Patenty so značkou «objektu»

Indukčný sporák s teplotným snímačom na snímanie teploty pracovnej cievky alebo zohrievaného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16260

Dátum: 15.07.2011

Autori: Lee Sung Ho, Shon Jong Chull, Kim Ha Na

MPK: H05B 6/06

Značky: pracovnej, teplotným, indukčný, snímačom, snímanie, cievky, objektu, zohrievaného, sporák, teploty

Text:

...môže obsahovať niekoľko snímacich zón, ktoré sú oddelené tepelne ízolujúcimi príehradkami a jednotlivé snímacie zóny môžu obsahovať snímacie prvky, pričomz jednej strany každej z týchto snímacich zón môže viesť prvok na prenos tepla.0022 V súlade s iným aspektom teplotný snímač indukčného sporáka zahŕňajúceho vamú dosku, na ktorú sa umiestňuje zohrievaný objekt, a niekoľko pracovných cievok nachádzajúcich sa pod vamou doskou a umiestnených...

Spôsob výroby trubicového objektu na zavedenie do telesného otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19567

Dátum: 02.05.2011

Autori: Schmid Andrea, Andersson Mats

MPK: B29C 47/20, A61F 5/453, A61M 25/00...

Značky: objektu, otvorů, spôsob, výroby, zavedenie, trubicového, telesného

Text:

...pripojených nárokov.-3 0008 Podľa aspektu vynálezu je navrhnutý spôsob výroby zdravotnickeho trubicového objektu, napríkladkatétra, na zavedenie do telesného otvoru pozostáva júci z nasledujúcich krokov extrúdovanie hadičky vytlačením hadicového materiálu vytláčacou dýzou aodrezanie vytlačenej hadičky na vopred stanovenú dĺžku, Vpričom spôsob zahŕňa ďalšie krokynasunutie počiatočnej časti vytlačenej hadičky na zúvedľatak, upinací umiestnený...

Ochranná vrstva objektu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14047

Dátum: 19.12.2009

Autori: Radstake Marc, Kaufmann Hanspeter

MPK: F41H 5/02, F41H 5/04

Značky: spôsob, objektu, ochranná, vrstva, výroby

Text:

...číslicami.Na obrázku l je značkou l označená ochranná vrstva. V základovej doske 2 sú matricovo vsadenć tyče 3 ana zadnej strane sú upevnené prostredníctvom prírub 4 na základovej doske 2. Tyče 3 vyčnievajú nad vnútomú plochu 2 o dĺžku l Strela 100 narážajúca na chránený objekt O V smere letu F preniká svojim nárazovým zapaľovačom 102 medzi tyče 3. Tenkostenný dvojitý kryt 101 strely 100 sa pri tomto prerazí a cez koncové oblasti 3 b...

Interakčné usporiadanie k interakcii medzi obrazovkou displeja a ukazovateľom objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9833

Dátum: 05.12.2007

Autori: Hauke Rudolf, Baeuerle Jens-uwe

MPK: G06F 3/042, G09F 27/00

Značky: interakcií, medzi, interakčné, ukazovateľom, obrazovkou, displeja, objektu, usporiadanie

Text:

...a obrazovkou. Svetlo sa môže odrážať medzi sklami okienka, dostat sa do záznamovcj jednotky a znehodnotiť zaznamenaný obraz a tak zhoršiť alebo znemožniť určenieJe teda úlohou vynálczu zlepšiť interakčné usporiadanie kinterakeii medzi obrazovkou a ukazovateľom objektu.Úloha je podľa vynálezu riešená interakčríým usporiadaním s význakmi podľa nároku l.Výhodné ďalšie vyhotovenia sú predmetom závislých nárokov.lnterakčné usporiadanie...

