Patenty so značkou «nosičov»

Spôsob párového rozlíšenia medzi najmenej dvoma druhmi hárkov papierových nosičov informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7212

Dátum: 04.08.2015

Autori: Jablonský Michal, Kirschnerová Soňa, Vizárová Katarína, Sabo Miroslav, Provazníková Jana

MPK: G01N 21/35, G01N 33/34

Značky: medzi, hárkov, spôsob, dvoma, nosičov, druhmi, najmenej, párového, informácií, rozlíšenia, papierových

Text:

...nosičov informácií s použitím infračervenej spektroskopie v oblasti spektra od 1215 do 1562 cm 1, stanovení absorbancie papierových nosičov informácií v uvedenej oblasti spektra s určením výšky píkov s maximálnou hodnotou absorbancie papierových nosičov informácií. Zhodnosť/odlišnost druhu papierových nosičov informácií sa určí na základe porovnania výšky píkov s maximálnou hodnotou absorbancie papierových nosičov informácií....

Systém a spôsob sledovania stavu a/alebo polohy výrobkov alebo nosičov výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6637

Dátum: 08.01.2014

Autori: Jendroľ Vladimír, Ravas Stanislav, Tomlain Juraj, Tomlain Ján

MPK: G06Q 50/28, G05B 19/418

Značky: výrobkov, spôsob, systém, polohy, stavu, sledovania, nosičov

Text:

...zo skôr spomínaných technológií, a to aj rôznych výrobcov snímačov a skenerov.Univerzálna čítačka má konvertor, ktorý plní úlohu prekladača jednotlivých jazykov a protokolov použi 10tých v rôznych snímačoch do univerzálneho jazyka, na ktorom je založený systém podľa tohto technického riešenia. Univerzálna čítačka môže mať rozhrania všetkých potrebných špeciíikácií, napr. RS 232, RS 485,Ethemet, LonWorks, PCl 04, a je schopná pracovať s...

Zariadenie na odoberanie a odovzdávanie nosičov nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17964

Dátum: 11.09.2013

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B65G 69/26, B65G 65/00, B66F 9/00...

Značky: zariadenie, odoberanie, odovzdávanie, nákladov, nosičov

Text:

...parkovacej polohy a pridŕžanie0009 Zariadenie podľa vynálezu je obzvlášť vhodné ako nakladacia a vykladacia stanica pre vnütrozávodné manipulačné ťažné súpravy, keďže dokáže rýchlo vykladať manipulačné vozíky, ktoré sú prostrednictvom týchto súprav prepravované, a následne odovzdávať nosiče nákladov (palety alebo mrežové boxy), pripadne tieto preberať z dočasných zásobných stanic či skladovacích miest alebo z vozidiel0010 Zdvíhacia...

Fosfín-oxidom katalyzovaný spôsob výroby vodíka zo silylovaných derivátov ako nosičov vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18153

Dátum: 15.02.2011

Autor: Brunel Jean-michel

MPK: C01B 3/06

Značky: vodíka, výroby, derivátov, silylovaných, spôsob, katalyzovaný, nosičov, fosfín-oxidom

Text:

...až tromi R,aleboX 1 a X 2 spolu tvoria s atomom fosforu ku ktorému sú pripojené 3 až 10 ćlenné heterocykloalkyly volíteľne substituované R° a X 3 je deñnované vyššie aleboR a R sú každý nezávisle vybratý z Ci-Ce alkylu, Cs-Cio arylu alebo spolu tvoria s atómom fosforu,ku ktorému sú pripojené, heterocyklyl voliteľne substituovaný jedným až tromi R°çR, R a R sú každý nezávisle vybratý z Cl, Br, l, F, OH, Ci-Ce alkylu, 01-06 alkoxylu, N 02,...

Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5527

Dátum: 07.09.2010

Autori: Mináriková Jarmila, Kováčová Martina, Krkoška Pavel, Hanus Jozef, Vizárová Katarína, Vrška Milan

MPK: D21H 25/00

Značky: papierových, zvýšenie, nosičov, pevnosti, prípravok, použitia, stálosti, následné, odkysľovanie, informácií, spôsob

Text:

...vlákien (nulovej tržnej dĺžky) modelových hárkov pri urýchlenom starnutí 105 °C.Na obr. 4 sú znázornená zmeny belosti modelových hárkov pri urýchlenom stamutí 105 °C.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa pripravu modelového systému sa použili laboratórne skúšobné hárky pripravené z bielenej ECF sulfátovej buničiny z ihličnanov.Pracovný postup vychádzal z okyslenía neutrálnych skúšobných hárkov roztokom síranu hlinitého s koncentráciou...

