Patenty so značkou «nosnou»

Stan s nafukovacou nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6715

Dátum: 02.04.2014

Autor: Brezan Juraj

MPK: E04H 15/00

Značky: nosnou, konštrukciou, nafukovacou

Text:

...prvkom vzduchu a prichytávanou pätkou.Na obr. 3 je znázomené uskutočnenie stanu s nafukovacou konštrukciou tunelového tvaru. V tomto príkladnom uskutočnení stan obsahuje vonkajší plášť g spojený s podlahovou časťou g, ktoré majú príslušný strih pre tunelový tvar stanu. Je zrejmé, že podlahová časť g môže byť vytvorená tak vcelku, podlahová plachta, ako aj delená, napr. na pásové prvky. Stan vnútri obsahuje samostatné...

Montovaná ľahká stavba s nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5522

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kovář Milan

MPK: E04B 1/02, E04B 2/56

Značky: konštrukciou, ľahká, nosnou, stavba, montovaná

Text:

...počtu dielov a teda aj s nižšou prácnosťou, náročnosťou a zníženou fyzickou namáhavosťou realizovaných prác. Súčasne je tiež významne znížená celková hmotnosť použitých montážnych dielcov a tým značne klesajú nároky na dopravu. Stenové prvky vďaka svojmu uskutočneniu umožňujú jednoduché riešenie okenných a dverových otvorov. Ďalej odpadá nutnosť opatrenia týchto stenových prvkov špeciálnymi drážkami pre vodorovné vodiace tyče a...

Nosná kostra pásového dopravníka, dopravník s nosnou kostrou a súbor vytvárajúci nosnú kostru pásového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14306

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: B65G 21/02, B65G 21/06

Značky: nosná, pásového, nosnú, kostru, súbor, kostrou, dopravník, dopravníka, kostra, nosnou, vytvárajúci

Text:

...uľahčuje ich čistenie, zabraňuje ich príliš rýchlemu znečisteniu a vylučuje zadržanie zrna. To všetko predstavujevýznamnú výhodu voblasti potravinárskej výroby ako je sladovníctvo. Zariadenia je tiež veľmi flexibilné, pretože stačí upraviť dĺžku rúrok nosnej kostry a počet nosníkov, abyzariadenie bolo vhodne usporiadané pre akékoľvek umiestenie.Ďalšie charakteristiky návrhu zariadenia a to doplnkové alebo náhradné význaky súTraverza rámu...

Viacvrstvový sendvičový materiál s nosnou a klznou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285475

Dátum: 15.01.2007

Autor: Adam Achim

MPK: B32B 27/28, C08L 27/00, B32B 15/08...

Značky: nosnou, materiál, klznou, sendvičový, viacvrstvový, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa viacvrstvový sendvičový materiál s najmenej jednou nosnou vrstvou a jednou klznou vrstvou, kde základný materiál klznej vrstvy rozširuje výhody materiálov obsahujúcich PTFE tak, že majú vyššiu zaťažiteľnosť, bez toho, aby sa museli opäť použiť olovo alebo zlúčeniny olova. Materiál klznej vrstvy, ktorý môže obsahovať ako základný materiál PTFE alebo PTFE v kombinácii s inými fluórtermoplastmi, prípadne materiál neobsahujúci PTFE,...

Vežový kotol opatrený stacionárnou nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1070

Dátum: 26.11.2003

Autor: Kinnunen Pertti

MPK: F22B 37/00, F24H 9/18

Značky: kotol, stacionárnou, nosnou, konštrukciou, věžový, opatrený

Text:

...spalovacieho úseku alebo do spodnej časti teplosmenného úseku, odkiaľ môže byť odvádzaný napriklad do zariadenia na odvádzanieZa účelom zabránenie priľnievania padajúceho popolana spodných teplosmenných plochách je výhodne využívanátakzvaná vežová konštrukcia kotla, najmä V prípadoch, keďTeplosmenný úsek pri vežových kotloch je usporiadaný nad spaľovacím úsekom tak, že smer prúdenia spalín v teplosmennom úseku vedie odspodu hore. V dôsledku...

Terapeutická náplasť s polysiloxanovou nosnou matricou obsahujúca kapsaicín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2196

Dátum: 19.11.2003

Autor: Müller Walter

MPK: A61K 31/165, A61P 25/00, A61K 9/70...

Značky: obsahujúca, polysiloxanovou, kapsaicín, matricou, terapeutická, nosnou, náplast

Text:

...tomto mieste byť užitočnou pomôckou na vysvetlenie významu prezentovaného vynálezu. Vrámci doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne formy náplasti pre lokálnu a transdermálnu aplikáciu aktívnej látky(teda napríklad liečiva), pričom medzi najčastejšie používané formy možno zaradit matricové systémy a rezervoárové systémy.0009 Matricové systémy sú charakteristické (v najjednoduchšom prípade) tým, že zahrňujú obalovú vrstvu, ktorá je...

