Patenty so značkou «nosník»

Spriahnutý nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6494

Dátum: 03.09.2013

Autori: Kvočák Vincent, Dubecký Daniel, Beke Pavol

MPK: E04C 3/293

Značky: spriahnutý, nosník

Text:

...treťom otvore bočných polí steny oceľového nosnikaje umiestnená betonárska výstuž.Šírka spodnej pásnice je dvojnásobok výšky oceľového nosníka.Sprialmuté oceľovo betónové konštmkcie spoľahlivo odolávajú zaťaženiu počas celej životnosti. V mostnom staviteľstve predstavujú spriahnuté konštrukcie výhodný konštrukčný systém pre mosty pozemných komunikácií a pre železničné mosty. Kombináciou ocele s betónom sa zníži spotreba ocele, dosiahne sa...

Nosník horizontálnych žalúzií a koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6451

Dátum: 02.07.2013

Autor: Kúdela Miroslav

MPK: E06B 9/323

Značky: koncovka, žalúzií, horizontálnych, nosník

Text:

...vyhotovených otvorov v axonometrickom pohľade zboku. Na obr. 5 je znázomená koncovka.Nosník je ohnutý s minimálnym polomerom zakrívenia 350 mm, pričom má v priečnom reze tvar U, kde predné rameno L nosníka je dlhšie ako zadné rameno g. Na prednom ramene l z vnútornej strany na jeho voľnom konci je vyhotovený domec g v tvare hranatého písmena C, pričom toto písmeno C je otvorené dovnútra nosníka. To znamená, že drážka i tvorená písmenom...

Predný stavebný nosník na vytvorenie mostnej stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18540

Dátum: 24.09.2012

Autor: Max Catrin

MPK: E01D 21/06

Značky: stavebný, predný, vytvorenie, nosník, stavby, mostnej

Text:

...sú priečne aj diagonálne výstuhy vyhotovené teleskopicky, pričom geometria vonkajšieho dĺžkového profilu a geometria vnútorného dĺžkového profilu sú vzájomne zladené tak, aby bolo možné vnútorný dĺžkový profil zasunúť do vonkajšieho dĺžkovéhoprofilu. Ako dĺžkové profily sú vhodné uholníkové profily alebo profily s prierezom V tvare Ualebo I. Výhodne sa na tento účel použijú však aj duté profily spravouholníkovým aleboAk je žiaduce...

Profilovaný nosník na rámy a vzťahujúci sa rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16191

Dátum: 31.03.2011

Autor: Dallan Sergio

MPK: E04B 9/12

Značky: vzťahujúci, nosník, profilovaný, rámy

Text:

...zahŕňajúci proñlovane nosníky podľa zverejneného vynálezuObrázok 5 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny V-V z obrázku 4 Obrázok 6 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny VI-VI z obrázku 4 Obrázok 7 znázorňuje pohľad z perspektívy na profilovaný nosník ilustrovaný na obrázku lObrázok 8 znázorňuje pohľad z perspektívy na tri proñlované nosníky podľa vynálezu0013 Jednotlivé prvky vynálezu alebo ich časti, ktoré sú...

Profilovaný nosník na rámy a vzťahujúci sa rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16145

Dátum: 31.03.2011

Autor: Dallan Sergio

MPK: E04B 9/12

Značky: vzťahujúci, nosník, profilovaný, rámy

Text:

...nosníky podľazverejneného vynálezu. 0017 Obrázok 5 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny V-V z obrázku 4. 0018 Obrázok 6 znázorňuje prierez rámu z obrázku 4, pozdĺž roviny VI-VI z obrázku 4.0019 Obrázok 7 znázorňuje pohľad zperspektívy na proñlovaný nosník ilustrovaný na obrázku l.0020 Obrázok 8 znázorňuje pohľad z perspektívy na tri proñlované nosníky podľa vynálezu0021 Jednotlivé prvky vynálezu alebo ich časti, ktoré sú súčasťou...

