Patenty so značkou «nosiči»

Zariadenie na zobrazovanie obrazu na vrstvenom nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20392

Dátum: 20.12.2012

Autori: Lecamp Guillaume, Laluet Jean-yves

MPK: C03C 27/12, B32B 17/10, F21V 8/00...

Značky: zobrazovanie, vrstvenom, zariadenie, nosiči, obrazů

Text:

...pozornosti zo strany vodiča, ktorý by mohol zameriavať pohlad na zobrazovanú informáciuskôr než na vonkajšie udalosti. Okrem toho tieto systémy poskytujú väčšinounedostatočný kontrast na umožñovanie správneho čítania informácie v podmienkach silného vonkajšieho osvetlenia. Aby sa prekonal tento problém,spočíva riešenie v tom, že sa vybavia systémy svetelných zdrojov veľkým výkonom, typu UV lasera, čo nie je bez nebezpečenstva tak...

Fotokatalytické kompozity na báze oxidu titaničitého na metakaolínovom nosiči a odvodené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10476

Dátum: 17.12.2008

Autori: Ancora Renato, Cassar Luigi, Borsa Massimo

MPK: C04B 20/10, B01J 35/00, C04B 14/30...

Značky: metakaolínovom, báze, oxidů, odvodené, výrobky, titaničitého, nosiči, fotokatalytické, kompozity

Text:

...afinálnych výrobkov) podľa predloženého vynálezu, obsahujúcich oxid titaničitý na matakaolínovom nosiči vynález tiež zahŕňa spôsob získania týchto výrobkov a ich priemyselné použitie. V porovnaní so známymi výrobkami v odbore, kompozit podľa vynálezu poskytuje vysoko účinné fbtokatalytické spojivá, aj ked obsahujú malé množstvo fotokatalyzátora, všeobecne menšie než je množstvo používané podľa známeho doterajšieho stavu techniky.00...

Paládiový katalyzátor na nosiči a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14486

Dátum: 10.03.2008

Autori: Möbus Konrad, Dunn Tracy, Chen Baoshu

MPK: B01J 37/02, B01J 23/44, B01J 35/00...

Značky: spôsob, výroby, paládiový, katalyzátor, nosiči

Text:

...aktivovanom uhlíku (spôsob opísaný Pearlmanom) je taktiež známe (S. Nishimura, Handbook of Heterogeneous CatalyticHydrogenation for Organíc Synthesis, published by John Wiley Sons, Inc. 2001).0014 Ďalšie známe spôsoby používajú preneutralizovaný roztok chloridu paládia, ktorý sa následne aplikuje na aktivovaný uhlík (US 3,804,779).0015 Počas preneutralizácie sa tvoria koloidy paládia. 0016 Katalyzátor na báze paládia na aktivovanom uhlíku,...

Katalyzátor na nosiči na selektívnu oxidáciu zlúčenín obsahujúcich síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283063

Dátum: 27.12.2002

Autori: Geus John Wilhelm, Terörde Robert Johan Andreas Maria

MPK: C01B 17/04, B01J 23/76

Značky: spôsob, obsahujúcich, katalyzátor, síru, oxidáciu, zlúčenín, přípravy, nosiči, selektívnu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na nosiči pre selektívnu oxidáciu zlúčenín obsahujúcich síru na elementárnu síru zahrňuje najmenej jeden katalyticky aktívny materiál, ktorý je prítomný na materiáli nosiča a obsahuje aspoň čiastočne zmesový oxid s mriežkou oxidu, v ktorej sú vo forme iónov zahrnuté najmenej dva kovy, pričom prvý kov je schopný zmeniť svoje mocenstvo v podmienkach selektívnej oxidácie a druhý kov nemôže, alebo môže iba s ťažkosťami zmeniť svoje...

Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu ťažko rozpustnej účinnej látky v nosiči a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280615

Dátum: 09.04.1997

Autor: Posanski Ulrich

MPK: A61K 38/00, A61K 47/14, A61K 47/26...

Značky: nosiči, prostriedok, látky, farmaceutický, účinnej, solubilizáciu, ťažko, spôsob, rozpustnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu ťažko rozpustných účinných látok, v ktorom sa ako nosič používajú estery mastných kyselín s polyglycerolom alebo estery mastných kyselín so sorbitanom v kombinácii s lipofilnými pomocnými látkami a neionogénnymi surfaktantami. Spôsob výroby farmaceutického prostriedku spočíva v zmiešaní jednotlivých zložiek nosiča, vo vzniknutej zmesi sa disperguje ťažko rozpustná farmaceuticky účinná látka. Vzniknutá...

