Patenty so značkou «obrábanie»

Systém opotrebovávajúcich sa súčastí pre rozoberateľnú inštaláciu opotrebovávajúcich sa súčastí pre pracovný nástroj zariadenia na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288385

Dátum: 20.06.2016

Autori: Molin Niclas, Karlsson Magnus

MPK: E02F 9/28

Značky: zariadenia, systém, obrábanie, opotrebovávajúcich, pracovný, rozoberateľnú, pôdy, inštaláciu, nástroj, súčastí

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka systému (1) opotrebovávajúcich sa súčastí určeného pre pracovný nástroj zariadenia na obrábanie pôdy typu, ktorý zahŕňa držiak (3), ktorý má prednú koncovú časť (8), a opotrebovávajúcu sa a/alebo výmennú súčasť (2), usporiadanú na tejto koncovej časti a zahŕňajúcu dutinu (7) v tvare krytu (6), ktorá je po uložení opotrebovávajúcej sa súčasti (2) do príslušného umiestnenia na uvedenej koncovej časti k tejto časti...

Stroj na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18945

Dátum: 16.12.2011

Autor: Achten Georg

MPK: A01B 21/08, A01B 5/08, A01B 49/02...

Značky: stroj, pôdy, obrábanie

Text:

...byť zaistená prevencia problémov so zanesením voľného priestoru a že pôdotok nie je optimálne vedený. Toto má spravidla tendôsledok, že pôda musí byť dodatočne obrobená ešte raz, aby bolozaistené rovnomerne obrobené pole respektíve dostatočne dobré lôžko na osev.0005 Úlohou vynálezu je zaistiť odpovedajúci stroj na obrábanie pôdy, ktorý je vhodný na vysoké pracovné rýchlosti, v ktoronl sú pracovné nástroje rovnomerne rozložené cez pracovný...

Náradie na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19700

Dátum: 28.05.2010

Autori: Smeets Florian, Kraemer Ulrich

MPK: A01B 15/06

Značky: náradie, obrábanie, pôdy

Text:

...uvažovať s tým, že polomer zaoblenia reznej hrany je V oblasti 0,1 mm a 15 mm. Pri tejto geometrii je ostrý záber nástroja, pričom sa súčasne minimalizuje nebezpečenstvo lomu reznej hrany a v pripade tvrdokovu sa uskutočňuje optimálny preostrujúci efekt.0013 Aby sa podľa možnosti minimalizovala potrebná ťažnásila, s ňou aj hnací výkon ťažného stroja a zabezpečil sa uholzáberu náradia, môže sa uvažovať s tým, aby rezný prvok...

Spôsob a zariadenie na mechanické obrábanie obrobkov a na montáž/demontáž montážnych celkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287219

Dátum: 04.03.2010

Autor: Wiemers Karl-heinz

MPK: B23Q 3/00, B23Q 17/00, B23Q 16/00...

Značky: obrobkov, montážnych, celkov, spôsob, mechanické, obrábanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu mechanického obrábania obrobkov a manipulácie s montovateľnými/demontovateľnými montážnymi celkami, pri ktorom sú obrábané obrobky a montážne celky upevnené na pevných alebo vymeniteľných upevňovacích doskách na obrobky. Upevňovacie dosky (2) sú ako časť upevňovacieho ústrojenstva (1) a/alebo kruhového stola (33) pomocou magnetických síl a/alebo plynných a/alebo kvapalných médií uložené vznášajúc sa, sú prestaviteľné a...

Zariadenie na obrábanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14538

Dátum: 24.02.2010

Autori: Schlieder Daniel, Pönisch Achim

MPK: B23B 29/034

Značky: zariadenie, obrábanie, obrobkov

Text:

...lícnej dosky a zvonka priečneho suportu, takže je zabezpečené dosiahnutie veľkej dráhy pri prestavení.0009 Na stanovenie priemeru a/alebo stredu priemeru obrobku je zariadenie, resp. je priečny suport vybavený príslušným meracím zariadením, resp. je možné vykonať zámenu meracieho0010 Výhodne je zariadenie uložené vertikálne posuvne v smere osi Y na stojane vodorovného obrábacieho centra, pričom os rotácie je vyrovnaná horizontálne a...