Oddeliteľný priečny nosník opatrený výškovo nastaviteľným kolesom na opretie návesu behom jeho nakladania, železničného transportu a vykladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19760

Dátum: 08.03.2011

Autori: Andre Jean-luc, Ober Jacques

MPK: B62D 53/08, B61D 47/00, B61D 45/00...

Značky: nastavitelným, kolesom, transportu, nosník, opatrený, železničného, návěsu, opretie, vykladania, priečny, výškovo, nakladania, behom, oddělitelný

Text:

...podľa vynálezu, Obr. 4 je pohľad na nosnú priečku z profilu podľa tohto vynálezu, zobrazujúci točňu Obr. 5 je zadný pohľad na nosnú priečku podľa tohto vynálezu, zobrazujúci otvory pre vidlice na zdvíhacom zariadeníObr. 6 je perspektívny pohľad na zadnú stranu nosnej priečky členovi v mieste nosnej železničnej štruktúryObr. 7 je pohľad z proñlu na časť obr. 6Obr. 8 až 15 sú po sebe idúce schematická znázornenie ukazujúce prevedení nosnej...

Priečkový nosník stenovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16233

Dátum: 01.06.2010

Autor: Fillingham Anthony

MPK: E04C 3/292, E04B 5/12, E04B 7/22...

Značky: priečkový, konštrukcie, nosník, stenovej

Text:

...jedným párom vzpier, z ktorých každá má tri spojené časti tvorené prvou krátkou časťou,druhou dlhšou časťou pripojenou pod tupým uhlom k prvej časti a z tretej krátkej časti, ktorá je pod tupým uhlonl pripojená k druhej časti a je vo všeobecnosti rovnobežná s prvou časťou,pričom prvá a tretia časť každej vzpery je pripevnená k príslušnej drevenej stojke a je s ňou rovnobežná, takže druhé časti vzpier tvoria premostenie medzi drevenými...

Priečny nosník na konštrukciu podvozkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287263

Dátum: 24.03.2010

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: priečny, nosník, podvozkov, konštrukciu

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka priečneho nosníka s rovným prierezom výrazne v tvare U, ktorý zabezpečuje rohový spoj medzi dvoma časťami pásnice (5a, 5c) otvoru vyhotovenom v nosníku konštrukcie podvozka, zvlášť nákladných vagónov. Tento priečny nosník sa vyznačuje tým, že je vyhotovený z iného typu materiálu, ako je materiál ostatných častí nosníka, s ktorými sa spája tak, aby sa jeho odolnosť proti maximálnym napätiam pri únave zobrazila na krivke...

Priečkový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11763

Dátum: 25.09.2008

Autori: Furche Johannes, Bauermeister Ulrich

MPK: E04C 5/065

Značky: nosník, priečkový

Text:

...ne sú začlenené skrutkovité zásuvné výstužnéprvky. Každý zásuvný výstužný prvok je v mieste ohybov navarený na vsunutý montážny prút, ktorýje zafixovaný na prútoch výstuh, zameraných na pevnosť v ťahu pri ohybe, a to pomocou kotvovýchprvkov, ktoré sú vytvorené ako drôtené slučky.Zo spisu DE-U-71 12 799 je známy priečkový nosník bez spodných pásov, u ktorého sú hadovito usporiadané diagonálne výstuže homýmí ohybmi položené cez homý pás a sú...

Nosník na uchytenie elektromotora k nádrži automatickej pračky alebo podobného domáceho spotrebiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9787

Dátum: 11.09.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/30, D06F 37/20

Značky: podobného, domáceho, uchytenie, nosník, pračky, spotrebiča, nádrží, automatickej, elektromotora

Text:

...dvojitú úlohu- konštrukčnú, pretože takéto výstužné rebrá podporujú uloženie elektromotora- tepelnú, pretože takéto výstužné rebrá sú schopné odvádzať teplo z dosky riadiaceho obvodu, čím pracujú ako teploodvázacie lamely.0017 Vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledovného opisu s referenciami na priložené výkresy, ktoré sú uvedené ako názorné a nelimitujúce.Prehľad orázkov na výkresoch 0018 Na výkresoch- obrázok 1 A...

