Patenty so značkou «nosné»

Nosné konštrukcie mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6404

Dátum: 01.03.2013

Autori: Štubňa Boris, Jakubička Ladislav

MPK: E02F 9/00

Značky: nosné, pracovného, mobilného, konštrukcie, stroja

Text:

...pracovného stroja je zváraná zostava, ktorá pozostáva z úplného rámu, ktorý sa skladá z minimálne dvoch častí rozdelených na prvý rám a druhý rám, spojených do jedného celku prostredníctvom rozoberatelných spojov, ku ktorým je pevne s nerozoberateľným pripojením a/alebo voľne s rozoberateľným pripojením vložený minimálne jeden prevodový mechanizmus. K úplnému rámu je pripojené rozoberateľným a/alebo otočným uložením pracovné...

Montážna súčasť, ako aj závesné zariadenie pre nosné lišty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17253

Dátum: 14.03.2012

Autor: Maisch Christof

MPK: E04B 9/16, E04B 9/18, E04B 9/20...

Značky: spôsob, montážna, zariadenie, nosné, lišty, závesné, súčasť, výroby

Text:

...ako upevňovací diel, takže tieto závesy sú väčšinou vytvorené dvojdielne.0008 Pretože v závislosti od tvaru nosnej lišty existujú rôzne spojovacie tvary, musia byt udržované všetky uvedené závesné zariadenia v príslušnemnohých variantoch, čím sú zvyšované náklady na skladovanie a tým celkové náklady.0009 Úlohou predloženého vynálezu je, poskytnúť montážnu súčasť a najmä závesné zariadenia v úvode uvedeného druhu, ktoré môžu byť vyrábané...

Spôsob konjugácie bakteriálnych polysacharidov na nosné proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19429

Dátum: 07.03.2011

Autori: Biemans Ralph Leon, Gavard Ollivier Francis Nicolas, Duvivier Pierre

MPK: A61K 39/02

Značky: konjugácie, bakteriálnych, proteiny, polysacharidov, spôsob, nosné

Text:

...a pufer má koncentráciu medzi 1-100 mM.0017 Termln jodistan zahŕňa jodistan ako aj kyselinu jodistú. Tento termín zahŕňa aj metajodistan(IO 4) a ortojodistan (lOe 5), avšak jodistan použitý vjednom konkrétnom uskutočnení tohto vynálezu je metajodistan. Termín jodistan zahŕňa aj rôzne soli jodistanu, vrátane jodistanu sodného a jodistanu draselného. Jodistan použitý v jednom uskutočnení je metajodistan sodný. Pri reakcii antigénu s jodistanom...

Nosné pelety, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19674

Dátum: 12.01.2009

Autori: Weigt Antje, Kempe Wolfgang, Schlütermann Burkhard

MPK: A61K 9/16

Značky: výroby, použitie, spôsob, pelety, nosné

Text:

...nároku 9 a farmaceutického prípravku sa znakmi podľa nároku 10. Ďalšie závislé nároky ukazujú výhodné ďalšie uskutočnenia. Nárok 11 opisuje použitie podla vynálezu.0011 Podľa vynálezu je vypracovaný spôsob výroby nosných peliet prea) vyrobí kvapalný prípravok rozpustením a/alebo dispergovaním aspoň jedného fyziologicky prijateľného pH regulátora a aspoň jedného fyziologicky prijatelného spojiva v aspoň jednom rozpúšťadle, ktoré je zvolené...

Nosné zariadenie pre reproduktor v automobile a spôsob montáže reproduktora na takéto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8021

Dátum: 22.04.2008

Autor: Norais Marc

MPK: B60R 11/00, B62D 65/14, B60R 11/02...

Značky: montáže, reproduktor, takéto, spôsob, zariadenie, reproduktora, nosné, automobile

Text:

...do nosného zariadenia 10, spojovací prvok 2 tvoriaci výčnelok vo vzťahu k tejtozadnej strane. Nosné zariadenie obsahuje súčiastku l 0 obsahujúcu centrálnu časť ll tvoriacu misku a určenú na to, aby tam bola umiestnená zadná časť reproduktora 1 a obvodovú časť 12 tvoriacuprítlačný lem reproduktora l.Súčiastka 10 obsahuje prostriedky montáže reproduktora l do jednotlivých uhlových polôhvo vzťahu k vyššie uvedenej súčiastke 10, podľa možnosti do...

