Patenty so značkou «nízkými»

Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288322

Dátum: 09.12.2015

Autori: Škorvánek Ivan, Petryshynets Ivan, Kvačkaj Tibor, Stoyka Vladimír, Kováč František

MPK: C21D 8/02, C21D 8/12, C21D 8/00...

Značky: nízkými, wattovými, výroby, elektrotechnických, spôsob, stratami, oceli, izotropných

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne deformačno-tepelné spracovanie izotropných zrnovo neorientovaných elektrotechnických ocelí. Pozostáva z ohrevu ocele v stave po primárnej rekryštalizácii na teplotu do 450 °C, následného valcovania s nízkym celkovým úberom v teplotnom rozsahu medzi teplotou okolia a teplotou ohrevu, s cieľom pripraviť taký deformačný stav materiálu, ktorý počas nasledujúceho žíhania materiálu vyvolá deformačne indukovaný rast...

Kruhový horák pre spaľovacie turbíny s nízkymi emisiami škodlivín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5733

Dátum: 05.04.2011

Autori: Sláma Jiří, Slavík Antonín, Parýzek Stanislav

MPK: F23D 14/00

Značky: spaľovacie, emisiami, nízkými, turbiny, kruhový, škodlivin, horák

Text:

...vidieť spaľovací priestor § vnútri spaľovacej komory.Na obr. 2 je detail vyústenia horákovej rúrky g na rozvod plynu do spaľovacej komory. J e vidieť, že v ústí horákovej rúrky g sú usporiadané sústredné prstence l s otvormi Z pre výstup zcrrmého plynu. Na horákové rúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky i prívodu zemného plynu. Prepojenie prstencov l s rúrkami g rozvodu plynu je vykonané pomocou dýz 10. Vonkajšie prstence l sú však od...

Zariadenie na detekciu vstupného kanála s nízkymi stratami pre osvetľovací systém, napájaný rovnosmerným prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12640

Dátum: 02.04.2009

Autor: Bouchard Guy

MPK: H05B 37/02, B60Q 1/04, H05B 33/08...

Značky: zariadenie, napájaný, vstupného, detekciu, nízkými, rovnosmerným, prúdom, systém, stratami, kanála, osvětlovací

Text:

...byť prevádzkovaný v režime díaľkových svetiel alebo v režime stretávacích svetiel. Systém svetlometov zahrnuje akumulátor (všeobecne, zdroj prúdu), vstupný voliaci spínač,umožňujúci používateľovi voľbu medzi prevádzkovými režimarni díaľkových svetiel a stretávacich svetiel, vstupný kanál díaľkových svetiel, vstupný kanál stretávacích svetiel, a jeden alebo viac svetlometov (napríklad osvetlenie strany vodiča a osvetlenie strany...

Spôsob spaľovania s nízkymi emisiami nox na tavenie skla a zmiešaný injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21015

Dátum: 06.05.2008

Autori: Garnier Laurent, Vernaz Joseph, Mazzotti De Oliveira Carlos, Rouchy Patrice

MPK: F23D 17/00, C03B 5/235

Značky: emisiami, tavenie, spôsob, injektor, nízkými, spaľovania, zmiešaný

Text:

...muriva, najmä pokiaľ ide o tesnosť a odolnosť proti korózii- druhá kategória spočíva v tom, že sa pôsobí na plameň znižovaním alebobránením tvorby NOx v jeho úrovni. Na tento účel je možné napríkladusilovať o zníženie prebytku spaľovacieho vzduchu. Je takisto možné usilovať o obmedzenie teplotných špičiek udržiavaním dĺžky plameňa a zvyšovaním objemu čela plameňov na zníženie strednej teploty vo vnútri plameňa. Také riešenie je napríklad...

Sušenie rezkov cukrovej repy s nízkymi škodlivými emisiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13610

Dátum: 26.01.2007

Autori: Shahidizenouz Azar, Frenzel Stefan, Ajdari Rad Mohsen

MPK: C13B 20/04, C13B 20/02, C13B 20/06...

Značky: emisiami, nízkými, cukrovej, sušenie, škodlivými, rezkov

Text:

...ióny eventuálne obsiahnuté v šťave z predvápnenia, ktoré sú obsiahnuté v rôznych formách, predovšetkým aktívne ako hydroxid vápenatý a pasívne ako ťažko rozpustné vápenaté soli. Pod pojmom nesacharózové látky sa na základe tohto rozumejú predovšetkým vysokomolekulárne látky ako bielkoviny, polysacharidy a zložky bunkových stien, ako aj nízkomolekulárne organické zlúčeniny ako sú anorganické aleboorganické kyseliny a ich soli, aminokyseliny,...

