Patenty so značkou «nožnice»

Elektromotoricky poháňané nožnice na trávu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1284

Dátum: 15.05.2004

Autori: Kohl Peter, Agostini Johannes

MPK: A01G 3/00

Značky: nožnice, trávu, elektromotorický, poháňané

Text:

...alebo odblokovať. V otvorenom stave táto zostáva napriek tomujednodielne spojená so skriňou.Toto nové vytvorenie otvára tiež možnosť použiť miesto nožového usporiadania nožníc na trávu napríklad nožové usporiadanie nožníc na kroviny, keď sú ich rozmery vytvorenéVynález je na príkladných uskutočneniach znázornený na výkresoch, ktoré budúobr. 1 schématický pozdĺžny rez strednou rovinou nožníc na trávu podľa vynálezus otvorenou aretačnou...

Rotačné nožnice na skracovanie najmä neskladného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283116

Dátum: 30.12.2002

Autor: Spiesshofer Thomas

MPK: B02C 18/14, B02C 18/18

Značky: odpadů, skracovanie, neskladného, nožnice, najmä, rotačné

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačné nožnice majú k aspoň jednému vonkajšiemu rotorovému kotúču (5) rezného rotora (2) priradený trecí kotúč (7) so zodpovedajúcim obvodom a upevnený na hriadeli (3) a/alebo aspoň k jednému hriadeľu (3) priradené aspoň jedno oporné a stieracie zariadenie (8), pričom jeho oporná časť (8.1) a stieracia časť (8.2) sú funkčne oddelené, a/alebo plocha prednej strany (6.1) aspoň jedného rezného zuba (6) pozostáva z geometricky oddelených a/alebo...

Nožnice na oddeľovanie úsekov z materiálového pásu, preťahovaného pomocou podávacieho zariadenia, najmä z pásu oceľového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 209

Dátum: 05.12.2002

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B23D 33/02

Značky: materiálového, najmä, preťahovaného, nožnice, kordu, zariadenia, oddeľovanie, podávacieho, ocelového, pásu, pomocou, úsekov

Text:

...najspodnejšej, pod dopravným pásom ležiacej koncovej polohy.Pri znížení horného noža sa prvý hydraulický valec, nachádzajúci sa vo svojej hornej polohe, prepne na malý protitlak nahor, takže sa síce tlakom horného noža môže pohybovať proti svojmu predpätiu nadol, ale na druhej strane malýmprotitlakom zdola zovrie zospodu materiálový pás proti hornému nožu. Až tesne-3 pred dosiahnutím spodnej úvrate horného noža, samozrejme ešte kúsok nad...

Elektrické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2168

Dátum: 07.05.1999

Autor: Palko Anton

MPK: B23D 15/00

Značky: elektrické, nožnice

Text:

...ľavej nohy g a pravej nohy 3 prostrednictvom ručný ovládacích pak Q xmiestach s umiestnením stupnicových štítkov 83. Z vnútomých čelných stran ľavej nohy g a-prax-ej nohy 3 sú nad úrovňou uložnej plochy ll stola l a v priestore pred strižníkom il umiestnene vodiace hlavice 5 l vktorých je zvertikálneho smeru posúvne uložený prítlačny nosník Q tak, že postranné vjstupky ä prítlačneho nosnika á zasahujúce do vodiacich hlavíc Q sú z čelnej a...

Letmé kyvadlové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 279273

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dofek František

MPK: B23D 15/08

Značky: kyvadlové, nožnice, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Letmé kyvadlové nožnice sú určené na strihanie pásového materiálu za chodu, najmä na strihanie kovových pásov. Po bokoch strihacieho mechanizmu sú stojany (6, 6') nožníc, v ktorých sú uložené kľukové hriadele (7, 7') spojené s ozubenými kolesami (9, 9') zaberajúcimi s pastorkami (10, 10'). Obidva pastorky sú spojené pevným spojovacím hriadeľom (11), ku ktorému sú pripojené hnacie elektromotory (13, 13'). Čapy (8, 8') kľukových hriadeľov (7, 7')...

Hydraulické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 124

Dátum: 11.08.1993

Autori: Bendák Vladimír, Sirůček Miroslav

MPK: A01G 3/08

Značky: nožnice, hydraulické

Text:

...hydraulických nůžek.Hydraulické nůžky, zvláště na stříhání větví v korunách stromů sestávají 2 pohyblivé čelisti 2 spojenoučepem 3 s pevnou čelistí 1 a čepem Ž přes rameno § s vět ším pístem 9. Větší píst 2 je umístěný ve větším pracov ním válci 8, který přechází do menšího pracovního vál ce lg, ve kterém je umistěn menší píst.l§. Pohybliváčelist 2 je spojene s pracovním válcem § zvenči pomocí tažné válcové pružiny Z. Alternativně lze...

Rezacie nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236880

Dátum: 15.04.1987

Autor: Michalko Ján

MPK: A01G 3/03

Značky: rezacie, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

Rezacie nožnice na rezanie výhonkov a konárov v zahradníctve. Skonštruované sú na novom princípe strihaco-rezacom s cieľom vyriešiť problém namáhavej práce v poľnohospodárstve, zvlášť žien s ťažkými nožnicami, u ktorých treba vyvinúť na odrezanie konára veľkú silu a pritom je rezaný konár rozdrvený tlakom nožníc. Podstata rezacích nožníc je v tom, že pozostávajú z dvoch bočníc, medzi ktorými sa pohybuje nôž s rezacím efektom, pružina, ktorá...