Nosník formy pre nástrojovú formu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10347

Dátum: 03.06.2008

Autori: Pohl Ralf, Holzner Manfred, Ludwig Olaf

MPK: B29C 45/04, B29C 33/30

Značky: nástrojovú, formy, formu, nosník

Text:

...DE 2 002 308 sa poskytuje zariadenie naspenenie plastov, pri ktorom sa navrhuje spodný stôla rovnobežne s nim vrchný stôl pohyblivý prostredníctvom niekoľkých usporiadaní piestových valcov ovládaných tlakovým mediom, pričom podľa jednej formy uskutočnenia je zariadenieVýkyvné okolo vodorovnej osi.0009 Dokument JP 2004291258, ako aj JP 08156058 a tiež US 3,650,411 opisujú vertikálne uzatváracie jednotky so spodnou a vrchnou formovacou...

Priečkový nosník na výrobu mobilných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 286207

Dátum: 30.04.2008

Autor: Bruder Hans

MPK: E04H 1/12

Značky: výrobu, mobilných, nosník, stavieb, priečkový

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojná hlavica pre priehradový nosník na výrobu mobilných stavieb, najmä veľtrhových a výstavných stánkov, pozostáva z rúrky (29) s axiálnymi závesnými drážkami (50), rozdelenými po obvode, určenými na zavesenie upínacích členov priečnych nosníkov (42), pričom závesné drážky sú prerušené krúžkovými drážkami (30), ktoré slúžia na radiálne zavesenie závesných hlavíc (31), ktoré sú spojené s priečnymi nosníkmi (42).

Nosník pre čelnú jednotku motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15867

Dátum: 17.09.2007

Autor: Joly-pottuz Pascal

MPK: B60R 21/34, B62D 25/08, B60S 1/50...

Značky: nosník, spôsob, jednotku, vozidla, výroby, čelnú, motorového

Text:

...vysvetlené uskutočnenia vynálezu sodvolaním sa na obrázky. Tu zobrazujeobrázok perspektívny pohľad na uskutočnenie nosníka podľa vynálezu s integrovaným zásobníkom, obrázok 2 perspektívny pohľad na spodnú časť zásobníka, 3 obrázok 3 pohľad zhora na časť zásobníka z obrázku 2, obrázok 4 perspektívny pohľad na hornú časť zásobníka,obrázok 5 spojenie rebra homej časti zásobníka so spodnou časťou zásobníka, obrázok 6 perspektívny pohľad na...

Nosník pre prednú časť motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8744

Dátum: 17.09.2007

Autor: Joly-pottuz Pascal

MPK: B62D 25/08, B60S 1/50, B60R 21/34...

Značky: prednú, motorového, nosník, vozidla, výroby, spôsob, část

Text:

...v smere x o niečo dlhší ako dĺžka zámky, takže oblast uloženia smerom dopredu je uzatvorená časťou nádržky aj pri namontovanej zámke. To má tú výhodu, že aj pri náraze chodca je v oblasti zámkyk dispozícii dostatočne dlhá deformačná dráha.Podľa jednej formy vyhotovenia vynálezu je na nádržke vytvorená upevňovacia oblasť, ktorejprostredníctvom sú nosník a zámka upevnené na karosérii motorového vozidla. To sa môženapríklad uskutočniť pomocou...

Nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5949

Dátum: 02.08.2007

Autori: Hendriks Marc, Stuut Johann Otto Rudolf

MPK: E04C 3/04, F16L 41/08, B23K 33/00...