Zariadenie pre vysoko dynamické 3D obrábanie obrobku laserovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9629

Dátum: 10.11.2009

Autori: Patschger Andreas, Bergmann Jean Pierre, Nittner Michael, Jancsó Alex, Döring Thomas

MPK: B25J 19/00, B23K 26/08

Značky: vysoko, obrobků, lúčom, laserovým, obrábanie, dynamické, zariadenie

Text:

...osou. Tým, že os lúča sa dá vždy nakalibrovat na optickú os, možno používat komerčne dodávané zásuvné alebo skrutkové spoje na spojenie konca svetlovodivého kábla s kĺbovým ramenom.0024 Výhodné je vyrobit spojenie medzi svetlovodivým káblom a kalibračnou zostavou cez konektor existujúci na svetlovodivom káblí a zdierku usporiadanú na skrinke kalibračnej zostavy,ktoré spolu vytvárajú rýchlospojku.0025 Pretože svetlovodivý kábel nie je...

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24D 7/00, B24B 23/00

Značky: nástroj, ručné, materiálů, trieskové, uhlovej, obrábanie, brusky

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Nástroj na trieskové obrábanie obrobka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17724

Dátum: 10.07.2009

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/10, B23C 3/28

Značky: trieskové, obrábanie, nástroj, obrobka

Text:

...namáhanie na ohyb, aby tak zabezpećilo potrebnú presnosť nástroja. Podľavynálezu je preto ako časť tohto rozhrania uvažovaná zospekaného karbidu pozostávajúca objímka, ktorá ponúka požadovanútuhosť. 0010 Z výrobných dôvodov pozostáva držiak predovšetkým 2 ocele. Tuhosť tohto je daná veľkým prierezom. Časť na straneobrobku (horná časť) nástroja vyrába guľôčkovú trať, pričom je rozhodujúca dĺžka. Stredná časť, teda objímka zo spekaného...

Držiak pre nástrojový nadstavec na trieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13673

Dátum: 23.04.2009

Autor: Schaefer Hans

MPK: B23B 27/04

Značky: nadstavec, trieskové, obrábanie, nástrojový, držiak

Text:

...že spojovacie rebropozostáva z toho istého materiálu, ako nosná časť noža a/alebovýkyvne pohyblivá zvieracia čeľusť. Najmä je spojovacie rebro stvárnené v jednom kuse s nosnou časťou noža a s výkyvne pohyblivou zvieracou čeľusťou. Toto je výhodné ako vzhľadom natechniku výroby, tak aj na mechanickú pevnosť.N 008 Prednostne má spojovacie rebro hrúbku menej ako 3 mm, najmä V rozsahu od 0,5 do 2 mm. Hrúbka V tomto rozsahu zaručuje dostatočnú...

Frézovací nástroj na obrábanie obrobkov s uberaním materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12862

Dátum: 17.03.2009

Autor: Pokolm Franz-josef

MPK: B23C 5/22

Značky: uberaním, materiálů, obrobkov, obrábanie, nástroj, frézovací

Text:

...V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu Iožiskový kolík v zadnej kónicky vytvarovanej oblasti pôsobí spoločne s kónickou oblasťou zhotovenou v otvore. Týmto spôsobom sa zaistí Iícované dosadanie s tvarovým stykom v nosnom materiáli frézovacej hlavy.0014 Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia vynálezu Iožiskový kolík môže byť vyhotovený ako skrutka, ktorá má prednú oblast drieku cylindrickú, na vytvorenie uloženia otočnej reznej platničky,a...

Prítlačné zariadenie pre rezný prostriedok, ako i zariadenie a spôsob pre finišovacie obrábanie obvodových plôch na valcových častiach obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10185

Dátum: 15.10.2008

Autori: Weigmann Uwe-peter, Bosch Marcel

MPK: B24B 21/02, B24B 21/20, B24B 21/22...

