Patenty so značkou «nízko»

Elektrický stroj s nízko hmotnostnou konštrukciou v magneticky aktívnych dieloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20332

Dátum: 20.07.2012

Autori: Jajtic Zeljko, Matscheko Gerhard

MPK: H02K 1/06, H02K 1/04, H02K 1/14...

Značky: elektricky, stroj, hmotnostnou, nízko, dieloch, aktívnych, konštrukciou, magnetický

Text:

...už desaťročia etablované, avšak zredukovanie hmotnosti dosiahnutej použitím zliatin kobaltu a železa nie je pre mnohé použitia ešte dostačujúce. Dokument EP 0 237 848 navrhuje pre zredukovania hmotnosti vytvorenie plechového zväzku s magnetický aktivnymia neaktívnymi vrstvami, ktore sa pravidelne striedajú.Úkolom vynálezu preto je vylepšit elektrický stroj tak, aby sa dosiahlo ďalšieho zníženia hmotnosti magnetický aktívnych dielovpri...

Spôsob prípravy alternatívnych nízko kalorických odpadových látok obsahujúcich uhlík na použitie v spaľovacích zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15078

Dátum: 10.08.2009

Autori: Ernst Frank, Obrist Albert

MPK: F23G 5/027, C10J 3/12, C04B 7/44...

Značky: kalorických, spôsob, zariadeniach, nízko, použitie, odpadových, přípravy, uhlík, alternatívnych, obsahujúcich, látok, spalovacích

Text:

...podmienok. Výhodne sa tu spôsob realizuje tak,že sa použijú horúce odpadové plyny z chladiča slinkov, pričom ohrev sa uskutočňuje prostredníctvom výmenníka tepla. Okrem stvárnenia výmenníkov tepla, napríklad vo forme dvojstenných rotačných pecí, je možné tento ohrev výhodnejšie realizovať tak, že sa horúci odpadový plyn použije na ohrev tepelne odolných akumulátorov tepla, ako je napríklad piesok alebo keramické prvky, a že spracovávané...

Nízko chloridový polybutadién

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13948

Dátum: 02.06.2009

Autori: Steinert Vera, Jantsch Norbert, Hamann Evemarie

MPK: C08F 279/02, C08C 19/44, C08F 279/04...

Značky: nízko, chloridový, polybutadién

Text:

...uvedeného interpolyméru za prítomnosti tetraalkoxysilánu. Týmto sa vytvorí spojený interpolymér. Spojený interpolymér e často charakterizovaný obsahom halidu menej ako 30 ppm na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru rozložením molekulárnej hmotnosti od 1,6 do 2,4 a obsahom vinylu od 5 do 15 percent hmotnosti na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru. Výhodne sa môže v jednom znázomení tento proces vykonať za...

Nízko viskozitný, vysoko flokulačný triamcinolón acetonidovej suspenzie pre intravitreálnu injekciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16609

Dátum: 10.03.2009

Autori: Sarkar Ruma, Kabra Bhagwati

MPK: A61K 31/58, A61K 47/34, A61K 9/10...

Značky: suspenzie, triamcinolón, injekciu, vysoko, acetonidovej, flokulačný, viskozitný, intravitreálnu, nízko

Text:

...kompozíciu, ktorá je zvlášť vhodná pre injekciu do oka. Vylepšená vodná suspenzná kompozícia má vynikajúce charakteristiky pre usadzovanie, je jednoducho resuspendovateľná miernym pretrepaním, je bez konzervantov, a je schopná byť injektovaná hladko a jednoducho pomocou ihiel typu 30. Navyše suspenzná kompozícia podľa súčasného vynálezumôže byť finálne sterilizovaná autoklávovaním.0006 Okrem týchto faktorov je súčasný vynález založený...

Nízko viskózny kvapalný polymérny dodávkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10763

Dátum: 13.01.2009

Autor: Dunn Richard

MPK: A61L 27/50, A61L 27/34, A61L 27/18...