Značky: nosník

Text:

...tým, že rúrovité teleso je vybavené dvoma sploštenými stranami. Tyče sa potom privaria k jednej sploštenej strane, aby spojili rúrovité teleso s prvým iným rúrovitým telesom a tyče sa privaria k druhej sploštenej strane, aby spojili rúrovité teleso s druhým iným rúrovitým telesom. Rúrovité teleso môže samozrejme byt vybavené len jednou sploštenou stranou alebo viac než dvoma sploštenými stranami.0009 Výhodné uskutočnenie nosníka podľa...

Pozdĺžny nosník motorového vozidla a čelná jednotka motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11004

Dátum: 22.01.2007

Autori: Joly-pottuz Pascal, Mary Raphaël

MPK: B62D 25/08, B62D 27/06

Značky: čelná, nosník, vozidla, motorového, jednotka, pozdĺžny

Text:

...vozidla možno vyrovnávat príslušné veľkými upevňovacími otvormi, ako napríklad pozdĺžnymi otvormi a/alebo tlexibilným vyhotovením príruby najmenejV ďalšom budú bližšie vysvetlené formy vyhotovenia vynálezu sodkazom na výkresy.Obrázok 1 Schematický pôdorys formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka motorovéhovozidla podľa vynálezu a čelnú jednotku podľa vynálezuObrázok 2 Perspektívne zobrazenie formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka podľa...

Paleta (úložný nosník)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8940

Dátum: 12.12.2006

Autor: Persson Bo

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, úložný, nosník

Text:

...otvormi v miestach medzi podpornými časťami. Tým sa dosiahne istá úspora(0011) Ďalej podľa vynálezu, aspoň dve, s výhodou štyri rebrá môžu byť uskutočnené v každej podpornej časti. Spomínané rebrá sú uskutočnené napríklad v podstate v tvare písmena U. Týmtospôsobom je dosiahnutá značná stabilita podpornej časti, hlavnesteny spodnej nohy a tým i obklopujúcich častí palety, pretožespomínané rebrá, sú podpornými časťami upevňovacieho...

Zariadenie na pohlcovanie energie pre nosník nárazníka motorového vozidla a predné čelo obsahujúce takéto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12734

Dátum: 19.06.2006

Autori: Guinehut Sébastien, Fonseca Barbosa Marcelo, Lajaunie Emmanuel

MPK: B60R 19/34, B60R 19/22, B60R 19/03...

Značky: predné, nosník, motorového, čelo, zariadenie, obsahujúce, vozidla, pohlcovanie, nárazníka, takéto, energie

Text:

...a nosníkom nárazníka prekročí stanovenú prahovú hodnotu.0014 Takto je možné vytvoriť skrinku umožňujúcu v pripade čelného nárazu odvádzať hmotu pohlcujúcu energiu, ktorú skrinka na začiatku obsahovala. To umožňuje zabezpečiť postupné pohlcovaníe energie nárazu a obmedziť zvyškový objem hmoty pohlcujúcej energiu, pretože táto hmota môže byť úplne odvedená von zo skrinky, čo nie je možné u existujúcich zariadení. Odvádzanie hmoty...

Nosník na čelnú jednotku motorového vozidla a spôsob montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4462

Dátum: 30.01.2006

Autor: Clapie Yann

MPK: B62D 25/08

Značky: jednotku, montáže, nosník, vozidla, motorového, čelnú, spôsob

Text:

...sú Litvorené pre elastickú delormaciu v podstate v smere kolmom na smer elastickej detłirméicie uvedenýchelastických prvkov. Tým je možné zaistiť ďalšiu kompenzáciu tolerancií napríklad v bočnomsmere. teda v smere y, .leden z ďalších elastickýeh prvkov môže byť napríklad usporiadaný medzi jedným z príchytných dielov a elastickým prvkom a/alebo medzi elastickým prvkom aprvou nosnou časťou. 0019 V ďalšom aspekte sa vynález týka čelnej jednotky...

