urban Jiří

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, automatické, obráběcích, strojů, základního, stavu, nastavení

Text:

...stavu stroje a jehož výstupy jsou přes hradlovaci obvody připojeny na vstupy bloku nastaveni sledu funkci, napojeného svými výstupy na vstupy bloku výkonových členů.Zapojeni pro automatické nastaveni základni polohy obráběcich strojů, provedené podle vynálezu podstatně zkracuje čas k uvedeni stroje do základniho stavu na přiklad po výpadku napájeni a odstraňuje prostoje, kterými vznikaji značné finančni ztráty.Zapojeni pro automatické...

Přípravek k zavádění rotačních nástrojů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255828

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kadlec Jiří

MPK: B23B 41/02

Značky: rotačních, nástrojů, strojů, přípravek, zavádění, obráběcích

Text:

...upnutým V upínacím přípravku lg tohoto stroje je orientován tak, že osa opracovávaného propojovacího kanálu leží v rovině rovnoběžné s deskou otočného stolu gl, na němž je upínací přípravek lg zakotven a s nímž se po přítržích pohybuje od stanice ke stanici. Vrtání hlubokého otvoru se provádí speciálním vrtákem gg zakotveným V rychlovýměnné vložce 22 vrtacího vřetena gg..3 N . 255828 Vrtací vřeteník gg s náhonovou skříní gg je...

Přísuvové zařízení pro podávání do řezu u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255653

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švec Ján, Kyšperský Roman

MPK: B24B 47/04

Značky: podávání, obráběcích, přísuvové, strojů, zařízení, řezu

Text:

...v celém průběhu otoěení podávaní vačky. Orovnávací poloha je naprosto stálá a naprosto přesné, nebot je určena nepohyblivým dorazem spojeným se stojanem stroje a nikoliv otáčející se vačkou s kruhovým vybráním. Podávací vačka i palec jsou výrobné jednodušší protože nemají na svém obvodu žádné vybrání. Rozsah brousicího přídavku i maximální přísuv lze tímto řešením podstatně zvýšit.Pžísuvové zařízení pro podávání do řezu u obráběcích strojů je...

Zařízení pro snímání rozměrů obrobků u numericky řízených obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254827

Dátum: 15.02.1988

Autori: Moler Aleš, Jílek Miroslav

MPK: B23Q 35/32

Značky: numericky, obrobků, zařízení, strojů, obráběcích, rozměrů, snímání, řízených

Text:

...nenaznačenému řídícímu systému obráběcího stroje. Tyč Ž vyčnívá svoučástí směřující k obrobku z vložky g a je opatřena dotykovou částí.1.V jedné variantě je dotyková část 1 tvořena dotykovým hrotem Q, elektricky vodivě spojenym s jádrem tyče 2. Tato varianta je výhodná pro obrobek z elektricky vodivého materiálu §.Jiné variantaigurčena s výhodou pro obrobky elektricky nevodivé j, což ovšem není podmánkou Ma( Vytvořeno pouzdro lg, nasunuté...

Zařízení pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254767

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mateja Ludvík

MPK: B23Q 15/007

Značky: strojů, zařízení, obráběcích, řízení

Text:

...a mezi píst a víkc je vložena tlačná pružina.Konstrukčně i výrobně je výhodné řešení, podle něhož snímací sekce obsahuje přívodní kanály, spojovací kanály a výstupní kanál, jež jaou vytvořeny ve válci a snímací protieekce obsahuje propojovací vybraní vytvořena na vnějším povrchu rotačního šoupátka a dále, kde ovládací sekce je tvořena vstupním kanálem propojovacími kanály a výatupním kanálem vytvořenými ve válci a ovládací protisekce je...

Bezpečnostní zařízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242102

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eech Jaroslav, Franik Eestmír, Mahelka Svatoslav

MPK: B23Q 5/58

Značky: obráběcích, zařízení, strojů, bezpečnostní

Text:

...e obráběcí jednotkou Q. Druhá strana posuvného stolu gg je propojena přes druhý elektromagnetický rozvaděč 2 prostřednictvím odváděcího potrubí gg s odpadovou nádrží. Přiváděcí potrubí lg může být zapojeno na epolečný zdroj tlakového média nebo na dva samostatné zdroje tlakového média. Cívka gg prvního elektromagnetického rozvaděče 5 je propojena prostřednictvím vodiče l§ jednaks cívkou gg druhého elektromagnetického rozvaděče Ž jednaks...