Značky: obvodových, finišovacie, řezný, obrobkov, obrábanie, spôsob, častiach, ploch, prostriedok, přítlačné, válcových, zariadenie

Text:

...finišovania pre pritláčanie finišovaciehopásu k obrábanému povrchu obrobku používajú prítlačnć Zariadenias takzvanýrní finišovacími pätkami. Finišovacia pätka má prítlačnú časť v podstate tvaru C, ktorej polomer zakrivenia je pri zohľadnení hrúbky finišovacieho pásu prispôsobený požadovanému priemeru obrábanej časti obrobku tak, že finišovací pás je pomocou tejto finišovacej pätky V priebehu obrábania V podstate plošne pritláčaný na...

Orovnávacie koleso a orovnávací nástroj na orovnávanie ozubení vykazujúcich nástrojov na jemné obrábanie obrobku, najmä ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18160

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B23F 23/12, B23F 21/03, B23F 21/02...

Značky: ozubeného, jemné, vykazujúcich, obrobků, nástrojov, obrábanie, ozubení, orovnávacie, orovnávací, nástroj, koleso, kolesa, najmä, orovnávanie

Text:

...potrebného za účelom vytvarovania požadovaného tvaru zubov obvykle ešte tiež pohybovaný oscilačne v smere svojej osi otáčania (V smere 2). Pretože šírkaorovnávacieho kolesa pritom približne zodpovedá šírke honovaciehozmeny hodnôt osového nastavenia. Tak je možné profilové odchýlky a odchýlky línii bokov u bežných strojov vyrovnať iba tým, že je použité špeciálne na vyrovnanie týchto chýb dimenzovanêvynález si kladie za úlohu navrhnúť...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16398

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B24B 53/085, B23F 23/12, B23F 19/05...

Značky: nástroja, určeného, kolesa, obrábanie, spôsob, jemné, orovnávania, ozubeného, zubov

Text:

...i na bokoch orovnávaného nástroja. Avšak zariadenia vybavené relatívnou pohyblivosťou orovnávacíeho kotúča a orovnávaného nástroja v smere X a Z, musí počítať s podstatne zvýšenými nákladmi na konštrukčnéJe tiež nutné i cez zavedenie prídavnej osi Y, aby pre každý tvar zubu bol použitý zvláštny orovnávací nástroj. Tak môžu byť jedným orovnávacím kotúčom, ktorého dielčie telesá prichádzajúce do kontaktu s orovnávaným nástrojom môžu vytvárať...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16397

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B23F 23/12, B24B 53/085

Značky: spôsob, jemné, kolesa, ozubeného, nástroja, orovnávania, obrábanie, určeného, zubov

Text:

...voľnosť pri vyrovnávaní prípadne korektúre geometrických chýb orovnávaného nástroja, je napríklad zo spisu EP 0 665 076 B známe superponovať relatívny pohyb v smere X a smereZ prídavne s pohybom orientovaným kolmo k týmto pohybomSímultánne relatívne posunovanie obrábacíeho kotúča voči nástroju, upravene u strojov druhu opísaného v spise EP O 665 076B 1 a uskutočňované v troch voči sebe navzájom ortogonálnychosových smeroch X, Y a Z,...

Spôsob orovnávania nástroja určeného na jemné obrábanie zubov ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16138

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B24B 53/085, B23F 19/05, B23F 23/12...

Značky: obrábanie, zubov, orovnávania, ozubeného, jemné, kolesa, spôsob, nástroja, určeného

Text:

...relatívne posunovanie obrábacíeho kotúča voči nástroju, upravené u strojov druhu opísaného v spíse EP O 665 076B a uskutočňované V troch voči sebe navzájom ortogonálnychosových smeroch X, Y a Z, umožňuje prakticky voľné vytváranie tvaru telesa orovnávacieho kotúča a dielčich telies nástroja, a tým korektúry šírky bokov (vypuklých, kužeľových, dutých, kužeľovo vypuklých, duto vypuklých) a momentálnej relatívnej polohy obrábaných...

