Patenty so značkou «oběhové»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Lukeš Ivan, Zelenka Pavel

MPK: C23F 11/10

Značky: účinkem, systémy, vodní, se, sekvestračním, kovů, oběhové, uzavřené, směsný, inhibitor, koroze

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257224

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grézl Lubomír, Vykopal Jan, Smička Josef

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, oběhové

Text:

...počtu součástí, čímž se zvýší provozní spolehlivost čerpadla. Nové tvarové provedení dna oddělovací vložky zajišťuje dokonalé chlazení a odvzdušnění prostoru rotoru tím, že zajišťuje dokonalou cirkulaci čerpané kapaliny ve vnitřním prostoru oddělovací vložky s odvodem ohřáté chladící vody z prostoru rotoru vývrtem hřldele do hydraulické části čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Gudymov Ernest, Semenov Vladimír

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor, vodní, kovů, systémy, uzavřené, oběhové, směsný

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...

Teplovodní oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240637

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tóth Erzsébet

MPK: F04D 17/08

Značky: teplovodní, čerpadlo, oběhové

Text:

...průchod kapaliny do oběžného kola, a že hydraulickou část čerpadla umístěnou v tělese čerpadla, tvoří kruhová komora směrem k výstupnímu otvoru kuželová, vybavená přepážkami, které po nasazení krytu umístěného před oběžným kolem vytvářejí kanály zužující se směrem k výstupnímu otvoru.Hlavní výhody tohoto konstrukčního řešení jsou vyšší účinnost, menší spotřeba elektrické energie, menší nároky na pracnost opracování a zhotovení dílů a...

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242932

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fidler Miroslav, Vébr Jan

MPK: F04D 15/00

Značky: čerpadlo, oběhové

Text:

...vytvoreném v osazsné boční stěnč výtlačné spirély telesa.Vyšší účinek vynélezu oproti doposud užívenym konstrukcím spočívé v jednoduchosti konetrukčního reěení hydraulické části, jehož prednosti je možnost plynule regulovat výkonovou charakteristiku oběhového čerpadla, to znemené nastavit plynule výkon oběhového čerpadla do kteráhokoliv bodu odporové krivky na základe požadovaných podmínek v topném systému bez pomocí otáčkové regulace, to...

Způsob automatické regulace materiálového toku oběhové mlýnice a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234056

Dátum: 01.10.1986

Autori: Zemánek Pavel, Unčovský Jiří

MPK: B02C 23/00

Značky: zapojení, materiálového, tohoto, automatické, regulace, mlýnice, způsob, provádění, oběhové, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická regulace materiálového toku oběhové mlýnice. Účelem je zajistit optimální průběh regulace pro jednotlivé druhy provozu, dosáhnout rychlejšího ustálení provozu při jakýchkoliv zásazích do chodu mlýnice a snížit odchylky od žádané hodnoty: Tohoto účelu je dosaženo tím, že měření jednotlivých materiálových toků se provádí plynule a z rozdílů skutečných a žádaných hodnot regulovaných veličin a rozdílu akční veličiny a referenční...

Způsob úpravy přídavné nebo oběhové chladicí vody s obsahem hydrogenuhličitanových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230932

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koller Jan, Bartoníček Robert, Kollerová Ľubica, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/68

Značky: obsahem, přídavné, iontů, oběhové, úpravy, chladicí, způsob, hydrogenuhličitanových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spočívá v tom, že se obsah hydrogenuhličitanových HCO3- iontů udržuje dávkováním amoniaku a jeho sloučenin a/nebo sloučenin s organicky vázaným dusíkem v rozmezí 0 až 4 mmol.l-1 s výhodou 0,5 až 2 mmol.l-1 a pH se udržuje v rozmezí 5 až 10 s výhodou 6,5 až 9. Na 1 kg hydrogenuhličitanových iontů se dávkuje 150 až 700 g s výhodou 180 až 250 g amonných iontů nebo 120 až 550 g s výhodou 140 až 200 g organicky vázaného dusíku. Obsah...

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220685

Dátum: 15.12.1985

Autori: Petráš Václav, Vykopal Jan

Značky: čerpadlo, oběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se oběhového čerpadla bezucpávkového typu pro teplovodní a horkovodní systémy ústředního vytápění. Zejména řeší otázku utěsnění vinutí statoru proti proniknutí čerpané kapaliny z hydraulického prostoru čerpadla. Podstatou vynálezu je oběhové čerpadlo, kde mezi rotorem a statorem elektromotoru je umístěna oddělovací vložka hrncovitého tvaru, opatřená na straně odvrácené uložení oběžného kola...

Zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219032

Dátum: 15.06.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: kotlů, napájecí, oběhové, zařízení, parních, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů, v jejichž bubnech je umístěna vestavba pro oddělení páry a vody z parovodní směsi působením odstředivé síly. Účelem vynálezu je snížit tepelná pnutí ve stěně bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívody napájecí vody do bubnu jsou zaústěny do sběrných komor, které jsou vstupními kanály připojeny na odstředivé prvky. V každé sběrné komoře při ústí přívodu...