Patenty so značkou «obkladový»

Obkladový panel na obkladanie stien stavebných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7533

Dátum: 05.09.2016

Autor: Cisko Miroslav

MPK: E04F 13/08

Značky: objektov, panel, stien, obkladový, obkladanie, stavebných

Text:

...nosičov a obkladových prvkov do zásoby a v prípade záujmu trhu o konkrétny druh obkladového panela tento v krátkej dobe zmontovať a dodať na príslušné stavenisko. Pritom nie potrebné pred dodávkou takto zmontovaného obkladového panela podrobovať každý druh obkladového panela Certifikácii, keďže je certiñkovaný každý typ nosiča, ako i každý typ obkladového prvku. Tieto skutočnosti umožňujú podstatne skrátiť čas potrebný na dodávku kompletných...

Držiaky obkladov a multifunkčný obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 288315

Dátum: 14.10.2015

Autor: Červenko Jozef

MPK: E04F 13/21

Značky: systém, multifunkčný, obkladový, obkladov, držiaky

Zhrnutie / Anotácia:

Multifunkčný obkladový systém pozostávajúci z vertikálnych konzol (13) a horizontálnych konzol (14) tvaru C, z predlžovacích elementov (10), z rektifikačných jednotiek (11), z otočných pántov (12), zo zabezpečovacích vertikálnych jednotiek (19) a zo zabezpečovacích horizontálnych jednotiek (21), pričom v horizontálnych konzolách (14) sú umiestnené obojstranné držiaky obkladov (1), dolné jednostranné držiaky obkladov (2), jednostranné držiaky...

Zrubový obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6613

Dátum: 02.12.2013

Autor: Berčík Miroslav

MPK: E04F 13/10

Značky: zrubový, obkladový, systém

Text:

...aspoň dva hranoly 5, pričom hranol 5 má V pozdĺžnom smere na hornej ploche zrazené obidve hrany Q, potom zadné čelo 1 má od okrajov dve horizontálne vybrania § siahajúce do 1/4 výšky hranola 5 a jedno stredové pero 2 zodpovedajúce l/2 výšky hranola 5. Hĺbka horizontálnych vybraní § a hrúbka stredového pera 2 je totožná s hrúbkou plochej obkladovej laty L L.Zrubový obkladový systém je pripevnený na stavbe tak, že steny sú obložené plochými...

Obkladový prostriedok na báze parafínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6218

Dátum: 03.09.2012

Autor: Sova Bedřich

MPK: A61F 7/02

Značky: báze, parafinů, prostriedok, obkladový

Text:

...parafin s čistotou 50 až 95 ,ktorý sa rozohreje na teplotu pohybujúcu sa v rozmedzí 45 °C až 58 °C a tento sa nanesie na nosnú vrstvu papiera a nechá sa stuhnúť. Pri potrebe aplikácie sa obkladový prostriedok priloží na postihnuté miesto a prekryje sa termoforom, pôsobením ktorého sa parañn postupne rozpúšťa a prenáša teplo na kožu pacienta. Je pritom nerozhodne, či sa obkladový prostriedok vyrába a aplikuje v jednej prevádzkami alebo...

Termo-akustický, protipožiarny obkladový panel s povrchovou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5980

Dátum: 04.01.2012

Autor: Blaško Stanislav

MPK: E04F 13/072, E04B 1/90

Značky: povrchovou, termo-akustický, panel, úpravou, protipožiarny, obkladový

Text:

...povrchovú úpravu a súčasne pôsobí ako nosná vrstva pre izolačnú zmes.Podstatou je aj vytvorenie zmesi na báze perlitu, vhodnej na tento účel. Zmes, ktorá sa použije na spojenie s nosnou doskou je zložená z minerálnych komponentov - perlit, cement, vápno, resp. sadra. Má súčiniteľ tepelnej vodivosti W/rrLK 0,09-0,l 2, súčiniteľ difúzie vodnej pary 0,017 - 0,028 x 109/(S), difúzny odpor 5,8 x 10 ° až 4,2 X 10 čo umožňuje dobré dýchanie...

Obkladový dekoračný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5808

Dátum: 04.08.2011

Autor: Rajňačok Marián

MPK: E04F 13/072, E04F 13/00

Značky: panel, obkladový, dekoračný

Text:

...je monolitická doska na báze sadry pokrytá na zadnej strane vrstvou papiera za účelom zabezpečenia celistvosti výrobku. Pozostáva z podkladovej dosky sookrajmi na bočných stranách, na ktorej sa nachádzajú vystupujúce, alebo zapadajúce reliéfy.Celková hrúbka dekoračného panelu vrátane reliéfu je 25 - 50 mm, podľa druhu a náročnosti reliéfu. Toto riešenie poskytuje množstvo vzhľadových variant historické motívy, prírodné vzory, geometrické...

