Patenty so značkou «objemového»

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: B01F 5/04, F04F 5/12

Značky: prúdového, konfigurácia, supersonický, dvojstupňový, integrovaný, ejektor, objemového, stroja

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Nový kmeň Lactobacillus plantarum S, použitie kmeňa Lactobacillus plantarum S a prípravok na silážovanie objemového krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17752

Dátum: 14.06.2011

Autori: Kuprys Marta, Kapturowska Agata, Stecka Krystyna, Zielinska Krystyna, Miecznikowski Antoni

MPK: A23K 3/03, A23K 1/00, A23K 1/14...

Značky: plantarum, kmeňa, nový, krmiva, lactobacíllus, kmeň, prípravok, objemového, použitie, silážovanie

Text:

...sacharózu, galaktózu, glukózu, tluktózu, arabínózu,maltózu, manózu, eskulín, laktózu, celobiózu, gentíobíózu, melibiózu, rafmózu, ribózu, xylózu,sorbitol a trehalózu.0018 Genetícká analýza sekvencie l 6 S rDNA segmentov a ich porovnanie so sekvenciami bakteriálnych l 6 S rDNA segmentov uloženými v GenBank databáze potvrdila 98 úzku taxonomickú prepojenost so3 skúmaným kmeñom druhu Lactabacillus plantarum, ktorý je špecifikovaný...

Zariadenie na určenie objemového množstva tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5597

Dátum: 08.11.2010

Autor: Jelen Vladimír

MPK: G01F 22/00, G01F 23/22

Značky: určenie, množstva, zariadenie, tekutin, objemového

Text:

...využívajúci pumpu, motor a komory.Uvedené nedostatky, ktorými sú čas potrebný pri prelievaní, aj zo zle prelievateľných fliaš a nádob alkoholických nápojov alebo pri prelievaní chemických látok, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo rôzneho druhu súvisiace s prelievaním, vizuálnom meraní, rátaní, spracovaní a archivovani zaznamenaných objemov tekutín odstraňuje technické riešenie zariadenia na určovaním množstva objemu tekutiny v nádobách na...

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Durey David, Gautier Antoine

MPK: G21C 17/10, G21D 3/00

Značky: spôsob, jadrového, určovania, objemového, výkonu, jádra, reaktora, rozloženia

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Krink Volker, Laurisch Frank, Irrgang Gerhard, Steudtner Thomas

MPK: B23K 10/00, H05H 1/00

Značky: uvedeného, vykonávanie, horáka, zmesným, objemového, plynom, reguláciou, spôsobu, zmesou, ktorom, vykonáva, plynů, regulácia, napájania, zostava, prúdu, kombinácii, spôsob, tlakovou, plazmového, plynovou

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Spôsob objemového rozťahovania pružnej vrstvenej tkaniny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282890

Dátum: 02.12.2002

Autori: Weber Gerald Martin, Sabatelli David, Benson Douglas, Vinnage Wiliam, Richardson James William

MPK: B29C 55/08, B29C 55/02, A61F 13/15...

Značky: tkaniny, tohto, vrstvenej, spôsob, zariadenie, spôsobu, pružnej, objemového, vykonávanie, roztahovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná tkanina (1) s nulovým napätím obsahuje nenapnutú prvú elastomérnu vrstvu (4a), kontinuálne alebo striedavo zaistenú k druhej nenapnutej vrstve (5, 6), obsahujúcej kontinuálnu tkaninu, ktorá je schopná predĺženia, ale ktorá má menšiu návratnosť do pôvodného stavu ako prvá vrstva (4a). Časti (210, 220) pružnej tkaniny (1) s nulovým napätím sú podrobené objemovému rozťahovaniu pôsobením protiľahlých trojrozmerných povrchov (23, 34, 510,...

Zařízení pro měření objemového průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267408

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01F 1/34

Značky: zařízení, průtoku, měření, tekutin, objemového

Text:

...odběrnými otvory s ústrojím pro snímaní tlaků a teploty. na obr. 2 je příčný řez prvním provedením čidla ve šroubovaném provedení. obr. 3 znázorňuje podélný řez čidlem z obr. 2, obr. 4 příčný řez druhým příkladným provedením čidla, opatřeného pouzdrem pravoúhelníkového průřezu. a na obr. 5 je příčný řez třetím příkladným provedením čidla. uloženého ve svařovaném pouzdru.Zařízení pro měření průtoku tekutín sestává 2 čidla 1, tvořeného...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: určení, průtoku, zařízení, objemového, ventilátorem, větru, důlním, přesného

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlík Oldřich, Kiefmann Josef, Havlíček Antonín, Procházka Jaroslav, Pekárek Oldřich, Havlín Vladimír, Čermák Ján, Jaňour Miloš, Sovová Helena, Heyberger Aleš

MPK: G01N 29/02

Značky: kapalin, zařízení, objemového, měření, diaperze, fázi, podílu

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kára Jan, Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Král Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: měření, kapaliny, plynů, průtoku, objemového, zařízení

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Zariadenie na kontinuálne meranie objemového toku materiálu na dopravnom páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 257821

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cengel Peter

MPK: G01F 1/68, G01G 11/04, G01G 11/16...

