Patenty so značkou «oběžného»

Spôsob vedenia obežného lana v sústave lanových vozíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288153

Dátum: 16.12.2013

Autori: Ilčík Štefan, Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: B66D 1/02, B66C 21/02, B61B 7/02...

Značky: oběžného, vozíkov, sústave, lanových, vedenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme a spôsob vzájomného smeru opásania lana na lanovnici a lana na bubne v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, pri ktorom je umožnená efektívna práca v prekrytom čase viacerých vozíkov na jednom nosnom lane, ktoré sú poháňané a ich funkcie zabezpečované jedným obežným lanom, pričom spôsob vedenia obežného lana lanovými vozíkmi v obežnom lanovom systéme je...

Zariadenie na obojsmerný pohon obežného lana a vozíka lanovky dvojbubnovým navijakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285564

Dátum: 26.02.2007

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/02, B61B 10/00

Značky: obojsmerný, lanovky, vozíka, dvojbubnovým, pohon, zariadenie, navijakom, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obojsmerný pohon obežného lana a vozíka (5) lanovky poháňanej dvojbubnovým navijakom je tvorené dvojlanovnicou (2), ktorú tvorí jedno teleso s dvoma rotačnými plochami na jej obvode na navinutie potrebného počtu závitov z lán (9) a (13). K rotačným plochám dvojlanovnice (2) sú vedené laná (9) a (13) z navíjacích bubnov (6) a (10). Ďalej sú laná (9) a (13) vedené cez smerové kladky (3) a (4) k vozíku (5) lanovky, k jeho opačným...

Zariadenie na elektronické monitorovanie elektrického motora obežného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13011

Dátum: 08.10.2005

Autori: Gröschel Jürgen, Wirdel Jens

MPK: H02H 7/097, H02H 7/093, H02H 7/085...

Značky: zariadenie, čerpadla, oběžného, elektronické, elektrického, monitorovanie, motora

Text:

...Namiesto jedného PTC termistora 2 môže byť aj viac PTC termistorov.0016 PTC terrnistor 2 usporiadaný v statorovom vinutí elektrického motora pracuje známym spôsobom zvýšeným odberom prúdu stúpajú straty statora medi. Tým sa zvyšuje teplota vinutia motora, čim sa zvýši aj odpor PTC termistora 2. Pri dosiahnutí menovitej teploty vypinania dokonca nastane skokové zvýšenie. Hodnotu odporu meria vyhodnocovacie zariadenie PTC tennistorov v...

Uchycení oběžného kola na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270305

Dátum: 13.06.1990

Autor: Potančok Jaroslav

MPK: F04D 29/20

Značky: hřídeli, oběžného, uchycení

Text:

...tím, že současně a uchycením obězného kola na hrídeli je ohránéna i hrídál čerpadla proti korozi. Tím je doaaženo vyšší život noati čerpadel a úspory drahých defioitníoh mater 1 á 1 ů.Doohazí také k urychlení montáže a tím í k vyäaí produktivita práca.Príklad konkrétního provedení vynalezu je achematicky znázorněn na výkresu, který predstavuje oeový rez cáatí čerpadla e uchycením obéžného kola.Podle vynálezu je hřídal 1 napríklad z...

Upevnění oběžného kola na hřídeli čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266662

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovář Pavel, Večeřa Josef

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžného, čerpadla, upevnění, hřídeli

Text:

...obepínáKonečně je podstatou vynálezu, že v rozpěrné matici jsou v místě drážek provedeny závitové otvory a v nich jsou zašroubovány pojištovací stavěcí šrouby.Vyšší účinek upevnění oběžného kola podle vynálezu spočívá v tom, že nevyžaduje zhotovení závitů ani obvodových drážek na hřídeli, což podstatné snižuje nebezpečí vzniku únavových lomů a nebezpečí vzniku deformací. Tento způsob upevnění rovněž umožňuje volit co nejmenší vstupní průměr...

Lopata oběžného kola čerpadlových turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265631

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedlák Jan, Špidla Jan, Seďa Bohuslav

MPK: F03B 3/12

Značky: čerpadlových, oběžného, lopata, turbin

Text:

...vstupní hrany lopaty oběžného kola, xT a yT značí souřadnice bodu, v němž je tečna k obrysu průřezu na sací straně lopaty oběžného kola rovnoběžná s kladnou osou 5 kartézského souřadnicového systému, přičemžkde tmax značí největší tlouštku lopaty oběžného kola.Oběžné kolo s lopatami podle vynálezu má při čerpadlovém chodu stroje větší bezkavitač~ ní oblast, čímž se snižuje jeho kavitační opotřebení, prodlužuje se jeho životnost jakož i...