Sklopný asymetrický nosník výsevných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4034

Dátum: 03.01.2005

Autori: Hudoba Miroslav, Nitran Jozef

MPK: A01C 7/20, A01C 7/06

Značky: sklopný, výsevných, jednotiek, nosník, asymetricky

Text:

...Z uvedeného dôvodu sa tento systém sklápania nosníkov používa obyčajne pre nožové výsevné jednotky, ktoré nemajú vysokú stavebnú výšku a nespôsobujú ínterferenciu susedných výsevných jednotiek. Uvedený systém riešenia sklopného nosníka nie je možné použiť pre hustosiaty výsev a aplikáciu diskových výsewiých jednotiek, ktoré majú relativne veľkú zástavbovú výšku.Uvedené nedostatky odstraňuje sklopný nosník výsevných jednotiek skladajúci...

Oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5837

Dátum: 31.03.2004

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04B 5/17, E04C 3/29

Značky: ocelový, nosník

Text:

...vymedzeného rebrovými0009 Výhodou vynálezu oproti známemu stavu techniky je, žekotviace členy sú ľahké a ich počet sa môže veľmi ľahko cezdĺžku nosníka meniť. Preto v nosníku nenastane prebytočná kapacita a hmotnosť. Ďalšou výhodou vynálezu je to, že kotviace členy sa pripevnia k nosniku omnoho ľahšie ako skôr použitá doska. Kotviace členy sa môžu pripevniť k doske tvorenej hornou časťou nosníka zhora, t.j. privarenie možno vykonať zvrchu...

Nastavovacie zariadenie pre základový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10941

Dátum: 09.03.2004

Autori: Johansson Roland, Mattsson Johnny

MPK: E04H 12/22

Značky: zariadenie, základový, nosník, nastavovacie

Text:

...že hlavná časť možností zoradenia sa stráca.Vedľa toho je vyrobenie oka skrutky kovaním nákladným(0006) Primárnym. cieľonl predloženého vynálezu je predloženie nastavovacieho zariadenia vyššie definovaného typu, uvedené nastavovacie zariadenie so sebou nesie podstatnú redukciu(0007) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zlepšenie(0008) Aspoň primárny cieľ predloženého vynálezu je realizovaný pomocou zoraďovacieho zariadenia, ktoré je...

Nárazníkový nosník pre automobilové vozidlá a automobilové vozidlo obsahujúce takýto nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1316

Dátum: 03.06.2003

Autori: Berne Sébastian, Ricchiuti Michel, Gauthier Eric

MPK: B60R 19/18

Značky: nosník, nárazníkový, vozidlo, vozidla, takýto, automobilové, obsahujúce

Text:

...zadný, pravý a lavý sa tak rozumie vzhľadom na polohu vodiča a v smere jazdy vozidla.Pre ľahšie pochopenie obrázkov je ďalej znázornený súradnicový systém Oxyz s použitím terminológie obvykle použlvanej v odbore automobilov. Os 0 x tak zodpovedá vodorovného a pozdĺžnemu smeru vozidla. Os Oy zodpovedávodorovnému a priečnemu smeru vozidla. Os Oz zodpovedá zvislému smeru.Obrázok 1 schematicky znázorňuje predný pozdĺžny koniec 1Sú tu zrejmé...

Spôsob výroby oceľového nosníka a oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7197

Dátum: 23.05.2003

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04C 3/04, E04B 5/17, E04C 3/29...

Značky: spôsob, ocelový, výroby, ocelového, nosníka, nosník

Text:

...obrázku 3. Počas kroku vyrezávania sa v stenových doskách 2 taktiež vytvoria otvory 6, cez ktoré sa vnútro nosníka dá plniť betónom.0010 V rámci nasledujúceho kroku spôsobu podľa vynálezu sa na základnú dosku vyvinie sila, ktorá pritlačí základnú dosku 1 na zakrivenie určené stenovými časťami 2, pričom bočnépodpery 4 určujú polohu stenových častí 2 a, pretože sa stredové podpery pohnú so základnoudoskou do polohy podľa zakrívenia stenových...

Oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7134

Dátum: 23.05.2003

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04C 3/29, E04B 5/17, E04C 3/04...

