Patenty so značkou «objímky»

Zdokonalená konštrukcia hnacej objímky pre pridržiavaciu a hnaciu úchytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9634

Dátum: 28.03.2008

Autor: Goss David

MPK: B25B 13/06, F16B 23/00

Značky: objímky, hnaciu, konštrukcia, zdokonalená, úchytku, hnacej, pridržiavaciu

Text:

...a opisanej v patente 3100012 Ako je zobrazené na obrázku 5, hnací nástroj 100 je zvyčajne valcovltý, pričom má prvý,dopredný koniec 110 (pozrite obrázok 6), a druhý, zadný koniec 112 (pozrite obrázok 10). Ako je zobrazené na obrázku 3, výhodne hnací nástroj 100 zahrnuje stredový otvor 114, ktorý sa tiahne od prvého konca 110 k druhému koncu 112 hnacieho nástroja 100. Akoje zobrazené na obrázkoch 2 až 5, hnacia objimka 102 je poskytnutá...

Razený a tvarovaný zásuvkový kontakt bez objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6216

Dátum: 11.05.2006

Autori: Reed Robin, Meyer David, Marshall David, Byford Brice

MPK: H01R 13/11, H01R 4/10

Značky: tvarovaný, razený, objímky, kontakt, zásuvkový

Text:

...zachytí v rúrkovom úseku. Pružný konzolový člen vymedzuje aspoň dva posuvnékontaktné body alebo oblasti.0011 Ďalšie význaky a Výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, spolu V spojení so sprievodnými výkresmi, ktoré zobrazujú, pomocou príkladov, rôzne význaky uskutočnenia vynálezu.0012 Obr. 1 je pohľad zvrchu na zásuvkový kontakt podľa predloženého vynálezu. 0013 Obr. 2 je bokorys zásuvkového kontaktu z obr. 1.0014 Obr....

Nástroj na elektrické zváranie objímky a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6220

Dátum: 30.09.2005

Autori: Kullas Tom, Rolin Jan

MPK: F16L 47/02, B29C 65/34

Značky: elektrické, zváranie, objímky, nástroj, rúrky

Text:

...voči nejakej ploche, je jeho blokovací mechanizmus, ktorý má ručne ovládaný excenter na zablokovanie pohybu zvieracieho pásika V smere ku slučke vedenej okolo puzdra.0006 Cieľom uvádzaného vynálezu je vylúčenie vyššie uvedených ťažkostí, čo sa dosiahne nástrojom vyznačujúcim sa tým, že nástroj najnižšie na dne rámu je vybavený dvomi od sebavzdialenými opornými valčekmi, medzi týmito valčekmi je vedenýuvedený zvierací pásik, a kde...

Drážka v držiaku spojovacej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2784

Dátum: 16.12.2003

Autor: Schwuger Josef

MPK: F16D 23/02

Značky: spojovacej, drážka, držiaku, objímky

Text:

...segmentu kdruhému zo stenových segmentov, ktorá je tangenciálne orientovaná aje orientovaná smeromod osi rotácie a prebieha vrovnakom smere vzhľadom na os rotácie držiaka0004 Toto samo osebe uspokojivé riešenie viedlo však na držiakoch spojovacej objímky pri zaťaženiach z vysokých krútiacich momentov znovu k riziku vzniku trhlin v prechodoch drážky do dna drážky. Najskôr sa ponúka odstránenie tohto problému zosilnením základného materiálu...

Zvieracie spojenie rúrok prostredníctvom zvieracej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283512

Dátum: 18.07.2003

Autori: Helf Walter, Bauer Peter, Lederer Roland

MPK: F16L 21/06, F16L 55/17

Značky: prostredníctvom, objímky, spojenie, zvieracie, zvieracej, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná zvieracia tlakovo tesná a pozdĺžnymi silami spojená objímka (1) na delené rúrky káblových kanálov a celé rúrky, do ktorých sa kladú napríklad káble so sklenými vláknami, ktoré sa ukladajú do týchto rúrok s vysokým tlakom, pričom na telese zvieracej objímky (1) sú upravené hermetické tesniace a zvieracie prostriedky. Zvieracie prostriedky majú v koncovej polohe vzájomný definovaný odstup a zvieracie prostriedky zhotovené ako uzavieracie...