Nosné zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15331

Dátum: 08.10.2007

Autori: Esser Stefan, Zäch Martin

MPK: F16H 21/14, C23C 16/458, C23C 14/50...

Značky: zariadenie, nosné, obrobkov

Text:

...podľa obrázkov, ktoré znázorňujú len príklady uskutočnenia. Pritom znázorňujúObr. l schematicky axiálny rez nosným zariadením obrobkovpodľa vynálezu podľa prvej formy uskutočnenia,Obr. 2 detail z obr. lObr. 3 pohľad zhora na detail podľa obr. 2, Obr. 4 čiastočne v reze jednu časť nosného zariadenia obrobkov podľa vynálezu v perspektivnom vyobrazení aObr. 5 vo zväčšenom merítku pohľad zhora na jednu časť nosného zariadenia obrobkov podľa...

Profilová koľajnica a spojovací prvok, nosné zariadenie obsahujúce profilové koľajnice a spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285899

Dátum: 14.09.2007

Autor: Lechner Peter

MPK: E04C 2/52, E03C 1/00, E03D 11/00...

Značky: profilové, zariadenie, kolajnice, spojovací, nosné, obsahujúce, profilová, prvok, koľajnica

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová koľajnica a spojovací prvok pre nosné zariadenie slúžia na upevnenie sanitárnych zariadení, armatúr, rúrkových dielov a potrubí. Profilová koľajnica (7, 7') má kanál (22, 33), rozprestierajúci sa v pozdĺžnom smere a von otvorený, ktorý je tvorený stenou (8, 31) dna a dvoma protiľahlými bočnými stenami (9, 32). V kanáli je umiestnený prídržný výstupok (11, 30) na uvoľniteľné upevnenie spojovacieho prvku (1, 13, 24, 38) na profilovej...

Nosné prvky stĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4795

Dátum: 06.07.2007

Autor: Zaťka Gabriel

MPK: E01F 9/011, E01F 13/00

Značky: nosné, prvky, stĺpika

Text:

...je možne dosiahnut pomocou nosných prvkov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že po obvode platničky, ktorá spolu s krytom obopína rúrku, sú rovnobežne s osou rúrky vytvorené otvory so závitmi na vsadenie skrutiek na zmenu polohy rúrky.Zistilo sa, že je výhodné, ked po obvode platničky sú vytvorené najmenej 3 otvory so závitmi na vsadenie skrutiek.Dobrú stabilitu zabezpečujú otvory so závitmi, ktorých priemer je...

Nosné zariadenie na prikladanie elektrického prístroja na prístrojovú montážnu koľajničku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17596

Dátum: 23.02.2007

Autor: Fabrizi Fabrizio

MPK: H02B 1/052

Značky: zariadenie, koľajničku, prikladanie, montážnu, prístroja, nosné, prístrojovú, elektrického

Text:

...do dolných hákov 15.0022 S odkazom na obrázok 2, v príklade tu zobrazenom, začínajúc z uvoľňovacej polohy za účelom dosiahnutia spojovacej polohy medzi vypinačom 2 a nosným zariadením 1 sa vyžaduje najprv vykonať axíálny pohyb (šípka Am) dvoch telies 4 a 11 voči sebe a potom sa vyžaduje, aby jedno z týchto dvoch telies sa posúvalo voči druhému vo vertikálnom smere (šípka Vm).0023 Ako ocenia kvaliñkovaní v technike, v alternatívnom...

Nosné zariadenie s nosníkovým dielom a pridŕžací profil na toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285525

Dátum: 14.02.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: E04H 1/12, F16B 7/04

Značky: dielom, zariadenie, pridŕžací, nosné, nosníkovým, profil

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je nosné zariadenie s nosníkovým dielom (1), ktoré má pridŕžaciu drážku (2), v ktorej je pomocou závesnej vložky (4) umiestniteľný pridŕžací profil (3), zaistiteľný pomocou oporného prostriedku vo svojej funkčnej polohe.