Spôsob poskytnutia virtuálneho grafického objektu v obrazoch územia, najmä hracej plochy športového zápasu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5171

Dátum: 10.03.2006

Autori: Gafsou Olivier, Dulin Serge, Lecharny Jean, Skrzypniak Matthieu

MPK: G06T 15/10, G06T 7/00

Značky: grafického, obrazoch, plochy, poskytnutia, spôsob, objektu, zápasu, najmä, hracej, virtuálneho, športového, územia

Text:

...Môžu byť štyrmi rohmi pokutového územia P 1, P 2, P 3, P 4, alebo aj štyrmi rohmi šesťmetrovej zóny P 1, P 2, P 3, P 4, ale aj kombináciou dvoch hier na body.Hlavne to svedčí o tom, že spôsob v zmysle vynálezu je omnoho flexibilnejší čo sa týka uhla snímania obrazu kamery, pretože stačí identifikovať štyri vyznačené body pre etapu a) a dva body pre etapu b), z ôsmych bodov P 1, P 2, P 3, P 4, P 1, P 2, P 3, P 4 , alebo iné body ako je uhol...

Spôsob a systém na zisťovanie údajov o polohe objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11276

Dátum: 17.02.2006

Autor: Robl Christian

MPK: G01C 21/26, G07B 15/00

Značky: spôsob, systém, objektu, polohe, údajov, zisťovanie

Text:

...sa napríklad pri mýtnom systéme zabránilo opakovanému vyberaniu poplatkov pri státí vozidla. Takisto pri navigačnom systéme má zvláštny význam spoľahlivé rozpoznanie pokojovej polohy, pretožeV tomto stave sa vyvažujú rôzne lokalizačne signály. Aby sadal rozpoznať stav pokoja, používajú sa gyrosenzory, snímačezrýchlenia alebo senzory na spracovanie obrazovej informácie.0006 V dokumente DE 100 10 607 A 1 je opísaný napríklad navigačný systém,...

Zapojenie regulácie jasu riadene osvetľovaného vizuálneho najmä informačného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4129

Dátum: 05.05.2005

Autori: Darula Stanislav, Španko Jaroslav

MPK: G09F 13/00, G05D 25/00

Značky: zapojenie, regulácie, riadené, objektu, najmä, osvětlovaného, vizuálneho, informačného

Text:

...2 znázorňuje algoritmus výpočtu vyjadrený v blokovej schéme. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia zariadenia. Napokon na obr. 4 je znázomené usporiadanie jednotlivých senzorov jasu a osvetlenosti.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s...

Spôsob autentifikácie prostredníctvom chemického označovania alebo trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6061

Dátum: 21.04.2005

Autori: Hachin Jean-michel, Lambert Claude

MPK: G09F 3/02, G07D 7/00

Značky: spôsob, trasovania, objektu, chemického, substancie, označovania, prostredníctvom, autentifikácie

Text:

...nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vĺn vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum, ktoré v rozličných zónach spektra má intenzitu svetla zodpovedajúcu škálam rozličných vlnových dlžok,- zistenie intenzity svetla v každej zo zón,- porovnanie...

Zariadenie a spôsob na identifikáciu objektu s náhodne rozloženými identifikačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7591

Dátum: 11.02.2005

Autori: Sinclair Malcolm Mainland, Lax Sandford Ellis

MPK: B42D 15/00, G07D 7/00

Značky: spôsob, identifikačnými, náhodné, prvkami, objektu, zariadenie, rozloženými, identifikáciu

Text:

...je jednoduchý vytlačený symbol, oblasť objektu môže byť nad, pod alebo po obidvoch stranách referenčného bodu vmalej alebo veľkej vzdialenosti. Toto zabraňuje falšovateľom, aby vedeli, ktoré časti objektu obsahujú identifikačné prvky, ktoré budúPozície identifikačných prvkov voblasti deñnovanej referenčným bodom môžu byt zaznamenané, aby zabezpečili unikátny záznam odtlačku prsta, ktorý môže bytskontrolovaný neskôr, aby sa potvrdilo, že...

Spôsob a zariadenie na sledovanie miesta, pohybu a vlastností objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6592

Dátum: 20.08.2004

Autor: Sepponen Raimo

MPK: G08B 13/02, G08B 21/00

Značky: vlastností, sledovanie, spôsob, pohybu, miesta, objektu, zariadenie

Text:

...schematicky súčasti na spracovanie dát,- obr. 5 znázorňuje umiestnenie matice snímača. podľa. vynálezu- obr. 6 znázorňuje umiestnenie matice snímača podľa vynálezu pod podlahovinou keď matica snímača registruje mechanické- obr. 7 znázorňuje jedno umiestnenie matice snímača pod podlahovinou, keď je protiľahlá elektróda umiestnená nadobjektom, ktorý sa má sledovať,- obr. 8 znázorňuje Špeciálny prostriedok aktivovaný budiacim signálom. a signál...