Zahradnícke nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249864

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ďuriš Štefan

MPK: A01G 3/02

Značky: nožnice, záhradnícke

Text:

...č. 2 ~ 075 ~ 812 A používa dvojramennej.páky na ovládanie pohyhlixvej »čepele pomocou spoj-ky. Kinematicfké usporiadanie týchto nožníc umožňuje strihat väčšie prierezy,pričom využitie strižnej sily danej pákovým prevodom wdvojramennej páky je na začiatku strihu najmenšie a zväčšovaním striha.ného prierezu sa zhoršuje. Pretože pohybli 249864va čepeľ je vedená posuvne v jednom smere vv pevnom vedení, odpadne u tohto prevedenia tz-v. ťažný...

Nožnice na strihanie plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231534

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nižnanský Jozef

MPK: B26B 13/00

Značky: nožnice, strihanie, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Nožnice na strihanie plechu podľa vynálezu sú určené pre strihanie veľkých otvorov. Nožnice sú z bezpečnostných dôvodov upravené priechodnou drážkou.

Snímač hrúbky strihaného materiálu s mechanicko-elektrickým prevodom pre tabuľové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233491

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gérer Anton, Veverka Miroslav, Eleš Ladislav, Štrba Milan, Kondelčík Imrich

MPK: B23D 36/00

Značky: materiálů, prevodom, tabuľové, nožnice, hrúbky, snímač, mechanicko-elektrickým, stříhaného

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený pre tabuľové nožnice, u ktorých je možné prestavovať strižnú vôľu, sklon noža alebo niektorý iný parameter ovplyvňujúci kvalitu odstrižku. Hodnota hrúbky strihaného materiálu sa pomocou mechanicko-elektrického prevodu, ktorý tvoria vedenie s vodiacou tyčou, prevodová sústava a elektrický prevodník, vyjadruje elektrickou veličinou. Výsledný elektrický signál úmerný hrúbke strihaného materiálu riadi ovládanie servopohonov...

Nožnice na strihanie plechu obručovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229533

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23D 15/08

Značky: tvaru, nožnice, strihanie, plechů, obručovitého

Zhrnutie / Anotácia:

tvaru, napríklad odpadu, ktorý vzniká pri výrobe bombírovaných viek a dien nádoby zásobníkov vody na jednoúčelových strojoch s automatickým pracovným cyklom, pozostávajúce z telesa, na ktorom sú uložené strihacie čeľuste so strihacími nožmi, vyznačujúce sa tým, že teleso (1) nožníc je na jednej svojej bočnej stene (8) opatrené odpruženým piestikom (9) opretým o vonkajšiu plochu ovládacieho ramena (11) prvej výkyvnej strihacej čeľuste (4),...

Ručné pneumaticko-hydraulické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225152

Dátum: 15.04.1986

Autori: Režný František, Hladký Viliam

Značky: pneumaticko-hydraulické, ručné, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné pneumaticko-hydraulické nožnice, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú zo vzájomne naväzujúceho pneumatického valca (6) a hydraulického valca (11) s bočnicami (17), odvzdušňovacieho a doplňovacieho ventilu (19) pre transformáciu pneumatiky vyvodeného silového pôsobenia na hydraulické silové pôsobenie a ďalej pozostávajú z čeľustí (14) a delenej rukoväte (2) so zabudovaným pneumatickým ventilom (1) pre ovládania a manipuláciu so zariadením,...

Nožnice pre záhradnícke účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 224036

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hübler František

Značky: účely, nožnice, záhradnícke

Zhrnutie / Anotácia:

Nožnice pre záhradnícke účely s pevným a pohyblivým nožom, spojených navzájom čapom, vyznačené tým, že pevný nôž (2) je na svojom voľnom konci opatrený držiakom (5) ukotveným do trubky (14) predelene j priečkou (9), o ktorú sa opiera pružina (8), pôsobiaca druhým koncom na palec (10) pohyblivého noža (1) na jednom konci opatreného ramienkom (7) na druhom konci britom (3), pričom na trubku (14), rozdelené na vetve (11´, 11´´, 11´´´), keď prvá...

Nožnice na priečne delenie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222007

Dátum: 15.07.1985

Autor: Čelko Rudolf

Značky: nožnice, priečne, delenie, pásov

Zhrnutie / Anotácia:

Nožnice na priečne delenie pásov zvlášť vhodné pre delenie páskového odpadu vznikajúceho pri ostrihovaní plechu. Účelom vynálezu je zjednodušenie manipulácie pri delení páskového odpadu vznikajúceho pri ostrihovaní plechových tabúľ. Uvedeného účelu sa dosiahne nožnicami na priečne delenie pásov pozostávajúce z dolného excentrického hriadeľa 3 a horného excentrického hriadeľa 4, ktoré sú usporiadané za sebou v stojanoch 2, pričom na dolnom...

Orezávacie kotúčové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217461

Dátum: 15.05.1984

Autor: Konečník Štefan

Značky: nožnice, kotúčové, orezávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka orezávacích kotúčových nožníc u ktorých je riešené axiálne prestavovanie a náhon nožových hriadeľov. Podstata riešenia spočíva v tom, že v dutine horného nožového hriadeľa je vytvorené vnútorné ozubenie, do ktorého zapadá vonkajšie guľové ozubenie vytvorené na náboji pevne spojenom s jedným koncom vretena, druhý koniec ktorého je opatrený rovnakými nábojom a jeho vonkajšie guľové ozubenie zapadá do vnútorného ozubenia...