Zariadenie na obrábanie najmä veľkých priemerov obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9127

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schlieder Daniele, Pönisch Achim

MPK: B23B 29/034, B23C 1/02

Značky: obrábanie, najmä, veľkých, obrobkov, priemerov, zariadenie

Text:

...najmä rovnobežne a vzá jomne protichodne.Najmä je prvý a/alebo druhý nástroj, resp. tretí a/alebo štvrtý nástroj vytvorený v podobe sústružníckeho noža, takže sa môže vykonávať sústruženie vonkajšieho obrysu a/alebo vnútorného obrysu obrobku.Prvý a/alebo druhý a/alebo tretí a/alebo štvrtý nástroj je (sú) výhodne upevnený (upevnené) tak, aby myslená spojovacia línia medzi prvým a tretím nástrojom viedla osou rotácie, resp. aby myslená...

Poháňaný rotačný nástroj na trieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12427

Dátum: 30.04.2008

Autori: Schanz Gerhard, Kleiner Gilbert

MPK: B23D 77/00

Značky: trieskové, rotačný, obrábanie, nástroj, poháňaný

Text:

...výstružníku, čím je umožnené vytvorenie axiálnych kanálov pre prívod chladiaceho / mazacieho prostriedku. Axiálne usporiadané kanály pre privádzanie chladiaceho / mazacieho prostriedku sú zásobované z centrálneho mazacieho kanálu pre prívodchladiaceho / mazacieho prostriedku vytvoreného v upínacom úseku, pričom každý axiálny kanál pre prívod chladiaceho / mazacieho prostriedku má V celom úseku od konca stopky ažpo oblasť výbehu príslušnej...

Dýzový nástroj a hlava pre držanie nástroja na povrchové obrábanie dosiek a blokov kamenného, cementového alebo podobného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15809

Dátum: 18.03.2008

Autor: Lovato Claudio

MPK: B26F 3/00, B24C 1/04

Značky: materiálů, blokov, držanie, podobného, kamenného, nástroj, nástroja, hlava, dosiek, obrábanie, cementového, dýzový, povrchové

Text:

...zverejňuje dýzový nástroj na Vysokotlakové médium v súlade s predvýznakovou časťou patentového nároku 1. Obzvlášť uskutočnenie, kde má nástroj dve zoskupenia dýz rozdelených pozdĺž0018 Toto zvláštne usporiadanie spôsobuje nechcený efekt prekrývania vzorov, ktoré sú vytvárané pomocou dvoch alebo viacerých nasledujúcich dýz každého zoskupenia, takže opracovaný povrch je stále ovplyvnený vyššie uvedenými nevýhodami.0019 Cieľom predloženého...

Jednorázovo použiteľný nôž na obrábanie prírodných a syntetických materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10868

Dátum: 25.10.2007

Autor: Tejral Franz

MPK: B27L 11/00, B23P 15/40

Značky: syntetických, prírodných, nôž, jednorázovo, materiálov, výroby, použitelný, obrábanie, spôsob

Text:

...sa tentoneobrobený diel V druhom kroku vyberie zo skladovacieho zariadenia, oblasť(i) reznej hrany(rezných hrán) sa kontinuálne zakalí a popustí a následným brúsením vždy aspoň jedného výronku alebo plochy reznej oblastí sa vytvorí a naostrí rezné hrany s presnýmí rozmermi,načo sa materiál postupne prireže na presné dĺžky za vzniku obrábacích nožov na jednorazové použitie umožňujúcich bezprostredne následné upnutie.Výhody dosiahnuté...

Spôsob dokončovacieho obrábania valcovitých vnútorných povrchov otvorov a príslušné zariadenie na dokončovacie obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8365

Dátum: 12.12.2006

Autori: Schüle Peter, Weigmann Uwe-peter, Nagel Wolf, Roth Karl Günther

MPK: B24B 33/08, B24B 33/10, B24B 33/02...

Značky: obrábanie, dokončovacieho, dokončovacie, obrábania, příslušné, otvorov, spôsob, válcovitých, vnútorných, zariadenie, povrchov

Text:

...medzi 91 m a 251 m) a vyšším rezným výkonom na to, aby sa do značnej miery vytvorila požadovaná makroforma vyvŕtaného otvoru a redukovali tvarové chyby z predbežného obrábania a odchýlky priemeru. Typické hodnoty uberania pri predbežnom honovaní sa možu pohybovać V rozmedzí od 40 pm do 70 m (vztiahnuté na priemer vyvŕtaného otvoru) (pozri napríklad odborný článok Neues Honverfahren für umweltfreundliche Verbrennungsmotoren (Nový spôsob...

