Patenty so značkou «oblúkový»

Plazmový oblúkový rezací horák s optimalizovaným chladením vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9667

Dátum: 07.08.2008

Autori: Cook David Jonathan, Yang Yong

MPK: H05H 1/34

Značky: oblúkový, plazmový, řezací, optimalizovaným, vodou, horák, chladením

Text:

...rozšíri a/alebo rozbieha vplyvom menšieho zovretia tvarom dýzy, s výslednými chybamiv kvalite rezu ako sú zväčšené kolísanie uhla, široký rez a0005 Všeobecne, rýchlosť erózie v ústí dýzy je ovplyvnená účinnosťou chladenia V ústí dýzy. Účinné chladenie V tomto mieste môže pomôcť udržiavať pomerne nízku teplotu, ktorá vedie k nižšej rýchlosti erózie. Pre vodou chladené dýzy použité vo vysokoprúdových plazmových horákoch, chladenie môže...

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Eickhoff Stephen, Mather Jon, Roberts Jesse

MPK: H05H 1/34

Značky: oblúkový, plazmový, plazmové, takéto, oblúkové, elektroda, štartovaním, elektrody, kontaktné, kontaktným, využívajúci, hořáky, horák

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Priehradový oblúkový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1698

Dátum: 10.12.1997

Autori: Varga Štefan, Ivanka Július, Beka Miroslav

MPK: E04C 3/38

Značky: nosník, oblúkový, priehradový

Text:

...predmetného technického riešenia je, že spojením priečnych a obvodovýchprútov z vnútornej strany sa dosahuje vyššia tuhost a únosnost celej konštrukcie.Na pripojenom obr. I je axonometricky zobrazená časť segmentu priehradovéhooblúkového nosníka. Na obr. 2 je segment priehradového oblúkového nosníka zobrazený VPriehradový oblúkový nosmk pozostáva z jedného vonkajšieho obvodového prúta g a dvoch vnútorných obvodových prútov 2 z...

Oblúkový strešný svetlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 249889

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hamar Igor, Puchala Zbigniew

MPK: E04D 13/03

Značky: strešný, svetlík, oblúkový

Text:

...vystupujú cich rebier, stuženie otvorov -pre spoje zalaminovanými doštičkamí spolu s UŽ uvedenými výhodami zvyšujú kvalitatívne a uživateľské vlastnosti oblúkového strešného svetlíka v porovnaní s doposiaľ známymi.Na výkresoch sú znázornená príklady oblúkoveho strešného svetlíka podľa vynálezu, »kde na obr. 1 je priečny rez rsvetlíkom,na obr. 2 je bočný pohľad na ~čast svetlíka s čelami, na obr. 3 A je priečny rez horným svetlíkovým...