Patenty so značkou «nosného»

Spôsob zhotovenia nosného prstenca v zakrivenej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9124

Dátum: 30.04.2008

Autori: Möller Manfred, Barnowski Wolfgang, Roth Gabriele

MPK: C21B 9/06, C21B 7/06

Značky: zakrivenej, prstenca, stěně, nosného, zhotovenia, spôsob

Text:

...stenách, najmä okolo otvoru v zakrivenej stene teplovzdušnéhoohrievača. Podľa tohto vynálezu spôsob zahŕňa kroky (a) poskytnutie súboru štandardi zovaných tehál s klinovýrn tvarom, (b) určenie zamýšľaného miesta každej individuálnej tehly v zakrivenej stene (c) určenie, na základe zamýšľaného miesta individuálnej tehly v zakrive» nej stene, umiestnenie prednej reznej línie na tvarovanie prednej plochy tehly a umiestnenie zadnej reznej línie...

Usporiadanie pre vytvorenie spojenia medzi dvomi elementmi kabelového nosného zariadenia ako i spojovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6147

Dátum: 31.05.2006

Autor: Jordan Ernst-günther

MPK: H02G 3/02

Značky: dvomi, zariadenia, vytvorenie, elementmi, spojovací, spojenia, nosného, kabelového, element, medzi, usporiadanie

Text:

...žiadne ďalšie spojovacie články, ktoré sa majú uviest do vzájomného záberu, takže také elementy kabelového nosného zariadenia môžu bytvyrobené s nižšími nákladmi. Avšak spojenie dvoch elementovkabelového nosného zariadenia nemôže byt uskutočnené bezVprvej rade slúžia kabelové nosné systémy pre nesenie kabelov. Napríklad kabelový nosný systém inštalovaný v nejakej budove musí často vyhovovat i ďalším požiadavkám, ktoré idú za číste nosnú...

Spôsob výroby nosného pásu a nosný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5029

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: B29C 43/22, B29C 47/12, A44B 18/00...

Značky: výroby, nosný, pásu, nosného, spôsob

Text:

...tvarovaciu vrstvu sito 11 sjednotlivými tvarovacími dutinami 12. Takáto tvarovacia dutina 12 je napríklad znovu zobrazená zväčšená na obrázku 3. Ďalej sú tvarovacie dutiny 12, čo nie je bližšie zobrazené, rozdelené pravidelne po vonkajšom obvode v pozdĺžnom smere tvarovacieho valca so svojim sitom 11, pričom rozdelenie a počet sa dá voľne voliť. Obrázok 3 znovu uvádza pozdĺžny rez príslušnej použitej tvarovacej dutiny 12, pričom...

Spôsob recyklovania jemne členených pevných podielov vypudených z reaktora použitím nosného plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284449

Dátum: 16.03.2005

Autori: Wieder Kurt, Mayr Herbert, Stockinger Josef, Heckmann Hado, Kastner Rainer-walter, Lassnig Herbert, Schenk Johannes

MPK: C21B 13/00, C21B 5/02

Značky: zariadenie, vykonávanie, pevných, členěných, podielov, tohto, reaktora, použitím, recyklovania, spôsob, jemné, nosného, spôsobu, plynů, vypudených

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe recyklovania jemne členených pevných podielov vypúšťaných z reaktora (1) použitím nosného plynu s vypúšťaním v mieste (2) reaktora (1) do recyklačného miesta (15) reaktora (1) sa pevné podiely oddeľujú v separátore pevných podielov (4), najmä v cyklóne, a ďalej sa recyklujú do reaktora (1) využitím nosného plynu pri udržiavaní tlakového rozdielu medzi separátorom pevných podielov (4) a recyklačným vstupom (15) s tým, že pevné...

Zariadenie na upevňovanie nosného profilu na plechovej streche

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6535

Dátum: 21.05.2004

Autor: Hummer Josef

MPK: E04D 13/10

Značky: profilů, zariadenie, upevňovanie, plechovej, streche, nosného

Text:

...úložných štrbín, je pevne zovretá.Nevýhodné samozrejme je, že utiahnutím zvieracích skrutiek sa vyvíja lenZvieracia sila na upevnenie svorky na pozdĺžnych okrajových profiláciách, ale nie na zovretie rúrky na zachytavanie snehu, ktorej zovretie závisí len od polohy vzájomného presunutia oboch zvieracích čeľustí, ktoré sú pri uťahovanízvieracích skrutiek len pevne pridržiavané.0006 Vynález si tak kladie za úlohu vytvorit zariadenie na...