Zábrana proti vtákom na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287286

Dátum: 22.04.2010

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/00

Značky: proti, vtákom, zábrana, konštrukcie, vzdušných, napätia, vysokého, nosičov, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhová obruč (1), ktorá má vlastnosti dielektrika, je k izolátoru (4) upevnená tak, že vodič (5), ktorým preteká elektrická energia, sa nachádza približne v strede kruhovej obruče (1) a kruhová obruč (1) je od tohto vodiča (5) (stredu) vzdialená minimálne alebo približne 250 mm. Najvyšší bod kruhovej obruče (1) je vybavený platničkou (3) s bodcami na zabránenie pristávaniu vtáctva na toto v skutočnosti najvyššie miesto kruhovej obruče (1)....

Liečenie zápalu a zápalovej bolesti sliznice použitím mukotických bioadhezívnych terapeutických nosičov s pomalým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20872

Dátum: 17.09.2009

Autori: Attali Pierre, Lemarchand Caroline, Scheuir Claire, Roulet Vanessa, Zakin Lorraine

MPK: A61P 1/00, A61K 9/00, A61K 31/415...

Značky: použitím, bolesti, uvoľňovaním, terapeutických, mukotických, bioadhezívnych, pomalým, zápalu, nosičov, liečenie, zápalovej, sliznice

Text:

...oveľa zložitejšie, ako iba priame poškodenie epitélia. Mechanizmy mukozitídy vyvolané ožarovaním achemoterapiou sa zdajú byť podobné. Predpokladá sa, že tento stav reprezentuje následnéinterakcie perorálnych buniek atkanív sliznice, druhov reakčného kyslíka, pro-zápalových cytokínov, mediátorov apoptózy a miestnych faktorov ako sú sliny a ústna mikrobiota. Aj keď má epiteliálna degradácia a rozklad nakoniec za výsledok slizničné vredy, zdá...

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286412

Dátum: 21.08.2008

Autori: Mikula Milan, Čepcová Katarína, Maková Alena, Katuščák Svetozár, Reháková Milena, Čeppan Michal, Havlínová Bohuslava

MPK: D21H 25/00

Značky: spôsob, úpravy, archívnych, nosičov, papierových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidifikácii, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorením do ich roztoku, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidifikácia sa uskutočňuje hydrogenuhličitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým, alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatým a následne...

Inhalačné alebo instilačné použitie semifluórovaných alkánov ako nosičov aktívnych látok v intrapulmonárnej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11162

Dátum: 18.04.2008

Autor: Meinert Hasso

MPK: A61K 31/137, A61K 31/135, A61K 31/07...

Značky: inhalačné, nosičov, použitie, oblastí, semifluórovaných, alkánov, aktívnych, látok, intrapulmonárnej, instilačné

Text:

...na základe svojej lipoñlity dobrú rozpúšťaciu schopnost pre uhľovodíky a ich deriváty, a tým aj pre mnohé účinné látky,resp. liečivá. Pritom so stúpajúcim podielom RH vRFRH stúpa rozpustnosť vorganických zlúčeninách. (V prípade použitia musia byť príslušné účinné látky aplikované vo forme bázy, teda nie ako vo vode rozpustné hydrochloridy, fosfáty alebo alkalické soli).0012 V rozpúšťadle SFA sú účinné látky rozpustené v homogérmej fáze...

Spôsob výroby dátových nosičov, zariadenie na uskutočňovanie spôsobu a polotovar na výrobu dátových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12031

Dátum: 03.10.2007

Autor: Hahn Roland

MPK: G06K 19/077

Značky: spôsobu, výroby, nosičov, spôsob, uskutočňovanie, výrobu, datových, zariadenie, polotovar

Text:

...Mechanické upevnenie modulu 7 na telo 3 karty sa uskutočňuje tu nezobrazeným lepidlom, ktoré však nieje elektricky vodivé. Takéto lepidlá sú odborníkom rovnako dobre známe. 0017 V ďalšom na základe obrázkov 1 až 4 bližšie vysvetlime spôsob výroby dátového nosiča 5. 0018 Obrázok 1 zobrazuje telo 3 karty s vybraním 6 a príslušné obnaženým koncom antény 4. Telo 3 karty tu pozostáva z iba jednej vrstvy. Avšak mysliteľné je aj telo 3 karty....