Zařízení pro pootáčení rotačně polohovatelných částí obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254365

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gančarčík Bohumil

MPK: B23Q 5/26

Značky: obráběcích, částí, strojů, zařízení, pootáčení, rotačné, polohovatelných

Text:

...A. Na nosném hříáeli g je pevné uloženo hnané ozubené kolo převodového ústrojí g. Hnací ozubené kolo gl převodového ústrojí Q je pevně spojeno s rotačním šoupátkem g uloženém v neotočném pouzdru 1 a svou druhou stanou uchyceném na náhonovém hřídeli 2 rotačního hydromotoru lg. Neotočné pouzdro 1 je ramenem ll ukotveno V tělese l. V rotačním šoupátku g jsou vytvořeny tlakový kanál ll a odpadní kanál ll propojené na tlakovou, respektive odpadní...

Stírač pro vodicí plochy a kryty vodicích ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulaková Anna, Oravec Viliam, Eerný Jozef

MPK: B23Q 11/00

Značky: ploch, strojů, vodiči, plochy, krytý, stírač, vodicích, obráběcích

Text:

...než stlačitelniost materiálu stěracího dilu 2. Stéraoí díl 2 je vyroben s výhodou z poměrně tuhé pryže nebo plastické hrmoty analogickýoh vlastností, s dostatečnou schopností pružné deformace. Vyplněním vybrání B materiálem 11 se může odpor přídržného nástavce 5 proti stlačení zvýšit do té míry, že se po vsazení stěracího dílu 2 do nosného dílu 3 vytvoří spolehlivá zaskakovací blokovací spojení obou dílů.Jednoduché a spolehlivá zablo-kování a...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt obráběcích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253545

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 21/00, B27G 19/00

Značky: bezpečnostní, zvukoizolační, nástrojů, obráběcích

Text:

...podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde značí obr. 1 půdorysný řez zařízením, obr. 2 příčný řez v náryse a obr. 3 příklad složení stěny krytu.Podle příkladu provedení z obr. 1 a 2 zařízení seetává z obvodového krytu nástroje opatřeného zvukoizolečním tlumičem přívodu vzduchu g e odklopným víkem 3 pro výměnu nástroje 5. V zadní části krytu je unístčn otvor § pro odsávání třísek. Zvukoizolační...

Zapojení pro testování obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243132

Dátum: 15.10.1987

Autori: Biernacki Eduard, Magyar František

MPK: G05B 23/02

Značky: obráběcích, zapojení, strojů, testování

Text:

...obráběoích strojů řízenýołrautomatem s cykliolgým čtením paměti je provodeno tak, že kontrolní blok l, tvořený konparétoram součtovýoh a součinových logických obvodu, kde ao testuje zadaní testovscího režimu stroje, je pripajam na vstup zadávacího bloku z tvořenáho tlačítkovými ovládeči e číslicovými přejímači. Výstup zadavacího bloku 3 je připojen na vstup dekódovacího bloku j, pŕedstavovaného dekodárem 1 s N kombinačních logických obvodu,...

Zapojení vstupní části bloku aktivní kontroly rozměru obrobku v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šantora Vladimír, Sirotek Jioí

MPK: G01B 7/02

Značky: bloků, zapojení, rozměrů, obráběcích, vstupní, systémech, řízení, strojů, částí, kontroly, obrobků, aktivní

Text:

...nástrçsje s obrobkem, na jehož první vstup B 1 je zapojen výstup bloku 5 indikátoru dotyku nástroje s obrobkem výstup bloku B ovládání výstupu indikátoru dotyku nástroje s obrobkem je zapojen na vstup 181 hardwarového přerušení posuvové rychlosti CNC systému 10, jenž je obousměrnou sběrnicí 9 dat a adres propojen s blokem 8 dekzdéru adres, jehož první výstup 81 je zapojen na první vstup 71 bloku 7 generování ovládacích signálů a druhý výstup...