Nosné zariadenie pre transport ústrojenstva spájkovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5330

Dátum: 31.10.2006

Autori: Ullrich Rudolf, Schlemmbach Thomas

MPK: B65G 21/00

Značky: nosné, zariadenia, spájkovacieho, transport, zariadenie, ústrojenstva

Text:

...príslušný ťažný prvok, takže táto vodiaca koľajnička je priebežne vedená na príslušnom, drážkou vybavenom ťažnom prvku. Pritom môže byť zvlášť výhodné, keď sa vodiaca koľajnička pri teplotnej rozťažnosti pohybuje na0009 Výhodne je každý z ťažných prvkov vybavený napínacím drôtom a príslušný napínaci drôt príslušného ťažného prvku je aspoň v oblasti jedného konca transportnej oblasti udržiavaný V ťažnom napätí vždy pomocou aspoň jedného...

Nosné ložisko hadice práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9126

Dátum: 17.07.2006

Autori: Gallucci Francesco, Pairone Gianfranco, Mola Roberto

MPK: D06F 37/26

Značky: nosné, pračky, hadice, ložisko

Text:

...DA od seba.Rúrkové telo 4 adva okraje 6 a 7 tvoria jediné teleso, ktoré je vyrobené zplastového materiálu ataktiež tvoria spolu sdvomi ložiskami 2 a 3, ktoré sú umiestnené čiastočne V okrajoch 6 a 7, jediný montážny prvok 5, ktorý je vhodný pre spoločné lisovanie s externýmplastovým materiálom, ako bude lepšie vysvetlené v opise ktorý nasleduje.Ložiská 2 a 3 predstavujú príslušné vonkajšie obežné drážky 2 a a 3 a, ktoré majú navzájom...

Káblové nosné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14088

Dátum: 16.11.2005

Autori: Jordan Ernst-günther, Wesch Rainer, Gutt Wolfgang, Schauerte Arno

MPK: H02G 3/06, H02G 3/04

Značky: káblové, nosné, zariadenie

Text:

...spojené bez použitianástrojov a bez skrutiek, je nutné predovšetkým vtedy, keď mákáblovêmu nosnému zariadeniu prípadne káblovêmu nosnému systému vytvorenému z väčšieho počtu takých káblových nosných zariadení prináležať funkcia ochranného vodiča pre odvádzanie skratových prúdov. V každom prípade je potom nutné zaistiť, že spolu navzájom susediace káblové nosné zariadenia sú elektricky vodivo spolu navzájom spojené potrebnýmikontaktnými...

Káblové nosné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12146

Dátum: 16.11.2005

Autori: Wesch Reiner, Schauerte Arno, Jordan Ernst-günther, Gutt Wolfgang

MPK: H02G 3/06, H02G 3/04

Značky: zariadenie, káblové, nosné

Text:

...spojené bez použitianástrojov a bez skrutiek, je nutné predovšetkým vtedy, keď mákáblovêmu nosnému zariadeniu prípadne káblovêmu nosnému systému vytvorenému z väčšieho počtu takých káblových nosných zariadení prináležať funkcia ochranného vodiča pre odvádzanie skratových prúdov. V každom prípade je potom nutné zaistiť, že spolu navzájom susediace káblové nosné zariadenia sú elektricky vodivé spolu navzájom spojené potrebnýmikontaktnými...

Nosné prostriedky z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3589

Dátum: 10.03.2005

Autori: Mulcahy Stephen, Reilly Ian

MPK: B65D 19/00, B65D 5/02, B65D 19/38...

Značky: lepenky, vlnitej, nosné, prostriedky

Text:

...pri vyššie uvedenej manipulácii spočíva V tom, že výrobca nedostáva paletu spát. To je pre výrobcu veľmi nákladné, čo sa prejaví tiež pre spotrebiteľa. Po spotrebovaní výrobkov alebo tovaru z palety sa musí obchodník drevenej palety zbavit, pričom paleta je objemná aťažká. To vyžaduje nákladnú dopravu a zatažuje životnéprostredie, pretože väčšina paliet končí na skládke. odhaduje sa, že existuje zhruba päť drevených paliet na každého0006...

