Patenty so značkou «objekt»

Dendriticky konfigurovaný objekt s penovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7226

Dátum: 04.08.2015

Autori: Horodníková Jana, Beer Martin, Rybár Radim

MPK: F28D 9/04, F28D 17/02, F28F 7/02...

Značky: pěnovou, konfigurovaný, dendriticky, strukturou, objekt

Text:

...dosky aplikovať v plastickom až polotekutom stave vhodným aplikátorom priamo alebo s použitím šablóny. Materiál pilierov môže byť napríklad tmel na báze silikónu, akrylu, polyuretánu alebo syntetický kaučuk, ako je EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Materiál pilierov po aplikácii stuhne alebo vulkanizuje, vďaka čomu je pevne fixovaný na svojej pozícii. Dendriticky konñgurovaný objekt s penovou štruktúrou je tvorený súvrstvím na seba...

Vnútorne konfigurovaný priestorový objekt s penovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6816

Dátum: 02.07.2014

Autori: Rybár Radim, Beer Martin, Horodníková Jana

MPK: F28F 21/08, F28F 7/02

Značky: priestorový, konfigurovaný, objekt, strukturou, vnútorné, pěnovou

Text:

...Výhodou je možnosť vytvárania objektov s penovou štruktúrou, ktoré môžu byť vnútome ľubovoľne členené do jednotlivých vzájomne hydraulický oddelených kanálov, tvoriacich vetvy alebo komory. Takto je možné vytvoriť dendritickú trojdimenzionálne konfigurovanú štruktúru objektu pri použití základných stavebných jednotiek, ktorými sú dosky vyhotovené z penového materiálu s otvorenými pórmi. Jednotlivé dosky obsahu 10Vnútome konñgurovaný...

Pietny objekt aspoň s vizuálnym zobrazovaním informácií a spôsob začleňovania pietnych objektov do informačnej siete o pietnych objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6200

Dátum: 06.08.2012

Autor: Horváth Slavomír

MPK: E04H 13/00, G01S 19/01

Značky: začleňovania, objektov, pietnych, informačnej, zobrazováním, aspoň, objektoch, pietny, siete, vizuálnym, informácií, spôsob, objekt

Text:

...dosky jednoduchší technologický krok. Takto zadná doska z druhej strany prekrýva montážne vybranie. Z estetického ale aj z praktického hľadiskaje výhodné, ak zadná doska má rovínné zapustenie, do ktorého sa vložia a upevnia fotovoltaické články. Potom zadná doska je vybavená prepojovacim otvorom, cez ktorý sú vedené vodiče od fotovoltaických článkov až do montážneho vybrania a napokon ústia do informačného boxu.V ďalších zdokonalených a...

Takticko-strelecký objekt na nácvik taktiky, najmä streľby z ručných strelných zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5873

Dátum: 04.10.2011

Autor: Turoň Anton

MPK: F41J 11/00, E04B 2/82, E04B 2/74...

Značky: taktiky, objekt, takticko-strelecký, střelných, zbraní, ručných, najmä, nácvik, střelby

Text:

...obr. 2 iný príklad priestorovej dispozície takticko-streleckého objektu z obr. l vytvorený iným vhodným vzájomným natočením stien 20 otočných panelov v jeho podlahe, na obr. 3 ďalší príklad priestorovej dispozície taktickostreleckého objektu z obr. 1 vytvorený ďalším vhodným vzájomným natočením stien 20 otočných panelov v jeho podlahe a na obr. 4 priklad priestorovej dispozície takticko-streleckého objektu vytvorený vhodným vzájorrmým...

Stavebný objekt so signalizačným osvetlením leteckej prekážky a spôsob riadenia signalizačného osvetlenia leteckej prekážky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15836

Dátum: 17.05.2010

Autori: Möller Gerd, Schweizer Werner, Harms Stephan

MPK: F03D 11/04, F03D 11/00, B64F 1/20...