Guľová skladačka bez nosného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 111

Dátum: 17.10.2003

Autor: Chuang Shih-hung

MPK: A63F 9/12

Značky: nosného, skladačka, jádra, guľová

Text:

...podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne zobrazenie trojrozmernej skladačky, ktorá nie je súčasťou predloženého vynálezu, Obrázok 2 je perspektívne zobrazenie jedného dielu skladačky zobrazenejna obrázku 1, Obrázok 3 je schematické zobrazenie predstavujúce charakteristiku jednéhodielu z obrázka 2, Obrázok 4 je rozložené perspektívne zobrazenie skladačky podľapredloženého...

Polyétery a ich použitie ako nosného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 881

Dátum: 10.03.2003

Autori: Walter Marc, Bohres Edward, Grosch Georg Heinrich, Sager Wilfried, Stösser Michael

MPK: C10L 1/10, C08G 65/00

Značky: polyétery, použitie, oleja, nosného

Text:

...alkoholom je alkohol sjednou funkčnouvhodnými alkoholmi podľa vynálezu sú napríklad oktanol, nonanol, dekanol,undekanol, dodekanol, tridekanol, tetradekanol, pentadekanol, izo-oktanol, izononanol, izo-dekanol, izo-undekanol, izo-dodekanol, izb-tridekanol, izotetradekanol, izo-pentadekanol, výhodne izo-dekanol, 2-propylheptanol, tridekanol, izo-tridekanol alebo zmesi pozostávajúce z alkoholov s 13 až 15 atómami uhlíka.Polyetery podľa...

Spôsob výroby viacdielneho nosného systému, predovšetkým strešnej lišty vozidla, a zodpovedajúci nosný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2346

Dátum: 25.01.2003

Autor: Binder Hans

MPK: B60R 9/00

Značky: nosný, nosného, systém, lišty, zodpovedajúci, strešnej, viacdielneho, vozidla, systému, predovšetkým, výroby, spôsob

Text:

...eloxovaním. Aj tento spôsobvýroby jednodielnej lišty je nevýhodný, pretože výroba lištyz jednodielneho polotovaru je výrobne technicky pomerne nákladná a predpokladá relatívne vysoké investície v oblasti nutných výrobných zariadení a nákladov na nástroje. V porovnaní s viacdielnou lištou dôjde v rámci výroby polotovaru k podstatnému zdraženiu výroby o viac ako 35 . Navyše sú u jednodielneho polotovaru možnosti ohľadne jeho tvarového...

Stroj na kontinuálne kladenie trolejového drôtu a/alebo nosného lana elektrického troleja koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281275

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Oellerer Friedrich

MPK: B61D 15/00, B60M 1/28

Značky: drôtu, trolejového, kontinuálně, troleja, kladenie, stroj, koľaje, nosného, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontinuálne kladenie trolejového drôtu (2) a/alebo nosného lana (3) pri zachovaní ťažného napätia predpísaného pre kladenú trolej má na podvozkoch (4) uložený strojový rám (6). Na ňom je okolo osi (16) drôtového bubna (15) otočný a v pozdĺžnom smere osi posuvne uložený drôtový bubon (15) a výškovo a bočne prestaviteľný žeriavový výložník (18) s otočne uloženou vratnou kladkou (17). V smere odťahovania trolejového drôtu (2) je medzi...

Spôsob potiahnutia prstencového nosného elementu na náhradu srdcovej chlopne a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279501

Dátum: 09.11.1994

Autori: Religa Zbigniew, Stolarzewicz Bogdan, Stozek Jolanta, Cichon Romuald, Krzyskow Marek

MPK: A61F 2/24

Značky: nosného, zariadenie, chlopně, náhradu, srdcovej, tohoto, vykonávanie, elementů, spôsobu, potiahnutia, prstencového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Náhrada (1) srdcovej chlopne pozostáva z prstencového nosného elementu (1a), vybaveného nosnými ramenami (4) a je potiahnutá textilným poťahom (3), pričom pri poťahovaní sa najprv vytvorí golierový tvar textilného poťahu (3). Textilný poťah (3) je pružný aspoň v jednom smere (A'). Vloží sa do prstencového nosného elementu (1a) a prevráti alebo sa prehne svojimi vyčnievajúcimi axiálnymi koncami (15, 16) cez vonkajšie plochy prstencového nosného...