Disk oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263052

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovařík Oskar, Jareš František, Šumera Josef, Červenka Karel, Němeček Miloslav

MPK: F04D 29/28

Značky: ventilátoru, oběžného

Text:

...lehké konatrukci. spodního kotouče s lopatkováním, který tak může být snadno výměnný. Nosný kotouč může být i litý, takže jeho homogeni ta příznivě ovlivní rovnoměrnost trvalých deformscí a vyvá~ženost kola. Kromě toho je toto řešení technologicky výhodně .Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkresu,kde na obr. 1 je řez diskem.Disk oběžného kola ł ventilátoru sestává z nosného kotouče g s nábojem Q nasazeným na hřídeli 1 a ze...

Uchycení oběžného kola na hřídeli, zejména u kalových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262828

Dátum: 11.04.1989

Autor: Švidraň Štefan

MPK: F04D 29/20

Značky: čerpadel, zejména, hřídeli, uchycení, oběžného, kalových

Text:

...je vložen distančni dělený kroužek a do drážky je vložen pojistný kroužek.Vyššiho účinku se dosahuje podle vynálezu tim, že je snižena praonost a zjednodušene montáž a demontáž čerpadel. Současně je zvýšena pevnost nábojů oběžných kol.Přiklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje řez uchycení oběžného kola na hřídeli.Na hřídeli L opatřené nákružkem g je uloženo oběžné kolo1. Uvnitř...

Natáčecí zařízení lopat oběžného kola vodních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256619

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Jaroslav

MPK: F03B 3/14

Značky: lopat, vodních, natáčecí, zařízení, oběžného, strojů

Text:

...kterou je kloubově spojena s klouzátkem.Kloubově uložení kulové hlavice natáčecí páky bezprostředně v klouzátku umožňuje odstranit obvyklé válcově čepy, tvořící až dosud nezbytný spojovací článek mezi klouzátky a natáčecími pás kami, a tím lépe a účelněji využít omezený prostor v náboji oběžného kola. V důsledku takto zmenšeného počtu součástí se tímto uspořádáním zvýší celková účinnost natáčecího zařízení podle vynálezu a současně se...

Náboj oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 236305

Dátum: 01.01.1988

Autor: Zikmund Danuš

MPK: F04D 29/32

Značky: náboj, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší náboj oběžného kola, zejména kola přetlakového ventilátoru, jehož podstatou je dvojice tenkostěnných disků nově konstruovaného tvaru, složeného z mezikruhových a kuželových ploch a zakončeného lemem. Středové pouzdro náboje tvoří samostatný vyměnitelný element. Disky jsou opatřeny ve středové ploše otvory pro upevnění lopatky a ve vnitřní plose otvorem pro upevnění pouzdra. Lopatka je k diskům upevněna prostřednictvím půlené...

Uchycení oběžného kola na hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234545

Dátum: 01.11.1987

Autori: Babnič Ondrej, Feranec Marcel

MPK: F04D 29/20

Značky: uchycení, hřídeli, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se uchycení oběžného kola na hřídeli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oběžně kolo je našroubováno na závitové části (41) hřídele (4), za kterou je vytvořen závitový nákružek (5) s opačným smyslem stoupání než má závitová část (41), přičemž je na závitovém nákružku (5) uložen pomocný kroužek (6), který je svým čelem (62) opřen o čelní plochu (21) náboje (2), a který je přišroubován k čelní...

Upevnění oběžného kola na hřídeli čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251416

Dátum: 16.07.1987

Autori: Trnka Josef, Večeřa Josef

MPK: F04D 29/22

Značky: hřídeli, upevnění, čerpadla, oběžného

Text:

...oboustranným vstupem na hřídeli čerpadla ze strany neznázorněného pohonu čerpadla.Oběžné kolo l s oboustranným vstupem, opatřené nábojem ll se dvěma protilehlými čelními plochąmi lll, lg,je uložené na hřĺdeli g čerpadla pomocí pera 2. První čelní plocha lllnáboje ll je umístěna na odvrácené straně g hřídele g od neznázorněného pohonu a druhá čelní plocha łłg náboje ll je umístěna na stra ně gg hřídele g bližší neznázorněnému pohonu. Hřídel g...