Spôsob povrchovej úpravy strešných nosičov na motorové vozidlá a strešné nosiče na motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8135

Dátum: 03.02.2007

Autori: Binder Ottmar, Binder Hans

MPK: B60R 9/04

Značky: nosičov, povrchovej, motorové, spôsob, nosiče, strešných, strešné, úpravy, vozidla

Text:

...Krycia šablóna teda chráni pred zdrsnením. Tam, kde šablóna necháva vyleštený povrch strešného nosiča voľný,uskutočňuje sa zdrsňovanie. Tým vznikajú ostro oddelené prechody medzi lesklými úsekmi a matnými úsekmi, ktoré vedú k mímoriadnemu dojmu hĺbky a prinášajú so sebou silnú brilantnosť, ktorá sa nevyskytuje pri zvyčajnom jednostupňovo opracovanom povrchu podľa stavu techniky. Vynález sa vyznačuje práve dvojstupňovým opracovaním, pri...

Zábrana proti vtákom na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4592

Dátum: 05.10.2006

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/00

Značky: vysokého, zábrana, napätia, konštrukcie, vzdušných, proti, nosičov, vtákom, vedení

Text:

...energie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch l a 2 je znázomená samotná konštrukcia obruče s upevňovacími prostriedkami, na obrázku 3 je znázornená aplikácia obruči na konzolu stožiaru vysokého napätia, na obrázku 4 je znázornená aplikácia obruči na stožiari s horizontálnou konzolou, na obrázku 5 je znázomená konštrukcia obruče s vybavená platničkou s bodcami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodstata zábrany spočíva...

Zábrana proti vtákom na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4544

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/00

Značky: vysokého, zábrana, konštrukcie, vtákom, napätia, vedení, vzdušných, proti, nosičov

Text:

...homogénnych materiálov alebo z kombinácie nevodivých materiálov ako laminátového kompozitu, plastu, keramiky alebo ich kombinácie. Obruč je k izolátoru upevnená tak, že vodič, ktorým preteká elektrická energia sa nachádza v pomyselnom v strede obruče a obruč je od tohto vodiča (stredu) vzdialená minimálne alebo približne 250 mm. Najvyšší bod obruče je opatrený platničkou s bodcami, na zabránenie pristávaniu vtáctva na toto miesto. Obruč...

Použitie aprotinínových polypeptidov ako nosičov vo farmaceutických konjugátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14966

Dátum: 14.07.2006

Autori: Beliveau Richard, Ché Christian, Demeule Michel, Regina Anthony

MPK: A61K 31/196, A61K 31/00, A61K 31/475...

Značky: aprotinínových, farmaceutických, použitie, polypeptidov, konjugátoch, nosičov

Text:

...z nich citlivejšie voči chemoterapeutickým liečivám ako primáme nádory mozgu.0005 Spôsoby transportu zlúčenín cez hematoencefalickú bariéru boli opísané vmedzinárodnej prihláške č. PCT/CA 2004/000011, zverejnenej 22. júla 2004 pod číslom WO 2004060403. Stručne povedané, v tomto dokumente bol opísaný aprotínín, ířagmenty a analógy aprotínínu ako systému na dodávaníe liečiv do centrálnej nervovej sústavy (CNS) ana liečenie ochorení...

Mnohočasticová tableta na báze častíc s potiahnutým aktívnym základom a zmesi nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284645

Dátum: 15.07.2005

Autori: Nouri Nourredine, Zuccarelli Jean-marc, Chauveau Charles, Barbero Maryvonne

MPK: A61K 9/00, A61K 9/20

Značky: nosičov, částic, báze, potiahnutým, základom, zmesí, tableta, mnohočasticová, aktívnym

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšená mnohočasticová tableta, ktorá sa rozloží v ústach v styku so slinou za menej než 40 sekúnd, je založená na báze častíc s potiahnutým aktívnym základom a obsahuje rozkladajúce činidlo, zrieďujúce rozpustné činidlo so spájajúcimi vlastnosťami, mastivo, prepúšťajúce činidlo a výhodne sladidlá, vonné látky a farbivá.

Sekundárne vypruženie a zavesenie nosičov pružín pre typy podvozkov GV, GVa a GVk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4056

Dátum: 04.02.2005

Autori: Baštek Marian, Kašovský Vladimír

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozkov, zavesenie, nosičov, sekundárně, vypruženie, pružin

Text:

...a hlučnosť zavesenia nosičov pružin odstránenim priameho styku kov-kov jednotlivých dielov. Pevný doraz sekundámeho vypruženia pre dosadanie pri dynamických rázoch vozidla je nahradený pružným dôrazom, ktorý tiež znižuje tvrdost a hlučnosť rázov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia technického riešenia je vysvetlený pomocou obrázkov. Na obr. l je znázomené samotné prevedenie technického riešenia a na obr. 2 stav pred jeho...