Zapojení elektromotorů, zejména pohonů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251744

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zabranský Josef, Zelníček Vladimír

MPK: H02P 7/74

Značky: obráběcích, pohonů, elektromotorů, zapojení, zejména, strojů

Text:

...hlavních kontaktůgg druhého stykače gi. Ovládací cívka gą prvního stykače gg jepřipojena prostřednictvím polohového spínače 1 , nejlépe mžikcvého, k ovládacímu obvodu gg, zatímco ovládací cívka g 1 druhého stykače gg je k ovládacímu obvodu gg připojena prostřednictvímspínacího pomocného kontaktu gg prvního stykače gg.První elektromctor l§ je součástí elektrohydraulického přístroje 1, druhý elektromotor gg je uložen na sklopném ramenu...

Zapojení pro řízení automatického cyklu, zejména obráběcích linek, sestavených z víceúčelových obráběcích center

Načítavanie...

Číslo patentu: 240229

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kabátová Viera, Radie Rudolf, Wiedemann Jürgen, Turianiková Helena

MPK: G05B 19/18

Značky: obráběcích, víceúčelových, linek, sestavených, zejména, automatického, řízení, cyklu, zapojení, center

Text:

...cyklu sou přivedeny přímo do bloku 2 logických obvodů pro řízení jednotlivých obráběcích center. Blok G porovnavacích a vyhodnocovacích obvodü je zpětnovazebně spojen s blokem 2 logických obvodü pro řízení jednotlivých obráběcích center a je připojen na blok 8 vyhodnocovacích obvodü okamžitých stav-ü všech aktivnich uzlů automatické obráběcí linky. Blok 2 logickýchobvodů pro řízení jednotlivých obráběcích center je zpětnovazebně...

Zapojení vstupní části bloku korekci tepelných deformací rámu obráběcích strojů pro CNC systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233256

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novotný Ivo, Vaněk Josef, Pujman Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: tepelných, vstupní, obráběcích, částí, zapojení, bloků, rámu, strojů, korekcí, systémy, deformací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vstupní části je určeno pro analogo-číslicový převov výstupních údajů z jednoho nebo dvou diferenčních teploměrů, uložení výsledků periodicky prováděných převodů do výstupních registrů a přenos číslicových údajů soustředěných v registrech na sběrnici dat CNC systému. Zapojení vstupní části obsahuje dva bloky diferenčních teploměrů, blok dvoukanálového analogo-číslicového převodníku, dva bloky adresovatelných registrů, blok řízení...

Způsob regulace vzdáleností nástrojové elektrody od elektrody obrobku u elektroerozivních obráběcích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249505

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jitianu Gheorghe, Surugiu Ion

MPK: B23K 9/06

Značky: strojů, způsobu, provádění, vzdálenosti, zařízení, obrobků, způsob, regulace, elektroerozivních, tohoto, nástrojové, obráběcích, elektrody

Text:

...odpory R 9, R 10, je spojen s dru-hýrm vstupem sčítaoího obvodu 12. Výstup ze sčítacílío obvodu 12 je spojen z jedné strany se vstupom signálu vregnlačního obvodu 13 a z druhe strany s wkolelttorem sedmého tranzistorn T 7, jehož vysílač je svpojen s referenčniín poteirciálem, a báze je spojene s ochranným ústrojím proti zlí-netu, které není na výkresu znázorněno, jelikož není předmětem vynálezu.Na referenční výstup rrguleičwnírho obvodu...

Upínací zařízení pro obrobky opracovávané na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 249358

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vlasák František

MPK: B23Q 3/08

Značky: opracovávané, obráběcích, strojích, obrobky, zařízení, upínací

Text:

...členem, například talířovými pružinami přes kluzátko,jež je volně uloženo mezi silovým členem a středem kloubového mechanismu. Horní plocha kluzátka klouže po silovém členu, čímž vyrovnáva změnu polohy středu kloubového mechanismu,jež kývá kolem pevného prvního čepu, spodní plocha dosedá na střed kloubového mechanismu a je dle tvaru koncu tří pák spojených čepem. Z kloubového mechanismu je sila přenášena přes kyvně uloženou dvouramennou páku...

Zařízení pro pootáčení rotačně polohovatelných částí obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231362

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bednařík Leopold, Gančarčík Bohumil

MPK: B23Q 1/26

Značky: polohovatelných, pootáčení, strojů, částí, obráběcích, rotačné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení, které jednoduchým ústrojím umožní přesné pootočení a zastavení, zejména nástrojového nosiče v požadované úhlové poloze. Podstatou vynálezu je zařízení, jehož rotační hydromotor propojený s tlakovým zdrojem pres elektrohydraulický rozváděč má na náhonovém hřídeli uloženu jednak vačku, jejíž vačková dráha v jednom místě plynule v dutá je ve styku s osově přesouvatelným čidlem šoupátka elektrohydraulického...

