Patenty so značkou «oběžné»

Radiálne alebo diagonálne obežné koleso ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14035

Dátum: 12.02.2009

Autori: Schöne Jürgen, Bohl Katrin, Schneider Marc

MPK: F04D 29/16, F04D 29/28, F04D 29/68...

Značky: diagonálně, ventilátora, koleso, oběžné, radiálně

Text:

...so základovými a/alebo krycími kotúčmi realizovanými rotačne symetricky majú nielen V smere rotačnej osi,ale aj v obvodovom smere sčasti silno nerovnomemé profily rýchlosti a rozdelenia tlakov, t. j. lokálne nadmerné rýchlostné/tlakové rozsahy. Toto môže viesť k odtrhnutiam prúdov,adokonca kspätným prúdom, ktoré zas môžu spôsobiť aerodynamické straty, straty stupňaúčinnosti a tiež zvýšenie emisie hluku.0009 Základom predloženého vynálezu je...

Obežné koleso pre čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12004

Dátum: 20.01.2009

Autori: Feichtinger Gerald, Schober Martin

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžné, koleso, čerpadlo

Text:

...krozhodujúcim stratám, obzvlášť ked je medzi hriadeľomobežného kolesa a skriňou vytvorený prstencovitý hluchý priestor V skrini čerpadla.0007 ZDE 38 39190 Cl je známe obežné koleso pre prúdové stroje zložené z viacerých jednotlivých častí, ktorého lopatky sú priamo v čelnej oblasti piestu obežného kolesa stanovené pomocou prstencového prvku alebo častí prstencového prvku namontovaných na jednotlivých lopatkách. Obežné koleso vykazuje krycí...

Obežné koleso čerpadla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286322

Dátum: 27.06.2008

Autor: Burgess Kevin Edward

MPK: F04D 29/00

Značky: výroby, spôsob, čerpadla, koleso, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Obežné koleso (10) má prednú bočnicu (12) a zadnú bočnicu (14), pričom sa tieto bočnice (12, 14) nachádzajú v určitej vzdialenosti od seba, a tým medzi sebou vytvárajú určitý počet priechodov, ktoré sú oddelené určitým počtom lopatiek (15) obežného kolesa, z ktorých každá má vonkajšie ostrie (19) vedúce medzi prednou bočnicou (12) a zadnou bočnicou (14), pričom toto obežné koleso (10) má vonkajší priemer D (15). Spôsob úpravy obsahuje kroky...

Axiálne vysokoprietokové obežné koleso potiahnuté sklom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285773

Dátum: 09.07.2007

Autori: Rickmann Wayne, Mcgrath Philip, Heinzmann Matthias Georg

MPK: B01F 15/00

Značky: koleso, potiahnuté, vysokoprietokové, oběžné, sklom, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález predstavuje axiálne vysokoprietokové obežné koleso potiahnuté sklom, pozostávajúce z náboja s centrálne umiestnenou dierou a z najmenej dvoch pripojených lopatiek s variabilným sklonom. Obežné teleso má mnoho uhlov a hrán. Predný a zadný povrch každej lopatky je ohraničený vnútornou hranou s nábežným a odtokovým koncom, vonkajšou hranou s nábežným a odtokovým koncom, nábežnou hranou, spájajúcou nábežný koniec vnútornej hrany s nábežným...

Obežné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3899

Dátum: 03.11.2005

Autor: Lindskog Martin

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, koleso

Text:

...je opísanê obežné koleso, ktoré je opatrené jednou alebo niekoľkými lopatkami, ktoré sú pripevnené ku krycím diskonx na každejstrane, Vytvárajúcim takzvané uzatvorené obežné koleso.Nábehové hrany lopatiek sú umiestnené všeobecne v rovine kolmej na os otáčania obežnêho kolesa vo vstupnom otvore0009 Pokiaľ sa týka uzatvorených obežných kolies, sú tieto obežnê kolesá všeobecne konštruované s nábehovými hranami, umiestnenými V stredovom vstupe...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284787