Značky: objekt, prekážky, signalizačného, signalizačným, osvětlením, spôsob, leteckej, stavebný, riadenia, osvetlenia

Text:

...na svojej trase pomocoutranspondéra, tiež, lebo transpondér nie je kdispozícii alebo pretože vypadol. Hneď, ako sas tým centrálne riadiace stanovište zoznámi, môže signalizačné osvetlenia leteckých prekážok v napríklad, voblasti, v ktorej je letún na ceste, alebo pozdĺž trasy, na ktorej lietadlo letí,zapnúť, keď väčšina vysielacích staníc zahŕňa všetky vysielacie stanice, ktoré sú k dispozícií, alebo vysielacie stanice voliteľné podľa vopred...

Nafukovací objekt, bludisko, najmä ako atrakcia na zábavu a súťaženie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5062

Dátum: 07.01.2009

Autor: Holý Peter

MPK: A63G 31/00, E04H 3/10, A63J 11/00...

Značky: nafukovací, atrakcia, bludisko, objekt, najmä, zábavu, súťaženie

Text:

...na použitie vo všeobecnosti pre nafukovadlá, ako sú známe nafukovadlá pre zábavu alebo reklamné použitie. Rovnako na spájanie dielov nafukovacieho objektu, bludiska, je možné použiť akékoľvek známe, dostupné spôsoby alebo technológie používané na spájanie, konštrukcií, resp. dielov známych nafukovadiel pre zábavu alebo reklamné použitíe.Nafukovací objekt, bludisko je používané nasledovným spôsobom. Osoby, účastníci súťaže, a pod. sa pohybujú...

Objekt s čelným a následne bočným posuvom predsuvných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284389

Dátum: 26.01.2005

Autor: Louda Jan

MPK: E05D 15/10, E06B 3/50

Značky: předsuvných, následné, ploch, objekt, posuvom, čelným, bočným

Zhrnutie / Anotácia:

Objekt s čelným a následne bočným posuvom predsuvných plôch, najmä vitrín, skríň, dverí, pozostáva zo vzájomne predsuvných plôch (6) a aspoň jedného nosného rámu (1), ktorého súčasťou je lineárne kompaktné kovanie (2), pozostávajúce zo základného nosného profilu (3), a najmenej dvoch vzájomne predsuvných oporných profilov (5) pevne spojených so vzájomne predsuvnými plochami (6), a akčných členov (4). V každom opornom profile (5) je umiestnený...

Objekt na umiestnenie veľkoplošnej reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3500

Dátum: 02.05.2003

Autor: Toman Zdeněk

MPK: G09F 19/22, G09F 15/00

Značky: veľkoplošnej, objekt, reklamy, umiestnenie

Text:

...radov tak, že medzi susediacimi radmi je ponechaný voľný priestor, pričom smer radov v susedných poschodiach 2 je pootočený o 90 °. Tým sa dosialme stabilná štruktúra objektu s minimálnym počtom stavebných prvkov. Na zaistenie odtoku dažďovej vody z homej strany objektu sú na jeho hornej ploche poukladané balíky 1 slamy tak, že plocha preložená ich voľnými vodorovnými hranami 3 má spád von z objektu. Na obr. 2 je objekt podľa obr. 1...

Zariadenie na automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233229

Dátum: 17.04.1987

Autori: Marek Štěpán, Gašparík Ladislav

MPK: G01N 27/00

Značky: meraný, změne, objekt, zariadenie, automatické, prítlačnej, stavu, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu s univerzálnym použitím v ručnej, poloautomatickej a automatickej prevádzke. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že senzor prítlačnej sily s mechanizmom na vyvodzovanie prítlačnej sily je pripojený cez meraný objekt na vyhodnocovací obvod zmeny stavu meraného objektu a na zosilňovač, ktorého výstup je...