Nosné zariadenie pre kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20450

Dátum: 24.09.2004

Autori: Hartwig Rainer, Gretzinger Matthias, Heeke Gunther

MPK: A61M 5/14, F16M 11/12

Značky: nosné, zariadenie, kontejnery

Text:

...meracích systémov. Avšak existuje najmenej jeden nedostatok týkajúci sa obidvoch systémov ohľadne nepresností V procese váženia. Točivý moment a torzná sila prítomná v systémoch váženia môže ovplyvniť presnosť merania hmotnosti. Navyše, vyváženie a kalibrácia súčasných systémov je časove náročná a proces vyžadujúci intenzívnu prácu. Navyše schopnosť súčasných systémov niesť niekoľko nádržiek (napr. 3 alebo viac) sa prejavila ako...

Nosné zariadenie produktu a transportné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3276

Dátum: 20.09.2004

Autor: Davidson Mats Ingvar

MPK: B65G 47/64, B65G 17/20

Značky: produktů, transportné, nosné, zariadenie

Text:

...udržiavajú vzájomnú osovú vzdialenosť, ktorá voveľkej miere korešponduje s daným intervalom medzier.0007 Prostredníctvom nosného zariadenia a prepravného zostavenia podľa vynálezu je dosiahnutá špecifická vzdialenosť a rovnomerné rozloženie nákladu medzi nápravami kolies, čo zabezpečuje bezpečnú a stabilnú funkciu prepravného zariadenia a umožňuje transportmedzi odlišnými typmi prepravných dráh. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0008 vynález bude...

Orálny dodávkový systém pre liečivá, ktorý obsahuje vysoko viskózne kvapalné nosné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8424

Dátum: 15.12.2003

Autori: Yum Su Il, Middleton John, Gibson John, Tipton Arthur, Schoenhard Grant

MPK: A61K 9/52, A61K 31/485, A61K 9/48...

Značky: nosné, systém, orálny, viskózne, dodávkový, vysoko, materiály, ktorý, liečivá, kvapalné, obsahuje

Text:

...skupín na základe ich chémie a farmakológie (1) Barbituráty ako mefobarbital (napr. MebaraITM) a pentobarbital sodná sol (napr. NembutalTM), ktoré sa používajú na liečbu úzkosti, EP 1 575 569 B 1 E-214/10 fTšnapätia a porúch spánku. (2) Benzodiazepíny ako diazepam (napr. VaIiumTM),chlórdiazepoxid HCI (napr. LibriumTM) a alprazolam (napr. XanaXTM), ktoré môžu byť predpísané na liečbu úzkosti, akútnych stresových reakcií a panických záchvatov....

Spôsob prípravy povrchov uhlíkovými vláknami vystužených plastov na ďalšie spracovanie na nosné konštrukčné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8141

Dátum: 05.11.2003

Autor: Oellerich Jörn

MPK: B24C 1/06, B05D 7/02, B05D 3/12...

Značky: uhlíkovými, nosné, přípravy, vláknami, spôsob, vystužených, konštrukčné, diely, plastov, povrchov, spracovanie

Text:

...veľkostí zrna medzi O a 90 m, najmä medzi 17 a 62 m.0013 Výhodne rovnomerný pracovný výsledok sa dá dosiahnuť tým, že sa tryskaci prostriedok nanesie pomocou nizkotlakového prúdu, výhodne z tlakového kotla s menej než 2,5 bar. na povrch, ktorý sa má opracovať.0014 Tomu istému účelu slúži opatrenie, že sa tryskací prostriedok nanáša na povrch, ktorý sa má opracovať, pomocou vírivej dýzy. Obiehajúci prúd vírivej dýzy zabraňuje tvorbe...

Bezpečnostné nosné zariadenie pre injekčnú striekačku a zostava takéhoto zariadenia a injekčné striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10310

Dátum: 11.02.2003

Autor: Chevalier Stéphane

MPK: A61M 5/50

Značky: zariadenia, zariadenie, takéhoto, bezpečnostné, injekčné, striekačky, striekačku, zostava, nosné, injekčnú

Text:

...od zadrža~ ných tlačnýclt prostriedkov. Ak tieto tlačnć prostriedky obsahujú pružné prostriedky so známou luhosťtwu. potom sa voľbu maitcriálu náSluVCtl uskutoční v závislosti od zidekvaitncjtvrdosti podľa Short tak, aby bol iUľlOľll/.OVLtllý náraz vnútorného puzdra na pokožku peicientaa aby uvedený nzistavec bol schopný zachytiť dostatočnú časť energie nahromadenej v pružných prostriedkoch.Zariadenie okrem toho výhodne obsahuje...