Nástroj na hĺbenie objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1743

Dátum: 09.07.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: B24C 9/00, E21B 7/18

Značky: nástroj, hĺbenie, objektu

Text:

...materiálu, ktorý je umiestnený vzmiešavacej komore alebo vjej blízkosti tak, aby priťahoval časť magnetického poľa vytváranéhoseparačným magnetom do zmiešavacej komory.Pod vplyvom separačného magnetu vrecirkulačnom systéme sa kus magnetického materiálu zmagnetizuje a v kuse magnetického materiálu sa vytvorí obrazový pól sopačnou polaritou, ako má pól na separačnom magnete exponovaný voči kusu magnetického materiálu. Magnetické...

Postup autentifikácie prostredníctvom značkovania alebo chemického trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3785

Dátum: 29.10.2003

Autori: Hachin Jean-michel, Lambert Claude

MPK: G07D 7/00

Značky: prostredníctvom, objektu, substancie, postup, autentifikácie, značkovania, trasovania, chemického

Text:

...kód sa nezhoduje s identiñkačným kódom.V tomto procese spektrofotometrická fáza môže zahrňovat nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vln vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum intenzity svetla vrozličných zónach spektra zodpovedajúcich...

Zariadenie na určenie polohy nepohyblivého objektu, najmä odstaveného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 449

Dátum: 19.03.2003

Autor: Pöllet Wilfried

MPK: G08G 1/123, B60R 25/00, G01S 5/14...

Značky: určenie, vozidla, nepohyblivého, odstaveného, najmä, polohy, zariadenie, objektu

Text:

...napríklad optický alebo akustický upozorňovací signál, ak by malo zariadenie pri vytiahnutí zapaľovacieho kľúča, alebo v každom prípade pri uzatvorení vozidla, zostať zastrčené V držiaku vo vozidle. Tak je zaistené, že s týmto zariadením je neskôr na inom stanovišti - napríkladna veľkom parkovisku veľtrhu alebo stavebnom veľtrhu, prípadne na parkovisku pri lese na turistickom území - k dispozícii zapamätaná odstavná poloha. Naproti tomu...

Spôsob a zariadenie na stanovenie nosnej sily objektu zapúšťaného do zeme vibráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 448

Dátum: 09.01.2003

Autor: Houze Christian

MPK: E02D 33/00

Značky: nosnej, stanovenie, vibráciou, spôsob, objektu, zapúšťaného, zariadenie

Text:

...k parazitným vibráciám.0012 Výhodne bude meranie frekvencie vibrácií, ako aj stanovenie vibračnêho momentu a/alebo amplitüdy vibrácií (ktorá je priamou mierou odstredivej sily) uskutočnené meracínx zariadením využívajúcinl merač0013 Podľa formy uskutočnenia skôr opísaněho spôsobu, ktorá jedefinovaná v nároku 12, bude môct uvedený predmet určený na zapusteniedo zeme obsahovat dva prvky, a to prvý tuhý prvok v priamom spojení s...

Zapojení pro bezdotykové měření útlumu prostředí a objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260205

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polívka Jiří

MPK: G01R 29/08

Značky: útlumu, objektu, měření, prostředí, zapojení, bezdotykové

Text:

...k výstupu mikrovľnného radiometrm.g,přičemž indikátor § útluu je spojen e druhým výstupom zeslav bovaěe Q.V zapojení znázorněném na obr. 3 je vyaílací zařízení tvořeno širokopáemovým generátorem ł, k jehož výstupu je přes první zeelabovaě Q připojena trychtýřová vyeílaoí anténa 3. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa Q. která je pŕtpejena k prvnímu vstupu druhého zeelabovače §, jehož první výstup je připojen ke vstupu...

Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: E02B 8/02, F16K 5/00, E02B 8/04...

Značky: hladiny, objektu, kolísaním, velkým, hornej, samočinná, sklzová, odberného, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené...