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266120

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: náhonovej, částí, pevná, rámu, podvozku, konštrukcia, nosného, účelového

Text:

...na rám» pričom rám je vytvorený ako nádrž hydraulického oleja a pohonných hmôt,pričom medzi rámami je umiestnená výsuvná podpera a medzi rámami je ukotvený výklopný rám kábelového bubna s riadkovačom káb 1 a,pričom rámy spojené s nosičom ochrannej striešky sú spojené s kotviacim rámom.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku je podľa vynálezu v zadnej časti uchytená pomocou otočného čapu s nosným rámom nadstavbovej...

Pevná konštrukcia nosného rámu nadstavbovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265539

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: pevná, podvozku, účelového, částí, nadstavbovej, nosného, rámu, konštrukcia

Text:

...vynález, ktorého podstata je v tom, že pevná konštrukcia nosné- i ho rámu nadstavbovej časti účelového podvozku, pozostáva z dvojice bočníc s b 1 atníkmivyznačujúca sa tým, že dvojicabočnic je spojená s vrchnej strany lomeným čelom a z prednej strany pripevnená prostrednictvom spodnej kotviacej podpery a vrchnou kotviacou podperou 5 krytom svíetidiel pričom bočnice sú v zadnej časti kotvené kotvíacím rámom so základnouTakýmto usporiadaním...

Otáčivé spojení rámu podvozku a nosného rámu cívky pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263337

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žákovský Jiří, Popelka Ludvik, Tengler Jaroslav, Kubát Tomáš

MPK: A01G 25/09

Značky: nosného, spojení, podvozku, cívky, otáčivé, rámu, zavlažovače, pásového

Text:

...kterým je vyveden volný konec stavitelného šroubu, přičemž mezi dnem středového vybrání náboje a nákružkem stavitelného šroubu je umístěno axiálníVyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v soustředění přenáěených sil do středu otáčení, čímž se podstatně sníží výrobní náklady otočného spoje. Výhodou řešení jsou také menší nároky na přesnost výroby, jelikož vzniklé nepřesnosti je možnoeliminovat stavitelným středovým šroubem.2 233 337 Příklad...

Zařízení k připojení zdroje nosného plynu k plynovému chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263234

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sázel Vladimír

MPK: G01N 30/26

Značky: připojení, plynovému, plynů, zařízení, chromatografu, nosného, zdroje

Text:

...který ústi do volné atmosféry. Do volné atmosféry ústí také výstup druhé kolony 2. Škrtící ventily 1 a 1 g. připojené k uzavíracim prvkom g a gnslouží jako nastavitelné tlakové odpory. Uzavírací prvky i a. 52 jsou tvořeny tříceutnými kohouty podle obr. 2 a 3. Základom je těleso-igg se vstupním otvorom 5 gp, s prvním výstupním otvorom 39 a druhým výstupmĺm otvorom 59 g. V tělese .je vytvořena pracovní dutina Lig s osou 11 g, v ní je ve směru...

Uložení nosného kruhu rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263033

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopeček Josef, Brázda Ladislav, Obrtel Jaroslav

MPK: F27B 7/20

Značky: uložení, nosného, kruhu, rotační

Text:

...polohy podložky na plášti pece bočními příložkami,které jsou- 2 233 033 ucnyoeny přímo na pláät pece, přičemž podložky umožňují vymezení diametrální vůle mezi nosným kruhem a pláštěm pece, bez demontáže zařízení. Příložky svým jednoduchým tvarem snižují výrobní pracnoet a tím, žeplní současně dvojí funkcí snižuje se i materiálová náročnost proti dosud používaným způsobům.Uložení nosného kruhu rotační pece podle vynálezu je znázorněno na...