Spôsob spracovania dreva nosnou kvapalinou pri vysokom tlaku bez poškodenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1212

Dátum: 08.05.2003

Autori: Henriksen Ole, Larsen Tommy, Felsvang Karsten, Iversen Steen Brummersted

MPK: B27K 3/02

Značky: vysokom, nosnou, kvapalinou, spôsob, tlaku, poškodenia, dřeva, spracovania

Text:

...uskutočnení je objektom predkladanéhovynálezu spôsob, ktorý obsahuje nasledujúce krokya)nádoba sa naplní drevom, ktoré sa má spracovať b)nádoba sa tlakuje použitím nosnej kvapaliny, kým sanedosiahne tlak potrebný na spracovanieC) fáza udržania, V ktorej je tlak V podstate konštantný alebo zmeny tlaku sú veľmi mierne d)odtlakoVanie nádoby na teplotu okolia a následné0011 Predkladatelia vynálezu si uvedomili, že keď sa dĺžka vzoriek dreva...

Strešný systém s nosnou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2327

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pröckl Thomas, Pröckl Gert

MPK: E04B 7/06, E04B 7/22

Značky: nosnou, strukturou, strešný, systém

Text:

...dosiahne tým, že tepelne izolačná vrstva je odolná proti prešliapnutiu. To zlepšuje jednako držanie profilov v tepelne izolačnej vrstve a jednak uľahčuje upevnenie profilov, pretože proti prešliapnutiu odolná tepelneizolačná vrstva umožňuje schodnost plochy strechy pri usadzovaní profilov.Najmä pri použití U-profilov sa navrhuje, aby profily smerovali paralelne alebo šikmo na hrebeň alebo spodnú stranu strechy. Týmto usporiadaním odvádzajú...

Delená objímka s nosnou výplňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 315

Dátum: 08.12.1993

Autor: Vainer Vladimír

MPK: F16L 57/00

Značky: nosnou, delená, objímka, výplňou

Text:

...k potrubiu a ich konce sú k sebe zvarené, pričom podkladové pásky sú osadené z vonkaj šej strany úseku so zvyšovanou únosnosťou.V pripade použitia na ďalších úsekoch potrubia, čo je dĺžka plášťa objímky, sú delené objímky s nosnou výplñou radené za sebou, pričom podkladová páska je spoločná pre plášť objimok ležiacich vedľa seba. Táto výhoda delenej objímky je celkomojedinelá v porovnaní so známym stavom techniky.V porovnaní so známymi...

Plochý substrát s lepivou plochou, ktorá je chránená nosnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279712

Dátum: 15.01.1992

Autor: Anhäuser Dieter

MPK: A61F 13/02, B65D 75/52, B65D 57/00...

Značky: ktorá, plochou, lepivou, nosnou, chránená, substrát, plochy, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý substrát (61) s lepivou plochou, ktorá je chránená nosnou vrstvou, ktorá aspoň sčasti presahuje lepivú plochu, umiestnený v uzatvorenom balení (64), napríklad transdermálny terapeutický systém, ktorého podstata spočíva v tom, že v časti nosnej vrstvy presahujúcej cez lepivú plochu sú vytvorené výčnelky (63) fixované na nosnú vrstvu (62) alebo z tejto nosnej vrstvy samostatne sformované ako dištančné vložky medzi nosnou vrstvou a obalom.

Asfaltový izolační pás s nosnou částí ve formě plošného textilního útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258844

Dátum: 16.09.1988

Autori: Faulhaber Ervín, Hammer Vladimír

MPK: D04B 21/14, D06N 5/00

Značky: nosnou, částí, útvaru, textilního, formě, asfaltový, plošného, izolační

Text:

...možno použít napřímené nitově útvary rüzného druhua provedení, například polyesterové hedvábí v hladkém nebo tvarovaném provedení, jednoduché skané, družené nebo skleněné hedvábí, přičemž jejich uložení v podélném a/nebo příčném směru nosné části asfaltového izolačního pásu možno.volit tak, že je použit bud jen jeden druh ,nití nebo několik druhů nití o různé tažnosti ve stanoveném sladu uložení. zformované nitové útvary mohou například tvořit...

Zábradlí s nosnou konstrukcí z dutých kovových sloupků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256837

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Trefil František, Kovář Josef

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlí, kovových, konstrukcí, dutých, nosnou, sloupků

Text:

...podstatné snižují i pracnost na stavbě a přispívají-i ke zhodnocování odpadového dřevěného materiálu, který ve formě lisované pásové plotuy nahrazuje výplň z hodnotnýoh dřevěných desek.Blíže vyniknou tyto přednosti na podkladě popisu opírajícího se o příklad konkrétniho provedení zábradlí podle vynálezu, znázorněného na výkrese, na němž je na obr. 1 pohled na schodištové zábradlí z jeho vnější strany, na obr. 2 příčný řez tímto zâbradlím, na...