Ťahaný poľnohospodársky stroj na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6469

Dátum: 13.10.2006

Autori: Feldhaus Werner, Hoffmann Karl-peter, Ammermann Wilfried

MPK: A01B 29/00, A01B 49/00

Značky: obrábanie, stroj, ťahaný, poľnohospodársky, pôdy

Text:

...obr. 3 vpohľade zozaduobr. 5 ukazuje kolesá valca pri otáčaní podľa obr. 2 vpohľade zozaduŤahaný poľnohospodársky stroj na obrábanie pôdy má centrálny rám. Na centrálnom ráme 1 sú umiestnené na stranách sklopné rámy, ktoré nie sú zobrazené. Rámy na stranách je možné vyklopit do rozvinutej transportnej polohy hydraulickými valcami umiestnenými medzi rámom a centrálnym rámom, ktoré nie sú zobrazené a je možné ich sklopit do pracovnej polohy,...

Zariadenie na obrábanie dosadacej plochy tvarovaného profilu z termoplastickej penovej hmoty, tvoriaceho negatívnu formu pre dno stokovej šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5983

Dátum: 04.08.2006

Autor: Schlüsselbauer Johann

MPK: B26D 7/01, B26D 1/00, B26F 3/06...

Značky: stokovej, negatívnu, penovej, plochy, hmoty, šachty, formu, tvarovaného, zariadenie, profilů, termoplastickej, obrábanie, dosadacej, tvoriaceho

Text:

...blok z penovejhmoty obrábat na rotačne teleso splášťom tvoreným zrovných priamok, anasledovne i na kužeľovitý tvar, ale nie na obrobok s kužeľovitým vybranim.0004 Vynález má teda za úlohu, vytvorit zariadenie na obrábanie dosadacej plochy tvarovaného profilu ztermoplastickej penovej hmoty na začiatku uvedeného typu tak, že sa jednoduchými prostriedkami získava dosadacia plocha tvarovaného profilu, zodpovedajúca kuželovitej ploche...

Nástrojový systém na trieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6474

Dátum: 12.07.2006

Autor: Oettle Matthias

MPK: B23C 5/02, B23D 61/00

Značky: nástrojový, systém, obrábanie, trieskové

Text:

...priameho koncového úseku, pričom sa tento priebeh rozprestiera po koniec opornej plochy.0010 Priton 1 sa usporiadanie môže tak vystihnúť, že sa naúpinke, na konci špirálového priebehu priradi oporná plocha, k dispozícii je proti vnútru špirály vyčnievajúca dorazová plocha, ktorá tvorí oporu pre ďalšiu prídržnú plochu, ktorá je uvažovaná na reznej doštičke ako opora proti rezným silám a vytvára ďalší doraz, ktorý definuje otočnú koncovú polohu...

Nástroj na obrábanie sedla ventila a vedenie ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7190

Dátum: 20.06.2006

Autor: Kress Dieter

MPK: B23C 3/00, B23D 77/00

Značky: nástroj, obrábanie, ventila, vedenie, sedla

Text:

...zo slinutého karbidu. Druhá časť druhého čiastočného nástroja pozostáva 2 materiálu,ktorý je pružnejší než materiál prvej časti. je teda možné,že druhá časť druhého čiastočného nástroja sa na základe svojej pružnosti optimálne priloži na povrch vedenia ventila,čím sa zabráni rýchlemu opotrebeniu druhého čiastočnéhonástroja a kvalita povrchu vedenia sedla ventila sa podstatneVýhodný je príklad uskutočnenia nástroja, ktorý sa vyznačuje...