Vírusové vakcíny derivované z buniek s nízkymi hladinami reziduálnej bunkovej DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9095

Dátum: 01.11.2006

Autori: Kost Holger, Gregersen Jens-peter

MPK: A61K 39/145, A61K 39/13

Značky: vírusové, nízkými, hladinami, buniek, vakcíny, reziduálnej, bunkovej, derivované

Text:

...nemôže byt translátovaná do funkčného proteínu alebo prenesená do cicavčieho chromozómu. Výhodne degradovaná reziduálna funkčná DNAje dlhá menej než 1000 párov báz, výhodnejšie menej než 500 párov báz, ešte výhodnejšie menej než 250 párov báz a najvýhodnejšie menej než 100 párov báz. Dĺžka degradovanej reziduálnej funkčnej DNA môže byt stanovená štandardnými technikami, vrátane gélovej clektrolbrćzy.0014 Spôsoby podľa vynálezu poskytujú...

Za mokra lisované buničité a utieracie produkty s väčším CD pretiahnutím a nízkymi ťahovými pomermi vyrobené pomocou procesu krepovania materiálu s vysokým podieľom pevných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19900

Dátum: 12.04.2005

Autori: Edwards Steven, Mccullough Stephen

MPK: D21F 11/02, D21H 11/20, B31F 1/12...

Značky: nízkými, vyrobené, buničité, materiálů, vysokým, pomocou, krepovania, produkty, částí, utieracie, pomermi, ťahovými, väčším, procesu, podielom, mokra, pevných, pretiahnutím, lisované

Text:

...a patent Spojených Štátov č. 4529 480 Trokhan. Procesy opísané vtýchto patentoch zahŕňajú, veľmivšeobecne, vytváranie sieťoviny na dierovanej podložke, tepelné predsušeniesieťoviny, aplikáciu sieťoviny na Yankee sušič pomocou štrbiny definovanej zčasti odtlačovacím materiálom, a krepovanie produktu zYankee sušiča. Obvykle je vyžadovaná relatívne priepustná sieťovina, čo sťažuje používanie recyklovanej papierenskej dávky na úrovni, ktorá...

Spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdov plynu s nízkymi parciálnymi tlakmi oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15649

Dátum: 09.03.2005

Autori: Clausen Iven, Lichtfers Ute, Asprion Norbert

MPK: B01D 53/14

Značky: spôsob, tlakmi, nízkými, parciálnymi, plynů, prúdov, oxidů, odstraňovania, uhličitého

Text:

...plynov, pri ktorom sa plyn pri atmosférickom tlaku upraví vodným roztokom terciárneho alkanolamínu a aktivátora, ako je dietyléntriamín, trietyléntetramín, tetraetylénpentamín 2,2-dimetyl-1,S-diaminopropán, hexametyléndiamín. 1,4-diaminobután, 3,3-iminotrispropylamín, trís(2-amlnoetyl)amín,N-(2-aminoetyl)piperazín, 2-(aminoetyl)etanol, 2-(metylamino)etanol, 2-(n-butyIamino)etanol. Podobný spôsob je rovnako opísaný v US-A-2004/0036055.Úloha...

Spôsoby liečenia chorôb, pri ktorých je aktivita TNF-alfa škodlivá, nízkymi dávkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10338

Dátum: 24.10.2003

Autori: Kamen Robert, Kaymakcalan Zehra

MPK: C07K 14/715, A61K 38/19, A61K 39/395...

Značky: tnf-alfa, dávkami, nízkými, chorôb, aktivita, spôsoby, ktorých, škodlivá, liečenia

Text:

...Boyle, P., et al. (1993) Cell. Immunol. 152569-581 zverejnená európska patentová prihláška č. 614 984 A 2 pôvodcov Boyle, et al. Bolo však uvedené, že tieto monoklonálne autoprotilátky odvodené od hybridómov majú afinitu khTNFa príliš nízku, než aby mohla byť počítaná bežnými metódami, nie sú schopné viazať rozpustný hTNFa a nie sú schopné neutralizovať cytotoxicitu vyvolanú hTNFa(viď vyššie Boyle, et al. ). Úspech metódy ľudských...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Horký Pavel, Čech Drahomír, Žídek Artur, Pácl Petr, Šmíd Vladimír

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: pásu, měkkých, výroby, izotropních, ztrátami, oceľových, způsob, magnetickou, magnetický, indukcí, vysokou, nízkými

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265630

Dátum: 14.11.1989

Autori: Horký Pavel, Beránek Dušan, Janok Jan, Pácl Petr, Žídek Artur

MPK: H01F 1/16, H01F 41/02

Značky: oceľových, izotropních, indukcí, způsob, magnetický, magnetickou, vysokou, nízkými, pásu, výroby, ztrátami, měkkých

Text:

...pás žíhat při teplotě 500 až 720 C, aby došlo ke zhrubnutí precipitátü po hranicích zrn a k odstranění mezioperační křehkosti. Při teplotě okolo 700 °C stačí doba žíhání okolo 1 minuty, při teplotě blížící se 500 °C je potře ba žíhat po dobu několika hodin.Plasticitu materiálu při válcování za studena lze ještě zvýšit tak, že se válcuje pásohřátý na teplotu 50 až 200 °C. Pokud se týká nízká anizotropie magnetických vlastností, autoři na...