Depotný liek, nosné materiály na depotný liek a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2526

Dátum: 24.01.2003

Autori: Köhler Berthold, Reich Gabriele

MPK: A61K 9/00, C08G 81/00, A61K 9/16...

Značky: liek, výroby, nosné, depotný, spôsob, materiály

Text:

...hydrolytickému rozkladuV dôsledku toho sa V literatúre ako polyestery uprednostňujú nerozpustnê polymêry, napriklad polylaktidy,ktoré sa vo vodnom prostredí odbúravajú podstatne pomalšie. Pri biologickom odbúravaní polylaktidov však vznikajú protóny vo vodnom roztoku, ktoré môžu narušovať stálosť farmakologických účinných látok a najmä môžu viesť k ich odbúraniu alebo k ich denaturácii.Pri čistých polylaktidových časticiach sa uskutočňuje...

Vodná suspenzia na nosné podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283164

Dátum: 21.01.2003

Autor: Doi Koji

MPK: A61K 9/08, A61K 31/56

Značky: podanie, suspenzia, vodná, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Loteprednol etabonátu má výborné protizápalové a antialergické vlastnosti a ak je vo forme vodnej suspenzie, jeho častice majú sklon k agregácii a ku kryštalizácii. Dlhodobá stabilizácia suspenzie loteprednol etabonátu sa dosiahla prídavkom zmesi mikrokryštalickej celulózy so sodnou soľou karmelózy. Výsledná suspenzia má zlepšenú retenciu v nosnej dutine a nedráždi pokožku ani sliznicu.

Nosné sane pre role toaletného papiera a vydávacie zariadenie, opatrené týmito nosnými saňami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1374

Dátum: 20.12.2002

Autori: Moody John, Kilgore Michael, Budz Gregory

MPK: A47K 10/24

Značky: nosnými, saňami, vydávacie, opatřené, nosné, zariadenie, toaletného, týmito, papiera

Text:

...množstvá rolí hodvábnehopapiera a osušiek, pričom je doba spotrebovaná naťažkostí pri montáži a demontáži štruktúr jadier.V súlade so zhora uvedeným patentovým spisom US A 3 214 014 bola vyvinutá štruktúra jadra, tvorená dvojicou jadrových prvkov, z ktorých každý predstavuje valcové teleso, ktoré môže byť vytvorené z lepenky,plastového materiálu alebo podobne, pričom valcovételesá sú umiestnené vzájomne koncami na seba.Alternatívne môžu byť...

Detské nosné popruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2091

Dátum: 11.07.2002

Autor: Refsum Bjorn

MPK: A47D 13/00

Značky: dětské, nosné, popruhy

Text:

...pretože úlohou týchto detských nosidiel je iba to, aby dieťa malo0004 Existujú tiež bezpečnostné popruhy pre deti,ktoré sú dostupné na trhu, a úlohou ktorých je zabrániť vypadnutiu dieťaťa z kočíka alebo zo stoličky. Tieto popruhy môže dieťa nosiť neprestajne, pričom môžu byť pripevnené na kočík alebo na stoličku, prípadne k bezpečnostnému pásu, ktorýmôže ošetrovateľ držať, pokiaľ dieťa samé chodí.Tieto popruhy majú často iba brušné a...

Nosné ťahadlo bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2510

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/20

Značky: nosné, bezpečnostných, tahadlo, dveří

Text:

...objasnenépomocou výkresu, kde. obr. 1 znázorňuje bočný pohľad na nosné tahadlo s upevnenou kulisou,obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na kĺb na závore zámky, aobr. 3 bočný pohľad na upevnené nosné tahadlo v závite v kĺbe na závoreNosné tahadIo bezpečnostných dverí slúžiace na prevod pohybu závory g zámky § na jeho kulisu § a následne na ďalšie mechanizmy bezpečnostných dverí je tvorené tyčovitým telesom 1 na jednom konci opatrenom závítom g...