Vŕtací nástroj na trieskové obrábanie liatych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4245

Dátum: 19.04.2004

Autor: Hänle Peter

MPK: B23B 51/02

Značky: liatych, obrábanie, materiálov, nástroj, vrtací, trieskové

Text:

...uvedenej rovine.0012 Takto prispôsobené tvary hlavnej reznej hrany majú, okrem zamedzenía vzniku ostréhorohu reznej hrany, najmä vo vonkajších a teda vysoko zaťažovaných oblastiach za následok tak tiež zväčšenie dĺžky hlavnej reznej hrany popr. zaťaženia, ktoré pri obrábaní pripadá na jednot ku dĺžky hlavnej reznej hrany.0013 Z tohto stavu vychádza úloha vynálezu, ktorým je vytvorenie vrtáka, ktorý bude optimalizovaný pre obrábanie...

Obrábací stroj, najmä na trieskové obrábanie obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 847

Dátum: 04.12.2003

Autori: Bielitza Peter, Hansch Stefan

MPK: B23Q 1/00, B23Q 7/02, B23Q 39/00...

Značky: trieskové, najmä, obrobků, stroj, obrábací, obrábanie

Text:

...vzhľadomTáto úloha sa rieši obrábacim strojom so znakmi nároku l.Základom vynálezu je myšlienka zachovať vodorovne orientovanú os vretena, pretože pri vodorovne orientovanom vretene môžu triesky, ktoré vznikajú pri suchom obrábaní, voľne padať dole do odvádzacieho kanála obrábacieho stroja. Aby sa napriek tomu poskytla vysoká flexibilita upínaciemu modulu, čo sa týka usporiadania obrábacieho modulu s vodorovne orientovanými vretenami,...

Rezný nástroj, najmä na obrábanie piestnych krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 358

Dátum: 20.08.2003

Autor: Dorsch Walter

MPK: B23B 27/00

Značky: řezný, obrábanie, najmä, piestnych, krúžkov, nástroj

Text:

...prístupné alebo sú prístupné len obtiažne, a preto je bránené vytvoreniu britov. Bezproblémová výroba britovej doštičky je oproti tomu,ako je známe, možná vtedy, keď je britová doštička vytvorená viacdielne a deliaca línia medzi susednými čiastkovými kusami britovej doštičky leží v oblasti zárezu. Týmto spôsobom je možné každý čiastkový kus britovej doštičky brúsit zvlášť,pričom je zaistený nebránený prístup brúsiaceho nástroja ku každému...

Zariadenie na obrábanie obrobkov, ako aj usporiadanie strojov na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1009

Dátum: 21.05.2003

Autori: Bielitza Peter, Hansch Stefan

MPK: B23Q 1/00, B23Q 1/25

Značky: strojov, usporiadanie, obrobkov, obrábanie, účel, zariadenie

Text:

...oblasti plochy platne a síce tak, aby usporiadanie bolo symetrické vzhľadom na os, ktorá prebieha stredom medzi oboma vodiacimi koľajnicami. Okrem toho môže byť týmto usporiadaním dosiahnutý dobrý odvod triesok a navyše môže zostať zachovaná dobrá pristupnosť k obrobku. Okrem toho je možné osi, teda ineárne vedenia, na prestavenie v smere Y dobre zakryť proti trieskam. Koncept ochrany sa môže pritom jednoducho dodržať, pretože osi nie sú ako...

Zmes obsahujúca beta-ditiofosforylované propiónové kyseliny a spôsob zlepšenia odolnosti mazív, hydraulických kvapalín alebo kvapalín na obrábanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283148

Dátum: 10.01.2003

Autori: Rohrbach Peter, Camenzind Hugo, Fletschinger Michael, Ribeaud Marc

MPK: C10L 1/26, C10M 137/10

Značky: kvapalín, kovov, zlepšenia, kyseliny, maziv, beta-ditiofosforylované, hydraulických, obrábanie, propionové, spôsob, obsahujúca, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahujúca mazivo, kvapalinu na obrábanie kovov alebo hydraulickú kvapalinu, 0,005 až 1,0 % hmot. zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba C3-C18-alkyl, C5-C12-cykloalkyl, ku C5-C6-cykloalkylmetyl, C9-C10-bicykloalkylmetyl, C9-C10-tricykloalkylmetyl, fenyl, C7-C24-alkylfenyl alebo spolu (CH3)2C(CH2)2 a R3 je atóm vodíka alebo metylová skupina a prípadne ďalšie obvyklé aditíva do olejov zo skupiny...