Uchycení nádoby ocelářského konvertoru do nosného kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261340

Dátum: 12.01.1989

Autori: Láncoš Josef, Krajina Aleš, Bulina Vladimír

MPK: C21C 5/42

Značky: ocelářského, uchycení, konvertoru, kruhu, nádoby, nosného

Text:

...zvýšení jak ekonomie výroby konvertoru, tak i provozu a to zejména možností vyššího využití žáruvzdorné vyzdívky nádoby. ~Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení uchycení nádoby ocelářského konvertoru podle vynálezu kde na obr. 1 je podélný řez nádobou e nosným kruhem vedený rovinou A-A z obr. 2. na kterém je příčný řez vedený rovinou B-B z obr. 1 a na obr. 3 je detail provedení nosného kroužku a protikroužku.Uchycení...

Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/10

Značky: nosného, vestavba, nečistot, skládací, vyjímatelná, odlučovací, plynů, kapalných, pevných, odlučovače

Text:

...vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit...

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkových nakladačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254037

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kollár Ivan

MPK: B65G 65/30, B65G 65/00

Značky: nosného, konštrukcia, náhonovej, pevná, nakladačov, rámu, částí, prepravníkových

Text:

...spojené o blatniky a stredným dielom, vznikla kompaktné konštrukcia nosného rámu, ktorý lepšie vyhovuje požiadavkám maximálneho prevádzkového namáhania pri zníženej hmotnosti.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladače je podľa vynálezu uchytená prednou častou pomocou krížového ložiska so skriñou s nosičom pracovného zariadenia prepravnikového nakladače.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresoch, na...

Elektrický pohon navijáku nosného lana elektrického kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238526

Dátum: 01.11.1987

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: B66D 1/50

Značky: kabelů, elektricky, pohon, elektrického, navijáku, nosného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přívodu elektrické energie na pohyblivý stroj a řeší elektricky pohon navijáku pro napínání nosného lana, na kterém je zavěšen elektrický kabel. Naviják sestává ze stejnosměrného motoru s cizím buzením, brzdy s odbrzďovačem, mechanické nesamosvorné převodovky a bubnu. Elektrický pohon je zapojen tak, že kotva motoru je připojena na stejnosměrnou stranu diodového usměrňovače, jehož střídavá strana je připojena na přípojnice...

Zařízení pro výsuv nosného ramene manipulační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253041

Dátum: 15.10.1987

Autori: Greill Antonín, Vozandych Josef

MPK: F16H 21/44

Značky: ramene, zařízení, jednotky, manipulační, výsuv, nosného

Text:

...lineárnim motorom a podobné.Přiklad provedení zařízení pro výsuv nosného ramene mnnipuleční jednotky podle vynálezu je znázorněn no výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn něrysný pohled na zeřizoní při vysunutém ramenu, obr. 2 půdorysný pohled, na obr. 3 nárysný pohled na zaňízení při částečně vysunutém romeni.Jak vyplývá z obr. 1 až 3 zařízení pro výsuv nosného ramene manipulační jednotky sestává z dvojzvratné páky L opatřené na...

Pevná konštrukcia nosného rámu s výložníkovým ramenom prepravníkového nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251504

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špendla Viktor, Kollár Ivan

MPK: E21F 13/00

Značky: prepravníkového, ramenom, konštrukcia, pevná, výložníkovým, nakladača, rámu, nosného

Text:

...výklopu .pracovného zariadenia, vzájomne opevneného prievönikom a Ičelnou stenou, .a jednak v prednej časti »dorazom výložnírkového .ramena s ko~ tvíacimi oikami priamočiaryłch hydromoto-rov zdvihu výl-ožníikového ramena, pričom výložnikové rameno, otočné uchyutené v nos 4nom rámu, je opetrené bočným úchytom priamoučiaryich hydromotorov zvdvihu.Výhodou takéhoto riešenia je menšia .nár-očnosť ,na vojpracovávanie, montáž a údržbu. Spojenie...

Nárazová deska odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/08

Značky: odlučovače, plynů, nečistot, deska, tuhých, kapalných, nárazová, nosného

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazová deska odlučovače je tvarována do žlabu, proti jehož prohlubni je umístěno vstupní hrdlo odlučovače. Na vrchní části nárazové desky jsou nejméně dvě lišty, které vytvářejí prohluben žlabu. Nárazová deska je určena k výrobě odlučovačů pro tranzitní plynovod.