Enzýmy fixované na nosiči a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281379

Dátum: 08.01.1997

Autori: Daser Adelheid, Wedekind Frank, Tischer Wilhelm

MPK: C12N 9/06, C12N 11/14, C12N 11/18...

Značky: nosiči, enzymy, použitie, fixované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané enzýmy fixované na nosiči, vybrané zo skupiny, ktorá je založená z penicilín-G-amidázy (E.C. 3.5.1.11), glutaryl-7-ACA-acylázy a oxidázy D-amino-kyseliny (E.C. 1.4.3.3), enzýmy sú fixované kovalentnou väzbou na materiál nosiča, ktorým je aminofunkčný polymér organosiloxánu. Ďalej je opísané použitie enzýmov fixovaných na nosiči samotných alebo v kombinácii pri enzymatickej syntéznej reakcii, ktorá sa výhodne uskutočňuje pri teplote 4...

Nosič katalyzátorov, metaloncénkatalyzátor na nosiči, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280653

Dátum: 06.12.1995

Autori: Ernst Eberhard, Neißl Wolfgang, Reußner Jens

MPK: C08F 10/00

Značky: nosiči, nosič, výroby, použitie, spôsob, katalyzátorov, metaloncénkatalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič katalyzátorov je na báze hydrofilného, makroporézneho, disperzného oxidu hliníka, oxidu kremíka, oxidu titánu alebo oxidu zirkónia alebo ich zmesí, prípadne zmesových oxidov a aluminoxánov zosieťovaný s viacfunkčným organickým sieťovacím prostriedkom. Spôsob výroby nosiča katalyzátora spočíva v tom, že sa hydrofilný makroporózny disperzný oxid hliníka, oxid kremíka, oxid titánu alebo oxid zirkónia, alebo ich zmesi, prípadne zmesové oxidy...

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro a spôsob katalytického rozkladu oxidu dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279974

Dátum: 09.11.1994

Autori: Buechele Wolfgang, Herrmann Guenter, Fetzer Thomas, Buerger Gert, Witte Claus, Wistuba Hermann

MPK: B01J 23/50, B01D 53/56

Značky: spôsob, katalyzátor, rozkladu, nosiči, dusného, obsahujúci, striebro, oxidů, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro na rozklad čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného, s nosičom-oxidom hlinitým, ktorý má BET-povrch 26 až 350 m2/g, a spôsob selektívneho katalytického rozkladu čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného pri zvýšenej teplote, pri ktorom sa použije uvedený katalyzátor na nosiči.

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šedivý František, Haruda František, Zapletal Vladimír, Kudová Jaroslava

MPK: B01J 23/74, C10G 49/04

Značky: nosiči, přípravy, způsob, inertním, katalyzátoru, niklového

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Jareš Václav, Strnad František, Šimek Petr, Lepša Luděk, Krchňák Viktor

MPK: C07K 1/04

Značky: automatickou, nosiči, výrobu, zařízení, pevném, peptidů

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Uložení segmentových bloků na nosiči válcové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263338

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koutný František, Navrátil Karel, Hrubý Jan, Štěpánek Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: bloků, soustavy, zámkové, válcové, nosiči, segmentových, uložení

Text:

...válcová zámková soustavy a drží takto všechny segmentová bloky v dané. Vyhodou uložení segmentových bloků podle vynálezu je zjednoduěení výroby a zaručená stoprocentní pohotová vyměnitelnost jednotlivých segmentů na nosiči válcové zámková soustavy.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázorněn řez nárysem uložení segmentových blokü, na obr. 2 je část bokorysu a na obr. 3 je v částečnám řezu nakreslen půdorys první alternatívy uložení. Na...

Uložení segmentových bloků na nosiči talířové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263336

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpánek Bohumil, Navrátil Karel, Koutný František, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/34

Značky: segmentových, zámkové, nosiči, uložení, bloků, soustavy, talířové

Text:

...rozmístěnými na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a rovněž tak na jeho osazené části jsou vnitřní radiální drážky pro polohovací kolíky, naražené pevně do jednotlivých segmentových bloků. Vnější radiální drážky na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a vnitřní radiální drážky na jeho osazené částí jsou pro úhlové polohování jednoho segmentového bloku provedeny na jedné radiální ose a rovněž tak jsou na této radiální...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Padrta Milan, Paukert Josef

MPK: G01N 19/04, G01N 29/00

Značky: nosiči, kontaktů, způsob, zkoušení, dynamického, jakosti, připojení

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Turková Jaroslava, Smalla Kornelia, Hermann Peter, Willhardt Ingo, Čoupek Jiří

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizovaných, způsob, výroby, sloučenin, účinných, aktivních, vysoce, biologicky, nosiči

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...