Bezvůlové posuvové a natáčecí zařízení poháněných částí zejména obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247682

Dátum: 15.01.1987

Autori: Franc Josef, Holubek Václav

MPK: B23Q 5/34

Značky: posuvové, strojů, zejména, částí, natáčecí, zařízení, poháněných, obráběcích, bezvůlové

Text:

...2 podélný řez a obr. 3 příčný řez zařízením. 1Příkladné provedení ukazuje uspořádání tohoto zařízení na nožových saních křídlového suportu na velké vodorovné vyvrtávačce. Křídlový suport Lg je přišroubován k dutému vřetenu L a výsuv jeho nožových saní Lg je odvozen od přímočarého výsuvu vrtacího vřetena g. Vlastní bezvůlové posuvové a natáčecí zařízení tvoří hnací člen, který je vytvořen dvojicí hřebenů 1 a A. Hřebeny 1 a A jsou vzájemné...

Zařízení pro polohové zajištění zásobníků obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235712

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kopečný Vladimír, Gančarčík Bohumil

MPK: B23Q 1/28, B23Q 3/18

Značky: zařízení, strojů, zásobníku, zajištění, polohové, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro spolehlivé a přesné polohové zajištění zásobníku obráběcích strojů, zejména zásobníku nástrojů v libovolné požadované poloze, které by nevyžadovalo reverzaci pohybu zásobníku ani komplikovaný zdroj tlakového média. Zařízení sestává z pevně se zásobníkem spojeného polohovacího kotouče s otvory a kuželového čepu upraveného na pístnici tlakovým médiem a pružinou ovládaného pístu, kde pístnice je přivrácená...

Zapojení pro pohon a regulaci tlaku čerpadla, zejména u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234072

Dátum: 01.10.1986

Autor: Michalčík Rudolf

MPK: F04G 49/06

Značky: obráběcích, tlaku, zapojení, zejména, čerpadla, pohon, regulaci, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšení energetické účinnosti snížením příkonu čerpadel u obráběcích strojů a podstatné zvýšení životnosti olejů proti klasickým čerpadlům. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že stejnosměrný elektromotor s cizím buzením je spojen mechanicky s hydraulickým čerpadlem obráběcího stroje.

Vícevřetenový vyvrtávací a čelně soustružící vřeteník obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233842

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šulc František, Kadlec Jiří

MPK: B23B 19/00

Značky: soustružící, vřeteník, vyvrtávací, strojů, čelně, obráběcích, vícevřetenový

Zhrnutie / Anotácia:

Vřeteník je určen zejména k jednoúčelovým strojům a automatickým linkám. Na vřetenu je suvně uloženo náhonové ozubené kolo, které je trubkovou objímkou pevně spojeno s ručním kolečkem, do trubkové objímky jsou pevně vsazeny jeden nebo více čípků, zapadajících do šroubovicových drážek, vytvořených na prodlouženém konci vřetene, a do skříně je pevně vsazen čep, jemuž odpovídá vybrání v ozubeném kole, posuvové tyče čelně soustružících hlav jsou...

Přípravek pro měření a vyhodnocování úhlových úchylek, například u ozubených věnců zabudovaných v otočných pracovních stolech, zejména u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232466

Dátum: 15.06.1986

Autori: Strašík Alexander, Janeček Josef, Šťastný Jaroslav

MPK: G01B 5/24

Značky: vyhodnocování, úhlových, měření, stolech, zejména, strojů, úchylek, věnců, například, pracovních, obráběcích, otočných, zabudovaných, ozubených, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro měření a vyhodnocování úhlových úchylek, například u ozubených věnců, zabudovaných v otočných pracovních stolech obráběcích strojů sestává ze základního tělesa upnutého k měřenému stolu stroje a otočného tělesa, přičemž k základnímu tělesu je na čepu upevněn rotor kruhového induktosynu a k otočné části upevněn stator téhož kruhového induktosynu. Stator i rotor uvedeného kruhového induktosynu jsou napojeny na řídicí systém stroje...