Značky: nosník, ocelový

Text:

...je aspoň jedna stenová časť 2, 3 zhotovená z doskovej časti tvorenej dvoma pozdĺžnymi časťami 2 a, 22 b, respektíve 3 a, 3 b,nosníka. Časti Za, 2 h, respektíve 3 a, 3 b, zvierajú vzájomne uhol. Dosková časť tvoriaca stenové časti 2, 3 je upevnená k základnej doske 1 a vrchnej časti 4 takým spôsobom, že spodná časť 2 a, respektíve 3 a, stenovej časti 2, 3 zviera uhol so základnou doskou l a horná časť 2 b, respektíve 3 b, je v podstate...

Oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7998

Dátum: 23.05.2003

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04C 3/293, E04C 3/07, E04B 5/29...

Značky: ocelový, nosník

Text:

...základovou doskou 1, stojinovými časťami 2, 3 a hornou časťou 4. Nosnik má tiež konzolovú prírubu 5, na ktorej je uložená napríklad dutinová doska. Všetky vyššie uvedené časti nosníka môžu byť vyrezané z0008 Funkcia oceľového nosníka ako spriahnutej konštrukcie je známa pre odborníka v odbore a nemusí tu tak byt podrobnejšie vysvetlovaná. V tomto kontexte je možné sa odvolať napríklad na fínske zverejnené dokumenty 857450009 Podľa...

Nosník, najmä horizontálnych žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3380

Dátum: 03.12.2002

Autori: Dujsík Roman, Kúdela Pavol

MPK: E06B 9/28

Značky: nosník, horizontálnych, najmä, žalúzií

Text:

...na spojnici- obr. 2 znázorňuje nosník upevnený kokennćmu rámu suloženým ovládacímNosník podľa tohoto technického riešenia je vyrobený ako jednoliaty profil 4 (viďobr. l) z tvárnej zliatiny hliníka AlMgSi, ktorého hrúbka spodnej steny 43 je o desatveľkostných percent väčšia, akoje hrúbka ostatných stien 41 42 442.Predná stena 41 profilu 4 je smerom nahor predĺžená a na jej homom konci je umiestnený upevňovací prvok M. Tento upevňovací prvok...

Kĺbový nosník železničných priecestných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2497

Dátum: 12.06.2000

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00

Značky: železničných, dielcov, nosník, kĺbový, priecestných

Text:

...materiálu.Technické riešenie odstraňuje niektoré nedostatky konštrukcií kĺbových nosičovželezničných priecestných dielcov, najmä zvyšuje celkovú Životnosť konštrukcie, zlepšuje jej rozoberateľnosť pri zaisťovaní údržby aopráv koľajového roštu, zaisťuje elektroizolačnú stálosť a trvalú hybnosť klbového spoja. i Výhodou technického riešenia je zvýšená záruka elektrickej nevodivosti počas životnosti nosníkov a znížená pracnosť výroby kĺbového...

Vystužený drevený nosník a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260168

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mackuliak Vladimír

MPK: E04C 3/292

Značky: vystužený, výroby, nosník, dřevěný, spôsob

Text:

...ohybových momentov. Okremvyriešenie problému otlačenia nosnika jeho uložení-m na výstuže sa riešením zvyšuje .aj tuhiost V smere šírky nosníka, čim sa znižuje riziko jeho vybočenia pri extrémnom zaťažení. Použitím riešenia podľa vynálezu sa znižuje aj pomer výšky prierezu k únosnosti nlosníka.Príklad vytvorenia vystuženého dreveného nosnika podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kdeina obr. 1 je priečny rez nosníkom a na obr. 2...

Kĺbový nosník železničných prejazdových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1819

Dátum: 06.05.1998

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/04

Značky: nosník, dielcov, kĺbový, prejazdových, železničných

Text:

...obrázkov na głkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je náčrt riešenia kĺbového nosníka. Na obr. 2 je detail podložky s tŕnmi, na obr. 3 je detail uloženia podložky V drážkePríklad uskutočnenia technického riešeniaNa úrovňovom krížení pozemnej komunikácie so železničnou traťou bol vo rnútri koľajového roštu použitý klbový nosník 1 železničných prejazdových dielcov. Kĺbový nosník 1 je vyrobený z...

