Patenty so značkou «objekty»

Modulárny automatický systém na monitorovanie oblohy pre pohyblivé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6940

Dátum: 04.11.2014

Autori: Kalmančok Dušan, Zigo Pavol, Tóth Juraj

MPK: G03B 17/00, G02B 23/00, G02B 23/16...

Značky: modulárny, systém, pohyblivé, automatický, monitorovanie, objekty, oblohy

Text:

...E, ktorý v sebe nesie mechanizmus otvárania krytu vonkajšieho plášťa E. Zabezpečuje ho 24 V motor K 7 A 3 s prídavnou prevodovkou a závitovým prevodom 1 z 30. Na hriadeli závitového kolesa Q sú dve ramená m spojené pomocnou platňou,na ktorej je troma skmtkami upevnený M 6 polypropylénový vonkajší kryt a elektromagnet ochranného krytu L 3. Pohyb hriadeľa je vymedzený dvoma sústavami jazýčkových kontaktov, ktoré motor vypnú v krajnej polohe...

Spôsob lokalizovanej dezinfekcie pre veľké vodné objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19701

Dátum: 18.12.2013

Autor: Fischmann Fernando Benjamin

MPK: C02F 1/50, C02F 1/00, C02F 1/72...

Značky: vodné, spôsob, dezinfekcie, velké, objekty, lokalizovanej

Text:

...priehrady, si vyžadujú takú kvalitu vody, ktorá je V súlade s rôznymi normami, ktoré povoľujú bezpečné používanie týchto objektov. Pri hodnotení vhodnosti veľkých vodných objektov na rekreačné účely s priamym kontaktom sú najdôležitejšími normami mikrobiologické parametre vody. Napríklad kritériá EPA(Environmental Protection Agency - Agentúra pre ochranu životného prostredia) pre kúpanie sa s celotelovým kontaktom v rekreačných druhoch vôd...

Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6121

Dátum: 03.05.2012

Autori: Vika Konštantín, Vika Lucius, Viková Regina, Viková Patrícia

MPK: B66B 11/00, A62B 1/14

Značky: výškově, objekty, záchranné, zariadenie, únikové

Text:

...profilu 1 môže byť upevnený na plochej alebo šikmej streche s prístupovou plošinou. Môže plynulo prechádzať z vodorovného smeru vedenia postupne do šikmého až do zvislého smeru vedenia.Pomocou týchto vodiacich profilov i môžu byť pospájané alebo poprepájané vodorovne alebo šikmo, prípadne zvislo okolité blízke výškové budovy, konštrukcie alebo veže.Ukončenie vodiaceho profilu l ako vodiacej tyče alebo vodiacej rúry môže byť plynulým prechodom...

Zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4796

Dátum: 06.07.2007

Autori: Žídek Radim, Mikoláš Jan, Oblouk Vladimír, Noháč Robert

MPK: E01F 15/02

Značky: mostové, najmä, rýchlostných, zvodidlo, objekty, komunikácií

Text:

...iba dva otvory pre ukotvenie stĺpika, a to výhodne pre kotvy a/alebo skrutky M 24.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že držadlo je k stlpiku pripevnené pomocou strmeňa priamo.Zvodidlo je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostného stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou...

Malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3599

Dátum: 11.09.2003

Autori: Csadi Tibor, Hrnčír Rudolf

MPK: E04H 1/12, E04C 3/28, E04B 1/12...

Značky: objekty, malé

Text:

...bariéry a/alebo ploty, do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé konštrukčné prvky malých objektov sú vyhotovené z rôznych tvarových konštrukčných prvkov ako napríklad hranolov, uholníkov, trubiek a/alebo dosiek ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu. Malé objekty sú vytvorené z hranolov a/alebo dosiek z recyklovaného plastu. Výhodne, pre potreby tepelného izolovania,...

Spôsob a systém na skenovanie elektronických dokumentov obsahujúcich odkazy na externé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4293

Dátum: 11.08.2003

Autor: Shipp Alexander

MPK: G06Q 10/00, G06F 17/30

Značky: odkazy, systém, skenovanie, obsahujúcich, dokumentov, elektronických, spôsob, externé, objekty

Text:

...analyzátorom odkazov, a určenia, či je obsah objektov prijateľný nazáklade preddeñnovaných pravidiel alebo nie je, vyznačujúci sa tým, že pokial hypertextový odkaz vedie na objekt mimo dokumentu aje analyzátorom obsahu vyhodnotený ako prijateľný, sú prostriedky b) spôsobilé na to, aby stiahli externý objektdo neho začlenia alebo k nemu pripoja stiahnutú kópiu objektu,ďalej nahradia hypertextový odkaz na externý objekt odkazom v kópií,...

Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 59

Dátum: 07.07.1993

Autori: Černín Milan, Fencl Jaroslav

MPK: E21F 17/12

Značky: dveře, hrádzové, objekty, odľahčené, banské

Text:

...krycím plechem.Ddlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle užitného vzoru mají výhodu v tom, že konstrukčním situováním jednotlivých prvků se rovnoměrně rozloži napěťové stavy v materíá 1 u,a tim náklady na výrobu se sníží použitím nárokovaných konstrukčních prvků. Se dveřmi je znazší manipulace. Zvýši se bezpečnost a spolehlivost jednotlivých hrázových objektů. Navrhované řešení rovněž podstatné2 snižuje délku svárú, které jsou...

Železobetonový dutý sloup pro stavební objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251705

Dátum: 16.07.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 3/34

Značky: sloup, dutý, objekty, železobetonový, stavební

Text:

...dopravy a ukládání betonové směsi včetně armatury do předem připraveného bednění. Z hlediska statickéhb lze tyto sloupy zatěžovat až po dosažení předepsané pevnosti betonu v dostředněm tlaku nebo tlaku za chybu, přičemž mají menší únosnost ve srovnání s celkovou spotřebou materiálů a vynaložené energie se sloupy dutými.Nevýhoda železobetonových kruhových sloupů bez podélné vnitřní dutiný, které jsou opatřeny ocelovým pláštěm tvořeným...

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238839

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mitter Juraj, Mitter Ladislav

MPK: C09J 5/00

Značky: materiálů, spôsob, dielce, tepelno-izolačného, fixovania, objekty, stavebné

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty, alebo dielce sa dotýka oboru stavebníctva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na fixovanie sa používa zmes vo vyhovujúcom pomere, pozostávajúca z piesku, sadry a cementu dispergovaná do zriedenej vodnej emulzie polymérov, ktoré po vysušení už nie sú rozpustné vo vode a poskytujú súvislý film. S výhodou možno využiť v stavebníctve na fixovanie tepelno-izolačných materiálov,...

Okenní panel pro objekty s okenními pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226888

Dátum: 01.10.1985

Autor: Urbancová Vladimíra

Značky: pásy, panel, objekty, okenní, okenními

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní panel pro objekty s okenními pásy, kde okenní pásy se skládají buď z oken, nebo oken a meziokenních izolačních vložek, vyznačen tím, že se skládá nejméně ze dvou dílů, jak samostatných oken (1), nebo samostatných oken a meziokenních izolačních vložek (2) v libovolné kombinaci jejich počtu a rozmístění, které jsou navzájem spojeny svými svislými stranami prostřednictvím distančních lišt (3), kde v horních částech distančních spar a na...

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224224

Dátum: 01.09.1984

Autori: Herman Lubomír, Košíček Miroslav

Značky: malé, ústředna, objekty, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty, sestávající z elektronických obvodů, ovládacích a signalizačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu, výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodičového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkem a odporem a úsekovým...

Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 213938

Dátum: 01.06.1984

Autor: Rathouský Jiří A Kruchňa Oldřich

Značky: kamenické, sochařské, objekty, umělého, způsob, přípravy, kamene

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy umělého kamene pro sochařské a kamenické objekty spočívá v tom, že se ke křemičitému písku o zrnění 106 až 3 mm přidá 0,5 až 5 hmot. % sloučeniny RSi /OR'/3, kde R je amino nebo epoxyalkyl s Cl až C6 a R' je alkyl s Cl až C6,v organickém rozpouštědle, např. toluenu, acetonu nebo etanolu, načež se směs zhomogenizuje a nechá odstát po dobu 3 až 72 hodin při teplotě 0 až 30 °C. Potom se ke směsi přidá 5 až 15 hom. % epoxydové...

Způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 215184

Dátum: 15.10.1982

Autor: Staš Břetislav

Značky: objekty, regulace, důlní, účinků, způsob, střelby, seismických, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty úpravou její technologie s cílem jejich optimálního a efektivního snížení do oblasti jejich podkritických vlivů blízkých kritickým hodnotám tak, aby současné byl zachován maximální účinek hromadné střelby. Podstata spočívá v tom, že po určení nadkritických seismických účinků elastických vln s maximálním přenosem energie a jejich časových intervalů dynamických...