Způsob výroby na farmaceuticky přijatelném nosiči, uložené soli piroxicamu s bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 246078

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pech Jaromír, Dvorský Radko

MPK: A81K 31/425, A61K 31/44

Značky: způsob, uložené, piroxicamu, výroby, nosiči, farmaceutický, přijatelném, bázi

Text:

...s výhodou pak od 10 1 do 25 1. Hmotnostní poměr rozpouštědla vůči nosiči se normálně pohybuje v rozmezí od 11 do 1,5, s výhodou od 1 1,2 do 1 3.Stupeň b způsobu podle vynálezu spočíva v granulaci produktu získaného ve stupni a). P-oužívaný výraz granulace má svůj normální obvyklý význam běžný ve standardní farmaceutické praxi. V podstatě jde o postup, při němž se individuální častice materiálu vyrobeného ve stupni a shlukuji na aglomeraty....

Způsob přípravy selektivního niklového katalyzátoru na nosiči pro hydrogenace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241216

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jašek Petr, Odlerová Želmíra, Palát Karel, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Sládek Milan, Vontor Tomáš

MPK: B01J 23/74, C07C 5/05

Značky: přípravy, hydrogenace, katalyzátoru, způsob, niklového, selektivního, nosiči

Text:

...a amoníaku a/ľiebo sl.oučeniny odvozenê od amoniaku, s výhodou amonné soli, V molárním poměru 11 v takovém množství, že výsledná koncentrace těchto látek V 1 litru suspenze obsahující 2 až 5 hmot. pevných částic sraženiny je v rozmezí 0,002 až 0,3 mol.V důsledku působení alkalickêho metaboritanu za uvedených podmínek na prekurzor katalyzátoru dojde k substituci některých hydroxylových nebo uhličitanových iontů boritanovými a výsledný...

Způsob zlepšení účinnosti stříbrných katalyzátorů na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 251793

Dátum: 13.08.1987

Autori: Alfranseder Josef, Kaulich Herbert, Rebsdat Siegfried, Mayer Sigmund, Schaffelhofer Iwo

MPK: B01J 23/66, B01J 23/96, B01J 37/02...

Značky: zlepšení, účinnosti, stříbrných, katalyzátoru, nosiči, způsob

Text:

...a ve shora uvedených publikacích se jako takové podrobně popisují.V impregnačním roztoku se může koncentrace sloučeniny cesia měnit v širokém rozmezí. Rozhodující je pouze ta skutečnost, aby s impregnaci podle vynálezu vysráželo na upravovaný stříbrný katalyzátor na nosiči shora uvedené množství cesia, tj. 1 až 1 000 mg, výhodné 50 až 500 mg cesia na 1 kg katalyzátoru. Výhodné impregnační roztoky seatávajic) z 0,005 až 0,2 3 hmotnostního...

Pojistka k zajištění nitěnek na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249812

Dátum: 15.04.1987

Autori: Modrijan František, Horňák Bohuslav, Kříž Vladimír, Suchánek Bořivoj

MPK: D03C 9/00

Značky: nitěnek, nosiči, pojistka, zajištění

Text:

...nitěnkx ÉDalší podstatąvynálezu spočívá v ton, že ozub ramene pojistky je opatřen šíkmou plochou pro záběr s výstupkem nosiče výhodou pojistky podle vynáleou je rychlé a bezpečné zajíštění jnitěnek na nosiči proti vypadení. Rovněž vyjmntí pojistky z no. siče je snadné a rychlé bez použití zvláštních nástrojů. APříklad provedení vynálezu je znážorněn na přiloženýohvýkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na sloupek nasazenýna táhle...

Přídavné ukládací zařízení uspořádané na hydraulickém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249019

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: přídavné, hydraulickém, ukládací, uspořádaně, zařízení, nosiči

Text:

...dva druhy ukládacího zařízení,včetně zjednodušeného znázornění připojení na ramena nosiče. U ukládacího zařízení na obr. 1 Otevírací čelist ovládá vysouvací stěnu pomocí dorazu, který je umíatěn na přídavné páce mechanismu čeliati. Na obr. 2 je znázorněno ukládací zařízení, kde je jako dorazu použito pogumovaného kolečka umístěného přímo na otevírací čelisti. Prodrážkpmmäpáka je vyrobena jako třmen spojený s čelistí. Vratný pohyb...