Značky: dopravnom, zariadenie, objemového, kontinuálně, meranie, páse, materiálů

Text:

...podľa zaťaženia, alebo zaplnenia pásu,0 čom rozhodne sypná hmotnosť, zistené z meraného objemového toku. Výhoda použitia uvedeného zariadenia na kontinuálne meranie objemového toku teda spočíva V možnosti efektívneho využitiadopravných liniek, najmä pri doprave rôznorodých materiálov.zariadenie na meranie objemového toku je tvorené plechovým krytom, upevneným na konštrukciupásu, zakrývajúcim pás na určitej dlžke, ktorý ale umožňuje voľný...

Spôsob hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov a zariadenie na prevedenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233296

Dátum: 01.04.1987

Autori: Strýček Oliver, Polák Karol, Kulíšek Jaroslav

MPK: B21D 26/08

Značky: hydrodynamického, spôsobu, materiálov, objemového, zariadenie, prevedenie, spôsob, tvárnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu hydrodynamického objemového tvárnenia materiálov, ktorého podstatou je, že na tvárnený polotovar, umiestený v tlakovej kvapaline, prípadne uložený v prostredí čistoplastickej hmoty obklopujúcej daný polotovar zo všetkých strán sa pôsobí synchronne tlakom a mechanickým rázom pri rýchlostiach väčších než 0,3 ms-1 až do rýchlostí 100 ms-l uvažujúc lineárnu deformačnú dráhu. Predmetom vynálezu je aj zariadenie na prevedenie...

Príprava objemového krmiva z netradičných drevných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231753

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bučko Ján, Boďa Koloman Akademik, Eisner Karol, Zeleňák Imrich, Beracková Darina

MPK: A23K 1/12

Značky: netradičných, príprava, krmiva, surovin, drevných, objemového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy objemového krmiva z netradičných drevných surovín, význačný tým, že drevná hmota impregnovaná chemickými hydrolyzačnými látkami v podobe štiepok aj lesných alebo drevného odpadu, sa po kontinuitnom naparení rozvlákňuje pri tlaku nasýtenej pary od 0,6 do 1,4 MPa za čas do 15 min.

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: sonda, integrální, objemového, průtoku, způsob, hlavního, způsobu, provádění, ventilátoru, určení, tohoto, důlního, přesného, větru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230637

Dátum: 15.05.1986

Autori: Chrobáček Radomír, Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk

MPK: E21F 1/00

Značky: objemového, měřič, větru, plynujících, dolech, průtoku, větráku

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech, vyznačující se tím, že sestává z difuzoru (1), který je potrubím (2) připojen na vstup usměrňovače pulsací tlaku (3), na jehož výstupu je připojen snímač tlakové diference (4) s výstupem (5) pro registrační, přenosové a vyhodnocovací systémy, přičemž snímač tlakové diference (4) je připojen přes omezovač (6) k napájecímu zdroji (7).

Tekutinový obvod s dvěma logickými ventily pro ovládání tekutinového objemového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223645

Dátum: 15.03.1986

Autor: Anýž Jaromír

Značky: ventily, obvod, dvěma, ovládání, tekutinového, tekutinový, logickými, objemového, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutinového obvodu s dvěma logickými ventily pro ovládání tekutinového objemového motoru, zejména však pro ovládání jedno nebo dvojčinného přímočarého hydromotoru s uzamykáním ve zvolené poloze jeho zdvihu. Podle vynálezu je pracovní prostor (20, 28) hydromotoru (21) přes zpětný ventil (30, 32) v propustném směru spojen s řídicím potrubím (7), které je přes zpětné ventily (6, 2) v nepropustném směru spojeno s výstupem čerpadla...

Zařízení pro bezestrátové měnění dopravovaného proudu objemového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220776

Dátum: 15.12.1985

Autor: Cyphelly Ivan Jaroslav

Značky: čerpadla, zařízení, objemového, dopravovaného, proudu, bezestrátové, měnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezeztrátové měnění dopravovaného proudu objemového čerpadla periodickým rozsekáváním dopravovaného proudu na dvě proměnné části, z nichž jedna se přivádí jako užitečný proud spotřebiči a druhá se odvádí beztlakově jako vratný proud s ventilovým uspořádáním určeným pro připojení na výstup čerpadla, mající otočnou clonu s dvěma zakrývacími částmi a s hnacím hřídelem, uspořádanou ve vrtání tělesa ventilového uspořádání, a...