Zařízení ke sledování změny osové síly, například při otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230810

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martikan Jaroslav, Pelej Libor, Burian Jan

MPK: B23Q 15/28

Značky: zejména, sledování, řezných, nástrojů, například, strojů, obráběcích, zařízení, síly, automatických, otupení, osové, linek, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se sleduje změna osová síly, například otupujících se řezných nástrojů použitých u automatických obráběcích strojů s ovládáním náhonu hydraulického motoru, který řídí posuv suportu s řeznými nástroji. Vyhodnocuje skutečnou velikost nárůstu odporu osové síly v závislosti na otupení nástrojů, přičemž není ovlivňováno proměnlivými pasivními odpory strojního zařízení. Jeho podstata spočívá v tom, že do hydraulického...

Zařízení pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226115

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fibrich Svatopluk, Vilím Karel

Značky: obráběcích, rychlostních, řazení, zařízení, prevodových, skříní, ovládání, stupňů, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní obráběcích strojů, zejména revolverových soustruhů, sestávající z volicího kotouče příslušných rychlostních stupňů spojeného s přesuvným hřídelem opatřeným přesouvacími kotouči dvouramenných pák s přesouvacími vidlicemi příslušných skupin ozubených kol převodové skříně, vyznačující se tím, že přesuvný hřídel (1) převodové skříně s přesouvacími kotouči (6) je jednak kloubově...

Suport obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223716

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sokol Gustav

Značky: obráběcích, strojů, suport

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit suport pro obráběcí stroje s valivým uložením vodicích ploch snadno vyrobitelný a jednoduše nastavitelný na optimální předpětí celého uložení. Podstatou vynálezu je suport obráběcích strojů, jehož vodicí plochy mají kuličkové, válečkové, případně jehlové uložení a jehož předpětí celého uložení je snadno nastavitelné samosvorným excentrickým čepem. Pokrok dosažený suportem podle vynálezu spočívá ve snadné výrobě jeho...

Zařízení pro odstraňování vlivu teplotních dilatací výsuvných částí obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227885

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pačes Václav, Kallab Jaroslav, Šindelář Bohumil

Značky: odstraňování, částí, teplotních, obráběcích, dilatací, strojů, zařízení, vlivů, výsuvných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování vlivu teplotních dilatací výsuvných částí obráběcích strojů, například pinol a smýkadel s pracovním vřetenem, vyznačené tím, že je tvořené držákem (3) s tyčí (2) z materiálu s nízkým koeficientem teplotní dilatace, který je upevněn v blízkosti čela pracovního vřetena (4), přičemž na zadním konci tyče (2) je připevněna vložka (5) z materiálu o vysokém koeficientu teplotní dilatace.

Zařízení pro vyvažování vřeteníků obráběcích strojů, například vodorovných vyvrtávaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229029

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zieba Bohumil, Hosnedl Stanislav, Horváth Gejza

MPK: B23B 47/26

Značky: vyvažování, vyvrtávaček, strojů, například, zařízení, vřeteníku, vodorovných, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyvažování vřeteníku obráběcích strojů, například vodorovných vyvrtávaček, vyznačující se tím, že vřeteník (3) je spojen závěsem (6) přes kladky (5) na vrcholu rámu (2) stroje s jednočinným přímočarým hydromotorem (4), pevně spojeným rámem (2), přičemž hydromotor (4) je spojen hydraulickým vedením (7) s hydraulickým závažovým akumulátorem (8) umístěním mimo stroj, například pod úrovní podlahy.

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228672

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kesl Lubomír

MPK: B23Q 11/00

Značky: třísek, strojů, obráběcích, chladicí, kapaliny, sběrná

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů, zejména vyvrtávacích a frézovacích center vybavených křížovým stolem, vyznačující se tím, že je tvořena dvěma podélně tvarovanými bočnicemi (1) přiléhajícími k vertikálním stěnám (31, 32) základny stroje (3) stykovou stěnou (11), přičemž jsou tyto podélně tvarované bočnice (1) rozebíratelně spojeny s prostorovým nosníkem (2) uchyceným k základně stroje (3) a uzavřeny čelními stěnami...

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: vodicích, strojů, vysokofrekvenční, zejména, kalení, ploch, jiných, součástí, induktor, obráběcích, středofrekvenční, loží

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...