Zariadenie pre zobrazovanie informačných nosičov najmä pre reklamné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4646

Dátum: 11.10.2004

Autor: Serdült Gyula

MPK: A47F 11/00

Značky: zobrazovanie, zariadenie, reklamné, účely, najmä, informačných, nosičov

Text:

...dokola priehľadnej platne aokraje priehľadnej platne sú v kontakte s týmto pruhom a pri pohľade na ňu sú za priehľadnou platňu V smere pohľadu zdroje svetla.Úloha riešená týmto vynálezom je poskytnutie zariadenia pre vystavenie produktov,pomocou ktorého je možné výrazne zvýšiť efektívnosť reklamy vporovnaní so súčasne známymi riešeniami, ktoré sa používajú na tieto účely, a je možné zvýšiť intenzitu reklamy.Vynález je založený na poznaní, že...

Spôsob výroby dátových nosičov a dátové nosiče získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1149

Dátum: 25.11.2003

Autori: Hahn Roland, Christen Paul

MPK: H05K 13/00, G06K 19/077

Značky: nosiče, nosičov, získané, týmto, výroby, spôsob, spôsobom, datových, datové

Text:

...konce k a 3 b antény 3 sú podľa obr. 2 elektricky a mechanicky spojené s kontaktným mostíkom l. Toto spojenie sa uskutoční napríklad letovaním. Kontaktný mostík 1 je podľa obr. 3 vložený do vrstvy m a vykazuje vo vyhĺbení Ľ tvaru drážky vrstvu § zo vzácneho kovu. Vrstva § zo vzácneho kovu pozostáva napríklad a výhodne zo zlata a je relatívne tenká a je nanesená na rovinnú plochu ll vyhlbenia B, ako znázorňuje obr. 4. Vrstva g zo vzácneho...

Spôsob produkcie biologicky odbúrateľných, funkcionalizovaných polymérnych častíc a ich použitie ako farmaceutických nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9806

Dátum: 22.08.2003

Autor: Rehm Bernd Helmut Adam

MPK: C12P 7/62, A61K 47/48

Značky: farmaceutických, biologicky, odbúrateľných, použitie, spôsob, polymérnych, produkcie, funkcionalizovaných, nosičov, částic

Text:

...lúča, pričom na stanovenie veľkosti častice je využitá závislost zmeny svetla od času. Avšak táto analytická metóda pre následné stanovenie velkosti vyrobenýchpolymérnych častíc je časovo náročná a nákladná.0010 V súlade s tým je cieľom tohto vynálezu poskytnúť rýchlo použiteľný,nízkonákladový transportný systém pre biologicky aktívne látky, ktorý umožňujeúčinný a spoľahlivý transport aktívnych látok v organizme živočícha.0011 Pre účely...

Podávacie a výmenné zariadenie plošných nosičov pre zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3406

Dátum: 09.01.2003

Autor: Szolnoky Peter

MPK: G09F 11/00

Značky: nosičov, plošných, podávacie, zobrazovač, zariadenie, výměnné

Text:

...nosič.Výhodou podávacieho a výmenného zariadenia plošných nosičov pre zobrazovače, podľa tohto technického riešenia je najmä minimálna hrúbka celého zariadenia, umožňujúca pri menšom počte ploš-ných nosičov i montáž na stenu, dalej jednoduchá výmena, zmena poradia alebo počtu inštalovaných plošných nosičov, vysoká spoľahlivosť, nizke výrobné náklady a možnost využitia ako prednej tak i zadnej plochy plošného nosiča.Výhodou alternativneho...

Použitie syntetických anorganických nanočastíc ako nosičov oftalmických liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8267

Dátum: 20.12.2002

Autori: Meadows David, Ketelson Howard Allen

MPK: A61K 47/02, A61K 31/575, A61K 47/04...