Automobilový izolačný obkladový diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11715

Dátum: 09.03.2010

Autori: Bertolini Claudio, Castagnetti Claudio

MPK: G10K 11/168, B60R 13/08

Značky: izolačný, obkladový, automobilový

Text:

...dostupné zníženie hmotnosti na 1 kg/mz, avšak technológia na jeho dosiahnutie je drahá a má nevýhody najmä v nízkom objeme hromadnej výroby. Typické klasické hmotnostné vrstvy sa vyrábajú z vysoko plneného hustého materiálu, ako je EPDM, EVA, PU, PP atď. Pretože tieto materiály majú vysokú hustotu, normálne nad 1000 (kglm°), je nevyhnutné vyrábať veľmi tenké vrstvy na dosiahnutie nízkej plošnej hmotnosti. To zvyšuje výrobné náklady a vyvoláva...

Držiaky obkladov a obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 286514

Dátum: 12.11.2008

Autor: Červenko Jozef

MPK: E04F 13/21, E04F 19/02

Značky: držiaky, obkladový, systém, obkladov

Zhrnutie / Anotácia:

Držiaky obkladov pozostávajúce zo základného nosníka (1.1) tvaru nepravidelného U, pričom na prvej vertikálnej ploche (1.1 a) nosníka sú vytvorené príchytky (2, 2.1), v ktorých sú umiestnené prítlačné elementy (4, 4.1), ktoré majú vytvorené symetrické oporné plochy (4a, 4b, 4.1a, 4.1b). V strede prvej vertikálnej plochy (1.1a) je vytvorený príchytný otvor (5), cez ktorý sa upevňuje držiak obkladov do stenového podkladu alebo do obkladového...

Obkladový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9228

Dátum: 15.02.2008

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 3/02, B32B 21/06, B32B 21/02...

Značky: panel, obkladový

Text:

...prebiehajúca v podstate rovnobežne s rovinou panelu, ako je to známe z EP 1 024234 A 1. Dalej je možné, aby sa obkladové panely vyrábali výlučne so spojovacími dréžkami a aby sa na spojenie susedných panelov museli upraviť navyše prvky dvojitých pier, ako je napr. známe z EP 1 319 773 A 2.0021 Obkladové panely možno používatjednak na obklad stien, stropov, alebo podláh, pričom ich hrúbka vrstvy, meraná kolmo k rovine panelu, môže byt od...

Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5011

Dátum: 05.02.2008

Autor: Horváth Imrich

MPK: F21V 33/00

Značky: prvok, obkladový, pokrývací, světelný

Text:

...je hrúbka v interiéri osadených okolitých dlaždíc. Vo vnútornej časti plochého nosného tvarovaného telesa 4 sú inštalovane LED diód 1 so svetelným vyžarovanim v jednej nasvetľovacej rovine ľ paralelnej s rovinou H čelného priehľadného prekrytia 3. Rozmiestnené sú po celej časti obvodu nosiča 2 LED diód, ktorý je umiestnený medzi čelným priehľadným prekrytim 3 a jednofarebným bielym dnom 8 čelné priehľadné prekrytie je z číreho skla. Môže to...

Držiaky obkladov a multifunkčný obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4846

Dátum: 04.10.2007

Autor: Červenko Jozef

MPK: E04F 13/21

Značky: multifunkčný, držiaky, systém, obkladový, obkladov

Text:

...lištou sú umiestnene upevňovacie doštičky. Na dlhšej strane nosnikovej časti tvaru L je umiestnený dorazový element tvaru krátkeho L uchytený pomocou skrutiek umiestnených cez okrajová podlhovasté drážky v maticovej doštičke. Nosníková časť tvaru U je spojená s ľavým uholníkom a pravým uholníkom, s vodiacou lištou upevňova SK 4846 Ucimi skrutkami umiestnenýrni V upevňovacich doštičkách. Altemativne je vytvorená zabezpečovacia jednotka...

Stavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4690

Dátum: 01.03.2007

Autori: Pavljuková Renáta, Drozdová Gabriela

MPK: E04F 13/07

Značky: mozaikový, systém, soľnopanelový, stavebnicový, obkladový

Text:

...solnopanelověho obkladového systému.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStavebnicový mozaikový soľnopanelový obkladový systém, podľa obr. 4, je tvorený päťdesiatimi soľnýrní panelmi 1, ktoré sú štvorcového tvaru a umiestnené vedľa seba. Soľný panel 1, podľa obr. l, je tvorený soľnými kryštálmi 11, ktoré sú uložené do spojovacej vrstvy 12, ktorou je živica, ktorá vytvrdne vo forme. Soľné kryštály 11 sú tvorené 50 hmotn. kamennou soľou...