Upevnění oběžného kola na hřídeli čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250716

Dátum: 14.05.1987

Autori: Večeřa Josef, Trnka Josef

MPK: F04D 29/22

Značky: upevnění, hřídeli, čerpadla, oběžného

Text:

...kroužku odpovídá hydraulickému tvaru náboje oběžného kola.Vyšší účinek řešení upevnění oběžného kola s oboustranným vstupem na hřídeli čerpadla spočívá v úspoře materiálu při výrobě hřídele, v nižších výrobních nákladech a v možnosti demontovat oběžné kolo čerpadla z obou stran hřídele.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím čáatečný podélný řez oběžným kolem s...

Náboj oběžného kola přetlakového ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238158

Dátum: 01.05.1987

Autori: Chotěborský Václav, Koňák Antonín

MPK: F04D 29/32

Značky: náboj, ventilátoru, oběžného, přetlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přetlakových ventilátorů, zejména pro mokré i suché chladiče a pro místní větrání. Úkolem vynálezu je upravit náboj oběžného kola tak, aby podélné osy lopatek bylo možno vychýlit vůči ose rotace a individuálně seřizovat sklon každé lopatky do potřebného úhlu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že náboj oběžného kola přetlakového ventilátoru, sestávající z nosného kotouče, opatřeného středovýmí otvory pro upevnění k unášeči má...

Čerpadlo s natáčivými lopatkami oběžného kola a axiálním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250411

Dátum: 15.04.1987

Autori: Špunda Jaroslav, Scholz Manfred

MPK: F04D 29/32

Značky: axiálním, čerpadlo, oběžného, natáčivými, lopatkami, výstupem

Text:

...hnacího hřídele B,uloženého s vůlí v průchozím otvoru 7 náboje 8 rozváděče 4 a v ochranné trubce 9, 4navazující na náboj 8 rozváděče 4. V náboji 5 oběžného kola 3 jsou radiálně uspořádány natáčivé lopatky 1 U, jejichž osy 11 natáčení jsou kolmé k průtočné ose 2 tělesa 1.V celém rozsahu dosahu vnitřních okrajů natáčivých lopatek 1 U má náboj 5 oběžného kola 3 tvar koule. Největší průřez náboje 5 oběžného kola 3 je u tohoto axiálního...

Kryt oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 234461

Dátum: 01.03.1987

Autori: Beran Jaromír, Žák Pavel, Kadlec Pavel, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt oběžného kola, zejména k elektrickým vysavačům prachu, kde ve vstupním hrdle (3) krytu oběžného kola (1) je vytvořeno vybrání (4), do něhož je uložen výztužný kroužek (8) s výhodou otěru odolného materiálu.

Nosný hřídel oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234458

Dátum: 01.03.1987

Autori: Polanský Petr, Chotěborský Václav

MPK: F04D 29/04

Značky: nosný, oběžného, ventilátoru, hřídel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení oběžných kol průmyslových ventilátorů na nosných hřídelích a jeho cílem je usnadnění demontážních a montážních prací při výměně oběžného kola. Nosný hřídel oběžného kola ventilátoru sestává podle tohoto vynálezu ze dvou souosých čepů, opatřených přírubami pro připojení k tělesu oběžného kola. V jednom z čepů je dutina pro nasunutí středícího výstupku na protějším čepu. Pro usnadnění demontáže je do uvedené dutiny zaveden...

Způsob výroby lopatek oběžného kola průtočné vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248546

Dátum: 12.02.1987

Autori: Záruba Libor, Machek Petr, Holata Miroslav, Cink Miroslav

MPK: F03B 3/12

Značky: oběžného, vodní, výroby, způsob, průtočné, turbiny, lopatek

Text:

...rovnající se požadované délce lopatky, jejichž vnější strany se obrobí na tvar části válcové plochy o poloměru zakřivení menším, než je poloměr zakřivení vnitřní strany lopatky.Výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení vlastní vjroby lopatek za použití běžné technologie soustružením při zachování přiznivých hydraulických poměrů v mezilopatkovém kanále a vysoké účinnosti turbiny. Tím bude umožněna snadné a ekonomicky výhodná malosěriová...