Držiak objímky lampy pre dvojoblúkový reflektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18073

Dátum: 26.02.2003

Autor: Cronk Paul Andrew

MPK: F21V 19/02

Značky: lampy, držiak, dvojoblúkový, objímky, reflektor

Text:

...5 je použité na vytvorenie požadovaného nastavenia ohniskovej0009 Zvyšné súčasti svietidla sú v podstate držiak 12 objimky lampy, ktorý nesie objímku 18, ktorá na druhej strane nesie lampu 20. Keď je treba, môže byť vytvorený tiež tepelný štít 17, majúci perforácie 30.0010 odborníkom bude zrejmé, že prostriedky, ktorými je držiak 12 objimky lampy pridržovaný na mieste sú ťažkopádne a vyžadujú značnú úpravu, aby bola zaistená rovnobežnosť...

Zařízení k montáži objímky plomby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260579

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: zařízení, objímky, plomby, montáži

Text:

...rámu 1 zařízení je horizontálne posuvné uloäeno víkem g opatřené posuvné těleso g,v něm je vytvořen kanálek g pro průchod provázku 34, lůžka á pro objímku gg plomby a lužko 6 pro zástrčku § 3. Dále jsou na rámu 1 uloženy soustava trysek 7 s jazýčkem lg opatřeným kanâlky 11 a 12, nñžky 13, podavač 1 g provázku, vertikálne posuvné vazač l uzlů opatřený přidržovačem provazku, výkyv/ně rameno L 1 s kleštinami g, podavač 1 g objímek...

Zariadenie na aretáciu hrotovej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260294

Dátum: 15.12.1998

Autori: Antala Lubomír, Chrenka Ivan

MPK: B23Q 1/28, B23B 23/00

Značky: objímky, hrotovej, aretáciu, zariadenie

Text:

...objimku a vrchnývýstrednik je v styku s čelnou plochou puzdra opierajúceho sa o hrotovú objimku, pričom osadenie tiahla a puzdro sú posuivne uložené v spoločnom horizontálnom vŕtani.Výhody zariadenia spočívajú predovšet kým v jednoduchosti konštrukcie, ktora za- bezpečuje jednoduchú, bezproblémovú. aspoľahlivú aretáciu hrotovej objímky. Zariadenieznemožňuje pri aretáciibočné vychýlenie hrotovej objímky, čim je pozitivne ovplyvnená presnosť...

Hydraulické zvieracie zariadenie na inštaláciu delenej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 613

Dátum: 05.10.1994

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 55/17, F16L 55/18

Značky: objímky, zariadenie, hydraulické, zvieracie, delenej, inštaláciu

Text:

...ktoré spôsobí zmenšenie priemeru potrubia atým umožní dosiahnutie tesného styku medzi potru bim a objímkou.Nevýhodou tohto postupu je nutnosť zníženia prevádzko vého tlaku v potrubí počas inštalácie objimky.Doteraz neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by umožňo valo ľahkú inštaláciu delenej objímky pri plnom prevádzkovomUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hydraulické zvieracie zariadenie pre inštaláciu delenej objímky,najmä...

Zařízení k mazání vysouvací objímky spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244210

Dátum: 15.12.1987

Autori: Routner Petr, Koíž Ivan

MPK: F16N 9/04

Značky: motorových, vysouvací, vozidel, spojky, mazání, zařízení, objímky

Text:

...vodícího pouzdra a vybráním do vysouvací objímky.V místě vylehčení výsouvací objímký je mazací prostor uzavřen zámkom. U altornetivního provedení je mazací prostor ohraničen vybráním ve vodicím pouzdru a povrchem vysouvací objímky.Výhoda mazání vysouvací objímky spojky motorových vozidel podle vynálezu se prejaví v zjednodušení tvaru součástí, odpadají součástky pro prívod oleje na vodicí plochu vysouvací objímky.Dlouhodobou náplní maziva s...

Způsob výroby izolačních vložek objímky svítidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224256

Dátum: 15.12.1985

Autor: Koďousek František

Značky: svítidel, výroby, vložek, způsob, izolačních, objímky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby izolačních vložek objímky svítidel, vyznačující se tím, že do formy s výhodou tvaru čepičky objímky svítidla nebo pak přímo do čepičky objímky svítidla, kam se vloží kolík z plastické hmoty nebo z kovu pro vytvoření otvoru pro uložení elektrického vodiče, se nalije odměřená dávka silikonového kaučuku nebo jeho směsí s výhodou lukaprénu, načež se nalitá hmota vulkanizuje při teplotě od 20 °C do 60 °C po dobu od 2 hodin do 6 hodin a...