Obkladový dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla a spôsob výroby takéhoto obkladového dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2938

Dátum: 14.06.2005

Autori: Stoof Freddy, Trillat Sébastien

MPK: B60K 37/00, B60R 13/02

Značky: obkladového, vozidla, dielca, takéhoto, dielec, spôsob, obloženie, automobilového, vnútorné, výroby, obkladový

Text:

...predného skla až po dolnú časť prístrojovej dosky,ktoré by sa dali lahko vyrobiť a súčasne by viedli k dobrým povahovým znakom0008 Na tento účel je predmetom vynálezu obkladový dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla, obsahujúci vložku z plastu a majúci prvú povahovú oblasť a druhú povahovú oblasť, ktorej povaha je odlišná od povahy prvej povahovej oblasti, ktorá je priľahlá kprvej povahovej oblasti pozdĺž línie spoja, aje...

Obkladový laminátový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3212

Dátum: 04.06.2002

Autori: Buček Jan, Králik Milan

MPK: E04F 13/18

Značky: laminátový, obkladový, panel

Text:

...plochu. Vytvorenie vhodnej podkladovej plochy a následná nutná plošné úprava obkladového panelu na konkrétne podmienky obkladu vyžaduje pritom odbomú zručnosť obkladača na úrovni obkladania s kusovými obkladačkami a jeho váhovo ťažšiu manipuláciu s obkladovým materiálom, hoci z časového hľadiska je postup obkladania obkladovým panelomvoči obkladu z kusových obkladačiek menej náročný a nevyžaduje presné umiestňovanie obkladačiek v...

Plastový obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2260

Dátum: 10.09.1999

Autor: Dovičin Daniel

MPK: E04F 13/18

Značky: plastový, obkladový, systém

Text:

...kde obr.1 znázorňuje čelný pohľad na časť steny kde sú upevnené plastovéobkladové dosky. Obr.2 nám znázorňuje celkovú zostavu hlavných prvkov, rez plastovýmobkladovým systémom a jeho spôsobu upevnenia.Obr. 3 znázorňuje detail plastového upinacieho prvku a spôsob kotvenía plastových obkladových dosiek V plastovom upínacom prvku. Obr.4 znázorňuje čelný pohľad na plastový upinací prvok, ktorýumožňuje kotvenie štyroch rohov plastových...

Krytinový a obkladový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 280935

Dátum: 06.08.1997

Autori: Kelemen Ottó, Petráš Ladislav, Huszka František

MPK: C08L 27/06

Značky: obkladový, krytinový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Krytinový materiál na báze PVC obsahuje 1 až 60 hmotn. dielov plniva, 0,2 až 3 hmotn. diely farbiva, 2 až 8 hmotn. dielov tepelného, svetelného alebo UV stabilizátora. Pritom ešte na 100 hmotn. dielov PVC alebo odpadového PVC obsahuje 2 až 10 hmotn. dielov chlórovaného polyetylénu a 0,2 až 5 hmotn. dielov povrchovo aktívneho materiálu so 7 až 12 HLB.

Obkladový liečebný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1062

Dátum: 10.01.1996

Autor: Zálešáková Jana

MPK: A61K 9/70

Značky: obkladový, prostriedok, liečebný

Text:

...vlastností peloidnej liečebnej aplikácie pri minimálnom množstve liečebnej substancie, čo môže byť až 20 krát menej ako pri klasickej aplikácii, čim dochádza k znateľným úsporám vzácneho prírodného materiálu. Vonkajší plášť je z ekologicky nezávadných materiálov a po znehodnoteni nevytvára ekologický balast. Liečebný peloid, najmä v pripade rašelinovej vrstvy je ako prírodný materiál použiteľný pre ďalšie účely, s výhodou najmä v...

Obkladový fasádny prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 357

Dátum: 09.03.1994

Autori: Behula František, Káčer Jozef

MPK: E04F 13/08

Značky: obkladový, fasádny, prvok

Text:

...odtokovou plochou pre odvod dáždovej vody a pre prúdenie vzduchu.V ĺavej časti upevňovacieho nadstavca je vytvorený ukladací výrez pre uloženie hornej časti zavádzacieho a odtokového nadstavcavedľajšieho obkladového fasádného prvku.uPREHLAD osnázxov NA VÝKRESEObkladový fasádny prvok je znázornený na obrázku č.1. Pohľad je volený tak aby boli zvýraznené najmä doplňkové súčastiTechnické prevedenie podkladového fasádneho prvku l podľa obrázku...