Patenty so značkou «nohavičiek»

Strojové zariadenie a spôsob prekladania predvýrobkov plienkových nohavičiek alebo plienok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10845

Dátum: 29.12.2008

Autori: Sacchi Diego, Perego Alberto, Rosani Marco, Piantoni Matteo

MPK: B65B 63/04, A61F 13/15

Značky: plienok, plienkových, prekladania, zariadenie, predvýrobkov, nohavičiek, spôsob, strojové

Text:

...a ťažnej sile.(0013) Popri pôsobeniu na časť predvýrobku, umiestnenú v bode dotyku medzi druhým a tretím valcom, sila daného druhu tiež indukuje plastické deformácie v celej časti predvýrobku,pretiahnutej od tohto rovnakého bodu dotyku k vyššie uvedenej(0014) V praxi deformácie vyvolané preťahovaním a ťažnou silou často vedú k nesprávnemu lícovaniu medzi druhou a prvou časťou predvýrobku a to tiež pôsobí negatívne na následné kroky...

Spôsob výroby inkontinenčných výrobkov vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11554

Dátum: 04.12.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: nohavičiek, spôsob, výroby, výrobkov, formě, inkontinenčných

Text:

...uvedeným aspektomvytvorenia obrysov otvorov pre nohy.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešené spôsobom, obsahujúcim nasledujúce spôsobové- privedenie absorpčných telies ktoré majú úseky vrozkroku, ktoré obsahujú brušnéúseky, vytvorené prvým obrysovým rezom,- privedenie dvoch čiastkových pásov na báze rúna, vytvárajúcich neskorší brušný úsek, resp. neskorší chrbtový úsek inkontinenčného výrobku,- privedenie a umiestnenie druhých elastiñkačných...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11408

Dátum: 06.11.2008

Autori: Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann

MPK: A61F 13/496

Značky: inkontinenčný, formě, nohavičiek, výrobok

Text:

...tomto mieste tiež uvádza, že v tejto oblasti často nie je žiaduca plošná rozťažnosť. Avšak aj v tomto prípadenastáva problém, že lepidlá bránia nastaveniu žiaducich vlastností výrobkov.Vychádzajúc z toho, úlohou predloženého vynálezu je vyrovnať sa so skôr opísanýmiproblémami, to znamená, najmä vytvoriť stabilné spojenie medzi úsekom v rozkroku abrušným úsekom a medzi úsekom v rozkroku a chrbtovým úsekom pri inkontinenčnom výrobku tohto typu...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11407

Dátum: 06.11.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: formě, inkontinenčný, nohavičiek, výrobok

Text:

...k značnému vytváraniu záhybov, teda k veľkému počtu skladov alebo záhybov na centimeter (pri pozorovaní V smere elastického pôsobenia elastíñkačných prostriedkov). Táto trojrozmeme zvlnená štruktúra je potom veľkým napätím, ktoré spôsobujú elastiñkačnć prostriedky, pritláčaná na povrch kože a vyvolá najmä pri veľkej mobilite užívateľa relatívny pohyb, ktorýznova dráždi povrch kože a vedie knepríjemnému, až košetrovateľsky...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11406

Dátum: 06.11.2008

Autori: Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin

MPK: A61F 13/496

Značky: výrobok, inkontinenčný, nohavičiek, formě

Text:

...a brušnýmKed sa na výrobu stabilného a trvalo na ťah namáhanćho spojenia medzi úsekom v rozkroku a brušným úsekom a medzi úsekom v rozkroku a chrbtovým úsekom používa veľké množstvo najmä plošne nanášaného lepidla, tak to vedie nevýhodným spôsobom k vystuženíuv oblasti prekrytia úseku V rozkroku a brušného úseku, resp. chrbtového úseku. To sa jednakpociťuje ako nepríjemné, a na druhej strane to môže brániť požadovanej rozťažnosti...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11405

Dátum: 06.11.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: formě, inkontinenčný, výrobok, nohavičiek

Text:

...strane pociťuje ako nepríjemné, a na druhej strane to môže zabraňovať žiaducej roztiahnuteľnosti materiálov kostry v tejto oblasti, pričom sa na tomto mieste tiežuvádza, že v tejto oblasti často nie je žiaduca plošná roztiahnuteľnosť. Avšak aj v tomtoprípade vzniká problém, že materiály lepidla zabraňujú nastaveniu žiaducich vlastnostíVychádzajúc z toho je úlohou predloženého vynálezu, riešiť skôr opísané problémy, teda najmä vytvárať...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11368

Dátum: 06.11.2008

Autori: Hornrung Fridmann, Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin

MPK: A61F 13/496

Značky: formě, nohavičiek, inkontinenčný, výrobok

Text:

...nevytvori priamo v susedstve povrchu kože plynová fáza, ale kvapalná fáza. Bez ohľadu na to, vedie silne predpätie v oblasti elastiñkačných prostriedkov k značnémuvytváraniu záhybov, teda kveľkému počtu skladov alebo záhybov na centimeter (pripozorovaní V smere elastického pôsobenia elastifikačných prostriedkov), Táto trojrozmeme zvlnená štruktúra je potom veľkým napätím, ktoré spôsobujú elastifikačné prostriedky,pritláčaná na povrch kože...