Priehradový oblúkový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1698

Dátum: 10.12.1997

Autori: Beka Miroslav, Varga Štefan, Ivanka Július

MPK: E04C 3/38

Značky: oblúkový, priehradový, nosník

Text:

...predmetného technického riešenia je, že spojením priečnych a obvodovýchprútov z vnútornej strany sa dosahuje vyššia tuhost a únosnost celej konštrukcie.Na pripojenom obr. I je axonometricky zobrazená časť segmentu priehradovéhooblúkového nosníka. Na obr. 2 je segment priehradového oblúkového nosníka zobrazený VPriehradový oblúkový nosmk pozostáva z jedného vonkajšieho obvodového prúta g a dvoch vnútorných obvodových prútov 2 z...

Priehradový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1515

Dátum: 09.07.1997

Autori: Švaniga Jiří, Strapko Štefan

MPK: E04C 3/09, E04C 3/08

Značky: nosník, priehradový

Text:

...alebo môže byť jeho povrch upravený dodatočne a toTechnické riešenie bližšie ilustrujú pripojené výkresy na ktorých je na obr.lb znázornený segment priehradového ncsníka s jedným pozdĺžnym prelisom, na obr.2 segment priehradového nosníka s troma pozdĺžnymi prelismi na základni pásnice a naobr. 3 schematický rez priehradovým nosnikom.Priehradový nosník pozostáva z hornej a dolnej pásnicel,l , z oceľového plechu hrúbky 1,2 mm, ktorý má...

Smerový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281161

Dátum: 05.03.1997

Autor: Pernis Ján

MPK: E04B 9/22, E04B 2/82, E04B 9/24...

Značky: směrový, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

Smerový nosník tvoria dve základné časti (4, 11) na upevnenie ku skeletu (1) a vytvárajúce priestor na uloženie pridržiavaného dielca (13, 14). Jedna z týchto častí (4) je vybavený pridržiavačom (5), ktorého pridržiavacia plocha (8) je usporiadaná vo vytvorenom priestore, je prestaviteľná, je odpružená a je konvexná. Druhá časť (11) obsahuje úložnú plochu (12) umiestnenú vo vymedzenom priestore oproti pridržiavacej ploche (8) pridržiavača (5).

Priehradový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1188

Dátum: 03.07.1996

Autori: Švaniga Jiří, Strapko Štefan, Vavra Ľubomír

MPK: E04B 5/23, E04C 3/07

Značky: priehradový, nosník

Text:

...konkrétne parametre použitého materiálu a podľa požadovaných statických vlastností konštrukcie a objektu prispôsobiť veľkostné parametre konkrétneho priehradového nosníka ako zák ladného prvku konštrukcie.Základný materiál pre súčasti priehradového nosníka môže mať prípadne upravený povrch napriklad pozinkovaním, alebo môže byť jeho povrch upravený dodatočne a to pozinkovaním ale bo ochranným náterom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Stropný nosník nákladných železničných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281255

Dátum: 03.07.1996

Autori: Ernst Andreas, Müller Hilmar, Bartel Manfred

MPK: B61D 39/00, B61D 17/08, B61D 17/12...

Značky: železničných, nosník, nákladných, stropný, vozňov

Zhrnutie / Anotácia:

Stropný nosník železničných nákladných vozňov pozostáva z vonkajších dutých nosníkov (1), vytvorených najmenej troma ohybmi (a, c, d), ktoré sú spojené s vnútorným, najmenej jedným ohybom (f) vytvoreným profilovým kusom (3), ktorý uzatvára dutý nosník (1). Duté nosníky (1) tvoria svojou stredovou časťou prehĺbenie (6) a takmer vodorovné diely vnútorných profilových kusov (3) tvoria oporné plochy pre vodorovné vedenie ochranných stien nákladu.