Nosné ústrojí navíjené cívky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260128

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braunfuchs František

MPK: D01H 7/86

Značky: ústrojí, navíjené, textilního, stroje, cívky, nosné

Text:

...niti zvětšuje, pohyb směrem vzhůru od třee cího válce po křívee blížíeí se pŕímce až po maximální návin bez potřeby zvětšení šířky textilního stroje. Dráha navíjené cívky po přímce zaruouje téměř konstantąí 4 vzdáienostvrozváděcího vodiče niti od místa styku navíje né cívky s třecím válcem.Přítlakynavíjené cívky na třecí yálec je u tohotořešení dosažen silou vyvozenou hmotnoetí nosného ramena,hmotností návinu a silou pružiny působící mezi...

Nosné teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280445

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vogel Peter, Herding Walter, Rabenstein Klaus

MPK: C02F 3/10

Značky: nosné, výroby, spôsob, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Nosné teleso bioreaktorov s pevným lôžkom na čistenie tekutín pomocou mikroorganizmov je plochým útvarom s menšou hrúbkou v porovnaní so svojou plochou, ktorý má pórovitú štruktúru s pórmi, ktorými môže prechádzať tekutina a ktoré môžu osídľovať mikroorganizmy, je zhotovené z plastových častíc (70) spojených účinkom tepla. Nosné teleso (14) je vybavené dištančnými rebrami (28) zhotovenými integrálne s jeho plastovým materiálom na definovanie...

Nosné zariadenie nádob na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 922

Dátum: 09.08.1995

Autori: Petri Christof, Gross Christian

MPK: A47B 77/18, B65F 1/00

Značky: zariadenie, nosné, nádob, odpadky

Text:

...je znázornená úložná časť lg pre nádoby lg. l§ a agg na odpadky. Táto úložná časť je duté teleso, má hornýdolný rám lg resp. lg a da sa spojiť s nosným zariadenim,ktoré nie je detailnejšie znázornená. Ide o také nosné zariadenie, ktoré je možné umiestniť do skrinky kuchynskejlinky a ktoré ma podstavec pevne spojiteľný s priećinkomskrinky. Rám lg je pritom podopretý o podstavec, ktorý nie jedetailnejšie znázornený. Každá nádoba Lg a l§ na...

Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278859

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kaplan Jaroslav, Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Kříž František

MPK: D01H 7/10, D01H 7/04

Značky: dopriadacieho, stroja, hlavne, bezvřetenového, těleso, nosné, vřetena, textilného

Zhrnutie / Anotácia:

V nábojovej časti (71) nosného telesa (7) vretena je pomocou pružne tlmiacich prvkov (6) uložené ložiskové teleso (5) vretena, na hriadeli (1) ktorého je na jednom konci upevnený rotor (2) a druhý koniec je spriahnutý s hnacím zariadením. Plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa pritom s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.

Nosné zařízení pro závěsnou dopravní dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270442

Dátum: 13.06.1990

Autori: Robu Johann, Bergmeier Werner, Schönenberger Rolf, Kunze Walter

MPK: B65G 9/00

Značky: dopravní, nosné, dráhu, zařízení, závěsnou

Text:

...do vodioího otvoru Q je na druhém remeni lg zajistitelná v približne kolme polczs, a to způsobem, který bude blíze vyovětlen v dalším textu. Krome toho je každá noená tyč 1 do vodicího otvoru Q ve druhém remeni lg záväzného nosníku 3 zavěsitelná v klidová poloze, jak je znázorněno shore druhou nosnou tyčí 1 na obr.l. V této polcze visí nosné tyč 1 ve vodicím otvoru Q přibližně svisle dolů e je v túto-poloze držena.Každú nosná tyč 1...