Dátum: 21.10.2005

Autor: Arbéus Ulf

MPK: F04D 29/24, F04D 29/18

Značky: oběžné, čerpadla, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obežného kolesa čerpadla odstredivého alebo poloaxiálneho typu, určeného na čerpanie kvapalín, najmä odpadových vôd a splaškov. Podstata tohto vynálezu spočíva v tom, že obežné koleso (3) obsahuje valcovú hlavu (4), vybavenú jednou alebo niekoľkými lopatkami (5), ktorých nábehové hrany (6) sú silno ohnuté smerom dozadu. Obvod (8) nábehovej hrany (6) je pootočený o 125° až 195° vzhľadom na pripojenie (7) na hlavu (4). Pomocou...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284786

Dátum: 20.10.2005

Autor: Arbéus Ulf

MPK: F04D 29/18, F04D 29/24

Značky: koleso, čerpadla, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obežného kolesa čerpadla odstredivého alebo poloaxiálneho typu, určeného na čerpanie kvapalín, najmä odpadových vôd a splaškov. Obežné koleso čerpadla podľa tohto vynálezu obsahuje hlavu (1), vybavenú jednou alebo niekoľkými lopatkami (2), ktorých nábehové hrany (3) sú silno ohnuté smerom dozadu. Veľkosť uhla (a) ohybu kolíše medzi 35 a 65° pri pripojení (4) nábehovej hrany (3) na hlavu (1) obežného kolesa a medzi 55 a 85° na...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1235

Dátum: 16.10.2003

Autori: Schober Martin, Feichtinger Gerald

MPK: F04D 29/18

Značky: čerpadla, oběžné, koleso

Text:

...zakrivenými lopatkami. Ako je popísané vpopisnom návode, taketo obežná koleso sa zodpovedajúce obtiažne vyrába.EP 760 428 ukazuje obežnć koleso, ktoré je na výtlačnej strane nachádzajúcej saoproti kryciemu kotúču vytvarované úplne otvorene.US 6,139,274 A ukazuje obežnć koleso s krycím kotúčom V okrajovej oblasti na nasávacej strane a s krycím kotúčom V centrálnej oblasti na výtlačnej strane. Stupnevoľnosti sú pri použití takéhoto...

Obežné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 282927

Dátum: 02.12.2002

Autor: Säterdal Edgar

MPK: F04D 29/34

Značky: oběžné, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne obežné koleso je vybavené hlavou (1) na jeho pripevnenie k hriadeľu a niekoľkými v podstate radiálnymi lopatkami (4), z ktorých každá je pripojená k hlave (1) prostredníctvom lopatkovej úpinky (12), ku ktorej je otočne upevnená. Hlava (1) nesie dva rovnobežné kotúče (5), ktoré sú usporiadané jeden pred druhým, majú v podstate rovnaký priemer a sú vybavené priechodovými otvormi (10, 11) na skrutky. Lopatkové úpinky (12) sú usporiadané...

Podávací oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 273492

Dátum: 12.03.1991

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 29/18

Značky: podávací, oběžné

Diagonální oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 272120

Dátum: 15.01.1991

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 7/04

Značky: diagonální, oběžné

Šroubové oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270710

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dopita Rostislav, Vykopal Jan, Hrubý Jaroslav

MPK: F04D 29/18

Značky: šroubové, oběžné

Text:

...přičemž podstatou vynálezu je, že náboj je sestaven nejméně ze dvou dílů navzájem spojených v radiální rovině. Dále je podstatné, že oba díly náboje jsou sestředěny pomocí zámku, vytvoreného na styčné radiální ploše obou dílú a axiálně jsou oba díly staženy šroubem zašroubovaným do čelní plochy hřídele v průchozím otvoru náboje.Vyšší účinek řešení podle vynálazu spočíva v usnadnění výroby oběžného kola, umožňující využití běžných technologií...

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270674

Dátum: 12.07.1990

Autori: Němeček Miloslav, Šumera Josef, Červenka Pavel, Marek Karel, Jareš František

MPK: F04D 29/28

Značky: ventilátorové, radiální, oběžné

Text:

...dny segmentú nespolehlivým.ľyto nevýhody odstraňuje radiální obežná ventilátorové kolo, zejména pro pece. složene 2 nosného disku, uloženého na hřídeli a lopatkoveho vence tvořeneho segmenty ve tvaru žlabů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že segmenty vzájemné spolu spojené tvoří 5 nosným diskem soustavu uzavřených mezilopatkových kanálů, jejichž sousedící boční strany jsou lopatkou a střední části tvoří přímo čelo lopatkového...