Důlní hrázový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 228696

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bayer Oldřich, Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav, Hadrava Josef

MPK: E21F 1/10, E21F 1/14

Značky: objekt, důlní, hrázový

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní hrázový objekt vyznačující se tím, že jej tvoří zděné těleso (1) hrázového objektu, které je uloženo na poddajném násypu (2), po obvodu je opatřeno poddajnou vložkou (3), doléhající na okolní horninu (6) a tvořící deformační pásmo při tlakových projevech horského masivu, přičemž po čelních stranách zděného tělesa (1), poddajného násypu (2) i poddajné vložky (3) jsou vytvořeny směrem k okolní hornině (6) opěrné klíny (5) rozdělené dělicími...

Nosný štíhlý výškový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 223211

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veltruský Vladimír, Tomáš Jiří

Značky: nosný, objekt, výškový, štíhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nosný štíhlý výškový objekt, především sloup, věž nebo komín s vysokou štíhlostí, využívající předepjaté konstrukce opět, na níž navazuje horní část objektu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k věnci (2) jsou s předpětím připevněny nejméně tři prefabrikované odpory (3), jejichž spodní díl (15) je ukotven do základu (16) výškového objektu. Nad věnce (2) je uložen prefabrikát s otvorem (14) pro zaústění odtahu nebo...

Objekt pod kanálom vytvorený z viacerých súbežných štôlni

Načítavanie...

Číslo patentu: 222607

Dátum: 15.03.1986

Autor: Martinický Pavol

Značky: súbežných, viacerých, kanálom, vytvorený, štôlni, objekt

Zhrnutie / Anotácia:

Objekt, ktorý slúži na prevedenie priesakovej vody unikajúcej z vodného diela najmä z jeho zdrže a kanála popod kanálom do vodného toku a na vedenie rôznych kolektorov z jednej strany kanála na druhú. Objekt pozostáva z niekoľkých štôlni umiestnených pod dnom kanála, pričom jednotlivé štôlne na vtokovej a výtokovej časti, za pätami hrádzi, prechádzajú v otvorené žľaby, ktoré ďalej naväzujú na otvorené koryto priesakového kanála, z ktorých...

Hrázový objekt důlního díla s průjezdnou závěsnou drážkou, uzavíratelného výbuchovzdornými dveřními křídly

Načítavanie...

Číslo patentu: 221094

Dátum: 15.01.1986

Autori: Gřešek Antonín, Medák Jiří, Šmolka Tomáš

Značky: průjezdnou, dveřními, uzavíratelného, závěsnou, křídly, důlního, výbuchovzdornými, drážkou, hrázový, objekt, díla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví na hlubinných dolech. Vynález se týká hrázového objektu důlního díla s průjezdnou závěsnou drážkou, uzavíratelného výbuchovzdornými dveřními křídly pro hlubinné doly, zejména pro doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že nad výbuchovzdornými dveřními křídly je vytvořen průchozí kanál pro upevnění tělesa závěsné drážky, přičemž přímý průřez průchozího kanálu je jak na vtažné,...

Nosný štíhlý výškový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 225711

Dátum: 15.10.1985

Autori: Tomáš Jiří, Veltruský Vladimír

Značky: štíhlý, objekt, výškový, nosný

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nosný štíhlý výškový objekt, především sloup, věž, vodojem nebo komín s vysokou štíhlostí a výškou až do 130 m. Konstrukce objektu je řešená s cílem maximální únosnosti za minimálních materiálových nákladů, minimálními požadavky na zastavený prostor a s možnosti využití moderních zvedacích mechanismu, zejména autojeřábů. Výšková stavba sestává ze spodní části, která je s výhodou válcová, k níž jsou po obvodě přiřazena...

Výpustný objekt vodní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 226887

Dátum: 01.10.1985

Autor: Holub František

Značky: nádrže, výpustný, objekt, vodní

Zhrnutie / Anotácia:

Výpustný objekt vodní nádrže se samovolným udržováním stálé hladiny vody pomocí štěrbinového přepadu, vyznačený tím, že štěrbinový přepad (1) je opatřen zvedatelným lapačem (2) s nornou stěnou (3) a protilehlý přeliv (4) je opatřen pevným lapačem (5).