Způsob výroby svařovaného oběžného kola lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Klaus Lubor, Jetel Václav, Velfl Oto, Kučera Josef

MPK: F04D 29/28

Značky: stroje, zejména, způsob, výroby, turbokompresoru, svařovaného, oběžného, lopatkového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oběžného kola sestávajícího z nosného a krycího kotouče a oběžných lopatek spojených s jedním kotoučem svárem. V drážce pro spojování svár, vytvořené v kotouči, se v místě styku s návarovou plochou lopatky vytvoří před provedením svaru souvislý nebo z více segmentových částí sestávající můstek přídavného materiálu pro kořenový svár. Můstek je vytvořen na dně, popřípadě na stěnách drážky, nebo na návarové ploše lopatky. Je možná...

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233952

Dátum: 01.12.1986

Autori: Peterka Bohumil, Košťál Jiří, Sekal Miroslav, Novák Václav, Knot Miroslav, Němec Miloslav

MPK: B23K 7/10

Značky: ventilátoru, zařízení, opalování, oběžného, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru je opatřeno hydraulickým pohonem příčného posuvu hořáku a dalším hydraulickým pohonem pro otáčení oběžného kola ventilátoru. Oba hydraulické válce s vlastními hydraulickými jednotkami jsou nezávisle ovládány řídící skříní spojenou s pístní tyčí hydraulického válce pro posuv držáku hořáku s podpěrným hrotem. Toto uspořádání zajišťuje plynulou regulaci přítlačné síly na podpěrný hrot podle...

Komora oběžného kola pro Kaplanovy a vrtulové turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220711

Dátum: 15.12.1985

Autor: Blaha Jan

Značky: oběžného, turbiny, vrtulové, komora, kaplanovy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká Kaplanových a vrtulových vodních turbín a řeší se jím úspora korozivzdorné oceli u komory oběžného kola pro tyto turbíny. Podstata vynálezu spočívá ve dvojplášťovém provedení komory, u níž pouze její vnitřní plášť je zhotoven z korozi vzdorného ocelového plechu, zatímco na vnější plášť je použit plech z uhlíkové oceli a prostor mezi oběma plášti, navzájem spojenými žebry, je po montáži komory na místě určení, vyplněn vyztuženým...

Zařízení k upevnění oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 226481

Dátum: 15.11.1985

Autori: Petráš Václav, Vykopal Jan

Značky: upevnění, oběžného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění oběžného kola, zejména otevřeného oběžného kola na hřídeli čerpadla, vyznačující se tím, že sestává z pružného prvku (7) vloženého do dutiny (6) vytvořené drážkou (4) v náboji (5) oběžného kola (2) a plochou (3) vytvořenou na hřídeli (1) čerpadla, kde tento pružný prvek (7) je v dutině (6) uložen s předpětím, a je proti axiálnímu posuvu opatřen opěrnou plochou (72).

Zařízení pro pohon oběžného dopravníku, zejména zemědělského sklizňového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220200

Dátum: 15.10.1985

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Značky: zemědělského, oběžného, pohon, dopravníku, zejména, sklizňového, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžný dopravník s pásy je opatřen příčkami, zabírajícími s hnacímu ozubenými koly. Ta jsou pevně spojena s hnací hřídelí, na níž je pomocí ložisek uložen volně otočný buben, na jehož povrch doléhají dopravní pásy oběžného dopravníku.

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru u sušáren usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224322

Dátum: 01.07.1984

Autor: Onderka Zdeněk

Značky: usní, sušáren, oběžného, ventilátoru, olopatkování, reversačního, axiálního, přetlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru, s vedle sebe o 180° pootočenými lopatkami u sušáren usní vyznačující se tím, že lopatky (1, 2) tvoří dvě oběžná kola na společném náboji, jejichž osy navzájem pootočených lopatek leží střídavě ve dvou rovinách (a, b) kolmých na osu rotace oběžného kola.

Ucpávka zejména oběžného kola a pouzdra hřídele odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227433

Dátum: 01.06.1984

Autori: Babnič Ondrej, Krešák Juraj, Babnič Milan, Hübner Antonín, Beťák Mikuláš

Značky: zejména, odstředivého, čerpadla, pouzdra, hřídele, oběžného, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Ucpávka zejména oběžného kola a pouzdra hřídele odstředivého čerpadla, sestávající z elastického těsnicího O-kroužku uloženého svým vnitřním obvodem na první těsněné ploše a svým čelem na druhé těsněné ploše, přičemž tyto plochy jsou upraveny ve vybrání pro uložení O-kroužku, vyznačující se tím, že celkový radiální rozměr vybrání (18, 19) je v rozsahu 1,1 až 1,4 radiálního rozměru (d, c) průřezu O-kroužku (20, 21) s axiální rozměr vybrání (18,...