Skeletová konštrukcia stavebného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 925

Dátum: 09.08.1995

Autor: Füredi Ján

MPK: E04H 1/02, E04B 1/10, E04B 1/26...

Značky: stavebného, skeletová, objektu, konštrukcia

Text:

...konštrukcie môže byť čiastočne,alebo úplne prestropená.Fasádny plášť stavebného objektu je možné následne vytvoriť buď murovaný, alebo napríklad s využitím sendvičových panelov z dreva, alebo na- báze dreva. Rovnako strešný plášť môže byť vyhotovený z rôznych druhov krytín a podhľadov. Ostatné časti stavby, ako podlahy, izolácie,výplne otvorov, kompletizačné konštrukcie a podobne, majú obvykle vyhotovenie.Členenie vnútorného priestoru...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie na vonkajšie stráženie objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 599

Dátum: 05.10.1994

Autori: Veselý Zdeněk, Pavlíček Zdeněk, Sýkora Jiří

MPK: G08B 13/22

Značky: objektu, zabezpečovacie, stráženie, vonkajšie, zariadenie, elektronické

Text:

...kontrolnou slučkou, ktorá má na jednom konci upravenú výstupnú svorku a na druhom kontrolnú svorku, pričom obvod elektrického zariadenia je ďalej tvorený jednak kontrolným obvodom, ktorého prvý vstup je spojený s výstupnou svorkou a druhý vstup s kontrolnou svorkou kontrolnej slučky,jednak súčtovým členom, ktorý je včlenený medzi výstupy kontrol ného obvodu, a fázového detektora, a vstup signalizačného obvodu.Prevádzkovou výhodou predloženého...

Signalizační zařízení objektů pro chov zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270603

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jirák Josef, Fiala Václav

MPK: G08B 7/06

Značky: zvířat, signalizační, objektu, zařízení

Text:

...spoločný optický indikátor v indikačním panelu 3. Propojení mezi oběma vysílači teploty lnavzájem je pak možno provést třípramenným kabelem a vývod od jednoho vysílače teploty l do indikačních vstupů Q indikačního panelu g čtyřpramenným kabelem, případně od více budov vícepramenným kabelem po kabelových párechj Na indikačním panelu g je výhodné znázornit symbolicky kontrolovaný objekt a optické-indikátory umístit přímo do bloků,...

Zapojení pro přímou kontrolu a diagnostiku technického objektu, například letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269820

Dátum: 14.05.1990

Autori: Štěpanovský Josef, Šmídek Jiří, Benda Jiří, Svoboda Jiří, Čumpelík Jiří, Kozák Josef

MPK: B64D 45/00, G05B 23/02

Značky: zapojení, diagnostiku, přímou, technického, například, letadla, kontrolu, objektu

Text:

...a diagnostiky letadlo v pozemních podmínkách a okamžitým vyhodnocením naměřoných a zaregistrovaných hodnot.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je echematicky znàzorněn na výkresu. zapojení se skládá z palubní záznamové části l a z pozemní vyhodnocovací části 3.Palubní záznamová část l je tvořeno řadou snímačů 3 měřených parametrů letadlo,jejichž výstupy jsou připojeny na vstup měřicí a řídicí úatředny 5, která je vetup-výstupním...

Panel s pneumatickými pružinami pro vibroizolační ukládání rozměrných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269733

Dátum: 14.05.1990

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: objektu, pružinami, rozměrných, panel, vibroizolační, pneumatickými, ukládání

Text:

...objektů podle vynálezu, u kterého je propojení pneumaticłgých pružin provedeno na bob. opěrného plechu, na obr. 3 je znázorněn schematicky v bočním pohledu panel s pneumatickými pruäinemi pro vibroizoleční ukládání rozměrmích objektů podle vynálezu s opěrnými plechy s boöním vyhnutím, ktorý je použit pro vibroizoleční uložení zákledového bloku a na obr. -.4 je panel s pneumatickými pružinemi pro vibroizolační ukládání rozměrmłch objektů podle...

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: F17D 5/00, B01D 35/02, F16L 55/24...