Prefabrikovaná vnitřní stěna budovy se zejména ocelovou nosnou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256424

Dátum: 15.04.1988

Autori: Provazník Bedřich, Pospíšil Zdeněk

MPK: E04B 2/56

Značky: budovy, ocelovou, stěna, prefabrikovaná, konstrukcí, zejména, nosnou, vnitřní

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde na obr1 je pohled na prefabrikovanou vnitřní stěnu budovy, spojeH y K nou s nosnou konstrukcí budovy, na obr 2 je detail svis x w ilěho řezu horního rohu prefabrikovanôho dílee s připojevacím úhelníkm, na obrà 3 je půdorysný pohled na připojovaoí úhelník s oválným otvorom a montážnim svarem ana obrä 4 je v půdorysném řezu znázorněno prozatímní za-n jištěníprefabrikované vnitřní stěny dřevěnými...

Horizontálny priamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou podperou pre pohyblivé prívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250009

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vadina Štefan, Ondreička Ján

MPK: F16G 13/06

Značky: horizontálný, článkový, nosnou, přívody, podperou, pohyblivé, jednou, priamočiary, vymedzovacou, nosič, minimálne

Text:

...problém rieši horizonltálny prriamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou .podperou pre pohyblivé prívody najmä o velkých dĺžka-ch a hmotnosti, ktorého podstatou je, že články nosiča alebo aspoň niektoré z nich sú opatrené nosnou ,poclperou otočne uloženou okolo osi a bočnou vymecdzovacou ipodperou. Nosná ,podpora a výme-dzovacia podpera súorientované kolmo Ina vodorovnú alebo zvislü časť pomocného...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šprongl Luděk, Vlček Hanuš, Sádlo Josef

MPK: G21G 4/00

Značky: způsob, fázi, prvků, nosnou, směsi, radioaktivních, přípravy, vzácných, radionuklidu, zemin, transuranů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...

Vnitřní podpora pro nosnou konstrukci tvořenou předpjatým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233169

Dátum: 01.12.1986

Autor: Stráský Jiří

MPK: E01D 19/02

Značky: podpora, předpjatým, tvořenou, konstrukcí, pásem, nosnou, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vnitřní podporu pro nosnou konstrukci tvořenou monolitickým nebo prefabrikovaným předpjatým pásem. Vnitřní podpora sestává z pilíře opatřeného na horní straně sedly, přes která jsou přetaženy montážní kabely. Mezi sedly jsou vytvořeny kabelové kanálky pro předpínací kabely. Přechod se zmonolitní do útvaru diskovitého podélného průřezu, zakončeného na obou koncích opěrnými čely pro sousední podle předpjatého pásu. Vnitřní podporu...

Způsob nanášení samolepící butylkaučukové směsi s vysokou adhezí ke kovu na nosnou fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233848

Dátum: 01.07.1986

Autori: Valášek Jiří, Peremský Pavel, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Čada Oldřich

MPK: B05D 5/10, B29D 9/02

Značky: fólií, vysokou, butylkaučukové, nanášení, adhezí, směsi, způsob, samolepicí, nosnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie nanášení samolepících směsí, určených k aplikaci na kov, na nosné fólie. Vysoká adheze ke kovu, která je žádoucí při aplikaci, představuje překážku při zpracování samolepících směsí na bázi butylkaučuku. Dosud se používalo buď technologie nanášení za vysokých teplot (nad 150 °C), jejichž nevýhodou je náročnost energetická i na za zařízení (koextruze), ale rovněž tepelné namáhání materiálu nosné folie...

Regálový zakladač s nosnou plošinou a nosičem břemene s výsuvnými nebo otočnými vidlicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229962

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fišer Miroslav, Mergl Zdeněk

MPK: B66C 13/08

Značky: regálový, otočnými, nosnou, zakladač, výsuvnými, nosičem, vidlicemi, břemene, plošinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regálového zakladače s nosnou plošinou a výsuvnými nebo otočnými vidlicemi, u kterého je mezi rámem nosné plošiny a břemenem uspořádáno zvedací zařízení. Zvedací zařízení může buď zvedat a spouštět vidlice oproti rámu plošiny nebo je uspořádáno přímo na vidlicích a zvedá nebo spouští přímo břemeno. Uspořádání podle vynálezu umožňuje použití jednoduchého zařízení pro zdvih vidlic v regálech a výškové zajištění a tím i přesnou...

Jeřáb s nosnou traverzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216598

Dátum: 01.07.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: nosnou, traverzou, jeřáb

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jeřábu určeného pro práce s nosnou traverzou, u kterého je most jeřábu opatřen svislým vedením uzpůsobeným pro vodítka nosné traverzy. Uspořádání podle vynálezu umožňuje převážení nosné traverzy bez rozhoupání, takže usazení břemene lze provést bezprostředně po zastavení jeřábu, dále je možno dopravovat břemeno na traverze volně uložené. Jeřáb určený pro práce s nosnou traverzou obsahující zejména zdvihací ústrojí traverzy...