Zostava na beztrieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1653

Dátum: 05.11.1997

Autor: Felsner Franz

MPK: B23P 23/00

Značky: zostava, obrábanie, beztrieskové

Text:

...po sebe idúcimi krokmi pracovnéhoZostava pozostáva z aktivačnej jednotky, ktorou sú upevnené v pracovnej polohe sa nachádzajúce nástroje, alebo obrábacie jednotky, alebo sú upevnené v rovnovážnej polohe sa nachádzajúce nástroje, alebo obrábacie jednotky, pričom aktivačnou jednotkou pre nástroje je aspoň posúvač, alebo aspoň vačkový kotúč, alebo aspoň nad nástrojmi uložený tlakový priestor s hydraulickým fluidom, ktorého piest, resp. hlava...

Elektroiskrová hlavica najmä pre obrábanie v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 267308

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melioris Štefan, Banas Ján

MPK: B23H 1/08

Značky: obrábanie, prístupných, najmä, miestach, ťažko, hlavica, elektroiskrová

Text:

...posuvnou skrutkou 6, ktorá je prostredníctvon osubenáho prevodu z spojená e pohonovou jednotkou g. Na posuvná skrutku 6 je prostredníctvom kulelováho osubenáho prevodu pripojený počítač otádiek Q.Ne vretene 2 je pevne uchytená teleso u, vibrátora. v ktorom je otočne ulolená kotvs Lg vybrátora. Na kotve lg vibrátora je pevne uohytený upínecí drłiek 11, v ktorom je upnutá nástrojová elektrőda u. Otvor nástrojovej elektrôdy L 1 je prostredníctvo...

Prípravok pre obrábanie a najmä brúsenie ocele a liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267196

Dátum: 12.02.1990

Autori: Majerčík Michal, Trnik Eduard

MPK: C10M 129/90

Značky: ocele, brúsenie, liatiny, prípravok, obrábanie, najmä

Text:

...ako mazacie látky obsahuje 5 až 25 S hmot. polyetylénglykolu molekulovej hmotnosti 300 až 1 500, ako inhibitor korözie obsahuje 3 až 25 hmot. produktu pripraveného zmiešaním 95 hmot. trietanolamínu s S 3 hmot. kyseliny citrónovejpri teplote 50 až 150 °C po dobu 15 až 120 minút, ako látky zamedzujúce mikrobiálnemu rozkladu obsahuje až 2 hmot. formaldehydu alebo zmesi synergicky pôsobiacich hexahydrotriazinderivátov a...

Oplachovacie zariadenie okruhu rozvodu elektrolytu pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255395

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trebichovský Ctibor, Soják Mikuláš, Vadina Štefan

MPK: B23H 3/10

Značky: okruhu, elektrolytu, rozvodu, elektrochemické, obrábanie, oplachovacie, zariadenie

Text:

...práce.Na pripojenom výkrese je schematicky nakreslene príkladné riešenie oplachovacieho zariadenia okruhu rozvodu elektroly 4tu pre elektrochemické obrábanie.Okruh rozvodu 10 elektrolytu je vedený z nádrže na obr. nezakreslená) na pracovný nástroj 12. Do okruhu rozvodu 1 U elektrolytu je pripojené čerpadlo 3. Za čerpadlom 3 je na okruh rozvodu 1 D elektrolytu pripojená bočná vetva 8 opatrená regulač ą ným ventilom 5. Do okruhu rozvodu 10...

Nástroj pre elektroiskrové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246875

Dátum: 15.01.1988

Autori: Madarász Jozef, Tureány Jozef, Koeišak Marián, Húšeava Alexander

MPK: B23H 7/12

Značky: obrábanie, elektroiskrové, nástroj

Text:

...kvapaliny vyúsťujúci pri činnej ploche nástrojovej elektródy.Nástrojom pre elektroiskrové obrábanie podľa vynálezu sa docieli zviacnásobnenie počtu nástrojových elektród pri elektroiskrovom obrábaní a súčasne sa podstatne znižujú prípravně časy.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie nástroja, ktorý je nakreslený v reze.Nástroj pre elektrolskrové obrábanie pozostáva z telesa 3 nástroja na hornom čele opatreného...