Tenkostenný nosník pre ľahké najmä stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1082

Dátum: 07.02.1996

Autor: Filip-bujnáček Milan

MPK: E04C 3/20

Značky: tenkostěnný, konštrukcie, nosník, ľahké, najmä, stavebné

Text:

....riešenia V porovnaní s tenkostennými nosníkmigpriehradovehotypu s -delenouvýstuhou má lepšie statické prierezové hodnoty.Ťechnicke riešenie bude bližšie objasoene na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje priestorové usporiadanie tenkostenneho nosnika. obr. 7 znázorňuje tenkostenný nosník v priečnom reze a obr. 3n xnázorňuje tenkostenný nosník v pozdĺžnom reze.Tenkpstenný nosník pre ľahká, najmä stavebne konštrukcie je tvoreoý 2 dvoch rovnakých...

Nosník betonárskeho debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 867

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jasaň Petr

MPK: E04G 11/34, E04G 17/02, E04G 11/12...

Značky: betonárskeho, nosník, debnenia

Text:

...5 druhý príklad spojenia nosni kov jednej osnovy.Nosník Q (obr.1) je vytvorený z dvoch dosiek Q, Q alebo iného dreveného reziva, ktoré majú obdĺžnikový prierez a v nosniku Q sú dlhšou stranou orientované na výšku. Doska Q je s doskou Q spojená aspoň dvoma spojovacimi klátikmi 3,pripravenými s výhodou z rovnakého materiálu ako sú obidve dosky Z. Q. Spojovacie klátiky 5 majú rovnakú výšku ako dosky Q, Q, pripadne sú nižšie. Je výhodné, ak sú...

Otočný nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 265128

Dátum: 13.10.1989

Autor: Čech Ivo

MPK: B25J 17/00

Značky: nosník, otočný

Text:

...přenášení břemen z plochy mezikruží, které je dáno rozdílem radiusů mezi vzpřímeným a sklopeným nosníkem. Hmotnost břemene je dána zátěžovým diagramem zařízení.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení otcčného nosníku podle vynálezu,kde obr. 1 představuje püdorys a obr. 2 osový řez.Na vodicích tyčích g pevně připojených k částečně zakreslenému nosnámu tělesu Q manipulátoru pomocí šroubů lg, je nesunuta pevná vidlice 3,...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262157

Dátum: 14.03.1989

Autori: Metelec Miloš, Blažek Zdeněk, Jágr Václav

MPK: G11B 3/31, G11B 33/00, G11B 3/38...

Značky: souřadnicových, přesných, stolu, vodiči, nosník

Text:

...Obr. 1 znázorňuje -příčný řez vodicím .nosníkem s připevněným ozubeným hřebenem mezi vodicí-mi plocłrami.Obr. 2 znázorňuje příčný řez vodicímnosníkem s připevněným ozubeným hřebenem .pod jednou .vodici jplochou a s dvojnásobným skříňovým profilom.Příčný řez vodicího nosniku 1 podle ob~ rázků 1 a 2 byl navržen optimálním tvarem ízaruíčující nízkou hmotnost, Jaterá umožní zvýšení pojezdové .a tím záznamové rychlo-stí. Tvar nosníku...

Nosník břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 262103

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horák Zdeněk, Prochazka Josef, Nejedlý Jan, Haber František

MPK: B66C 11/12

Značky: břemene, nosník

Text:

...regálů a všech běžných jeřábových manipulacl. Výhody nosníku břemene s manipulačními vidlicemi spočívají v tom, že je možné tyto pomoci mechanismu otáčet do klidové a pracovni polohy. V klldnotvé poloze jsou vidlice rovnoběžné s s osou nosníku břemene a nepřesahují jehošírku, což Lnnožňuje při Inanipulaci zasunout nosník do úzkého prostoru (prostor mezi materiálem a poastralnicemi vagónu),pak vidlice pomocí mechanismu vytočit do pracovní...