Značky: uvnitř, objektu, provozních, instalaci, výbušné, filtr, směsi, filtrací

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Zařízení pro regulaci polohy objektu uloženého alespoň na jedné pneumatické pružině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269500

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčík Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16M 7/00

Značky: jedné, objektu, regulaci, pružině, pneumatické, polohy, zařízení, alespoň, uloženého

Text:

...na dvou pryžových pružinách 3, kdežto na druhé straně na jediné pneumatické pružině i (obr. 1). Ke zdroji 5 stlačeného vzduchu jevpneumatická pružina 4 připojena přes regulátor g polohy. Requlátor 6 má čidlo 7, na jehož konci je na táh 1 e 9 zátěž L 9, vytvořena zde závažím 1 l, které má podobu U-profilu spočívajícího na podloží l.Ve druhém uspořádání je opět část objektu 1 spočivající na podlaží na pneumatické pružíně i, která je přes...

Zařízení pro regulaci statické polohy skupiny objektů uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269430

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pešík Lubomír, Krejčí Oldřich

MPK: F16F 15/04, F16F 9/04

Značky: skupiny, pneumatických, polohy, zařízení, pružinách, objektu, regulaci, uložených, statické

Text:

...uložen na dvou pryžových pružinàch § na podloži 5. Na straně přirazu je tkaci stroj 3 uprostřed uložen na podloži 5 na pneumatické pružinê 5. Na tkacim stroji 2 je upevněn automatický polohový regulátor Q, jehož kyvnà ovlàdaci páka Z je tàhlan § spojene s podložim 5.Přivodem 2 je připojen ke zdroji 19 stlačeného vzduchu. Vývodem 11 je připojen k pneumatickým pružinám § skupiny tkacich strojů g.Všechny tři tkaci stroje 2 jsou stejnú a jsou...

Zařízení pro indikaci místa nebo polohy v zemědělském objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269244

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocík Václav, Novotný Ctibor, Hainz Petr

MPK: G01C 3/06

Značky: objektu, zemědělském, zařízení, polohy, místa, indikaci

Text:

...pro indikaoi místa nebo polohy v zemědělskám objektu podle vynález tyto nevýhody s nedostatky odstraňuje. Jeho podstata spočívá v tom, že na vodioí dráze dojíoího stroje jsou uspořádány kombinační magnetické ohvodv s na dojieím stroji magnetiob spínený obvod, prpojený s vyhodnooovacím obvodom.Zařízení pro indikaoi místa nebo polohy v zemědělskám objektu zaručuje svou použi.tou konoepoí magnetického snímače kódu místa naprosto...

Zařízení pro identifikaci místa nebo polohy v zemědělském objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269243

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hainz Petr, Kocík Václav, Novotný Ctibor

MPK: G01C 3/06

Značky: místa, polohy, identifikaci, zařízení, objektu, zemědělském

Text:

...kterým je dojioí stroj opatřen a ktoré je spojene s mechanickým počítačem, napojením na kődový vysílaö polohy.Zařízení pro identiflkaci místa nebo polohy v zemědělskěm objektu zaručuje svou použitou koncepcí mechanického počítadla míst s. vysílače kődu tohoto místa naprosto přesnou a spolchlivon indikaci daná polohy, přičemž navíc je pomocí počítadla nmožně na i visuální kontrola polohy nebo místa. Vylučuje se tak nežádoncí vliv agresivního...

Zariadenie na mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom na dráhe väčšej jako je snímací rozsah použitého snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 266258

Dátum: 13.12.1989

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: G07C 1/02

Značky: väčšej, snímača, snímačom, zariadenie, objektu, snímanie, rozsah, použitého, přítomnosti, dráhe, mechanické, snímací

Text:

...v tom, že držiak snímača je voľným koncom zasunutýv drážke tiahla upevneného k držiaku clonky, pričom držiak a držiak sú upevnené príchytkouZariadenie podľa vynálezu rieši mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom nadráhe väčšej ako je snímací rozsah použitého snímača. Hlavnou výhodou zariadenia je jeho jednoduchá konštrukcia, možnost snimat kovovéi nekovové objekty, objekty Iubovoľných rozmerov. Chráni snímač pred mechanickým...