Zařízení pro ukotvení tažného nebo nosného prvku pohybujícího se stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226482

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zdražil Lumír, Kalivoda Antonín, Šmerda František, Čajka Břetislav

Značky: ukotvení, tažného, prvků, stroje, pohybujícího, nosného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukotvení tažného nebo nosného prvku pohybujícího se stroje, sestávající z napínacího válce a z řídicí stanice, vyznačené tím, že řídicí stanice (2) je vytvořena ze sériově zapojeného prvního kohoutu (20), redukčního ventilu (21), jednosměrného ventilu (22) a z druhého kohoutu (23) v hlavní větvi(24), k níž je za redukčním ventilem (21) připojen první pojistný ventil (25) a za jednosměrným ventilem (22) připojen druhý pojistný...

Zařízení k uvolňování feromagnetických břemen od nosného permanentního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hubálek Jan, Mach Josef

Značky: nosného, permanentního, magnetů, břemen, uvolňování, zařízení, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s feromagnetickými břemeny pomocí nosných permanentních magnetů a řeší problém uvolňování těchto břemen. Na obr. 2 je příklad použití vynálezu. Magnetický blok je posuvný uvnitř duralového rámu a je spojen buď s pracovním pístem, či membránou. Když pod píst či membránu vnikne tlaková tekutina (vzduch, olej atd.), dojde ke zdvihu magnetického bloku uvnitř rámu, mezi břemenem a blokem vznikne vzduchová mezera, přídržná...

Podélná vazba nosného systému průmyslových hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 222023

Dátum: 15.07.1985

Autor: Trlica Jan

Značky: nosného, podélná, vazba, systému, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh takové podélné vazby nosného systému průmyslové haly, kde by byly kompenzovány účinky všech složek deformací zemského povrchu spojitě, pomocí krátkých dilatačních celků, aniž by docházelo k deformacím hlavních nosných prvků a k nepředvídaným stavům napjatosti. Uvedeného účelu se dosáhne tím, kdy každé pole podélného nosného systému haly bude tvořit jeden dilatační celek, jehož tuhost v podélném směru budou zajišťovat...

Způsob jednolázňové impregnace nosného vlákenného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224786

Dátum: 01.09.1984

Autori: Prudilová Marcela, Kučera František, Kühnel Vlastislav

Značky: útvaru, impregnace, vlákenného, nosného, jednolázňové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob jednolázňové impregnace nosného vlákenného útvaru impregnační disperzí ve formě polyakrylátové disperze s obsahem až 45 % aktivně sorpčních látek, umožňující dosažení až 500 % suchého přívažku, vyznačující se tím,že na nosný vlákenný útvar se z obou stran nanáší impregnační disperze o viskozitě v rozmezí 0,2 až 1,5 Pa.s, načež se impregnační disperze rovnoměrně vtlačuje do nosného vlákenného útvaru po celé jeho šíři tlakem 50 až 500...

Mechanismus pro přesun nosného rámu se zvedacími plošinami, zejména k odkládacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217092

Dátum: 01.08.1984

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: odkládacím, rámu, zvedacími, zařízením, mechanismus, zejména, přesun, nosného, plošinami

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění částečného prokluzu hnacích kol při rozjezdu nosného rámu a naloženou zvedací plošinou hrání nábytkových dílců. Pro přesné vymezení krajních poloh pojezdové dráhy nosného rámu je nutné opatřit zařízení pevnými zarážkami. Výše uvedeného účelu se dosáhne mechanismem pro přesun nosného rámu se zvedacími plošinami. Matice šroubu je uložena v tělese, které je opatřeno čepem vertikálním směrem posuvně a horizontálně...

Zařízení na odlučování kapalné fáze z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216096

Dátum: 15.05.1984

Autori: Štorch Otakar, Macko Jozef, Violová Anna, Bocko Jozef

Značky: fáze, zařízení, odlučování, nosného, kapalné, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

K odloučení kapalné fáze z nosného plynu na výstupu ventilátoru zařazeného za odlučovačem kapek mokrého odlučovače je provedena ve spodní části přechodového kusu, spojující ventilátor s výstupním potrubím vyčištěného plynu, štěrbina. Touto štěrbinou spojenou s prostorem o nižším tlaku se odsává kapalná fáze vystupující s nosným plynem z ventilátoru a pohybující se podél spodní stěny přechodového kusu. K účinnějšímu odloučení napomáhá náběhový...