Značky: syntetických, nosičov, nanočastíc, oftalmických, použitie, liečiv, anorganických

Text:

...vo veľkosti l až 100 nm. Pokiaľ sú v týchto dokumentoch uvádzané anorganické častice, je odporúčaná veľkost častíc väčšia než 1 m, t.j. viac než 1000 nm.Vynález spočíva na použitie nanočastíc z anorganického materiálu na uľahčeniefonnulácie oftalmických kompozíc, najmä kompozíc prispôsobených na topicke podávaniedo tkanív oka. Nanočastice pôsobia ako chemicky inertný nosič alebo depot pre oftalmickéliečivá a iné zložky oftalmických...

Obal na uloženie kotúčových nosičov a spôsoby jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 843

Dátum: 10.12.2002

Autori: Sin Kaman, Gelardi John A, Thibault Richard C, Gidion Peter L

MPK: G11B 33/04

Značky: uloženie, nosičov, výroby, kotúčových, spôsoby

Text:

...podložiek (30) na nesenie kotúčov, pričom každá podložka tohto stĺpca samotná obsahuje závesné okrajové čelo (44), a závesné okrajové čelá podložiek v stĺpci sú navzájom vzákryte, takže všetky závesné okrajové čelá stĺpca spolu v podstate lícujú, a jediný ohybný závesný a spojovací člen (22) permanentne pripevnený k všetkým závesným okrajovýmčelám, pričom ohybný závesný a spojovací člen je umiestnenývrovine vpodstate obsahujúcej a...

Spôsob vsádzania nosičov kovu do tavnej splynovacej zóny a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282975

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wallner Felix, Schenk Johannes-leopold, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: splynovacej, nosičov, zóny, vsádzania, spôsob, vykonávanie, tavnej, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vsádzania nosičov kovu obsahujúcich jemnú zložku a aspoň čiastočne redukovaných nosičov uhlíka do tavného splynovača (10), v ktorom sa udržiava zóna (11) tavného splynovania, sa vnášajú do tavného splynovača (10) nosiče kovu a nosiče uhlíka nad zónu (11) tavného splynovania, klesajú k zóne (11) tavného splynovania a prechádzajú ňou za tvorby kovovej taveniny a výroby redukčného plynu splynovaním uhlíka. Aby sa pri vsádzaní nosičov...

Zber, preprava a bezpečné odstraňovanie dokumentov a nosičov údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3373

Dátum: 05.11.2002

Autor: Huber Hansjörg

MPK: B65F 1/10, B65F 1/14, B65F 1/12...

Značky: nosičov, dokumentov, preprava, zběr, odstraňovanie, údajov, bezpečné

Text:

...Úlohou vynálezu je vykryť prípadné medzery pri likvidácii dôverných dokumentov a nosičov dát, aby sa zabránilo odcudzenlu a neoprávnenému použitiu. Za materiály na likvidáciu sa považujú v prvom rade decentrálne vznikajúce spisy, plány, fólie a nosiče dát s obsahom, ktorý je hodný ochrany. 0008 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1 a systémom likvidácie s kontrolným zariadením podľa nároku 2.Obr. 1 zabezpečenú zbernú nádobu v rôznych...

Zásobník CD nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2991

Dátum: 08.10.2001

Autor: Zeliska Peter

MPK: B65D 85/57, A47F 5/08

Značky: zásobník, nosičov

Text:

...pričom zásobníkmôže byt uchytený k poličke na knihy alebo samostatne alebo nad sebou.Príklady uskutočnenia technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany sú schematícky znázornené na priložených obrázkoch. Na obr. 1 je znázornená nosná časť držiaka, opatrená drážkami v tvare T. Na obr. 2 je znázomený závesný držiak s hlavou v tvare T a obal CD nosiča a na obr. 3 je znázomený jeden z možných spôsobov využitiaEríklady ttskutočnenia...

Fólia pre bezpečnú manipuláciu s krytmi nosičov výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282070

Dátum: 27.08.2001

Autori: Lüdemann Henning, Schnäbele Jürgen, Schmidt Norwin, Wolfsberger Anton, Emig Jürgen

MPK: B65D 75/36, C08J 5/18, B32B 27/20...

Značky: výrobkov, krytmi, nosičov, manipuláciu, fólia, bezpečnú

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia pozostáva z plastu tvoriaceho matricu a z častíc plniva, pričom plast matrice je vybraný z polyolefínov, polyesterov, polystyrénov alebo ich kopolymérov a častice plniva sú obsiahnuté v množstve 20 až 60 % hmotnostných, a plnivo má strednú veľkosť 5 až 100 um.