Značky: nízko, dodávkový, kvapalný, polymérny, viskózny, systém

Text:

...biologicky odbúrateľných polymérov kaprolaktónov a laktidu. V neskorších patentoch zahŕňajúcich patenty US 5,631,015 US 5,653,992 US 5,599,852 US 5,728,752 a US 6.335.383 ako Bezwada, tak aj Scopelianos a kol. ďalej rozvinuli tentokoncept použitím množstva kopolymérov alebo terpolymérov kaprolaktónu, trimetylénkarbonátu a éterlaktónu s glykolidom, laktidom alebo p-dioxanónom na vytvorenie kvapalných biologicky degradovateľných polymérov, ktoré...

Zariadenie na prepravu a uskladnenie nízko a stredne rádioaktívneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3364

Dátum: 06.11.2002

Autor: Pánik Igor

MPK: B65D 88/00

Značky: nízko, stredne, rádioaktívneho, zariadenie, odpadů, uskladnenie, prepravu

Text:

..., ktoré sú mimoriadne masívne , ktorých hmotnosť telesa je 3.500 kg a hmotnost víka 600 kg .Zariadenie na prepravu a uskladnenie nízko a stredne rádioaktívneho odpadu v tvare kontajnera je vyrobene z plastového materiálu , ktorého označenie je NITREN EM 91720 Mat. . sa vyznačuje tým , že sa skladá z telesa kontajnera a víka , ktoré sa po naplnení rádioaktívnym odpadom bežnou technológiou zvarí hermeticky za súčastného vytvorenia podtlaku ,...

Nízko hydroskopická aripiprazolová (kryštál E) liečivá substancia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7668

Dátum: 25.09.2002

Autori: Kobayashi Noriyuki, Tominaga Michiaki, Bando Takuji, Taniguchi Youichi, Utsumi Naoto, Ishigami Makoto, Yamada Shohei, Abe Kaoru, Tomikawa Kenji, Nakagawa Tomonori, Kawasaki Junichi, Aoki Satoshi, Oi Yoshihiro, Shinhama Koichi, Nishioka Yoshihiro, Yabuuchi Tsuyoshi, Fujimoto Kiyoshi, Takahashi Masanori, Fujimura Tsutomu

MPK: A61P 25/00, C07D 215/00, A61K 31/00...

Značky: krystal, přípravy, substancia, nízko, aripiprazolová, hydroskopická, liečivá, spôsob

Text:

...má nízku hygroskopičnosť, čím by sa ulahčilo farmaceutické spracovanie a operácia výroby prípravku vyžadované na výrobu dávkových jednotiek aripiprazolového liekového produktu so zlepšenou životnosťou, vhodnou rozpustnosťou a vhodnou biologickou dostupnosťou.0005 Tiež Proceedings of the 4 th Japanese-Korean Symposiumon Separation Technology (6. až 8. októbra 1996) uvádza, žebezvodé kryštály aripiprazolu existujú ako kryštály typu I...

Zapojení k ohřevu spotřebičů nízko a středně-potenciálního tepla lehkovodních jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 264217

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: F25B 13/00

Značky: jaderných, nízko, tepla, zapojení, středně-potenciálního, lehkovodních, spotřebičů, elektráren, ohřevu

Text:

...ekonomický význam tepelných ztrát je realizací tepelně čerpadlového ohřevu podstatné snížen oproti případu s elektroohřevem. Přitom aspekt bezpečné obsluhy ohřátého zařízení je negován skutečnosti, že ohřívaná zařízení, jimiž jsou například velkoobjemové beztlaké zásobní nádrže bórované vody nebo tlakové hydroakumulátory, bývají umístěna v prostorech nepřístupných za provozu. Za dvanácté, strojní zařízení respektive celá technologická část...

Způsob plátování nízko a středně legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251155

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koutský Emil, Smáha Josef, Hasch Zdeněk, Bečka Josef, Koenigsmark Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, legovaných, oceli, nízko, plátování, stredne

Text:

...neveřuje za většího tepelného příkonu než první vrstva a že poměr tepelných příkonů použitých pro nevarování druhé vrstvy QII 3 první vrstvy Q je v rozmezí QII/QI É 1,2 až 1,8-Přitom pro první s druhou vrstvu se použijí široké páskové elektrody stejného průřezu.Tento přístup vede pouze k částečně prenormalizaci hrubožrnné zóny v místě styku housenek druhé vrstvy. Přesnzení druhé vrstvy oproti vrstvě první je v rozmezí od 5 mm až do 30 síře...