Sposob určovania priečnej polohy objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265491

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kollár Vladimír, Čeragin Nikolaj, Koževatov Ilja, Minarovjech Milan

MPK: G01J 3/30, G01B 9/02

Značky: určovania, polohy, priečnej, objektu, spôsob

Text:

...objektu pomocou videokamery, ktorá snima priebeh intenzity optického tieña vrhaného meraným objektom umiestneným medzi zdrojom optického žiarenia s optickou sústavou a videokamerou. Priečna poloha objektu sa určuje na základe vzájomnej definovanej polohy priebehu intenzity optického tieňa a jeho elektronicky vyhotoveným zrkadlovým obrazom. Jeho nevýhodou je nutnost mechanického posuvu objektu voči videokamera za účelom získania definovanej...

Vibroizolační podepření objektu s jednostranně proměnlivou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 265358

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: podepření, jednostranně, vibroizolační, proměnlivou, hmotnosti, objektu

Text:

...redukčni ventil. Na obr. 3 je vibroizolačni podepření torzně tuhěho stroje vytvořené dvěma pneumatickými pružinami,které jsou ke zdroji stlačeného vzduchu připojeny přes automatický regulátor stálé statické výšky a přes redukční ventit.Na obr. 1 je víbroizolačni podepřeni objektu 1 , který představuje zde neznázorněná nástavba třínápravového vozidla. zdvojená náprava E tvořená střední nàpravou 2 a zadní nápravou lg je na straně nástavby s...

Vibroizolační uložení objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265087

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ševčík Ladislav, Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: objektu, vibroizolační, uložení

Text:

...tkací stroj 2, se reguluje seřízením redukčního ventilu g, kterým se nastaví tlak vzduchu dodávaného ze zdroje 5 V pneumatické pru žině l a tím i její statická výška.Na obr. 2 je schéma uspořádání vibroizolačního uloženízde neznázorněného objektu Q, které je Vytvořeno celkem čtyřmi pneumatickými pružinami l a třemi redukčními ventily g. Dvěma pneumatickým pružinám l je předřazen společný redukční ventil g, zatímco každá ze zbývajících...

Fotoelektrický indikátor neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264228

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kutej Jozef, Zámečník Pavel

MPK: G08B 5/36

Značky: fotoelektrický, indikátor, neprůhledných, objektu

Text:

...se tím, že na vstupy členu ogického součtu jsou přivedeny výstupy logického úrovňového členu a monostabilního klopného obvodu, přičemž na vstupy těchto dvou členů je přiveden výstup ze zesilovače a tvarovače signálu.Výhodou navrhovaného řešení fotoelektrického índikátoru je jeho snadná realizovatelnost a malé rozměry, protože jako zdroj světla a světlocitlívý prvek lze použít fotodiodu a fo CS 204 228 lšl 7totranzistor. Významná se jeví ta...

Zapojení k identifikaci a označování měnicích se objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263838

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holešovský Ivan

MPK: G06F 7/04, G06K 1/00

Značky: zapojení, identifikaci, objektu, měničích, označování

Text:

...čtení dat, ale í jejích zápis. Na přípojenéín výkrese je znazorněno za pojení vstupů a výstupů pamětového ob vodu v koíitaktovém poli a napojení na kon taktovou hlavu čtecího a zapisovacího zařízení. Paměťový obvod tvoxří paměť EEPROM,typ SDA z 506.První řídící vstup 11, druhý řídící vstup 12 a datový vývod 13 paměťového obvodu 1 jsou po řadě přípojeny na první 21, druhý 22 a třetí 23 kontakt kontaktového pole 2. První napájecí přívod 14...

Zařízení pro vyhodnocování pohybu živých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263641

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přibil Jiří, Šedivý Miloslav, Zima Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: H02H 5/12

Značky: živých, pohybu, vyhodnocování, zařízení, objektu

Text:

...kde obr. 1 představuje blokové schéma zapojení a obr. 2 představuje jedno z možných provedení vysílací a přijímací části kapacitního senzoru.Mezi vysílač g a přijímač 3 je zařazen kapacitní senzor 3, jehož vysílací část il je pŕipojena k výstupu vysílače g a přijímací část 33 je přípojena ke vstupu příjímače 3, jehož výstup je přípojen ke vstupu řídící a vyhodnocovací jednotky l pro vyhodnocení změny intenzity elektromagnetického pole...