Ekologické zábrany na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2677

Dátum: 09.10.2000

Autori: Zuskin Ján, Chavko Jozef

MPK: A01M 29/00

Značky: konštrukcie, vedení, vzdušných, nosičov, napätia, vysokého, ekologické, zábrany

Text:

...Tvar, spôsob uchytenia (spojovacia technika), ani druh nevodivého materiálu (plast), nie sú jediným riešením účinnej mechanickej zábrany. Dajú sa odvodiť rôzne tvarové i materiálové varianty, podstata zariadenia však ostáva tá istá. Pokiaľ je jeho podstata vo vytvorení účinnej mechanickej a nie inej (napr. elektronickej) zábrany, nebrzdl technický rozvoj. Nový návrh mechanickej zábrany môže len vdetailoch vylepšiť celkové riešenie, nemôže...

Nosič záznamu, spôsob zaznamenávania, záznamové zariadenie na získavanie takýchto nosičov a zariadenie obsahujúce ochranný prostriedok proti nedovolenému kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280686

Dátum: 12.06.2000

Autori: Veldhuis Hindrik, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Roth Rudolf

MPK: G11B 20/00

Značky: záznamu, prostriedok, ochranný, zaznamenávania, nosičov, kopírovaniu, proti, zariadenie, získavanie, spôsob, obsahujúce, takýchto, záznamové, nosič, nedovolenému

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu nesie okrem hlavnej informácie informáciu druhotného kódu. Informácia druhotného kódu obsahuje "kopírovacie" bity striedajúcich sa logických hodnôt na udávanie, že zaznamenaná informácia je kópia. Riešenie sa ďalej vzťahuje na spôsob a záznamové zariadenie na získanie takých nosičov záznamu a nakoniec záznamové zariadenie obsahujúce detekčný obvod zisťujúci prítomnosť "kopírovacích" bitov prestriedaných logických hodnôt v...

Segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1633

Dátum: 08.10.1997

Autor: Dudáč Gustav

MPK: G11B 23/03, G11B 33/04

Značky: nosičov, záznamových, segment, ukladanie, zásobníka

Text:

...nosiče pred prachom a inými nečistotami alebo klimatickýmivplyvmi. Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čiastočný vertikálny pozdľžny rez zásobníkom zloženým z troch segmentov a obr. 2 pôdorysný pohľad na segment vybavený odľahčovacím otvorom.segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov pozostáva z horizontálnej plochej...

Spôsob prípravy boronátových afinitných nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270536

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kéry Vladimír, Slámová Katarína

MPK: C08B 15/05

Značky: afinitných, přípravy, nosičov, spôsob, boronátových

Text:

...nevýhodou všetkých uvedených poatupov Je. že vyžadujú aelěiu derivotizáciu kyeeliny fenylborőnovej, čo znamená vo väčšine pripodov minimálne dvojetupňovú eyntézu a okrem toho vyžadujú komplikovenů derivetizéoiu metrice, na ktorú ee derivát kyseliny fenylborőnovej viaže. Použivané kondenzačné öinidlé (karbodiimid, brőmkyán) sú vyeoko toxické. drehé e pre précu vo väčšom meredle nevhodné.vedené nedoetetky rieši eo 3 eob oriorevy...

Zariadenie pre optickú excitáciu nosičov náboja

Načítavanie...

Číslo patentu: 241340

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šula Božetich, Cudlín Zdenik, Pipal Lubomír

MPK: H01L 33/00

Značky: optickú, nosičov, excitáciu, náboja, zariadenie

Text:

...excitáciu.nosičov náboje podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že uzáver krycstatu je V mieste uloženia »vzorky olpatrený otvorom,cez .ktorý je vedený svetlovod polovodičového zdroja žiarenia. Zdroj žiarenia je uchytený na chlladiči. Medzi uzáverom kryvostatu a chla-dičom je umiestnené tepelné tienenie z tepelno-izolačného materiálu.Vynálezom je možné realizovať úspornéa efektívne zariadenie pre ~optickú excitáciu n-osič-ov...

Polohovací mechanizmus, najmä nosičov pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237809

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gurňák Jiří

MPK: B23Q 1/26, F16H 27/06

Značky: polohovací, pracovných, nosičov, mechanizmus, najmä, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otáčanie nosičov pracovného stroja a presné zastavenie vo východiskovej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že hnací hriadeľ pohonovej jednotky je opatrený ramenom, na ktorom sú uložené klady zapadajúce do zubových medzier maltézského kríža. Rameno hriadeľa a maltézsky kríž hnaného hriadeľa sú opatrené clonami, oproti ktorým sú vo východiskovej polohe umiestnené bezkontaktné...