Stavebnicový nástroj, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244561

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vašátko Eduard, Zdiblo Jaroslav, Soueek Jioí, Vaoková Marcela

MPK: B23B 27/00, B23B 29/12

Značky: obrábanie, stavebnicový, nástroj, najmä

Text:

...os základného držiaka o hodnotu A, pričom V základnom telese je kolmo na jeho pozdĺžna os a kolmo na os y~ umiestnený unášací kolik pre dräžku predlžovacieho nastavca.vytvorením stavebnioového nástroja podľa vynálezu sa dosiahne, že element slú 4žiaci na prenos krútiaceho momentu dosadne do svojej pracovnej polohy už v priebehu montáže a tým sa zamedzí vzniku rozmerových nepresností.Na pripojenom výkrese je znázornený pri klad vybudovania...

Nástrojové zariadenie pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245860

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pacák Jioí, Pindur Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: nástrojové, zariadenie, obrábanie

Text:

...prvok 300 je uložený priečne na smer pôsobenia reznej sily, na obr. 29, 30 a 31 sú znázornená ľavá 310 a pravá časť 320 deleného spojovacieho prvku 300 s ovládacimi prvkami 312 ľavej 310 a 322 pravej 320 časti pre klinové tiahlo 60 b, na obr. 32 a 33 je znázornená klinové tiahlo 60 b v pohľade .a reze so šikmým ozubom 61 b pre ovládací prvok 312 ľavej časti 310 »a polohovacím prvkom 62 b tiahla 60 b.pohľad-ach s čiastočnými rezrni iná...

Ultrazvuková kmitavá sústava, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242526

Dátum: 15.11.1987

Autori: Doležel Pavel, Waradzin Walter

MPK: B23H 7/38

Značky: obrábanie, kmitavá, najmä, sústava, ultrazvuková

Text:

...tvorený podložkou.Ultrazvukovou kmitavou sústavou podľa vynálezu sa docieli zníženie energetických strát jednoduchou konštrukciou zabezpečujúcou súosost, tuhosť a presnosť. .Na pripojenom výkrese sú prí-klady zná 4zornené dve riešenia, kde na obr. 1 je nakreslený osový rez radiálne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy a na obr. 2 je nakreslený osový rez axiälne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy.Ultrazvuková kmitavá sústava pre...

Zariadenie na elektroerozívne obrábanie, najmä členitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238511

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pikály Štefan, Križák Jozef

MPK: B23H 1/00

Značky: najmä, obrábanie, elektroerozívne, členitých, zariadenie, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie pracovného procesu a dosiahnutie vyššej kvality oborobenej plochy. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením na elektroerozívne obrábanie, u ktorého na bočnej ploche pracovného nástroja je vytvorená alespoň jadna tlaková komora dielektrickej kvapaliny, ktorá vyúsťuje do iskrišťa.

Rotačný vibrátor pre elektroiskrové obrábanie, nanášanie vrstiev a legovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252889

Dátum: 15.10.1987

Autori: Križák Jozef, Banas Ján, Kunc Jozef

MPK: B23P 1/12

Značky: vrstiev, vibrátor, obrábanie, legovanie, elektroiskrové, rotačný, nanášanie

Text:

...memjbránou oąpatrený závitonL na ktorom je rnaskrutkovaná prestaVOVćDCÍü matice jedno čelo prestavovacej matice -d-osa-dá na vnútorný krúžok jednoho z horné-ho a dolneho gulkovéąho ložiska.Rotačným vibrátorom pre elektroi-slkrové obrábanie, nanášanie vrstiev .a legovanie podľa vynálezu sa docieli podstatné zmenšenie hmotnosti jiohyblivýtnh častí. Rotačný vibrátor je centricťkeho usporiadania bez nebezpečie bočnýoh kmitov a umožňuje pri malom....