Nosné zařízení měchu s jednostranným vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269356

Dátum: 11.04.1990

Autor: Toušek Milan

MPK: B60D 5/00

Značky: měchu, nosné, zařízení, jednostranným, vedením

Text:

...vrchol rovnoranenného trojúhelníka, jehož rsuena jsou upevněna k přísluänénu dílu vozidla.z toho vyplývá nutnost použití dvou stejných nechanisnů pro vedení něchu, uuístěných každý na jedné polovině nčchu o které zajičtují že nosné trubky jsou suvně pohyblive pouze v ose příslušnćho dílu vozidla.Uvedené nevýhody odstraňuje provedení podle vynálezu, sestávající ze dvou nosných trubek na způsob teleskopu, které jsou uloženy v prostoru střechy...

Nosné válce bezhrotého horizontálního kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267247

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: H05B 6/10

Značky: kalícího, stroje, válce, bezhrotého, horizontálního, nosné

Text:

...výrobní náklady na tepelné zpracování a šetří energií při opětovném ohřívání součástí pro popouštění. Provedení operace samopopouštění přímo na kalíoím stroji také umožňuje snadné zařazení tepelného zpracování doPříklad provedení dle vynálezu je na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je achematicky znázorněno vytvoření nosnýchBozhrotý horizontální kalicí stroj je vybaven dvěma shodně vytvořenými nosnými válci L. Nosný válec Ä sestává ze dvou...

Ocelová kotva pro nosné spojení betonových desek stavebního vrstveného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263254

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: ocelová, vrstveného, stavebního, nosné, spojení, betonových, desek, dílce, kotva

Text:

...kotev se omezuje hlavně na řezání trubek. Výrobu kotvy je možno automatizovat. Při použití progresívní výrobní technologie, jako např. řezání laserovým paprskem, vzniká malé množství odpadního materiálu. K výrobě kotvy je možno využít krátkých výchozích trubkových kruhových profilů, klasifikovaných jako odpad. Jednoduchý, kompaktní tvar kotvy dává předpoklady k snadnému dalšímu zpracování jako je případné omílání povrchu a hran, žíhání...

Ústrojí pro uchycení vnějších prvků k nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263099

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stránský Jiří, Šindelář Jindřich, Pošta Karel

MPK: B24C 9/00

Značky: prvků, ústrojí, konstrukcí, nosné, uchycení, vnějších

Text:

...nimi vložené krycí desky vytväüíxpvinnou stěnu a je zabráněno vnikání tryskacího prostředku mezi krycí desky.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech. Na obr. 1 je zakreslen nosný čep a podélně rozříznuté pouzdro, na obr. 2 je částečný řez výměnnou upínscí deskou a nosnou konstrukcí v místě uchycení upínací desky k nosné konstrukcí a obr. 3 představuje částečný řez stěnou kabinového tryskače.Z obr. 1 je patrný tvar...

Zapojení demodulátoru amplitudově klíčované nosné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262239

Dátum: 14.03.1989

Autor: Černý Vladimír

MPK: H03K 9/02

Značky: nosné, demodulátoru, klíčované, zapojení, amplitudové

Text:

...kondenzátoru C 3, prvním vývodem třetího odporníku R 3 a prvním vývodem čtvrtého odporníku R 4 připojen k prvnímu vstupnímu prívodu lromparátoru D, přičemž ke druhému vstupnímu prívodu komparátoru D je připojen společně druhý vývod čtvrtého odporníku R 4, katoda prídavné diody V 2 a první vývod blokovacího kompenzátoru C 4, výstupní vývod komparátoru D je pak pripojen k výstupní svorce 2 a napájecí vývody komparátoru D k napájecí svorce 4...

Článek nosné soustavy pro tlakové pancéřované hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259631

Dátum: 17.10.1988

Autori: Langer Miroslav, Liška Milan

MPK: F16L 3/22, F16L 3/10

Značky: pancéřované, soustavy, nosné, tlakově, hadice, článek

Text:

...držákům nosníku, k nimž jsou připevněna válcová vodítka, přičemž k přechodům jsou připevněny držáky závěsů, otočné uložených na čepech a k závěsům jsou připevněny sférisky zakřívené půloblouky, které se připevňují svým koncovým lemem ke šroubům, jež jsou připevneny k přechodům kruhovi 4Tyto články se snadno sestavují v nosnou soustavu hadíc, v níž jsou hadice pevně sevřeny v sedlech a tahovou složku síly pocházející od hmoty hadíc...