Šroubové oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270276

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dostál František, Vykopal Jan, Dopita Rostislav

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, šroubové

Text:

...telesa.Uvedená nevýhody známeho řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je ěroubově oběž né kolo odstředivých čerpadel, zejména kalových. aložené z náboje, na jehož povrchu je vytvořena alespoň jedne lopetke tvorená äroubovou plochou, přičemž podstatou vynálezu je, že povrch náboje šroubového oběžného kole je tvoŕen částí rotečního hyperboloidu.Vyšší účinek řešení lroubového oběžného kole podle vynúlezu spočíva ve snížení ztrút...

Rozvádzacie i obežné koleso radiálneho ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 269507

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hlinica Ján

MPK: F04D 29/26

Značky: rozvádzacie, oběžné, ventilátora, radiálneho, koleso

Text:

...riešenia je tá, že odpadá výroba lopatiek, strihanie pozdĺžnych otvorov v kotúčoch a nitovanie lopatiek. V prelisoch s oblými prechodmi nastáva lamínárne prddenie zlepšujúce účinok sanie.Rozvádzacie i obežná kolesá podla vynálezu je možná použiť pri výrobe radiálnych ventilátorov jedno a viacstupňových, pričom vždy dvojica týchto kolies tvorí jeden stupeň.Príklad prevedenia rozvádzacieho kolesa radiálnebo ventilátora podlä vynálezu je...

Podávací oběžné kolo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269108

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 29/18

Značky: čerpadla, podávací, oběžné

Text:

...a zvyšuje životnost a spolehlivost celého čerpadla. Mimo to v případě potřeby lze trvalou deformací lopatek podávacího oběžného kola podél výstupních hran snadno měnit výstupní úhel těchto lopatek, a tím upravovat parametry čerpadla.Příklad konkrétního provedení podávacího oběžného kola podle vynálezu je schena ticky znázorněn na výkresu, na kterém je osový řez čerpadlem.čerpadlo se skládá 2 tělesa l, v jehož pracovní dutlně 3 je na hřídeli...

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267892

Dátum: 12.02.1990

Autori: Červenka Karel, Marek Karel, Jareš František, Němeček Miloslav

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžné, radiální, ventilátorové

Text:

...přechází druhou ohýbací hranou do stredové části výstřižku, přičemž vnější část jednoho výběžku je volným okrajem připojena k první ohýbací hrane sousedního výběžku, a tyto výběžky vytvářejí sou stavu lopatkových kanálů.Výhodou provedení radiálního oběžného ventílátorového kola podle vynâlezu je zejména to,že vytvorením lopatkového věnce z jediného plechového výstřížku odpadají svary, které jsou zde nahraženy spojitým ohybem, takže kolo je...

Oběžné kolo pro Francisovy turbíny a odstředivá čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262885

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maňas Josef, Červený Josef

MPK: F03B 3/12, F04D 29/22

Značky: čerpadla, francisovy, oběžné, odstredivá, turbiny

Text:

...krátké životnosti jsou znečně nerentabilní, zatímco diskové ztráty se snižují pomocí různých převážně zavzdušňovacích apd.zařízení, jejichž pořizovací a provozní náklady nepříznivě ovlivňují hospodárnost příslušného vodního díla.Výše uvedené nevýhody odstraňuje oběžné kolo podle vynálezu,jež je kromě obvyklých vnitřních lopat, umístěných mezi nábojem a věncem, opatřeno též vnějšími lopatami, jednostranně vetknutými do věnce z jeho vnější...