Způsob syntézy štěpů genů fosfitovou metodou na nerozpustném silikagelovém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 235424

Dátum: 15.11.1986

Autor: Smrt Jiří

Značky: genů, metodou, nosiči, nerozpustném, silikagelovém, štěpů, fosfitovou, syntézy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu syntézy štěpů genů fosfitovou metodou na nerozpustném silikagelovém nosiči. Přes v kolonce umístěný silikagel nesoucí poslední člen oligodepxyribonukleotidického řetězce se propouští roztok 5´-0-dimethoxytrityl-/N-acyl/-2´-deoxyribonukleosid-3´-methyl- fosfochloriditu v 1,2-dichlorethanu, připravený smísením dvou roztoků stejných objemů, tj. 0,12 mol-1 5´-0-dimethoxy-trityl-/N-acyl/-2´-deoxyribonukleosidů v...

Spôsob prípravy polyetylénimínového ionexu na rigídnom pórovitom nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 229426

Dátum: 15.04.1986

Autori: Novák Ivan, Kuniak Ľudovít, Berek Dušan, Zemek Jiří

MPK: C08G 73/04

Značky: ionexů, přípravy, pórovitom, spôsob, nosiči, polyetylénimínového, rigídnom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polyetylénimínového ionexu na rigídnom pórovitom nosiči vyznačený tým, že vodný roztok polyetylénimínu s koncentráciou 15 až 50 % sa nanesie na suchý pórovitý nosič silikagélu s veľkosťou častíc 30 až 150 mikrometrov a merným povrchom 300 až 500 m2.g-1 a objemom pórov vyšším ako 0,5 cm3.g-1 s výhodou 1,5 až 3 cm3.g-1, pričom hmotnostný pomer kvapalnej fázy roztoku polyetylénimínu k pevnému nosiču silikagélu je v rozsahu 0,7 až...

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na nosiči s vysokou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229154

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cabicar Josef, Pospíšil Milan, Múčka Viliam, Čmolík Jiří, Pecák Jiří, Kudláček Rostislav, Vodička Miloslav, Růžička Jiří

MPK: B01J 25/02

Značky: vysokou, niklového, způsob, katalyzátoru, aktivitou, přípravy, nosiči

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá ve skutečnosti, že roztok niklu získaný při regeneraci upotřebeného katalyzátoru kyselinou solnou obsahuje látky příznivě ovlivňující aktivitu katalysátoru. Řízeným srážením roztoku nikelnatých solí nebo s přídavkem roztoku síranu nikelnatého při použití hmotnostního poměru křemeliny k niklu 0,8 až 1,2 a o 20 % až 60 % většího přebytku alkálie proti stechiometrickému množství se připraví katalyzátor na nosiči s vysokou...

Katalyzátor pro polymeraci ethylenu obsahující kataliticky účinné množství chromu a titanu na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 221951

Dátum: 15.06.1985

Autori: Levine Isaac Jacob, Karol Frederick John

Značky: obsahující, chromu, množství, účinné, katalyzátor, kataliticky, nosiči, titanu, polymeraci, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro polymeraci etylénu obsahující katalyticky účinné množství chromu a titanu na nosiči z anorganického kysličníku s velkým povrchem, ze souboru zahrnujícího kysličník hlinitý, kysličník thoričitý, kysličník křemičitý, kysličník zirkoničitý a směsi takových kysličníků, sušeného při teplotě 100 až 800 °C, vyznačený tím, že sestává z kompozice připravené suspendováním vysušeného nosiče v bezvodém alifatickém uhlovodíku s 5 až 10 atomy...

Katalyzátor na bázi kysličníku vanadičného na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 216248

Dátum: 15.12.1984

Autor: Sze Morgan Chuan-yuan

Značky: nosiči, vanadičného, bázi, katalyzátor, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na bázi kysličníku vanadičného na nosiči pro přípravu nitrilů, který má hmotnostní poměr kysličníku vanadičného k poréznímu nosiči 0,3 : 1 až 3 : 1, přičemž nosič je na bázi kysličníku křemičitého a kyslčníku hlinitého a má povrch alespoň 50 m2/g a porózitu alespoň 0,4 cm3/g a katalyzátor obsahuje alkalický kov v molárním poměru kovového vanadu k alkalickému kovu 2 : 1 až 30 : 1, přičemž alespoň 10 % hmotnostních alkalického kovu je...

Vsazovací součástka na transportním plastovém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 217557

Dátum: 15.09.1984

Autor: Žůrek Jaroslav

Značky: vsazovací, transportním, součástka, plastovém, nosiči

Zhrnutie / Anotácia:

Vsazovací součástka na transportním plastovém nosiči s expandovanými vývody pro hybridní obvody obsahuje čip, který je připojen volnými vodiči na soubor vývodů na plastovém nosiči. Tato soustava je mechanicky zpevněna jednostranným pokrytím ochrannou látkou.