Lanová pätka na súbežné obežné lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261530

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: oběžné, súbežné, lanová, pätka

Text:

...pohľad na lanovú pätku, stoinu,uloženie otočnej kladky, zdvojený nosný rám s vodiacimi kladkasmi, otvárací dvojeegmentový kryt s ot 0 č.nými závesmi, pružinami a otváracími výstupkuami .a dvojstrannú otváraciu Pâku s koncovými čapmi, ná 4behovými ramenami s kulisou a stredovým č~apom, obr. 2 ,priečny rez pätky, pričom v časti - a ~ je dvo-jsegmentový kryt otvorený otváracími klinmi nábehových ramien klvojstrannej otváracej páky, v časti -...

Oběžné kolo pro radiální kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260608

Dátum: 12.01.1989

Autori: Velikanov Gennadij, Sarancev Kir, Raer Gilja, Archipov Vladimir

MPK: F04D 29/28

Značky: radiální, oběžné, kompresor

Text:

...ohybový moment,působicí na plechovou část základního kotouče oběžného kol-a a tudíž i na pnutí v jeho ohroženém průřezu, je určován rozdilem mezi těmito protisměrně působíoimi momenty. Velikost rozdílu mezi úhly sklonu 0,5 ° až 1 ° tvořicích přímek vnitřní a vnějši plochy plechové části se zvolí z podmínky zaručeni minimálních pnutí v ohroženém průřezu.Technicke-ekonomická účinnost při použití oběžného kola podle vynálezu pozůstává ve...

Oběžné kolo pro Francisovy turbíny a odstředivá čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257347

Dátum: 15.04.1988

Autor: Červený Josef

MPK: F03B 3/12

Značky: francisovy, oběžné, odstredivá, turbiny, čerpadla

Text:

...trpí častými poruchami.Výše uvedené nevýhody se nevyskytují u oběžného kola podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že průměr věnce DV tohoto ko 1 a~- případně i průměr jeho náboje DN - je menší než vnější průměr lopat oběžného kola D 0.Zmenšením průměru věnce DV případně i průměru náboje DN oběžného kola vůči vnějšímu průměru lopat tohoto kola D se velmi podstatné sníží disková ztráta príslušného vodního0 stroje, jak je patrno ze...

Oběžné kolo rotačního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Magdyčanskij Vadim, Archipov Vladimir, Sarancev Kir, Raer Gilja, Petrov Gennadij, Velikanov Gennadij, Levin Jakov

MPK: F04D 29/28

Značky: kompresoru, rotačního, oběžné

Text:

...a mezera V těsnění se musí u zvýšených obvodových rychlostí zvětšit, což má za následekzase zvýšení ztrát netěsnostmi a snížení kompresní účinnosti.Dále bude předložený vynález podrobněji vysvětlen na popisu konkrétního příkladu provedení ve vztahu k připojenému obr., na kterém je celkový pohled na díl oběžného kola rotačního kompresoru podle vynálezu v podélném řezu.Oběžné kolo pro rotační kompresory podle vynálezu na obr. obsahuje hlavní...

Zařízení pro měření vypuklosti oběžné dráhy vnějších kroužků kuželíkových a válečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242695

Dátum: 01.04.1988

Autori: Držak Milan, Salko 1udovít

MPK: G01B 5/20

Značky: válečkových, vypuklosti, měření, ložisek, vnějších, zařízení, kroužků, kuželíkových, oběžné, dráhy

Text:

...g. K pevnému členugplanže tového paralelogramu g je otočně připojena matice Q pro stavě-~cí šroub 1 rovněž otočně uspořádaný na základním rámu l. Pomocí matice Q a stavěcího ěroubu 1 se natáčí planžetový paralelogram g vůči základnímu rámu l zařízení i vůči oběžné dráze měřeného vnějäího kroužku ložiska. Pevný člen gplanžetového paralelogramu g je opatřen opěrným dotykem 3 dotýkajícím se ve dvou bodech čela měřeného vnějšího kroužku ložiska....

Oběžné kolo s výstužnými kruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254808

Dátum: 15.02.1988

Autori: Houšť Vladimír, Mikolášek František, Janků Ladislav, Zavadil Oldřich, Mika Petr

MPK: F04C 19/00

Značky: oběžné, kruhy, výstužnými

Text:

...je oběžné kolo s výztužným ruhylzejména kapalinokružných strojů sestávající z náboje oběžného kola s vetknutými lopatkami, čel a výztužných kruhů a jeho podstata spočívá v tom, že výztužné kruhy jsou unístěny na vnější straně obou čel oběžného kola.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že se zvýsi koeficient využití vnitřního prostoru oběžného kola. Soušasně se sníží hydraulické ztráty oběžného kola kapalinokružného stroje v...

Oběžné kolo kapalinokružných strojů, zejména vývěv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242071

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bárta Jaroslav, Janda Jaroslav

MPK: F04C 19/00

Značky: vývěv, strojů, kapalinokružných, oběžné, zejména

Text:

...ocelí, hlavně pro vývěvy větších výkonů s vysokou produktivitou.Příklad konkrétního provedení je schematícky znázorněný na přiložených výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněný podélný řez kapalinokružnou vývěvou s oběžným kolem podle vynálezu,na obr. 2 je podélný řez oběžným kolem kapelinokružné vývěvy řešeným podle vynálezu, na obr. 3 Qnázoľňüâe levá polovina Výkream, oddělená svislou osou, bokorys při pohledu směrem A na obäžné kolo z...

Zařízení k měření průměru a radiálního házení oběžné dráhy kroužku axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bílek Zbyšek, Kroupa Petr Praha, Rejlek Jan, Zvioina Karel

MPK: G01B 5/00, G01B 5/08

Značky: kosoúhlým, ložiska, měření, dráhy, házení, průměru, oběžné, zařízení, stykem, radiálního, kroužků, kuličkového, axiálního

Text:

...horizontálním směru. Ve znázorněném případě je měřeným kroužkemLvnitřní kroužek ložiska. opěrky j, jsou rozmístěny s roztečí 90 ůhlových stupňů po obvodu oběžné dráhy měřeného kroužku g ložiska a vedou jej v nejhluběím místě oběžné vDalší opěrky i vedou měřený kroužek g ložiska za díru a jsou rozmístěny rovněž s roztečí 90 úhlových stupňů. K základnímu rámu z jsou dále pevné uchyceny dva planžetové psralelogrsmy tvořené planžetami ž a...

Oběžné kolo axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238161

Dátum: 01.05.1987

Autori: Němec Miloslav, Sedláček František, Chotěborský Václav, Koňák Antonín

MPK: F04D 29/32

Značky: oběžné, axiálního, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného kola axiálního ventilátoru vytvořeného jako svařenec. Úkolem vynálezu je zvýšit dynamickou odolnost oběžného kola proti kmitavému napětí, které je působeno zbytkovou nevyvážeností rotoru, nesymetrickým prouděním, vlivem úplavů za nosnými prvky průtokové části ventilátoru a podobně. Úkol je vyřešen tím, že na spojovacím členu (2) je vytvořena alespoň jedna kompenzační vlna (3, 4), přičemž lopatky jsou přivařeny k...

Oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249661

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner František

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžné

Text:

...materiálu, vysoká pracnost a potřeba dodatečné úpravy výstupní části kruhového kanálu.Uvedené nevýhody známého řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je oběžné kolo,zejména čerpadla pro potravinářeký průmysl,seetávající z náboje, v němž je upreven vstup oběžného kola, na který navazují průtočné kanály kruhového průřezu, a jeho podstata spočívá v tom, že průiočné kanály jsou upraveny v trubkách upevněných k náboji.Další podstatou...

Oběžné kolo odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dopita Rostislav, Vykopal Jan

MPK: F04D 29/24

Značky: odstředivého, čerpadla, oběžné

Text:

...spolehlivost oběžného kola a tím celého čerpacího zařízení.Příklad provedení oběžného kola podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez jednolopatkovým oběžným kolem, na obr. 2 je pohled na oběžně kolo z obr.l vs směru S s obrysem lopatky, na obr. 3 až 5 jsou znázorněny aletrnativní tvary lopatek jedno a dvoulopatkového oběžného kola v meridiálním řezu.Oběžné kolo podle vynálezu, obr. l, sestává z...

Oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249174

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šobr Petr

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžné

Text:

...v tom, že umožní snížit, respektive vyrovnst axiální sílu oběžného kole vznikľnLz rozdílu tlaků před e za oběžným kolem, dále ve větší tuhosti e tvarové stálosti oběžného kole, při součesném zmenšení jeho hmotnosti. Zejména u vícestupňových vysokotlakých čerpadel se odstrení náročné konstrukce vyrovnávacích kotoučů,pístů s axiálních ložisek, čímž vzroste spolehlivost čerpadla,sníží se výrobní a meteriálové náklady e hmotnost celého...

Tlakové oběžné mazání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234443

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kubínek Jiří, Novotný Aleš, Šváb Pavel, Sirotek Jiří, Šantora Vladimír

MPK: F01M 11/02, F01M 1/02

Značky: mazání, tlakově, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakového oběžného mazání čtyřdobého pístového motoru. Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné mazání ložisek klikového hřídele a hlavy motoru při různých režimech otáček motoru a jeho teploty. Podstatou vynálezu je to, že v olejovém vedení od tlakového čerpadla k mazacím místům valivého uložení klikového hřídele je vestavěna válcová regulační vložka s průběžným otvorem. Do vložky ústí radiální škrticí otvor rozvodu oleje. Vložka...

Obežné koleso tangenciálneho ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234346

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novysedlák Šimon

MPK: F04D 29/26

Značky: oběžné, koleso, tangenciálneho, ventilátora

Zhrnutie / Anotácia:

Obežné koleso tangenciálneho ventilátora je vhodné najmä pre elektrické akumulačné pece. Pozostáva z lopatiek, upevnených svojimi okrajmi k čelám obežného kolesa. Riešeným problémom je zhospodárnenie jeho výroby pri zachovaní, prípadne zlepšení jeho úžitkových vlastností, čo sa dosahuje tým, že pomer dĺžky (L) obežného kolesa k jeho vonkajšiemu priemeru (D) je 4,5 až 5,5, počet lopatiek (1) je od 12 do l6 pri polomere (R) ich zakrivenia od 15...

Oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234599

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dostál František, Vykopal Jan

MPK: F04D 29/24

Značky: oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpací techniky a řeší konstrukci oběžného kola, zejména oběžného kola čerpadel s nízkými specifickými otáčkami. Podstatou vynálezu je oběžné kolo sestávající z předního a zadního disku, mezí kterými jsou uloženy pracovní lopatky vytvářející pracovní kanály, v jejichž výstupní části jsou uloženy alespoň dvě pomocné lopatky, mezi nimiž je uložena alespoň jedna neúplná lopatka, pro jejíž délku l2 a délku l1 pomocných...

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234071

Dátum: 01.10.1986

Autori: Štícha Jiří, Kolář Karel

MPK: G01M 13/04

Značky: axiálního, vůči, dráhy, házení, měření, polohy, základnímu, ložisek, kuličkových, oběžné, zařízení, kroužků, čelu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu řeší měření polohy oběžné dráhy spolu s axiálním házením oběžné dráhy kroužků ložisek s kosoúhlým stykem, zejména s neúplnými oběžnými drahami. Na měřicí desce zařízení jsou shora upevněny dva opěrné členy pro měřené kroužky a vespod dva planžetové paralelogramy s pohyblivými členy s pevným a měřicím dotykem. Druhý planžetový paralelogram je opatřen opěrkou pro hrot měřicího čidla připojeného k pohyblivému členu prvního...

Pracovní ústrojí řetězové oběžné frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231005

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kapic Bohumil

MPK: E02F 5/06, E02F 3/08

Značky: řetězové, pracovní, frézy, oběžné, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na pracovních řetězech jsou v odstupech 400 až 800 mm za sebou upevněny dopravní unášeče na nichž jsou uspořádány pracovní trojozuby tvořené lichoběžníkovou základnou rozšiřující se ve směru pohybu pracovních řetězů v jejímž středu je podélně ve směru pohybu upraven svislý střední nůž, který je na hrotu vykloněn o 10 až 15 mm od kolmice do jedné ze stran, přičemž střední nůž se od hrotu proti směru pohybu dopravního...